Parenteel van Joseph Pieters Halman

I Joseph Pieters Halman, zoon van Petrus Pieters en Johanna Pieters. Hij is gedoopt op 10-03-1741 in Oldeholtpade, Weststellingwerf. Joseph is overleden op 13-10-1811 in Steggerda, Weststellingwerf, 70 jaar oud.
Notitie bij Joseph: trouwde op 13-5-1770 zowel in de R.K. kerk als in de Hervormde Gemeente van Oldeholtpade; hij wordt genoemd als Joseph Pieters met vermelding van de Gaast (uit Rotstergaast of Tjerkgaast);
in familysearch als Joseph Pieters van der Hal, geboren circa 1748 te Tjerkgaast;
Weststellingwerf, bediend: Joseph Pieters, 13 oktober 1811, Steggerda (R.K. Parochie Oldeholtpade, register van overledenen)
aangifte van overlijden op 14 december 1811, akte nr. 42: Joseph Pieters, overleden 13 oktober 1811, arbeider, oud 72 jaar, geboortig van Oldeholtpa, zoon van Pieter Halleman en Jantjen de toenaam onbekend
Joseph trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1770 in Oldeholtpade met Ydigjen Jurjens Bos, 22 jaar oud. Ydigjen is een dochter van Geurigen Jans Bosch en Luttgen Dercks. Zij is gedoopt op 17-11-1747 in Oldeholtpade RK parochie. Ydigjen is overleden op 19-04-1792 in Ter Idzard, Weststellingwerf, 44 jaar oud.
Notitie bij Ydigjen: bij doop Ida, in 1770 ook: Ida of Yda Juriens en Ydagjen Jurjens uit Ter Idzard; in 1825 Yda Jurjens Bos; in 1828 Idegjen Jurriens
Kinderen van Joseph en Ydigjen:
1 Luitje Josephs Halman, gedoopt op 19-02-1772 in Oldeholtpade. Volgt II-a.
2 Pieter Josephs Halman, gedoopt op 30-09-1774 in Oldeholtpade. Volgt II-b.
3 Jurien Josephs Halman, gedoopt op 04-08-1779 in Oldeholtpade. Volgt II-c.
4 Jan Josephs Halman, gedoopt op 30-06-1781 in Oldeholtpade. Volgt II-d.
5 Andries Josephs Halman. Hij is gedoopt op 17-07-1783 in Oldeholtpade.
6 Andries Josephs Halman. Hij is gedoopt op 10-12-1785 in Oldeholtpade. Andries is overleden op 24-02-1820 in Weststellingwerf, 34 jaar oud.
Notitie bij Andries: Tresoar: Familienamen 1811: Hal, Andries Josephs, van der, Ter Idzard; k. geen; (Mairie Wolvega, fol. 85); bij overlijden Andries Josephs Halman, oud 34 j. ongehuwd;
Memories van Successie, kantoor Gorredijk, overl. jaar 1820, Overledene : Andries Josephs Halman, Overleden op: 24 februari 1820, Wonende te : Steggerda, Tekst: arbeider; broer van Pieter, huisman, Luitje (vrouw van Geert Egberts Bos, idem Nijheholtpa), Jan, idem Vinkega, Frans, vrijgezel Blesdijke en Jurjen Josephs Halman, huisman Paaslo/Onvermogend. Saldo fl. 6,65.
7 Frans Josephs Halman, gedoopt op 28-07-1788 in Oldeholtpade. Volgt II-e.
8 Jantje Josephs Halman. Zij is gedoopt op 28-03-1791 in Oldeholtpade.
Notitie bij Jantje: doopgetuige Maria Jozephs
II-a Luitje Josephs Halman, dochter van Joseph Pieters Halman (zie I) en Ydigjen Jurjens Bos. Zij is gedoopt op 19-02-1772 in Oldeholtpade. Luitje is overleden op 23-08-1837 in Nijholtpade, Weststellingwerf, 65 jaar oud.
Notitie bij Luitje: ook Luijtje en Lutske; moeder van Yda (vrouw van Thijs Flonk, arbeider Oldemarkt), Egbert, van boerenbedrijf, Arent, mr.kleermaker, Femmigje, dienstmeid Steenwijk en Jantje Geerts Bos (vrouw van Willem Scholten, kastelein Tuk o/Steenwijkerwold).
Luitje trouwde, 22 jaar oud, op 18-01-1795 in Nijeholtpade met Geert Egberts Bos, 35 jaar oud. Geert is een zoon van Egbert Gerrits en Femme Jans. Hij is gedoopt op 30-10-1759 in Oldeholtpade. Geert is overleden op 05-12-1828 in Weststellingwerf, 69 jaar oud.
Notitie bij Geert: Familienamen 1811: Bos, Geert Egberts, Nijeholtpade; k. Ydichjen 16 te Paaslo, Egbert 14, Arend 11, Joseph 8, Femmichje 5, Jantje 3; (Mairie Wolvega, fol. 67)
Beroep:
arbeider Nijholtpa (1825)
Kind van Luitje en Geert:
1 Ida Bos, geboren in Nyeholtpade. Zij is gedoopt op 02-11-1795 in Oldeholtpade RK parochie.
II-b Pieter Josephs Halman, zoon van Joseph Pieters Halman (zie I) en Ydigjen Jurjens Bos. Hij is gedoopt op 30-09-1774 in Oldeholtpade. Pieter is overleden op 08-01-1862 in Steggerda, Weststellingwerf, 87 jaar oud.
Notitie bij Pieter: in 1801 al Pieter Joseph Halman; naamsregistratie 1811 Noordwolde, deel 1 folio 58 verso, Halman, Pieter Josephs, Steggerda, akte 204 , Kinderen: Frans 10, Joseph 7, Elisabeth 1; samen met zijn zoons Frans en Joseph als medeschuldenaren tekende hij in 1852 bij notaris J.S.Bokman te Akkrum een obligatie ten gunste van Syne Sybrens Hoytema, koopman te Akkrum als schuldeiser; hij verkocht in 1858 vaste goederen en 3 grondpachten te Vinkega en Steggerda voor f. 8.382 aan Hendrik Alberts Slootstra, boer te Vinkega.
Beroep:
boer, in 1852 landbouwer te Vinkega
Pieter:
(1) trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1800 met Jantjen Franzes Fonk, ten hoogste 31 jaar oud. Jantjen is geboren in Steggerdasloot, dochter van Frans Alberts Fonk en Elizabeth Gerrits. Zij is gedoopt op 18-11-1769 in Steggerda. Jantjen is overleden op 27-09-1842 in Steggerda, Weststellingwerf, 72 jaar oud.
Notitie bij Jantjen: ook: Joanna of Jantje Vonk
(2) trouwde, 69 jaar oud, op 15-10-1843 in Schoterland met Idske Eyses de Vries, 52 jaar oud. Idske is geboren in Oldeberkoop, Weststellingwerf, dochter van Eyse Fresses de Vries en Hylkie Eilerts Sloot. Zij is gedoopt op 18-01-1791 in Oldeholtpade RK statie. Idske is overleden op 15-06-1865 in Weststellingwerf, 74 jaar oud.
Notitie bij Idske: in 1817 Ida Eizen de Vries, Geboorteplaats: Nijeholtpade; bij overlijden Idske Eizes de Vries
Kinderen van Pieter en Jantjen:
1 IJdigjen Pieters Halman, geboren in Steggerda. Zij is gedoopt op 06-03-1800 in Steggerda. IJdigjen is overleden vóór 1811, ten hoogste 11 jaar oud.
2 Frans Pieters Halman, gedoopt op 09-10-1801 in Steggerda. Volgt III-a.
3 Josephus Pieters Halman, gedoopt op 12-10-1804 in Steggerda. Volgt III-b.
4 Albertus Pieters Halman, geboren in Steggerda. Hij is gedoopt op 29-08-1807 in Steggerda. Albertus is overleden op 11-01-1809 in Steggerda, 1 jaar oud.
5 Elizabeth Pieters Halman, geboren in 1810 in Steggerda. Volgt III-c.
II-c Jurien Josephs Halman, zoon van Joseph Pieters Halman (zie I) en Ydigjen Jurjens Bos. Hij is gedoopt op 04-08-1779 in Oldeholtpade. Jurien is overleden op 08-05-1831 in Paasloo, (Oldemarkt), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1831.
Notitie bij Jurien: in 1825 huisman te Paasloo; bij overlijden Jurrien Jozephs Bos
Beroep:
boer
Jurien trouwde, 28 jaar oud, op 20-05-1808 in Steggerda RK parochie met Geertje Geerts Kuiken, 25 jaar oud. Geertje is geboren in Blesdijke, dochter van Gerrit Jacobs en Andriesje Jochums Alberts. Zij is gedoopt op 23-09-1782 in Steggerda, RK parochie. Geertje is overleden op 16-02-1843 in Blesdijke, Weststellingwerf, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1843.
Notitie bij Geertje: bij huwelijk afkomstig van Blesdijke; bij overlijden Geertje Geerts Kuiken, arbeidster, oud 62 jaar geboren en wonende te Blesdijke, weduwe van Jurjen Joseph Halman, dochter van Geert Jacobs en Annegje
II-d Jan Josephs Halman, zoon van Joseph Pieters Halman (zie I) en Ydigjen Jurjens Bos. Hij is gedoopt op 30-06-1781 in Oldeholtpade. Jan is overleden op 10-02-1849 in Vinkega, Weststellingwerf, 67 jaar oud.
Notitie bij Jan: Hij is in 1811 woonachtig in Ter Idzard en neemt dan eerst de familienaam van der Hal aan maar veranderde die achternaam later (tussen 1814 en 1818) in Halman; bij huwelijk in 1813 Johannes van der Hal, boereknegt wonende te Idaard
Beroep:
rietdekker, arbeider
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 06-05-1813 in mairie Wolvega, Weststellingwerf met Lummigje Johannes Hogeling, 27 jaar oud. Lummigje is een dochter van Johannes Koops Hogeling en Luitje Klazes. Zij is gedoopt op 25-02-1786 in Steggerda. Lummigje is overleden op 19-07-1840 in Vinkega, Weststellingwerf, 54 jaar oud.
Notitie bij Lummigje: bij doop Lubberta; verder ook: Lubbigje, Lubbegjen Johannes of Lummigjen Jans Hogeling; bij huwelijk in 1813 Lubbigje Johannes Hogelink, boeremeid wonende te Ter Idzard
Kinderen van Jan en Lummigje:
1 Joseph van der Hal, geboren op 03-05-1814 in mairie Wolvega, Weststellingwerf. Joseph is overleden op 11-11-1838 in Tilburg, 24 jaar oud.
Notitie bij Joseph: bij overlijden Joseph van der Hal, in dienst van het Regiment Lanciers, thans met onbepaald verlof, ongehuwd
2 Johannes Jans Halman, geboren op 01-07-1818 in Weststellingwerf. Volgt III-d.
3 Luitje Jans Halman, geboren op 28-01-1822 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt III-e.
4 Andries Jans Halman, geboren op 19-09-1825 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt III-f.
II-e Frans Josephs Halman, zoon van Joseph Pieters Halman (zie I) en Ydigjen Jurjens Bos. Hij is gedoopt op 28-07-1788 in Oldeholtpade. Frans is overleden op 23-02-1846 in Paasloo (Oldemarkt), Overijssel, 57 jaar oud.
Notitie bij Frans: bij doop Franciscus, getuige Hendrik Jurjens Bos; in 1833 Frans Halleman
Beroep:
boer (1829), tapper (1833), arbeider (1837), rietdekker
Frans trouwde, 39 jaar oud, op 24-04-1828 in Oldemarkt (Ov.) met Eke Reins Wiersma, 30 jaar oud. Eke is geboren in Oosterwierum (Baarderadeel), dochter van Rein Durks Wiersma en Akke Gellofs. Zij is gedoopt op 16-08-1797 in Oosterwierum, RK statie. Eke is overleden op 09-02-1877 in Paasloo (Oldemarkt), Overijssel, 79 jaar oud.
