Parenteel van Constantia Eleonora Fraai

I Constantia Eleonora Fraai is geboren in 1820 in Curaçao, dochter van Regina Isabella Schol.
Notitie bij Constantia: ook Constancia Eleonora Fray; zij was (gewezen) slavin van August Statius Muller, eigenaar van de plantage Engelenberg, gelegen tussen Sint Jansbaai en Daaibooi, ook Zegening geheten en thans bekend als Cas Abao, gekocht door A.S. Muller februari 1840, van F.A. Scholtz februari 1840,
In 1874 wordt zij vermeld als overleden
Kinderen van Constantia uit onbekende relatie:
1 Hubertha Ortentia Fraai, geboren in 1838 in Curaçao. Volgt II-a.
2 Uranie Fraai, geboren op 04-03-1841 in Curaçao. Volgt II-b.
3 Zephier Fraai, geboren op 13-12-1843 in Curaçao. Volgt II-c.
4 Lucatea Fraai, geboren op 04-04-1846 in Curaçao, 4e district. Volgt II-d.
II-a Hubertha Ortentia Fraai is geboren in 1838 in Curaçao, dochter van Constantia Eleonora Fraai (zie I).
Notitie bij Hubertha: Hubertha Ortentia, Hubertha Hortensia, Hubertha Hortencia Fraai, Hubertha Ortentia Fraay
slavenregister:Herobertha Ortentia; eigenaar August Statius Muller, gekocht van F.A. Scholtz februari 1840
Hubertha trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 26-03-1874 in Curaçao, 4e district met Carlo Pastor, ongeveer 44 jaar oud. Carlo is geboren omstreeks 1830 in Curaçao, zoon van Maria Dominga. Carlo is overleden op 17-05-1901 in Curaçao, 4e district, ongeveer 71 jaar oud.
Kinderen van Hubertha en Carlo:
1 Alexander Karel Pastor, geboren op 11-08-1863 in Curaçao.
2 Isidor Lourens Pastor, geboren op 04-04-1866 in Curaçao (4e district).
Kind van Hubertha uit onbekende relatie:
3 Maria Petronella Fraai, geboren op 23-10-1868 in Curaçao. Maria is overleden op 26-10-1868 in Curaçao, 3 dagen oud.
II-b Uranie Fraai is geboren op 04-03-1841 in Curaçao, dochter van Constantia Eleonora Fraai (zie I).
Notitie bij Uranie: ook Urania Fraai; volgens slavenregister eigenaar August Statius Muller
Kind van Uranie uit onbekende relatie:
1 Isaak Michel Fraai, geboren op 03-06-1865 in Willemstad, Curaçao.
II-c Zephier Fraai is geboren op 13-12-1843 in Curaçao, dochter van Constantia Eleonora Fraai (zie I). Zephier is overleden op 13-09-1905 in Willemstad, Curaçao, 61 jaar oud.
Notitie bij Zephier: bij overlijden vermeld als Zefir Maria Fray, 61 jaar oud en ongehuwd, dochter van Constancia Fray.

in het slavenregister 1863 vermeld als (Slaven-)Naam Zephier, Geslacht v, Geboortedatum 1843, Naam moeder Constancia Eleonora, Eigenaar August Statius Muller, Inschrijfdatum 13 december 1843, Extra informatie inschrijving geboren 13/12/1843
Zephier begon een relatie met Willem Johannes Jolley. Willem is geboren op 25-05-1854 in Willemstad, Curaçao, zoon van James Jolley en Adriana van Hall. Willem is overleden op 14-03-1901 in Willemstad, Curaçao, 46 jaar oud. Willem trouwde later op 04-04-1883 in Willemstad, Curaçao met Maria Wilhelmina de Jongh (1854-1916).
Notitie bij Willem: Hij werd in 1885 sergeant bij de schutterij en samen met Jan (Juan) Monsanto verkocht hij "Victoria Water" uit Duitsland. Hij was huisvriend van de familie Snoek, zie het boek van Norbert Hendrikse "Een Snoek op reis, 350 jaar Curaçao". Hij speelde fluit en wordt genoemd in het boek 100 jaar muziekleven op Curacao bij de jaren 1878, 1879 en 1885. Tevens vermeld in het boek van John de Pool "Zo was Curacao" (1935): wanneer de bijeenkomsten minder officieel binnen de familiekring werden gehouden, bespeelden vrienden de instrumenten, en duo’s, trio’s en kwartetten verzorgden de dansmuziek. Ik herinner me nog heel goed een fameus kwartet bestaande uit Jacob van Kleunen (klarinet), Wewe Jolley (fluit), mijn oom John (viool) en mijn vader (piano), dat overal gevraagd werd om de ’bailabilidad’ letterlijk de dansbaarheid van hun muziek.

In een herdenkingsboek van de loge ’De Vergenoeging’ geschreven door Harry Walters, staat de naam Jolley in een register van masons. Willem Johannes Jolley werd lid van de loge ’De Vergenoeging’ op 12 augustus 1882. Zijn vader James Jolley werd lid van de loge op 6 juni 1889. Daarbij staat ook Jan Hendrik Jolley, lid geworden op 1 juni 1939! Deze Jan Hendrik Jolley is verder niet bekend en ook niet gevonden in de boeken in het Historisch Archief hier.Ook gekeken in de registers van Aruba en Bonaire maar ook daar geen Jan Hendrik Jolley.
Beroep:
koopman (1884 en 1901)
Kinderen van Zephier uit onbekende relatie:
1 Constancia Eusebia Fraai, geboren op 05-03-1867 in Willemstad, Curaçao. Volgt III-a.
2 Jan Hendrik Gonsales Fraai, geboren op 10-01-1872 in Willemstad, Curaçao. Jan is overleden op 16-08-1876 in Curaçao, 4 jaar oud.
Notitie bij Jan: geboren als Jan Hendrik Gonsales, zoon van Servies Fraai, huisbediende; bij overlijden Jan Hendrik Gonsales Vrij
Kinderen van Zephier en Willem:
3 Willem Hans Jolley, geboren op 21-06-1874 in Willemstad, Curaçao. Volgt III-b.
4 Urania Petronilia Jolley, geboren op 01-08-1879 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Urania: geboren als Urania Petronilia, dochter van Servies Fraij, strijkster; met vonnis d.d. 12-9-1893 van het Hof van Justitie naam moeder gewijzigd in Zephier Fraai en met akte d.d. 19-12-1893 kind erkend door Willem Johannes Jolley bij monde van James Jolley
II-d Lucatea Fraai is geboren op 04-04-1846 in Curaçao, 4e district, dochter van Constantia Eleonora Fraai (zie I). Lucatea is overleden op 06-10-1938 in Willemstad, Curaçao, 92 jaar oud.
Notitie bij Lucatea: ook Leonora Lucatea Fray, Lucathia Fraai, Nicatia Fraai en Nicatea Fraij; zij werd in de familie aangesproken als ‘Ma Tea’ en in de volksmond werd zij genoemd Ma Catea. Zij had een winkeltje in de Breedestraat (O)trobanda (in de volksmond doorgaans aangeduid als “Kaya Grandi”), Dit winkeltje bevond zich precies op de hoek van de Surinamesteeg en de Breedestraat (O). Haar woonhuis bevond zich direct achter de winkel met o.a. een extra zijdeur die vanaf de kant van de Surinamesteeg een tweede privé ingang tot haar woonhuis verschafte. Zij verkocht groenten, kleinschalig ook gerookte vis (Masbangu) voor verwerking in speciale plaatselijke gerechten zoals guiambo en kadushi en voorts nog allerlei ‘home-made’ snoepgoed, gebak, pasteitjes, empaná’s, saucijzen e.d. van plaatselijk gerenomeerde kwaliteit. Twee van haar dochters Constancia en Isabel hielpen in haar winkeltje. Bij haar begrafenis was het erg druk. De kerk van Sta Anna was stampvol en een lange stoet trok naar de Roodeweg om haar de laatste eer te bewijzen. In de overlijdensadvertentie van La Prensa op 6 oktober 1938 staat: Ha fallecido cristianamente la señora Lucatea Fray a la edad de 93 años. Casa Mortuoria: Conscïentiesteeg no. 57. Curacao, Octubre 6 di 1938, los suscritos, hijos y nietos etc, Frans Fray, Antoin Fray, Carlos A. Fray, Augusto J. Fray, Manuel A. Fray en Victor Fray.
Kinderen van Lucatea uit onbekende relatie:
1 Maria Heloisa Fraai, geboren op 11-10-1863 in Curaçao, 4e district. Volgt III-c.
2 Paulus Victor Fraai, geboren op 26-01-1866 in Willemstad, Curaçao. Paulus is overleden op 04-08-1867 in Curaçao, 1 jaar oud.
3 Rosalia Constancia Fraai, geboren op 04-09-1867 in Willemstad, Curaçao. Rosalia is overleden op 11-09-1867 in Curaçao, 7 dagen oud.
4 Jose Frederico Constant Fraai, geboren op 26-11-1868 in Willemstad, Curaçao. Jose is overleden op 27-01-1907 in Curaçao, 38 jaar oud.
Notitie bij Jose: bij overlijden Constant Frederik Fraai, oud 37 jaar
5 Jacinto Francisco (Frans) Fraai, geboren op 11-09-1874 in Willemstad, Curaçao. Volgt III-d.
6 Constancia Petronelle Fraai, geboren op 29-04-1876 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Constancia: vermeld als dochter van Nicatea Fraaij, huisbediende; zij bleef ongehuwd en had geen kinderen.
7 Eduardo Hilarion (Wadi) Fraai, geboren op 21-10-1878 in Willemstad, Curaçao. Volgt III-e.
8 Juana Isabel (Tantan Bei) Fraai, geboren op 15-05-1881 in Willemstad, Curaçao. Tantan Bei is overleden op 20-04-1973 in Willemstad, Curaçao, 91 jaar oud.
Notitie bij Tantan Bei: bleef ongehuwd, geen kinderen
9 Antoine Bernabé Fraai, geboren op 13-06-1883 in Willemstad, Curaçao. Volgt III-f.
10 Henriquez Jacob Reinier Fraai, geboren op 15-05-1887 in Willemstad, Curaçao. Henriquez is overleden op 22-05-1887 in Willemstad, Curaçao, 7 dagen oud.
III-a Constancia Eusebia Fraai is geboren op 05-03-1867 in Willemstad, Curaçao, dochter van Zephier Fraai (zie II-c). Constancia is overleden op 25-03-1956 in Willemstad, Curaçao, 89 jaar oud.
Notitie bij Constancia: huwelijk aan huis voltrokken, volgens verklaring van G.A.L.Ferguson, arts en officier van gezondheid was de bruid uit hoofde van duizelingen niet in staat naar het raadhuis te gaan ten einde haar voorgenomen huwelijk te voltrekken; getuige bij huwelijk ondermeer Willem Johannes Jolley, 32 jaar, koopman en Carel Zacharias de Haseth, 40 jaar, planter
Beroep:
naaister
Constancia trouwde, 20 jaar oud, op 11-05-1887 in Willemstad, Curaçao met Christiaan Hendrik Snijders, 30 jaar oud. Christiaan is geboren op 20-06-1856 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johannes Frederik Snijders en Maria Leonora Jansen. Christiaan is overleden op 21-01-1930 in Willemstad, Curaçao, 73 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: Hij was kapitein van een schoener voor de handel in fruit en groenten met Zuid-Amerika. Hij bezat landhuis/plantage Zegu en was eigenaar van 2 naast elkaar liggende woonhuizen in de Bonairestraat in Otrabanda, waarvan een de naam draagt van villa Colombia, verwijzende naar de vele zeereizen die hij maakte naar Colombia; zijn overlijden staat niet in de indexen en registers van de burgerlijke stand maar wel in de begraafboeken van de VPG te Curaçao

akte not. Beaujon 1924: Christiaan Hendrik Snijders, scheepskapitein, verkoopt op 27 september 1924 een groot stuk grond met tuintje ‘Zorg en Dal’ oftewel ‘Zegu’ aan Margaretha Catharina Evertsz voor het bedrag vijfduizend zeshonderd (f. 5.600) guldens. Zegu grensde aan ‘Landoenoe’ (Buena Vista), Mahoema en Weitje
Beroep:
zeeman, scheepskapitein
Kinderen van Constancia en Christiaan:
1 Elisa Gregoria Snijders, geboren op 12-03-1890 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-a.
2 Leonora Cornelia (Noni) Snijders, geboren op 16-09-1892 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-b.
3 Clarita Carmelita Snijders, geboren op 17-11-1895 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-c.
4 Constancia Susana (Tan) Snijders, geboren op 24-05-1898 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-d.
5 Reyta Juliana Snijders, geboren op 16-02-1900 in Willemstad, Curaçao. Reyta is overleden op 04-06-1900 in Willemstad, Curaçao, 3 maanden oud.
