Parenteel van Claas Jabobs

I Claas Jabobs.
Notitie bij Claas: Nicolaus Jacobi; in 1687 met achternaam Bollebacker vermeld
Claas trouwde op 22-01-1674 in Wervershoof, RK statie met Margaretha Jans. Margaretha is overleden. Zij is begraven op 06-05-1721 in Wervershoof.
Kinderen van Claas en Margaretha:
1 Petrus Claas, geboren in Oosteinde. Hij is gedoopt op 20-10-1674 in Wervershoof, RK statie.
2 IJsbrandt Claasz, geboren in Oosteinde. Volgt II-a.
3 Jan Claassen Beers, geboren in Oosteinde. Volgt II-b.
4 Quirinus, geboren in Oosteinde. Hij is gedoopt op 21-10-1680 in Wervershoof, RK statie.
5 Cornelia, geboren in Oosteinde. Zij is gedoopt op 17-06-1683 in Wervershoof, RK statie.
6 Cornelia, geboren in Oosteinde. Zij is gedoopt op 02-08-1685 in Wervershoof, RK statie.
7 Jacobus, geboren in Oosteinde. Hij is gedoopt op 01-11-1687 in Wervershoof, RK statie.
II-a IJsbrandt Claasz is geboren in Oosteinde, zoon van Claas Jabobs (zie I) en Margaretha Jans. Hij is gedoopt op 07-04-1676 in Wervershoof, RK statie. IJsbrandt is overleden, 63 jaar oud. Hij is begraven op 09-12-1739 in Bangert. IJsbrandt trouwde, 26 jaar oud, op 15-01-1703 in Wervershoof, RK statie met Catharina Jacobs.
Notitie bij Catharina: Catharina Jacobi
Kinderen van IJsbrandt en Catharina:
1 Jan, geboren in Bangert. Hij is gedoopt op 12-11-1703 in Wervershoof, RK statie.
2 Jan, geboren in Bangert. Hij is gedoopt op 26-01-1705 in Wervershoof, RK statie.
II-b Jan Claassen Beers is geboren in Oosteinde, zoon van Claas Jabobs (zie I) en Margaretha Jans. Hij is gedoopt op 01-09-1678 in Wervershoof, RK statie. Jan is overleden in Bangert, 83 jaar oud. Hij is begraven op 05-01-1762 in Wervershoof.
Notitie bij Jan: 404/ Jan Claas Beers, geb. Driewerve (Noorderdijk) rond 1686; in 1727 Jan Claassen van Oosteinde; overl. Noorderdijk 1762, tr. 1e Wervershoof 14-2-1711 Grietje Cornelis, overl. voor october 1727, tr. 2e Wervershoof 20-10-1727 Marie Jacobs; wellicht tr. 3e Wervershoof 4-2-1732 met Trijn Jans na vermoedelijk overlijden van Marij Jacobs op 20-7-1731 in Bangert
Jan:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 14-01-1711 in Wervershoof met Etje Cornelis, 23 jaar oud. Etje is een dochter van Cornelis Antonius en Sigeberta Pauli. Zij is gedoopt op 22-02-1687 in Wervershoof. Etje is overleden, 29 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1716 in Noorderdijk, Bangert.
Notitie bij Etje: bij doop Edeltrudis; bij huwelijk Atje Cornelis van Wervershoof; verder ook Eltrud; overleden aan de Noorddijk op de Bangert
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 20-10-1727 in Wervershoof met Marij Jacobs, 27 jaar oud. Marij is geboren in Bangert, dochter van Jacob Teunis Groot en Teet Dirks. Zij is gedoopt op 02-10-1700 in Wervershoof. Marij is overleden op 20-07-1731 in Noorderdijk, Bangert, 30 jaar oud.
Notitie bij Marij: bij huwelijk in 1727 van Oosteinde
Kinderen van Jan en Etje:
1 Cornelis Jans Beers, geboren in Onderdijk. Volgt III-a.
2 Jacob Jans Beers, geboren in Onderdijk. Volgt III-b.
Kinderen van Jan en Marij:
3 Grietje Jans Beers, geboren in Onderdijk. Zij is gedoopt op 06-04-1728 in Wervershoof.
Notitie bij Grietje: bij doop vermeld als Margarita; zij was getuige bij doop kinderen van haar zus Teetje Jans Beers in 1752, 1755 en 1759
4 Teetje Jans Beers, geboren in Driehuizen. Volgt III-c.
III-a Cornelis Jans Beers is geboren in Onderdijk, zoon van Jan Claassen Beers (zie II-b) en Etje Cornelis. Hij is gedoopt op 19-11-1711 in Wervershoof. Cornelis is overleden in Bangert, 50 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1762 in Wervershoof.
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk Crelis Bertsen uit Onderdijk; bij doop in 1741 Cornelis Baartsz; in 1742 Cornelis Bertsz; in 1744 Cornelis Jans Baars en in 1752 Cornelis Jansen; bij overlijden Cornelis Beers
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 11-01-1740 in Wervershoof met Diver Dirks.
Notitie bij Diver: bij huwelijk Diver Jans uit Onderdijk, bij doop in 1741 Diver Jans en in 1742 Diver Dirks en 1742 Duw Dirks; in 1744 en 1752 Diver Dirks; ook Dieuwer Dirks Schooneman
Kinderen van Cornelis en Diver:
1 Etje Beers, geboren in Onderdijk. Hij is gedoopt op 22-03-1741 in Wervershoof.
2 Dirk Cornelisz Beers, geboren in Onderdijk. Volgt IV-a.
3 Grietje Cornelis Beers, geboren in Onderdijk. Volgt IV-b.
4 Cornelia (Neeltje) Beers, geboren in Onderdijk. Hij is gedoopt op 15-05-1752 in Wervershoof. Neeltje is overleden op 11-01-1825 in Grootebroek, 72 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: bij overlijden Neeltje Cornelis Beers
III-b Jacob Jans Beers is geboren in Onderdijk, zoon van Jan Claassen Beers (zie II-b) en Etje Cornelis. Hij is gedoopt in 11-1713 in Wervershoof. Jacob is overleden in Bangert, 49 jaar oud. Hij is begraven op 05-09-1763 in Wervershoof.
Notitie bij Jacob: bij huwelijk en doop kinderen Jacob Jans; in 1740 Jacob Beerts; ook Jacob Jansz Baars, zoals in:
Onder het pastoraat van Josephus Majus werd door de kerkmeesters van de sluipkerk aan de Bangert bij Wervershoof aan de Raden van Holland en West-friesland het verzoek gericht om hun bedehuis, van ouds een boerderij, te mogen herstellen en te vergroten. In meer dan veertig jaar was er niets aan gedaan en het bouwwerk was in zeer vervallen staat geraakt. De weeg aan de oostzijde was verzakt, zodat het kerkje dreigde in te storten. De kerkmeesters Jacob Jansz Baars en Gerrit Corneliszn. waren dan ook volkomen overtuigd dat er iets gedaan moest worden en vroegen tevens om van deze gelegenheid gebruik te mogen maken de kerk aan de oostzijde vijf voeten te mogen vergroten, welk verzoek werd ingewilligd.
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 21-12-1735 in Wervershoof met Grietje Sijmens Heuvel, 25 jaar oud. Grietje is een dochter van Sijmen Theunisz en Grietje Pieters. Zij is gedoopt op 23-09-1710 in Medemblik. Grietje is overleden in Bangert, 71 jaar oud. Zij is begraven op 27-04-1782 in Wervershoof.
Notitie bij Grietje: bij huwelijk in 1735 en bij dopen in 1736 en 1739 alsmede bij overlijden Grietje Sijmens, in 1740, 1744 t/m 1751 IJtje Sijmens;
Grietje wordt genoemd in een boedelscheidingsacte van Sijmon Gerritsz na zijn overlijden. Ze is samen met haar twee broers Pieter en Jan onder voogdij gesteld van Aris en Aarjen Groot uit Lambertschaag. Akte dd. 15 mei 1731 opgemaakt door notaris Pieter van de Wolff te Medemblik; zij hertrouwde op 20-5-1765 in Wervershoof met Claas Dircksz Paaij
Kinderen van Jacob en Grietje:
1 Sijmen Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Hij is gedoopt op 20-09-1736 in Wervershoof, RK statie. Sijmen is overleden op 24-11-1736 in Wervershoof (Bangert), 2 maanden oud.
2 Etje Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Zij is gedoopt op 07-01-1739 in Wervershoof. Etje is overleden op 19-11-1739 in Wervershoof (Bangert), 10 maanden oud.
3 Etje Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Zij is gedoopt op 14-12-1740 in Wervershoof. Etje is overleden op 17-02-1741 in Wervershoof (Bangert), 2 maanden oud.
Notitie bij Etje: moeder vermeld als Jtje Sijmens
4 IJtje Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Zij is gedoopt op 19-04-1744 in Wervershoof, RK statie. IJtje is overleden op 15-08-1744 in Wervershoof (Bangert), 3 maanden oud.
5 Sijmen Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Hij is gedoopt op 17-01-1745 in Wervershoof, RK statie. Sijmen is overleden op 06-02-1745 in Wervershoof (Bangert), 20 dagen oud.
6 Sijmen Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Hij is gedoopt op 01-03-1747 in Wervershoof. Sijmen is overleden op 22-04-1747 in Wervershoof (Bangert), 1 maand oud.
7 Jan Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Hij is gedoopt op 28-03-1748 in Wervershoof, RK statie.
Notitie bij Jan: bij doop Johannes
8 Sijmen Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Volgt IV-c.
9 Jantje Jacobs Beers, geboren in Onderdijk. Volgt IV-d.
III-c Teetje Jans Beers is geboren in Driehuizen, dochter van Jan Claassen Beers (zie II-b) en Marij Jacobs. Zij is gedoopt op 08-05-1730 in Wervershoof. Teetje is overleden op 27-09-1795 in Westwoud, 65 jaar oud.
Notitie bij Teetje: bij doop Tada; verder ook: Teed Jans Beers
Teetje trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1751 in Grootebroek met Pieter Freeksz (de Boer), 48 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-05-1751 in Nibbixwoud. Pieter is een zoon van Freek Dirksz (de Boer) en Lijsbeth Cornelis Schoof. Hij is gedoopt op 12-11-1702 in Lutjebroek. Pieter is overleden op 08-03-1778 in Nibbixwoud, 75 jaar oud. Pieter trouwde voorheen op 15-01-1731 in Grootebroek met Pietertje Jans.
Notitie bij Pieter: ook: Pieter Vreeckse; volgens Pannekeet Pieter Frederiks Breever ? volgens ooijevaar in 1755 Braser
Beroep:
breeuwer
Kinderen van Teetje en Pieter:
1 Frederik Pietersz de Boer, gedoopt op 10-06-1752 in Nibbixwoud. Volgt IV-e.
2 Jacob Pietersz de Boer, geboren in Zwaagdijk. Volgt IV-f.
3 Jan Pietersz de Boer, gedoopt op 06-03-1757 in Nibbixwoud. Volgt IV-g.
4 Dirk Pietersz, geboren in Zwaagdijk. Hij is gedoopt op 30-05-1759 in Nibbixwoud.
IV-a Dirk Cornelisz Beers is geboren in Onderdijk, zoon van Cornelis Jans Beers (zie III-a) en Diver Dirks. Hij is gedoopt op 30-10-1742 in Wervershoof. Dirk is overleden op 03-07-1816 in Grootebroek, 73 jaar oud.
Notitie bij Dirk: bij doop Theodorus, zoon van Cornelis Bertsz en Duw Dirks; bij huwelijk in 1810 Dirk Cornelis Beers, weduwnaar
Dirk trouwde, 67 jaar oud, op 12-08-1810 in Grootebroek met Dieuwert Sijmons Kaagman, 72 jaar oud. Zij is gedoopt op 02-04-1738 in Grootebroek. Dieuwert is overleden op 10-02-1813 in Grootebroek, 74 jaar oud. Dieuwert is weduwe van Jan Pieters Spanjaard (1737-1809), met wie zij trouwde op 17-01-1763 in Grootebroek.
Notitie bij Dieuwert: ook Diveram; dochter van Sijmen Jans Kaagman en Teetje Jans Bak; bij huwelijk in 1810 weduwe van Jan Pieters Spanjaard
IV-b Grietje Cornelis Beers is geboren in Onderdijk, dochter van Cornelis Jans Beers (zie III-a) en Diver Dirks. Zij is gedoopt op 27-12-1744 in Wervershoof. Grietje is overleden op 12-02-1824 in Wervershoof, 79 jaar oud.
Notitie bij Grietje: bij doop Margaretha; bij huwelijk in 1791 weduwe van Grootebroek
Grietje:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 21-05-1780 in Grootebroek met Jan Klooster.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 16-01-1791 in Wervershoof met Cornelis Pieters Roozendaal, 50 jaar oud. Cornelis is een zoon van Pieter Gerrits Roozendaal en Trijntje Pieters Jong. Hij is gedoopt op 11-11-1740 in Wervershoof. Cornelis is overleden op 19-11-1817 in Wervershoof, 77 jaar oud. Cornelis is weduwnaar van Aagje Pieters Kolken (ovl. 1789), met wie hij trouwde op 27-04-1766 in Wervershoof.
Beroep:
bouwman
IV-c Sijmen Jacobs Beers is geboren in Onderdijk, dochter van Jacob Jans Beers (zie III-b) en Grietje Sijmens Heuvel. Zij is gedoopt op 21-07-1749 in Wervershoof, RK statie. Sijmen is overleden op 26-08-1828 in Zwaag, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1828.
Notitie bij Sijmen: Simon Beers; in 1817 aanwezig bij huwelijk dochter Grietje; woonde bij overlijden te Hoog en Laag Zwaagdijk
Beroep:
bouwman (1817), arbeider (1828)
Sijmen trouwde, 25 jaar oud, op 06-02-1775 in Wervershoof met Maartje Maartens Stam. Maartje is geboren in Zevenhuizen. Maartje is overleden op 26-02-1783 in Bangert. Zij is begraven op 28-02-1783 in Wervershoof.
Kinderen van Sijmen en Maartje:
1 Jacob Sijmens Beers, geboren in Bangert. Volgt V-a.
2 Dieuwertje Sijmens Beers, geboren in Bangert. Volgt V-b.
3 Grietje Simons Beers, geboren in Bangert. Volgt V-c.
4 Klaasje Sijmens Beers, geboren in Bangert. Volgt V-d.
IV-d Jantje Jacobs Beers is geboren in Onderdijk, dochter van Jacob Jans Beers (zie III-b) en Grietje Sijmens Heuvel. Zij is gedoopt op 02-07-1751 in Wervershoof, RK statie. Jantje is overleden op 02-03-1817 in Bangert (Andijk), 65 jaar oud. Zij is begraven. Jantje trouwde, 20 jaar oud, op 19-01-1772 in Andijk met Dirk Jansz Meester, 25 jaar oud. Dirk is geboren in Onderdijk. Hij is gedoopt op 19-08-1746 in Wervershoof. Dirk is overleden op 17-10-1822 in Andijk, 76 jaar oud.
Notitie bij Dirk: bij doop Theodorus, zoon van Jan Jacobs Meester en Hildegundis "Hilletje" Neuvel
Beroep:
bouwman, landbouwer
IV-e Frederik Pietersz de Boer, zoon van Pieter Freeksz (de Boer) en Teetje Jans Beers (zie III-c). Hij is gedoopt op 10-06-1752 in Nibbixwoud. Frederik is overleden op 15-05-1825 in Zwaag, 72 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Freek Pieterse de Boer
Beroep:
bouwman (1814)
Frederik trouwde, 24 jaar oud, op 03-11-1776 in Nibbixwoud met Trijntje Cornelis, 21 jaar oud. Trijntje is een dochter van Crelis Alderts Bulloper en Dina Sigerius. Zij is gedoopt op 20-02-1755 in Wervershoof. Trijntje is overleden op 12-02-1831 in Venhuizen, 75 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: bij doop Catharina; verder ook vermeld als Trijntje Krelis, Trijntje Cornelis Bullooper, Bullelooper, Trijntje Bulloper
Kind van Frederik en Trijntje:
1 Poulus de Boer, geboren op 17-02-1791 in Nibbixwoud. Volgt V-e.
IV-f Jacob Pietersz de Boer is geboren in Zwaagdijk, zoon van Pieter Freeksz (de Boer) en Teetje Jans Beers (zie III-c). Hij is gedoopt op 28-09-1755 in Nibbixwoud. Jacob is overleden op 02-01-1825 in Nibbixwoud, 69 jaar oud.