Notitie bij Eke: ook Elisabeth en Elizabeth Wiersma
Beroep:
tapster (1874)
Kinderen van Frans en Eke:
1 Joseph Halman, geboren op 30-09-1829 in Paasloo, (Oldemarkt). Volgt III-g.
2 Akke Halman, geboren op 25-04-1833 in Paasloo (Oldemarkt). Volgt III-h.
3 Regnerus Halman, geboren op 28-11-1837 in Paasloo (Oldemarkt). Volgt III-i.
III-a Frans Pieters Halman, zoon van Pieter Josephs Halman (zie II-b) en Jantjen Franzes Fonk. Hij is gedoopt op 09-10-1801 in Steggerda. Frans is overleden op 24-11-1875 in Vinkega, Weststellingwerf, 74 jaar oud.
Beroep:
in 1852 landbouwer te Vinkega
Frans trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1828 in Weststellingwerf met Mettje Jans van der Wijk, 29 jaar oud. Mettje is een dochter van Jan Johannes van der Wijk en Arendje Piers de Vries. Zij is gedoopt op 01-02-1799 in Oldeholtpade, Weststellingwerf. Mettje is overleden op 30-08-1873 in Vinkega, 74 jaar oud.
Kinderen van Frans en Mettje:
1 Pieter Franzes Halman, geboren op 21-06-1834 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt IV-a.
2 Jantje Franzes Halman, geboren op 14-05-1838 in Vinkega, Weststellingwerf. Jantje is overleden op 20-04-1840 in Weststellingwerf, 1 jaar oud.
3 Jan Franzes Halman, geboren op 15-05-1842 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt IV-b.
III-b Josephus Pieters Halman, zoon van Pieter Josephs Halman (zie II-b) en Jantjen Franzes Fonk. Hij is gedoopt op 12-10-1804 in Steggerda. Josephus is overleden op 08-06-1878 in Steggerda, 73 jaar oud.
Notitie bij Josephus: ook: Joseph; Friezen in de tiendaagse veldtocht: Halman, Joseph Pieters geb. ca. 1804 z.v. Pieter Josephs Halman te Steggerda; 2e afd., 1e bat., 4e comp. inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 58b;
Beroep:
boereknecht, landbouwer, huisman (1829), in 1852 landbouwer te Vinkega
Josephus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1828 in Weststellingwerf met Ibeltje Arends Gras, 28 jaar oud. Ibeltje is geboren op 07-03-1800 in Steggerda, dochter van Arend Harmens Gras en Sijbregje Eises ten Berge. Ibeltje is overleden op 10-04-1829 in Blesdijke, Weststellingwerf, 29 jaar oud.
Notitie bij Ibeltje: ook: Ibeltje, Hebeltje, Hiltje, Ebeltje en Aebeltje Arents Gras alsmede Abeltje Arents Gras
Beroep:
boeredienstmeid
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-05-1838 in Steenwijkerwold met Annegien Jans Bosman, 31 jaar oud. Annegien is geboren op 10-10-1806 in Steenwijkerwold, dochter van Jan Bosman en Jantien Jans Klos. Annegien is overleden op 28-01-1892 in Vinkega, 85 jaar oud.
Notitie bij Annegien: ook: Annegje Bosma(n)
Kind van Josephus en Ibeltje:
1 Pieter Jozefs Halman, geboren op 22-03-1829 in Blesdijke, Weststellingwerf. Pieter is overleden op 06-04-1829 in Weststellingwerf, 15 dagen oud.
Kinderen van Josephus en Annegien:
2 Pieter Josephs Halman, geboren op 19-07-1839 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt IV-c.
3 Jantje Josephs Halman, geboren op 15-08-1841 in Steggerda, Weststellingwerf. Jantje is overleden op 28-08-1842 in Weststellingwerf, 1 jaar oud.
4 Jan Josephs Halman, geboren op 04-07-1843 in Steggerda, Weststellingwerf. Volgt IV-d.
5 Jantje Josephs Halman, geboren op 03-11-1847 in Vinkega. Volgt IV-e.
III-c Elizabeth Pieters Halman is geboren in 1810 in Steggerda, dochter van Pieter Josephs Halman (zie II-b) en Jantjen Franzes Fonk. Zij is gedoopt op 15-04-1810 in Steggerda. Elizabeth is overleden op 14-06-1851 in Steggerda, Weststellingwerf, 40 of 41 jaar oud. Elizabeth:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 19-05-1837 in Weststellingwerf met Andreas Hendriks Mulder, 26 jaar oud. Andreas is geboren op 10-02-1811 in Steggerda, zoon van Hendrik Andries Mulder en Trientje Johannes Bouma. Andreas is overleden op 21-03-1846 in Steggerda, Weststellingwerf, 35 jaar oud.
Beroep:
boer
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 26-05-1847 in Weststellingwerf met Joseph Geerts Bouma, 27 jaar oud. Joseph is geboren op 20-08-1819 in Steggerda, Weststellingwerf, zoon van Geert Johannes Bouma en Goitske Thijsses de Groot. Joseph is overleden op 30-04-1873 in Gelderingen (Steenwijkerwold), 53 jaar oud.
Beroep:
arbeider, landbouwer, veehouder
III-d Johannes Jans Halman is geboren op 01-07-1818 in Weststellingwerf, zoon van Jan Josephs Halman (zie II-d) en Lummigje Johannes Hogeling. Johannes is overleden op 26-07-1857 in Vinkega, Weststellingwerf, 39 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 20-04-1849 in Weststellingwerf met Marijke Antoons Ensing, 28 jaar oud. Marijke is geboren op 23-08-1820 in Kuinre, dochter van Antoon Joosten Ensing en Sjoukjen Jans Lens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1820. Marijke is overleden op 05-05-1867 in Vinkega, Weststellingwerf, 46 jaar oud.
Notitie bij Marijke: ook: Maria of Marijke Anthoons Ensing of Enzink; zij trouwde opnieuw op 5-5-1859 in Weststellingwerf met Hendrik Klazes Dijkstra
Kinderen van Johannes en Marijke:
1 Jan Halman, geboren op 04-05-1850 in Vinkega, Weststellingwerf. Jan is overleden op 22-09-1887 in Amsterdam, 37 jaar oud.
Notitie bij Jan: ongehuwd
2 Anthoon Halman, geboren op 27-10-1853 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt IV-f.
3 Mannes Halman, geboren op 21-12-1856 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt IV-g.
III-e Luitje Jans Halman is geboren op 28-01-1822 in Vinkega, Weststellingwerf, dochter van Jan Josephs Halman (zie II-d) en Lummigje Johannes Hogeling. Luitje is overleden op 14-03-1907 in Weststellingwerf, 85 jaar oud. Luitje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1848 in Weststellingwerf met Jan Berends Elfrink, 36 jaar oud. Jan is geboren op 14-05-1811 in mairie Knijpe, Schoterland, zoon van Berend Gerrits Elfrink en Durkjen Hendriks Vlas. Jan is overleden op 11-07-1874 in Weststellingwerf, 63 jaar oud.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 29-11-1879 in Weststellingwerf met Gerrit Peters Bronswijk, ongeveer 60 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1819 in Oldemarkt (Ov.), zoon van Peter Bronswijk en Antje Egberts Wigbolts. Gerrit is overleden op 04-01-1892 in Weststellingwerf, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: arbeider, weduwnaar van Kornelisje Piers Fluit
III-f Andries Jans Halman is geboren op 19-09-1825 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Jan Josephs Halman (zie II-d) en Lummigje Johannes Hogeling. Andries is overleden op 22-05-1866 in Weststellingwerf, 40 jaar oud. Andries trouwde, 27 jaar oud, op 23-04-1853 in Weststellingwerf met Regina Berends Orsel, 26 jaar oud. Regina is geboren op 03-09-1826 in Zuidveen, dochter van Berend Arends Orsel en Roelofje Jans Spin. Regina is overleden op 26-09-1901 in Weststellingwerf, 75 jaar oud.
Notitie bij Regina: zij hertrouwde in 1870 te Weststellingwerf met Bernardus Spoelstra, oud 60 jaar, geboren te Noordwolde
Kinderen van Andries en Regina:
1 Lummigje Halman, geboren op 11-05-1854 in Steggerda, Weststellingwerf. Volgt IV-h.
2 Roelofje Halman, geboren op 08-02-1856 in Steggerda, Weststellingwerf. Volgt IV-i.
3 Jantje Halman, geboren op 21-10-1858 in Steggerda, Weststellingwerf. Volgt IV-j.
4 Bernardus Halman, geboren op 06-12-1860 in Steggerda, Weststellingwerf. Volgt IV-k.
5 Luitje Halman, geboren op 26-09-1863 in Steggerda, Weststellingwerf. Luitje is overleden op 04-11-1863 in Weststellingwerf, 1 maand oud.
III-g Joseph Halman is geboren op 30-09-1829 in Paasloo, (Oldemarkt), zoon van Frans Josephs Halman (zie II-e) en Eke Reins Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1829. Joseph is overleden op 05-07-1887 in Paasloo (Oldemarkt), Overijssel, 57 jaar oud.
Beroep:
arbeider (1887)
Joseph trouwde, 44 jaar oud, op 18-04-1874 in Steenwijkerwold met Hendrika de Vries, ongeveer 37 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1837 in Steenwijkerwold, Overijssel, dochter van Antoon de Vries en Aaltje Pieters de Vries. Hendrika is overleden op 27-02-1891 in Thij (Steenwijkerwold), ongeveer 54 jaar oud.
III-h Akke Halman is geboren op 25-04-1833 in Paasloo (Oldemarkt), dochter van Frans Josephs Halman (zie II-e) en Eke Reins Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1833. Akke is overleden op 15-04-1885 in Lage Egge (Steenwijkerwold), 51 jaar oud.
Notitie bij Akke: ook Agatha Maria Halman
Akke trouwde, 25 jaar oud, op 21-01-1859 in Steenwijkerwold met Jan Spitsen, 30 jaar oud. Jan is geboren op 09-06-1828 in Steenwijkerwold, Overijssel, zoon van Jannes Spitsen en Jantje Kuper. Jan is overleden op 17-04-1890 in Steenwijkerwold, 61 jaar oud.
Notitie bij Jan: ook Joannes Soitzen
Beroep:
landbouwer
III-i Regnerus Halman is geboren op 28-11-1837 in Paasloo (Oldemarkt), zoon van Frans Josephs Halman (zie II-e) en Eke Reins Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1837. Regnerus is overleden op 27-04-1906 in Losser (Ov.), 68 jaar oud.
Beroep:
tolgaarder (1879), landbouwer (1906)
Regnerus trouwde, 38 jaar oud, op 29-04-1876 in Steenwijk met Johanna Greftenhuis, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 25-08-1843 in Losser (Ov), dochter van Lucas Greftenhuis en Aleida Koop. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1843. Johanna is overleden op 26-04-1920 in Glane (losser), 76 jaar oud.
Notitie bij Johanna: ook Johanna Griftenhuis
Beroep:
dienstmeid (1876)
Kinderen van Regnerus en Johanna:
1 Elisabeth Maria Halman, geboren op 08-06-1877 in Weststellingwerf. Volgt IV-l.
2 Franciscus Jozephus Halman, geboren op 31-03-1879 in Steenwijkerwold. Volgt IV-m.
IV-a Pieter Franzes Halman is geboren op 21-06-1834 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Frans Pieters Halman (zie III-a) en Mettje Jans van der Wijk. Pieter is overleden op 24-08-1902 in Vinkega, Weststellingwerf, 68 jaar oud.
Beroep:
landbouwer (1902)
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1863 in Weststellingwerf met Antje Wybes de Groot, 22 jaar oud. Antje is geboren op 02-09-1840 in Paasloo. Antje is overleden op 11-11-1901 in Vinkega, 61 jaar oud.