III-b Willem Hans Jolley is geboren op 21-06-1874 in Willemstad, Curaçao, zoon van Willem Johannes Jolley en Zephier Fraai (zie II-c). Willem is overleden op 16-02-1945 in Willemstad, Curaçao, 70 jaar oud.
Notitie bij Willem: geboren als Willem Hans, zoon van Sevier Fraai, huisbediende; door vonnis Hof van Justitie 12-9-1893 moeder vermeld als Zephier Fraai; met akte van 19-12-1893 voor hulp ambtenaar van de Burgerlijke stand kind erkend door Willem Johannes Jolley; Net als zijn vader werd hij ook Wewe genoemd; hij is waarschijnlijk de persoon vermeld in het boek van John de Pool "Zo was Curacao" (1935) onder het hoofdstuk Curaçaoënaars in het buitenland: mijn oude vriend Wewe Jolley, die tegenwoordig op Aruba woont, was niets minder dan hoofd van de belasting in Ecuador en hier in Panamá was hij zo goed als de directeur van van de Bank Arias Ferraud. Bij zijn huwelijk in 1928 was hij weduwnaar van Emma Siedrechts die op 1 september 1928 in Maracaibo was overleden. Hij vertrok op 19 februari 1938 van Aruba naar Curacao. Hij was oprichter en bestuurslid van de Sociedad Bolivariano op Curaçao.
Beroep:
Employé bij de Arend Petroleum Maatschappij
Willem:
(1) trouwde, ten hoogste 54 jaar oud, vóór 1928 met Emma Sideregts. Emma is overleden op 01-09-1928 in Maracaibo (Venezuela).
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 22-12-1928 in Oranjestad, Aruba met Bertha Casilda Kuipéri, 41 jaar oud. Bertha is geboren op 09-04-1887 in Aruba, dochter van Hermanus Esajas Nicolaas Kuipéri en Johanna Elisabeth Olivet. Bertha is overleden op 31-03-1947 in Havana (Cuba), 59 jaar oud.
III-c Maria Heloisa Fraai is geboren op 11-10-1863 in Curaçao, 4e district, dochter van Lucatea Fraai (zie II-d). Maria is overleden op 12-12-1962 in Willemstad, Curaçao, 99 jaar oud.
Beroep:
naaister (1897 en 1899)
Maria trouwde, 33 jaar oud, op 05-05-1897 in Willemstad, Curaçao met Eduard Wilfried Costarada, ongeveer 37 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 10-03-1899 in Willemstad, Curaçao. Eduard is geboren omstreeks 1860 in Willemstad, Curaçao, zoon van Felipina Francisca Costarada.
Notitie bij Eduard: zich noemende en ook tekenende John de Pool; bij zijn huwelijk in 1897 werd van hem geen geboortedatum vermeld maar verwezen werd naar het Register der Vrijgemaakten in het Stadsdistrict no 2251 (1863) toen oud 3 jaar.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Maria en Eduard:
1 Augusto Feliciano Costarada, geboren op 09-06-1897 in Willemstad, Curaçao. Augusto is overleden op 30-10-1900 in Willemstad, Curaçao, 3 jaar oud.
2 Luisa Francisca Antonia Costarada, geboren op 21-06-1898 in Willemstad, Curaçao. Luisa is overleden op 28-01-1991 in Willemstad, Curaçao, 92 jaar oud.
III-d Jacinto Francisco (Frans) Fraai is geboren op 11-09-1874 in Willemstad, Curaçao, zoon van Lucatea Fraai (zie II-d). Frans is overleden op 06-09-1957 in Santa Rosa, Curaçao, 82 jaar oud.
Notitie bij Frans: bij geboorte vermeld als zoon van Maria Magdalena; naam moeder gewijzigd in Lucatea Fraai met vonnis Hof van Justitie d.d. 19 november 1901; van huis uit was hij schoenmaker. In latere jaren heeft hij tot aan zijn pensioen eind 20-tiger, begin 30-tiger jaren van de vorige eeuw als ‘checker’ op de scheepswerven aan de St. Annabaai (haven) in Willemstad gewerkt. Op Curaçao is een ‘checker’ in dit geval een opzichter of anders een toezichthouder bij de laad- en loswerkzaamheden van havenarbeiders aan één van de steigers, kades of scheepswerven ter plaatse. Eén van de bekende werven uit die tijd was o.a. de Motet-werf, in de volksmond “Motètè” genoemd. Ook de plaatselijk bekende Handelskade, de Ruyterkade en de havenwijk Klip waren aanvankelijk in het Curaçao van weleer bekende laad- en los kades voor schepen die de haven(s) van Willemstad aandeden. Met het gaandeweg toenemen van de scheepstonnages verhuisde men later naar de veel grotere Motetwerf. Jacinto Francisco was binnen de tijd waarin hij leefde voorts een plaatselijk zeer bekende en verdienstelijke amateur musicus. Hij was o.a. componist van dansmuziek m.n. van talrijke Curaçaosche walsen. Samen met zijn jongere broer Antoine Bernabé Fraai (1883-1964), een bekende dwarsfluitist, behoorden zij tot de vaste kern van musici die zich binnen hun tijd als zodanig verdienstelijk hebben gemaakt. Zie pag. 10,11,12 van het boekwerk “Muziek & Musici van de Nederlandse Antillen” van Edgar Palm.
Beroep:
schoenmaker (1902), douanier, checker
Frans:
(1) begon een relatie, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1897 met Maria Bruno, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren op 07-12-1872 in Curaçao. Maria is overleden op 16-06-1900 in Curaçao, 27 jaar oud.
Notitie bij Maria: dochter van Martijn Bruno en Amelia
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 09-04-1902 in Willemstad, Curaçao met Liena Thecla (Lientji) Legitum, 30 jaar oud. Lientji is geboren op 23-09-1871 in Curaçao, dochter van Francisco Gabriel Legitum en Antonette Hubert. Lientji is overleden op 09-08-1919 in Curaçao, 47 jaar oud.
Notitie bij Lientji: ook Legitiem
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 08-07-1926 in Willemstad, Curaçao met Innocentia Thomasia Cornelis, 33 jaar oud. Innocentia is geboren op 27-12-1892 in Curaçao, 5e district, dochter van Richard Cornelis en Ogenio Ignecia. Innocentia is overleden op 14-07-1949 in Curaçao, 56 jaar oud.
Notitie bij Innocentia: ook Thomasa Cortel
Kind van Frans en Maria:
1 Manuel Antonio Fraai, geboren op 01-12-1897 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-e.
Kinderen van Frans en Lientji:
2 Fraai, levenloos geboren dochter, geboren op 12-02-1903 in Curaçao.
3 Carlos Antonio Fraai, geboren op 26-07-1904 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-f.
4 Augusto Juliano Fraai, geboren op 28-01-1906 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-g.
5 Fraai, levenloos geboren zoon, geboren op 19-10-1907 in Curaçao.
Kinderen van Frans en Innocentia:
6 Rofino Francisco Fraai, geboren op 20-11-1926 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-h.
7 Rogelia Fraai, geboren op 22-07-1927 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Rogelia: was 3x gehuwd; woont al jaren in Oranjestad, Aruba, geen kinderen
8 Wilfred Victor Fraai, geboren op 28-09-1930 in Curaçao. Wilfred is overleden op 19-11-1930 in Curaçao, 1 maand oud.
III-e Eduardo Hilarion (Wadi) Fraai is geboren op 21-10-1878 in Willemstad, Curaçao, zoon van Lucatea Fraai (zie II-d). Wadi is overleden op 26-05-1937 in Curaçao, 58 jaar oud.
Notitie bij Wadi: geboren als zoon van Nicatea Fraai, huisbediende
Wadi trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1908 in Willemstad, Curaçao met Josephina Mathilda Panneflek, 26 jaar oud. Josephina is geboren op 06-11-1881 in Willemstad, Curaçao, dochter van Lucas Rodolfo Panneflek en Isabelita Petronilia.
Notitie bij Josephina: ook Josefina Matilda Panneflek, Josephina Panneflek
Kinderen van Wadi en Josephina:
1 José Maria Jacob Fraai, geboren op 18-06-1902 in Curaçao. Volgt IV-i.
2 Maria Editha Paulina Fraai, geboren op 18-06-1908 in Willemstad, Curaçao.
III-f Antoine Bernabé Fraai is geboren op 13-06-1883 in Willemstad, Curaçao, zoon van Lucatea Fraai (zie II-d). Antoine is overleden op 02-06-1964 in Willemstad, Curaçao, 80 jaar oud.
Notitie bij Antoine: ook Antoine Bernabé Fraij, Fray; hij stond ook bekend als musicus; samen met zijn broer Frans trad hij op bij dansfeesten; hij speelde dwarsfluit
Antoine begon een relatie met Maria Poulina Rip.
Kind van Antoine en Maria:
1 Victor Fidelio Antonio Fraai, geboren op 24-04-1906 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-j.
Kind van Antoine uit onbekende relatie:
2 Luis Enrique Damasco Fraai, geboren op 11-12-1911 in Curaçao. Luis is overleden op 07-12-2010 in Curaçao, 98 jaar oud.
Notitie bij Luis: hij was muzikaal zeer begaafd en op Curaçao vooral bekend als organist en dirigent van het kerkkoor dat jaren onder zijn leiding in de parochie van de wijk Steenrijk H. Missen opluisterde. Voor zijn buitengewone inzet en muzikale verdiensten als zanger en kerkkoordirigent werd hij onderscheiden met de Eremedaille Pro Ecclesia et Pontifice en de gouden medaille in de orde van Oranje Nassau
IV-a Elisa Gregoria Snijders is geboren op 12-03-1890 in Willemstad, Curaçao, dochter van Christiaan Hendrik Snijders en Constancia Eusebia Fraai (zie III-a). Elisa is overleden op 20-04-1971 in Willemstad, Curaçao, 81 jaar oud. Elisa trouwde, 20 jaar oud, op 08-02-1911 in Willemstad, Curaçao met Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm, 23 jaar oud. Shon Coco is geboren op 28-11-1887 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antonio Manuel (Manuel) Palm en Francisca Virginia Snijbeeld. Shon Coco is overleden op 01-07-1982 in Willemstad, Curaçao, 94 jaar oud.