Notitie bij Jacob: hij hertrouwde in 1816 te Nibbixwoud met Geertje Hoffer, oud 52 jaar, weduwe van Klaas Vetje en opnieuw in 1817 te Nibbixwoud met Maartje Raar, oud 56 jaar, kosteres, weduwe van Klaas Zomerdijk
Beroep:
boer (1812, 1816 en 1817), bouwman
Jacob:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 28-04-1776 in Nibbixwoud met Lijsbeth Cornelis Koop, 21 jaar oud. Lijsbeth is geboren op 25-11-1754 in Wervershoof, dochter van Cornelis Klaasz Koop en Trijn Sijmens. Lijsbeth is overleden op 24-02-1812 in Nibbixwoud, 57 jaar oud.
Notitie bij Lijsbeth: ook: Elisabeth, Lijsbeth Crelis en Lijzebet Koop of Koopman(s) alsmede Lijsbeth Crelis Coop(man)
Beroep:
boerin op de Nibbixwouderwijzent op nr. 33
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 14-07-1816 in Nibbixwoud met Geertje Hoffer, 51 of 52 jaar oud. Geertje is geboren in 1764 in Andijk, dochter van Jan Jansz Hoffer en Geertje Gerrits. Geertje is overleden op 10-09-1816 in Midwoud, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Geertje: weduwe van Klaas Vetje
(3) trouwde, 61 jaar oud, op 20-04-1817 in Nibbixwoud met Maartje Raar, 56 jaar oud. Maartje is geboren in De Kaag, dochter van Sijmen Jacobsz Raar en Eva (Aafje) Klaver. Zij is gedoopt op 08-05-1760 in Opmeer. Maartje is overleden op 26-01-1839 in Hoogwoud, 78 jaar oud.
Notitie bij Maartje: bij huwelijk geen ouders vermeld, weduwe van Klaas Zomerdijk
Beroep:
kosteres De Weere
Kinderen van Jacob en Lijsbeth:
1 Jan Jacobsz de Boer, geboren in Zandwerven, Spanbroek. Hij is gedoopt op 06-12-1777 in Spanbroek.
2 Pieter Jacobsz de Boer, geboren in Zandwerven, Spanbroek. Hij is gedoopt op 10-08-1779 in Spanbroek.
3 Sijmen Jacobsz de Boer, geboren in Hauwert. Volgt V-f.
4 Marijtje Jacobs de Boer, geboren in Oostwoud. Volgt V-g.
5 Pieter Jacobsz de Boer, geboren in Pade. Volgt V-h.
6 Trijntje Jacobs de Boer, geboren op 14-08-1789 in Wijzend. Volgt V-i.
7 Teetje Jacobs de Boer, geboren in Wijzend. Volgt V-j.
8 Jantje de Boer, geboren in Wijzend. Volgt V-k.
9 Cornelia Jacobs de Boer, geboren op 12-11-1795 in Wijzend. Volgt V-l.
IV-g Jan Pietersz de Boer, zoon van Pieter Freeksz (de Boer) en Teetje Jans Beers (zie III-c). Hij is gedoopt op 06-03-1757 in Nibbixwoud. Jan trouwde met Trijntje Arends.
Notitie bij Trijntje: Trijntje Ariens
Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Pieter de Boer, geboren in Hauwert. Volgt V-m.
2 Anna de Boer, geboren in Hauwert. Volgt V-n.
3 Lijsbeth de Boer. Zij is gedoopt op 23-03-1784 in Nibbixwoud.
V-a Jacob Sijmens Beers is geboren in Bangert, zoon van Sijmen Jacobs Beers (zie IV-c), zoon van Maartje Maartens Stam. Hij is gedoopt op 01-12-1775 in Wervershoof. Jacob is overleden op 30-01-1857 in Zwaag, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1857.
Notitie bij Jacob: Jacob Beers; in 1813 Jacob Baars, bouwman, wonende Hoog en Laag Zwaagdijk; in 1835, 1846 en 1857 wonende in Hoog en Laag Zwaagdijk
Beroep:
bouwman (1812, 1814), dagloner (1835, 1846)
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 21-01-1803 in Wervershoof met Cornelia Klaas Buijs, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op 16-06-1778 in Wervershoof. Cornelia is overleden op 15-11-1854 in Zwaag, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1854.
Notitie bij Cornelia: ook Crelisje Buis, Krelisje Klaas Buijs, Cornelia Buis en Cornelisje Buis, dochter van Claas Jacobs Buijs en Tetje Pieters
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Maartje Jacobs Beers, geboren in Lagedijk. Zij is gedoopt op 16-02-1804 in Wervershoof. Maartje is overleden op 24-05-1812 in Zwaag, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1812.
2 Teetje Beers, geboren in Lagedijk. Volgt VI-a.
3 Lijsbeth Beers, geboren in Lagedijk. Zij is gedoopt op 25-08-1808 in Wervershoof. Lijsbeth is overleden in Lagedijk, 2 maanden oud. Zij is begraven op 05-11-1808 in Wervershoof.
4 Klaas Beers, geboren in Lagedijk. Hij is gedoopt op 16-12-1809 in Wervershoof.
5 Simon Beers, geboren in Lagedijk. Volgt VI-b.
6 Maarten Beers, geboren op 06-01-1813 in Zwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1813. Maarten is overleden op 06-01-1813 in Zwaag, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1813.
7 Maarten Beers, geboren in Lagedijk (Zwaag). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1811. Hij is gedoopt op 24-01-1814 in Wervershoof. Maarten is overleden op 14-03-1814 in Hoog en Laag Zwaagdijk, 1 maand oud.
8 Maarten Beers, geboren in Lagedijk. Volgt VI-c.
V-b Dieuwertje Sijmens Beers is geboren in Bangert, dochter van Sijmen Jacobs Beers (zie IV-c), dochter van Maartje Maartens Stam. Zij is gedoopt op 23-04-1778 in Wervershoof. Dieuwertje is overleden op 04-05-1829 in Zwaag, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1829.
Notitie bij Dieuwertje: Divertje, Diewertje, Dieuwertje Beers
Dieuwertje trouwde, 20 jaar oud, op 07-04-1799 in Wervershoof, RK statie met Teunis Cornelis Swart, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-03-1799 in Wervershoof. Teunis is geboren in Onderdijk. Hij is gedoopt op 24-01-1770 in Wervershoof.
Notitie bij Teunis: ook Teunes Zwart; zoon van Cornelis Pietersz Zwart en Trijntje Teunis; hij woonde in 1829 te Hoog en Laag Zwaagdijk
Beroep:
landman
Kinderen van Dieuwertje en Teunis:
1 Trijntje Zwart, geboren in Zwaag. Volgt VI-d.
2 Cornelis Swart, geboren omstreeks 1806 in Hoog en Laag Zwaagdijk. Volgt VI-e.
V-c Grietje Simons Beers is geboren in Bangert, dochter van Sijmen Jacobs Beers (zie IV-c), dochter van Maartje Maartens Stam. Zij is gedoopt op 07-09-1779 in Wervershoof. Grietje is overleden op 21-02-1819 in Wervershoof, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1819.
Beroep:
dienstmaagd (1817)
Grietje trouwde, 37 jaar oud, op 02-02-1817 in Wervershoof met Jan Sijmeonsz Vriend, 42 jaar oud. Jan is geboren in Hoog en Laag Zwaagdijk, zoon van Simon Pietersz Vriend en Aagt Jans in ’t Hol. Hij is gedoopt op 02-02-1775 in Wervershoof. Jan is overleden op 25-03-1827 in Zwaagdijk, 52 jaar oud. Jan is weduwnaar van Geertje Klaas Portegijs (ovl. 1804), met wie hij trouwde op 22-04-1798 in Westwoud RK statie. Jan is weduwnaar van Jantje Alberts Stroeten (1781-1814), met wie hij trouwde op 09-02-1806 in Wervershoof.
Beroep:
veehouder
V-d Klaasje Sijmens Beers is geboren in Bangert, dochter van Sijmen Jacobs Beers (zie IV-c), dochter van Maartje Maartens Stam. Zij is gedoopt op 22-06-1781 in Wervershoof. Klaasje is overleden op 25-05-1860 in Westwoud, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1860. Klaasje trouwde, 27 jaar oud, op 05-02-1809 in Westwoud RK statie met Jan Pieterse Swan, 26 jaar oud. Hij is gedoopt op 07-11-1782 in Westwoud. Jan is overleden op 22-01-1860 in Westwoud, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1860.
Notitie bij Jan: zoon van Pieter Dirksz Swan en Trijntje Jans Hoogland
Beroep:
tapper (1860)
V-e Poulus de Boer is geboren op 17-02-1791 in Nibbixwoud, zoon van Frederik Pietersz de Boer (zie IV-e) en Trijntje Cornelis.
Notitie bij Poulus: in 1829 bouwman, zoon van Vreek Pieters de Boer en Trijntje Cornelis, weduwnaar van Aafje Mol
Poulus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 19-06-1814 in Hoogkarspel met Aaltje Mol, ongeveer 21 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1793 in Hoog en Laag Zwaagdijk, dochter van Dirk Mol en Kaatje van Dam. Aaltje is overleden op 19-11-1826 in Zwaag, ongeveer 33 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 15-02-1829 in Medemblik met Antje Roemer, 38 jaar oud. Antje is geboren op 07-06-1790 in Grootebroek, dochter van Cornelis Jans Roemer en Vrouwtje Claas Biersteker. Antje is overleden vóór 1838, ten hoogste 48 jaar oud. Antje trouwde voorheen op 12-01-1817 in Medemblik met Theunis Brakeboer (geb. 1778).
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 19-10-1838 in Zwaag met Geertruij van der Gragt, ongeveer 52 jaar oud. Geertruij is geboren omstreeks 1786 in Hoogwoud, dochter van Bruno van der Gragt en Maartje Cornelis Lauen.
Notitie bij Geertruij: weduwe van Klaas de Boer
V-f Sijmen Jacobsz de Boer is geboren in Hauwert, zoon van Jacob Pietersz de Boer (zie IV-f) en Lijsbeth Cornelis Koop. Hij is gedoopt op 23-09-1782 in Nibbixwoud. Sijmen is overleden op 29-07-1862 in Hauwert, 79 jaar oud.
Notitie bij Sijmen: ook Symen, Seimen of Zijmen de Boer
Beroep:
landman (1814), boer (1816)
Sijmen:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 19-04-1812 in Nibbixwoud met Maartje Claes Vlaar, 33 jaar oud. Maartje is geboren in Hauwert, dochter van Claas Michiels Vlaar en Antje Jacobs Koster. Zij is gedoopt op 14-12-1778 in Nibbixwoud. Maartje is overleden op 07-08-1814 in Nibbixwoud, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 21-01-1816 in Nibbixwoud met Antje Schouten, 34 jaar oud. Antje is geboren in Wervershoof, dochter van Jan (Johannes) Jansz Schouten en Grietje Sjerps van Dijk. Zij is gedoopt op 20-12-1781 in Wervershoof. Antje is overleden op 22-01-1858 in Nibbixwoud, 76 jaar oud.
Notitie bij Antje: bij huwelijk Antje Schoutsz, dochter van Jan Jans Schoutsz en Grietje Sjerps; verder ook: Anna Schoutsen
V-g Marijtje Jacobs de Boer is geboren in Oostwoud, dochter van Jacob Pietersz de Boer (zie IV-f) en Lijsbeth Cornelis Koop. Zij is gedoopt op 20-03-1785 in Wervershoof. Marijtje is overleden op 25-12-1847 in Nibbixwoud, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1847. Marijtje trouwde, 20 jaar oud, op 09-01-1806 in Wognum RK Statie met Willem Nieuweboer, ongeveer 36 jaar oud, nadat zij in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren omstreeks 1770. Willem is overleden op 23-04-1845 in Nibbixwoud, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Pietersz Nieuweboer; eerder gehuwd met Aaltje Jans Broers
Beroep:
dagloner
V-h Pieter Jacobsz de Boer is geboren in Pade, zoon van Jacob Pietersz de Boer (zie IV-f) en Lijsbeth Cornelis Koop. Hij is gedoopt op 21-03-1787 in Hoogwoud. Pieter is overleden op 27-06-1863 in Zwaag, 76 jaar oud.
Beroep:
bouwman (1833, 1847 en 1862), landman (1851, 1852 en 1862)
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 30-04-1809 in Zwaag met Trijntje Pieters de Jong, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 10-03-1787 in Zwaag, dochter van Pieter Claas Jong en Neeltje Maartens Duijvis. Trijntje is overleden op 14-09-1868 in Zwaag, 81 jaar oud.
Beroep:
veehouderes (1867)
V-i Trijntje Jacobs de Boer is geboren op 14-08-1789 in Wijzend, dochter van Jacob Pietersz de Boer (zie IV-f) en Lijsbeth Cornelis Koop. Zij is gedoopt op 19-08-1789 in Nibbixwoud. Trijntje is overleden op 13-07-1866 in Haarlemmermeer, 76 jaar oud. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 12-04-1812 in Spanbroek met Jan Schotten, 24 jaar oud. Jan is een zoon van Ambrosius Schotten en Maartje Willems Paardebak. Hij is gedoopt op 12-11-1787 in ’t Veld. Jan is overleden op 19-09-1844 in Opmeer, 56 jaar oud.
Notitie bij Jan: ook Jan Broersen Schotten
Beroep:
arbeider
V-j Teetje Jacobs de Boer is geboren in Wijzend, dochter van Jacob Pietersz de Boer (zie IV-f) en Lijsbeth Cornelis Koop. Zij is gedoopt op 15-01-1790 in Nibbixwoud. Teetje is overleden op 05-08-1853 in Venhuizen, 63 jaar oud.
Notitie bij Teetje: ook: Teedje de Boer
Teetje trouwde, 26 jaar oud, op 30-06-1816 in Venhuizen met Jan Jans Koopman, 36 jaar oud. Jan is geboren op 28-09-1779 in Westwoud, zoon van Jan Koopman en Maartje de Boer. Jan is overleden op 13-04-1849 in Bovenkarspel, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: bij huwelijk in 1816 weduwnaar van Regina Schouten
Beroep:
boerderij (1816), landman (1839), tapper (1841), kastelein (1849)
V-k Jantje de Boer is geboren in Wijzend, dochter van Jacob Pietersz de Boer (zie IV-f) en Lijsbeth Cornelis Koop. Zij is gedoopt op 01-05-1793 in Nibbixwoud. Jantje is overleden op 14-01-1880 in Opmeer, 86 jaar oud.