Notitie bij Antje: ook Anna de Groot
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Frans Halman, geboren op 12-04-1864 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-a.
2 Wybe Halman, geboren op 26-08-1866 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-b.
3 Metje Halman, geboren op 17-07-1869 in Vinkega, Weststellingwerf. Metje is overleden op 27-11-1905 in Mill en Sint Hubert, 36 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
4 Johannes Halman, geboren op 21-01-1872 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-c.
5 Anne Halman, geboren op 28-05-1875 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-d.
6 Thijs Halman, geboren op 11-05-1878 in Weststellingwerf. Thijs is overleden op 19-02-1906 in Veghel, 27 jaar oud.
7 Tjeerdje Halman, geboren op 03-05-1881 in Weststellingwerf. Tjeerdje is overleden op 23-01-1908 in Mill en Sint Hubert, 26 jaar oud.
8 Jantje Halman, geboren op 24-03-1884 in Weststellingwerf. Jantje is overleden op 20-02-1905 in Oss, 20 jaar oud.
IV-b Jan Franzes Halman is geboren op 15-05-1842 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Frans Pieters Halman (zie III-a) en Mettje Jans van der Wijk. Jan is overleden op 11-04-1895 in Weststellingwerf, 52 jaar oud.
Notitie bij Jan: in 1864 bij notaris J.C. Metzlar in Oldeberkoop, akte van huwelijkstoestemming
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 07-05-1864 in Weststellingwerf met Maria Jans Sloot, 26 jaar oud. Maria is geboren op 18-01-1838 in Boijl, Weststellingwerf, dochter van Jan Josefs Sloot en Femmigje Binnes Bos. Maria is overleden op 16-03-1895 in Vinkega, Weststellingwerf, 57 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Metje Halman, geboren op 05-03-1865 in Vinkega, Weststellingwerf. Metje is overleden op 05-05-1890 in Weststellingwerf, 25 jaar oud.
2 Femmigje Halman, geboren op 25-01-1867 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-e.
3 Jantje Halman, geboren op 19-10-1869 in Vinkega, Weststellingwerf. Jantje is overleden op 04-01-1956 in Steenwijkerwold, 86 jaar oud.
4 Catharina Halman, geboren op 12-04-1872 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-f.
5 Antje Halman, geboren op 13-11-1874 in Weststellingwerf.
6 Frans Halman, geboren op 07-09-1877 in Weststellingwerf. Frans is overleden op 31-12-1918 in Zwolle, 41 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht (1918)
IV-c Pieter Josephs Halman is geboren op 19-07-1839 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Josephus Pieters Halman (zie III-b) en Annegien Jans Bosman. Pieter is overleden op 03-05-1926 in Weststellingwerf, 86 jaar oud.
Notitie bij Pieter: in 1907 wonende te Vinkega
Beroep:
boerewerkdoende, timmerman (1894), zonder beroep (1907)
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1865 in Weststellingwerf met Hijlkje Jans Sloot, 24 jaar oud. Hijlkje is geboren op 14-04-1841 in Noordwolde, Weststellingwerf, dochter van Jan Josefs Sloot en Femmigje Binnes Bos. Hijlkje is overleden op 07-12-1905 in Vinkega, Weststellingwerf, 64 jaar oud.
Notitie bij Hijlkje: ook Hylkje of Hielkje alsmede Helena Jans Sloot; akte huwelijkstoestemming d.d. 26 april 1865, notaris J.C.Metzlar te Oldeberkoop
Kinderen van Pieter en Hijlkje:
1 Joseph Pieters Halman, geboren op 17-03-1866 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-g.
2 Joannes Halman, geboren op 14-01-1868 in Vinkega, Weststellingwerf. Joannes is overleden op 08-08-1957, 89 jaar oud. Hij is begraven in Steggerda.
3 Bernardus Johannes Halman, geboren op 10-10-1869 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-h.
4 Halman, levenloos geboren dochter, geboren op 07-11-1871 in Weststellingwerf.
5 Annigje Halman, geboren op 11-12-1872 in Vinkega, Weststellingwerf. Annigje is overleden op 07-12-1892 in Weststellingwerf, 19 jaar oud.
6 Johannes Thimotheus Rudolphus Halman, geboren op 25-01-1875 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-i.
7 Femmigje Halman, geboren op 28-01-1878 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-j.
8 Jan Halman, geboren op 17-07-1882 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-k.
9 Maria Halman, geboren op 17-01-1887 in Vinkega, Weststellingwerf. Maria is overleden op 20-02-1904 in Vinkega, Weststellingwerf, 17 jaar oud.
IV-d Jan Josephs Halman is geboren op 04-07-1843 in Steggerda, Weststellingwerf, zoon van Josephus Pieters Halman (zie III-b) en Annegien Jans Bosman. Jan is overleden op 05-02-1915 in Steggerda, Weststellingwerf, 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: ook Jan Jozephs
Beroep:
landbouwer (1908)
Jan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 09-05-1874 in Weststellingwerf met Idske Damhuis, 24 jaar oud. Idske is geboren op 28-02-1850 in Steggerda, Weststellingwerf, dochter van Paulus Davids Damhuis en Grietje Harmens Hassink. Idske is overleden op 05-02-1878 in Weststellingwerf, 27 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 31-05-1879 in Weststellingwerf met Hendrika Vroklage, 31 jaar oud. Hendrika is geboren op 01-08-1847 in Oldeholtpade, Weststellingwerf, dochter van Jan Hendriks Vroklage en Janke Lieuwes Haarsma. Hendrika is overleden op 25-05-1933 in Wolvega, Weststellingwerf, 85 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: bij huwelijk en overlijden Froklage
Kinderen van Jan en Idske:
1 Annegje Halman, geboren op 16-02-1876 in Weststellingwerf. Annegje is overleden op 27-05-1908 in Weststellingwerf, 32 jaar oud.
Notitie bij Annegje: ongehuwd
2 Grietje Halman, geboren op 01-02-1878 in Weststellingwerf. Grietje is overleden op 11-02-1878 in Weststellingwerf, 10 dagen oud.
Kinderen van Jan en Hendrika:
3 Joseph Halman, geboren op 26-04-1880 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-l.
4 Johannes Halman, geboren op 23-10-1881 in Weststellingwerf. Volgt V-m.
5 Roelof Halman, geboren op 04-03-1883 in Weststellingwerf. Roelof is overleden op 21-06-1883 in Weststellingwerf, 3 maanden oud.
6 Lieuwe Halman, geboren op 23-03-1884 in Weststellingwerf. Lieuwe is overleden op 24-06-1889 in Weststellingwerf, 5 jaar oud.
7 Halman, levenloos geboren zoon, geboren op 08-08-1885 in Weststellingwerf.
8 Johanna Christina Halman, geboren op 14-01-1887 in Vinkega, Weststellingwerf. Johanna is overleden op 19-08-1904 in Weststellingwerf, 17 jaar oud.
9 Pieter Halman, geboren op 02-10-1888 in Weststellingwerf. Pieter is overleden op 15-01-1889 in Weststellingwerf, 3 maanden oud.
10 Jantje Halman, geboren op 22-08-1890 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt V-n.
IV-e Jantje Josephs Halman is geboren op 03-11-1847 in Vinkega, dochter van Josephus Pieters Halman (zie III-b) en Annegien Jans Bosman. Jantje is overleden op 20-11-1899 in Vinkega, 52 jaar oud.
Notitie bij Jantje: op bidprentje Johanna Halman
Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 13-04-1872 in Weststellingwerf met Pieter Jannes Damhuis, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 11-04-1845 in Vinkega, zoon van Jannes Damhuis en Janke Lieuwes Haarsma. Pieter is overleden op 27-02-1919 in Steggerda, 73 jaar oud.
Notitie bij Pieter: bij huwelijk oud 27 jaar; op bidprentje geboren 10-4-1843
Beroep:
veehouder te Vinkega (1880)
IV-f Anthoon Halman is geboren op 27-10-1853 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Johannes Jans Halman (zie III-d) en Marijke Antoons Ensing. Anthoon is overleden op 02-01-1914 in Oranjewoud, 60 jaar oud.
Notitie bij Anthoon: ook: Antoon Halman
Anthoon trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1883 in Schoterland met Johanna Elisabeth Valk, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 28-05-1850 in Het Meer, Schoterland, dochter van Philippus Antonius Valk en Geertruida Kemperman. Johanna is overleden op 05-10-1939 in Heerenveen, 89 jaar oud.
Kinderen van Anthoon en Johanna:
1 Geertruida Maria Halman, geboren op 30-05-1884 in Oranjewoud, Schoterland. Geertruida is overleden op 19-07-1884 in Schoterland, 1 maand oud.
2 Johannes Aloysius Halman, geboren op 03-09-1885 in Oranjewoud, Schoterland. Volgt V-o.
3 Philippus Anthonius Halman, geboren op 21-05-1887 in Oranjewoud, Schoterland. Volgt V-p.
4 Halman, levenloos geboren dochter, geboren op 11-04-1889 in Oranjewoud, Schoterland.
5 Martinus Jozef Halman, geboren op 27-04-1890 in Oranjewoud, Schoterland. Volgt V-q.
6 Mattheus Geertruidus Halman, geboren op 30-09-1892 in Oranjewoud, Schoterland. Mattheus is overleden op 17-12-1892 in Oranjewoud, Schoterland, 2 maanden oud.
IV-g Mannes Halman is geboren op 21-12-1856 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Johannes Jans Halman (zie III-d) en Marijke Antoons Ensing. Mannes is overleden op 27-09-1935 in Steggerda (Blesdijke), 78 jaar oud.
Notitie bij Mannes: ook Mannus Halman; op bidprentje Hermanus Joannes Halman
Beroep:
arbeider (1920)
Mannes trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1880 in Weststellingwerf met Grietje Elfring, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 09-02-1859 in Blesdijke, Weststellingwerf, dochter van Roelof Gerrits Elfring en Margje Meines de Vries. Grietje is overleden op 25-12-1937 in Weststellingwerf, 78 jaar oud.
Notitie bij Grietje: ook Margaretha Elfrink
Kinderen van Mannes en Grietje:
1 Johannes Rudolphus Halman, geboren op 06-05-1881 in Wolvega, Weststellingwerf. Volgt V-r.
2 Rudolphus Gregorius Halman, geboren op 20-03-1883 in Blesdijke, Weststellingwerf. Volgt V-s.
3 Maria Elisabeth Halman, geboren op 15-05-1885 in Weststellingwerf. Volgt V-t.
4 Martinus Anthonius Halman, geboren op 01-05-1887 in Blesdijke, Weststellingwerf. Volgt V-u.
5 Martina Suzanna Halman, geboren op 02-10-1889 in Blesdijke Weststellingwerf. Martina is overleden op 11-11-1968 in Wolvega, Weststellingwerf, 79 jaar oud.
6 Anthonius Halman, geboren op 06-07-1891 in Weststellingwerf. Anthonius is overleden op 13-07-1891 in Weststellingwerf, 7 dagen oud.
7 Anthonius Jozephus Halman, geboren op 25-08-1892 in Weststellingwerf. Volgt V-v.
8 Elisabeth Petronella Halman, geboren op 18-04-1895 in Weststellingwerf. Elisabeth is overleden op 11-03-1896 in Weststellingwerf, 10 maanden oud.
9 Gregorius Matthias Halman, geboren op 22-08-1897 in Blesdijke, Weststellingwerf. Volgt V-w.
10 Hendricus Johannes Halman, geboren op 16-12-1899 in Weststellingwerf. Hendricus is overleden op 06-08-1903 in Weststellingwerf, 3 jaar oud.
