Kwartierstaat van Jeltje Annes Tromp

Generatie 1 ( kwartierdrager )

1 Jeltje Annes Tromp, geboren op 04-06-1847 in Langweer, Doniawerstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1847. Jeltje is overleden op 10-04-1892 in Sneek, 44 jaar oud.
Notitie bij Jeltje: uit tjerkgaast
Jeltje trouwde, 19 jaar oud, op 17-11-1866 in Doniawerstal (Fr.) met Jan Meines de Boer, 21 jaar oud. Jan is geboren op 25-09-1845 in Echten, Lemsterland, zoon van Meine Jans de Boer en Eelkje Harkes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1845. Jan is overleden op 10-09-1886 in Langweer, Doniawerstal, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1886.
Notitie bij Jan: bij huwelijk aangetekend: uit follega; in 1867: bij verkoop zathe en landen te Oosterzee: landbouwer te Sloten; in 1867 bij boedelscheiding moeder: boer te Tjerkgaast; in 1878 wordt hij landbouwer te Echten genoemd bij koop van een huis waarin een herberg en winkel te Follega van Sint Jelles Kolk, koopsom f 6000 en als kastelin en landbouwer te Follega leende hij f 4000 met hypotheekstelling van Jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, burgemeester van Gaasterland te Rijs als schuldeiser. In 1886 verkocht hij als kastelein te Follega het huis met herberg en grond te Follega, koopsom f 2527 aan Heine Alles Oosten, logementhouder te Follega als koper met vermelding van voornoemde Jonkheer van Swinderen als crediteur.
Beroep:
landbouwer, boer, kastelein

Kinderen van Jeltje en Jan:
I. Anne de Boer, geboren op 05-10-1867 in Tjerkgaast, Doniawerstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1867. Anne is overleden op 05-07-1895 in Heerenveen, 27 jaar oud.
Notitie bij Anne: ongehuwd
Beroep:
scheepstimmerknecht
II. Meine de Boer, geboren op 03-02-1869 in Tjerkgaast, Doniawerstal. Meine is overleden op 04-03-1955 in Sneek, 86 jaar oud. Hij is begraven te Sneek (algemene begraafplaats).
Beroep:
scheepstimmermanskecht
Meine trouwde, 27 jaar oud, op 15-03-1896 in Sneek met Henderika Boot, 24 jaar oud. Henderika is geboren op 09-05-1871 in Sneek, dochter van Jasper Boot en Attje Westerbaan. Henderika is overleden op 18-12-1962 in Sneek, 91 jaar oud. Zij is begraven te Sneek (algemene begraafplaats).
III. Harke de Boer, geboren op 16-03-1871 in Tjerkgaast, Doniawerstal (Fr.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1871. Harke is overleden vóór 1936, ten hoogste 65 jaar oud.
Beroep:
in 1893 en 1895 arbeider te Sneek, in 1897 scheepstimmerman
Harke trouwde, 22 jaar oud, op 06-05-1893 in Wymbritseradeel met Piertje Koenen, 22 jaar oud. Piertje is geboren op 14-06-1870 in Sneek, dochter van Auke Wouters Koenen en Anna Magdalena Knossen. Piertje is overleden vóór 1936, ten hoogste 66 jaar oud.
Notitie bij Piertje: bij huwelijk dienstmeid geboren te Sneek en wonende te Hommerts.
IV. Tjitske de Boer, geboren op 10-04-1873 in Tjerkgaast, Doniawerstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1873. Tjitske is overleden op 05-02-1961, 87 jaar oud. Zij is begraven te Sneek, Algemene Begraafplaats. Tjitske trouwde, 18 jaar oud, op 31-01-1892 in Sneek met Klaas Weissenbach, 21 jaar oud. Klaas is geboren op 19-09-1870 in Haskerland, zoon van Obe Baukes Weissenbach en Klaaske Nannes Swierstra. Klaas is overleden op 02-10-1933 in Sneek, 63 jaar oud. Hij is begraven te Sneek (algemene begraafplaats).
Beroep:
visser
V. Pieter de Boer, geboren op 23-02-1875 in Tjerkgaast, Doniawerstal (Fr.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1875. Pieter is overleden op 14-05-1888 in Sneek, 13 jaar oud.
VI. Albert de Boer, geboren op 04-06-1877 in Tjerkgaast, Doniawerstal. Albert is overleden op 29-01-1957 in Haarlem, 79 jaar oud.
Beroep:
meester timmerman
Albert trouwde, 24 jaar oud, op 29-08-1901 in Velsen met Johanna Margaretha Köhler, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 19-09-1876 in Velsen, dochter van Gerardus Köhler en Johanna Hendrika (Heintje) van de Water. Johanna is overleden op 12-05-1925 in Santpoort (Velsen), 48 jaar oud.
Notitie bij Johanna: ook Johanna Margretha
VII. Eelke de Boer, geboren op 22-04-1880 in Follega, Lemsterland. Eelke is overleden op 07-08-1898 in Sneek, 18 jaar oud.
VIII. Berthus de Boer, geboren op 13-10-1881 in Follega, Lemsterland. Berthus is overleden op 02-04-1882 in Follega, Lemsterland, 5 maanden oud.

Generatie 2 ( ouders )

2 Anne Pieters Tromp, geboren op 29-04-1816 in Wymbritseradeel (mairie Woudsend). Anne is overleden op 14-04-1870 in Tjerkgaast, Doniawerstal, 53 jaar oud.
Notitie bij Anne: in 1843/1846 woonachtig te Langweer; in 1847 wonende te Indijk, in 1860 boer te tjerkgaast
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 18-10-1840 in Sneek met de 21-jarige
3 Tjitske Annes Koopmans, geboren op 07-10-1819 in Hommerts, Wymbritseradeel. Tjitske is overleden op 05-02-1899 in Sloten, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1899.
Notitie bij Tjitske: bij geboorte dochter van Jeltje Sjirks Cnossen en bij overlijden van Jeltje Sjoerds Cnossen; vader in beide gevallen Anne Piers Koopmans. In 1878 vermeld door notaris F. Schaafsma te Lemmer bij verkoop huis met erf en tuin te Sloten, koopsom f 1950, door Alettya Aurelia Visser te Heerenveen aan Tjitske Annes Koopmans te Sloten, weduwe van Anne Pieters Tromp.

Kinderen van Anne en Tjitske uit dit huwelijk:
I. Jeltje Annes Tromp, geboren op 19-07-1841 in Utingeradeel, Doniawerstal. Jeltje is overleden op 28-08-1844 in Sneek, 3 jaar oud.
Notitie bij Jeltje: woonde in Langweer
II. Pieter Annes Tromp, geboren op 19-10-1842 in Doniawerstal (Fr.). Pieter is overleden op 01-02-1843 in Langweer, Doniawerstal (Fr.), 3 maanden oud.
III. Tromp, levenloos geboren dochter, geboren op 27-11-1843 in Doniawerstal.
IV. Pieter Annes Tromp, geboren op 02-02-1845 in Doniawerstal (Fr.). Pieter is overleden op 23-02-1845 in Doniawerstal (Fr.), 21 dagen oud.
V. Tromp, levenloos geboren dochter, geboren op 14-01-1846 in Doniawerstal.
VI. Tromp, levenloos geboren zoon, geboren op 14-01-1846 in Doniawerstal.
VII. Jeltje Annes Tromp (zie 1).
VIII. Pieter Annes Tromp, geboren op 21-02-1850 in Doniawerstal.
IX. Elisabeth Annes Tromp, geboren op 22-02-1851 in Doniawerstal. Elisabeth is overleden op 17-11-1912 in Doniawerstal, 61 jaar oud. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 30-06-1876 in Doniawerstal (Fr.) met Harmen Klazes Wielinga, 26 jaar oud. Harmen is geboren op 24-04-1850 in Doniawerstal (Fr.), zoon van Klaas Joukes Wielinga en Stijntje Douwes de Boer. Harmen is overleden op 29-08-1923 in Doniawerstal (Fr.), 73 jaar oud.
X. Riemke Annes Tromp, geboren op 14-03-1853 in Doniawerstal. Riemke is overleden op 23-08-1917 in Sneek, 64 jaar oud. Riemke trouwde, 24 jaar oud, op 27-10-1877 in Hemelumer Oldeferd met Bokke van der Wal, 25 jaar oud. Bokke is geboren op 03-12-1851 in Hemelumer Oldeferd, zoon van Gerben Foekes van der Wal en Lolkje Bokkes Stoffelsma. Bokke is overleden op 16-08-1931 in Gaasterland, 79 jaar oud.
XI. Anne Annes Tromp, geboren op 20-04-1854 in Doniawerstal. Anne is overleden op 12-12-1854 in Tjerkgaast, Doniawerstal, 7 maanden oud.
XII. Anne Annes Tromp, geboren op 22-08-1855 in Doniawerstal. Anne is overleden op 05-05-1857 in Tjerkgaast, Doniawerstal, 1 jaar oud.
XIII. Eelkjen Annes Tromp, geboren op 16-02-1857 in Tjerkgaast, Doniawerstal. Eelkjen trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1880 in Sloten met Eelke Groenewegen van Wijk, 28 jaar oud. Eelke is geboren op 03-05-1852 in Harlingen, zoon van Pieter Johannes Groenewegen van Wijk en Grietje Annes van der Post. Eelke is overleden op 22-05-1921 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Eelke: in Genlias bij huwelijk vermeld als Eelke van Wijk; Bij zijn geboorte is de achternaam Groenewegen van Wijk, in 1880-1882 noemt hij zich alleen Van Wijk, daarna (in Amsterdam) weer Groenewegen van Wijk. Zijn kinderen dragen alleen de naam Van Wijk. In 1885 woont hij vermoedelijk in Ommen, waar zijn derde kind wordt geboren. Later verhuist hij naar Amsterdam. Per 15-6-1906 vertrekt hij met vrouw en dochter naar Roosendaal, zoon Pieter Johannes Eelke is al in 1902 naar Duitschland vertrokken, "landstorm". Vanaf 3-2-1910 keert Eelke met vrouw en dochter terug uit Roosendaal en Nispen, naar Amsterdam. Op 22-5-1921 overlijdt hij. Een jaar daarna, op 17-6-1922, vertrekt zijn weduwe naar Rotterdam, Prins Hendrik kade 127. Een stempel geeft aan dat zij dan geniet van een "Rijkspensioen". [Bron: GenLias, SAA-G] Beroep van Eelke: "Verificateur" (1891), "Verificateur sector chef" (1910). Kennelijk in overheidsdienst, gezien het rijkspensioen dat zijn vrouw na zijn overlijden geniet.
Beroep:
landsambtenaar

Generatie 3 ( grootouders )

4 Pieter Annes Tromp, geboren op 17-03-1781 in Hommerts. Hij is gedoopt op 25-03-1781 in Hommerts. Pieter is overleden op 01-10-1834 in Hommerts, Wymbritseradeel, 53 jaar oud.
Notitie bij Pieter: bij huwelijk: uit Hommerts; bij registratie familienamen in 1811: Pieter Annes Tromp, mairie Woudsend.
Uit toevalsvondsten van Anton Musquetier: Tromp Pieter Annes, boer te Hommerts , Tromp Leukjen Annes gehuwd met Rudolphi Louw Johannes, boer te Jutrijp, Tromp Joukje Annes gehuwd met Glijza Harmen Sytzes, boer in Idzega, gezamenlijk de eigenaren van een Zathe en Landen te Hommerts, gemeente Wouds-end no 48. onderwerp; de verwoesting door een brand, Een handgeschreven brief gedateerd 28 december 1815 en ondertekend door Pieter Annes Tromp gericht "aan de Edele Groot-achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland" waarin hij verzoekt te mogen worden gelibereerd van de oorlogsbelasting op gebouwde eigendommen en van de grondbelasting op ongebouwde eigendommen vanwege hunnen zware ramp. De brief is voorzien van een certificaat van de Schout van de Gemeente Wouds-End, waarin de schade door vernieling van huizinge, inboedel, gereedschap en hooischuur werd gesteld op 5.050 gulden.

Beroep:
boer te Hommerts
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 01-06-1815 in Wymbritseradeel, mairie Woudsend met de 25-jarige
5 Lijsbeth Sytzes Glyza, geboren op 15-03-1790 in Idzega. Zij is gedoopt op 04-04-1790 in Oudega. Lijsbeth is overleden op 17-02-1851 in Hommerts, Wymbritseradeel, 60 jaar oud.
Notitie bij Lijsbeth: ook: Elisabeth, Elisebeth, Lijsbert of Liesbert Sietzes of Sietses Glijsa, Glysa of Glijza; bij huwelijk boeredochter uit Idzega, gemeente Heeg. in 1835, in 1847 en ook 1851 woonachtig te Hommerts; In 1835 door notaris T.S.van der Ley te Langweer vermeld wegens een lening van f 1700 door Lijsbert Sietzes Glyza te Hommerts, weduwe van Pieter Annes Tromp als debiteur en Trijntje Joukes Joukema te Lemmer als crediteur. In 1847 als Elisabeth Sietzes Glijsa tezamen met Anne Pieters Tromp te Indijk en Klaas Pieters Tromp te Hommerts als debiteur voor een kapitaal van f 2000 en als crediteuren Hendricus Pollius Ferwerda te Heeg (tevens als voogd over Trijntje en Peter Brillema) en Lieuwkjen Flietstra te Franeker.