Notitie bij Shon Coco: geboren als Jacob José Maria Palm, kleinzoon van Jan Gerard Palm; hij was een veelzijdig musicus, instrumentalist en componist. Hij was een der begaafdste muziekpedagogen die Curacao gekend heeft en was jarenlang concertmeester van het Curacaose Philharmonisch Orkest maar maakte vooral naam als pianist en organist. Zijn composities verraden een gedegen -overigens geheel door zelfstudie- verkregen kennis der theorie. Organist van de Sint Annakerk 1914-1968.
onderscheidingen:
1933: eremedaille Pro Ecclesia et Pontifice
1938: gouden medaille in de orde van Oranje Nassau
1957: Ridder van de heilige Silvester
1967: Ridder in de orde van Oranje Nassau
1981: Officier in de orde van Oranje Nassau
Beroep:
musicus en componist
Kinderen van Elisa en Shon Coco:
1 Elisa Maria (Elsa) Palm, geboren op 15-01-1912 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-a.
2 Irma Cecilia Palm, geboren op 19-05-1914 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-b.
3 Walter Antero (Boy) Palm, geboren op 03-01-1917 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-c.
4 Clara Maria de Lourdes Palm, geboren op 19-12-1919 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-d.
5 Gemma Lucia Palm, geboren op 09-09-1922 in Willemstad, Curaçao. Gemma is overleden op 22-09-1922 in Willemstad, Curaçao, 13 dagen oud.
6 Marie Gerardine Palm, geboren op 28-10-1924 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-e.
IV-b Leonora Cornelia (Noni) Snijders is geboren op 16-09-1892 in Willemstad, Curaçao, dochter van Christiaan Hendrik Snijders en Constancia Eusebia Fraai (zie III-a). Noni is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1975 in Curacao, RK begraafplaats Roodeweg.
Notitie bij Noni: ze woonde na haar huwelijk aan de Witteweg z/n vlak bij het sanatorium
Noni trouwde, 19 jaar oud, op 12-06-1912 in Willemstad, Curaçao met Arturo (Tuyo) de Jongh, 25 jaar oud. Tuyo is geboren op 06-08-1886 in Willemstad, Curaçao, zoon van Maraya Polonia Calvenhoven.
Notitie bij Tuyo: bij gouvernementsbeschikking van den tweeden april 1912 nummer 322, is aan Arturo Calvenhoven vergunning verleend om met weglating van zijn geslachtsnaam Calvenhoven dien van "de Jongh" te voeren.
Beroep:
apothekersklerk (1912)
IV-c Clarita Carmelita Snijders is geboren op 17-11-1895 in Willemstad, Curaçao, dochter van Christiaan Hendrik Snijders en Constancia Eusebia Fraai (zie III-a). Clarita is overleden op 30-11-1971 in Willemstad, Curaçao, 76 jaar oud.
Notitie bij Clarita: Ze werd Mai genoemd maar ook Ichi en Tantán; Clarita was ook de naam van het schip (eigendom van de familie Weber), waarop haar vader kapitein was. Haar huwelijk bleef kinderloos; ze heeft tot haar scheiding van tafel en bed gewoond op het adres Witteweg 59; daarna is ze in het Ziekenhuis gaan wonen.
Clarita trouwde, 19 jaar oud, op 18-08-1915 in Willemstad, Curaçao met Willem Adrianus Romijn, 30 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 09-08-1924 in Curaçao (scheiding van tafel en bed). Willem is geboren op 28-04-1885 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johannes Frederik Lodewijk Romijn en Emilie Henriette Pieternelle Dijkstra. Willem is overleden op 10-03-1926 in Willemstad, Curaçao, 40 jaar oud.
Notitie bij Willem: bij huwelijk zich noemende en tekende G.A.Romijn; bij overlijden van tafel en bed gescheiden van Clarita
Beroep:
koopmansklerk (1915 en 1926)
IV-d Constancia Susana (Tan) Snijders is geboren op 24-05-1898 in Willemstad, Curaçao, dochter van Christiaan Hendrik Snijders en Constancia Eusebia Fraai (zie III-a). Tan is overleden op 10-10-1976 in Willemstad, Curaçao, 78 jaar oud. Tan trouwde, 22 jaar oud, op 30-06-1920 in Willemstad, Curaçao met Emilio Eusebio Romijn, 23 jaar oud. Emilio is geboren op 16-03-1897 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johannes Frederik Lodewijk Romijn en Emilie Henriette Pieternelle Dijkstra. Emilio is overleden in 1971 in Willemstad, Curaçao, 73 of 74 jaar oud. Hij is begraven op 09-03-1971 in Curaçao.
Notitie bij Emilio: Shon Mi
Kinderen van Tan en Emilio:
1 Ello Romijn.
2 Elvia Antonia Romijn, geboren op 09-05-1922 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-f.
3 Eddy Jose Romijn, geboren op 24-04-1924 in Willemstad, Curaçao. Eddy is overleden op 11-08-1993 in Willemstad, Curaçao, 69 jaar oud.
4 Elsie Theresita (Elsie) Romijn, geboren op 07-06-1927 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-g.
5 Edith Marie Romijn, geboren op 09-03-1933 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-h.
IV-e Manuel Antonio Fraai is geboren op 01-12-1897 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jacinto Francisco (Frans) Fraai (zie III-d) en Maria Bruno. Manuel is overleden op 03-12-1966 in Willemstad, Curaçao, 69 jaar oud.
Notitie bij Manuel: Hij was schrijver van o.a. een aantal novelles tw. ’Sacrificio’ (Offer), ’Un huerfano’ (Een wees), Mal Aguëro (Onheilspellend) 1959 en ’Nobleza di coerazon’ (Zielenadel), uit Bibliografie van de Nederlandse Antillen, Sticusa. In een boekje van Pierre Laufer ’Mangasina’ uitgegeven door de St. Augustinus Boekhandel in 1974 staat dat hij eerst zeeman was. Bij zijn reizen schreef hij in brieven aan frater Richardus, zijn onderwijzer, wat hij meemaakte en die zei dat hij goed kon schrijven. Zo begon hij stukjes te schrijven in het blad ’La Cruz’ en tekende met zijn initialen M.A.F. Zijn novelles heeft hij verkocht in de ’Wenkel (winkel) di pader’ (Coöperatieve Vereniging en Nijverheid). De winkel stond naast de Sta. Annakerk in de Breedestraat (O); hij werd daarna ’selador’ (douaneambtenaar). In het boekje van Lauffer staat een foto van Manuel Antonio Fraai, een forse gebrilde donkere man in uniformhemd. In 1991 is Aart Broek als Neerlandicus gepromoveerd op een proefschrift o.m. gebaseerd op genoemde literaire werken van Manuel Antonio Fraai, die tot aan zijn pensioen gewerkt heeft als douanier bij de plaatselijke overheid. Op de werven aan de haven in Willemstad, waar hij als douanier o.m. belast was met inklaringen van vracht- en passagiersschepen, genoot hij mede door zijn grote robuste gestalte doorgaans veel respect zijdens zijn collega’s! Men noemde hem niet voor niets “Mani grandi”.
Beroep:
douanier
Manuel:
(1) trouwde met Dorothea Seferina (Julita) Rojer. Julita is geboren op 09-01-1905 in Curaçao, 5e district, dochter van Henry Jan Petrus Rojer en Martina Julia Marten. Julita is overleden op 30-05-1935 in Willemstad, Curaçao, 30 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 38 jaar oud, na 1935 met Francisca Florence (Panchita) Rojer, minstens 20 jaar oud. Panchita is geboren op 21-08-1915 in Curaçao, dochter van Henry Jan Petrus Rojer en Martina Julia Marten. Panchita is overleden op 29-03-1998 in Curaçao, 82 jaar oud.
Kinderen van Manuel en Julita:
1 Julia Lucia (Jeta) Fraai, geboren op 25-06-1931 in Curaçao. Volgt V-i.
2 Maria Elisabeth Fraai, geboren op 14-11-1932 in Curaçao.
Notitie bij Maria: zij is weduwe van dr. B. Kotamraju, van beroep chemicus en o.a. docent aan de universiteit van Boston U.S.A.; zij was onderwijzeres en pedagoge; zij heeft uit haar huwelijk een dochter.
3 Gilbert Thomas (Boy) Fraai, geboren op 21-12-1933 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-j.
4 Fraai, levenloos geboren kind, geboren op 30-05-1935 in Curaçao.
Kinderen van Manuel en Panchita:
5 Beatrix Eleuteria (Baby) Fraai, geboren op 18-04-1938 in Curaçao. Volgt V-k.
6 Fraai, levenloos geboren kind, geboren op 03-01-1941 in Curaçao.
7 Yvonne Christina Fraai, geboren op 20-01-1942 in Curaçao.
8 Edgar Manuel Fraai, geboren op 30-04-1943 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-l.
9 Iris Maria Fraai, geboren op 31-10-1944 in Curaçao.
10 August Maria Fraai, geboren op 28-05-1949 in Curaçao. Volgt V-m.
11 Carla Francisca Fraai, geboren op 17-09-1950 in Curaçao.
12 Amaryllis Margret Fraai, geboren op 02-03-1952 in Curaçao.
13 Yolanda Florence Fraai, geboren op 16-09-1953 in Curaçao.
IV-f Carlos Antonio Fraai is geboren op 26-07-1904 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jacinto Francisco (Frans) Fraai (zie III-d) en Liena Thecla (Lientji) Legitum. Carlos is overleden op 08-01-1968 in Willemstad, Curaçao, 63 jaar oud.
Notitie bij Carlos: ambtenaar en hulpapotheker bij de Openbare Gezondheidsdienst
Carlos trouwde met Francisca Catalina Merenciana. Francisca is geboren op 04-06-1910 in Bonaire, dochter van Klaas Bruinsma en Castulo Pieternella Merenciana. Francisca is overleden op 29-06-1995 in Willemstad, Curaçao, 85 jaar oud.
Kinderen van Carlos en Francisca:
1 Edward Felipe Fraai, geboren op 23-08-1930 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-n.
2 Siegfried Evelio Fraai, geboren op 11-05-1932 in Willemstad, Curaçao. Siegfried is overleden op 29-05-2003 in Curaçao, 71 jaar oud.
Notitie bij Siegfried: was werkzaam als ambtenaar (Referendaris) bij het “Bureau Domeinbeheer v/h eilandgebied Curaçao en gehuwd met Fanny Galvez, geb. in Bogotá Colombia. Data onbekend. Hebben 3 kinderen tw. twee dochters Diana Patricia(1967), Carolina Inés (1972) en een zoon Carlos Mauricio (1970).
3 Hubert Carlos Tarcisio (Ibi) Fraai, geboren op 15-10-1934 in Willemstad, Curaçao. Ibi is overleden op 26-04-2020 in Naarden, 85 jaar oud.
Notitie bij Ibi: jurist en gehuwd met Maria de Vries, geb. 21-02-1941 in Medemblik, NL.; zij hebben 3 kinderen een dochter drs. Melina Catalina Anna (1964) en twee zoons t.w. Romano Carl Hubert (1967) en Thierry Raoul Jacinth Fraai (1968).
4 Stella Lina Tecla Fraai, geboren op 23-09-1936 in Willemstad, Curaçao. Stella is overleden op 13-10-2020 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Stella: kleuteronderwijzeres, weduwe van Mr. Pieter Cornelis Beetstra, geb 01-11-1920 en overleden 18-11-1995 (75 jaar oud); geen kinderen.
5 Iliana Maria Catharina (Eli) Fraai, geboren op 19-09-1940 in Willemstad, Curaçao. Eli is overleden in 01-2017, 76 jaar oud. Zij is begraven op 23-01-2017 in Curaçao, RK Begraafplaats Roodeweg.