IV-h Lummigje Halman is geboren op 11-05-1854 in Steggerda, Weststellingwerf, dochter van Andries Jans Halman (zie III-f) en Regina Berends Orsel. Lummigje is overleden op 04-02-1923 in Weststellingwerf, 68 jaar oud. Lummigje trouwde, 27 jaar oud, op 11-06-1881 in Weststellingwerf met Johannes Hogeling, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 29-12-1855 in Ter Idzard, Weststellingwerf, zoon van Jannes Johannes Hogeling en Trijntje Ydes Nijholt. Johannes is overleden op 24-05-1935 in Wolvega, Weststellingwerf, 79 jaar oud.
IV-i Roelofje Halman is geboren op 08-02-1856 in Steggerda, Weststellingwerf, dochter van Andries Jans Halman (zie III-f) en Regina Berends Orsel. Roelofje is overleden op 04-12-1892 in Steggerda, Weststellingwerf, 36 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Roelofje trouwde, 30 jaar oud, op 08-05-1886 in Weststellingwerf met Klaas van der Vegt, 28 jaar oud. Klaas is geboren op 05-10-1857 in Blesdijke, Weststellingwerf, zoon van Roelof van der Vecht en Jantje Dijkstra. Klaas is overleden op 22-08-1924 in Bergh, 66 jaar oud.
Notitie bij Klaas: ook Nicolaas
Beroep:
arbeider
IV-j Jantje Halman is geboren op 21-10-1858 in Steggerda, Weststellingwerf, dochter van Andries Jans Halman (zie III-f) en Regina Berends Orsel. Jantje is overleden op 13-02-1903 in Weststellingwerf, 44 jaar oud. Jantje trouwde, 29 jaar oud, op 08-09-1888 in Weststellingwerf met Willebrordus Munsterman, ongeveer 30 jaar oud. Willebrordus is geboren omstreeks 1858 in Steenwijkerwold, zoon van Geert Munsterman en Geertje Bos. Willebrordus is overleden op 21-01-1903 in Weststellingwerf, ongeveer 45 jaar oud.
IV-k Bernardus Halman is geboren op 06-12-1860 in Steggerda, Weststellingwerf, zoon van Andries Jans Halman (zie III-f) en Regina Berends Orsel.
Notitie bij Bernardus: in 1930 en 1932 wonende te Schagen; overleden tussen 1942-1945?
Beroep:
landarbeider (1922, 1930, 1932)
Bernardus trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1892 in AEngwirden met Catharina Verhoef, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 30-08-1868 in Noordwolde, Weststellingwerf, dochter van Leendert Verhoef en Wilhelmina Johanna van der Lingen. Catharina is overleden op 31-01-1942 in Schagen, 73 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Catharina:
1 Andries Marinus Halman, geboren op 23-04-1893 in AEngwirden. Volgt V-x.
2 Leonardus Willebrordus Halman, geboren op 08-08-1895 in Terband (AEngwirden). Volgt V-y.
3 Rudolf Johannes Halman, geboren op 22-04-1897 in Terband, AEngwirden. Volgt V-z.
4 Wilhelmina Johanna Halman, geboren op 26-06-1899 in AEngwirden. Wilhelmina is overleden op 10-12-1900 in AEngwirden, 1 jaar oud.
5 Marinus Johannes Halman, geboren op 06-09-1902 in AEngwirden. Marinus is overleden op 21-08-1917 in AEngwirden, 14 jaar oud.
6 Johannes Albertus Halman, geboren op 04-01-1905 in AEngwirden. Volgt V-aa.
7 Willem Albertus Halman, geboren op 03-09-1906 in Luinjeberd (AEngwirden). Willem is overleden op 10-12-1933 in Schagen, 27 jaar oud.
IV-l Elisabeth Maria Halman is geboren op 08-06-1877 in Weststellingwerf, dochter van Regnerus Halman (zie III-i) en Johanna Greftenhuis. Elisabeth is overleden op 01-01-1944 in Glanerbrug, 66 jaar oud.
Beroep:
fabriekarbeidster (1906)
Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1906 in Losser met Lambertus Kortman, ongeveer 32 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1874 in Losser (Ov.). Lambertus is overleden op 06-02-1948 in Losser (Ov.), ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Lambertus: in 1906 dienstknecht, zoon van Gradus Kortman en Maria Wezenberg
IV-m Franciscus Jozephus Halman is geboren op 31-03-1879 in Steenwijkerwold, zoon van Regnerus Halman (zie III-i) en Johanna Greftenhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1879. Franciscus is overleden op 26-09-1943 in Enschede, 64 jaar oud.
Beroep:
timmerman, aannemer (1911)
Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 22-06-1906 in Lonneker (Ov.) met Anna Franziska Wiggers, 23 jaar oud. Anna is geboren op 09-11-1882 in Neckendorf, dochter van Johann Heinrich Wiggers en Lisette Lindenbaum. Anna is overleden op 21-08-1966, 83 jaar oud.
Kinderen van Franciscus en Anna:
1 Johanna Elisabeth Halman, geboren op 12-08-1907 in Glanerbrug (Lonneker). Volgt V-ab.
2 Elisabeth Maria Johanna Halman, geboren op 01-12-1908 in Lonneker (Ov.). Elisabeth is overleden op 26-02-1935 in Enschede, 26 jaar oud.
3 Wilhelmina Agetha Halman, geboren op 15-02-1911 in Zuid Eschmarke (Lonneker). Wilhelmina is overleden op 14-05-1952 in Deventer, 41 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: bij overlijden wonende te Enschede
4 Regina Hendrika Anne Halman, geboren op 03-07-1912 in Glanerbrug (Lonneker). Volgt V-ac.
5 Hendrika Geertruida Maria Halman, geboren op 23-04-1914 in Lonneker (Ov.). Volgt V-ad.
6 Franciscus Reinerus Hendrikus Halman, geboren op 17-12-1915 in Lonneker (Ov.). Volgt V-ae.
7 Johannes Hendrikus Reinerus Halman, geboren op 21-09-1919 in Lonneker (Ov.). Johannes is overleden op 19-02-1920 in Zuid Eschmarke (Lonneker), 4 maanden oud.
V-a Frans Halman is geboren op 12-04-1864 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Pieter Franzes Halman (zie IV-a) en Antje Wybes de Groot. Frans is overleden op 04-11-1938 in Haaksbergen, 74 jaar oud.
Notitie bij Frans: ook Frank Halman, dienstbode/knecht te Diever
Beroep:
landbouwer (1938)
Frans trouwde met Wilhelmina Thielen.
V-b Wybe Halman is geboren op 26-08-1866 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Pieter Franzes Halman (zie IV-a) en Antje Wybes de Groot. Wybe is overleden op 08-01-1911 in Stad Almelo, 44 jaar oud.
Notitie bij Wybe: ook Wiebe Halman; bij overlijden fabrieksopzichter; geboren te Weststellingwerf; wonende te Ambt Almelo
Beroep:
boerenknecht te Diever (1893/4), opzichter (1902)
Wybe trouwde, 35 jaar oud, op 28-04-1902 in Ewijk (Gld) met Petronella Janssen, ongeveer 28 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1874 in Ewijk (Gld), dochter van Lambertus Paulus Janssen en Bernardina Puts. Petronella is overleden op 17-11-1943 in Ewijk (Gld), ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Petronella: zij hertrouwde op 22-05-1912 te Ewijk met Arnoldus van Hoek
Kinderen van Wybe en Petronella:
1 Anna Bernardina Halman, geboren op 11-02-1903 in Wormen (Apeldoorn). Anna is overleden op 24-02-1904 in Wormen (Apeldoorn), 1 jaar oud.
2 Anna Bernardina Halman, geboren op 08-11-1904 in Nijmegen. Volgt VI-a.
3 Lambertus Gerhardus Halman, geboren op 17-01-1906 in Nijmegen. Volgt VI-b.
V-c Johannes Halman is geboren op 21-01-1872 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Pieter Franzes Halman (zie IV-a) en Antje Wybes de Groot. Johannes is overleden op 13-06-1947 in Nijmegen, 75 jaar oud.
Beroep:
arbeider (1900), fabrieksdirecteur (1904), landbouwer (1929)
Johannes:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-1900 in Vledder (Dr.) met Johanna Maria de Munter, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 07-01-1871 in Frederiksoord (Vledder), dochter van Christiaans de Munter en Marijke Lussing. Johanna is overleden op 07-02-1904 in Oldenzaal, 33 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 28-07-1904 in Tubbergen (Ov.) met Gezina Maria Morshuis, ongeveer 40 jaar oud. Gezina is geboren omstreeks 1864 in Ootmarsum, dochter van Johannes Franciscus Morshuis en Hermanna Johanna Boerrigter. Gezina is overleden op 27-08-1920 in Deventer, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Gezina: woonde bij overlijden in Borne
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Petrus Anthonius Halman, geboren op 23-02-1901 in Steggerda. Petrus is overleden op 09-09-1901 in Borne (Ov.), 6 maanden oud.
Notitie bij Petrus: bij overlijden oud 7 maanden
2 Anna Clazina Maria Halman, geboren omstreeks 1902 in Borne (Ov.). Anna is overleden op 10-11-1905 in Oldenzaal, ongeveer 3 jaar oud.
3 Maria Petronella Wilhelmina Halman, geboren op 23-01-1904 in Oldenzaal. Volgt VI-c.
Kind van Johannes en Gezina:
4 Johanna Hermanna Halman, geboren in 1906 in Oldenzaal. Johanna is overleden op 01-04-1907 in Borne (Ov.), 0 of 1 jaar oud.
V-d Anne Halman is geboren op 28-05-1875 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Pieter Franzes Halman (zie IV-a) en Antje Wybes de Groot. Anne is overleden op 13-04-1954 in Wolvega, Weststellingwerf, 78 jaar oud. Anne trouwde, 27 jaar oud, op 14-02-1903 in Weststellingwerf met Klara Helena Dijkstra, 27 jaar oud. Klara is geboren op 06-09-1875 in Weststellingwerf, dochter van Hendrik Klazes Dijkstra en Maria Lepping. Klara is overleden op 08-05-1958 in Wolvega, Weststellingwerf, 82 jaar oud.
Kinderen van Anne en Klara:
1 Halman, levenloos geboren zoon, geboren op 15-12-1903 in Weststellingwerf.
2 Anna Maria Halman, geboren op 24-01-1912 in Steggerda. Volgt VI-d.
V-e Femmigje Halman is geboren op 25-01-1867 in Vinkega, Weststellingwerf, dochter van Jan Franzes Halman (zie IV-b) en Maria Jans Sloot. Femmigje is overleden op 10-05-1909 in Weststellingwerf, 42 jaar oud.
Notitie bij Femmigje: op bidprentje Euphemia Halman, overleden to Oldemarkt
Femmigje trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1897 in Weststellingwerf met Bernardus Hendricus van der Vegt, 29 jaar oud. Bernardus is geboren op 14-01-1868 in Blesdijke Weststellingwerf. Bernardus is overleden op 16-06-1946 in Apeldoorn, 78 jaar oud. Hij is begraven in Oldemarkt (Ov.).
Notitie bij Bernardus: veehouder, zoon van Johannes van der Vegt en Annigjen Beerends (Anna) Minke
V-f Catharina Halman is geboren op 12-04-1872 in Vinkega, Weststellingwerf, dochter van Jan Franzes Halman (zie IV-b) en Maria Jans Sloot. Catharina is overleden op 25-05-1909 in Steenwijkerwold, 37 jaar oud. Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 01-07-1899 in Weststellingwerf met Hermanus Blüm, 29 jaar oud. Hermanus is geboren op 06-07-1869 in Steenwijkerwold. Hermanus is overleden op 14-08-1950 in Steenwijkerwold, 81 jaar oud.
Notitie bij Hermanus: schoenmaker, zoon van Johannes Martinus Blum en Anna Gras
V-g Joseph Pieters Halman is geboren op 17-03-1866 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Pieter Josephs Halman (zie IV-c) en Hijlkje Jans Sloot. Joseph is overleden op 05-03-1950 in Santa Ana, Cal., USA, 83 jaar oud.