Beroep:
arbeidster (1868)
Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 21-01-1816 in Nibbixwoud met Cornelis de Goede, 21 jaar oud. Cornelis is geboren in Opmeer, zoon van Cornelis de Goede en Anna Jacobs de Groot. Hij is gedoopt op 10-03-1794 in Hoogwoud. Cornelis is overleden op 28-01-1868 in Opmeer, 73 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk als beroep boerendienstbode vermeld, geen ouders genoemd, wel voogd van de bruidegom Klaas de Goede; bij overlijden echtgenoot van Jantje de Boer, wonende in Opmeer
Beroep:
arbeider (1868)
V-l Cornelia Jacobs de Boer is geboren op 12-11-1795 in Wijzend, dochter van Jacob Pietersz de Boer (zie IV-f) en Lijsbeth Cornelis Koop. Zij is gedoopt op 13-11-1795 in Nibbixwoud. Cornelia is overleden op 31-03-1868 in Wognum, 72 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: ook: Krelisje en Crelisje de Boer; bij huwelijk in 1852 met Maarten Claas Jong wordt zij vermeld als Cornelisje de Boer, weduwe van Jan Stuit
Beroep:
Winkelierster (1839, 1842)
Cornelia:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 01-05-1814 in Hoogwoud met Jan Jacobsz Stuijt, 30 jaar oud. Jan is geboren op 16-02-1784 in Hoogkarspel, zoon van Jacob Jansz. Stuijt en Grietje Cornelis Rentenier. Hij is gedoopt op 16-02-1784 in Westwoud. Jan is overleden op 04-05-1848 in Hoogwoud, 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: ook: Jan Stuit; wonende in het Zuideind van Hoogwoud
Beroep:
landman
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 18-06-1852 in Wognum met Maarten Pieters Jong, 63 jaar oud. Maarten is een zoon van Pieter Claas Jong en Neeltje Maartens Duijvis. Hij is gedoopt op 07-11-1788 in Zwaag. Maarten is overleden. Maarten is weduwnaar van Maartje Pieters Commandeur (1777-1850), met wie hij trouwde op 30-01-1820 in Wognum.
Notitie bij Maarten: landbouwer, zoon van Pieter Klaasz Jong en Neeltje Maartens Duives; in 1852 vermeld als Maarten Claas, zich noemende en bekend staande als Maarten Jong, weduwnaar van Maartje Commandeur
Beroep:
landbouwer (1852)
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Jacob Stuijt, geboren op 30-06-1815 in Hoogwoud. Volgt VI-f.
2 Elisabeth (Lijsbeth) Stuijt, geboren op 20-01-1817 in Hoogwoud. Volgt VI-g.
3 Pieter Stuijt, geboren op 27-08-1818 in Hoogwoud. Volgt VI-h.
4 Grietje Stuijt, geboren op 28-03-1821 in Hoogwoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1821. Grietje is overleden op 09-11-1829 in Hoogwoud, 8 jaar oud.
5 Ariën Stuijt, geboren op 16-02-1824 in Hoogwoud. Volgt VI-i.
6 Aafje Stuijt, geboren op 08-11-1825 in Hoogwoud. Volgt VI-j.
7 Adriaantje Stuijt, geboren op 10-02-1828 in Hoogwoud. Adriaantje is overleden op 18-11-1829 in Hoogwoud, 1 jaar oud.
8 Jan Stuijt, geboren op 29-11-1829 in Hoogwoud. Volgt VI-k.
9 Cornelis Stuijt, geboren op 30-04-1836 in Hoogwoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1836. Cornelis is overleden op 28-05-1838 in Hoogwoud, 2 jaar oud.
10 Cornelis Stuijt, geboren op 21-03-1839 in Hoogwoud. Volgt VI-l.
V-m Pieter de Boer is geboren in Hauwert, zoon van Jan Pietersz de Boer (zie IV-g) en Trijntje Arends. Hij is gedoopt op 23-02-1777 in Nibbixwoud. Pieter is overleden op 01-01-1828 in Hoogwoud, 50 jaar oud. Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 22-04-1797 in Nibbixwoud met Dieuwertje Klaas Pelt.
V-n Anna de Boer is geboren in Hauwert, dochter van Jan Pietersz de Boer (zie IV-g) en Trijntje Arends. Zij is gedoopt op 10-02-1779 in Nibbixwoud. Anna is overleden op 09-11-1829 in Obdam, 50 jaar oud.
Notitie bij Anna: Antje Jans de Boer
Anna trouwde in Nibbixwoud met Frans Volkertsz Hes. Frans is geboren omstreeks 1774 in Lambertschaag. Frans is overleden op 16-11-1821 in Obdam, ongeveer 47 jaar oud.
VI-a Teetje Beers is geboren in Lagedijk, dochter van Jacob Sijmens Beers (zie V-a) en Cornelia Klaas Buijs. Zij is gedoopt op 20-06-1806 in Wervershoof. Teetje is overleden op 04-09-1838 in Andijk, 32 jaar oud.
Notitie bij Teetje: volgens genlias bij huwelijk geboren in Hoog en Laag Zwaagdijk
Beroep:
dienstmeid (1828)
Teetje trouwde, 28 jaar oud, op 15-01-1835 in Andijk met Cornelis Bakker, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1807 in Andijk, zoon van Meindert Bakker en Impje Buisman. Cornelis is overleden op 06-08-1872 in Andijk, ongeveer 65 jaar oud.
Beroep:
landman (1835)
VI-b Simon Beers is geboren in Lagedijk, zoon van Jacob Sijmens Beers (zie V-a) en Cornelia Klaas Buijs. Hij is gedoopt op 05-03-1811 in Wervershoof. Simon is overleden op 15-05-1880 in Wervershoof, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1880.
Notitie bij Simon: doop Sijmen; bij huwelijk in 1836 en daarna Simon Beers, geboren in Zwaag
Beroep:
dienstknecht (1836), werkman (1868), arbeider (1844, 1847, 1850, 1878, 1880), dagloner (1879),
Simon trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1836 in Wervershoof met Geesje Appelman, 24 jaar oud. Geesje is geboren op 24-09-1811 in Westwoud. Geesje is overleden op 09-12-1896 in Wervershoof, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1896.
Notitie bij Geesje: ook Geertje Appelman, dochter van Klaas Appelman en Lijsebeth Veken
Kinderen van Simon en Geesje:
1 Klaas Beers, geboren op 11-01-1837 in Wervershoof. Volgt VII-a.
2 Cornelia Beers, geboren op 24-05-1839 in Wervershoof. Volgt VII-b.
3 Jacob Beers, geboren op 07-12-1841 in Wervershoof. Jacob is overleden op 21-09-1922 in Wervershoof, 80 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Zouaaf 9449+2892. Jacob Beers, *7-12-1841 Wervershoof, +, zv Simon Beers, arbeider, en Geesje Appelman, Belgie-1299, in dienst 30-4/5-5-1866, ontslag 27-5-1868, bijgetekend 17-11-1869, ontslag 20-9-1870 Beleg v Rome. Veldtocht 1867, medaille: Mentanakruis.
hij doet in 1896 aangifte van het overlijden van zijn moeder Geesje Appelman en woont dan in Wervershoof
Beroep:
Pauselijke zouaaf, arbeider (1896)
4 Elisabeth Beers, geboren op 23-10-1844 in Wervershoof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1844. Elisabeth is overleden op 03-03-1899 in Wervershoof, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1899.
Notitie bij Elisabeth: ongehuwd
5 Aafje Beers, geboren op 29-10-1847 in Wervershoof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1847. Aafje is overleden op 13-07-1901 in Wervershoof, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-07-1901.
Notitie bij Aafje: ongehuwd
6 Teetje Beers, geboren op 04-12-1850 in Wervershoof. Volgt VII-c.
7 Arien Beers, geboren op 04-03-1853 in Wervershoof. Volgt VII-d.
VI-c Maarten Beers is geboren in Lagedijk, zoon van Jacob Sijmens Beers (zie V-a) en Cornelia Klaas Buijs. Hij is gedoopt op 09-11-1819 in Wervershoof. Maarten is overleden op 30-12-1883 in Andijk, 64 jaar oud.
Notitie bij Maarten: bij huwelijk in 1846 geboren in Zwaag; in 1847 arbeider, wonende te Hoog- en Laag Zwaagdijk, gemeente Zwaag, Lagendijk no 61
Beroep:
dagloner (1846), landbouwer (1881)
Maarten trouwde, 26 jaar oud, op 24-04-1846 in Andijk met Trijntje Berkhout, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 08-01-1823 in Andijk. Trijntje is overleden op 04-05-1898 in Andijk, 75 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: dochter van Jacob Dirks Berkhout en Teetje Pieters Meester
Kinderen van Maarten en Trijntje:
1 Teetje Beers, geboren op 14-07-1847 in Zwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1847. Teetje is overleden op 23-07-1847 in Zwaag, 9 dagen oud.
2 Jacob Beers, geboren op 08-04-1849 in Andijk. Jacob is overleden op 31-01-1909 in Andijk, 59 jaar oud.
3 Teetje Beers, geboren op 01-05-1856 in Andijk. Volgt VII-e.
VI-d Trijntje Zwart is geboren in Zwaag, dochter van Teunis Cornelis Swart en Dieuwertje Sijmens Beers (zie V-b). Zij is gedoopt op 20-01-1801 in Wervershoof, RK statie. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 21-05-1820 in Sijbekarspel met Pieter Buis.
Kind van Trijntje en Pieter:
1 Teunis Buis, geboren omstreeks 1827 in Sijbekarspel. Volgt VII-f.
VI-e Cornelis Swart is geboren omstreeks 1806 in Hoog en Laag Zwaagdijk, zoon van Teunis Cornelis Swart en Dieuwertje Sijmens Beers (zie V-b). Cornelis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 31-01-1836 met Marijtje Ruijter, ongeveer 22 jaar oud. Marijtje is geboren omstreeks 1814 in Lutjebroek, dochter van Jacob Pieters Ruyter en Aafje Sijmons Slot.
VI-f Jacob Stuijt is geboren op 30-06-1815 in Hoogwoud, zoon van Jan Jacobsz Stuijt en Cornelia Jacobs de Boer (zie V-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1815. Jacob is overleden op 11-04-1853 in Hoogwoud, 37 jaar oud.
Beroep:
landman
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1844 in Hoogwoud met Cornelia Overman, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 26-04-1821 in Spanbroek, dochter van Jan Overman en Nantje Schouten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1821. Cornelia is overleden op 16-05-1895 in Opmeer, 74 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: zij hertrouwde in 1854 te Hoogwoud met Cornelis Eeken, landman, oud 28 jaar
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Vernandes Stuijt, geboren op 26-04-1845 in Hoogwoud. Volgt VII-g.
2 Jan Stuijt, geboren op 04-09-1846 in Hoogwoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1846. Jan is overleden op 29-09-1846 in Hoogwoud, 25 dagen oud.
3 Cornelia Stuijt, geboren op 04-09-1846 in Hoogwoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1846.
4 Stuijt, levenloos geboren dochter, geboren op 10-02-1848 in Hoogwoud.
5 Elisabeth Stuijt, geboren op 15-09-1849 in Hoogwoud. Volgt VII-h.
6 Jan Stuijt, geboren op 24-01-1851 in Hoogwoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1851. Jan is overleden op 27-03-1881 in Hoogwoud, 30 jaar oud.
7 Jacoba Stuijt, geboren op 08-06-1853 in Hoogwoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1853. Jacoba is overleden op 24-06-1853 in Hoogwoud, 16 dagen oud.
VI-g Elisabeth (Lijsbeth) Stuijt is geboren op 20-01-1817 in Hoogwoud, dochter van Jan Jacobsz Stuijt en Cornelia Jacobs de Boer (zie V-l). Lijsbeth is overleden op 25-02-1843 in Hoogwoud, 26 jaar oud. Lijsbeth trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1842 in Hoogwoud met Dirk Schoof, 31 jaar oud. Dirk is geboren in Spierdijk, zoon van Jan Outgers Schoof en Immetje Dirks Voerman. Hij is gedoopt op 30-12-1810 in Berkhout. Dirk is overleden op 09-05-1867 in Hauwert, 56 jaar oud.
Notitie bij Dirk: hij hertrouwde in 1860 te Nibbixwoud met Niesje Pieters Rood
Beroep:
landman (1842), boerenknecht (1860)
VI-h Pieter Stuijt is geboren op 27-08-1818 in Hoogwoud, zoon van Jan Jacobsz Stuijt en Cornelia Jacobs de Boer (zie V-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1818. Pieter is overleden op 07-01-1888 in Spanbroek, 69 jaar oud.
Notitie bij Pieter: in 1855 Pieter Stuit, oud 36 jaar; ook in 1879 en 1882 Pieter Stuit
Beroep:
landman (1855, 1856 en 1882)
Pieter trouwde, 36 jaar oud, op 08-06-1855 in Wognum met Maartje de Groot, 39 jaar oud. Maartje is geboren op 04-08-1815 in Obdam, dochter van Dirk de Groot en Aafje Pater. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1815. Maartje is overleden op 25-10-1895 in Spanbroek, 80 jaar oud.
Notitie bij Maartje: in 1855 boerin, weduwe van Dirk Schipper
Kinderen van Pieter en Maartje:
1 Crelisje Stuijt, geboren op 14-05-1856 in Wognum. Volgt VII-i.
2 Johannes (Jan) Stuijt, geboren op 13-08-1857 in Wognum. Volgt VII-j.
VI-i Ariën Stuijt is geboren op 16-02-1824 in Hoogwoud, zoon van Jan Jacobsz Stuijt en Cornelia Jacobs de Boer (zie V-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1824. Ariën is overleden op 21-11-1862 in Starnmeer, 38 jaar oud. Hij is begraven op 26-11-1862 in Beemster.
Beroep:
veehouder, landman
Ariën trouwde, 25 jaar oud, op 20-04-1849 in Berkhout met Antje Komen, 28 jaar oud. Antje is geboren op 16-03-1821 in Berkhout, dochter van Klaas Jansz Komen en Dieuwertje Pieters Roemer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1821. Antje is overleden op 28-03-1904 in Beemster, 83 jaar oud. Antje trouwde later op 12-01-1865 in Akersloot met Klaas de Haan (1823-1902).
Notitie bij Antje: in 1863 boerin, wonende in de Starnmeer te Akersloot
Kinderen van Ariën en Antje:
1 Jan Stuijt, geboren op 29-07-1852 in Wijdewormer. Jan is overleden op 11-02-1863 in Akersloot, 10 jaar oud.
2 Nicolaas Stuijt, geboren op 21-02-1856 in Starnmeer (Akersloot). Volgt VII-k.
3 Jacob Stuijt, geboren op 04-03-1857 in Akersloot. Volgt VII-l.
4 Cornelia Stuijt, geboren op 18-09-1860 in Akersloot. Volgt VII-m.
VI-j Aafje Stuijt is geboren op 08-11-1825 in Hoogwoud, dochter van Jan Jacobsz Stuijt en Cornelia Jacobs de Boer (zie V-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1825. Aafje is overleden op 28-08-1869 in Blokker, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-08-1869.
Notitie bij Aafje: in 1859 vermeld als Aafje Stuit, geboren in Abbekerk, weduwe van Arien Wortel; bij overlijden Aafje Stuit, geboren in Hoogwoud, weduwe van Arien Wortel en echtgenoot van Tamis Galis, wonende te Oosterblokker
Aafje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 11-04-1850 in Abbekerk met Arien Wortel, 25 jaar oud. Arien is geboren op 24-12-1824 in Abbekerk, zoon van Cornelis Wortel en Neeltje Elswijk. Arien is overleden op 23-04-1858 in Abbekerk, 33 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 24-02-1859 in Blokker met Tomas Gales, 48 jaar oud. Tomas is geboren op 05-06-1810 in Oosterblokker, zoon van Jacob Gales en Marijtje Tamis Buijs. Tomas is overleden op 19-04-1872 in Blokker, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1872. Tomas trouwde voorheen op 03-05-1840 in Blokker met Vrouwtje Prins.
Notitie bij Tomas: ook Tamis Galis; in 1859 weduwnaar van Vrouwtje Prins
Beroep:
landman (1859), landbouwer (1872)
VI-k Jan Stuijt is geboren op 29-11-1829 in Hoogwoud, zoon van Jan Jacobsz Stuijt en Cornelia Jacobs de Boer (zie V-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1829. Jan is overleden op 24-12-1880 in Akersloot, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-12-1880.
Notitie bij Jan: ook: Jan Stuit; in 1857 wonende aan den Zomerdijk in Wognum; bij overlijden wonende te Akersloot in den Starnmeer
Beroep:
landman (1853, 1870, 1871, 1873, 1876 en 1880), veehouder (1880)
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1853 in Wognum met Aaltje Broers, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op 03-07-1833 in Wognum, dochter van Jan Broers en Maartje Wognum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1833. Aaltje is overleden op 13-08-1900 in De Rijp, 67 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: in 1891 zonder beroep, wonende te Akersloot
Beroep:
veehoudster (1887 en 1889), boerin (1891)
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Jacob Stuijt, geboren op 11-06-1854 in Wognum. Volgt VII-n.