Kinderen van Pieter en Lijsbeth uit dit huwelijk:
I. Anne Pieters Tromp (zie 2).
II. Sytze Pieters Tromp, geboren op 07-09-1818 in Wymbritseradeel (Fr.). Sytze is overleden op 01-05-1839 in Wymbritseradeel, 20 jaar oud.
Notitie bij Sytze: ongehuwd
III. Klaas Pieters Tromp, geboren op 08-03-1823 in Wymbritseradeel. Klaas is overleden op 17-06-1896 in IJlst, 73 jaar oud.
Notitie bij Klaas: in 1851 wonende te Hommerts en in 1856 te Langweer als hij zijn testament maakt bij notaris G.S.Zijlstra in Heeg.
Klaas:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1852 in Wymbritseradeel met Antje Sybrens Nijdam, 27 jaar oud. Antje is geboren op 05-01-1825 in Offingawier, Wymbritseradeel, dochter van Sybren Klazes Nijdam en Geeske Sytzes Dotinga. Antje is overleden op 05-09-1856 in Doniawerstal, 31 jaar oud. Zij is weduwe van Gerrit Sybrens Klaversma (1823-1851), met wie zij trouwde op 31-10-1846 in Wymbritseradeel.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 08-05-1858 in Gaasterland met Wytske Hanzes de Wilde, 33 jaar oud. Wytske is geboren op 25-09-1824 in Gaasterland, dochter van Hans Sybolts de Wilde en Gettje Lefferts Leffertstra. Wytske is overleden op 08-11-1859 in Doniawerstal, 35 jaar oud. Zij is weduwe van Jelle Minnes van der Hoek (ovl. 1856), met wie zij trouwde op 06-05-1846 in Gaasterland.
Notitie bij Wytske: ook: Wietske
(3) trouwde, 40 jaar oud, op 27-08-1863 in Doniawerstal met Loltje Jans Koopmans, 29 jaar oud. Loltje is geboren op 28-10-1833 in Utingeradeel, dochter van Jan Koopmans en Antje Bouma. Loltje is overleden op 18-01-1892 in IJlst, 58 jaar oud.
Notitie bij Loltje: ook: Lolkje
IV. Eelkje Pieters Tromp, geboren op 29-03-1828 in Hommerts, Wymbritseradeel. Eelkje is overleden op 06-01-1859 in Nijland, Wymbritseradeel, 30 jaar oud. Eelkje trouwde, 24 jaar oud, op 26-03-1853 in Wymbritseradeel met Dirk Foekes van der Wal, 21 jaar oud. Dirk is geboren op 29-04-1831 in Nijega, Hemelumer Oldeferd, zoon van Foeke Ennes van der Wal en Eelkje Hendriks Mulder. Dirk is overleden op 02-03-1896 in Wolsum, 64 jaar oud. Hij trouwde later op 19-09-1862 in Wymbritseradeel met Akke Rienks Piersma.
Notitie bij Dirk: ook: Durk

6 Anne Piers Koopmans, geboren op 10-07-1789 in Hommerts. Hij is gedoopt op 12-07-1789. Anne is overleden op 02-02-1849 in Sneek, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1849.
Notitie bij Anne: volgens dossiers van notaris G.S.Zijlstra in Heeg leende hij in 1843 tezamen met echtgenote een kapitaal van fl. 1.000.= van jonkheer Charles Louis Waubert de Puiseau te Sneek.
Beroep:
koopman (1819), boer
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 10-03-1819 in Wymbritseradeel met de 21-jarige
7 Jeltje Sjirks Cnossen, geboren op 30-06-1797 in Hommerts. Zij is gedoopt op 23-07-1797. Jeltje is overleden op 08-03-1848 in Sneek, 50 jaar oud.
Notitie bij Jeltje: ook: Syrcks, Sierx, sjerks of sjuks maar bij overlijden dochter Tjitske in 1899 vermeld als Jeltje Sjoerds Cnossen

Kinderen van Anne en Jeltje uit dit huwelijk:
I. Tjitske Annes Koopmans (zie 3).
II. Sjirk Annes Koopmans, geboren op 11-11-1821 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1821. Sjirk is overleden op 24-06-1823 in Sneek, 1 jaar oud.
III. Riemke Annes Koopmans, geboren op 20-07-1824 in Sneek. Riemke is overleden op 27-05-1897 in Sneek, 72 jaar oud. Riemke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 28-01-1849 in Sneek met Jan Lassche, 22 jaar oud. Jan is geboren in 1827. Jan is overleden op 29-07-1857 in Sneek, 30 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 01-07-1860 in Sneek met Age Hylkes Zoethout, 29 jaar oud. Age is geboren op 08-08-1830 in Woudsend, Wymbritseradeel, zoon van Hylke Ages Zoethout en Hiltje Andries Jongbloed. Age is overleden op 29-12-1903 in Sneek, 73 jaar oud.
Notitie bij Age: ook: Age Soethout

Generatie 4 ( overgrootouders )

8 Anne Pieters Tromp. Hij is gedoopt op 27-05-1746 in Hommerts. Anne is overleden in 1790 in Hommerts, 44 jaar oud.
Notitie bij Anne: ouders onzeker, moeder Uil Gerbens wordt niet vernoemd, maar er is in die periode in Hommerts geen andere Anne Pieters; Anne Pieters bij huwelijk afkomstig van Hommerts
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 16-10-1774 in Hommerts met de 22-jarige
9 Eelkjen Joukes Joukema. Zij is gedoopt op 19-03-1752 in Langweer. Eelkjen is overleden op 13-01-1810 in Hommerts, 57 jaar oud.
Notitie bij Eelkjen: bij huwelijk aangetekend afkomstig uit Langweer
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-10-1774.

Kinderen van Anne en Eelkjen uit dit huwelijk:
I. Lieuwkje Annes Tromp, geboren op 26-10-1776 in Hommerts. Zij is gedoopt op 03-11-1776 in Hommerts. Lieuwkje is overleden op 21-06-1840 in Wymbritseradeel, 63 jaar oud.
Notitie bij Lieuwkje: ook Leeuwkjen, Leeuwken, Leukjen Annes Tromp
Lieuwkje trouwde met Louw Johannes Rudolphi. Louw is geboren op 07-12-1774 in Jutrijp, zoon van Johannes Rudolphus Rudolphi en Afke Louws. Hij is gedoopt op 11-12-1774 in Jutrijp. Louw is overleden op 19-09-1839 in Wymbritseradeel, 64 jaar oud.
Notitie bij Louw: Familienamen 1811: Rudolphi, Johannes Rudolphus, Jutrijp; k. Louwe 37, Reinskje 34, Abbega, Trijntje 31, Uitwellingerga, Aukje 29, Woudsend, Tjitske 22, Antje 19, Tjerkgaast, Rudolphus 16, Tjeerd 13, Maria Rose Venema 8
kk. (v. Reinskje en Wybe Wybes Knossen) Ybel 13, Wybe 8, Jeltje 4; (v. Louwe en Lieukje Annes) Afke 12, Eelkje 10, Akke 3; (v. Aukje en Jelle Reinderts) Luutske 6, Johannes 4, Afke 1; (v. Trijntje en Lammert Willems) Willem 6, Palskje 3 maanden, Johannes 3; Mairie Woudsend, fol. 95. Hij komt in 1822 voor op lijst van verloren runderbeesten tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Jutrijp.

Beroep:
boer te Jutrijp (1816)
II. Pieter Annes Tromp, geboren op 21-07-1779 in Hommerts. Hij is gedoopt op 01-08-1779 in Hommerts. Pieter is overleden vóór 1781, ten hoogste 2 jaar oud.
III. Pieter Annes Tromp (zie 4).
IV. Antje Annes Tromp, geboren op 26-02-1784 in Hommerts. Zij is gedoopt op 21-03-1784 in Hommerts. Antje is overleden op 05-05-1829 in Wymbritseradeel, 45 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1808 in Hommerts met Wybe Sjirks Cnossen, 26 jaar oud. Wybe is geboren op 18-10-1781 in Hommerts, zoon van Sierk Wybes Cnossen en Riemke Jelles Nauta. Hij is gedoopt op 28-10-1781 in Jutrijp. Wybe is overleden op 29-06-1860 in Hommerts, Wymbritseradeel, 78 jaar oud.
Notitie bij Wybe: ook: Wiebe
V. Joukjen Annes Tromp, geboren op 06-12-1787 in Hommerts. Zij is gedoopt op 06-01-1788 in Hommerts. Joukjen is overleden op 23-02-1844 in Wymbritseradeel, 56 jaar oud. Joukjen trouwde, 26 jaar oud, op 08-06-1814 in Wymbritseradeel (mairie Heeg) met Harmen Sytses Glyza, 21 jaar oud. Harmen is geboren op 18-04-1793 in Idzega, zoon van Sytse Harmens Glyza en Sytske Baukes van Dijk. Hij is gedoopt op 05-05-1793 in Oudega. Harmen is overleden op 04-12-1846 in Idzega, Wymbritseradeel, 53 jaar oud.
Notitie bij Harmen: bij registratie familienamen in 1811: Harmen Sytzes Gliesa wonende te Idzega, mairie Heeg. In 1819 Harmen Sietzes Glijza, boer te Idzega, bij opgave aan het venijn (miltvuur) gestorven beesten.

10 Sytse Harmens Glyza, geboren op 25-02-1753 in Idzega. Hij is gedoopt op 25-02-1753 in Oudega. Sytse is overleden op 30-10-1806 in Idzega, Wymbritseradeel, 53 jaar oud.
Notitie bij Sytse: ook Zytse of Sijtse Harmens Glijza; bij zijn doop is zijn moeder niet genoemd; bij huwelijk vermeld uit Idzega; hij wordt in 1814 genoemd in een verklaring opgesteld door notaris W.Steenbeek te Heeg betreffende het overlijden van Sytse Harmens Glyza met vermelding van de namen Sikke Hendriks Wijnja en Marten Hylkes, beiden te Idzega; hij is volgens trouwakte dochter Lijsbeth overleden in oktober 1807.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 05-01-1783 in Oudega, Hervormde Gemeente met de 22-jarige
11 Sytske Baukes van Dijk, geboren op 08-10-1760 in Folsgare. Zij is gedoopt op 09-11-1760 in Folsgare. Sytske is overleden op 25-08-1851 in Hommerts, Wymbritseradeel, 90 jaar oud.
Notitie bij Sytske: ook Zijtske of Sietske; woonachtig in Idzega; bij huwelijk afkomstig uit Ysbrechtum

Kinderen van Sytse en Sytske uit dit huwelijk:
I. Harmen Sytses Glyza, geboren op 02-12-1783 in Idzega. Hij is gedoopt op 28-12-1783 in Oudega. Harmen is overleden vóór 1793, ten hoogste 10 jaar oud.
II. Hiltje Sytses Glyza, geboren op 03-03-1787 in Idzega. Zij is gedoopt op 01-04-1787 in Oudega. Hiltje is overleden op 30-11-1832 in Hommerts, Wymbritseradeel, 45 jaar oud.
Notitie bij Hiltje: ook: Hittje, Hiltie Glysa of Glijsa; bij huwelijk uit Idzega
Hiltje trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1809 in Hommerts met Pieter Gerbens Landstra, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 04-04-1786 in Hommerts, zoon van Gerben Pieters Landstra en Feike Feikes. Hij is gedoopt op 30-04-1786 in Hommerts. Pieter is overleden op 30-09-1858 in Wymbritseradeel, 72 jaar oud.
Notitie bij Pieter: in 1811 gehuwd boer wonende te Hommerts; in 1825 huisman (boer of landman) in Hommerts.
III. Lijsbeth Sytzes Glyza (zie 5).
IV. Harmen Sytses Glyza, geboren op 18-04-1793 in Idzega. Hij is gedoopt op 05-05-1793 in Oudega. Harmen is overleden op 04-12-1846 in Idzega, Wymbritseradeel, 53 jaar oud.
Notitie bij Harmen: bij registratie familienamen in 1811: Harmen Sytzes Gliesa wonende te Idzega, mairie Heeg. In 1819 Harmen Sietzes Glijza, boer te Idzega, bij opgave aan het venijn (miltvuur) gestorven beesten.
Harmen trouwde, 21 jaar oud, op 08-06-1814 in Wymbritseradeel (mairie Heeg) met Joukjen Annes Tromp, 26 jaar oud. Joukjen is geboren op 06-12-1787 in Hommerts, dochter van Anne Pieters Tromp en Eelkjen Joukes Joukema. Zij is gedoopt op 06-01-1788 in Hommerts. Joukjen is overleden op 23-02-1844 in Wymbritseradeel, 56 jaar oud.

12 Pier Annes Koopmans, geboren in 1758 in Hommerts. Hij is gedoopt op 28-05-1758. Pier is overleden op 02-10-1830 in Hommerts, Wymbritseradeel, 72 jaar oud.
Notitie bij Pier: doop te Langweer, Teroel, Indijke, Boornzwaag; in 1825 huisman (boer of landman) in Hommerts; bij overlijden weduwnaar.
Beroep:
boer te Hommerts
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 30-11-1788 in Jutrijp, Wymbritseradeel, Hervormde Gemeente met de ongeveer 23-jarige
13 Tjitske Klases Zwart, geboren omstreeks 1765 in Gaastmeer, Wymbritseradeel. Tjitske is overleden op 10-10-1826 in Hommerts, Wymbritseradeel, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Tjitske: bij huwelijk uit Ypecolsga, in 1811 vermeld als Tjitske Klares; in familysearch vermeld als Tjitske Klases Zwart geboren te Hommerts; en ook in boek Cnossen-Knossen genoemd als Tjitske Klazes Zwart; bij overlijden Tjitske Klases, oud 61 jaar en gehuwd en geboren te Gaastmeer, ouders niet genoemd

Kinderen van Pier en Tjitske uit dit huwelijk:
I. Anne Piers Koopmans (zie 6).
II. Geertje Piers Koopmans, geboren op 09-12-1791 in Hommerts. Zij is gedoopt op 18-12-1891. Geertje is overleden op 28-01-1821 in Wymbritseradeel, 29 jaar oud.
Notitie bij Geertje: ook: getje en Gertje Piers of Geertje Pieters en ook Coopmans
Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 26-12-1810 in Jutrijp-Hommerts, Hervormde Gemeente met Sjoerd Douwes Douma, 23 jaar oud. Sjoerd is geboren op 11-05-1787 in Hommerts, zoon van Douwe Sjoerds Douma en Uilkje Meyes. Hij is gedoopt op 17-05-1787 in Hommerts. Sjoerd is overleden op 01-04-1863 in Wymbritseradeel, 75 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: ook: Douwsma of Douwma; in 1825 huisman (=boer) te Langweer
III. Klaas Piers Koopmans, geboren op 19-06-1794 in Hommerts. Hij is gedoopt op 10-08-1794.
IV. Hotske Piers Koopmans, geboren op 07-03-1797 in Hommerts. Zij is gedoopt op 26-03-1797. Hotske is overleden op 31-03-1841 in Hommerts, Wymbritseradeel, 44 jaar oud. Hotske:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 21-05-1818 in Wymbritseradeel met Pieter Sjirks Cnossen, 34 jaar oud. Pieter is geboren in 1784 in Jutrijp, Wymbritseradeel, zoon van Sierck Annes Cnossen en Akke Pieters Crolis. Pieter is overleden op 06-12-1826 in Wymbritseradeel, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 09-06-1838 in Wymbritseradeel met Haring Piers de Jong, 45 jaar oud. Haring is geboren op 28-07-1792 in Hommerts, zoon van Pier Harings de Jong en Jiskjen Ruurds. Hij is gedoopt op 12-08-1792. Haring is overleden op 08-03-1874 in Wymbritseradeel, 81 jaar oud. Hij is weduwnaar van Johantje Piers Koopmans (1802-1837), met wie hij trouwde op 11-03-1823 in Wymbritseradeel. Hij trouwde later op 11-03-1843 in Wymbritseradeel met Dirkjen Johannes van der Veen.
V. Corneliske Piers Koopmans, geboren op 22-05-1800 in Hommerts. Zij is gedoopt op 01-06-1800 in Hommerts. Corneliske is overleden op 08-09-1864 in Sneek, 64 jaar oud. Corneliske trouwde, 17 jaar oud, op 21-05-1818 in Wymbritseradeel met Wybe Heins Cnossen, 24 jaar oud. Wybe is geboren op 21-12-1793 in Hommerts, zoon van Hein Wybes Cnossen en Trijntje Pieters. Hij is gedoopt op 26-12-1793 in Hommerts. Wybe is overleden op 03-10-1869 in Sneek, 75 jaar oud.
VI. Johantje Piers Koopmans, geboren op 29-06-1802 in Hommerts. Zij is gedoopt op 02-01-1803. Johantje is overleden op 01-07-1837 in Wymbritseradeel, 35 jaar oud. Johantje trouwde, 20 jaar oud, op 11-03-1823 in Wymbritseradeel met Haring Piers de Jong, 30 jaar oud. Haring is geboren op 28-07-1792 in Hommerts, zoon van Pier Harings de Jong en Jiskjen Ruurds. Hij is gedoopt op 12-08-1792. Haring is overleden op 08-03-1874 in Wymbritseradeel, 81 jaar oud. Hij trouwde later op 09-06-1838 in Wymbritseradeel met Hotske Piers Koopmans (1797-1841). Hij trouwde later op 11-03-1843 in Wymbritseradeel met Dirkjen Johannes van der Veen.
VII. Pieter Piers Koopmans, geboren op 23-12-1805 in Hommerts. Hij is gedoopt op 05-01-1806. Pieter is overleden op 08-12-1844 in Sneek, 38 jaar oud. Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 27-06-1826 met Uilkje Daniels Schuurmans, 24 jaar oud. Uilkje is geboren op 09-10-1801 in Langweer, dochter van Daniel Johannes en Akke Aukes. Zij is gedoopt op 01-11-1801 in Langweer. Uilkje is overleden op 27-02-1873 in Sneek, 71 jaar oud.
VIII. Klaas Piers Koopmans, geboren op 15-08-1808 in Hommerts. Hij is gedoopt op 21-08-1808. Klaas is overleden op 12-07-1871 in Wymbritseradeel, 62 jaar oud.
Notitie bij Klaas: ook: Claas Piers Koopmans
Beroep:
boer
Klaas:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 08-06-1833 in Wymbritseradeel met Eelkjen Wybes Cnossen, 21 jaar oud. Eelkjen is geboren op 10-02-1812 in Hommerts, dochter van Wybe Sjirks Cnossen en Antje Annes Tromp. Eelkjen is overleden op 20-03-1858 in Wymbritseradeel, 46 jaar oud.
Notitie bij Eelkjen: ook: Eelkje
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 14-06-1862 in Wymbritseradeel met Doedtje Douwes Schellinga, 27 jaar oud. Doedtje is geboren op 31-01-1835 in Stavoren, dochter van Douwe Aukes Schellinga en Tjitske Sjirks Haagsma.
Notitie bij Doedtje: ook: Doedtje of Doettje
IX. Pier Piers Koopmans, geboren op 02-11-1811 in Hommerts. Pier is overleden op 03-06-1891 in Wonseradeel, 79 jaar oud. Pier trouwde, 19 jaar oud, op 30-08-1831 in Wymbritseradeel met Riemke Wybes Cnossen, 22 jaar oud. Riemke is geboren op 18-10-1808 in Hommerts, dochter van Wybe Sjirks Cnossen en Antje Annes Tromp. Zij is gedoopt op 13-11-1808. Riemke is overleden op 24-03-1852 in Wymbritseradeel, 43 jaar oud.