Notitie bij Joseph: in 1894 wonende te Vinkega en in 1907 te Peperga; daarna in Oldemarkt; in 1935 vertrokken met echtgenote Helena en 9 kinderen naar California, USA; in 1940 wonende Ward 5, Santa Ana, Santa Ana Judicial Township, Orange, California, United States
Beroep:
timmerman (1894), landbouwer (1907 en 1927)
Joseph:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1894 in Weststellingwerf met Antje Meijer, 28 jaar oud. Antje is geboren op 10-07-1865 in Sint Nicolaasga, Doniawerstal, dochter van Gerrit Rommerts Meijer en Geertje Jans Franken. Antje is overleden op 16-09-1906 in Peperga, Weststellingwerf, 41 jaar oud.
Notitie bij Antje: bij huwelijk wonende te Vinkega, binnen laatste 6 maanden te Diever, zonder beroep, weduwe van Meindert Pot
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 17-08-1907 in Weststellingwerf met Helena Theodora Schokker, 27 jaar oud. Helena is geboren op 03-05-1880 in Blesdijke, Weststellingwerf, dochter van Zacharias Jans Schokker en Margaretha Even. Helena is overleden op 08-04-1950 in Santa Ana, Orange Cal., USA, 69 jaar oud.
Notitie bij Helena: in 1907 wonende te Peperga
Kinderen van Joseph en Antje:
1 Geertruida Halman, geboren op 22-03-1895 in Peperga, Weststellingwerf. Geertruida is overleden op 10-11-1911 in Peperga, Weststellingwerf, 16 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: ook Gertruda
2 Helena Halman, geboren op 28-05-1896 in Peperga, Weststellingwerf. Volgt VI-e.
3 Minke Halman, geboren op 21-05-1897 in Peperga, Weststellingwerf. Volgt VI-f.
4 Anna Petronella Halman, geboren op 30-12-1898 in Weststellingwerf. Volgt VI-g.
5 Theodora Maria Halman, geboren op 12-04-1900 in Wolvega, Weststellingwerf. Theodora is overleden op 25-06-1983 in Reek (Huize Sint Joseph), 83 jaar oud. Zij is begraven in Veghel.
Notitie bij Theodora: kloosternaam zuster Radboda, medewerkster in de keuken van het Moederhuis (50 jaar), Franciscanessen van Veghel (s.f.i.c.), Ingetreden op : 19-02-1923; Eeuw. professie : 20-08-1927
6 Euphemia Bernardina Halman, geboren op 23-07-1901 in Weststellingwerf. Volgt VI-h.
7 Simon Petrus Halman, geboren op 25-11-1902 in Weststellingwerf. Simon is overleden op 25-03-1903 in Weststellingwerf, 4 maanden oud.
Kinderen van Joseph en Helena:
8 Margaretha Johanna Halman, geboren op 04-05-1908 in Peperga, Weststellingwerf. Margaretha is overleden op 04-11-2005 in Leiderdorp, 97 jaar oud. Zij is begraven op 09-11-2005 in Steggerda.
Notitie bij Margaretha: eerwaarde zuster Febronia, overste; in 1929 van Oldemarkt naar Heerlen
9 Maria Alberta Halman, geboren op 30-04-1909 in Peperga, Weststellingwerf.
10 Simon Petrus Halman, geboren op 15-07-1910 in Peperga, Weststellingwerf. Volgt VI-i.
11 Zacharias Jan Halman, geboren op 24-09-1911 in Peperga, Weststellingwerf. Volgt VI-j.
12 Gerardus Rudolphus Halman, geboren op 14-11-1912 in Peperga, Weststellingwerf.
Notitie bij Gerardus: in 1935 vertrokken naar California, USA
13 Francisca Anna Halman, geboren op 08-02-1914 in Peperga, Weststellingwerf.
Notitie bij Francisca: in 1928 naar Zevenaar
14 Johanna Minke Halman, geboren op 28-01-1915 in Blesdijke, Weststellingwerf.
Notitie bij Johanna: in 1930 naar Sneek
15 Johannes Albertus Halman, geboren op 31-05-1916 in Blesdijke, Weststellingwerf.
Notitie bij Johannes: in 1935 vertrokken naar California, USA
16 Josephina Helena Halman, geboren op 07-10-1917 in Blesdijke, Weststellingwerf.
Notitie bij Josephina: in 1935 vertrokken naar California, USA
17 Albertha Theodora Halman, geboren op 28-06-1919 in Blesdijke, Weststellingwerf.
Notitie bij Albertha: in 1935 naar Zwolle
18 Bernardina Nicola Halman, geboren op 12-11-1920 in Blesdijke, Weststellingwerf.
Notitie bij Bernardina: in 1935 vertrokken naar California, USA
19 Anna Anthonia Halman, geboren op 01-08-1922 in Blesdijke, Weststellingwerf.
Notitie bij Anna: in 1935 vertrokken naar California, USA
20 Geertruida Euphemia Halman, geboren op 02-02-1924 in Steggerda, Weststellingwerf.
Notitie bij Geertruida: in 1935 vertrokken naar California, USA; Gertrude Halman
V-h Bernardus Johannes Halman is geboren op 10-10-1869 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Pieter Josephs Halman (zie IV-c) en Hijlkje Jans Sloot. Bernardus is overleden op 21-10-1919 in Vinkega, Weststellingwerf, 50 jaar oud. Bernardus trouwde, 46 jaar oud, op 20-05-1916 in Weststellingwerf met Elena Elfring, 43 jaar oud. Elena is geboren op 10-03-1873 in Weststellingwerf, dochter van Roelof Gerrits Elfring en Margje Meines de Vries. Elena is overleden op 22-01-1936 in Steggerda, Weststellingwerf, 62 jaar oud.
Notitie bij Elena: ook vermeld als Helena Elfrink
V-i Johannes Thimotheus Rudolphus Halman is geboren op 25-01-1875 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Pieter Josephs Halman (zie IV-c) en Hijlkje Jans Sloot. Johannes is overleden op 05-12-1934 in Westhem, Wymbritseradeel, 59 jaar oud. Hij is begraven in Blauwhuis.
Notitie bij Johannes: op bidprentje Roelof Pieters Halman
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 02-09-1899 in Weststellingwerf met Elisabeth Jacobs, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1877 in Frederiksoord (Drenthe), dochter van Cornelis Jacobs en Jacoba Vuist. Elisabeth is overleden op 14-10-1932 in Grave (NB), ongeveer 55 jaar oud.
V-j Femmigje Halman is geboren op 28-01-1878 in Vinkega, Weststellingwerf, dochter van Pieter Josephs Halman (zie IV-c) en Hijlkje Jans Sloot. Femmigje is overleden op 01-03-1967 in Steggerda, 89 jaar oud.
Notitie bij Femmigje: op bidprentje Euphemia Halman
Femmigje trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1906 in Weststellingwerf met Albertus Johannes Jacobus Vonk, 28 jaar oud. Albertus is geboren op 22-04-1878 in Steggerda. Albertus is overleden op 15-08-1951 in Weststellingwerf, 73 jaar oud.
V-k Jan Halman is geboren op 17-07-1882 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Pieter Josephs Halman (zie IV-c) en Hijlkje Jans Sloot. Jan is overleden op 24-08-1979 in Blauwhuis, 97 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1909 in Weststellingwerf met Johanna Maria Schokker, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 03-05-1885 in Blesdijke, Weststellingwerf, dochter van Zacharias Jans Schokker en Margaretha Even. Johanna is overleden op 14-08-1958 in Zwolle, 73 jaar oud.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Halman, levenloos geboren zoon, geboren op 05-01-1913 in Vinkega, Weststellingwerf.
2 Halman, levenloos geboren zoon, geboren op 18-03-1914 in Vinkega, Weststellingwerf.
3 Halman, levenloos geboren zoon, geboren op 22-04-1918 in Vinkega, Weststellingwerf.
V-l Joseph Halman is geboren op 26-04-1880 in Vinkega, Weststellingwerf, zoon van Jan Josephs Halman (zie IV-d) en Hendrika Vroklage. Joseph is overleden op 18-07-1947 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Hij is begraven in Wolvega.
Notitie bij Joseph: landboiuwer te Diever (1916-1928)
Joseph trouwde, 29 jaar oud, op 16-04-1910 in Weststellingwerf met Maria Schokker, 25 jaar oud. Maria is geboren op 09-09-1884 in Steggerda, Weststellingwerf, dochter van Frans Schokker en Tjeerdje Vonk. Maria is overleden op 06-10-1948 in Wolvega, Weststellingwerf, 64 jaar oud.
Kinderen van Joseph en Maria:
1 Hendrika Johanna (Rika) Halman, geboren op 24-01-1911 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt VI-k.
2 Franciscus Theodorus Halman, geboren op 27-05-1912 in Vinkega, Weststellingwerf.
3 Johanna Margaretha Halman, geboren op 26-04-1914 in Vinkega, Weststellingwerf. Volgt VI-l.
4 Jan Johannes Halman, geboren op 24-01-1916 in Vinkega, Weststellingwerf.
5 Theodorus Albertus Halman, geboren op 22-06-1919 in Diever. Theodorus is overleden op 17-01-2002 in Nes, Ameland, 82 jaar oud.
6 Johannes Petrus Halman, geboren op 30-01-1921 in Zorgvlied, Diever. Volgt VI-m.
7 Albertus Johannes Jacobus Halman, geboren op 10-06-1923 in Diever. Albertus is overleden op 10-06-2000, 77 jaar oud. Hij is begraven in Heerenveen.
V-m Johannes Halman is geboren op 23-10-1881 in Weststellingwerf, zoon van Jan Josephs Halman (zie IV-d) en Hendrika Vroklage. Johannes is overleden op 02-02-1966 in Eindhoven, 84 jaar oud.
Notitie bij Johannes: in 1924 van Weesperkarspel naar Luyksgestel en in 1928 vandaar naar Veldhoven maar in 1930 terug in Luyksgestel doch in 1930 verhuisd naar Waalre
Beroep:
arbeider (1909), landbouwer (1908, 1910), bakker (1919), winkelier
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1908 in Diever met Maria Margaretha (Griet) Brinkmann, 21 jaar oud. Griet is geboren op 07-06-1886 in Wateren (Diever), dochter van Bernardus Franciscus Brinkmann en Johanna Elizabeth Meijer van Putten. Griet is overleden op 31-05-1959 in Eindhoven, 72 jaar oud.
Beroep:
dienstbode (1908)
Kinderen van Johannes en Griet:
1 Hendrika Maria Halman, geboren op 21-02-1909 in Zorgvlied (Diever). Volgt VI-n.
2 Johanna Anna Maria Halman, geboren op 07-07-1910 in Zorgvlied (Diever).
3 Johanna Maria Halman, geboren op 26-01-1912 in Zorgvlied (Diever). Johanna is overleden op 25-09-1919 in Zorgvlied (Diever), 7 jaar oud.
4 Alida Elisabeth Halman, geboren op 31-05-1913 in Diever. Volgt VI-o.
5 Johannes Joseph (Jan) Halman, geboren op 24-01-1915 in Diever. Jan is overleden op 04-04-1984 in Eindhoven, 69 jaar oud.