2 Maartje Stuijt, geboren op 06-11-1855 in Wognum. Volgt VII-o.
3 Johannes (Jan) Stuijt, geboren op 17-04-1857 in Wognum. Volgt VII-p.
4 Johannes Stuijt, geboren op 09-01-1859 in Wognum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1859.
Notitie bij Johannes: hij komt voor de militieregisters als Johannes Stuit, geboren 9-1-1859 te Wognum
5 Cornelia Stuijt, geboren op 26-10-1860 in Wognum. Volgt VII-q.
6 Grietje Stuijt, geboren op 16-11-1861 in Wognum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1861. Grietje is overleden op 27-11-1861 in Wognum, 11 dagen oud.
7 Grietje Stuijt, geboren op 03-03-1863 in Wognum. Volgt VII-r.
8 Arien Stuijt, geboren op 14-12-1864 in Wognum. Volgt VII-s.
9 Floris Stuijt, geboren op 08-04-1866 in Wognum. Volgt VII-t.
10 Antje Stuijt, geboren op 23-09-1867 in Wognum. Volgt VII-u.
11 Pieter Stuijt, geboren op 02-10-1870 in Akersloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1870. Pieter is overleden op 18-10-1870 in Akersloot, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1870.
12 Marijtje Stuijt, geboren op 01-10-1871 in Akersloot. Volgt VII-v.
13 Pieter Stuijt, geboren op 09-01-1873 in Akersloot. Volgt VII-w.
VI-l Cornelis Stuijt is geboren op 21-03-1839 in Hoogwoud, zoon van Jan Jacobsz Stuijt en Cornelia Jacobs de Boer (zie V-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1839. Cornelis is overleden op 04-05-1923 in Limmen, 84 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: in 1863 wonende te Akersloot; in 1911 landman, wonende te Spanbroek
Beroep:
landman (1863, 1868)
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 23-04-1868 in Spanbroek met Aaltje Wittenberg, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 16-09-1842 in Spanbroek, dochter van Hendrik Wittenberg en Trijntje Rood. Aaltje is overleden op 02-02-1911 in Spanbroek, 68 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: ook Alida Wittenberg
VII-a Klaas Beers is geboren op 11-01-1837 in Wervershoof, zoon van Simon Beers (zie VI-b) en Geesje Appelman. Klaas is overleden op 31-10-1879 in Spanbroek, 42 jaar oud.
Beroep:
meelmolenaarsknecht (1868), korenmolenaar (1878)
Klaas:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1868 in Opmeer met Catharina van Ophem, 27 jaar oud. Catharina is geboren op 02-02-1841 in Opmeer. Catharina is overleden op 20-06-1875 in Spanbroek, 34 jaar oud.
Notitie bij Catharina: dochter van Frans van Ophen, slachter, en Aafje Hobree
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 10-01-1878 in Spanbroek met Jantje Konijn, 34 jaar oud. Jantje is geboren op 05-11-1843 in Spanbroek. Jantje is overleden op 18-11-1917 in Bloemendaal, 74 jaar oud.
Notitie bij Jantje: dochter van Jacob Konijn en Jantje Jansma
Kind van Klaas en Catharina:
1 Aafje Beers, geboren op 15-06-1875 in Spanbroek. Volgt VIII-a.
Kind van Klaas en Jantje:
2 Klaasje Beers, geboren op 04-11-1879 in Spanbroek. Klaasje is overleden op 20-06-1897 in Spanbroek, 17 jaar oud.
VII-b Cornelia Beers is geboren op 24-05-1839 in Wervershoof, dochter van Simon Beers (zie VI-b) en Geesje Appelman. Cornelia is overleden op 05-04-1907 in Wervershoof, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1907.
Beroep:
dienstmeid (1871)
Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1871 in Wervershoof met Cornelis Commandeur, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-02-1843 in Wervershoof, zoon van Ewoud Commandeur en Teetje Meester. Cornelis is overleden op 27-07-1916 in Wervershoof, 73 jaar oud.
Beroep:
arbeider (1871), bloemistknecht (1896), landbouwer (1907)
VII-c Teetje Beers is geboren op 04-12-1850 in Wervershoof, dochter van Simon Beers (zie VI-b) en Geesje Appelman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1850. Teetje is overleden op 04-02-1927 in Venhuizen, 76 jaar oud.
Notitie bij Teetje: ook Tekla Beers; bij overlijden Tekela Beers, weduwe
Beroep:
dienstmeid (1879)
Teetje trouwde, 28 jaar oud, op 12-06-1879 in Wervershoof met Maarten de Haan, 38 jaar oud. Maarten is geboren op 26-11-1840 in Venhuizen. Maarten is overleden op 21-01-1913 in Venhuizen, 72 jaar oud.
Notitie bij Maarten: in 1879 dienstknecht, zoon van Maarten de Haan en Aafje Wouters
VII-d Arien Beers is geboren op 04-03-1853 in Wervershoof, zoon van Simon Beers (zie VI-b) en Geesje Appelman. Arien is overleden op 28-02-1940 in Oosterblokker, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1940. Hij is begraven op 31-12-1940 in Oosterblokker.
Notitie bij Arien: ook Arie Beers
Beroep:
landbouwer (1901, 1902, 1921, 1923), arbeider (1882, 1883, 1893, 1895)
Arien trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1881 in Wervershoof met Geertje Koomen, 24 jaar oud. Geertje is geboren op 22-01-1857 in Zwaag. Geertje is overleden op 07-05-1928 in Blokker, 71 jaar oud.
Notitie bij Geertje: ook Geertruida Komen; dochter van Klaas Koomen, landbouwer, en Marijtje Steltenpool
Kinderen van Arien en Geertje:
1 Simon Beers, geboren op 03-04-1882 in Wervershoof. Volgt VIII-b.
2 Klaas Beers, geboren op 25-04-1883 in Wervershoof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1883. Klaas is overleden op 13-10-1901 in Wervershoof, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1901.
Beroep:
arbeider (1901)
3 Gesina Beers, geboren op 20-10-1884 in Wervershoof. Volgt VIII-c.
4 Maria Beers, geboren op 26-09-1886 in Wervershoof. Volgt VIII-d.
5 Jacob Beers, geboren op 03-03-1888 in Wervershoof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1888. Jacob is overleden op 26-04-1902 in Wervershoof, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1902.
Beroep:
arbeider (1902)
6 Johannes (Jan) Beers, geboren op 27-06-1889 in Wervershoof. Volgt VIII-e.
7 Petrus (Piet) Beers, geboren op 01-05-1893 in Wervershoof. Volgt VIII-f.
8 Elisabeth Beers, geboren op 08-04-1895 in Wervershoof. Volgt VIII-g.
9 Cornelia (Keetje) Beers, geboren op 09-01-1897 in Wervershoof. Volgt VIII-h.
10 Antonius (Teun) Beers, geboren op 25-09-1898 in Wervershoof. Volgt VIII-i.
VII-e Teetje Beers is geboren op 01-05-1856 in Andijk, dochter van Maarten Beers (zie VI-c) en Trijntje Berkhout. Teetje is overleden op 15-06-1889 in Wervershoof, 33 jaar oud. Teetje trouwde, 25 jaar oud, op 07-11-1881 in Wervershoof met Jan Appelman, 42 jaar oud. Jan is geboren op 08-09-1839 in Hoogkarspel.
Notitie bij Jan: in 1881 winkelier, zoon van Jacob Appelman en Grietje Rood
VII-f Teunis Buis is geboren omstreeks 1827 in Sijbekarspel, zoon van Pieter Buis en Trijntje Zwart (zie VI-d).
Beroep:
landman
Teunis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 19-04-1855 in Westwoud met Antje Vreijers, 19 jaar oud. Antje is geboren op 14-06-1835 in Westwoud, dochter van Jan Vreijers en Marijtje (Maartje) Dirks de Haan. Antje is overleden op 07-02-1907 in Hoogwoud, 71 jaar oud. Antje trouwde later op 02-11-1865 in Hoogwoud met Jan van Diepen (1822-1888).
Notitie bij Antje: in genlias: Antje Vrijjer
Beroep:
boerin, veehoudster
VII-g Vernandes Stuijt is geboren op 26-04-1845 in Hoogwoud, dochter van Jacob Stuijt (zie VI-f) en Cornelia Overman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1845. Vernandes is overleden op 14-08-1915 in Hoogwoud, 70 jaar oud.
Notitie bij Vernandes: ook Nantje Stuijt
Vernandes trouwde, 27 jaar oud, op 21-02-1873 in Hoogwoud met Jan Groot, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1850 in Ursem. Jan is overleden op 22-11-1920 in Hoogwoud, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: in 1873 landman zoon van Jacob Groot en Antje Oudemans; in 1908 Jan Jacobsz Groot
Beroep:
VII-h Elisabeth Stuijt is geboren op 15-09-1849 in Hoogwoud, dochter van Jacob Stuijt (zie VI-f) en Cornelia Overman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1849. Elisabeth is overleden op 28-10-1884 in Hoogwoud, 35 jaar oud. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1875 in Hoogwoud met Jan Kaptein, 29 jaar oud. Jan is geboren op 21-02-1846 in Wieringen. Jan is overleden op 26-05-1882 in Hoogwoud, 36 jaar oud.
Notitie bij Jan: verwer, zoon van Jan Kaptein, schipper, en Hendrikje Wigbout
Beroep:
verver (1875)
VII-i Crelisje Stuijt is geboren op 14-05-1856 in Wognum, dochter van Pieter Stuijt (zie VI-h) en Maartje de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1856. Crelisje is overleden op 10-09-1912, 56 jaar oud.
Notitie bij Crelisje: ook Cornelia Stuijt; in 1879 Crelisje Stuit
Crelisje trouwde, 22 jaar oud, op 24-04-1879 in Wognum met Jan Stroet, 24 jaar oud. Jan is geboren op 21-10-1854 in Hoogwoud. Jan is overleden op 13-07-1924, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: in 1879 landman, zoon van Pieter Stroet, landman, en Geertje Veenboer
Beroep:
landman (1879, 1914, 1918)
VII-j Johannes (Jan) Stuijt is geboren op 13-08-1857 in Wognum, zoon van Pieter Stuijt (zie VI-h) en Maartje de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1857. Jan is overleden op 30-07-1928 in Spanbroek, 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: in 1882 Johannes Stuit; ook vaak Jan Stuijt
Beroep:
landman (1882, 1923), landbouwer (1912)
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 20-04-1882 in Spanbroek met Maartje Klaver, ongeveer 20 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1862 in Spanbroek. Maartje is overleden op 19-05-1908 in Spanbroek, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Maartje: dochter van Cornelis Klaver, landman, en Aaltje Klaver
Kinderen van Jan en Maartje:
1 Cornelis Stuijt, geboren op 07-05-1885 in Wognum. Volgt VIII-j.
2 Petrus Stuijt, geboren op 10-09-1889 in Wognum. Petrus is overleden op 10-09-1889 in Wognum, geen dag oud.
Notitie bij Petrus: leeftijd 7 uren
3 Aaltje Stuijt, geboren omstreeks 1891 in Wognum. Volgt VIII-k.
4 Stuijt, levenloos geboren dochter, geboren op 30-11-1893 in Wognum.
5 Trijntje Stuijt, geboren omstreeks 1898 in Spanbroek. Volgt VIII-l.
VII-k Nicolaas Stuijt is geboren op 21-02-1856 in Starnmeer (Akersloot), zoon van Ariën Stuijt (zie VI-i) en Antje Komen. Nicolaas is overleden op 28-11-1938 in Alkmaar, 82 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: 1880 van Graftermeer naar Uitgeest; woonde in 1882, 1886, 1890 en 1896 aan de Busch en in 1899 te Dorregeest; in 1922 landbouwer wonende in Schermerhorn; op 28 april 1925 vertrokken van Schermerhorn naar Alkmaar
Beroep:
veehouder (1886, 1890, 1899, 1908), landman (1896 en 1906), landbouwer (1922)
Nicolaas trouwde, 22 jaar oud, op 10-01-1879 in Uitgeest met Jannetje Noom, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op 01-02-1858 in Uitgeest, dochter van Willem Noom en Neeltje Boon. Jannetje is overleden op 26-09-1923 in Schermerhorn, 65 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: ook Joanna Noom
Kinderen van Nicolaas en Jannetje:
1 Anna Maria Stuijt, geboren op 31-08-1881 in Uitgeest. Volgt VIII-m.
2 Cornelia (Neeltje) Stuijt, geboren op 14-12-1882 in Uitgeest. Volgt VIII-n.
3 Adrianus Johannes Stuijt, geboren op 25-05-1884 in Uitgeest. Volgt VIII-o.
4 Stuijt, levenloos geboren zoon, geboren op 10-11-1885 in Uitgeest.
5 Wilhelmina Geertruida Stuijt, geboren op 13-10-1886 in Uitgeest. Volgt VIII-p.
6 Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt, geboren op 23-05-1888 in Uitgeest. Volgt VIII-q.
7 Johannes (Jan) Stuijt, geboren op 11-01-1890 in Uitgeest. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: is in 1926 naar Canada geëmigreerd; staat als Johannes Stuyt in Canada geregistreerd bij aankomst in Quebec met schip Marburn van de Canadian Pacific op 3 mei 1926; woonde in 1948 in Vancouver, B.C., Canada
8 Nicolaas Gerardus Stuijt, geboren op 08-04-1891 in Uitgeest. Volgt VIII-r.
9 Johanna Stuijt, geboren op 23-01-1893 in Uitgeest. Johanna is overleden op 22-05-1893 in Uitgeest, 3 maanden oud.
10 Johanna Stuijt, geboren op 14-07-1894 in Uitgeest. Volgt VIII-s.
11 Cornelia Stuijt, geboren op 03-09-1896 in Uitgeest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1896. Cornelia is overleden op 17-11-1900 in Uitgeest, 4 jaar oud.
12 Hendrik (Hein) Stuijt, geboren op 19-10-1897 in Uitgeest. Volgt VIII-t.
13 Jacob Stuijt, geboren op 29-10-1899 in Uitgeest. Jacob is overleden op 02-03-1900 in Uitgeest, 4 maanden oud.
VII-l Jacob Stuijt is geboren op 04-03-1857 in Akersloot, zoon van Ariën Stuijt (zie VI-i) en Antje Komen. Jacob is overleden op 30-12-1929 in Edam, 72 jaar oud.
Notitie bij Jacob: woonde in 1885 Westdijk, in 1887/1891 Wormerweg in de Beemster
Beroep:
landman
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 22-04-1884 in Berkhout met Antje Bakker, 25 jaar oud. Antje is geboren op 16-01-1859 in Berkhout, dochter van Gerbrand Bakker en Dieuwertje Hofland. Antje is overleden op 07-04-1931 in Edam, 72 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Antje:
1 Antje Stuijt, geboren op 17-04-1885 in Beemster. Antje is overleden op 22-08-1891 in Beemster, 6 jaar oud.
2 Dieuwertje Stuijt, geboren op 03-06-1887 in Beemster. Volgt VIII-u.
3 Ariaantje Stuijt, geboren op 11-08-1888 in Beemster.
4 Cornelia Stuijt, geboren op 09-02-1891 in Beemster. Cornelia is overleden op 09-12-1891 in Beemster, 10 maanden oud.
5 Anna Cornelia Stuijt, geboren op 06-04-1895 in Beemster. Volgt VIII-v.
VII-m Cornelia Stuijt is geboren op 18-09-1860 in Akersloot, dochter van Ariën Stuijt (zie VI-i) en Antje Komen. Cornelia is overleden op 03-04-1904 in Beemster, 43 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1887 in Beemster met Nicolaas (Klaas) Velzeboer, 31 jaar oud. Klaas is geboren op 10-09-1855 in Beemster, zoon van Willem Velzeboer en Marijtje de Lange. Klaas is overleden op 01-01-1914 in Beemster, 58 jaar oud.