14 Sierk Wybes Cnossen, geboren op 25-12-1756 in Jutrijp, Wymbritseradeel. Sierk is overleden op 28-10-1828 in Hommerts, Wymbritseradeel, 71 jaar oud.
Notitie bij Sierk: bij registratie familienamen 1881 mairie Woudsend woonachtig in Hommerts genoemd als Cnossen, Sierk Wybes, Hommerts; k. Wybe Sjirks 30, Jelle 27, Jutrijp, Johan 25, Auke 24, Neeltje 23, Ybeltje 20, Antje 18, Gerbrig 16, Jeltje 14, Leukje 9, Age 7, Lieuwe 5; kk. (v. Wybe Sjirks en Antje Annes), Riemke 3, (v. Auke en Antje Heins, Riemke 2 dagen; Mairie Woudsend, fol. 35v; verder ook Sjirk. Achternaam ook veelvuldig Knossen(s). In 1815 leende hij f 1000 van Feikjen Feykes Landstra te Hommerts; In 1816 leende hij een kapitaal van f 2500 van Sjoerd Hiddes Posma te Heeg en een kapitaal van f 10.000 van Anne Annes Visser, koopman te Heeg
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 28-01-1781 met de 16-jarige
15 Riemke Jelles Nauta, geboren op 21-10-1764 in Jutrijp, Wymbritseradeel. Riemke is overleden op 12-05-1829 in Hommerts, Wymbritseradeel, 64 jaar oud.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-01-1781 in Hommerts, Fr., Hervormde Gemeente.

Kinderen van Sierk en Riemke uit dit huwelijk:
I. Wybe Sjirks Cnossen, geboren op 18-10-1781 in Hommerts. Hij is gedoopt op 28-10-1781 in Jutrijp. Wybe is overleden op 29-06-1860 in Hommerts, Wymbritseradeel, 78 jaar oud.
Notitie bij Wybe: ook: Wiebe
Wybe trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1808 in Hommerts met Antje Annes Tromp, 24 jaar oud. Antje is geboren op 26-02-1784 in Hommerts, dochter van Anne Pieters Tromp en Eelkjen Joukes Joukema. Zij is gedoopt op 21-03-1784 in Hommerts. Antje is overleden op 05-05-1829 in Wymbritseradeel, 45 jaar oud.
II. Neeltje Sjirks Cnossen, geboren op 25-12-1782 in Hommerts. Zij is gedoopt op 12-01-1783.
III. Jelle Sjirks Cnossen, geboren op 16-01-1784 in Hommerts. Hij is gedoopt op 25-01-1784. Jelle is overleden op 15-05-1846 in Jutrijp, Wymbritseradeel, 62 jaar oud. Jelle trouwde, 30 jaar oud, op 16-09-1814 in Mairie Woudsen, Wymbritseradeel met Johanneske Symens de Jager, 40 jaar oud. Johanneske is geboren op 12-01-1774 in Jutrijp, Wymbritseradeel, dochter van Symen Ekkes de Jager en Jeltje Johans Cnossen. Johanneske is overleden op 02-05-1847 in Wymbritseradeel, 73 jaar oud. Zij trouwde voorheen op 11-05-1800 in Hommerts met Jan Piers Piersma.
IV. Johan Sjirks Cnossen, geboren op 10-11-1785 in Hommerts. Hij is gedoopt op 27-11-1785. Johan is overleden op 14-11-1842 in IJlst, 57 jaar oud.
Beroep:
boer, koopman
Johan trouwde, 31 jaar oud, op 13-12-1816 in IJlst met Trijntje Walles Veldhuis, 17 jaar oud. Trijntje is geboren op 09-11-1799 in Smallebrugge, Woudsend, dochter van Walle Huites Veldhuis en Tjitske Johannes Douma. Zij is gedoopt op 24-11-1799 in Smallebrugge, Woudsend. Trijntje is overleden op 20-12-1868 in IJlst, 69 jaar oud.
V. Auke Sjirks Cnossen, geboren op 11-04-1787 in Hommerts. Hij is gedoopt op 22-04-1787. Auke is overleden op 09-09-1848 in Gaasterland, 61 jaar oud.
Notitie bij Auke: ook: Auke Sierks Knossen
Auke trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1811 in Wymbritseradeel met Antje Heins Cnossen, ongeveer 17 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1794, dochter van Hein Wybes Cnossen en Trijntje Pieters. Antje is overleden op 28-02-1876 in Wymbritseradeel, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Antje: bij overlijden 82 jaar oud
VI. Neeltje Sjirks Cnossen, geboren op 07-11-1788 in Hommerts. Zij is gedoopt op 09-11-1788. Neeltje is overleden op 22-01-1860 in Hommerts, 71 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: ook: Neeltje Sjerks Knossen
Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 20-04-1814 in Mairie Woudsend, Wymbritseradeel met Marten Jurjens Zoethout, 25 jaar oud. Marten is geboren op 19-04-1789 in Woudsend, zoon van Jurjen Reinders Zoethout en Gerritje Marten de Koe. Hij is gedoopt op 10-05-1789 in Woudsend. Marten is overleden op 31-12-1870 in Hommerts, 81 jaar oud.
Notitie bij Marten: ook: Soethout
VII. Age Sjirks Cnossen, geboren op 29-11-1789 in Hommerts. Hij is gedoopt op 06-12-1789.
VIII. Ybeltje Sjirks Cnossen, geboren op 30-01-1791 in Hommerts. Zij is gedoopt op 06-02-1791. Ybeltje is overleden op 07-05-1834 in Hommerts, Wymbritseradeel, 43 jaar oud. Ybeltje trouwde, 30 jaar oud, op 14-06-1821 in Wymbritseradeel met Sikke Gelkes Boschhakker, 26 jaar oud. Sikke is geboren op 26-10-1794 in Hommerts, zoon van Gelke Foekes Bosschhakker en Hiekje Sikkes. Hij is gedoopt op 07-12-1794 in Hommerts. Sikke is overleden op 22-11-1852 in Wymbritseradeel, 58 jaar oud. Hij trouwde later op 30-08-1836 in Wymbritseradeel met Lijsbeth Everts de Boer.
IX. Antje Sjirks Cnossen, geboren op 25-04-1793 in Hommerts. Zij is gedoopt op 05-05-1793 in Jutrijp. Antje is overleden op 28-02-1876 in Wymbritseradeel, 82 jaar oud.
Notitie bij Antje: ook: Antje Sjerks Knossen
Antje trouwde, 20 jaar oud, op 22-09-1813 in Mairie Woudsend, Wymbritseradeel met Anne Taedes Walma, 24 jaar oud. Anne is geboren op 22-01-1789 in Jutrijp, Wymbritseradeel, zoon van Taede Pieters Walma en Maaike Pieters Crolis. Hij is gedoopt op 01-02-1789 in Jutrijp. Anne is overleden op 26-05-1863 in Joure, Haskerland, 74 jaar oud.
Notitie bij Anne: ook: Anne Thaedes of Theedes Walma
Beroep:
boerenknecht
X. Gerbrigje Sjirks Cnossen, geboren op 10-04-1795 in Hommerts, (F). Zij is gedoopt op 03-05-1795. Gerbrigje is overleden op 05-06-1871 in Sloten, 76 jaar oud.
Notitie bij Gerbrigje: bij famieregisternamen genoemd als Gerbrig
Gerbrigje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-07-1818 in Wymbritseradeel met Tjalling Wopkes de Jong, 36 jaar oud. Tjalling is geboren op 28-10-1781 in Wymbritseradeel, zoon van Wopke Haitses de Jong en Fetje Tjallings. Hij is gedoopt op 25-11-1781 in Hommerts. Tjalling is overleden op 08-10-1853 in Wymbritseradeel, 71 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 08-12-1855 in Wymbritseradeel met Marten Oeges Kok, ongeveer 59 jaar oud. Marten is geboren omstreeks 1796, zoon van Oege Jans Kok en Grietje Annes Nop. Marten is overleden op 02-05-1870 in Sloten, ongeveer 74 jaar oud.
XI. Jeltje Sjirks Cnossen (zie 7).
XII. Age Sjirks Cnossen, geboren op 08-09-1799 in Hommerts. Hij is gedoopt op 29-09-1799.
XIII. Lieuwkjen Sjirks Cnossen, geboren op 13-05-1802 in Hommerts, Wymbritseradeel. Zij is gedoopt op 23-05-1802. Lieuwkjen is overleden op 21-03-1872 in Jutrijp, Wymbritseradeel, 69 jaar oud.
Notitie bij Lieuwkjen: bij registratie familienamen 1811 vermeld als Leuke Cnossen; ook: Leukje
Lieuwkjen trouwde, 26 jaar oud, op 09-12-1828 in Wymbritseradeel met Wiebe Sjirks Cnossen, 27 jaar oud. Wiebe is geboren op 16-12-1800 in Jutrijp, zoon van Sierck Annes Cnossen en Akke Pieters Crolis. Hij is gedoopt op 04-01-1801 in Jutrijp. Wiebe is overleden op 29-07-1866 in Jutrijp, Wymbritseradeel, 65 jaar oud.
Beroep:
veehouder
XIV. Age Sjirks Cnossen, geboren op 02-06-1804 in Hommerts. Hij is gedoopt op 10-06-1804. Age is overleden op 08-08-1896 in Hommerts, Wymbritseradeel, 92 jaar oud.
Notitie bij Age: ook: Age Sjuks
Age trouwde, 26 jaar oud, op 16-04-1831 in Wymbritseradeel met Yttie Douwes Boschma, 17 jaar oud. Yttie is geboren op 19-10-1813 in Tsjalhuzum (F), dochter van Douwe Jans Boschma en Yfke Feikes van der Meer. Yttie is overleden op 26-05-1894 in Wymbritseradeel, 80 jaar oud.
Notitie bij Yttie: ook: Ytje
XV. Lieuwe Sjirks Cnossen, geboren op 02-09-1806 in Hommerts. Hij is gedoopt op 14-09-1806. Lieuwe is overleden op 31-01-1877 in Wymbritseradeel, 70 jaar oud.
Notitie bij Lieuwe: ook: Knossen
Lieuwe:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 11-12-1832 in Wymbritseradeel met Akke Aukes Douma, 22 jaar oud. Akke is geboren op 08-12-1810 in Smallebrugge, Woudsend, dochter van Auke Johannes Douma en Fokeltje Sipkes. Akke is overleden op 10-11-1837 in Wymbritseradeel, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 07-05-1842 in Wymbritseradeel met Antje Hinnes van der End, 21 jaar oud. Antje is geboren op 10-01-1821 in Broek, Doniawerstal, dochter van Hinne Tietes van der Ende en Antje Reinders Ruardi. Antje is overleden op 07-05-1843 in Wymbritseradeel, 22 jaar oud.
(3) trouwde, 39 jaar oud, op 01-11-1845 in Wymbritseradeel met Jeltje Kornelis van der Veen, 25 jaar oud. Jeltje is geboren op 09-07-1820 in Twellingea (Uitwellingerga), Wymbritseradeel, dochter van Kornelis Gerbens van der Veen en Antje Gosses Bouma. Jeltje is overleden op 27-01-1906 in Baarderadeel, 85 jaar oud.
Notitie bij Jeltje: ook: Jeltje Cornelis van der Veen (1846) en Jeltje Kornelis Feenstra (1850) en zelfs Jeltje Cornelis Wijnja (1855)

Generatie 5 ( betovergrootouders )

16 Pieter Alles. Hij is gedoopt op 25-12-1711 in Langweer, Doniawerstal.
Notitie bij Pieter: bij huwelijk Pyter Alles afkomstig van Lippenwoude; in 1740, 1741 en 1744 Pieter Allerts; hij wordt vermeld in de quotisatiekohieren 1749 als arm boer te Jutrijp, gezin 3 volwassenen en 7 kinderen, bedrag aanslag 42-0-0
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 06-02-1735 in Jutrijp Hommerts met de 23-jarige
17 Uilk Gerbens. Zij is gedoopt op 01-03-1711 in Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Notitie bij Uilk: Uilkje Gerbens van Lippenwoude