6 Bernardus Valentius Halman, geboren op 26-09-1916 in Diever. Volgt VI-p.
7 Margaretha Bernardina Halman, geboren op 09-06-1918 in Diever. Volgt VI-q.
8 Joseph Antonius Halman, geboren op 14-05-1922 in Diever. Volgt VI-r.
9 Johanna Maria Halman, geboren op 24-02-1924 in Diever. Volgt VI-s.
10 Elisabeth Hendrika Halman, geboren op 06-02-1926 in Luyksgestel. Volgt VI-t.
11 Valentinus Johannes Antonius Halman, geboren op 05-05-1931 in Waalre.
V-n Jantje Halman is geboren op 22-08-1890 in Vinkega, Weststellingwerf, dochter van Jan Josephs Halman (zie IV-d) en Hendrika Vroklage. Jantje is overleden op 12-05-1920 in Thij (Steenwijkerwold), 29 jaar oud. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1914 in Weststellingwerf met Petrus Arnoldus de Jong, ongeveer 25 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1889 in Steenwijkerwold, zoon van Jacob de Jong en Harmtje ter Schuurman. Petrus is overleden op 13-03-1946 in Zwolle, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Petrus: hij hertrouwde in 1921 te Steenwijkerwold met Marijke Bosma, oud 29 jaar, huishoudster
Beroep:
arbeider (1921), los arbeider (1946)
V-o Johannes Aloysius Halman is geboren op 03-09-1885 in Oranjewoud, Schoterland, zoon van Anthoon Halman (zie IV-f) en Johanna Elisabeth Valk. Johannes is overleden op 09-01-1959 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Johannes: woonde met gezin in Amsterdam, Bloemgracht 83, daarna Spreeuwenpark 28-II en later in 1922 Haarlemmerdijk 147 hs alsmede in 1952 Heggerankweg 8 hs; 30211: Archief van Tapperij-Slijterij annex Café Janmaat, Stukken betreffende de overname van het bedrijf en bijbehorende onroerende goederen door Johanna Elisabeth Halman na de dood van haar vader, Johannes Aloysius Halman1958 - 19612 stukken, Cafe-slijterij Janmaat was gevestigd op de Haarlemmerdijk 147, op de hoek met de Baanbrugsteeg.
Het pand was in 1895 aangekocht door Antonius Hendrikus Janmaat. Na zijn dood in 1923 werd het huis toebedeeld aan zijn weduwe, Cornelia Kleijn. In 1952 was de firma en het pand in handen van Johannes Aloysius Halman. Hij ging in dat jaar een vennootschap aan met Johannes Ignatius Halman. Het bedrijf wordt dan omschreven als een tapperij-slijterij annex café-bedrijf en de handel in bier, wijn en alcoholica. Johannes Ignatius trad vier jaar later uit de vennootschap. Johannes Aloysius zette de vennootschap voort met zijn dochter, Johanna Elisabeth Halman. Zij zette de firma in 1965 op haar beurt voort met Anthonius Johannes de Vries (wellicht haar zoon). In 1970 trok zij zich terug uit de firma.
Beroep:
onderwijzer (1915), slijter, caféhouder
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 04-11-1915 in Zaandam met Hendrika (Rika) Overtoom, 25 jaar oud. Rika is geboren op 13-08-1890 in Schagen, dochter van Jacobus Overtoom en Cornelia Franken. Rika is overleden op 02-10-1962 in Zaandam, 72 jaar oud.
Notitie bij Rika: ook: Hendrica
Kinderen van Johannes en Rika:
1 Antonius Aloysius Halman, geboren op 31-08-1916 in Amsterdam. Volgt VI-u.
2 Jacobus Simon Halman, geboren op 21-03-1918 in Amsterdam. Volgt VI-v.
3 Johanna Elisabeth Maria Halman, geboren op 29-09-1919 in Amsterdam. Volgt VI-w.
4 Johannes Aloysius Halman, geboren op 25-10-1921 in Amsterdam. Volgt VI-x.
5 Johannes Ignatius Halman, geboren op 01-02-1923 in Amsterdam. Volgt VI-y.
6 Cornelia Geertruida Maria (Corrie) Halman, geboren op 20-07-1924 in Amsterdam. Volgt VI-z.
7 Geertruida Maria Hendrika (Truus) Halman, geboren op 08-05-1926 in Amsterdam.
V-p Philippus Anthonius Halman is geboren op 21-05-1887 in Oranjewoud, Schoterland, zoon van Anthoon Halman (zie IV-f) en Johanna Elisabeth Valk. Philippus is overleden op 30-12-1984, 97 jaar oud. Hij is begraven in Heerenveen.
Beroep:
timmerman (1918)
Philippus trouwde, 31 jaar oud, op 23-11-1918 in Schoterland met Rinske Feenstra, 27 jaar oud. Rinske is geboren op 12-05-1891 in Tirns, Wymbritseradeel, dochter van Johannes Feenstra en Sytske Lemstra.
Kind van Philippus en Rinske:
1 Johannes Anthonius Halman, geboren omstreeks 1931. Johannes is overleden op 12-09-1955, ongeveer 24 jaar oud.
V-q Martinus Jozef Halman is geboren op 27-04-1890 in Oranjewoud, Schoterland, zoon van Anthoon Halman (zie IV-f) en Johanna Elisabeth Valk. Martinus is overleden op 03-01-1970, 79 jaar oud. Hij is begraven in Meppel, RK begraafplaats.
Notitie bij Martinus: bij huwelijk woonachtig in Heerenveen; na huwelijk te Meppel
Beroep:
handelsreiziger (1918), filiaalhouder
Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 24-07-1918 in Schoterland met Catharina Johanna Witteveen, 25 jaar oud. Catharina is geboren op 27-06-1893 in Heerenveen, Schoterland, dochter van Pieter Witteveen en Gijsbertha Maria Bodt. Catharina is overleden op 17-09-1965, 72 jaar oud. Zij is begraven in Meppel, RK begraafplaats.
V-r Johannes Rudolphus Halman is geboren op 06-05-1881 in Wolvega, Weststellingwerf, zoon van Mannes Halman (zie IV-g) en Grietje Elfring. Johannes is overleden op 18-10-1921 in Groningen, 40 jaar oud.
Notitie bij Johannes: bij overlijden Johannus Rudolphus Halman, arbeider, wonende te Sonnega gem. Weststellingwerf
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 14-04-1910 in Utingeradeel met Hittje Schaafsma, 25 jaar oud. Hittje is geboren op 30-05-1884 in Akkrum, Utingeradeel, dochter van Bote Hessels Schaafsma en Geertje Geerts Huisman.
V-s Rudolphus Gregorius Halman is geboren op 20-03-1883 in Blesdijke, Weststellingwerf, zoon van Mannes Halman (zie IV-g) en Grietje Elfring. Rudolphus is overleden op 31-07-1959 in Heerenveen, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heerenveen.
Beroep:
landarbeider (1950)
Rudolphus trouwde, 31 jaar oud, op 30-05-1914 in Weststellingwerf met Anna Elisabeth Damhuis, 27 jaar oud. Anna is geboren op 05-09-1886 in Paasloo, (Ov.). Anna is overleden op 17-06-1961 in Heerenveen, 74 jaar oud. Zij is begraven in Heerenveen.
Notitie bij Anna: dochter van Jannis Damhuis en Cornelia Josina van Gaalen
Kinderen van Rudolphus en Anna:
1 Rudolphus Gregorius Anthonius Halman, geboren op 25-08-1924 in Heerenveen. Rudolphus is overleden op 21-12-1943 in Bremen, Duitsland, 19 jaar oud. Hij is begraven in Heerenveen, RK begraafplaats.
Notitie bij Rudolphus: volgens gemeente Heerenveen wonende te Het Meer; overleden in het stadsziekenhuis te Bremen, Duitsland; volgens oorlogsgravenstichting dwangarbeider, overleden te Rotenburg in Hannover Landkreis Rotenburg in Hannover; op grafsteen "gevallen voor het vaderland"
Beroep:
betonwerker
2 Anthonius Hendrikus Halman, geboren op 24-05-1931 in Heerenveen. Anthonius is overleden op 20-03-1950 in Heerenveen, 18 jaar oud.
Notitie bij Anthonius: Anthon Halman, knecht bij W. Sikma, Betonfabriek De Toekomst in Heerenveen; overleden door een noodlottig ongeval; bij overlijden wonende te Het Meer
Beroep:
betonwerker (1950)
V-t Maria Elisabeth Halman is geboren op 15-05-1885 in Weststellingwerf, dochter van Mannes Halman (zie IV-g) en Grietje Elfring. Maria is overleden op 23-11-1958, 73 jaar oud. Zij is begraven in Steggerda. Maria trouwde met Johannes Machiel van Veen. Johannes is geboren op 19-12-1895 in Weststellingwerf, zoon van Arnoldus van Veen en Maria Elisabeth Kemper. Johannes is overleden op 07-11-1980, 84 jaar oud. Hij is begraven in Steggerda, Weststellingwerf.
V-u Martinus Anthonius Halman is geboren op 01-05-1887 in Blesdijke, Weststellingwerf, zoon van Mannes Halman (zie IV-g) en Grietje Elfring. Martinus is overleden op 01-06-1959 in Heerenveen, 72 jaar oud. Hij is begraven in Steggerda. Martinus trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1917 in Weststellingwerf met Gebbigje Kist, 24 jaar oud. Gebbigje is geboren op 02-05-1893 in Steenwijkerwold. Gebbigje is overleden op 30-04-1974, 80 jaar oud. Zij is begraven in Steggerda.
Notitie bij Gebbigje: ook Gijsbertha Maria Kist; dochter van Klaas Kist en Luitje de Lang
V-v Anthonius Jozephus Halman is geboren op 25-08-1892 in Weststellingwerf, zoon van Mannes Halman (zie IV-g) en Grietje Elfring. Anthonius is overleden op 22-10-1980 in Appelscha, 88 jaar oud. Hij is begraven in Wolvega.
Notitie bij Anthonius: Bronzen medaille Ridder in de orde van Oranje Nassau
Beroep:
arbeider (1920)
Anthonius trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1920 in Oldemarkt (Ov.) met Mechtilda Johanna Jozefina Bastiaans, 22 jaar oud. Mechtilda is geboren op 19-03-1898 in Steenwijkerwold, Overijssel, dochter van Hendrikus Jacobus Bastiaans en Jetske Bosma. Mechtilda is overleden op 14-02-1978 in Heerenveen, 79 jaar oud. Zij is begraven in Wolvega.
Notitie bij Mechtilda: ook Mathilda
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Anthonius en Mechtilda:
1 Hermanna Johanna Halman, geboren op 09-05-1921 in Oldemarkt (Ov.). Volgt VI-aa.
2 Hendrikus Jacobus Halman, geboren op 27-01-1927 in Oldemarkt (Ov.). Volgt VI-ab.
V-w Gregorius Matthias Halman is geboren op 22-08-1897 in Blesdijke, Weststellingwerf, zoon van Mannes Halman (zie IV-g) en Grietje Elfring. Gregorius is overleden op 07-04-1957 in De Blesse, 59 jaar oud. Hij is begraven in Steggerda. Gregorius trouwde met Alberta van der Meer. Alberta is geboren op 02-05-1906 in Warga. Alberta is overleden op 30-07-1983 in Wolvega, Weststellingwerf, 77 jaar oud.
V-x Andries Marinus Halman is geboren op 23-04-1893 in AEngwirden, zoon van Bernardus Halman (zie IV-k) en Catharina Verhoef. Andries is overleden op 23-08-1962 in Alkmaar, 69 jaar oud.
Notitie bij Andries: in 1960 wonende te Alkmaar
Andries trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1919 in Weststellingwerf met Catharina Henderika Hogeling, 22 jaar oud. Catharina is geboren op 13-01-1897 in Weststellingwerf, dochter van Gerrit Hogeling en Christina Vroklage.
Notitie bij Catharina: in 1960 wonende te Alkmaar
Kinderen van Andries en Catharina:
1 Christina Margaretha Halman, geboren op 03-10-1920 in Terband (AEngwirden).
2 Gerhardus Jozefus Halman, geboren op 09-04-1923 in Terband (AEngwirden). Gerhardus is overleden op 24-04-1960 in Alkmaar, 37 jaar oud.