Beroep:
boerenbedrijf (1887), veehouder (1911)
Kind van Cornelia en Klaas:
1 Maria Velzeboer, geboren omstreeks 1888 in Beemster. Volgt VIII-w.
VII-n Jacob Stuijt is geboren op 11-06-1854 in Wognum, zoon van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1854. Jacob is overleden op 05-04-1940, 85 jaar oud. Hij is begraven in Purmerend, RK begraafplaats.
Notitie bij Jacob: in 1880 Jacob Stuit
Beroep:
landman (1880)
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1880 in Wijdewormer met Eva Maria Blankert, ongeveer 27 jaar oud. Eva is geboren omstreeks 1853 in Assendelft. Eva is overleden op 27-11-1934 in Assendelft, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Eva: dochter van Manus Blankert, veehouder, en Guurtje Kramer
VII-o Maartje Stuijt is geboren op 06-11-1855 in Wognum, zoon van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Maartje is overleden op 14-10-1933 in Monnickendam, 77 jaar oud. Hij is begraven in Monnickendam RK begraafplaats.
Notitie bij Maartje: ook: Maartje Stuit; op 24 juni1876 van Akersloot naar Wognum; met Pieter Huiberts samen op 30 april 1878 naar de Beemster
Maartje trouwde, 20 jaar oud, op 21-04-1876 in Akersloot met Pieter Huiberts, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 08-11-1854 in Landsmeer, dochter van Aldert Huiberts en Geertje Poel. Pieter is overleden op 20-09-1934 in Monnickendam, 79 jaar oud.
Notitie bij Pieter: geboren in Broekermeer, zoon van Aldert Huiberts en Geertje Poel; op 18 augustus 1876 naar Wognum, Westeinde 140
Beroep:
landman (1876)
VII-p Johannes (Jan) Stuijt is geboren op 17-04-1857 in Wognum, zoon van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1857.
Notitie bij Jan: komt voor in de militieregisters als Johannes Stuit, geboren 17-4-1857 te Wognum; bij huweliijk Johannes Stuit, banketbakker, oud 26 jaar, wonende te Alkmaar
Beroep:
banketbakker (1884), broodslijter te Alkmaar (1902)
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 10-02-1884 in Oterleek met Johanna de Lange, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1860 in Purmerend, dochter van Cornelis de Lange en Aaltje Paardebos.
Notitie bij Johanna: bij huwelijk wonende te Oterleek
Kind van Jan en Johanna:
1 Alida Johanna Stuijt, geboren op 19-02-1887 in Alkmaar. Volgt VIII-x.
VII-q Cornelia Stuijt is geboren op 26-10-1860 in Wognum, dochter van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Cornelia is overleden op 16-08-1936 in Beverwijk, 75 jaar oud. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 25-04-1884 in Akersloot met Johannes Bruin, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 24-05-1860 in Zijpe, zoon van Jan Bruin en Maria Kos. Johannes is overleden op 08-04-1922 in Amsterdam, 61 jaar oud.
Beroep:
landman (1884)
VII-r Grietje Stuijt is geboren op 03-03-1863 in Wognum, dochter van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1863. Grietje is overleden op 29-06-1937 in Schermerhorn, 74 jaar oud.
Beroep:
veehoudster (1902)
Grietje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1887 in Akersloot met Cornelis Kuijs, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-05-1865 in Akersloot, zoon van Gerrit Kuijs en Maartje Zonneveld. Cornelis is overleden op 07-05-1900 in Schermerhorn, 34 jaar oud.
Beroep:
landman (1887)
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 28-04-1902 in Schermerhorn met Dirk Huiberts, ongeveer 39 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1863 in Obdam, zoon van Cornelis Huiberts en Grietje Kreigers.
Beroep:
landbouwer (1902)
VII-s Arien Stuijt is geboren op 14-12-1864 in Wognum, zoon van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1864. Arien is overleden op 18-07-1930 in Zijpe, 65 jaar oud.
Notitie bij Arien: van 1892 t/m 1897 landman, wonende in de Starnmeer; woonde in 1929 te Zijpe
Beroep:
landman (1891), landbouwer (1919), veehandelaar (1929)
Arien trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1891 in Zijpe met Catharina de Wit, 28 jaar oud. Catharina is geboren op 11-02-1863 in Zijpe, dochter van Adam de Wit en Anna Strooper. Catharina is overleden op 11-08-1937 in Alkmaar, 74 jaar oud.
Kinderen van Arien en Catharina:
1 Johannes Adam Stuijt, geboren op 07-09-1892 in Akersloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1892. Johannes is overleden op 17-01-1942 in Castricum, 49 jaar oud.
2 Anna Alida Stuijt, geboren op 23-02-1894 in Akersloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1894.
3 Adam Petrus Stuijt, geboren op 13-03-1895 in Akersloot. Volgt VIII-y.
4 Jacob Stuijt, geboren op 07-06-1896 in Akersloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1896. Jacob is overleden op 30-05-1916 in Zijpe, 19 jaar oud.
5 Alida Maria Stuijt, geboren op 15-08-1897 in Akersloot. Volgt VIII-z.
6 Stuijt, levenloos geboren dochter, geboren op 26-01-1902 in Zijpe.
VII-t Floris Stuijt is geboren op 08-04-1866 in Wognum, zoon van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1866.
Notitie bij Floris: ingeschreven in 1889 te Amsterdam komend van Akersloot als Slachtersknecht wonende Rembrandtplein 25
Beroep:
varkensslachter (1889), expediteur (1910)
Floris trouwde, 23 jaar oud, op 02-10-1889 in Amsterdam met Maria Engelina Hendrika Geurs, 26 jaar oud. Maria is geboren op 05-09-1863 in Amsterdam.
Notitie bij Maria: dochter van Jacob Geurs, metselaar, en Maria Engel Klöker
Kinderen van Floris en Maria:
1 Alida Frederika Maria Stuijt, geboren op 24-08-1890 in Amsterdam. Volgt VIII-aa.
2 Maria Geertruida Stuijt, geboren op 06-07-1896 in Amsterdam.
VII-u Antje Stuijt is geboren op 23-09-1867 in Wognum, dochter van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1867. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1891 in Akersloot met David Cornelis Vromesteijn, 38 jaar oud. David is geboren op 25-12-1852 in Leiderdorp, zoon van Petrus Vromesteijn en Anna Kokshoorn. David is overleden op 20-12-1922 in Beverwijk, 69 jaar oud.
Beroep:
landman (1891)
VII-v Marijtje Stuijt is geboren op 01-10-1871 in Akersloot, dochter van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1871. Marijtje is overleden op 20-01-1949 in Alkmaar, 77 jaar oud. Marijtje trouwde, 39 jaar oud, op 21-02-1911 in De Rijp met Wijert Duin, 39 jaar oud. Wijert is geboren op 01-12-1871 in Obdam. Wijert is overleden op 06-02-1951, 79 jaar oud.
Notitie bij Wijert: ook Weijert Duin; in 1911 administrateur, zoon van Cornelis Duin, landman, en Antje Klaver
VII-w Pieter Stuijt is geboren op 09-01-1873 in Akersloot, zoon van Jan Stuijt (zie VI-k) en Aaltje Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1873.
Notitie bij Pieter: volgens bevolkingsregister 1921-1939 Heerhugowaard van beroep agent NH Dagblad, in 1926 vertrokken naar Westwoud
Beroep:
arbeider (1907)
Pieter trouwde, 34 jaar oud, op 31-01-1907 in Beverwijk met Anna Böhm, 29 jaar oud. Anna is geboren op 03-06-1877 in Beverwijk.
Notitie bij Anna: dochter van Nicolaas Bohm, metselaar, en Alida Sophia Handgraaf
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Johannes Petrus Stuijt, geboren op 12-01-1908 in Schagen.
2 Alida Sophia Louisa (Alie) Stuijt, geboren op 28-04-1909 in Haarlemmermeer. Volgt VIII-ab.
VIII-a Aafje Beers is geboren op 15-06-1875 in Spanbroek, dochter van Klaas Beers (zie VII-a) en Catharina van Ophem. Aafje is overleden op 16-05-1917 in ’s-Gravenhage, 41 jaar oud. Aafje trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1901 in Obdam met Adrianus Johannes Schneiders, 24 jaar oud. Adrianus is geboren op 10-02-1877 in Nibbixwoud. Adrianus is overleden op 23-05-1951 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: zoon van Bernardus Julius Schneiders en Catharina Spijkman
Beroep:
bewaarder (1901), smid
VIII-b Simon Beers is geboren op 03-04-1882 in Wervershoof, zoon van Arien Beers (zie VII-d) en Geertje Koomen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1882. Simon is overleden op 19-03-1973 in Oosterblokker, 90 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Simon trouwde, 29 jaar oud, op 09-11-1911 in Zaandam met Immetje Nugter, 35 jaar oud. Immetje is geboren op 08-05-1876 in Andijk. Immetje is overleden op 06-03-1959 in Oosterblokker, 82 jaar oud.
Notitie bij Immetje: Ook Emma, dochter van Jacob Nugter en Antje Paaij
Kinderen van Simon en Immetje:
1 Anna Geertruida Beers, geboren op 30-12-1913 in Wervershoof. Volgt IX-a.
2 Nicolaas Jacobus Beers, geboren op 07-05-1919 in Blokker. Nicolaas is overleden op 18-11-1937 in Hoorn (NH), 18 jaar oud.
VIII-c Gesina Beers is geboren op 20-10-1884 in Wervershoof, dochter van Arien Beers (zie VII-d) en Geertje Koomen. Gesina trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1912 in Wervershoof met Pieter Kreuk, ongeveer 33 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1879 in Grootebroek. Pieter is overleden op 10-11-1933 in Utrecht, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Pieter: in 1912 landbouwer, zoon van Gerrit Kreuk, landbouwer, en Freekje de Wit
VIII-d Maria Beers is geboren op 26-09-1886 in Wervershoof, dochter van Arien Beers (zie VII-d) en Geertje Koomen. Maria is overleden op 24-09-1964, 77 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1912 in Wervershoof met Klaas Bakker, 30 jaar oud. Klaas is geboren op 21-06-1881 in Grootebroek. Klaas is overleden op 19-07-1933 in Hoogkarspel, 52 jaar oud.
Notitie bij Klaas: in 1912 visser, zoon van Dirk Bakker, landbouwer, en Aafje Kok
VIII-e Johannes (Jan) Beers is geboren op 27-06-1889 in Wervershoof, zoon van Arien Beers (zie VII-d) en Geertje Koomen. Jan is overleden op 16-11-1973, 84 jaar oud.
Beroep:
landbouwer (1914)
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1914 in Hoogkarspel met Aafje Noordeloos, 25 jaar oud. Aafje is geboren op 28-06-1888 in Grootebroek. Aafje is overleden op 18-10-1967 in Hoogkarspel, 79 jaar oud.
Notitie bij Aafje: ook Afra Noordeloos; dochter van Pieter Noordeloos en Antje Knol
Kinderen van Jan en Aafje:
1 Bernadeth Beers.
2 Piet Beers, geboren in 1915. Volgt IX-b.
3 Geertruida (Truus) Beers, geboren op 04-05-1916 in Wervershoof. Truus is overleden op 30-01-1959 in Hoorn (NH), 42 jaar oud.
4 Jaap Beers, geboren op 23-03-1917. Volgt IX-c.
5 Arie Beers, geboren op 18-06-1919. Volgt IX-d.
6 Anna Beers, geboren op 27-10-1920. Volgt IX-e.
7 Nick Beers, geboren op 08-10-1921. Volgt IX-f.
8 Jan Beers, geboren op 25-10-1922. Volgt IX-g.
9 Siemon Beers, geboren in 1924.
10 Jozef Beers, geboren op 20-03-1925 in Nibbixwoud. Jozef is overleden op 11-06-1942 in Nibbixwoud, 17 jaar oud.
11 Paulus (Paul) Beers, geboren op 20-03-1925. Volgt IX-h.
12 Gezina (Gina) Beers, geboren op 12-07-1926 in Nibbixwoud. Gina is overleden op 03-05-2012 in Hoorn (NH), 85 jaar oud.
13 Pe Beers, geboren op 10-12-1928. Volgt IX-i.
14 Theo Beers, geboren op 07-02-1930. Volgt IX-j.
15 Cor Beers, geboren op 29-05-1931. Volgt IX-k.
VIII-f Petrus (Piet) Beers is geboren op 01-05-1893 in Wervershoof, zoon van Arien Beers (zie VII-d) en Geertje Koomen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1893. Piet is overleden op 31-10-1972 in Enkhuizen, 79 jaar oud. Piet trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1917 in Grootebroek met Elisabeth Appelman, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1895 in Bovenkarspel.
Notitie bij Elisabeth: dochter van Gerrit Appelman en Antje Meijlink
Kind van Piet en Elisabeth:
1 Geertruida Maria Beers, geboren op 26-05-1918 in Wervershoof. Volgt IX-l.
VIII-g Elisabeth Beers is geboren op 08-04-1895 in Wervershoof, dochter van Arien Beers (zie VII-d) en Geertje Koomen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1895. Elisabeth is overleden op 04-02-1953 in Grootebroek, 57 jaar oud. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1919 in Wervershoof met Gerardus Rood, ongeveer 24 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1895 in Grootebroek.
Notitie bij Gerardus: in 1919 landbouwer, zoon van Cornelis Rood, brandstoffenhandelaar, en Cornelia Visser
VIII-h Cornelia (Keetje) Beers is geboren op 09-01-1897 in Wervershoof, dochter van Arien Beers (zie VII-d) en Geertje Koomen. Keetje is overleden op 05-12-1980, 83 jaar oud. Zij is begraven in Westerblokker. Keetje trouwde, 24 jaar oud, op 20-04-1921 in Blokker met Theodorus Koeman, 26 jaar oud. Theodorus is geboren op 08-01-1895 in Nibbixwoud. Theodorus is overleden op 02-04-1984, 89 jaar oud. Hij is begraven in Westerblokker.
Notitie bij Theodorus: in 1921 landbouwer, zoon van Jacob Koeman, landbouwer, en Antje Voerman
VIII-i Antonius (Teun) Beers is geboren op 25-09-1898 in Wervershoof, zoon van Arien Beers (zie VII-d) en Geertje Koomen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1898. Teun is overleden in 1984 in Hoorn (NH), 85 of 86 jaar oud.
Beroep:
landbouwer (1923), boerenarbeider (1928)
Teun trouwde, 24 jaar oud, op 10-01-1923 in Blokker met Geertruida van Westen, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 06-10-1898 in Blokker. Geertruida is overleden op 25-11-1928 in Hoorn (NH), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1928.
Notitie bij Geertruida: dochter van Ente van Westen, cafehouder, en Dieuwertje Bakker
Kinderen van Teun en Geertruida:
1 Adrianus Beers, geboren op 25-01-1925 in Blokker. Volgt IX-m.
2 Beers, levenloos geboren dochter, geboren op 25-11-1928 in Hoorn. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1928.
VIII-j Cornelis Stuijt is geboren op 07-05-1885 in Wognum, zoon van Johannes (Jan) Stuijt (zie VII-j) en Maartje Klaver. Cornelis is overleden op 11-02-1981 in Lobith, 95 jaar oud. Hij is begraven op 14-02-1981 in Lobith.
Beroep:
landbouwer (1912)
Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 19-04-1912 in Harenkarspel met Aafje Ida Strooper, 22 jaar oud. Aafje is geboren op 29-03-1890 in Harenkarspel. Aafje is overleden op 04-02-1931 in Spanbroek, 40 jaar oud.
Notitie bij Aafje: dochter van Willem Strooper, landbouwer, en Guurtje Baas
(2) trouwde, minstens 46 jaar oud, na 1931 met Antje Groot.
VIII-k Aaltje Stuijt is geboren omstreeks 1891 in Wognum, dochter van Johannes (Jan) Stuijt (zie VII-j) en Maartje Klaver. Aaltje is overleden op 05-06-1936 in Alkmaar, ongeveer 45 jaar oud. Aaltje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 18-04-1923 in Spanbroek met Arie Komen, ongeveer 36 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1887 in Heerhugowaard, zoon van Klaas Komen en Grietje van Diepen. Arie is overleden op 28-07-1936 in Ursem, ongeveer 49 jaar oud.