Notitie bij Eli: ongehuwd, heeft twee dochters tw. drs. Karín Iliana en Germaine Petronella Antoinette Fraai
Beroep:
onderwijzeres
6 Jenny Magdalena Fraai, geboren op 13-10-1944 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Jenny: ongehuwd en geen kinderen; onderwijzeres & auteur van diverse Papiamentu leerboeken voor lagere scholen in Curaçao; oprichtster en directrice van een papiaments-talige school voor plaatselijke analfabeten
7 Marcel Girigorio André Fraai, geboren op 28-11-1949 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Marcel: bleef ongehuwd, geen kinderen
Beroep:
ambtenaar
IV-g Augusto Juliano Fraai is geboren op 28-01-1906 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jacinto Francisco (Frans) Fraai (zie III-d) en Liena Thecla (Lientji) Legitum. Augusto is overleden op 19-09-1967 in Willemstad, Curaçao, 61 jaar oud.
Notitie bij Augusto: na zijn schooltijd kwam hij bij de fraters in dienst van de Coõperatieve Vereniging & Nijverheid, opgericht in 1905 en gevestigd aan de Breedestraat 47 in Otrobanda en bestaande uit diverse winkels, in de volksmond bekend als "Wenkel di Pader"; hij begon als leerling-verkoper en werd in 1954 gekozen tot president directeur; in zijn vrije tijd beoefende hij de schilderkunst maar ook muziek fascineerde hem en kon goed zingen; op zondagen organiseerde hij bij hem thuis bijeenkomsten van plaatselijke musici waarbij naast muziek maken ook werd gediscusseerd over muziek, literatuur, poëzie, politiek en andere onderwerpen; naar hem is in 1997 een straat vernoemd.
Augusto trouwde, 23 jaar oud, op 24-07-1929 in Willemstad, Curaçao met Alida Maria Aquilina Merenciana, 17 jaar oud. Alida is geboren op 04-01-1912 in Curaçao, dochter van Klaas Bruinsma en Castulo Pieternella Merenciana. Alida is overleden op 12-09-2004 in Curaçao, 92 jaar oud.
Kinderen van Augusto en Alida:
1 Ottmar Martinus Antonius Fraai, geboren op 05-11-1929 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-o.
2 Erich Lino Augusto Fraai, geboren op 03-09-1931 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-p.
3 Myrna Constancia Alida Fraai, geboren op 19-09-1933 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-q.
4 Renald Joannes Albertus Fraai, geboren op 27-01-1936 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-r.
5 Astrid Johanna Augusta Fraai, geboren op 16-05-1938 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-s.
6 Lindley Martinus Andreas Fraai, geboren op 11-11-1940 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-t.
7 Merisa Maria Agnes Fraai, geboren op 28-01-1943 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Merisa: Is destijds na haar middelbare school begonnen als stewardess bij de KLM en vervolgens overgestapt naar het IBM hoofdkantoor in Amsterdam, waar ze tot haar pensioen als directiesecretaresse werkzaam is geweest; zij bleef ongehuwd en heeft geen kinderen.
8 Aimo Nicolaus Alphonsus Fraai, geboren op 14-02-1946 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-u.
9 Marilyn Blasius Altagracia Fraai, geboren op 03-02-1948 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-v.
10 Emilda Margarita Angela Fraai, geboren op 10-06-1950 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-w.
11 Gilian Joanna Adalberta Fraai, geboren op 23-07-1952 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-x.
IV-h Rofino Francisco Fraai is geboren op 20-11-1926 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jacinto Francisco (Frans) Fraai (zie III-d) en Innocentia Thomasia Cornelis. Rofino is overleden op 12-11-1972 in Willemstad, Curaçao, 45 jaar oud.
Notitie bij Rofino: Beroep douanier. Was gehuwd met Theresita Mariana (1929-1991). Heeft kinderen, doch gegevens ontbreken tot dusver nog
Rofino trouwde met Theresita Mariana. Theresita is geboren in 1929. Theresita is overleden in 1991, 61 of 62 jaar oud.
IV-i José Maria Jacob Fraai is geboren op 18-06-1902 in Curaçao, zoon van Eduardo Hilarion (Wadi) Fraai (zie III-e) en Josephina Mathilda Panneflek. José is overleden op 30-09-1933 in Curaçao, 31 jaar oud. José trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1927 in Willemstad, Curaçao met Bernardina Lacle, 24 jaar oud. Bernardina is geboren op 10-01-1903 in Aruba, dochter van Bernard Lacle en Augustina Estaban.
IV-j Victor Fidelio Antonio Fraai is geboren op 24-04-1906 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antoine Bernabé Fraai (zie III-f) en Maria Poulina Rip.
Notitie bij Victor: ook Victor Fidelio Antonio Fraij
Victor trouwde met Helena Jansen.
Kind van Victor en Helena:
1 Fraai, levenloos geboren zoon, geboren op 23-10-1945 in Willemstad, Curaçao.
V-a Elisa Maria (Elsa) Palm is geboren op 15-01-1912 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm en Elisa Gregoria Snijders (zie IV-a). Elsa is overleden op 10-02-1998 in Madrid, Spanje, 86 jaar oud. Elsa trouwde in Willemstad, Curaçao met Charles Baggs Debrot. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-01-1940 in Curaçao, RK kerk H.Familie. Charles is geboren op 08-06-1913, zoon van Charles Baggs Debrot en Cornelia Phelipa Pikerie. Charles is overleden op 19-01-1992 in Madrid, Spanje, 78 jaar oud.
Notitie bij Charles: woonde na huwelijk Pieterszsteeg 56; hij was op Curaçao voorzitter van de Kamer van Koophandel, voorzitter van de Lions, lid van de Club de Gezelligheid en consul van Spanje.
Kinderen van Elsa en Charles:
1 Charles Anthony Debrot, geboren op 07-11-1940 in Willemstad, Curaçao. Charles is overleden omstreeks 1997 in Spanje, ongeveer 57 jaar oud.
2 Marie Josephine Debrot, geboren op 13-09-1943 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Marie: gehuwd met José Antonio F. Gil Gonzalez
3 Elise Marie Debrot, geboren op 04-09-1945 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Elise: gehuwd met Vicente Alcaide Menendez
4 Madeleine Filomène Marie Debrot, geboren op 21-01-1948 in Willemstad, Curaçao. Madeleine is overleden op 24-01-1948 in Willemstad, Curaçao, 3 dagen oud.
V-b Irma Cecilia Palm is geboren op 19-05-1914 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm en Elisa Gregoria Snijders (zie IV-a). Irma is overleden op 03-06-1995 in Curaçao, 81 jaar oud.
Notitie bij Irma: speelde viool bij het Curaçaos Philharmonische Orkest
Irma trouwde, 22 jaar oud, op 11-06-1936 in Curaçao, RK kerk H.Familie met Ruperto Elsio (Elsio) Rojer, 23 jaar oud. Elsio is geboren op 27-03-1913 in Willemstad, Curaçao, zoon van Constant Rojer en Virginia Selida (Shon Linda) Wasscher. Elsio is overleden op 30-10-2004 in Willemstad, Curaçao, 91 jaar oud.
Notitie bij Elsio: hij werkte van 1928 tot 1986 bij The Yellow House (La Casa Amarilla) op Curaçao
Kinderen van Irma en Elsio:
1 Robert Anthony Rojer, geboren op 16-01-1939 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-a.
2 Jacques Marie Joseph Rojer, geboren op 30-06-1940 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-b.
V-c Walter Antero (Boy) Palm is geboren op 03-01-1917 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm en Elisa Gregoria Snijders (zie IV-a). Boy is overleden op 21-10-1990 in Willemstad, Curaçao, 73 jaar oud.
Notitie bij Boy: hij was jurist en jarenlang Hoofd Personeelszaken van het Eilandgebied Curaçao; officier in de orde van Oranje Nassau
Boy trouwde, 31 jaar oud, op 17-05-1948 in Willemstad, Curaçao, RK Kerk H.Familie met Blanca Engracia Rojer, 28 jaar oud. Blanca is geboren op 16-04-1920 in Willemstad, Curaçao, dochter van Constant Rojer en Virginia Selida (Shon Linda) Wasscher. Blanca is overleden op 31-07-2006 in Willemstad, Curaçao, 86 jaar oud. Blanca is weduwe van Elio Frederico Antonio Römer (±1920-1943).
Kinderen van Boy en Blanca:
1 Marie Constance Elise Palm, geboren op 08-07-1949 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-c.
2 Walter Joseph Martin Palm, geboren op 21-01-1951 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-d.
3 Cristian Anthony (Chris) Palm, geboren op 13-07-1953 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-e.
4 Agnes Maria Palm, geboren op 20-06-1956 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-f.
5 Bianca Maria Palm, geboren op 25-08-1957 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-g.
V-d Clara Maria de Lourdes Palm is geboren op 19-12-1919 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm en Elisa Gregoria Snijders (zie IV-a). Clara is overleden op 14-10-1999 in Willemstad, Curaçao, 79 jaar oud.
Beroep:
onderwijzeres
Clara trouwde, 30 jaar oud, op 02-02-1950 in Curaçao, RK kerk H.Familie met Antonius Aloysius Halman, 33 jaar oud. Antonius is geboren op 31-08-1916 in Amsterdam, zoon van Johannes Aloysius Halman en Hendrika (Rika) Overtoom. Antonius is overleden op 13-06-1959 in Willemstad, Curaçao, 42 jaar oud.
Notitie bij Antonius: vertrok in 1937 van Amsterdam naar Loosdrecht en vandaar in hetzelfde jaar naar Den Haag maar verhuisde in 1938 van Den Haag naar Rhenen, Cuneraweg 9; hij woonde na zijn huwelijk op het adres Seranostraat 43 en verhuisde omstreeks 1953 met gezin naar "Huize Halman" in de St. Martinstraat
Beroep:
korporaal Politiekorps (1938)
Kinderen van Clara en Antonius:
1 Maria Caecilia (Ria) Halman, geboren op 21-11-1950 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-h.
2 Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman, geboren op 25-10-1952 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-i.
3 Antonius Joseph (Antoon) Halman, geboren op 13-04-1954 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-j.
4 Lucia Maria Halman, geboren op 16-03-1957 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-k.
5 Elise Claire Marie Halman, geboren op 08-11-1959 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-l.
V-e Marie Gerardine Palm is geboren op 28-10-1924 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm en Elisa Gregoria Snijders (zie IV-a). Marie is overleden op 27-06-2010 in Willemstad, Curaçao, 85 jaar oud. Marie trouwde, 23 jaar oud, op 15-04-1948 in Curaçao met Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1948 in Curaçao, RK kerk H.Familie. Jan is geboren op 14-07-1926 in Sint Maarten, zoon van Jan van Delden en Marion Eugenie Williams. Jan is overleden op 09-02-1993 in Willemstad, Curaçao, 66 jaar oud.
Notitie bij Jan: secretaris BNA 1970-1977; directeur BNA 1977-1980.
Beroep:
directeur Bank van de Nederlandse Antillen (Centrale Bank)
Kinderen van Marie en Jan:
1 Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden, geboren op 16-02-1949 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-m.
2 Gemma Josephine Antoinette (Gemma) van Delden, geboren op 28-09-1950 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-n.
3 Margaretha Maria (Margreet) van Delden, geboren op 27-06-1952 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-o.
4 Marianne Philomène van Delden, geboren op 29-09-1954 in Willemstad, Curaçao.
5 van Delden, levenloos geboren kind, geboren op 12-09-1956 in Willemstad, Curaçao.
6 van Delden, levenloos geboren zoon, geboren op 21-03-1958 in Willemstad, Curaçao.
7 Marie Geraldine (Dini) van Delden, geboren op 10-01-1961 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-p.
V-f Elvia Antonia Romijn is geboren op 09-05-1922 in Willemstad, Curaçao, dochter van Emilio Eusebio Romijn en Constancia Susana (Tan) Snijders (zie IV-d). Elvia is overleden op 10-11-1972 in Willemstad, Curaçao, 50 jaar oud. Elvia trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1946 in Willemstad, Curaçao met Henderik Marinus (Henk) van Delden, 22 jaar oud. Henk is geboren op 11-05-1923 in Sint Maarten, zoon van Jan van Delden en Marion Eugenie Williams. Henk is overleden op 14-06-2007 in Curaçao, 84 jaar oud. Henk trouwde later op 03-07-1973 in Leiden met Laila Abdul Hamid (ovl. 1984). Henk trouwde later op 22-12-1990 in Willemstad, Curaçao met Clelia Richardine Abraham (geb. 1938).