Beroep:
Rietvlechter (1960)
3 Catharina Johanna Halman, geboren op 27-06-1924 in Luinjeberd (AEngwirden).
4 Wilhelmina Leonarda Halman, geboren op 31-01-1928 in Graft.
V-y Leonardus Willebrordus Halman is geboren op 08-08-1895 in Terband (AEngwirden), zoon van Bernardus Halman (zie IV-k) en Catharina Verhoef. Leonardus is overleden op 11-03-1945 in Medemblik, 49 jaar oud.
Beroep:
landarbeider (1930, 1932)
Leonardus trouwde, 34 jaar oud, op 19-06-1930 in Schagen met Pietertje Broekhuizen, 37 jaar oud. Pietertje is geboren op 24-05-1893 in Schagen, dochter van Christiaan Broekhuizen en Ariaantje Blom. Pietertje is overleden op 31-10-1981, 88 jaar oud. Zij is begraven in Schagen.
Kinderen van Leonardus en Pietertje:
1 Catharina Adriana Johanna Halman, geboren op 23-12-1930 in Schagen. Catharina is overleden in 07-2005 in Schagen, 74 jaar oud.
Notitie bij Catharina: partner van J. Kuiper
2 Adriana Catharina Halman, geboren op 23-07-1932 in Schagen.
3 Bernardina Maria Halman, geboren op 21-01-1935 in Schagen. Bernardina is overleden op 24-11-2009 in Den Helder, 74 jaar oud. Zij is begraven in Schagen.
Notitie bij Bernardina: Berdien Jansen-Halman
V-z Rudolf Johannes Halman is geboren op 22-04-1897 in Terband, AEngwirden, zoon van Bernardus Halman (zie IV-k) en Catharina Verhoef.
Beroep:
trambestuurder (1931)
Rudolf trouwde, 24 jaar oud, op 24-01-1922 in Norg met Catharina Koster, 22 jaar oud. Catharina is geboren op 31-07-1899 in Veenhuizen (Norg), dochter van Ernst Koster en Willemina Jonker. Catharina is overleden op 24-02-1952 in Delft, 52 jaar oud.
Notitie bij Catharina: in 1922 van Norg naar Den Haag en in 1924 naar Delft, St. Joris Gasthuis
Kind van Rudolf en Catharina:
1 Bernardus Halman, geboren op 15-08-1924 in ’s-Gravenhage. Bernardus is overleden op 05-06-1931 in ’s-Gravenhage, 6 jaar oud.
V-aa Johannes Albertus Halman is geboren op 04-01-1905 in AEngwirden, zoon van Bernardus Halman (zie IV-k) en Catharina Verhoef.
Beroep:
opperman (1932), chauffeur (1942)
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 08-09-1932 in Schagen met Maria Margaretha Stam, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1907 in Schagen, dochter van Pieter Stam en Jacoba Beemsterboer.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Jacoba Halman, geboren in 1933 in Schagen.
2 Bernardus Halman, geboren in 1937 in Alkmaar.
V-ab Johanna Elisabeth Halman is geboren op 12-08-1907 in Glanerbrug (Lonneker), dochter van Franciscus Jozephus Halman (zie IV-m) en Anna Franziska Wiggers. Johanna is overleden op 15-06-1983 in Glanerbrug (Lonneker), 75 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 27-05-1930 in Lonneker (Ov.) met Aloysius Benedictus Hendrikus Visschedijk, 35 jaar oud. Aloysius is geboren op 11-12-1894 in Glanerbrug (Lonneker), zoon van Antonie Visschedijk en Anna Maria Olde Loohuis. Aloysius is overleden op 03-09-1971 in Glanerbrug (Lonneker), 76 jaar oud.
Beroep:
Winkelier
V-ac Regina Hendrika Anne Halman is geboren op 03-07-1912 in Glanerbrug (Lonneker), dochter van Franciscus Jozephus Halman (zie IV-m) en Anna Franziska Wiggers. Regina is overleden op 01-06-1977 in Baank (Gld.), 64 jaar oud. Regina trouwde met Wilhelmus Jacobus Laurentius Sessink.
V-ad Hendrika Geertruida Maria Halman is geboren op 23-04-1914 in Lonneker (Ov.), dochter van Franciscus Jozephus Halman (zie IV-m) en Anna Franziska Wiggers.
Notitie bij Hendrika: woonde in 1966 te Epe Westfalen Duitsland
Hendrika trouwde met J. M. Wermers.
V-ae Franciscus Reinerus Hendrikus Halman is geboren op 17-12-1915 in Lonneker (Ov.), zoon van Franciscus Jozephus Halman (zie IV-m) en Anna Franziska Wiggers. Franciscus is overleden op 19-03-1979 in Enschede, 63 jaar oud. Hij is begraven in Glanerbrug. Franciscus trouwde met Clara Theodora Kamphuis. Clara is geboren in 1915. Clara is overleden in 2000, 84 of 85 jaar oud. Zij is begraven in Glanerbrug.
VI-a Anna Bernardina Halman is geboren op 08-11-1904 in Nijmegen, dochter van Wybe Halman (zie V-b) en Petronella Janssen. Anna trouwde met Franciscus Josephus Groenen.
Beroep:
smid (1930)
VI-b Lambertus Gerhardus Halman is geboren op 17-01-1906 in Nijmegen, zoon van Wybe Halman (zie V-b) en Petronella Janssen. Lambertus is overleden op 13-05-1972 in Nijmegen, 66 jaar oud. Hij is begraven in Winssen (Gld.). Lambertus trouwde met Hendrika Gerarda (Riek) Driessen. Riek is geboren op 11-02-1906 in Winssen (Gld.). Riek is overleden op 29-06-1993 in Winssen (Gld.), 87 jaar oud. Zij is begraven in Winssen (Gld.).
VI-c Maria Petronella Wilhelmina Halman is geboren op 23-01-1904 in Oldenzaal, dochter van Johannes Halman (zie V-c) en Johanna Maria de Munter.
Notitie bij Maria: Huwelijk met de handschoen
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 29-08-1929 in Enschede met Hermanus Johannes Brinkhuis, 29 jaar oud. Hermanus is geboren op 13-12-1899 in Enschede, zoon van Johannes Hendrikus Brinkhuis en Catharina Peters.
Beroep:
petroleumemploye (1929)
VI-d Anna Maria Halman is geboren op 24-01-1912 in Steggerda, dochter van Anne Halman (zie V-d) en Klara Helena Dijkstra. Anna is overleden op 15-10-1986 in Heino, 74 jaar oud. Anna trouwde met Albertus Jacobus Andreas Meijerink. Albertus is geboren op 24-04-1913 in Paasloo. Albertus is overleden op 22-04-1975 in Heerenveen, 61 jaar oud.
VI-e Helena Halman is geboren op 28-05-1896 in Peperga, Weststellingwerf, dochter van Joseph Pieters Halman (zie V-g) en Antje Meijer. Helena is overleden op 21-03-1955 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Helena trouwde met Johannes Arnoldus Schuurman.
VI-f Minke Halman is geboren op 21-05-1897 in Peperga, Weststellingwerf, dochter van Joseph Pieters Halman (zie V-g) en Antje Meijer. Minke is overleden op 20-06-1979 in IJsselmuiden, 82 jaar oud.
Notitie bij Minke: op bidprentje Monica Maria Halman
Minke trouwde, 19 jaar oud, op 28-11-1916 in Steenwijk met Nicolaas Hendrikus Draaisma, 27 jaar oud. Nicolaas is geboren op 05-02-1889 in Steenwijk, zoon van Joachim Draaisma en Harmina van der Woning. Nicolaas is overleden op 06-07-1964 in Eindhoven, 75 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
VI-g Anna Petronella Halman is geboren op 30-12-1898 in Weststellingwerf, dochter van Joseph Pieters Halman (zie V-g) en Antje Meijer. Anna is overleden op 03-05-1989 in Corona, Riverside, CAl., USA, 90 jaar oud. Anna trouwde met Anthony Henry Osterkamp. Anthony is geboren op 29-03-1891 in Weststellingwerf, zoon van Jan Oosterkamp en Anna Theodora Schutte. Anthony is overleden op 04-09-1969 in Corona, Riverside, CA, USA, 78 jaar oud.
Notitie bij Anthony: geboren als Anthonius Henricus Oosterkamp
VI-h Euphemia Bernardina Halman is geboren op 23-07-1901 in Weststellingwerf, dochter van Joseph Pieters Halman (zie V-g) en Antje Meijer. Euphemia is overleden op 30-11-1985 in Paradise, Butte, Cal. USA, 84 jaar oud. Euphemia trouwde, 26 jaar oud, op 01-10-1927 in Oldemarkt (Ov.) met Antonius Petrus Boere, 27 jaar oud. Antonius is geboren op 25-12-1899 in Leimuiden (ZH). Antonius is overleden op 03-08-1976 in Paramount, Los Angeles, Cal., USA, 76 jaar oud.
Notitie bij Antonius: landbouwer, zoon van Hermanus Boere, landbouwer, en Catharina Konst; hij vertrok met echtgenote in oktober 1929 naar New York
VI-i Simon Petrus Halman is geboren op 15-07-1910 in Peperga, Weststellingwerf, zoon van Joseph Pieters Halman (zie V-g) en Helena Theodora Schokker. Simon is overleden op 26-09-1989, 79 jaar oud. Simon trouwde, 30 jaar oud, op 19-08-1940 in Santa Ana, Orange, Cal., USA met Nona Nell Nickell, 28 of 29 jaar oud. Nona is geboren in 1911. Nona is overleden op 28-08-2000, 88 of 89 jaar oud.
VI-j Zacharias Jan Halman is geboren op 24-09-1911 in Peperga, Weststellingwerf, zoon van Joseph Pieters Halman (zie V-g) en Helena Theodora Schokker. Zacharias is overleden in 1961 in California, USA, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Zacharias: in 1935 vertrokken naar California, USA; Zachary J. Halman
Zacharias trouwde met Shirley P. Fitzgerald. Shirley is geboren op 07-06-1921 in Alameda, Cal., USA. Shirley is overleden in 1999, 77 of 78 jaar oud.
Kind van Zacharias en Shirley:
1 Richard Lee Halman.
VI-k Hendrika Johanna (Rika) Halman is geboren op 24-01-1911 in Vinkega, Weststellingwerf, dochter van Joseph Halman (zie V-l) en Maria Schokker. Rika is overleden op 27-06-1999, 88 jaar oud. Zij is begraven op 01-07-1999 in Eindhoven. Rika trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1938 in Weststellingwerf met A. M. (Toon) Meijerink.
VI-l Johanna Margaretha Halman is geboren op 26-04-1914 in Vinkega, Weststellingwerf, dochter van Joseph Halman (zie V-l) en Maria Schokker. Johanna is overleden in 03-1994 in Heerenveen, 79 jaar oud. Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 08-08-1946 in Wolvega met Arnoldus Regnerus Spin, 28 jaar oud. Arnoldus is geboren op 08-11-1917 in Oldeholtpade.
VI-m Johannes Petrus Halman is geboren op 30-01-1921 in Zorgvlied, Diever, zoon van Joseph Halman (zie V-l) en Maria Schokker. Johannes is overleden op 07-12-1969 in Heerenveen, 48 jaar oud. Hij is begraven in Wolvega.
Notitie bij Johannes: ziekenfondsbode te Wolvega, Algemeen Ziekenfonds A.N.O.Z.
Johannes trouwde met Rosa Albertha Koning. Rosa is geboren op 05-05-1918. Rosa is overleden op 01-05-1995, 76 jaar oud. Zij is begraven in Wolvega.
VI-n Hendrika Maria Halman is geboren op 21-02-1909 in Zorgvlied (Diever), dochter van Johannes Halman (zie V-m) en Maria Margaretha (Griet) Brinkmann. Hendrika is overleden op 09-10-1999 in Aalst - Waalre, 90 jaar oud. Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op 23-11-1937 in Aalst - Waalre met Franciscus Bonifacius Flapper, 29 jaar oud. Franciscus is geboren op 15-06-1908 in Swalmen, zoon van Andries Flapper en Mechtildis Hubertina Dijcks. Franciscus is overleden op 15-07-1982 in Aalst - Waalre, 74 jaar oud.