Beroep:
landman (1923)
VIII-l Trijntje Stuijt is geboren omstreeks 1898 in Spanbroek, dochter van Johannes (Jan) Stuijt (zie VII-j) en Maartje Klaver. Trijntje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-04-1923 in Spanbroek met Nicolaas Cornelis Laan, ongeveer 23 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1900 in Opmeer.
Notitie bij Nicolaas: zoon van Nicolaas Laan, landman, en Dieuwertje Schilder
Beroep:
landman (1923)
VIII-m Anna Maria Stuijt is geboren op 31-08-1881 in Uitgeest, dochter van Nicolaas Stuijt (zie VII-k) en Jannetje Noom. Anna is overleden op 28-11-1905 in Purmerend, 24 jaar oud. Zij is begraven in Purmerend (RK begraafplaats). Anna trouwde, 22 jaar oud, op 28-04-1904 in Uitgeest met Pieter Kuijs, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 05-11-1877 in Castricum, zoon van Jan Kuijs en Neeltje Kraakman. Pieter is overleden op 23-07-1966 in Castricum, 88 jaar oud.
Notitie bij Pieter: bakker, landman, landbouwer, organist en muziekdirigent; Pieter had met zijn vrouw een bakkerij met winkel in Purmerend. Zij werd echter al gauw ziek en na haar overlijden sukkelde hij nog ruim een jaar door met telkens andere huishoudsters. Begin 1907 vertrok hij weer naar Castricum, om bij zijn ouders in te trekken. Deze hadden, behalve een bakkerij, ook nog een boerderij in de Kerkbuurt. Pieter zei het bakkersvak vaarwel en koos voor de boerderij, zodat hij voortaan landman of landbouwer werd. Pieter kreeg pianolessen en op 15 jarige leeftijd zelfs orgelles. Na zijn terugkeer in Castricum kreeg hij de leiding over het Castricums Mannenkoor, dat in 1909 in Bakkum zijn 1e concert gaf. Ook de fanfare stond meerdere jaren onder zijn leiding. Verder was hij lid van de toneelgroep en dirigent (direkteur) van zangkoren en fanfare-orkesten in Castricum, Egmond-Binnen, Heemskerk en Heiloo. Na het overlijden van Willem Piepers in 1920 werd hij aangesteld als organist van de Pancratius-parochiekerk te Castricum. Hij ontving de pauselijke onderscheiding het gouden kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" en een eremedaille in de Orde van Oranje Nassau. Hij hertrouwde in 1914 te Castricum met Catharina Brandjes
Beroep:
bakker (1904 en 1906), landman (1914)
VIII-n Cornelia (Neeltje) Stuijt is geboren op 14-12-1882 in Uitgeest, dochter van Nicolaas Stuijt (zie VII-k) en Jannetje Noom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1882. Neeltje is overleden op 05-04-1942 in De Rijp, 59 jaar oud. Zij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 25-04-1906 in Uitgeest met Nicolaas Beers, 24 jaar oud. Nicolaas is geboren op 08-09-1881 in Westzaan, zoon van Jan Beers en Vrouwtje de Haan. Nicolaas is overleden op 12-05-1956 in Oostzaan, 74 jaar oud. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Nicolaas: op 13-4-1894 naar Sint Michielsgestel en op 27-7-1904 terug in de Beemster, op 25-51906 van uitgeest naar de Beemster; hij betrok in 1906 de boerderij Loeffendijk aan de Noorddijk no. 1 (C 233) in de Beemster en vertrok op 20-3-1928 naar De Rijp
Beroep:
landman (1906), veehouder (1917), landbouwer (1930), tuinder (1940), manufacturier
Kinderen van Neeltje en Nicolaas:
1 Veronica Johanna (Vroon) Beers, geboren op 02-03-1907 in Beemster. Volgt IX-n.
2 Johanna Cornelia (Jo) Beers, geboren op 04-02-1908 in Beemster. Jo is overleden op 13-08-1990 in Eindhoven, 82 jaar oud. Zij is begraven op 17-08-1990 in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Jo: 29.06.1926 Van de Beemster naar De Rijp (Rechtestraat 58)
05.01.1946 Vertrokken vanuit de Rijp naar Eindhoven
Beroep:
kraamverzorgster
3 Johannes Nicolaas (Jan) Beers, geboren op 28-02-1909 in Beemster. Jan is overleden op 29-06-1909 in Beemster, 4 maanden oud.
4 Johannes Nicolaas (Jan) Beers, geboren op 08-05-1910 in Beemster. Volgt IX-o.
5 Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers, geboren op 16-03-1912 in Beemster. Volgt IX-p.
6 Petrus Cornelis (Piet) Beers, geboren op 04-11-1913 in Beemster. Volgt IX-q.
7 Adrianus Hendrikus (Arie) Beers, geboren op 02-11-1915 in Beemster. Volgt IX-r.
8 Beers, levenloos geboren zoon, geboren op 19-01-1917 in Beemster.
9 Cornelis Petrus Beers, geboren op 01-07-1918 in Beemster. Volgt IX-s.
10 Henricus Jozef (Hen) Beers, geboren op 30-03-1922 in Beemster. Hen is overleden op 06-02-1945 in De Rijp, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1945. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Hen: Hendrikus Jozef Beers; tijdens een razzia doodgeschoten door de Duitse bezetting; ter nagedachtenis is in 1999 een gedenkplaats onthuld bij de voormalige Openbare Lagere School te Midden-Beemster; hij staat vermeld in het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting en op erelijst.nl als Hendricus Jozef Beers; zijn naam wordt ook als gevallen voor het vaderland vermeld in een kapelletje bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo bij leden van St. Christophorus
Beroep:
Koster, manufacturier
VIII-o Adrianus Johannes Stuijt is geboren op 25-05-1884 in Uitgeest, zoon van Nicolaas Stuijt (zie VII-k) en Jannetje Noom. Adrianus is overleden op 17-05-1953 in Uitgeest, 68 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: in 1918 van Zijpe naar Monnickendam, in 1923 van Monnickendam naar Ilpendam
Beroep:
veehouder (1912), landbouwer (1918), cafehouder (1923)
Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1912 in Zijpe met Trijntje Schilder, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 09-11-1886 in Zijpe, dochter van Pieter Schilder en Aaltje Wijnker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1886. Trijntje is overleden op 15-12-1955 in Castricum, 69 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: ook Catharina Schilder
Kinderen van Adrianus en Trijntje:
1 Nicolaas Petrus Stuijt, geboren omstreeks 1913 in Zijpe. Nicolaas is overleden op 11-08-1915 in Zijpe, ongeveer 2 jaar oud.
2 Petrus Cornelis Stuijt, geboren op 10-06-1914 in Zijpe. Volgt IX-t.
3 Anna Maria Stuijt, geboren op 06-10-1915 in Zijpe. Anna is overleden op 07-10-1915 in Zijpe, 1 dag oud.
4 Nicolaas Stuijt, geboren op 21-10-1916 in Zijpe.
5 Adrianus Johannes Stuijt, geboren op 13-07-1918 in Monnickendam.
6 Alida Cornelia Maria Stuijt, geboren op 06-12-1919 in Monnickendam.
7 Johan Stuijt, geboren in 1921 in Monnickendam. Johan is overleden op 24-03-1922 in Monnickendam, 0 of 1 jaar oud.
8 Johan Stuijt, geboren op 31-01-1924 in Ilpendam. Johan is overleden op 12-04-1926 in Ilpendam, 2 jaar oud.
VIII-p Wilhelmina Geertruida Stuijt is geboren op 13-10-1886 in Uitgeest, dochter van Nicolaas Stuijt (zie VII-k) en Jannetje Noom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1886. Wilhelmina is overleden op 27-03-1959 in Castricum, 72 jaar oud. Zij is begraven in Castricum, RK begraafplaats. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 17-06-1908 in Schermerhorn met Theodorus Kuijs, 22 jaar oud. Theodorus is geboren op 13-07-1885 in Castricum, zoon van Jan Kuijs en Neeltje Kraakman. Theodorus is overleden op 07-04-1952 in Castricum, 66 jaar oud. Hij is begraven in Castricum, RK begraafplaats.
Beroep:
bloemkweker (1908)
VIII-q Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt is geboren op 23-05-1888 in Uitgeest, dochter van Nicolaas Stuijt (zie VII-k) en Jannetje Noom. Wilhelmina is overleden op 20-06-1954 in Haarlem, 66 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: woonde 1921-1936 te Zijpe
Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1911 in Schermerhorn met Nicolaas Petrus Kruijer, 23 jaar oud. Nicolaas is geboren op 28-10-1888 in Zijpe, zoon van Allardus Jacobus Kruijer en Gerarda Bloothoofd.
Beroep:
veehouder (1911)
VIII-r Nicolaas Gerardus Stuijt is geboren op 08-04-1891 in Uitgeest, zoon van Nicolaas Stuijt (zie VII-k) en Jannetje Noom. Nicolaas is overleden op 04-02-1966 in Nibbixwoud, 74 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1966 in Nibbixwoud (RK begraafplaats).
Notitie bij Nicolaas: op 12 april 1925 vertrokken van Schermerhorn naar Nibbixwoud
Beroep:
veehouder (1925)
Nicolaas trouwde, 33 jaar oud, op 16-02-1925 in Nibbixwoud met Wilhelmina Dekker, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 17-08-1897 in Nibbixwoud, dochter van Willem Dekker en Jantje op den Kelder. Wilhelmina is overleden op 25-09-1991, 94 jaar oud. Zij is begraven in Nibbixwoud (RK begraafplaats).
VIII-s Johanna Stuijt is geboren op 14-07-1894 in Uitgeest, dochter van Nicolaas Stuijt (zie VII-k) en Jannetje Noom. Johanna is overleden op 14-12-1924 in De Rijp, 30 jaar oud. Zij is begraven in De Rijp, RK begraafplaats. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1916 in Schermerhorn met Hendrik August (August) Sunder, 32 jaar oud. August is geboren op 21-02-1884 in De Rijp, zoon van Bernhard Sunder en Maria Adelheid Gohmann. August is overleden op 16-06-1939 in Alkmaar, 55 jaar oud. August trouwde later op 06-10-1926 met Dorothea Catharina Westerhof (1890-1986).
Notitie bij August: bij huwelijk in 1916 Sünder; verder ook Heinrich Sunder; hij had een manufacturenzaak in De Rijp. Johanna Cornelia (Jo) Beers (1908-1990) werkte daar en was daar in de kost. Na overlijden van echtgenote verkocht hij de zaak in 1928 aan zijn zwager de vader van Jo Beers; hij hertrouwde later met Dorothea Catharina Westerhof (1890-1986); hij kocht in 1929 voor f17.500 een manufacturenzaak in Alkmaar van de erven Johanna Borst, wed. Schlichting. De Fa. Sunder manufacturenhandel vierde hier haar 50-jarig jubileum in 1979.
Beroep:
koopman (1916)
VIII-t Hendrik (Hein) Stuijt is geboren op 19-10-1897 in Uitgeest, zoon van Nicolaas Stuijt (zie VII-k) en Jannetje Noom. Hein is overleden op 04-08-1974, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heerhugowaard, RK begraafplaats.
Beroep:
landbouwer (1922)
Hein trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1922 in Heerhugowaard met Anna Buren, 22 jaar oud. Anna is geboren op 29-06-1899 in Heerhugowaard, dochter van Jacob Buren en Catharina Berger. Anna is overleden op 07-07-1941 in Alkmaar, 42 jaar oud. Zij is begraven in Heerhugowaard, RK begraafplaats.
Kinderen van Hein en Anna:
1 Nicolaas Jacobus Stuijt, geboren op 06-04-1923 in Schermerhorn. Volgt IX-u.
2 Catharina Cornelia Stuijt, geboren op 29-03-1924 in Heiloo.
3 Joanna Maria Stuijt, geboren op 06-05-1925 in Heiloo.
4 Cornelia Anna Stuijt, geboren op 31-08-1926 in Heiloo.
5 Jacobus Hendrikus Stuijt, geboren op 31-08-1927 in Heiloo.
Notitie bij Jacobus: My name is Hendricus Jacobus Stuyt, ( Hank )I live in Canada. I am the middle child of five from Jack Stuyt (Jacobus Hendrikus Stuyt). Just wanted to say Thank you for all the work you have done on the family history, Very amazing!!
geneanet 4-7-2018
6 Hendrikus Josephus Stuijt, geboren op 11-04-1929 in Heerhugowaard.
7 Walterus Gerardus (Wouter) Stuijt, geboren op 04-08-1930 in Heerhugowaard. Volgt IX-v.
8 Adrianus Johannes Stuijt, geboren op 03-07-1934 in Heerhugowaard. Adrianus is overleden op 12-10-1934 in Heerhugowaard, 3 maanden oud.
Notitie bij Adrianus: oud 3 maanden
9 Adrianus Johannes Stuijt, geboren op 11-03-1936 in Heerhugowaard.
VIII-u Dieuwertje Stuijt is geboren op 03-06-1887 in Beemster, dochter van Jacob Stuijt (zie VII-l) en Antje Bakker. Dieuwertje is overleden op 04-02-1963 in Purmerend, 75 jaar oud. Zij is begraven in Edam, RK begraafplaats.
Notitie bij Dieuwertje: op bidprentje en graf vermeld als Divera Stuijt
Dieuwertje trouwde, 22 jaar oud, op 21-04-1910 in Beemster met Petrus Conijn, 24 of 25 jaar oud. Petrus is geboren in 1885 in Edam. Petrus is overleden in 1959, 73 of 74 jaar oud. Hij is begraven in Edam, RK begraafplaats.
Notitie bij Petrus: in 1910 veehouder, zoon van Cornelis Jacobus Conijn en Maria Johanna Wessels
VIII-v Anna Cornelia Stuijt is geboren op 06-04-1895 in Beemster, dochter van Jacob Stuijt (zie VII-l) en Antje Bakker. Anna is overleden op 25-06-1967, 72 jaar oud. Zij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 20-04-1920 in Edam met Gerardus Petrus Poel, 28 jaar oud. Gerardus is geboren op 17-01-1892 in Beemster. Gerardus is overleden op 14-08-1957, 65 jaar oud. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Gerardus: in 1920 veehouder, zoon van Pieter Poel en Margaretha Vessies
VIII-w Maria Velzeboer is geboren omstreeks 1888 in Beemster, dochter van Nicolaas (Klaas) Velzeboer en Cornelia Stuijt (zie VII-m). Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-11-1911 in Beemster met Matheus Johannes Groot, ongeveer 26 jaar oud. Matheus is geboren omstreeks 1885 in Akersloot.
Notitie bij Matheus: in 1911 veehouder, zoon van Gerrit Groot, veehouder, en Neeltje Meijne
VIII-x Alida Johanna Stuijt is geboren op 19-02-1887 in Alkmaar, dochter van Johannes (Jan) Stuijt (zie VII-p) en Johanna de Lange. Alida trouwde, 24 jaar oud, op 25-02-1911 in Alkmaar met Jacobus Hendrikus Meijer, ongeveer 27 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1884 in Assendelft, zoon van Gerard Joseph August Meijer en Guurtje Molenaar.
Notitie bij Jacobus: zoon van Gerard Joseph August Meijer en Guurtje Molenaar
VIII-y Adam Petrus Stuijt is geboren op 13-03-1895 in Akersloot, zoon van Arien Stuijt (zie VII-s) en Catharina de Wit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1895. Adam is overleden op 13-12-1972, 77 jaar oud. Hij is begraven in Assendelft, RK begraafplaats.
Beroep:
landbouwer (1919)
Adam trouwde, 24 jaar oud, op 17-06-1919 in Assendelft met Anna Vrouwe, 23 jaar oud. Anna is geboren op 14-06-1896 in Assendelft. Anna is overleden op 28-10-1979, 83 jaar oud. Zij is begraven in Assendelft, RK begraafplaats.