Notitie bij Henk: secretaris Voogdijraad Curacao (15 jaar), hoofdredakteur Beurs- en Nieuwsberichten (17 jaar), gedeputeerde en lid Eilandsraad Curacao, Lid Staten Ned. Antillen; Officier Orde Oranje-Nassau, Orde Francisco de Miranda (Venezuela),
Kinderen van Elvia en Henk:
1 Astrid Marie Antoinette van Delden, geboren op 16-04-1947 in Curaçao. Volgt VI-q.
2 Glenda Marie van Delden, geboren op 28-08-1948 in Curaçao. Volgt VI-r.
3 Elaine Marie Constance (Elly) van Delden, geboren op 07-11-1954 in Curaçao. Volgt VI-s.
4 Beatrix Edith Marie van Delden, geboren op 31-01-1956 in Willemstad, Curaçao. Beatrix is overleden op 10-04-1994 in Amsterdam, 38 jaar oud.
5 Hendrik Marinus (Henk) van Delden, geboren op 19-02-1958 in Curaçao. Volgt VI-t.
6 Anne-Marie van Delden, geboren op 25-08-1962 in Curaçao. Volgt VI-u.
V-g Elsie Theresita (Elsie) Romijn is geboren op 07-06-1927 in Willemstad, Curaçao, dochter van Emilio Eusebio Romijn en Constancia Susana (Tan) Snijders (zie IV-d). Elsie is overleden op 19-08-1993 in Willemstad, Curaçao, 66 jaar oud. Elsie trouwde met Edgar Enrique (Garichi) de Jongh. Garichi is geboren op 23-02-1920 in Willemstad, Curaçao, zoon van Wenceslao Cornelis de Jongh en Anna Henriette de Jongh. Garichi is overleden op 16-05-1990 in Willemstad, Curaçao, 70 jaar oud.
Notitie bij Garichi: woonde in de benedenverdieping van de Seranostraat 43; hij speelde uitstekend cuarta; begeleidde Padu Lampe op verschillende LP’s; hij werkte bij de Isla en na zijn pensioen als boekhouder bij de Hypotheekbank in Punda
V-h Edith Marie Romijn is geboren op 09-03-1933 in Willemstad, Curaçao, dochter van Emilio Eusebio Romijn en Constancia Susana (Tan) Snijders (zie IV-d). Edith trouwde met Jacques François Jonkhout. Jacques is geboren op 28-02-1933 in Curaçao. Jacques is overleden op 09-03-2010 in Curaçao, 77 jaar oud.
Notitie bij Jacques: directeur All American Cables and Radio/ITT op Curaçao, bestuurslid Kamer van Koophandel op Curaçao 1974-1985, voorzitter 1977/8 en 1984, voorzitter van de Curaçao Yacht Club 1976-1977; officier in de orde van Oranje Nassau
Kind van Edith en Jacques:
1 Judy Jonkhout. Volgt VI-v.
V-i Julia Lucia (Jeta) Fraai is geboren op 25-06-1931 in Curaçao, dochter van Manuel Antonio Fraai (zie IV-e) en Dorothea Seferina (Julita) Rojer. Jeta is overleden in 2013 in Curaçao, 81 of 82 jaar oud. Zij is begraven op 22-10-2013 in Curaçao, RK Begraafplaats Roodeweg.
Notitie bij Jeta: Julia Lucia Samson Fraai, Jeta kasa di Luti Samson
Jeta trouwde met Ludwig (Lutien) Samson.
V-j Gilbert Thomas (Boy) Fraai is geboren op 21-12-1933 in Willemstad, Curaçao, zoon van Manuel Antonio Fraai (zie IV-e) en Dorothea Seferina (Julita) Rojer. Boy is overleden op 31-08-2019 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Beroep:
hispanist
Boy trouwde met Jentine Catharina (Jenny) Roem. Jenny is geboren op 06-09-1936 in Jogyakarta, N.O.I..
Notitie bij Jenny: Jentine Catharina Fraai-Roem (Fraai-Roem, Jentine Catharina) Rebeldias Camufladas: Analisis De Tres Novelas Femeninas De Los Anos Cuarenta En Espana by Jenny Fraai; análisis de tres novelas femeninas de los anos cuarenta en Espana; Hardcover, Excmo. Ayuntamiento de Alcala de Henares, ISBN 8487914519 (84-87914-51-9)
Kinderen van Boy en Jenny:
1 Dorine Barbara Fraai.
2 Tanja Berlina Fraai, geboren in 1971 in Bussum.
Notitie bij Tanja: radio- en televisiemaakster van de Wereldomroep
V-k Beatrix Eleuteria (Baby) Fraai is geboren op 18-04-1938 in Curaçao, dochter van Manuel Antonio Fraai (zie IV-e) en Francisca Florence (Panchita) Rojer. Baby is overleden op 13-01-2022 in Curacao, 83 jaar oud. Zij is begraven op 22-01-2022 in Curacao, RK begraafplaats Roodeweg.
Kind van Baby uit onbekende relatie:
1 Serge Pascal Fraai.
V-l Edgar Manuel Fraai is geboren op 30-04-1943 in Willemstad, Curaçao, zoon van Manuel Antonio Fraai (zie IV-e) en Francisca Florence (Panchita) Rojer. Edgar is overleden op 22-09-2017 in Curaçao, 74 jaar oud. Edgar trouwde met Stella Maria Abdul Hamid. De scheiding werd geregistreerd. Stella is geboren op 12-12-1942 in Willemstad, Curaçao.
Kinderen van Edgar en Stella:
1 Arlene Fraai, geboren op 11-01-1965 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-w.
2 Vernon Marlon Fraai, geboren op 26-04-1971 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-x.
V-m August Maria Fraai is geboren op 28-05-1949 in Curaçao, zoon van Manuel Antonio Fraai (zie IV-e) en Francisca Florence (Panchita) Rojer. August trouwde met Lucille Rojer. Lucille is geboren op 06-09-1949 in Curaçao.
Beroep:
diëtiste
V-n Edward Felipe Fraai is geboren op 23-08-1930 in Willemstad, Curaçao, zoon van Carlos Antonio Fraai (zie IV-f) en Francisca Catalina Merenciana. Edward is overleden op 19-10-2014 in Curaçao, 84 jaar oud. Edward trouwde met Sonja Statia.
V-o Ottmar Martinus Antonius Fraai is geboren op 05-11-1929 in Willemstad, Curaçao, zoon van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana.
Notitie bij Ottmar: Otti Fraai, beroepsmusicus; opgeleid aan het “Amsterdamsch Conservatorium” als opera- & concertzanger, alswel gediplomeerd zangpedagoog; is nu al enige jaren gepensioneerd als leraar hoofdvak zang aan het “Maastrichts Conservatorium”. Daarnaast als opera solist jaren verbonden geweest aan de “Zuid Nederlandse Opera” te Maastricht. Is als gastsolist operazanger één seizoen verbonden geweest aan o.a. de “Koninklijke Vlaamse Opera” te Antwerpen (België). Ook in Duitsland diverse malen solistisch opgetreden o.a. in Bonn en Aken.
Ottmar trouwde, 28 jaar oud, op 01-10-1958 met Antoinette Gerarda (Annette) Arzoni, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1988. Annette is geboren op 11-03-1936 in Eindhoven. Annette is overleden op 20-05-2016 in Maastricht, 80 jaar oud.
Beroep:
beeldend kunstenares
Kinderen van Ottmar en Annette:
1 Werner August Gerhard Fraai, geboren op 19-01-1959 in Amsterdam.
Beroep:
beeldend kunstenaar
2 Etienne Martin Gregor Fraai, geboren op 14-11-1961 in Amsterdam.
Beroep:
zakenman
V-p Erich Lino Augusto Fraai is geboren op 03-09-1931 in Willemstad, Curaçao, zoon van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana. Erich is overleden op 28-01-2011 in Deventer, 79 jaar oud.
Beroep:
medicus, gynaecoloog
Erich trouwde met Theresia Elisabeth Maria Hulskorte. Theresia is geboren op 19-11-1939 in Nijmegen.
Kind van Erich en Theresia:
1 Emil Johann Erich August Fraai, geboren op 13-06-1966 in Nijmegen.
V-q Myrna Constancia Alida Fraai is geboren op 19-09-1933 in Willemstad, Curaçao, dochter van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana. Myrna is overleden op 21-02-2015 in Curaçao, 81 jaar oud.
Notitie bij Myrna: Was tot haar huwelijk jaren kassier bij een bankinstelling in Curaçao.
Myrna trouwde met Walter Herbert Guttenberg. Walter is geboren op 27-12-1921 in Soerabaja. Walter is overleden op 11-12-1992 in Curaçao, 70 jaar oud.
Kinderen van Myrna en Walter:
1 Patrick Guttenberg, geboren in 1963.
2 Gustaaf Guttenberg, geboren in 1966.
3 Angelique Marie Elisabeth Guttenberg, geboren in 1967.
4 Maarten Guttenberg, geboren in 1969. Maarten is overleden op 18-10-2005, 35 of 36 jaar oud.
V-r Renald Joannes Albertus Fraai is geboren op 27-01-1936 in Willemstad, Curaçao, zoon van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana. Renald is overleden op 31-08-2018 in Zoetermeeer, 82 jaar oud.
Notitie bij Renald: Beroep: gepensioneerd ambtenaar. Is opgeleid voor Gemeente Administratie I en Gemeente Financiën en heeft daarbij met een studiebeurs van de U.S. State Department aan de Havard Universiteit (IMI = Institute for Marketing International) gestudeerd. Was voorheen Hoofd Afd. Economische Ontwikkeling van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen te Den Haag.
Renald trouwde met Elsberth Gertrud Maria Wilhelmina Schoenmakers. Het huwelijk werd ontbonden op 13-02-1990 (echtscheiding). Elsberth is geboren op 04-11-1943 in Eindhoven. Elsberth is overleden op 28-09-2016 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud.
Kinderen van Renald en Elsberth:
1 Alida Anna Maria (Lidy) Fraai, geboren op 24-09-1963 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-y.
2 Emeline Elizabeth Maria (Emy) Fraai, geboren op 31-10-1965 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-z.
V-s Astrid Johanna Augusta Fraai is geboren op 16-05-1938 in Willemstad, Curaçao, dochter van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana. Astrid trouwde met Eduardo Antonio Cova. Eduardo is geboren op 07-09-1937 in Curaçao.
Notitie bij Eduardo: was gedeputeerde van Algemene Zaken en van Onderwijs bij het Eilandelijke Bestuurcollege te Curaçao. heeft drie kinderen, twee zoons m.n. Marcos (1965) en Giovanni (1966) en een dochter Farah (1972). Marcos en Giovanni hebben beiden in de V.S. (Boston Universiteit) gestudeerd en hebben hun Master Degree, terwijl Farah in Amsterdam de Business School heeft gedaan.
Kinderen van Astrid en Eduardo:
1 Marcos Cova, geboren in 1965.
2 Giovanni Cova, geboren in 1966.
3 Farah Cova, geboren in 1972.
V-t Lindley Martinus Andreas Fraai is geboren op 11-11-1940 in Willemstad, Curaçao, zoon van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana.
Notitie bij Lindley: Na jaren een leidende functie bij de OHRA-verzekeringsmaatschappij hier in Nederland te hebben bekleed, in 2000 met pensioen gegaan.