Kinderen van Pieter en Uilk uit dit huwelijk:
I. Geeske Pieters, geboren in Lippenwoude. Zij is gedoopt op 09-10-1735 in Hommerts.
II. Anne Pieters, geboren in Lippenwoude. Hij is gedoopt op 13-07-1738 in Hommerts.
III. Tjitske Pieters. Zij is gedoopt op 18-09-1740 in Hommerts.
Notitie bij Tjitske: in 1771 getrouwd met Eise Cornelis?
IV. Gerben Pieters. Hij is gedoopt op 15-10-1741 in Jutrijp.
V. Alle Pieters. Hij is gedoopt op 19-05-1743 in Hommerts.
VI. Sjoerdje Pieters. Zij is gedoopt op 26-07-1744 in Hommerts.
VII. Anne Pieters Tromp (zie 8).
VIII. Antje Pieters. Zij is gedoopt op 24-09-1747 in Jutrijp.
IX. Uilk Pieters. Zij is gedoopt op 12-01-1749 in Jutrijp. Uilk is overleden op 17-10-1804 in Sneek, 55 jaar oud.
Notitie bij Uilk: Uilkje Pieters
Uilk trouwde, 38 jaar oud, op 17-05-1787 in Goënga met Ids Hielkes van der Wey, ongeveer 20 jaar oud. Ids is geboren omstreeks 1767. Ids is overleden op 21-03-1826 in Sneek, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Ids: ook Ids Hyltjes van der Weiden; hij hertrouwde in 1805 te Sneek met Trijntje Gerrits
X. Jacob Pieters, geboren in Hommerts. Hij is gedoopt op 22-03-1750 in Jutrijp.
XI. Trijntje Pieters, geboren in Hommerts. Zij is gedoopt op 29-10-1752 in Hommerts. Trijntje is overleden op 08-02-1827 in Hommerts, Wymbritseradeel, 74 jaar oud. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 30-04-1775 in Hommerts met Hein Wybes Cnossen, 21 jaar oud. Hein is geboren in 1754 in Jutrijp, Wymbritseradeel, zoon van Wybe Siercks Cnossen en Ybeltje Heins van Zijlstra. Hij is gedoopt op 24-11-1754 in Hommerts. Hein is overleden op 24-10-1825 in IJlst, 71 jaar oud.
Notitie bij Hein: Familienamen 1811: Cnossen, Hein Wybes, Jutrijp; k. Ybel 32, Hommerts, Uilkje 29, Woudsend, Sjoerdtje 27, Hommerts, Antje 25, Hommerts, Wybes 18, Jurtrijp; kk. (v. Auke Leukes en Uilkje Heins) Leukje 7, Ymkje 5, Hein 2; Mairie Woudsend, fol. 39; bij overlijden gehuwd
XII. Jacobje Pieters, geboren in Hommerts. Zij is gedoopt op 14-09-1755 in Hommerts. Jacobje is overleden op 14-09-1849 in Hommerts, Wymbritseradeel, 94 jaar oud. Jacobje trouwde, 29 jaar oud, op 24-10-1784 in Jutrijp met Teeuwis Harings Hettinga, 27 jaar oud. Teeuwis is geboren in Oppenhuizen, zoon van Haring Teeuwis en Deliana Tietes Hettinga. Hij is gedoopt op 29-05-1757 in Oppenhuizen. Teeuwis is overleden op 30-01-1823 in Heeg, Wymbritseradeel, 65 jaar oud.
Notitie bij Teeuwis: bij huwelijk van langweer
XIII. Rinske Pieters, geboren in Hommerts. Zij is gedoopt op 12-06-1757 in Hommerts. Rinske is overleden op 09-03-1832 in Hommerts, Wymbritseradeel, 74 jaar oud.
Notitie bij Rinske: bij overlijden Reinsken Pieters van Dijk
Rinske trouwde, 23 jaar oud, op 27-05-1781 in Hommerts met Gerrit Wietses van Dijk, 21 jaar oud. Hij is een zoon van Wietse Aukes en Jetske Gerrits. Hij is gedoopt op 21-10-1759 in Hommerts. Gerrit is overleden op 13-04-1830 in Hommerts, Wymbritseradeel, 70 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: bij overlijden gehuwd

18 Jouke Willems.
Notitie bij Jouke: Quotisatiekohieren 1749: Jouke Willems, Doniawerstal te Langweer; welgestelde boer; gezin volw: 4 en kind: 2; Aanslag: 52-0-0; Bron: Doniawerstal, fol. 26
Hij trouwde met
19 Aukje Klases.
Notitie bij Aukje: ook Akke Klases

Kinderen van Jouke en Aukje uit dit huwelijk:
I. Eelkje Joukes. Zij is gedoopt op 27-10-1743 in Langweer. Eelkje is overleden vóór 1752, ten hoogste 9 jaar oud.
II. Leeuwke Joukes. Zij is gedoopt op 30-07-1747 in Langweer.
III. Klaas Joukes Joukema. Hij is gedoopt op 30-11-1749 in Langweer. Klaas is overleden op 14-04-1816 in mairie Langweer, Doniawerstal, 66 jaar oud. Klaas trouwde, 34 jaar oud, op 18-04-1784 in Langweer met Nelligjen Eises Bosma, 30 jaar oud. Nelligjen is geboren in Follega, dochter van Eise Jans en Wibbegjen Jeltes. Zij is gedoopt op 02-12-1753 in Echten. Nelligjen is overleden op 18-10-1825 in Langweer, Doniawerstal, 71 jaar oud.
Notitie bij Nelligjen: ook Neeltje en Neltje Eizes Bosma; geen kinderen; memorie van successie met slado van f. 20.328,65 verdeeld onder de neven en nichten
IV. Eelkjen Joukes Joukema (zie 9).
V. Willem Joukes Joukema. Hij is gedoopt op 24-08-1755 in Langweer. Willem is overleden op 27-09-1806 in Doniawerstal, 51 jaar oud. Willem trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1783 in Langweer met Fem Douwes. Fem is geboren in Teroele.
Notitie bij Fem: ook Femke Jans
VI. Ytje Joukes Joukema. Zij is gedoopt op 24-08-1755 in Langweer. Ytje is overleden op 05-03-1826 in Aarlanderveen (ZH), 70 jaar oud.
Notitie bij Ytje: ook Yttie of Ietje
Beroep:
boerin (1825)
Ytje trouwde, 22 jaar oud, op 16-11-1777 in Tjerkgaast met Oebele Johannis Tromp, 22 jaar oud. Oebele is geboren in Tjerkgaast, zoon van Johannes Hylkes Tromp en Beuw Oebles. Hij is gedoopt op 13-07-1755 in Sloten. Oebele is overleden op 11-01-1807 in Aarlanderveen (ZH), 51 jaar oud.
Notitie bij Oebele: Oeble Johannes Tromp leeftijd circa 51 jaar 6 maanden, echtgenoot van Jetje Joukes, wonende te Lage Zijde bij Zwammerdam, laat 3 kinderen uit 1 huwelijk na, overleden op 11-01-1807, begraven op 19-01-1807

20 Harmen Klases.
Notitie bij Harmen: ook Harmen Klaases, waarschijnlijk getrouwd met Hiltje, moeder niet genoemd bij doop kinderen

Kinderen van Harmen uit onbekende relatie:
I. Sytse Harmens Glyza (zie 10).
II. Iemkje Harmens, geboren op 29-04-1755 in Idzega. Zij is gedoopt op 04-05-1755 in Oudega.
Notitie bij Iemkje: ook Ymk
III. Gatsche Harmens, geboren op 21-06-1756 in Idzega. Zij is gedoopt op 26-06-1757 in Oudega. Gatsche is overleden op 19-03-1808 in Oegeklooster, Wonseradeel, 51 jaar oud.
Notitie bij Gatsche: ook Gatske; in kohieren 1749-1794 vermeld als Gatske Harmens Wiersma te Ugoklooster
Gatsche trouwde, 24 jaar oud, op 28-01-1781 in Oudega met Marten Freerks Bruinsma, 23 jaar oud. Marten is geboren op 12-05-1757, zoon van Freerk Martens en Yttie Heins. Hij is gedoopt op 22-05-1757 in Nijhuizum, Wymbritseradeel. Marten is overleden op 16-12-1826 in Wonseradeel, 69 jaar oud.
Notitie bij Marten: Familienamen 1811: Bruinsma, Merten Freerks, Oegeklooster; k. Freerk 24, Hiltje 20, Harm 17; N.B. 23 Okt 1813; Mairie Witmarsum, fol. 88
IV. Trientje Harmens, geboren op 10-05-1761 in Idzega. Zij is gedoopt op 12-04-1761 in Oudega. Trientje is overleden op 12-09-1826 in Wonseradeel, 65 jaar oud.
Notitie bij Trientje: ook Trijntje; bij overlijden Trijntje Harmens Wiersma
Trientje trouwde, 21 jaar oud, op 09-06-1782 in Oudega met Uiltje Ulbes Wiersma, 22 jaar oud. Uiltje is geboren op 06-02-1760 in Oosthem. Hij is gedoopt op 17-02-1760 in Oosthem/Hichtem/Hartwerd. Uiltje is overleden op 28-09-1818 in Hennaarderadeel, 58 jaar oud.

22 Bauke Jans, geboren in Folsgare. Hij is gedoopt op 16-10-1735 in Ysbrechtum. Bauke is overleden op 08-02-1808 in Ysbrechtum, Wymbritseradeel, 72 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 08-05-1757 in Folsgare met de 20-jarige
23 Lijsbeth Hiddes, geboren in Folsgare. Zij is gedoopt op 03-06-1736 in Goïngarijp en Broek.
Notitie bij Lijsbeth: bij huwelijk afkomstig uit Folsgare; doopplaats klopt hier eigenlijk niet mee; datum en ouders passen er wel bij. in 1749 is er een Hidde Heins te IJlst, Koffevaarder

Kinderen van Bauke en Lijsbeth uit dit huwelijk:
I. Doetje Baukes, geboren op 02-02-1758 in Folsgare. Zij is gedoopt op 12-02-1758 in Folsgare. Doetje is overleden op 03-10-1826 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel, 68 jaar oud.
Notitie bij Doetje: ook Dutje, Doedtje en Doutje Boukes, bij huwelijk uit Ysbrechtum; familienamen 1811 Sneek, deel 1 folio 52 verso Jonkmans, Wibbe Tewes wed., Doetje Kinderen: Tewes, 34, Tirns, Gerryt 32, Uitwellingerga, Bauke 26, Uitwellingerga, Folkert 23, soldaat, Lijsbert 28, Kubaard, Hitje 18, Getje 16, Offingawier, Antje 12
Doetje trouwde, 19 jaar oud, op 24-08-1777 in Ysbrechtum met Wibbe Teewes Jonkmans, ongeveer 34 jaar oud. Wibbe is geboren omstreeks 1743. Wibbe is overleden op 26-03-1808 in Sneek, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Wibbe: ook Wiebe Teeuwis of Wibbe Taewes en Tewis; bij huwelijk van Ysbrechtum
Beroep:
boerenarbeider
II. Sytske Baukes van Dijk (zie 11).
III. Jan Baukes van Dijk. Hij is gedoopt op 11-10-1767 in Ysbrechtum. Jan is overleden op 22-10-1839 in Ysbrechtum, Wymbritseradeel, 72 jaar oud.
Notitie bij Jan: hij wordt vermeld in Familienamen 1811, mairie Nijland fol. 89 als Jan Baukes van Dijk te IJsbregtum met drie kinderen
1820 Heeg, notaris W. Steenbeek; Inv. nr. 054007 repertoire nr. 22 d.d. 22 februari 1820; Obligatie, Betreft een kapitaal van fl. 1.000 door Jan Boukes van Dijk te Ysbrechtum, gehuwd met Sibbeltje Ekkes de Jager, schuldenaar aan Trijntje Feykes, weduwe van Gerben Pieters Landstra, schuldeiser

Jan trouwde, 39 jaar oud, op 12-07-1807 in Ysbrechtum met Sibbeltje Ekkes de Jager, 24 jaar oud. Sibbeltje is geboren op 22-01-1783, dochter van Ekke Ates de Jager en Hitje Johannes. Zij is gedoopt op 02-02-1783 in IJlst. Sibbeltje is overleden op 25-09-1856 in Ysbrechtum, Wymbritseradeel, 73 jaar oud.

24 Anne Piers Koopmans, geboren in 1735. Anne is overleden op 20-01-1815 in Hommerts, mairie Woudsend, 80 jaar oud.
Notitie bij Anne: bij huwelijk in 1756 uit Ypecolsga; hij hertrouwde in 1787 met Hiltje Tjerks uit Heeg; bij registratie familienamen in 1811 genoemd als Anne Piers Koopmans te Hommerts, mairie Woudsen, met 3 kinderen en 10 kleinkinderen; in 1815 bij overlijden weduwnaar.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 17-10-1756 in Ypecolsga, Hervormde Gemeente met de 27-jarige
25 Hotske Pieters. Zij is gedoopt op 18-09-1729 in Jutrijp. Hotske is overleden vóór 1787, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Hotske: bij huwelijk: Hoitske Pieters, uit Ypecolsga

Kinderen van Anne en Hotske uit dit huwelijk:
I. Pier Annes Koopmans (zie 12).
II. Corneliske Annes Koopmans. Zij is gedoopt op 21-09-1760 in Doniawerstal. Corneliske is overleden op 04-03-1838 in Sneek, 77 jaar oud.
Notitie bij Corneliske: bij doop Kneliske; bij huwelijk afkomstig van Folsgare
Corneliske trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1783 in Sneek met Siebe Johannes Bloksma, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-06-1783 in Sneek, Hervormde Gemeente. Hij is een zoon van Johannes Siebes en Trijntje Freerks. Hij is gedoopt op 19-10-1759 in Sneek. Siebe is overleden op 03-08-1832 in Sneek, 72 jaar oud.
Notitie bij Siebe: ook: Sybe Johannis; nam in 1811 de familienaam Bloksma aan, had toen geen kinderen
III. Pieter Annes Koopmans. Hij is gedoopt op 04-09-1763 in Hommerts. Pieter is overleden op 11-08-1832 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel, 68 jaar oud.
Notitie bij Pieter: woonachtig in Jutrijp; in 1818 koopman te Hommerts; in 1827 verhuurt hij zijn boerderij in Hommerts voor "40 Nederlandse guldens van 100cent ieder met klinkende hier te lande gangbaar goud of zilvergeld"; op 9 oktober 1830 verhuisd naar Oppenhuizen
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 15-06-1788 in Hommerts, Hervormde Gemeente met Zuster Klazes Zwart, ongeveer 25 jaar oud. Zuster is geboren omstreeks 1763 in Gaastmeer, dochter van Klaas Johannes Zwart en Geertjen Iekes. Zuster is overleden op 07-02-1855 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel, ongeveer 92 jaar oud.
Notitie bij Zuster: gedoopt op 25 mei 1795 in Hommerts Suster Klases doop op belijdenis; bij huwelijk in 1788 afkomstig van Elahuizen; in 1811 vermeld als Zuster Klazes; bij aangifte overlijden Zuster Klases, geboren te Gaastmeer en wonende te Oppenhuizen, ouders niet bekend; in memorie van successie genoemd als Zuster Klazes Zwart
IV. Geertie Annes Koopmans. Zij is gedoopt op 23-02-1766 in Hommerts.
V. Minne Annes Koopmans. Hij is gedoopt op 02-10-1768 in Hommerts.
VI. Rein Annes Koopmans. Hij is gedoopt op 02-10-1768 in Hommerts.