Notitie bij Anna: dochter van Klaas Vrouwe, veehouder, en Margaretha Poel
VIII-z Alida Maria Stuijt is geboren op 15-08-1897 in Akersloot, dochter van Arien Stuijt (zie VII-s) en Catharina de Wit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1897. Alida trouwde, 32 jaar oud, op 04-10-1929 in Zijpe met Johannes Carolus Lambertus Wijdeman, 54 jaar oud. Johannes is geboren op 30-01-1875 in Alkmaar.
Notitie bij Johannes: in 1929 schoenhandelaar, weduwnaar van Maria Magdalena Clara van Impelen, zoon van Lambertus Wijdeman en Wilhelmina Johanna Francisca Bakker
VIII-aa Alida Frederika Maria Stuijt is geboren op 24-08-1890 in Amsterdam, dochter van Floris Stuijt (zie VII-t) en Maria Engelina Hendrika Geurs.
Beroep:
Werkster (1930)
Alida:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 18-05-1910 in Amsterdam met Martinus Johannes Diercks, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 21-08-1929 (echtscheiding). Martinus is geboren op 20-10-1888 in Amsterdam.
Notitie bij Martinus: zoon van Ludovicus Alphonsus Diercks en Hendrika van der Steen, bierhuishoudster
Beroep:
Wijnkopersknecht (1910)
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 01-10-1930 in Amsterdam met Jacobus de Bruijn, 38 jaar oud. Jacobus is geboren op 25-01-1892 in Sloten.
Notitie bij Jacobus: zoon van Eijmert de Bruijn en Magdalena van Veen; gescheiden van Anna Maria Antonia Marts
Beroep:
grondwerker (1930)
VIII-ab Alida Sophia Louisa (Alie) Stuijt is geboren op 28-04-1909 in Haarlemmermeer, dochter van Pieter Stuijt (zie VII-w) en Anna Böhm. Alie trouwde met Engelbertus Lute. Engelbertus is geboren op 12-09-1913 in Castricum. Engelbertus is overleden op 09-03-1984 in Castricum, 70 jaar oud.
Beroep:
fabrieksarbeider
IX-a Anna Geertruida Beers is geboren op 30-12-1913 in Wervershoof, dochter van Simon Beers (zie VIII-b) en Immetje Nugter. Anna is overleden op 29-06-1985 in Nibbixwoud, 71 jaar oud. Anna trouwde met Reiniet de Boer. Reiniet is geboren op 03-05-1908 in Hoogkarspel, zoon van Klaas de Boer en Cornelia Meissen. Reiniet is overleden op 09-05-1981 in Hoorn (NH), 73 jaar oud.
IX-b Piet Beers is geboren in 1915, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Piet trouwde met Corrie de Boer. Corrie is geboren op 24-04-1910. Corrie is overleden op 01-05-1996, 86 jaar oud.
Kinderen van Piet en Corrie:
1 Afra Beers. Volgt X-a.
2 Nelly Beers. Volgt X-b.
3 Trudie Beers.
4 Tiny Beers. Volgt X-c.
5 Klaas Beers. Volgt X-d.
6 Jan Beers, geboren op 29-04-1940. Jan is overleden op 29-09-2010, 70 jaar oud.
IX-c Jaap Beers is geboren op 23-03-1917, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Jaap is overleden op 10-04-2003, 86 jaar oud. Jaap trouwde met Agie Bergmans. Agie is geboren op 19-10-1922.
Kinderen van Jaap en Agie:
1 Henk Beers, geboren in 1952. Volgt X-e.
2 Afra Beers, geboren in 1954. Volgt X-f.
3 Ans Beers, geboren in 1955. Volgt X-g.
4 Jos Beers, geboren in 1956. Volgt X-h.
5 Carla Beers, geboren in 1958. Volgt X-i.
6 John Beers, geboren in 1959. Volgt X-j.
IX-d Arie Beers is geboren op 18-06-1919, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Arie trouwde met Marie Takken. Marie is geboren op 13-12-1922. Marie is overleden op 11-05-1984, 61 jaar oud.
Kinderen van Arie en Marie:
1 Afra Beers, geboren in 1947.
2 Wim Beers, geboren in 1948.
3 Jos Beers, geboren in 1949. Volgt X-k.
IX-e Anna Beers is geboren op 27-10-1920, dochter van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Anna is overleden op 09-03-2007 in Stede Broec, 86 jaar oud. Anna trouwde met Cornelis Brink. Cornelis is geboren op 20-02-1916. Cornelis is overleden op 27-11-1999 in Hoorn, 83 jaar oud.
IX-f Nick Beers is geboren op 08-10-1921, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Nick is overleden op 12-04-2008, 86 jaar oud. Nick trouwde met Vroon Takken.
Kinderen van Nick en Vroon:
1 Marja Beers.
2 Afra Beers.
3 Vera Beers.
4 Johan Beers.
5 Yvonne Beers.
6 Wim Beers.
7 Tresia Beers.
8 Bernedit Beers.
9 Edie Beers.
10 Nico Beers.
IX-g Jan Beers is geboren op 25-10-1922, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Jan is overleden op 27-09-1981 in Zwaagdijk, 58 jaar oud. Jan trouwde met Briggita Ridder.
Kinderen van Jan en Briggita:
1 Fieke Beers, geboren op 11-11-1951 in Zwaagdijk. Volgt X-l.
2 Ben Beers, geboren op 19-11-1953 in Zwaagdijk. Volgt X-m.
3 Hans Beers, geboren op 30-12-1954 in Zwaagdijk. Volgt X-n.
4 Jos Beers, geboren op 23-03-1956 in Zwaagdijk.
5 Peter Beers, geboren op 20-04-1958 in Zwaagdijk. Volgt X-o.
6 Jolanda Beers, geboren op 01-11-1964 in Zwaagdijk. Volgt X-p.
IX-h Paulus (Paul) Beers is geboren op 20-03-1925, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Paul is overleden op 06-12-2009, 84 jaar oud. Paul trouwde met Johanna Brigitta Johanna (Jo) Verlaat.
Kinderen van Paul en Jo:
1 Geertruida Johanna Maria (Trudie) Beers. Volgt X-q.
2 Afra Maria Hyacinthe (Afra) Beers. Volgt X-r.
3 John Paul Beers.
4 Josef Gerardus (Joe) Beers.
IX-i Pe Beers is geboren op 10-12-1928, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Pe trouwde met Dora Kok. Dora is overleden op 19-12-1994.
Kinderen van Pe en Dora:
1 Afra Beers. Volgt X-s.
2 Bert Beers. Volgt X-t.
3 Tinie Beers. Volgt X-u.
4 John Beers. Volgt X-v.
5 Dik Beers.
IX-j Theo Beers is geboren op 07-02-1930, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Theo trouwde met Ans Schaap. Ans is geboren op 15-03-1928. Ans is overleden op 12-02-1990, 61 jaar oud.
Kinderen van Theo en Ans:
1 Anja Beers. Volgt X-w.
2 Elma Beers. Volgt X-x.
3 John Beers.
4 Michele Beers.
IX-k Cor Beers is geboren op 29-05-1931, zoon van Johannes (Jan) Beers (zie VIII-e) en Aafje Noordeloos. Cor trouwde met Riet Hoogland. Riet is geboren op 07-08-1931. Riet is overleden op 08-01-2003, 71 jaar oud.
Kinderen van Cor en Riet:
1 Afra Beers. Volgt X-y.
2 Alfred Beers. Volgt X-z.
3 Angela Beers. Volgt X-aa.
4 Jan Beers. Volgt X-ab.
5 Margret Beers. Volgt X-ac.
6 Cor Beers. Volgt X-ad.
IX-l Geertruida Maria Beers is geboren op 26-05-1918 in Wervershoof, dochter van Petrus (Piet) Beers (zie VIII-f) en Elisabeth Appelman. Geertruida is overleden op 04-01-1964 in Goes, 45 jaar oud. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1942 in Velsen met Philip Alexander van Opbergen, 30 jaar oud. Philip is geboren op 23-09-1911 in Velsen. Philip is overleden op 11-05-1986 in Velsen, 74 jaar oud.
Notitie bij Philip: restauranthouder "Oesterbeurs" in Yerseke; zoon van Franciscus Alexander van Opbergen en Anna Catharina Paulsen
IX-m Adrianus Beers is geboren op 25-01-1925 in Blokker, zoon van Antonius (Teun) Beers (zie VIII-i) en Geertruida van Westen. Adrianus is overleden op 31-03-2003 in Breda, 78 jaar oud. Adrianus trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1950 met Maria Petronella van Wasbeek, 22 of 23 jaar oud. Maria is geboren op 18-01-1927 in Breda. Maria is overleden op 02-06-2002 in Breda, 75 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Antonius Adrianus Laurentius (Ton) Beers, geboren in 1951.
2 Geertruida Maria Beers, geboren in 1954.
IX-n Veronica Johanna (Vroon) Beers is geboren op 02-03-1907 in Beemster, dochter van Nicolaas Beers en Cornelia (Neeltje) Stuijt (zie VIII-n). Vroon is overleden op 12-08-1998 in West-Graftdijk, 91 jaar oud. Zij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Vroon: ook Veronika Johanna
Vroon trouwde, 38 jaar oud, op 02-05-1945 met Pieter Anthonius (Piet) van Etten, 46 jaar oud. Piet is geboren op 11-02-1899 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, zoon van Johannes van Etten en Trijntje Koomen. Piet is overleden op 10-03-1965, 66 jaar oud. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats. Piet is weduwnaar van Anna Geertruida Braak (1899-1944), met wie hij trouwde op 12-07-1922 in Beemster.
Notitie bij Piet: ook Petrus Anthonius van Etten; vanaf 1928 tot 1959 uitbater van het café bij de RK kerk aan de Jisperweg in Westbeemster
Beroep:
landbouwer (1922), Koster, Cafehouder
IX-o Johannes Nicolaas (Jan) Beers is geboren op 08-05-1910 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers en Cornelia (Neeltje) Stuijt (zie VIII-n). Jan is overleden op 15-12-1979 in Alkmaar, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: in 1933 wonende te Kwintsheul, gemeente Monster
Beroep:
tuinder (1933)
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 26-01-1938 in Kwintsheul met Johanna Antonia (An) Kok, 23 jaar oud. An is geboren op 14-09-1914 in Kwintsheul, dochter van Martinus Johannes Kok en Wilhelmina Desaunois. An is overleden op 11-02-1999 in Alkmaar, 84 jaar oud.
Kinderen van Jan en An:
1 Nicolaas Petrus Martinus (Nico) Beers, geboren op 02-12-1938 in Wateringen. Volgt X-ae.
2 Wilhelmina Petronella Cornelia (Wil) Beers, geboren op 06-03-1940 in Wateringen. Volgt X-af.
3 Cornelia Johanna Adriana Maria (Corrie) Beers, geboren op 27-05-1941 in Oudorp. Volgt X-ag.
4 Martinus Petrus Wilhelmus Beers, geboren op 21-11-1942 in Oudorp. Volgt X-ah.
5 Veronica Hendrika Johanna (Vroon) Beers, geboren op 02-03-1944 in Oudorp. Volgt X-ai.
6 Caroline Petronella Maria Beers, geboren op 26-09-1946 in Oudorp. Volgt X-aj.
7 Henricus Joseph Cornelis (Henk) Beers, geboren op 14-02-1948 in Oudorp. Volgt X-ak.
8 Maria Johanna Francisca (Marjan) Beers, geboren op 07-05-1949 in Oudorp. Volgt X-al.
9 Johanna Paulina Huberta (Joke) Beers, geboren op 30-12-1953 in Alkmaar. Volgt X-am.
IX-p Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers is geboren op 16-03-1912 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers en Cornelia (Neeltje) Stuijt (zie VIII-n). Nico is overleden op 02-11-1967 in Badhoevedorp, 55 jaar oud.
Beroep:
vleeschhouwer (1933)
Nico trouwde, 21 jaar oud, op 05-07-1933 in ’s-Gravenhage met Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 16-03-1909 in ’s-Gravenhage, dochter van Thomas Heubert Palmen en Hendrika Johanna Wagenaar. Hendrika is overleden op 18-01-1980 in Badhoevedorp, 70 jaar oud.
Kinderen van Nico en Hendrika:
1 Hendrika Cornelia Beers, geboren op 03-01-1934 in ’s-Gravenhage. Volgt X-an.
2 Nicolaas Hubertus Beers, geboren op 27-05-1936 in ’s-Gravenhage. Volgt X-ao.
3 Hubertus Nicolaas Beers, geboren op 02-07-1941 in Haarlemmermeer. Volgt X-ap.
4 Robertus Johannes Petrus Beers, geboren op 16-06-1944 in Haarlemmermeer. Volgt X-aq.
IX-q Petrus Cornelis (Piet) Beers is geboren op 04-11-1913 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers en Cornelia (Neeltje) Stuijt (zie VIII-n). Piet is overleden op 30-10-1973 in Nijmegen, 59 jaar oud.
Beroep:
verkoper
Piet trouwde, 33 jaar oud, op 15-04-1947 met Arnoldina (Dinie) van de Looy, 24 jaar oud. Dinie is geboren op 09-07-1922 in Eindhoven, dochter van Johannes van de Looy en Anna Maria van de Aalst.
Kind van Piet en Dinie:
1 Henricus Martinus Beers, geboren op 09-02-1948 in Eindhoven. Volgt X-ar.
IX-r Adrianus Hendrikus (Arie) Beers is geboren op 02-11-1915 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers en Cornelia (Neeltje) Stuijt (zie VIII-n). Arie is overleden op 03-05-1974 in Amsterdam, 58 jaar oud. Hij is begraven in Abcoude.
Notitie bij Arie: 1935 van Haarlem naar De Rijp; woonde in Abcoude Voordijk 46
Beroep:
huisschilder
Arie trouwde, 30 jaar oud, op 03-01-1946 in Beemster met Cornelia Adriana (Corrie) Breed, 29 jaar oud. Corrie is geboren op 31-07-1916 in Beemster, dochter van Cornelis Breed en Neeltje Komen. Corrie is overleden op 06-02-2006 in Amsterdam, 89 jaar oud. Zij is begraven op 11-02-2006 in Abcoude.
Kinderen van Arie en Corrie:
1 Nicolaas Cornelis Maria (Nico) Beers, geboren op 18-08-1947 in Abcoude. Volgt X-as.
2 Cornelis Adrianus Maria (Kees) Beers, geboren op 17-10-1948 in Abcoude. Volgt X-at.
3 Hendricus Jozef Maria (Henk) Beers, geboren op 05-07-1951 in Abcoude. Volgt X-au.
4 Gerardus Petrus Maria (Gerard) Beers, geboren op 04-07-1953 in Abcoude. Volgt X-av.
IX-s Cornelis Petrus Beers is geboren op 01-07-1918 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers en Cornelia (Neeltje) Stuijt (zie VIII-n). Cornelis is overleden op 14-09-1999 in Hoorn, 81 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: volgens militie registers op 23-11-11937 woonachtig te Limmen, schoolopleiding LO en privelessen voor keurmeester, geschikt infanterie luchtdoelartillerie met aantekening broederdienst, inlijving 1-4-1940
bij huwelijk in 1940 woonachtig in Zaandam en van beroep slager
Beroep:
slager (1931-1940), reiziger (1943), verzekeringsagent en -inspecteur RVS (1945-1978)
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 17-06-1940 in Oostzaan met Alida Anna Lukken, 22 jaar oud. Alida is geboren op 07-01-1918 in Oostzaan, dochter van Hendrik Lukken en Annetje Veldhoen. Alida is overleden op 07-03-2009 in Blokker, 91 jaar oud. Zij is begraven op 12-03-2009 in Hoorn.