Lindley trouwde met Hille Tupker. Hille is geboren op 09-10-1940.
Beroep:
onderwijzeres
Kinderen van Lindley en Hille:
1 Arlette Fraai.
2 Quinten Ferenc Auguste Fraai. Volgt VI-aa.
3 Matthijs Fraai, geboren omstreeks 1973. Volgt VI-ab.
V-u Aimo Nicolaus Alphonsus Fraai is geboren op 14-02-1946 in Willemstad, Curaçao, zoon van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana. Aimo is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op 19-11-2019 in Curaçao.
Notitie bij Aimo: was ambtenaar bij het Bureau Domeinbeheer van het Eilandgebied Curaçao; geen kinderen
Aimo trouwde met Loretta Monica Da Costa Gomez. Loretta is geboren op 14-05-1948 in Curaçao.
V-v Marilyn Blasius Altagracia Fraai is geboren op 03-02-1948 in Willemstad, Curaçao, dochter van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana. Marilyn trouwde met Urich Albert Melfor. Urich is geboren op 11-07-1946 in Curaçao.
Kinderen van Marilyn en Urich:
1 Coryse Anique Alberta Melfor, geboren in 1974.
2 Rosanne Louise Argèle Melfor, geboren in 1977.
V-w Emilda Margarita Angela Fraai is geboren op 10-06-1950 in Willemstad, Curaçao, dochter van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana. Emilda trouwde met Fernando dos Santos Texeira. Fernando is geboren op 31-07-1951 in Curaçao.
V-x Gilian Joanna Adalberta Fraai is geboren op 23-07-1952 in Willemstad, Curaçao, dochter van Augusto Juliano Fraai (zie IV-g) en Alida Maria Aquilina Merenciana.
Notitie bij Gilian: geen kinderen
Beroep:
kleuteronderwijzeres
Gilian trouwde met Ervin Antonio Kleinmoedig. Ervin is geboren op 30-11-1948 in Curaçao.
Beroep:
Eigenaar constructiebedrijf
VI-a Robert Anthony Rojer is geboren op 16-01-1939 in Willemstad, Curaçao, zoon van Ruperto Elsio (Elsio) Rojer en Irma Cecilia Palm (zie V-b).
Notitie bij Robert: Hij begon zijn muziekstudie op 6 jarige leeftijd bij zijn grootvader Shon Coco Palm. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en later geneeskunde in Amsterdam. Hij kreeg zijn opleiding tot internist op Curaçao en in Groningen. hij was huisarts en internist op Curaçao en sinds 2000 Prof. Dr. R.A.Rojer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, leerstoel: inleiding tot de klinische geneeskunde; daarnaast is hij actief als musicus en componist; in 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Beroep:
arts en musicus
Robert trouwde, 33 jaar oud, op 29-12-1972 in Willemstad, Curaçao met Jeanette Marie de Cuba, 20 jaar oud. Jeanette is geboren op 10-11-1952 in Aruba.
Kinderen van Robert en Jeanette:
1 Diane Cecile Alexandra Rojer, geboren op 19-02-1974 in Curaçao. Volgt VII-a.
2 Jean-Jacques Rojer, geboren op 11-09-1976 in Groningen.
Notitie bij Jean-Jacques: Na een studie electro techniek aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag; speelt gitaar in zijn jazz groep The JJ Rojer Quartet
3 Gardenia Rojer, geboren op 24-09-1978 in Curaçao.
4 Nicole Christine Rojer, geboren op 23-09-1979 in Curaçao. Volgt VII-b.
5 Clarita Sara Regina Rojer, geboren op 13-08-1980 in Curaçao. Volgt VII-c.
VI-b Jacques Marie Joseph Rojer is geboren op 30-06-1940 in Willemstad, Curaçao, zoon van Ruperto Elsio (Elsio) Rojer en Irma Cecilia Palm (zie V-b). Jacques is overleden op 04-05-2021 in Curacao, 80 jaar oud.
Beroep:
zakenman
Jacques:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-01-1964 met Maria Beatrix W. (Beatrix) Coenemans, nadat zij op 20-12-1963 in Curacao in ondertrouw zijn gegaan. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij Beatrix: uit Echt, Limburg
(2) trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1969 met Evelyn A. Isa, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1989. Evelyn is geboren op 28-05-1945 in Curaçao, dochter van Ramez Jorge (Ronchi) Isa. Evelyn trouwde later op 28-12-2012 met Darryl Alexander de Jongh (geb. ±1940).
Kind van Jacques en Beatrix:
1 Rupert Guillaume Marie Jacques Rojer, geboren op 04-11-1964 in Curaçao.
Kind van Jacques en Evelyn:
2 Jacqueline Marie Cecile Rojer, geboren op 02-12-1970 in Curaçao.
Notitie bij Jacqueline: Jacqueline de Koning-Rojer
VI-c Marie Constance Elise Palm is geboren op 08-07-1949 in Willemstad, Curaçao, dochter van Walter Antero (Boy) Palm (zie V-c) en Blanca Engracia Rojer.
Notitie bij Marie: plaatsvervangend directeur Technisch College St. Jozef
Marie trouwde, 21 jaar oud, op 04-12-1970 in Curaçao met Hendrikus J. M. (Henk) Soeterboek, 25 jaar oud. Henk is geboren op 18-03-1945 in Willemstad, Curaçao.
Kinderen van Marie en Henk:
1 Andrew Joseph Soeterboek, geboren op 20-01-1972 in Willemstad, Curaçao.
2 Steven Johannes Joseph Soeterboek, geboren op 18-08-1981 in Willemstad, Curaçao.
VI-d Walter Joseph Martin Palm is geboren op 21-01-1951 in Willemstad, Curaçao, zoon van Walter Antero (Boy) Palm (zie V-c) en Blanca Engracia Rojer.
Notitie bij Walter: dichter, schrijver en voormalig senior-beleidsadviseur op het terrein van het integratiebeleid voor diverse Nederlandse ministeries. Vanaf 1982 was hij werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, daarna vanaf 2002 voor het ministerie van Justitie, vervolgens vanaf 2007 voor het ministerie van VROM, en sinds 2010 opnieuw werkzaam voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij publiceerde acht gedichtenbundels: “Winds of Words” (1978), “Genesis en Apocalypse” (1980), “Un boka de poesia” (1983), “Palmblad” (1990), “Avondmuziek” (1997), “Poetry, Poesia en Poëzie” (2000), “Met lege handen, ging ik slapen met een gedicht werd ik wakker” (2002) en “Sierlijke golven krullen van plezier” (2009) alsmede artikelen over Antilliaanse letterkunde, het toneelstuk “De Blauwe Engel” (2000), het essay “De Gouden Eeuw van Curaçao“ (2004), en de Papiamentstalige novelle “Atardi di kuaresma” (2006). In 2005 werd hij opgenomen in de prestigieuze “Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst” waarmee hij deel uitmaakt van de literaire eregalerij van prominente Nederlandstalige dichters. Voor meer informatie over zijn literaire werk wordt verwezen naar zijn officiële website www.walterpalm.com. In 2001 werd hij voor zowel zijn ambtelijke advisering als voor zijn literaire werk door HM de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij studeerde wiskunde aan de universiteit van Leiden, waar hij in 1975 is afgestudeerd op de Relativiteitstheorie van Albert Einstein, met als bijvak muziekwetenschappen.
Walter trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1975 met Julia Escudero Burgoa, 28 jaar oud. Julia is geboren op 13-07-1946 in Fombellida de Esgueva (Spanje). Julia is overleden op 22-02-2006 in Voorschoten, 59 jaar oud.
Kinderen van Walter en Julia:
1 Julia Elisa Palm, geboren op 02-12-1976 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Julia: JULIA ELISA PALM, geboren te Curaçao op 2 december 1976, wonende te Voorschoten, die voornemens is kantoor te houden te Den Haag, Koningin Julianaplein 10, ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (2007)
Beroep:
advocate
2 Walter Miguel Palm, geboren op 26-08-1978 in Valladolid (Spanje). Volgt VII-d.
VI-e Cristian Anthony (Chris) Palm is geboren op 13-07-1953 in Willemstad, Curaçao, zoon van Walter Antero (Boy) Palm (zie V-c) en Blanca Engracia Rojer.
Notitie bij Chris: waarnemend directeur van het departement van Welzijn, Gezins- en Humanitaire zaken op Curaçao
Chris:
(1) trouwde met Jocé Bloks. De scheiding werd uitgesproken. Jocé is geboren op 22-07-1957.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 30-05-1995 in Willemstad, Curaçao met Arlene Fraai, 30 jaar oud. Zie VI-w voor persoonsgegevens van Arlene.
VI-f Agnes Maria Palm is geboren op 20-06-1956 in Willemstad, Curaçao, dochter van Walter Antero (Boy) Palm (zie V-c) en Blanca Engracia Rojer.
Beroep:
Juridisch assistent
Kind van Agnes uit onbekende relatie:
1 Walter André Palm, geboren op 18-01-1980 in Willemstad, Curaçao.
VI-g Bianca Maria Palm is geboren op 25-08-1957 in Willemstad, Curaçao, dochter van Walter Antero (Boy) Palm (zie V-c) en Blanca Engracia Rojer.
Beroep:
Juriste
Bianca trouwde, 24 jaar oud, op 11-11-1981 in Curaçao met Andreas Maria Petrus (André) Eshuis, 28 jaar oud. André is geboren op 12-12-1952 in Nijmegen.
Beroep:
notaris
Kinderen van Bianca en André:
1 Vanessa Mariëlle Blanche Eshuis, geboren op 22-10-1982 in Willemstad, Curaçao.
2 Alex-André Gauther Eshuis, geboren op 01-06-1986 in Willemstad, Curaçao.
3 Valerie Eshuis, geboren op 20-09-1990 in Willemstad, Curaçao.
4 Zoë Eshuis, geboren op 29-11-1999 in Willemstad, Curaçao.
VI-h Maria Caecilia (Ria) Halman is geboren op 21-11-1950 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie V-d).
Notitie bij Ria: drs. M.C.Severing-Halman, auteur van lesmateriaal in het papiaments; lid in de orde van Oranje-Nassau
Ria trouwde, 21 jaar oud, op 25-06-1972 in Curaçao met Ronald Esperano Severing, 22 jaar oud. Ronald is geboren op 18-12-1949 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Ronald: in 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau; in 2009 benoemd als buitengewoon hoogleraar Taalverwerven, Taalleren en Taalonderwijzen in het bijzonder van het Papiamentu in een schoolse context aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA)
Beroep:
directeur Stichting voor Taalplanning te Curaçao
Kinderen van Ria en Ronald:
1 Danielle Severing, geboren op 14-04-1973.
Notitie bij Danielle: Danielle Paez Porras-Severing
2 Helene Severing, geboren op 23-03-1976. Volgt VII-e.
3 Marcel Severing, geboren op 15-05-1979. Volgt VII-f.
VI-i Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman is geboren op 25-10-1952 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie V-d).
Notitie bij Joop: Prof. dr. ir. J.I.M. Halman, Hoogleraar Innovatie & Risicomanagement, Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen;
Wetenschappelijk programmaleider MSc Risicomanagement, Universiteit Twente
Gasthoogleraar University of Curaçao (UoC)
Voorzitter Intent (Institute for Technology Entrepreneurship and Innovation)
Voorzitter wetenschappelijke raad PRIMO (Public Risk Management Organization)
Voorzitter Stichting ABC Advies
Voorzitter Palm Music Foundation

sinds 2016 Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Joop:
(1) trouwde met Jennifer M. Gerharts. De scheiding werd uitgesproken (echtscheiding).