26 Klaas Johannes Zwart.
Hij trouwde met
27 Geertjen Iekes.

Kinderen van Klaas en Geertjen uit dit huwelijk:
I. Johannes Klazes Zwart, geboren omstreeks 1763 in Gaastmeer, Wymbritseradeel. Johannes is overleden op 10-07-1823 in Elahuizen, Hemelumer Oldeferd, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Johannes: naamsregistratie in 1811 Koudum: Zwart, Johannes Klazes, Elahuizen, Kinderen: Klaas 12, Yke 3/4, Getje 9, Jeike 5, Trijntje 2; bij overlijden Johannes Klazes de Zwart, oud 60 jaar, gehuwd
Johannes trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 30-09-1798 in Wyckel met Antje Piebes Bosma, 27 jaar oud. Antje is geboren op 17-04-1771 in Rijs, dochter van Piebe Herres en Jaaike Andries. Zij is gedoopt op 21-04-1771 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen. Antje is overleden op 23-02-1845 in Tjerkgaast, Doniawerstal, 73 jaar oud.
II. Zuster Klazes Zwart, geboren omstreeks 1763 in Gaastmeer. Zuster is overleden op 07-02-1855 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel, ongeveer 92 jaar oud.
Notitie bij Zuster: gedoopt op 25 mei 1795 in Hommerts Suster Klases doop op belijdenis; bij huwelijk in 1788 afkomstig van Elahuizen; in 1811 vermeld als Zuster Klazes; bij aangifte overlijden Zuster Klases, geboren te Gaastmeer en wonende te Oppenhuizen, ouders niet bekend; in memorie van successie genoemd als Zuster Klazes Zwart
Zuster trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-06-1788 in Hommerts, Hervormde Gemeente met Pieter Annes Koopmans, 24 jaar oud. Hij is een zoon van Anne Piers Koopmans en Hotske Pieters. Hij is gedoopt op 04-09-1763 in Hommerts. Pieter is overleden op 11-08-1832 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel, 68 jaar oud.
Notitie bij Pieter: woonachtig in Jutrijp; in 1818 koopman te Hommerts; in 1827 verhuurt hij zijn boerderij in Hommerts voor "40 Nederlandse guldens van 100cent ieder met klinkende hier te lande gangbaar goud of zilvergeld"; op 9 oktober 1830 verhuisd naar Oppenhuizen
III. Tjitske Klases Zwart (zie 13).

28 Wybe Siercks Cnossen, geboren op 15-01-1730 in Hommerts, Wymbritseradeel. Wybe is overleden in 1793 in Hommerts, Wymbritseradeel, 63 jaar oud.
Notitie bij Wybe: ook: Wiebe Sjirks Knossen
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 26-12-1752 in Hommerts, Fr., Hervormde Gemeente met de 22-jarige
29 Ybeltje Heins van Zijlstra, geboren op 09-04-1730 in Uitwellingerga, Wymbritseradeel. Ybeltje is overleden op 09-03-1788 in Hommerts, Wymbritseradeel, 57 jaar oud.
Notitie bij Ybeltje: bij huwelijk Ybeltie Heins van Zylstra afkomstig van Uitwellingerga

Kinderen van Wybe en Ybeltje uit dit huwelijk:
I. Hein Wybes Cnossen, geboren in 1754 in Jutrijp, Wymbritseradeel. Hij is gedoopt op 24-11-1754 in Hommerts. Hein is overleden op 24-10-1825 in IJlst, 71 jaar oud.
Notitie bij Hein: Familienamen 1811: Cnossen, Hein Wybes, Jutrijp; k. Ybel 32, Hommerts, Uilkje 29, Woudsend, Sjoerdtje 27, Hommerts, Antje 25, Hommerts, Wybes 18, Jurtrijp; kk. (v. Auke Leukes en Uilkje Heins) Leukje 7, Ymkje 5, Hein 2; Mairie Woudsend, fol. 39; bij overlijden gehuwd
Hein trouwde, 21 jaar oud, op 30-04-1775 in Hommerts met Trijntje Pieters, 22 jaar oud. Trijntje is geboren in Hommerts, dochter van Pieter Alles en Uilk Gerbens. Zij is gedoopt op 29-10-1752 in Hommerts. Trijntje is overleden op 08-02-1827 in Hommerts, Wymbritseradeel, 74 jaar oud.
II. Sierk Wybes Cnossen (zie 14).
III. Antje Wybes Cnossen, geboren op 08-07-1764 in Hommerts, (F). Antje is overleden.
IV. Anne Wybes Cnossen, geboren op 01-11-1767 in Hommerts, (F). Anne is overleden op 25-12-1841 in Hommerts, 74 jaar oud. Anne:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-02-1791 met Anneke Symens de Jager, 23 jaar oud. Anneke is geboren op 13-05-1767 in Jutrijp. Anneke is overleden vóór 1797, ten hoogste 30 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1797 met Afke Sjoerds Postma, 22 jaar oud. Afke is geboren op 31-12-1774 in Heeg. Afke is overleden op 27-06-1855 in Hommerts, 80 jaar oud.

30 Jelle Jurjens Nauta, geboren op 10-05-1739 in Woudsend. Jelle is overleden op 01-12-1788 in Hommerts, 49 jaar oud.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 27-04-1760 in Woudsend, Wymbritseradeel met de 24-jarige
31 Neeltje Aukes Hoekstra, geboren in 1736. Zij is gedoopt op 18-03-1736 in Smallebrugge, Woudsend. Neeltje is overleden vóór 1770, ten hoogste 34 jaar oud.

Kinderen van Jelle en Neeltje uit dit huwelijk:
I. Auke Jelles Nauta. Hij is gedoopt op 26-06-1763 in Jutrijp.
II. Riemke Jelles Nauta (zie 15).

Generatie 6 ( oudouders )

32 Alle Pieters.
Notitie bij Alle: Aalle Pijters afkomstig van Langweer
Hij ging in ondertrouw op 23-02-1710 in Langweer, Doniawerstal met
33 Geessien Jancobs.

Kind van Alle en Geessien uit dit huwelijk:
I. Pieter Alles (zie 16).

34 Gerben Cornelis.
Notitie bij Gerben: boer te Oppenhuizen
Hij trouwde op 02-03-1710 in Oppenhuizen en Uitwellingerga met
35 Tjitske Annes.

Kinderen van Gerben en Tjitske uit dit huwelijk:
I. Uilk Gerbens (zie 17).
II. Foukje Gerbens. Zij is gedoopt op 30-07-1713 in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Foukje trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1738 in Oppenhuizen en Uitwellingerga met Douwe Siebes.
III. Oedske Gerbens. Zij is gedoopt op 28-02-1717 in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Oedske trouwde, 20 jaar oud, op 10-06-1737 in Jutrijp Hommerts met Murk Freerks Abma, 23 jaar oud. Hij is een zoon van Freerck Murcks Abma en Rinske Ruurds Buma. Hij is gedoopt op 03-12-1713 in Hommerts. Murk is overleden in 1779 in Wijckel, Gaasterland, 66 jaar oud.
Notitie bij Murk: Boer te Jutrijp en Sloten. Arbeider te Oppenhuizen; hij hertrouwde op 21 oktober 1761 te Hommerts met Siouk Epkes
IV. Rinske Gerbens. Zij is gedoopt op 02-04-1719 in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Rinske trouwde, 29 jaar oud, op 23-02-1749 in Oppenhuizen en Uitwellingerga met Louw Tjeerds.
V. Cornelis Gerbens. Hij is gedoopt op 05-10-1721 in Oppenhuizen.
VI. Fokeltje Gerbens. Zij is gedoopt op 05-04-1724 in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Fokeltje trouwde, 24 jaar oud, op 23-02-1749 in Oppenhuizen en Uitwellingerga met Arend Tjeerds.
VII. Anne Gerbens. Hij is gedoopt op 06-10-1726 in Oppenhuizen en Uitwellingerga.
VIII. Durk Gerbens. Hij is gedoopt op 26-11-1730 in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Durk trouwde, 25 jaar oud, op 19-09-1756 in Oppenhuizen en Uitwellingerga met Trijntje Martens, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op 11-10-1733. Trijntje is overleden op 15-02-1801 in Uitwellingerga, 67 jaar oud.

44 Jan Kornelis.
Notitie bij Jan: vermeld in Quotisatiekohieren 1749 als Jan Cornelis te Ysbrechtum met omschrijving Onderhouden; gezin 4 volw. en 3 kinderen; aanslag 0
Hij trouwde met
45 Sytske Jans.
Notitie bij Sytske: ook Sijtske Jans

Kinderen van Jan en Sytske uit dit huwelijk:
I. Knierke Jans. Zij is gedoopt op 24-02-1732 in Ysbrechtum. Knierke trouwde, 20 jaar oud, op 19-11-1752 in Ysbrechtum met Jan Paulus van der Veer, 22 jaar oud. Hij is een zoon van Paulus Jans van der Veer en Rinske Idses. Hij is gedoopt op 20-01-1730 in Oosterend/Hennaard.
Notitie bij Jan: bij huwelijk afkomstig van Wiewerd
II. Cornelis Jans. Hij is gedoopt op 14-02-1734 in Ysbrechtum. Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 23-11-1766 in Ysbrechtum met Sytske Hendriks.
III. Jan Jans. Hij is gedoopt op 14-02-1734 in Ysbrechtum.
IV. Bauke Jans (zie 22).
V. Baukje Jans. Zij is gedoopt op 03-06-1742 in Ysbrechtum, Wymbritseradeel.
Notitie bij Baukje: Opm.: De dopeling is overleden

46 Hidde Heins.
Notitie bij Hidde: Hidde Heins in 1749 Koffevaarder; seer geringh, 2 volw en 2 k, aanslag 11-13-0
Hij trouwde op 29-05-1735 in Goïngarijp Broek met
47 Duittie Annes.
Notitie bij Duittie: Doetie Annes afkomstig van Goingarijp

Kind van Hidde en Duittie uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Hiddes (zie 23).

50 Pieter Mathysen. Hij is gedoopt op 26-08-1683 in Jutrijp.
Notitie bij Pieter: ook Pyter Matysen, Pieter Mattheus of Pieter Matteus; bij huwelijk uit Hommerts;
Stemkohier 1728 Jutrijp (Wymbritseradeel) Stem nr. 10, aantal stemmen: 1/2, Zakelijk gerechtigden: Jr. Duco (DOEKE) Gerrolt Martena van Burmania, grietman over Wymbritseradeel, eigenaar, Pieter Mathijssen, gebruiker
Stem nr. 16, aantal stemmen: 1/2 Zakelijk gerechtigden: Jr. Duco Gerrolt Martena van Burmania, grietman over Wymbritseradeel, eigenaar, Pyter Mathijssen, gebruiker
Quotisatiekohieren 1749: Pyter Matyssen te Jutrijp, arm boer, Gezin volw: 4 en kind: 1, Aanslag: 32-0-0, Bron: Wymbritseradeel, fol. 4v

Hij trouwde, 39 jaar oud, op 13-02-1723 in IJlst met
51 Corneliske Reins.
Notitie bij Corneliske: ook Kiele Reyns; bij huwelijk uit IJlst; wellicht dochter van Rein Pieters en Hotske Teedes uit IJlst, doop echter niet gevonden

Kinderen van Pieter en Corneliske uit dit huwelijk:
I. Mathys Pieters. Hij is gedoopt op 14-11-1723 in Jutrijp, Wymbritseradeel.
II. Hotske Pieters (zie 25).
III. Antie Pieters. Zij is gedoopt op 12-06-1735 in Jutrijp.
IV. Trijntie Pieters. Zij is gedoopt op 12-06-1735 in Jutrijp.
V. Taede Pieters Walma. Hij is gedoopt op 24-08-1738 in Jutrijp. Taede is overleden in 1802, 64 jaar oud.
Notitie bij Taede: ook Teede Pieters Walma, boer, kerkvoogd
Taede trouwde, 30 jaar oud, op 09-01-1769 in Hommerts met Maaike Pieters Crolis, 18 jaar oud. Maaike is geboren op 08-02-1750 in IJlst, dochter van Pieter Jellis Crolis en Neeltje Hettes. Maaike is overleden op 23-03-1807 in IJlst, 57 jaar oud.
Notitie bij Maaike: bij huwelijk Mayke Pyters Crolis uit Oosthem; zij hertrouwde op 30-10-1803 te IJlst met Cornelis Pieters Dikland uit Heeg

56 Sierck Johans Cnossen, geboren op 26-07-1689 in Jutrijp, Wymbritseradeel. Sierck is overleden in 1771 in Hommerts, 82 jaar oud.
Notitie bij Sierck: in 1718 huisman op de Hommerts plaats nr 29; diaken Hervormde Gemeente de Hommerts (1719-1724); ontvanger in 1727; in 1728 boer plaats nr 14 te Jutrijp; ouderling (1733-1744); in 1738 pachter stemdragende plaats nr 25 "Hettinga zathe" in de Hommerts; in 1749 boer te Hommerts met gezin van 4 personen en 1 kind: aanslag 37 guldens
Beroep:
huisman (= welgestelde boer)
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 24-01-1712 in Jutrijp, Wymbritseradeel met de 26-jarige
57 Jel Wybes, geboren in 1686. Zij is gedoopt op 15-08-1686 in Hommerts.

Kinderen van Sierck en Jel uit dit huwelijk:
I. Johan Siercks Cnossen, geboren in 1712. Hij is gedoopt op 23-10-1712 in Jutrijp. Johan is overleden op 04-02-1776 in Hommerts, (F), 64 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan Syrcks Cnossen te Hommerts
Beroep:
boer
Johan trouwde, 26 jaar oud, op 09-02-1738 met Sibbeltje Annes, 20 jaar oud. Zij is een dochter van Anne Wybes en Hittje Douwes. Zij is gedoopt op 03-03-1717 in Jutrijp.
II. Trijntje Siercks Cnossen, geboren op 09-06-1715 in Hommerts, Fr.. Trijntje is overleden in 1800, 85 jaar oud. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1738 in Jutrijp met Anne Tjamkes, 23 jaar oud. Anne is geboren in 1715 in Jutrijp, zoon van Tjamke Haringhs en Richtje Sytzes. Hij is gedoopt op 20-10-1715 in Jutrijp. Anne is overleden in 1777, 62 jaar oud.
Notitie bij Anne: Quotisatiekohieren 1749: Anne Tjamkes, Wymbritseradeel, Jutrijp, Omschrijving: arm boer, Gezin volw: 2 en kind: 1, Aanslag: 25-0-0; Bron: Wymbritseradeel, fol. 4v
III. Jetske Siercks Cnossen. Zij is gedoopt op 24-04-1718 in Jutrijp. Jetske trouwde, 32 jaar oud, op 17-08-1750 in Uitwellingerga, Wymbritseradeel met Sybren Franckes Franckema. Hij is een zoon van Francke Meijes Franckema en Nan Sybrens.
IV. Hittie Siercks Cnossen. Zij is gedoopt op 14-01-1720 in Hommerts, (F). Hittie is overleden op 18-07-1808 in Hommerts, (F), 88 jaar oud. Hittie trouwde, 20 jaar oud, in 1740 in Hommerts, (F) met Jan Jansen, 22 jaar oud. Jan is geboren op 25-12-1718 in Hommerts, (F), zoon van Jan Wouters Jansen en Hylck Jans. Jan is overleden op 01-02-1778 in Hommerts, (F), 59 jaar oud.
Beroep:
schipper
V. Antje Siercks Cnossen, geboren op 07-09-1727 in Hommerts, (F). Antje is overleden op 23-08-1778, 50 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 05-03-1752 in Jutrijp - Hommerts met Eeuwe Heeres, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op 26-06-1729 in Jutrijp. Eeuwe is overleden na 1784, minstens 55 jaar oud.
VI. Wybe Siercks Cnossen (zie 28).