VI-o Alida Elisabeth Halman is geboren op 31-05-1913 in Diever, dochter van Johannes Halman (zie V-m) en Maria Margaretha (Griet) Brinkmann. Alida is overleden op 21-10-2003 in Veldhoven, 90 jaar oud. Alida trouwde met Ton Strijbos. Ton is geboren op 21-11-1905 in Aalst. Ton is overleden op 20-05-1986 in Aalst, 80 jaar oud.
VI-p Bernardus Valentius Halman is geboren op 26-09-1916 in Diever, zoon van Johannes Halman (zie V-m) en Maria Margaretha (Griet) Brinkmann. Bernardus is overleden op 16-05-1999 in Eindhoven, 82 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: ook Bernardus Valentinus Halman
Bernardus trouwde met Wilhelmina Christina (Mien) Bell. Mien is geboren omstreeks 1920. Mien is overleden op 02-09-2001, ongeveer 81 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Mien:
1 Frank Halman.
2 Johan Halman.
VI-q Margaretha Bernardina Halman is geboren op 09-06-1918 in Diever, dochter van Johannes Halman (zie V-m) en Maria Margaretha (Griet) Brinkmann. Margaretha is overleden op 24-12-2008, 90 jaar oud. Zij is begraven op 29-12-2008 in Waalre. Margaretha trouwde met Adrianus Cornelis Heesterbeek. Adrianus is geboren op 12-09-1915 in Waalre. Adrianus is overleden op 24-02-1999 in Veldhoven, 83 jaar oud.
VI-r Joseph Antonius Halman is geboren op 14-05-1922 in Diever, zoon van Johannes Halman (zie V-m) en Maria Margaretha (Griet) Brinkmann. Joseph trouwde met Jo Geurts.
Kinderen van Joseph en Jo:
1 Thea Halman.
2 Marga Halman.
VI-s Johanna Maria Halman is geboren op 24-02-1924 in Diever, dochter van Johannes Halman (zie V-m) en Maria Margaretha (Griet) Brinkmann. Johanna trouwde met Frans Stoffels.
VI-t Elisabeth Hendrika Halman is geboren op 06-02-1926 in Luyksgestel, dochter van Johannes Halman (zie V-m) en Maria Margaretha (Griet) Brinkmann. Elisabeth trouwde met Antonius Colen. Antonius is geboren op 19-06-1921 in Beek en Donk.
VI-u Antonius Aloysius Halman is geboren op 31-08-1916 in Amsterdam, zoon van Johannes Aloysius Halman (zie V-o) en Hendrika (Rika) Overtoom. Antonius is overleden op 13-06-1959 in Willemstad, Curaçao, 42 jaar oud.
Notitie bij Antonius: vertrok in 1937 van Amsterdam naar Loosdrecht en vandaar in hetzelfde jaar naar Den Haag maar verhuisde in 1938 van Den Haag naar Rhenen, Cuneraweg 9; hij woonde na zijn huwelijk op het adres Seranostraat 43 en verhuisde omstreeks 1953 met gezin naar "Huize Halman" in de St. Martinstraat
Beroep:
korporaal Politiekorps (1938)
Antonius trouwde, 33 jaar oud, op 02-02-1950 in Curaçao, RK kerk H.Familie met Clara Maria de Lourdes Palm, 30 jaar oud. Clara is geboren op 19-12-1919 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm en Elisa Gregoria Snijders. Clara is overleden op 14-10-1999 in Willemstad, Curaçao, 79 jaar oud.
Beroep:
onderwijzeres
Kinderen van Antonius en Clara:
1 Maria Caecilia (Ria) Halman, geboren op 21-11-1950 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-a.
2 Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman, geboren op 25-10-1952 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-b.
3 Antonius Joseph (Antoon) Halman, geboren op 13-04-1954 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-c.
4 Lucia Maria Halman, geboren op 16-03-1957 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-d.
5 Elise Claire Marie (Ella) Halman, geboren op 08-11-1959 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-e.
VI-v Jacobus Simon Halman is geboren op 21-03-1918 in Amsterdam, zoon van Johannes Aloysius Halman (zie V-o) en Hendrika (Rika) Overtoom. Jacobus is overleden op 23-11-1961, 43 jaar oud. Hij is begraven in Haarlem, Akendam.
Notitie bij Jacobus: Jacques Halman; ging in 1930 naar RK kostschool in Oudebosch en kwam in 1932 terug in Amsterdam maar vertrok in 1938 naar Den Haag en vandaar in 1938 naar Hilversum, Oude Amersfoortseweg 50
Beroep:
instrumentmaker
Jacobus trouwde met Christina Hendrika Meij. Christina is geboren op 21-03-1914. Christina is overleden op 09-06-1971, 57 jaar oud. Zij is begraven in Haarlem, Akendam.
Kind van Jacobus en Christina:
1 Ruth Halman.
Notitie bij Ruth: R. D. Halman
VI-w Johanna Elisabeth Maria Halman is geboren op 29-09-1919 in Amsterdam, dochter van Johannes Aloysius Halman (zie V-o) en Hendrika (Rika) Overtoom.
Notitie bij Johanna: trouwde op 14 augustus 1940 met J.M.de Vries
Johanna trouwde met J. M. de Vries.
VI-x Johannes Aloysius Halman is geboren op 25-10-1921 in Amsterdam, zoon van Johannes Aloysius Halman (zie V-o) en Hendrika (Rika) Overtoom. Johannes is overleden op 21-08-2011 in Canada, 89 jaar oud.
Notitie bij Johannes: ging in 1934 van Amsterdam naar Weert, Missiehuis v d H. Geest en kwam in 1936 in Amsterdam terug; staat vermeld in register tewerkgestelden 1940-1945; trouwde op 3 juli 1946 met M.C.Goosens; emigreerde met zijn vrouw Ria naar Canada. Hij was daar docent/ instructor bij een technische hogeschool (Polytechnic SAID);

Johannes (John) Aloysius Halman passed away suddenly on Sunday August 21, 2011 at the age of 89 years. John was predeceased by his wife of fifty-three years, (Ria) in 1999. John spent his working life as a power engineer and retired as an instructor at SAIT. He will be lovingly remembered by his three daughters: Connie (Wayne) Nowak, Sheila (Jim) Tiessen, Cheryl (Brad) Harris; as well as his four grandchildren, Nicole, Jeff, Laura (Tyson) and Steve (Kaitlyn). A Memorial Service will be held at FOSTER’S GARDEN CHAPEL, 3220 – 4 Street NW, Calgary (across from Queen’s Park Cemetery) on Thursday August 25, 2011 at 1:00 PM. Expressions of sympathy may be forwarded to the family via the website www.fostersgardenchapel.ca.
Beroep:
banketbakker
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 03-07-1946 met Maria C. (Ria) Goosens.
VI-y Johannes Ignatius Halman is geboren op 01-02-1923 in Amsterdam, zoon van Johannes Aloysius Halman (zie V-o) en Hendrika (Rika) Overtoom. Johannes trouwde met R. P. J. M. Resseler.
VI-z Cornelia Geertruida Maria (Corrie) Halman is geboren op 20-07-1924 in Amsterdam, dochter van Johannes Aloysius Halman (zie V-o) en Hendrika (Rika) Overtoom.
Notitie bij Corrie: trouwde op 8 april 1948 met J.P.L.M.Ladrak
Corrie trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1945 in Amsterdam met Hans P. L. M. Laddrak, nadat zij op 15-08-1945 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
VI-aa Hermanna Johanna Halman is geboren op 09-05-1921 in Oldemarkt (Ov.), dochter van Anthonius Jozephus Halman (zie V-v) en Mechtilda Johanna Jozefina Bastiaans. Hermanna is overleden op 28-07-1960 in Hoorn (NH), 39 jaar oud. Hermanna trouwde met Johannes L. Borg. Johannes is geboren op 19-10-1919, zoon van Martinus Albertus Borg en Aletta Agatha in ’t Veld. Johannes is overleden op 17-08-1998 in Spanbroek (NH), 78 jaar oud.
VI-ab Hendrikus Jacobus Halman is geboren op 27-01-1927 in Oldemarkt (Ov.), zoon van Anthonius Jozephus Halman (zie V-v) en Mechtilda Johanna Jozefina Bastiaans. Hendrikus is overleden op 04-12-1980 in Kraggenburg, 53 jaar oud. Hendrikus trouwde met Theodora Maria van der Horst. Theodora is geboren op 04-12-1924. Theodora is overleden op 11-07-2012, 87 jaar oud. Zij is begraven in Kraggenburg.
VII-a Maria Caecilia (Ria) Halman is geboren op 21-11-1950 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman (zie VI-u) en Clara Maria de Lourdes Palm. Ria trouwde met Ronald Esperano Severing. Ronald is geboren op 18-12-1949 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Ronald: in 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau; in 2009 benoemd als buitengewoon hoogleraar Taalverwerven, Taalleren en Taalonderwijzen in het bijzonder van het Papiamentu in een schoolse context aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA)
Beroep:
directeur Stichting voor Taalplanning te Curaçao
Kinderen van Ria en Ronald:
1 Danielle Severing, geboren op 14-04-1973.
2 Helene Severing, geboren op 23-03-1976. Volgt VIII-a.
3 Marcel Severing, geboren op 15-05-1979. Volgt VIII-b.
VII-b Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman is geboren op 25-10-1952 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antonius Aloysius Halman (zie VI-u) en Clara Maria de Lourdes Palm.
Notitie bij Joop: Prof. dr. ir. J.I.M. Halman, Hoogleraar Innovatie & Risicomanagement, Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen;
Wetenschappelijk programmaleider MSc Risicomanagement, Universiteit Twente
Gasthoogleraar University of Curaçao (UoC)
Voorzitter Intent (Institute for Technology Entrepreneurship and Innovation)
Voorzitter wetenschappelijke raad PRIMO (Public Risk Management Organization)
Voorzitter Stichting ABC Advies
Voorzitter Palm Music Foundation
Joop:
(1) trouwde met Jennifer M. Gerharts. De scheiding werd uitgesproken (echtscheiding).
(2) begon een relatie met Anita Laumann. Anita is geboren op 10-10-1962 in Enschede, dochter van Albert Clemens Laumann.
Kinderen van Joop en Jennifer:
1 Constance Marie Louise Halman, geboren op 05-04-1983 in Curaçao.
2 Gideon Thomas Halman, geboren op 14-06-1985.
VII-c Antonius Joseph (Antoon) Halman is geboren op 13-04-1954 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antonius Aloysius Halman (zie VI-u) en Clara Maria de Lourdes Palm.
Beroep:
onderwijzer
Antoon trouwde met Marie Nicolaas.
VII-d Lucia Maria Halman is geboren op 16-03-1957 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman (zie VI-u) en Clara Maria de Lourdes Palm. Lucia is overleden op 25-10-1998 in Willemstad, Curaçao, 41 jaar oud. Lucia trouwde met Charles Corsen.
VII-e Elise Claire Marie (Ella) Halman is geboren op 08-11-1959 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman (zie VI-u) en Clara Maria de Lourdes Palm.
Beroep:
onderwijzeres
Ella trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1990 in Curaçao met René Bremmers.
VIII-a Helene Severing is geboren op 23-03-1976, dochter van Ronald Esperano Severing en Maria Caecilia (Ria) Halman (zie VII-a). Helene trouwde met Patrick Versteeg.
Kind van Helene en Patrick:
1 Noach Versteeg.
VIII-b Marcel Severing is geboren op 15-05-1979, zoon van Ronald Esperano Severing en Maria Caecilia (Ria) Halman (zie VII-a). Marcel trouwde met Sophia Martis.
Kind van Marcel en Sophia:
1 Isabelle Severing, geboren op 29-05-2009.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 14-02-2015 21:03