(2) begon een relatie met Anita Laumann. Anita is geboren op 10-10-1962 in Enschede, dochter van Albert Clemens Laumann.
Kinderen van Joop en Jennifer:
1 Constance Marie Louise Halman, geboren op 05-04-1983 in Curaçao. Volgt VII-g.
2 Gideon Thomas Halman, geboren op 14-06-1985 in Curaçao. Volgt VII-h.
VI-j Antonius Joseph (Antoon) Halman is geboren op 13-04-1954 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie V-d).
Beroep:
onderwijzer
Antoon trouwde met Marie Nicolaas.
VI-k Lucia Maria Halman is geboren op 16-03-1957 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie V-d). Lucia is overleden op 25-10-1998 in Willemstad, Curaçao, 41 jaar oud. Lucia trouwde met Charles Corsen.
VI-l Elise Claire Marie Halman is geboren op 08-11-1959 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie V-d).
Beroep:
onderwijzeres
Elise trouwde, 30 jaar oud, op 26-06-1990 in Curaçao met René Wilhelmus Maria Bremmers, 34 jaar oud. René is geboren op 31-12-1955 in Nijkerk (Gld), zoon van Hendricus Bremmers en Johanna Geertruida Willemsen. René is overleden op 20-03-2018 in Curaçao, 62 jaar oud. René trouwde voorheen op 04-03-1980 in Curaçao met Carolina Lourdes.
Kinderen van Elise en René:
1 Tamara Bremmers.
2 Jessica Suzanna Bremmers, geboren op 14-06-1991 in Curaçao.
VI-m Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden is geboren op 16-02-1949 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm (zie V-e).
Beroep:
onderwijzeres
Mary trouwde, 22 jaar oud, op 01-12-1971 in Curaçao met Hendrik Cornelis (Henk) Beers, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-12-1971 in Curaçao. Henk is geboren op 06-02-1943 in Oostzaan, zoon van Cornelis Petrus Beers en Alida Anna Lukken.
Kinderen van Mary en Henk:
1 Annemarie Elisa Wilhelmina (Annemarie) Beers, geboren op 15-08-1973 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-i.
2 Marie Louise Yvonne (Marloes) Beers, geboren op 28-06-1976 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-j.
VI-n Gemma Josephine Antoinette (Gemma) van Delden is geboren op 28-09-1950 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm (zie V-e).
Beroep:
bedrijfsarts
Gemma trouwde, 24 jaar oud, op 18-07-1975 met Jan Harry Laurens Maria (Jan) van Kasteren, 26 jaar oud. Jan is geboren op 19-02-1949 in Helmond, zoon van van Kasteren.
Beroep:
longarts
Kinderen van Gemma en Jan:
1 Linda Charlotte van Kasteren, geboren op 19-07-1979 in Nijmegen.
2 Bob van Kasteren, geboren op 19-07-1985 in Geldrop. Volgt VII-k.
VI-o Margaretha Maria (Margreet) van Delden is geboren op 27-06-1952 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm (zie V-e).
Beroep:
onderwijzeres
Margreet trouwde, 28 jaar oud, op 26-08-1980 in Willemstad, Curaçao met Ramón Dominicus Joseph (Ramón) Wever, 30 jaar oud. Ramón is geboren op 07-11-1949 in Willemstad, Curaçao, zoon van Adriaan Octavio Wever en Elsa Leonilda Rosberg.
Beroep:
bankbediende ABN Amro Curacao
Kinderen van Margreet en Ramón:
1 Jan Gerard Joseph (Jan Gerard) Wever, geboren op 08-07-1981 in Willemstad, Curaçao.
Beroep:
registeraccountant
2 Adriaan Jacob Joseph (Adriaan) Wever, geboren op 13-01-1983 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Adriaan: F&B Supervisor bij Renaissance Curacao Resort & Casino; Afgestudeerd Rottterdam Business School
3 Elisabeth Marie (Elisabeth) Wever, geboren op 17-04-1984 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-l.
VI-p Marie Geraldine (Dini) van Delden is geboren op 10-01-1961 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm (zie V-e). Dini trouwde, 22 jaar oud, op 16-08-1983 in Nijmegen met Wilhelmus Henricus Maria (Wim) Gorissen, 23 jaar oud. Wim is geboren op 19-05-1960 in Weert, zoon van Hendrik Georg Willem (Hein) Gorissen en Elisabeth Nicoline (Els) Schefman.
Notitie bij Wim: hij promoveerde op 23 november 2001 op een proefschrift over het gebruik van wetenschappelijke kennis bij beleidsvorming in de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen in Nederland; voorheen directeur Bedrijfsvoering Divisie Behandelcentra Stichting De Jutters Haaglanden; daarna directeur zorg bij De Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio Amsterdam; vanaf 1-12-2018 directeur Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
Kinderen van Dini en Wim:
1 Tom Gorissen, geboren op 05-07-1988 in Utrecht. Volgt VII-m.
2 Lilian Gorissen, geboren op 23-08-1990 in Utrecht. Volgt VII-n.
VI-q Astrid Marie Antoinette van Delden is geboren op 16-04-1947 in Curaçao, dochter van Henderik Marinus (Henk) van Delden en Elvia Antonia Romijn (zie V-f). Astrid:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 22-01-1968 in Curaçao met Eugene Eduard (Edie) Stassart. De scheiding werd uitgesproken (scheiding). Edie is overleden.
(2) trouwde, 59 of 60 jaar oud, in 2007 met Henk van der Feest, 60 of 61 jaar oud. Henk is geboren op 25-03-1946.
Kinderen van Astrid en Edie:
1 Eduard Eugene Stassart, geboren op 22-06-1975 in Sint Maarten.
2 Rozalie Estelle Stassart, geboren op 17-05-1979 in Sint Maarten.
VI-r Glenda Marie van Delden is geboren op 28-08-1948 in Curaçao, dochter van Henderik Marinus (Henk) van Delden en Elvia Antonia Romijn (zie V-f). Glenda trouwde, 22 jaar oud, op 19-12-1970 in Sint Maarten met Royston Anthony (Roy) Sprock, 21 jaar oud. Roy is geboren op 26-07-1949. Roy is overleden op 15-10-2011 in Curaçao, 62 jaar oud.
Kinderen van Glenda en Roy:
1 Suzanne Marie Charlene (Suzy) Sprock, geboren op 26-03-1974 in Curaçao. Volgt VII-o.
2 Brenda Marie Lucille (Brenda) Sprock, geboren op 31-05-1975 in Curaçao.
VI-s Elaine Marie Constance (Elly) van Delden is geboren op 07-11-1954 in Curaçao, dochter van Henderik Marinus (Henk) van Delden en Elvia Antonia Romijn (zie V-f). Elly trouwde, 24 jaar oud, op 14-02-1979 met Robert William (Robby) Hering. De scheiding werd uitgesproken.
Kinderen van Elly en Robby:
1 Jason Matt Hering, geboren op 26-08-1981 in Curaçao.
2 Jordan Ross Hering, geboren op 01-10-1983 in Curaçao.
3 Jeremy Anthony Hering, geboren op 28-05-1990 in Curaçao.
VI-t Hendrik Marinus (Henk) van Delden is geboren op 19-02-1958 in Curaçao, zoon van Henderik Marinus (Henk) van Delden en Elvia Antonia Romijn (zie V-f). Henk:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 26-09-1981 met Sonia Teresa van Grieken. De scheiding werd uitgesproken.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 02-02-1991 met Desirée Angelique (Desi) de Windt.
Kinderen van Henk en Sonia:
1 Elizabeth Christine (Lisa) van Delden, geboren op 24-12-1982 in Curaçao. Volgt VII-p.
2 Christopher Marinus van Delden, geboren op 24-01-1985 in Curaçao. Volgt VII-q.
3 Daniel Alexander (Danny) van Delden, geboren op 20-02-1986.
VI-u Anne-Marie van Delden is geboren op 25-08-1962 in Curaçao, dochter van Henderik Marinus (Henk) van Delden en Elvia Antonia Romijn (zie V-f). Anne-Marie trouwde, 25 jaar oud, op 08-08-1988 met Igor Alexander Meijer. Igor is een zoon van Andre Marinus Meijer en Solange Maria Tablante.
Kinderen van Anne-Marie en Igor:
1 Danique Alexandra Meijer, geboren op 30-09-1990 in Curaçao.
2 Demi Alyssa Meijer, geboren op 12-11-1993 in Curaçao.
VI-v Judy Jonkhout, dochter van Jacques François Jonkhout en Edith Marie Romijn (zie V-h).
Notitie bij Judy: Judy Palm-Jonkhout
Administrateur bij van de Laarschot & associates
Nederlandse Antillen·Financiële administratie
Judy trouwde met Alfred J. Palm. Alfred is geboren op 15-05-1961.
Notitie bij Alfred: Alfred Palm
Assistant Treasurer at Maduro & Curiel’s Bank N.V.
Nederlandse Antillen·Bankwezen
Huidig Assistant Treasurer at Maduro & Curiel’s Bank N.V.
VI-w Arlene Fraai is geboren op 11-01-1965 in Willemstad, Curaçao, dochter van Edgar Manuel Fraai (zie V-l) en Stella Maria Abdul Hamid. Arlene trouwde, 30 jaar oud, op 30-05-1995 in Willemstad, Curaçao met Cristian Anthony (Chris) Palm, 41 jaar oud. Zie VI-e voor persoonsgegevens van Chris.
VI-x Vernon Marlon Fraai is geboren op 26-04-1971 in Willemstad, Curaçao, zoon van Edgar Manuel Fraai (zie V-l) en Stella Maria Abdul Hamid. Vernon trouwde, 34 jaar oud, op 18-02-2006 in Willemstad, Curaçao met Guilleon Solange Hermelijn, 33 jaar oud. Guilleon is geboren op 29-10-1972 in Willemstad, Curaçao, dochter van Roy Hermelijn en Solange Gertrude Isselt.
Kind van Vernon en Guilleon:
1 Liam Alessandro Fraai, geboren op 23-11-2010 in Curaçao.
VI-y Alida Anna Maria (Lidy) Fraai is geboren op 24-09-1963 in Willemstad, Curaçao, dochter van Renald Joannes Albertus Fraai (zie V-r) en Elsberth Gertrud Maria Wilhelmina Schoenmakers. Lidy trouwde, 30 jaar oud, op 25-08-1994 in Driebergen met Steven Hendrik Johan Naarding.
Kind van Lidy en Steven:
1 Danique Anna Elizabeth Naarding, geboren op 11-03-1997 in Zoetermeer.
VI-z Emeline Elizabeth Maria (Emy) Fraai is geboren op 31-10-1965 in Willemstad, Curaçao, dochter van Renald Joannes Albertus Fraai (zie V-r) en Elsberth Gertrud Maria Wilhelmina Schoenmakers. Emy trouwde, 28 jaar oud, op 04-06-1994 in Wassenaar met Louis Cornelis Pieter Guilonard. Het huwelijk werd ontbonden op 16-12-2010.
Kinderen van Emy en Louis:
1 Florine Elizabeth Gemma Guilonard, geboren op 17-12-1996 in Zoetermeeer.
2 Mathieu Joannes Pieter Guilonard, levenloos geboren zoon, geboren op 12-01-2000 in Zoetermeer.
3 Bastien Lambertus Pieter Guilonard, geboren op 11-06-2001 in Zoetermeer.
VI-aa Quinten Ferenc Auguste Fraai, zoon van Lindley Martinus Andreas Fraai (zie V-t) en Hille Tupker. Quinten trouwde op 27-01-2000 met Marja Helene van Beugen.