58 Heine Tjeerds van Zijlstra, geboren in 1655.
Notitie bij Heine: bij huwelijk Heyn Tieerds, afkomstig van Uitwellingerga; boer, ontvanger en dorpsrigter, is geboren in 1655 Groendijksterzijl (Frl), is overleden tussen 1730 en 1738 in Uitwellingerga
Hij trouwde, 57 jaar oud, op 28-03-1712 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel met de 19-jarige
59 Antje Wybes Abbema. Zij is gedoopt op 21-08-1692 in Hommerts. Antje is overleden op 06-05-1762 in Uitwellingerga, Wymbritseradeel, 69 jaar oud.
Notitie bij Antje: bij huwelijk afkomstig van Goutum; Quotisatiekohieren 1749, wed. Hein Tjeerds, Wymbritseradeel, Uitwellingerga, Omschrijving: ontvangerse, reedelijk in staat, Gezin volw: 4, Aanslag: 44-0-0

Kinderen van Heine en Antje uit dit huwelijk:
I. Tjeerd Heins van Zijlstra. Hij is gedoopt op 04-02-1714 in Uitwellingerga.
II. Wybbe Heins van Zijlstra. Hij is gedoopt op 26-12-1717 in Uitwellingerga.
Notitie bij Wybbe: Quotisatiekohieren 1749, Wybe Heins, Wymbritseradeel, Uitwellingerga, gemeene boer, Gezin volw: 2 en kind: 2, Aanslag: 27-0-0
Beroep:
boer
Wybbe trouwde, 27 jaar oud, op 31-01-1745 in Hervormde Gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga met Epk Frankes, 27 jaar oud. Zij is een dochter van Franke Meyes en Nan Sybrens. Zij is gedoopt op 01-08-1717 in Uitwellingerga.
Notitie bij Epk: ook Epke en Epck Frankes Frankema
III. Brecht Heins van Zijlstra. Zij is gedoopt op 22-08-1723 in Uitwellingerga. Brecht trouwde, 21 jaar oud, op 10-01-1745 in Hervormde Gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga met Anne Wates, 34 jaar oud. Hij is een zoon van Wate Annes en Jeltje Atzes. Hij is gedoopt op 14-05-1710 in Oppenhuizen.
Notitie bij Anne: Boer, ontvanger te Oppenhuizen; overleden 1781
IV. Ybbel Heins van Zijlstra. Zij is gedoopt op 22-08-1723 in Uitwellingerga. Ybbel is overleden vóór 1726, ten hoogste 3 jaar oud.
V. Lijsbet Heins van Zijlstra. Zij is gedoopt op 24-07-1726 in Uitwellingerga.
Notitie bij Lijsbet: bij huwelijk Lijsbet Heins van Sylstra afkomstig van Uitwellingerga
Lijsbet trouwde, 26 jaar oud, op 28-01-1753 in Uitwellingerga met Jouke Sytses Osinga. Hij is een zoon van Sytze Joukes Osinga en Uylck Wybes Abbema.
Notitie bij Jouke: in 1744 “farrensmaat” en schuijtevaerder. in 1753 woont hij te Uitwellingerga
VI. Ybeltje Heins van Zijlstra (zie 29).

60 Jurjen Jelles Nauta. Hij is gedoopt op 08-04-1708 in Woudsend. Jurjen is overleden vóór 1746 in Woudsend, ten hoogste 38 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 16-10-1735 in Woudsend met
61 Gerbrich Jacobs Gronsma, geboren in Offingawier.
Notitie bij Gerbrich: ook: Gerbruck Jakobs Gronsma

Kinderen van Jurjen en Gerbrich uit dit huwelijk:
I. Geertje Jurjens Nauta. Zij is gedoopt op 21-10-1736 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
II. Jelle Jurjens Nauta (zie 30).
III. Sibbeltje Jurjens Nauta. Zij is gedoopt op 24-09-1741 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge. Sibbeltje trouwde, 31 jaar oud, op 04-10-1772 in Woudsend met Hendrik Jacobs, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-11-1741 in Idskenhuizen, zoon van Jacob Hendriks en Aukje Hebkes. Hij is gedoopt op 10-12-1741 in Doniawerstal.
Notitie bij Hendrik: van Idskenhuizen

62 Auke Piers Hoekstra, geboren in Smallebrugge, Woudsend. Hij is gedoopt op 22-03-1711 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge. Auke is overleden op 09-04-1778 in Smallebrugge, Woudsend, 67 jaar oud.
Notitie bij Auke: huisman te Smallebrugge
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 12-07-1733 in Woudsend-Ypecolsga-Indijk (Hervormde Gemeente) met de 33-jarige
63 Rymke Wytses, geboren in 1700 in Smallebrugge, Woudsend. Rymke is overleden in 1746 in Smallebrugge, Woudsend, 46 jaar oud.
Notitie bij Rymke: ook: Riemke Wytses, Rijmke Wijtses en Rymke Wytses

Kinderen van Auke en Rymke uit dit huwelijk:
I. Wytse Aukes Hoekstra. Hij is gedoopt op 26-04-1734 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
Notitie bij Wytse: Wietse
II. Neeltje Aukes Hoekstra (zie 31).
III. Pier Aukes Hoekstra. Hij is gedoopt op 16-02-1738 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
IV. Pier Aukes Hoekstra. Hij is gedoopt op 01-05-1739 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
V. Leeuwke Aukes Hoekstra, geboren in Smallebrugge, Woudsend. Hij is gedoopt op 15-07-1742 in Woudsend. Leeuwke trouwde, 33 jaar oud, op 10-12-1775 in Hommerts, Wymbritseradeel met Ymkjen Ruurds.
VI. Lieuwkje Aukes Hoekstra. Zij is gedoopt op 20-03-1746 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.

Generatie 7 ( oudgrootouders )

100 Mathys Freercks.
Notitie bij Mathys: Mathijs Freercks afkomstig van Hommerts

Stemkohier 1698 Hommerts (Wymbritseradeel), Stem nr. 9, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Mathijs Freercx, voor zichzelf en uit naam van zijn kinderen, eigenaar, Pytter Piers, gebruiker
Stem nr. 12, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Patroon van Patroon, eigenaar van enige losse landen, in
gebruik bij deze plaats Mathijs Freercx, eigenaar van het land "onder de stelle", Nanne Oeges, gebruiker
Stem nr. 16, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Mathijs Freercx, eigenaar en gebruiker
Stem nr. 20, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: De heer Agge van Sixma, eigenaar, Mathijs Freercx, gebruiker
Stem nr. 21, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Geert Jans, eigenaar voor 1/3, Hylcke Symens weduwe, eigenaar voor 1/3, Mathijs Freercx, eigenaar voor 1/3
Stem nr. 40, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Ds. Bierma, predikant, eigenaar voor 1/2, Jancke Goverts, weduwe van Klaas Reiners / Claes Reyners, uit naam van haar kinderen, eigenaar voor 1/4, Jan Claesen, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
voor 1/4, Mathijs Freercx, gebruiker


Kinderen van Mathys uit onbekende relatie:
I. Pieter Mathysen (zie 50).
II. Freerk Mathysen. Hij is gedoopt op 26-08-1683 in Jutrijp. Freerk:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 20-09-1711 in Jutrijp met Grietje Wiebes.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 18-02-1714 in Jutrijp, Wymbritseradeel met Bauk Baukes.
III. Wiepke Mathysen. Zij is gedoopt op 20-11-1687 in Hommerts.

112 Johan Siercks Cnossen. Johan is overleden op 30-08-1690 in Jutrijp.
Notitie bij Johan: ook: Johan Sierx Knossen, eerder gehuwd geweest met Lolck of Lolkje Rienks uit Terkaple; hij was diaken in de Hommerts in 1684.
Hij trouwde op 19-02-1688 in Hommerts - Sneek met de ongeveer 28-jarige
113 Trijntje Johannes, geboren omstreeks 1660 in Sneek. Trijntje is overleden op 24-12-1714 in Hommerts, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: afkomstig uit Sneek, vrijster, dochter van de predikants vrouws zuster, tweelingzuster van Elske; als volwassene gedoopt in 1688 in Hommerts; zij hertrouwde in 1705 met Uite Harings, zoon van Haring Tjallings en Tryn Yntes

Kind van Johan en Trijntje uit dit huwelijk:
I. Sierck Johans Cnossen (zie 56).

114 Wybe Ages.
Beroep:
schipper
Hij trouwde op 04-02-1683 in Hommerts met
115 Jets Lolckes.
Notitie bij Jets: weduwe van Evert Scheltes

Kind van Wybe en Jets uit dit huwelijk:
I. Jel Wybes (zie 57).

116 Tjeerd Heins van Zijlstra.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd Heins, Boer, wonende Groendijksterzijl onder Sneek en Offenwier; overleden 7-5-1675 te Groendijksterzijl?
Getrouwd tussen 1650 en 1655.
Kinderen: Hein,1655 (# 162) Lysbeth, Antie, Pietie, Jouw, Griet.

Hij trouwde met
117 Brecht Franses.

Kinderen van Tjeerd en Brecht uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Tjeerds van Zijlstra. Lijsbeth trouwde met Pieter Hessels.
II. Antie Tjeerds van Zijlstra. Antie trouwde met Sjoerd Bonnes.
III. Pietie Tjeerds van Zijlstra. Pietie trouwde met Willem Fetses.
IV. Jouw Tjeerds van Zijlstra.
V. Griet Tjeerds van Zijlstra. Griet trouwde met Gerrit Djurres.
VI. Heine Tjeerds van Zijlstra (zie 58).

118 Wybe Annes Abbema, geboren omstreeks 1653. Wybe is overleden op 02-09-1693, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Wybe: Wybbe Annes, Schipper; Verdronken op 2 september 1693 in het middeldiep.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 1682 met de ongeveer 25-jarige
119 Ybel Lolckes, geboren omstreeks 1657.

Kinderen van Wybe en Ybel uit dit huwelijk:
I. Richtje Wybes Abbema. Zij is gedoopt op 27-08-1682 in Hommerts.
II. Hid Wybes Abbema. Zij is gedoopt op 12-10-1684 in Hommerts.
III. Ymkjen Wybes Abbema. Zij is gedoopt op 10-10-1686 in Hommerts. Ymkjen trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1709 in Uitwellingerga met Jacob Asses, 21 jaar oud. Hij is een zoon van Asse Abrahams en Hiltje Jacobs. Hij is gedoopt op 19-08-1688 in Joure. Jacob is overleden omstreeks 1768 in IJlst, ongeveer 80 jaar oud.
IV. Bauckjen Wybes Abbema. Zij is gedoopt op 18-10-1689 in Hommerts. Bauckjen trouwde, 32 jaar oud, op 17-05-1722 in Hervormde Gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga met Hilbrand Annes.
Notitie bij Hilbrand: afkomstig uit Uitwellingerga
V. Anne Wybes Abbema. Hij is gedoopt op 18-10-1689 in Hommerts.
VI. Uylck Wybes Abbema. Zij is gedoopt op 21-08-1692 in Hommerts. Uylck trouwde, 29 jaar oud, op 14-06-1722 in Langweer, Doniawerstal met Sytze Joukes Osinga.
Notitie bij Sytze: geboren rond 1690, boer; ten tijde van zijn huwelijk, wonende te Legemeer; in 1740 en 1744 wonende te langweer; in 1749 te Dijken; in 1749 en 1777 te langweer; waarschijnlijk zoon van Jouke Douwes en Sjoukje Sytses
VII. Antje Wybes Abbema (zie 59).

120 Jelle Jurjens Nauta (Zoethout). Hij is gedoopt op 21-08-1672 in Woudsend. Jelle is overleden na 1750, minstens 78 jaar oud.
Notitie bij Jelle: Hij bouwde in 1719 met zijn 3e echtgenote de houtzaagmolen "De Jager" in Woudsend die nog bestaat. Er is een aandenken geplaatst in de gevel van het huis Bewaarschoolsteeg 7, waar hij woonde. Hij voer via de Sont naar Koningsbergen en kreeg in 1737 octrooi op het veer van Woudsend naar Amsterdam. Hij behoorde in 1749 volgens de quotisatieregisters tot de welgestelde inwoners van Woudsend ("wel in staat"). In 1750 maakte hij zijn testament waarin hij de houtzaagmolen aan zijn zoon Reinder naliet. De kinderen uit zijn eerste twee huwelijken kregen de achternaam Nauta en de kinderen uit zijn derde huwelijk de naam Zoethout die hij had overgehouden aan het geleverde hout.
Beroep:
houtzaagmolenaar, mastenmaker en koopman
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 07-01-1703 in Woudsend met de 19-jarige
121 Geertje Gerrits, geboren in Overstede onder Zwartsluis. Zij is gedoopt op 24-06-1683 in Zwartsluis. Geertje is overleden omstreeks 1714 in Woudsend, ongeveer 31 jaar oud.

Kinderen van Jelle en Geertje uit dit huwelijk:
I. Jantjen Jelles Nauta, geboren op 13-01-1704 in Woudsend.
II. Jantjen Jelles Nauta, geboren op 19-12-1704 in Woudsend.
III. Gerryt Jelles Nauta, geboren op 04-04-1706 in Woudsend. Gerryt trouwde, 37 jaar oud, op 02-02-1744 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge met Foek Bottes.
Notitie bij Foek: bij huwelijk van Indijk
IV. Jurjen Jelles Nauta (zie 60).
V. Jantje Jelles Nauta, geboren op 19-04-1711 in Woudsend.
VI. Grietje Jelles Nauta, geboren op 18-12-1714 in Woudsend. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1740 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge met Martens Jacobs.
Notitie bij Martens: bij huwelijk van Workum

122 Jacob Joukes Gronsma.
Notitie bij Jacob: Stemkohier 1698 Friens (Idaarderadeel) - Stem nr. 5, Jornema, groot ongeveer 28 pondematen, aantal stemmen: 1
Jacob (JAKOB) Jouckes (JOUKES) te Offingawier, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/16
Stemkohier 1698 Grouw (Idaarderadeel) - Stem nr. 1, Nijdamstra, groot 100 pondematen, aantal stemmen: 1
Opm. Schiet 18 floreen 4 stuivers
Zakelijk gerechtigden: Jacob Joukes te Offingawier, uit naam van zijn vrouw, eigenaar van 14,5 pondematen en 1 3/4 einsen

Hij trouwde met
123 Sibbeltje Fekkes.
Notitie bij Sibbeltje: Stemkohier 1728 Offingawier (Wymbritseradeel) Stem nr. 1, aantal stemmen:
Jacob Joukes weduwe, gebruiker van de ene halve stelle


Kinderen van Jacob en Sibbeltje uit dit huwelijk:
I. Gerbrich Jacobs Gronsma (zie 61).
II. Nieske Jacobs Gronsma. Nieske trouwde op 01-05-1718 in Grouw, Idaarderadeel met Idzart Botes Nijdam.
Notitie bij Idzart: zoon van Bote Idzes Nijdam, geboren in 1679 op de familieboerderij Nijdamstra; Idsert Botes Nijdam had als nevenfunctie bijzitter van Idaarderadeel. Verder was hij dorpsontvanger van Irnsum
III. Fekke Jacobs Gronsma.
IV. Jouke Jacobs Gronsma.
Notitie bij Jouke: In april 1733 was Jouke Jacobs Gronsma ontvanger te Offingawier. In febr. 1736 was hij bovendien nog dorprechter. In april 1751 was hij hier nog. Ook van hem is onduidelijk in hoeverre hij ook als schoolmeester werkzaam was

124 Pier Leuckes.
Notitie bij Pier: bij huwelijk afkomstig van Woudsend
Hij trouwde op 02-03-1710 in Woudsend, Wymbritseradeel met
125 Neeltje Aukes.
Notitie bij Neeltje: bij huwelijk afkomstig van Woudsend

Kind van Pier en Neeltje uit dit huwelijk:
I. Auke Piers Hoekstra (zie 62).

126 Wytse Sytses.
Notitie bij Wytse: woonde in 1699 te Bolsward
Hij trouwde met
127 Lieuwk Pieters.

Kind van Wytse en Lieuwk uit dit huwelijk:
I. Rymke Wytses (zie 63).

Generatie 8 ( oudovergrootouders )

224 Sierck Johans Cnossen.
Notitie bij Sierck: eigenaar van stukken land te Knossens bij Bolsward (1640)
Beroep:
boer te Hommerts (stem 31); tevens dorpsrechter en ontvanger
Hij trouwde met
225 Antje Hansens.

Kind van Sierck en Antje uit dit huwelijk:
I. Johan Siercks Cnossen (zie 112).

228 Aegge Jans, geboren in 1623 in Hommerts. Aegge is overleden vóór 1682, ten hoogste 59 jaar oud.
Beroep:
turfschipper in Hommerts
Hij trouwde met
229 Jel Wybes. Jel is overleden op 11-12-1685 in Hommerts.

Kind van Aegge en Jel uit dit huwelijk:
I. Wybe Ages (zie 114).

230 Lolcke Engeles. Lolcke is overleden vóór 1675.
Beroep:
boer, dorpsrechter en ontvanger in Hommerts
Hij trouwde met
231 Hid Seerps. Hid is overleden vóór 1675.

Kind van Lolcke en Hid uit dit huwelijk:
I. Jets Lolckes (zie 115).

232 Hein Tjeerds.
Notitie bij Hein: Hein Tiaerds; boer en timmerman in Offingawier
Hij trouwde met
233 Jets Hettes.

Kinderen van Hein en Jets uit dit huwelijk:
I. Hidde Heins.
II. Tjeerd Heins van Zijlstra (zie 116).

234 Frans Gerbens.
Notitie bij Frans: bij huwelijk afkomstig van Deersum; boer in 1632 te Deersum en in Goïnga van 1635 tot 1640.
Hij trouwde op 08-01-1632 in Sneek met
235 Brecht Fockes.
Notitie bij Brecht: bij huwelijk afkomstig van Deersum;

Kind van Frans en Brecht uit dit huwelijk:
I. Brecht Franses (zie 117).

236 Anne Wybes, geboren omstreeks 1620 in Grouw. Anne is overleden op 30-04-1684 in Hommerts, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Anne: burger van IJlst op 28 december 1646; aangenomen als lidmaat te IJlst op 2 mei 1649; was houtkoper. ontvanger en ouderling te Hommerts.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 02-05-1649 met
237 Richt Murcks Syrckxma.

Kinderen van Anne en Richt uit dit huwelijk:
I. Gooitske Annes. Zij is gedoopt op 08-05-1648 in IJlst. Gooitske trouwde, 42 jaar oud, op 01-02-1691 in Jutrijp met Coop Wols.
Notitie bij Coop: van IJlst
II. Sytske Annes. Zij is gedoopt op 20-05-1649 in IJlst.
III. Sytse Annes, geboren omstreeks 1652. Sytse is overleden na 1714, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Sytse: Was dorpsrechter, ontvanger en schipper in de Hommerts; diaken op 25 mei 1682; in 1699 wordt het tweede huwelijk van Sytse op het laatste moment afgelast als de Groningse bruid Joostje Eewerts uit Flansum, die zich had voorgedaan als weduwe met Kinderen, nog getrouwd blijkt te zijn!; "uitlandig gestorven"
Sytse trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1677 in Jutrijp en Hommerts met Sieuwkje Jans, ongeveer 24 jaar oud. Zij is een dochter van Jan Alberts en Graets Bintses. Zij is gedoopt op 16-03-1653 in Joure. Sieuwkje is overleden op 10-11-1688 in Hommerts, 35 jaar oud.
IV. Wybe Annes Abbema (zie 118).
V. Murck Annes Abbema, geboren omstreeks 1656 in Jutrijp.
Notitie bij Murck: boer te Jutrijp, in 1690 als Diaken in de Ned.Herv.kerk aldaar bevestigd, eigenaar van 100 pondemaats land te Hommerts
Murck trouwde, ongeveer 33 jaar oud, in 1689 in Hommerts met Maicke Freerks Breutrick, ongeveer 25 jaar oud. Maicke is geboren omstreeks 1664, dochter van Freerck Goitjes en Meinu Thijssen. Maicke is overleden op 18-01-1715, ongeveer 51 jaar oud.

238 Lolcke Engeles.
Notitie bij Lolcke: boer, dorpsrechter en ontvanger
Hij trouwde met
239 Hid Seerps.

Kinderen van Lolcke en Hid uit dit huwelijk:
I. Rints Lolckes. Rints is overleden op 30-05-1707 in Hommerts. Rints trouwde met Pals Walles.
II. Ybel Lolckes (zie 119).

240 Jurjen Reyners (Nauta), geboren in 1650 in Woudsend. Hij is gedoopt op 11-10-1650 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge. Jurjen is overleden na 1716 in Woudsend, minstens 66 jaar oud.
Beroep:
schipper en koopman in vis en hout
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1670 in Woudsend met de ongeveer 17-jarige
241 Beeuw Ubles, geboren in 1653 in Langezwaag. Zij is gedoopt op 09-02-1673 in Woudsend.
Notitie bij Beeuw: ook Beuw of Bieuwke

Kinderen van Jurjen en Beeuw uit dit huwelijk:
I. Jelle Jurjens Nauta (Zoethout) (zie 120).
II. Bauck Jurjens Nauta, geboren op 20-04-1673 in Woudsend. Bauck is overleden op 15-01-1733 in Woudsend, 59 jaar oud.
Notitie bij Bauck: bij huwelijk uit Woudsend; ook Bauck Jurriens en Baukje Jurjens
Bauck trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1696 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge met Cornelis Jelles Koe, nadat zij op 03-03-1696 in Workum in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is overleden op 06-11-1738 in Woudsend.
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk uit Workum
Beroep:
koopvaarder
III. Haring Jurjens (Nauta), geboren in 1674 in Woudsend. Hij is gedoopt op 11-10-1674 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
Notitie bij Haring: bij huwelijk uit Woudsend
Haring trouwde, 23 jaar oud, op 28-02-1697 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge met Jeltje Gerryts.
Notitie bij Jeltje: bij huwelijk van Workum
IV. Gosse Jurjens (Nauta), geboren in 1676 in Woudsend. Hij is gedoopt op 16-04-1676 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
Notitie bij Gosse: bij huwelijk uit Woudsend; huwelijksdatum betreft eerste proclamatie
Gosse:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1698 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge met Frouwkjen Jans.
Notitie bij Frouwkjen: bij huwelijk uit Langelille
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 08-01-1713 in Woudsend met Sjuwkjen Jans.
V. Haentsen Jurjens (Nauta), geboren in 1681 in Woudsend. Zij is gedoopt in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
Notitie bij Haentsen: bij huwelijk uit Woudsend
Haentsen trouwde, 22 jaar oud, op 15-04-1703 in Woudsend met Jelle Cornelis.
Notitie bij Jelle: bij huwelijk uit Woudsend
VI. Uble Jurjens (Nauta), geboren op 06-06-1685 in Woudsend. Hij is gedoopt op 07-06-1685 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
Notitie bij Uble: ook Ouble of Oebele; bij huwelijk uit Woudsend; bij quotisatie van 1749: Oeble Jurjens, coopman uit Woudsend, Wymbritseradeel, gezin 3 volwassenen, is aangeslagen voor 39 gulden
Uble trouwde, 27 jaar oud, op 26-03-1713 in Woudsend met Rigt Rintjes.
Notitie bij Rigt: bij huwelijk uit Woudsend
VII. Reiner Jurjens (Nauta), geboren in 1689 in Woudsend. Hij is gedoopt op 20-03-1689 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.
VIII. Swaentie Jurjens (Nauta), geboren in 1691 in Woudsend. Zij is gedoopt op 11-02-1691 in Hervormde Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.

248 Leucke Piers.
Notitie bij Leucke: Lieuwke Piers; bij huwelijk afkomstig van Hommerts
Hij trouwde op 28-05-1683 in Wymbritseradeel, Hervormde Gemeente Jutrijp Hommerts met
249 Reynsch Sjoerds.
Notitie bij Reynsch: bij huwelijk afkomstig van Smallebrugge; ook Rinske Sjoerds

Kinderen van Leucke en Reynsch uit dit huwelijk:
I. Pier Leuckes (zie 124).
II. Iets Leuckes. Zij is gedoopt op 01-02-1689 in Herv. gem. Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge.

Generatie 9 ( oudbetovergrootouders )

448 Johan Upckes Cnossen, geboren omstreeks 1568 in Knossens bij Bolsward. Johan is overleden omstreeks 1637 in Hommerts, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Johan: bijsitter (soort wethouder), dijkgraaf van Wymbritseradiel, dorpsrechter, ontvanger en kerkvoogd in de Hommerts. Was al in 1610 dorpsrechter en ontvanger in de Hommerts. Eigenaar van een plaats in de Hommerts met het recht van twee stemmen. Mede gedeputeerde van Wymbritseradeels contributie en in 1617 ‘olt omtrent 41 Jaren’.
Beroep:
bijzitter, dijksgedeputeerde van Wymbritseraal, dorpsrechter, ontvanger en kerkvoogd van Hommerts
Hij trouwde met
449 Jeltje Baes Algera.
Notitie bij Jeltje: zij wordt in 1637 genoemd als weduwe te Hommerts en in 1640 JELTJE JOHANS genoemd, eigenaar en gebruiker van boerderij nr. 30 te Hommerts (stemkohier). Vermoedelijk zijn door Cnossens twee stemgerechtigde boerderijen samengevoegd tot één en werd er door hem een nieuwe woning opgezet. Het proces, dat Jeltje met haar kinderen in 1642 met de kerkvoogden van Hommerts voerde, had met nieuwbouw te maken. Beide partijen moeten bij de grietman verschijnen en hem informeren over o.a. „wat ende hoeveel huijsinge sedert den 21e April is gebout, wat dien waardich is ende offte de voorscreven bouwinge eerlijcke en redelijcker wijse is geschiet nae gelegentheijt der landen van dit dorp, wat huijsinge voor´t nieuwgebou daer heeft gestanden ende hoeveel geestelijcke landen bij de Impetranten (eisers) ende haer man gebruijckt sijn geweest; daarop men de last der questiose huijsinge will leggen ende wat andere landen d´ Impetrante ende haer man meer hebben gehadt ofte gefoocht onder dit questiose huijs altijt gebruijckt."

Kinderen van Johan en Jeltje uit dit huwelijk:
I. Sierck Johans Cnossen (zie 224).
II. Upcke Johans Cnossen. Upcke trouwde met Ansk Pybes Sytinga.
III. Botke Johans Cnossen. Botke:
(1) trouwde met Nanne Reins.
(2) trouwde met Freek Pieters.
IV. Eitske Johans Cnossen.
Notitie bij Eitske: ook: Eibke
Eitske trouwde op 20-06-1619 in Sneek Hervormde Gemeente met Jan Pieters.
Notitie bij Jan: afkomstig uit Sneek
V. Mint Johans Cnossen. Mint trouwde met Tjalling Sjoukes Itsma.
Notitie bij Tjalling: ouders Siucke Tjallings en Gret Upckes
VI. Gatske Johans Cnossen. Gatske trouwde op 04-08-1639 in Langweer met Ytte Murks Ecama. Hij is een zoon van Murck Everts Syrckxma en Jantien Emes.
Notitie bij Ytte: ook: Jitte Mircks Siercxma
VII. Goslick Johans Cnossen.
VIII. Tiets Johans Cnossen, geboren in 1610. Zij is gedoopt op 26-12-1610 in Hommerts. Tiets trouwde met Gerrit Sybes Roukema.
IX. Jelte Johans Cnossen, geboren omstreeks 1615 in Knossens, Bolsward. Jelte trouwde, ongeveer 15 jaar oud, op 14-02-1630 in Woudsend met Haytse Hanses.

450 Hans Idses. Hans is overleden vóór 1621 in Smallebrugge, Woudsend.
Hij trouwde met
451 Jesel Aegges. Jesel is overleden vóór 1637 in Hommerts.

Kind van Hans en Jesel uit dit huwelijk:
I. Antje Hansens (zie 225).

456 Jan Aegges. Jan is overleden vóór 1637 in Hommerts.
Notitie bij Jan: ook: Age Juuws
Beroep:
boer op stim 6 de Hommerts (1640)
Hij trouwde met
457 Tryn Jelmers.

Kind van Jan en Tryn uit dit huwelijk:
I. Aegge Jans (zie 228).

460 Engele Sjoerdts. Engele is overleden na 1644.
Beroep:
boer in de Hommerts (1614); eigenaar van stim 33 de Hommerts (1640)
Hij trouwde met
461 Syds Ennes. Syds is overleden na 1644.

Kind van Engele en Syds uit dit huwelijk:
I. Lolcke Engeles (zie 230).

462 Seerp Siercks. Seerp is overleden omstreeks 1647 in De Hommerts.
Beroep:
boer in de Hommerts (1640)
Hij trouwde op 27-03-1614 in Woudsend met
463 Ymck Idses.

Kind van Seerp en Ymck uit dit huwelijk:
I. Hid Seerps (zie 231).

464 Tjeerd Doytties.
Notitie bij Tjeerd: woonde in Offingawier
Hij trouwde met
465 An Alles.

Kind van Tjeerd en An uit dit huwelijk:
I. Hein Tjeerds (zie 232).

468 Gerben Claesen.
Hij trouwde met
469 Pietke Frans.

Kinderen van Gerben en Pietke uit dit huwelijk:
I. Frans Gerbens (zie 234).
II. Foppe Gerbens.

470 Focke Alles.
Notitie bij Focke: Focke Alles, in 1612 wonend te Dearsum.
Kinderen: Brecht, Sybrich
Overleden tussen 1635 en 1638

Hij trouwde met
471 Antje Claes.

Kind van Focke en Antje uit dit huwelijk:
I. Brecht Fockes (zie 235).

472 Wybe Wabes, geboren omstreeks 1592. Wybe is overleden in 1656 in Emden, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Wybe: in 1616, 1617 en 1626 woonachtig in Grouw; in 1626 en 1627 in Oldeboorn; in 1616 en 1626 genoemd als Schuiten maker en in 1654 en 1656 als “servijsmeester” te Emden, Duitsland. Dit hield waarschijnlijk in dat hij verantwoordelijk was voor het eten en drinken en het noodzakelijke gereedschap voor scheepsbemanning. Stem 4 van het stemcohier in 1640. Was in 1640 met zijn broer Willem eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen, groot 52 ha.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-03-1617 in Leeuwarden met
473 Goyts Sytses.