Kinderen van Quinten en Marja:
1 Pepijn Ricardo Andreas Fraai, geboren op 14-02-1998 in Amstelveen.
2 Tristan Roel Alessandro Fraai, geboren op 26-10-1999 in Amstelveen.
3 Linde Guinevere Angele Fraai, geboren op 03-08-2004 in Guildford (UK).
VI-ab Matthijs Fraai is geboren omstreeks 1973, zoon van Lindley Martinus Andreas Fraai (zie V-t) en Hille Tupker.
Notitie bij Matthijs: Matthijs Fraai, Food & Beverage Manager at Bells at Killcare, Pretty Beach House and Bells Beach House, Newcastle Area, Australia
Matthijs trouwde met Sieglinde Lendering.
Kinderen van Matthijs en Sieglinde:
1 Anais Fraai.
2 Noa Micah Alida Fraai, geboren op 05-01-2009.
VII-a Diane Cecile Alexandra Rojer is geboren op 19-02-1974 in Curaçao, dochter van Robert Anthony Rojer (zie VI-a) en Jeanette Marie de Cuba. Diane trouwde, 31 jaar oud, op 17-12-2005 in Oranjestad, Aruba met Michel Angelo Kock.
Kinderen van Diane en Michel:
1 Connor John Anthony Kock, geboren op 13-07-2011 in Aruba.
2 Elliot Jacob Kock, geboren op 09-07-2014 in Aruba.
VII-b Nicole Christine Rojer is geboren op 23-09-1979 in Curaçao, dochter van Robert Anthony Rojer (zie VI-a) en Jeanette Marie de Cuba. Nicole trouwde met Harold O. Oehlers.
Kinderen van Nicole en Harold:
1 Vince Oehlers.
2 Amanda Oehlers, geboren op 05-06-2009.
VII-c Clarita Sara Regina Rojer is geboren op 13-08-1980 in Curaçao, dochter van Robert Anthony Rojer (zie VI-a) en Jeanette Marie de Cuba. Clarita trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 2014 met Andy Hollander.
Kinderen van Clarita en Andy:
1 Dean Richard Hollander, geboren in 11-2014.
2 Nathan Anthony Hollander, geboren in 05-2017.
VII-d Walter Miguel Palm is geboren op 26-08-1978 in Valladolid (Spanje), zoon van Walter Joseph Martin Palm (zie VI-d) en Julia Escudero Burgoa.
Notitie bij Walter: Radiologist bij LUMC, Studeerde Medicine aan Universiteit Leiden, Woont in Leiden
Beroep:
Radioloog
Walter trouwde, 28 jaar oud, op 06-10-2006 met Inge Hester Meinders, 26 jaar oud. Inge is geboren op 05-03-1980 in Eindhoven.
Notitie bij Inge: Drs. Inge H. Meinders, Arts-onderzoeker Radiologie, behaalde in 2006 haar artsdiploma. Sinds februari 2003 is zij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Radiologie van het LUMC en sinds 2006 is zij aangesteld als arts-onderzoeker op deze afdeling. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de progressie van hersenlesies (witte stof afwijkingen en infarcten) bij migrainepatiënten en controles uit de algemene bevolking.
Kinderen van Walter en Inge:
1 Laurens Victor Palm, geboren op 01-06-2007 in Leiden.
2 Valentijn Palm, geboren op 18-05-2011 in Leiden.
VII-e Helene Severing is geboren op 23-03-1976, dochter van Ronald Esperano Severing en Maria Caecilia (Ria) Halman (zie VI-h). Helene trouwde met Patrick Versteeg.
Kinderen van Helene en Patrick:
1 Noach Versteeg.
2 Micah Versteeg.
3 Joshah Jamie Timmetijn Versteeg, geboren op 06-11-2015.
VII-f Marcel Severing is geboren op 15-05-1979, zoon van Ronald Esperano Severing en Maria Caecilia (Ria) Halman (zie VI-h). Marcel trouwde met Sophia Martis.
Kinderen van Marcel en Sophia:
1 Isabelle Severing, geboren op 29-05-2009.
2 Claire Celine Estelle Severing, geboren in 06-2015.
VII-g Constance Marie Louise Halman is geboren op 05-04-1983 in Curaçao, dochter van Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman (zie VI-i) en Jennifer M. Gerharts. Constance begon een relatie met Bas van Drooge.
Kind van Constance en Bas:
1 Eline Juliane Irene van Drooge, geboren op 14-04-2019.
VII-h Gideon Thomas Halman is geboren op 14-06-1985 in Curaçao, zoon van Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman (zie VI-i) en Jennifer M. Gerharts. Gideon trouwde, 30 jaar oud, op 01-07-2015 in Bonaire met Marianne Schut.
Kinderen van Gideon en Marianne:
1 Anthony Johannes Halman, geboren op 20-08-2016.
2 Vincent Louis Halman, geboren op 13-08-2018 in Medellin, Colombia.
3 James Thomas Halman, geboren op 28-07-2021 in Bonaire.
VII-i Annemarie Elisa Wilhelmina (Annemarie) Beers is geboren op 15-08-1973 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Beers en Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden (zie VI-m).
Beroep:
Business Manager Custom Catalysts at Euro Support BV in Amersfoort
Annemarie trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1998 in Slot Zuylen, Oud-Zuilen, Utrecht met Bastiaan Alexander (Bas) de Boer, 30 jaar oud. Bas is geboren op 18-05-1967 in Amsterdam, zoon van Martien Gerard (Martien) de Boer en Hendrica Marie Bertha (Riek) Borchers.
Beroep:
Hoofd Relatiebeheer en -behoud bij Nederlandse Brandwonden Stichting
Kinderen van Annemarie en Bas:
1 Charlotte Marie de Boer, geboren op 17-02-2003 in Utrecht.
2 Thijs Jelle Dirk de Boer, geboren op 05-09-2005 in Utrecht.
VII-j Marie Louise Yvonne (Marloes) Beers is geboren op 28-06-1976 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Beers en Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden (zie VI-m).
Notitie bij Marloes: forza consulting soest
Marloes:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 18-07-2009 in Amsterdam met Jasper du Pont, 31 jaar oud, nadat zij op 24-05-2009 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op 20-09-2018. Jasper is geboren op 31-01-1978 in Woerden, zoon van Jan Jozef Karel (Jan) du Pont en Geertruda Wilhelmina Maria (Truus) Louwers.
Beroep:
IT consultant
(2) begon een relatie, 44 of 45 jaar oud, in 2021 met Job Blok, 33 of 34 jaar oud. Job is geboren op 07-08-1987.
Notitie bij Job: Verzekeringsspecialist MKB bij vixx.nl
Kinderen van Marloes en Jasper:
1 Julian Hendrik du Pont, geboren op 14-10-2010 in Amsterdam.
2 Lennart Jacob du Pont, geboren op 01-03-2013 in Amsterdam.
Notitie bij Lennart: groep 6
3 Berend Jan du Pont, geboren op 07-11-2014 in Utrecht.
Notitie bij Berend: groep 5 2022/23
VII-k Bob van Kasteren is geboren op 19-07-1985 in Geldrop, zoon van Jan Harry Laurens Maria (Jan) van Kasteren en Gemma Josephine Antoinette (Gemma) van Delden (zie VI-n).
Notitie bij Bob: Werkt bij Freshfields Bruckhaus Deringer; gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Beroep:
Tax lawyer bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Bob trouwde, 30 jaar oud, op 25-06-2016 in Heeswijk-Dinther (Bernheze) met Sanne de Pijper.
Kind van Bob en Sanne:
1 Jurre van Kasteren, geboren op 27-12-2020.
VII-l Elisabeth Marie (Elisabeth) Wever is geboren op 17-04-1984 in Willemstad, Curaçao, dochter van Ramón Dominicus Joseph (Ramón) Wever en Margaretha Maria (Margreet) van Delden (zie VI-o).
Notitie bij Elisabeth: Dr. Elisabeth Wever; gepromoveerd op 10-10-2012 bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam titel proefschrift: Effects of Prostate Cancer Screening & Treatment
Elisabeth trouwde, 30 jaar oud, op 07-02-2015 in Curaçao met Zef Rijnen, 35 jaar oud. Zef is geboren op 07-11-1979 in Tilburg, zoon van Wilhelmus Johannes Maria Rijnen en Cornelia Johanna Antonia Maria Bertens.
Notitie bij Zef: Softwarespecialist High Tech at SOGETI High Tech
Kinderen van Elisabeth en Zef:
1 Quinn Rijnen, geboren op 07-11-2015 in Rotterdam.
2 Eline Nora Rijnen, geboren op 20-06-2019 in Utrecht.
VII-m Tom Gorissen is geboren op 05-07-1988 in Utrecht, zoon van Wilhelmus Henricus Maria (Wim) Gorissen en Marie Geraldine (Dini) van Delden (zie VI-p).
Notitie bij Tom: Fysisch / chemisch analist & technician bij TNO Triskelion BV
Beroep:
analist TNO
Tom trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-2011 met Christina Smelt, 23 jaar oud. Christina is geboren op 11-02-1988.
Kind van Tom en Christina:
1 Evy Cecilia Gorissen, geboren op 22-11-2017 om 20:14 in Utrecht. Bij de geboorte woog Evy 3636 gr. en was zij 51 cm. lang.
VII-n Lilian Gorissen is geboren op 23-08-1990 in Utrecht, dochter van Wilhelmus Henricus Maria (Wim) Gorissen en Marie Geraldine (Dini) van Delden (zie VI-p). Lilian trouwde, 28 jaar oud, op 28-06-2019 in Utrecht met Robbert Pol.
Kinderen van Lilian en Robbert:
1 Bart Harm Pol, geboren op 20-08-2020 om 14:56 in Utrecht. Bij de geboorte woog Bart 3500 gr. en was hij 50 cm. lang.
2 Naud Dinand Pol, geboren op 23-08-2022 om 10:00 in Utrecht. Bij de geboorte woog Naud 3742 gr. en was hij 54 cm. lang.
VII-o Suzanne Marie Charlene (Suzy) Sprock is geboren op 26-03-1974 in Curaçao, dochter van Royston Anthony (Roy) Sprock en Glenda Marie van Delden (zie VI-r). Suzy trouwde, 28 jaar oud, op 13-03-2003 met Max Willem Wederfoort, 36 jaar oud. Max is geboren op 25-05-1966. Max is overleden op 21-04-2013, 46 jaar oud.
Kinderen van Suzy en Max:
1 Samantha Elyze Marie Wederfoort, geboren op 22-05-2005 in Curaçao.
2 Joey Anthony Wederfoort, geboren op 01-11-2006 in Curaçao.
VII-p Elizabeth Christine (Lisa) van Delden is geboren op 24-12-1982 in Curaçao, dochter van Hendrik Marinus (Henk) van Delden (zie VI-t) en Sonia Teresa van Grieken. Lisa trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-2007 in Hoofddorp met Brian Anthony Abraham Isenia, 26 jaar oud. Brian is geboren op 30-01-1980 in Curaçao.
Kinderen van Lisa en Brian:
1 Tiffany Teresa Isenia, geboren op 18-02-2007 in Hoofddorp.
2 Joshua Joseph Anthony Isenia, geboren op 25-04-2009 in Curaçao.
3 Emily Isabella Isenia, geboren op 26-02-2012 in Curaçao.
4 Jordan Xander Isenia, geboren op 19-10-2013 in Curaçao.
VII-q Christopher Marinus van Delden is geboren op 24-01-1985 in Curaçao, zoon van Hendrik Marinus (Henk) van Delden (zie VI-t) en Sonia Teresa van Grieken. Christopher ging een geregistreerd partnerschap aan, 29 jaar oud, in 04-2014 met Jana Tiemessen, 30 jaar oud. Jana is geboren op 30-08-1983 in Herwen en Aerdt (Gld.).
Kind van Christopher en Jana:
1 Ravi van Delden, geboren op 02-07-2013 in Doetinchem.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 20-11-2022 10:50