Kinderen van Wybe en Goyts uit dit huwelijk:
I. Sytze Wybes.
Notitie bij Sytze: botterkoper; in 1656 coopman, in 1663 en 1669 burgemeester te IJlst. in 1672 notaris publicus. In 1656,1663,1669 en 1672 wonende te IJlst, in 1689 te Heeg; gehuwd met Antie Riencks, dochter van Rienck Jans; op 8 augustus 1658 lidmaten te IJlst; verhuizen rond 1686 naar Heeg.
Sytze trouwde met Antie Riencks.
II. Anne Wybes (zie 236).
III. Bauckjen Wybes Abbema, geboren omstreeks 1631 in IJlst.
Notitie bij Bauckjen: geboren rond 1631 te IJlst; voor de kerk gehuwd in juni 1654 te Emden met ABE MIRCKS Syrcxma,
Bauckjen trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1654 in Emden met Abe Mircks Syrckxma. Hij is een zoon van Murck Everts Syrckxma en Jantien Emes.
Notitie bij Abe: ook wel Ecama, een broer van Richt Murcks; belijdenis op 8 februari 1654 te IJlst; in 1654 houtkoper; in 1668 wonende te Jutrijp/Hommerts, en ook te IJlst; op 5 mei 1651 met attestatie van IJlst geconfirmeerd tot Emden; ze komt op 11 mei 1655 met attestatie van Emden; op 23 augustus 1668 met attestatie van Jutrijp/Hommerts naar IJlst.

474 Murck Everts Syrckxma.
Notitie bij Murck: ook Ecama; burgemeester van IJlst in 1621, 1628 en 1638 en "mede Staat ter Admiraliteit" te Dokkum in 1630
Hij trouwde met
475 Jantien Emes.

Kinderen van Murck en Jantien uit dit huwelijk:
I. Ytte Murks Ecama.
Notitie bij Ytte: ook: Jitte Mircks Siercxma
Ytte trouwde op 04-08-1639 in Langweer met Gatske Johans Cnossen. Zij is een dochter van Johan Upckes Cnossen en Jeltje Baes Algera.
II. Haytse Murcks Ecama. Haytse trouwde op 30-04-1626 in Teroele met Eets Waites van Hettinga, 23 jaar oud. Eets is geboren in 1603 in Teroele, dochter van Walte Benedix van Hettinga en Jildu Sytzes.
III. Richt Murcks Syrckxma (zie 237).
IV. Abe Mircks Syrckxma.
Notitie bij Abe: ook wel Ecama, een broer van Richt Murcks; belijdenis op 8 februari 1654 te IJlst; in 1654 houtkoper; in 1668 wonende te Jutrijp/Hommerts, en ook te IJlst; op 5 mei 1651 met attestatie van IJlst geconfirmeerd tot Emden; ze komt op 11 mei 1655 met attestatie van Emden; op 23 augustus 1668 met attestatie van Jutrijp/Hommerts naar IJlst.
Abe trouwde in 1654 in Emden met Bauckjen Wybes Abbema, ongeveer 23 jaar oud. Bauckjen is geboren omstreeks 1631 in IJlst, dochter van Wybe Wabes en Goyts Sytses.
Notitie bij Bauckjen: geboren rond 1631 te IJlst; voor de kerk gehuwd in juni 1654 te Emden met ABE MIRCKS Syrcxma,
V. Janthie Murks Syrckxma.
VI. Evert Murcks Syrckxma. Evert trouwde op 03-03-1639 in IJlst met Hots Tijebbes.
VII. Rintie Murcks Syrckxma.
Notitie bij Rintie: Meertens: Hans Rinties Ekema (IJlst 1650-1707/18), schoenmaker; zoon van Rintie Mircx, ontvanger te IJlst 1639-42; zoon van Murck Everts (Ecama), burgemeester van IJlst 1621; zoon van Evert Mircks (Ecama), burgemeester IJlst 1591; zoon van Murck Everts, IJlst 1542 [Hellinga-1996, p 123].
Rintie trouwde met Antie Algers.
VIII. Symen Murcks Syrckxma. Symen trouwde met Ansch Hessels.

480 Reiner Jelles Broersma (Nauta), geboren in Heeg.
Hij trouwde in 1650 met
481 Bauck Jurjens.

Kinderen van Reiner en Bauck uit dit huwelijk:
I. Jurjen Reyners (Nauta) (zie 240).
II. Bauck Reyners Broersma, geboren in 1661. Zij is gedoopt op 24-11-1661 in Heeg.

482 Uble Feddes.
Notitie bij Uble: ook Uble Feddis en Oebele Feddes; bij huwelijk van Langezwaag; huwelijksdatum betreft derde proclamatie in het trouwregister Gerecht Opsterland
Hij trouwde op 10-05-1649 in Opsterland met
483 Syts Minnerts.
Notitie bij Syts: ook Sietske Minnerts; bij huwelijk van Langezwaag

Kind van Uble en Syts uit dit huwelijk:
I. Beeuw Ubles (zie 241).

Generatie 10 ( stamouders )

896 Upcke Aenes Cnossen, geboren omstreeks 1540. Upcke is overleden in 1590, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Upcke: hij woonde in 1578 onder Bolsward; hij was eigenaar van 40 pm land te Knossens. Met zijn schoonmoeder verkocht hij in 1564/5 land te Ymwold (onder Tjerkwerd) (Rent.m. rek.) en hij kocht met haar in 1566 een groot deel van de boerderij Groote Bergh te Kubaard (64 pondematen en 1½ einsen, gerekend naar de koningsroede van Tae Sjoerds en Watse Arends (ten Berg).
Beroep:
boer
Hij trouwde met
897 Mints Thomas. Mints is overleden omstreeks 1601 in Knossens bij Bolsward.
Notitie bij Mints: zij is overleden op de Knossens; wordt in 1607 nog genoemd als Mints Upcke Annes, weduwe te Knossens onder Bolsward. In 1608 verdeelden haar kinderen de landerijen te Knossens

Kinderen van Upcke en Mints uit dit huwelijk:
I. Aene Cnossen.
Notitie bij Aene: Aene Uupkes tot Knossen uit Bolsward, maar ook: Arend Oepkes; hij woonde tot 1608 op de Knossens, daarna te Arum; overleden tussen 1601-1620; Index op de Quaclappen; Anna Wpckes, inzake de zathe Groot Knossens, Datering: 27 maart 1576, Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen, Toegang 14, inv. nr. 16696 (v/h deel YY10), blad 197
Aene:
(1) trouwde vóór 1600 met Ancke Hessels.
(2) trouwde op 30-04-1610 in Bolsward met Tjitske Douwes Stapert.
Notitie bij Tjitske: ook: Tyets Douues uit Itens; overleden tussen 1642-1653
II. Atke Wpcke Cnossen. Atke trouwde met Fedde Taedes Lessawons.
Notitie bij Fedde: rechter te Makkum
III. Theets Cnossen. Theets is overleden vóór 1600. Theets trouwde met Ede Tietes Hoytema.
IV. Johan Upckes Cnossen (zie 448).
V. Thomas Cnossen, geboren omstreeks 1570.

912 Aegge Eeuwes.
Notitie bij Aegge: ook: Age Juuws; was afkomstig van de Hommerts; ingeschreven als inwoner van Sneek in 1597.

Kinderen van Aegge uit onbekende relatie:
I. Jan Aegges (zie 456).
II. Simon Aegges, geboren in 1610. Hij is gedoopt op 21-10-1610 in Sneek.

920 Sjurdt Aennes. Sjurdt is overleden in 1635 in Hommerts.
Beroep:
boer in de Hommerts (1635)

Kind van Sjurdt uit onbekende relatie:
I. Engele Sjoerdts (zie 460).

922 Enne Wytses Metsma. Enne is overleden vóór 1610.
Notitie bij Enne: hij was soldaat bij de oldeboornse schans en woonde in Oudega, Wymbritseradeel (1586) en in Leeuwarden (1588); hij kocht deel van de Metsma sathe in Oldeboorn (1598) en had landerijen in Oldeboorn en Akkrum (1610)
Beroep:
boer in de Hommerts (1610)
Hij trouwde met
923 Uilck Doedes. Uilck is overleden omstreeks 1628.

Kind van Enne en Uilck uit dit huwelijk:
I. Syds Ennes (zie 461).

924 Sierck Sytses. Sierck is overleden omstreeks 1615.
Beroep:
boer in Smallebrugge, Wymbritseradeel
Hij trouwde met
925 Hid Leeuckes.

Kind van Sierck en Hid uit dit huwelijk:
I. Seerp Siercks (zie 462).

944 Wabe Wybes, geboren omstreeks 1570. Wabe is overleden omstreeks 1647 in Grouw, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Wabe: In 1602: Ruurd Popkes, een oud soldaat, gooit “den glasen in ten huijse van Wabe Wybes” te Grouw; rond 1609 is Wabe “pachter van seep, sout en bieren"; in 1610 was hij herbergier te Grouw; in 1657 verkochten de erfgenamen zijn huis te Grouw aan Gosse Gravius, executeur van Idaarderadeel; zijn kinderen worden de erfgenamen van “d’ouden captain” genoemd.
Hij trouwde met
945 Sjoerdske Haytses.
Notitie bij Sjoerdske: geboren te Weidum, dochter van Haytse (en Bauck), boer op en mede-eigenaar van de Birstuma-sate onder Grouw, die voor 1611 werd nagelaten aan de kinderen; in 1591 en 1592 genoemd als gehuwd wonende te Weidum; in 1606 en 1616 genoemd als wonende te Grouw

Kinderen van Wabe en Sjoerdske uit dit huwelijk:
I. Wybe Wabes (zie 472).
II. Haitse Wabes, geboren omstreeks 1594.
Notitie bij Haitse: in 1649, Boer; wonende te Raard in 1625,1649 en 1651; voor 1625 gehuwd met Anke Idses, uit Grouw. Via zijn vrouw kreeg hij “Bernstein” onder Grouw in zijn bezit; zelf was hij mede-eigenaar van de Abbema sate; hij had ook land onder IJlst; in 1649 boer op de boerderij 30 te Raard.
Haitse trouwde met Anke Idses.
III. Willem Wabes Abbema, geboren omstreeks 1596.
Notitie bij Willem: In 1648, 1653 en 1658 als burgemeester van IJlst genoemd; in 1662 en 1676 genoemd als houtkoper; in 1626 woont hij in Oosterwierum, en in 1634,1653,1662 en 1676 te IJlst; Hij was met zijn broer Wybe eigenerfde van de Abbema state; Eigenerfde werd je als drie generaties in de rechte lijn op de boerderij woonde; op 19 juli 1626 te Sneek gehuwd met TRIJNCKE BARTELES, van IJlst, Overleden rond 1627. weduwe van Claes Lolckes. Daarna gehuwd met ATTIE DOUWES, weduwe van Feike
Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 19-07-1626 in Sneek met Trijncke Barteles.
IV. Wytske Wabes, geboren omstreeks 1598.
Notitie bij Wytske: bij huwelijk van Roordahuizum,
Wytske trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 04-07-1619 in Leeuwarden met Kempo Taeckes.
Notitie bij Kempo: bij huwelijk afkomstig van Franeker; meestergoudsmit

948 Evert Murcks. Evert is overleden op 12-02-1620 in IJlst.
Notitie bij Evert: inwoner van IJlst; Raadslid (1584) en burgemeester (1588, 1591, 1600 en 1616)
Hij trouwde met
949 Richt Sioerdts.

Kinderen van Evert en Richt uit dit huwelijk:
I. Syuerdke Everts. Syuerdke trouwde met Folckert Sickes.
II. Reyn Everts Ecama. Reyn trouwde met Ede Joos Wiarda.
III. Ebel Everts Ecama. Ebel trouwde met Frans Laes.
IV. Murck Everts Syrckxma (zie 474).

960 Jelle Reiners, geboren in Uitwellingerga. Jelle is overleden omstreeks 1644.
Notitie bij Jelle: zoon van Reiner Eelckes, geboren in 1570 en Sieuw Jelles; hij woonde in 1635 te Tjerkgaast; in 1640 boer op "stim 1" te Woudsend; in 1644 diaken te Woudsend.
Hij trouwde in 1623 met
961 Hylck Piers Broersma, geboren in Legemeer. Hylck is overleden in 1644.
Notitie bij Hylck: dochter van Pier Ockes Broersma (1560-1612) en Sjouck Annes, overleden in 1654.
Jelle en Hylck gingen op 03-09-1623 in Hervormde Gemeente Langweer Teroele Dijken in ondertrouw.

Kind van Jelle en Hylck uit dit huwelijk:
I. Reiner Jelles Broersma (Nauta) (zie 480).

Generatie 11 ( stamgrootouders )

1792 Aene.
Hij trouwde met
1793 Ath Joannis Cnossen.

Kind van Aene en Ath uit dit huwelijk:
I. Upcke Aenes Cnossen (zie 896).

1794 Thomas Jelles. Hij is overleden omstreeks 1547 in Nijlan bij Bolsward.
Notitie: hij bezat 15 pm land onder de plaats ‘Meijlahuijs’te Oosterend (1545); was één van de weerbare bewoners van Nijlân met ‘harnas, rincraeg, speidts, deghen’ (1552).
Hij trouwde met
1795 Gats Etes.
Notitie bij Gats: "wonende op ´t Nijlandt bij Bolzwaert" (1558). Verkocht met haar schoonzoon Wpcke Aenes (9220) in 1564/5 te Iemswâlde en in 1566 een groot deel van de plaats ‘Groot Bergh te Kûbaard

Kind van (1794) en Gats uit dit huwelijk:
I. Mints Thomas (zie 897).

1888 Wybe Wabes.
Notitie bij Wybe: geboren rond 1540; boterkoper; hij was in 1573 grietman van Idaarderadeel; woonde in 1583 in Hijlaard; verkocht in 1583 land “op die berg” te Hijlaard; overleden in 1584 te Emden. (gesneuveld).

Kind van Wybe uit onbekende relatie:
I. Wabe Wybes (zie 944).

1896 Murck Everts.
Notitie bij Murck: zoon van Evert Haitses
Hij trouwde met
1897 Etes.
Notitie: Zus van Gats Etes, vrouw van Thomas Jelles

Kind van Murck uit dit huwelijk:
I. Evert Murcks (zie 948).

Generatie 12 ( stamovergrootouders )

3586 Johan Upckes Cnossen. Johan is overleden op 27-10-1558 in Bolsward.
Notitie bij Johan: Johan Upckes toe Knossens; achterkleinzoon van Uupca Johannes to Knossens; hij stond in hoog aanzien bij de burgerij van Bolsward en had een aantal belangrijke functies in de stad; hij bezat land te Knossens en Kimswert. Wordt in 1552 genoemd in het register van de ‘Monstercedullen’ van Bolsward en moet daarom in het bezit zijn van een volledige wapenuitrusting inclusief een harnas. ‘Provoost’ van de Bolswarder schutters (1553). Eén van de gevolmachtigden van de stad in een geschil over het onderhoud van de zeedijken ten noorden van Makkum (1557). Er is een grafsteen van hem en zijn vrouw in de Martinikerk te Bolsward.
Hij trouwde met
3587 Egbertje Egberts. Egbertje is overleden op 26-08-1570 in Bolsward.

Kind van Johan en Egbertje uit dit huwelijk:
I. Ath Joannis Cnossen (zie 1793).

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 14-05-2011 20:17 door H.C.Beers