Notitie bij Alida: zij stond van 1 mei 1936 komende uit Oostzaan tot 2 februari 1937 ingeschreven als dienstbode bij P.H.Wayboer, Dorpsstraat 77 te Jisp, zij vertrok vandaar naar het ouderlijk huis in Oostzaan, Kerkbuurt 178
Kinderen van Cornelis en Alida:
1 Cornelia Anna (Nel) Beers, geboren op 22-09-1941 in Oostzaan. Volgt X-aw.
2 Hendrik Cornelis (Henk) Beers, geboren op 06-02-1943 in Oostzaan. Volgt X-ax.
3 Anna Antonia (Ans) Beers, geboren op 24-07-1946 in Oostzaan.
Beroep:
administratief medewerkster Interpolis in Tilburg
4 Veronica Petronella Beers, geboren in 1947 in Oostzaan.
5 Nicolaas Johannes (Nico) Beers, geboren op 04-09-1947 in Oostzaan. Nico is overleden op 18-10-2013 in Hoorn (NH), 66 jaar oud.
Notitie bij Nico: tot priester gewijd op 1 november 1996, Bisschopskerk te Breda door Bisschop M. Muskens en bisschop H. Ernst
Beroep:
R.K. Priester
6 Cornelis Petrus (Kees) Beers, geboren op 27-04-1949 in Oostzaan. Volgt X-ay.
7 Reinalda Johanna Maria (Reina) Beers, geboren op 15-09-1952 in Oostzaan.
Beroep:
administratief medewerkster
8 Beers, levenloos geboren zoon, geboren op 03-02-1959 in Hoorn. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1959.
9 Jozef Maria (Jos) Beers, geboren op 18-11-1960 in Hoorn. Volgt X-az.
IX-t Petrus Cornelis Stuijt is geboren op 10-06-1914 in Zijpe, zoon van Adrianus Johannes Stuijt (zie VIII-o) en Trijntje Schilder. Petrus is overleden op 20-04-2006 in Driehuis, 91 jaar oud. Petrus trouwde met Martina Cornelia Vreeburg.
IX-u Nicolaas Jacobus Stuijt is geboren op 06-04-1923 in Schermerhorn, zoon van Hendrik (Hein) Stuijt (zie VIII-t) en Anna Buren. Nicolaas is overleden op 27-04-1980 in Ouderkerk aan de Amstel, 57 jaar oud. Nicolaas trouwde met Cornelia C Mul.
IX-v Walterus Gerardus (Wouter) Stuijt is geboren op 04-08-1930 in Heerhugowaard, zoon van Hendrik (Hein) Stuijt (zie VIII-t) en Anna Buren. Wouter is overleden op 22-12-2005, 75 jaar oud. Hij is begraven in Heerhugowaard, RK begraafplaats. Wouter trouwde met Corrie Kuilboer. Corrie is geboren op 02-03-1936. Corrie is overleden op 03-08-2007, 71 jaar oud. Zij is begraven in Heerhugowaard, RK begraafplaats.
X-a Afra Beers, dochter van Piet Beers (zie IX-b) en Corrie de Boer. Afra trouwde met Jan Tool.
X-b Nelly Beers, dochter van Piet Beers (zie IX-b) en Corrie de Boer.
Notitie bij Nelly: is overleden, woonde in Melbourne
Nelly trouwde met Jos Ales.
X-c Tiny Beers, dochter van Piet Beers (zie IX-b) en Corrie de Boer.
Notitie bij Tiny: is overleden, woonde in Melbourne
Tiny trouwde met Steven Ozinger.
X-d Klaas Beers, zoon van Piet Beers (zie IX-b) en Corrie de Boer. Klaas trouwde met Margot Kirchhoff.
X-e Henk Beers is geboren in 1952, zoon van Jaap Beers (zie IX-c) en Agie Bergmans. Henk trouwde met Gery.
Kinderen van Henk en Gery:
1 Kenny Beers.
2 Vincent Beers.
3 Manon Beers.
4 Jef Beers.
X-f Afra Beers is geboren in 1954, dochter van Jaap Beers (zie IX-c) en Agie Bergmans. Afra trouwde met Martin Bouthoorn.
X-g Ans Beers is geboren in 1955, dochter van Jaap Beers (zie IX-c) en Agie Bergmans. Ans trouwde met Theo Vonk.
X-h Jos Beers is geboren in 1956, zoon van Jaap Beers (zie IX-c) en Agie Bergmans. Jos trouwde met Lida Wevers.
Kinderen van Jos en Lida:
1 Femke Beers.
2 Joost Beers.
3 Marit Beers.
X-i Carla Beers is geboren in 1958, dochter van Jaap Beers (zie IX-c) en Agie Bergmans. Carla trouwde met Lothar Berger.
X-j John Beers is geboren in 1959, zoon van Jaap Beers (zie IX-c) en Agie Bergmans. John trouwde met Liesbeth Wijnker.
Kinderen van John en Liesbeth:
1 Joey Beers.
2 Robin Beers.
3 Nick Beers.
X-k Jos Beers is geboren in 1949, zoon van Arie Beers (zie IX-d) en Marie Takken. Jos trouwde met Gré Volkers.
Kinderen van Jos en Gré:
1 Ardi Beers.
2 Rob Beers.
X-l Fieke Beers is geboren op 11-11-1951 in Zwaagdijk, dochter van Jan Beers (zie IX-g) en Briggita Ridder. Fieke trouwde, 21 jaar oud, op 27-12-1972 in Nibbixwoud met Peter Waterman. Peter is geboren in Amsterdam.
X-m Ben Beers is geboren op 19-11-1953 in Zwaagdijk, zoon van Jan Beers (zie IX-g) en Briggita Ridder. Ben trouwde, 20 jaar oud, op 22-08-1974 met José Koomen, 19 jaar oud. José is geboren op 08-04-1955.
Kinderen van Ben en José:
1 Barrie Beers, geboren in 1980. Volgt XI-a.
2 Joost Beers, geboren in 1983. Volgt XI-b.
X-n Hans Beers is geboren op 30-12-1954 in Zwaagdijk, zoon van Jan Beers (zie IX-g) en Briggita Ridder. Hans trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1978 met Joke Blom, 21 jaar oud. Joke is geboren op 11-09-1956.
X-o Peter Beers is geboren op 20-04-1958 in Zwaagdijk, zoon van Jan Beers (zie IX-g) en Briggita Ridder. Peter trouwde, 27 jaar oud, op 07-06-1985 met Margareth Neuvel, 20 jaar oud. Margareth is geboren op 29-01-1965.
Kinderen van Peter en Margareth:
1 Sabine Beers, geboren in 1988.
2 Leonie Beers, geboren in 1990.
3 Ruud Beers, geboren in 1994.
X-p Jolanda Beers is geboren op 01-11-1964 in Zwaagdijk, dochter van Jan Beers (zie IX-g) en Briggita Ridder. Jolanda trouwde, 20 jaar oud, op 15-03-1985 met Jos Koopman, 22 jaar oud. Jos is geboren op 21-11-1962.
X-q Geertruida Johanna Maria (Trudie) Beers, dochter van Paulus (Paul) Beers (zie IX-h) en Johanna Brigitta Johanna (Jo) Verlaat. Trudie trouwde op 28-02-1987 met Mervyn John (John) Pullen.
X-r Afra Maria Hyacinthe (Afra) Beers, dochter van Paulus (Paul) Beers (zie IX-h) en Johanna Brigitta Johanna (Jo) Verlaat. Afra trouwde op 11-09-1976 met Trevor Harry Hall.
Notitie bij Trevor: zoon van Harry Hall en Valerie Bessie
X-s Afra Beers, dochter van Pe Beers (zie IX-i) en Dora Kok. Afra trouwde met Co Ursem.
X-t Bert Beers, zoon van Pe Beers (zie IX-i) en Dora Kok. Bert trouwde met Klazien.
Kinderen van Bert en Klazien:
1 Susan Beers, geboren in 1986.
2 Esther Beers, geboren in 1990.
X-u Tinie Beers, dochter van Pe Beers (zie IX-i) en Dora Kok. Tinie trouwde met Lou Dekker.
X-v John Beers, zoon van Pe Beers (zie IX-i) en Dora Kok.
Kinderen van John uit onbekende relatie:
1 Jamilla Suleika Beers, geboren in 1998.
2 Jay-Nishal Beers, geboren in 2000.
X-w Anja Beers, dochter van Theo Beers (zie IX-j) en Ans Schaap. Anja trouwde met Mike Moore.
X-x Elma Beers, dochter van Theo Beers (zie IX-j) en Ans Schaap. Elma trouwde op 13-12-1986 met Ray Harvey.
X-y Afra Beers, dochter van Cor Beers (zie IX-k) en Riet Hoogland. Afra trouwde met Cor Dudink.
X-z Alfred Beers, zoon van Cor Beers (zie IX-k) en Riet Hoogland. Alfred trouwde met Annemiek.
Kinderen van Alfred en Annemiek:
1 Jos Beers.
2 Theo Beers.
3 Karin Beers.
4 Nico Beers.
X-aa Angela Beers, dochter van Cor Beers (zie IX-k) en Riet Hoogland. Angela trouwde met Ton.
X-ab Jan Beers, zoon van Cor Beers (zie IX-k) en Riet Hoogland. Jan trouwde op 22-06-1985 met Simone Appel.
Kinderen van Jan en Simone:
1 Michael Beers, geboren in 1990.
2 Jordi Beers, geboren in 1993.
X-ac Margret Beers, dochter van Cor Beers (zie IX-k) en Riet Hoogland. Margret trouwde op 09-01-1985 met René Reus.
X-ad Cor Beers, zoon van Cor Beers (zie IX-k) en Riet Hoogland. Cor trouwde op 08-06-1988 met Wilma Reus.
Kinderen van Cor en Wilma:
1 Ellen Beers.
2 Sonja Beers.
3 Leonie Beers.
4 Janet Beers.
X-ae Nicolaas Petrus Martinus (Nico) Beers is geboren op 02-12-1938 in Wateringen, zoon van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok.
Beroep:
hovenier
Nico trouwde, 24 jaar oud, op 03-04-1963 in Oudorp met Geertruida Margaretha Gaarthuis, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op 21-10-1940 in Alkmaar, dochter van Cornelis Johannes Gaarthuis en Johanna Maria Hilders.
Kinderen van Nico en Geertruida:
1 Petrus Anthonius Cornelis (Kees) Beers, geboren op 01-03-1964 in Alkmaar. Volgt XI-c.
2 René Hendrikus Maria (René) Beers, geboren op 18-10-1965 in Alkmaar. Volgt XI-d.
3 Johanna Elisabeth Maria (Anja) Beers, geboren op 16-01-1967 in Oudorp.
4 Robert Hendrikus Theodorus Beers, geboren op 03-04-1974 in Heiloo.
X-af Wilhelmina Petronella Cornelia (Wil) Beers is geboren op 06-03-1940 in Wateringen, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok. Wil trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1965 in Oudorp met Martinus Gerardus van Rijn, 28 jaar oud. Martinus is geboren op 24-06-1936 in Naaldwijk.
X-ag Cornelia Johanna Adriana Maria (Corrie) Beers is geboren op 27-05-1941 in Oudorp, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok. Corrie trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1967 in Oudorp met Antonius Johannes Adrianus Gaarthuis, 28 jaar oud. Antonius is geboren op 09-01-1939 in Alkmaar, zoon van Cornelis Johannes Gaarthuis en Johanna Maria Hilders.
Beroep:
docent
X-ah Martinus Petrus Wilhelmus Beers is geboren op 21-11-1942 in Oudorp, zoon van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok.
Beroep:
ambtenaar
Martinus trouwde, 24 jaar oud, op 14-11-1967 in Heiloo met Antonia Elisabeth Anna op de Weegh, 21 jaar oud. Antonia is geboren op 27-06-1946 in Alkmaar, dochter van Gerardus A. op de Weegh en Lucia Vrouwe.
Kinderen van Martinus en Antonia:
1 Yvonne Lucia Anna Beers, geboren op 09-01-1969 in Oudorp. Volgt XI-e.
2 Marcel Johannes Gerardus Beers, geboren op 01-06-1971 in Oudorp. Volgt XI-f.
X-ai Veronica Hendrika Johanna (Vroon) Beers is geboren op 02-03-1944 in Oudorp, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok. Vroon trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1966 in Oudorp met Martinus Nicolaas Antonius (Mart) Zijp, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-01-1967 in Alkmaar. Mart is geboren op 27-06-1944 in Alkmaar, zoon van Adrianus Cornelis Zijp en Johanna Catharina Beemsterboer.
Beroep:
monteur
X-aj Caroline Petronella Maria Beers is geboren op 26-09-1946 in Oudorp, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok. Caroline is overleden op 31-08-1997 in Egmond aan de Hoef, 50 jaar oud.
Beroep:
medewerkster interne zaken
Caroline trouwde, 22 jaar oud, op 10-10-1968 in Oudorp met Johannes Nicolaas Maria Vleugel.
Beroep:
kok
X-ak Henricus Joseph Cornelis (Henk) Beers is geboren op 14-02-1948 in Oudorp, zoon van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok.
Beroep:
Politie-ambtenaar
Henk trouwde, 22 jaar oud, op 20-11-1970 in Oudorp met Maria Gerarda Antonia (Mia) Kusters, 22 jaar oud. Mia is geboren op 05-07-1948 in Sambeek, dochter van Petrus C. A. Kusters en Martina P. Peters. Mia is overleden op 06-11-1999 in Nijmegen, 51 jaar oud.
Kinderen van Henk en Mia:
1 Franciscus Martinus Petrus (Frank) Beers, geboren op 09-07-1971 in Hoorn.
2 Cindy Beers, geboren op 29-06-1973 in Valburg. Volgt XI-g.
3 Janneke Beers, geboren op 20-12-1977 in Valburg.
X-al Maria Johanna Francisca (Marjan) Beers is geboren op 07-05-1949 in Oudorp, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok. Marjan trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1971 in Alkmaar met Hans Kok, 28 jaar oud. Hans is geboren op 10-05-1943 in Schoonhoven.
Beroep:
administratief medewerker
X-am Johanna Paulina Huberta (Joke) Beers is geboren op 30-12-1953 in Alkmaar, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie IX-o) en Johanna Antonia (An) Kok. Joke trouwde, 20 jaar oud, op 18-12-1974 in Alkmaar met Ronaldus Corinus Petrus Everardus (Ron) Wiese, 19 jaar oud. Ron is geboren op 05-02-1955 in Alkmaar.
Beroep:
inkoper, direkteur Ynter (voorheen Ypma, audio-video winkel)
X-an Hendrika Cornelia Beers is geboren op 03-01-1934 in ’s-Gravenhage, dochter van Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers (zie IX-p) en Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 29-07-1959 in Hoofddorp met Pieter Janmaat, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 13-03-1933 in Nieuwveen, zoon van Hendrikus Bartholomeus Janmaat en Johanna Maria Bakker. Pieter is overleden op 03-06-2003 in Utrecht, 70 jaar oud.
X-ao Nicolaas Hubertus Beers is geboren op 27-05-1936 in ’s-Gravenhage, zoon van Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers (zie IX-p) en Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen. Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op 07-02-1962 in Gouda met Christina Geertruida Hendrikman, 24 jaar oud. Christina is geboren op 27-09-1937 in Gouda, dochter van Johannes W. Hendrikman en Florentia Lafeber.
Kinderen van Nicolaas en Christina:
1 Renate Florentia Beers, geboren op 21-04-1970 in Dordrecht.
2 Mark Alexander Beers, geboren op 07-03-1974 in Dordrecht.
X-ap Hubertus Nicolaas Beers is geboren op 02-07-1941 in Haarlemmermeer, zoon van Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers (zie IX-p) en Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen. Hubertus trouwde met G. Peters.
X-aq Robertus Johannes Petrus Beers is geboren op 16-06-1944 in Haarlemmermeer, zoon van Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers (zie IX-p) en Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen. Robertus trouwde, 23 jaar oud, op 07-09-1967 met Derkje Jacoba Krikke, 22 jaar oud. Derkje is geboren op 27-03-1945 in Emmen, dochter van Bernardus J. Krikke en Cornelia Nieuwenhuis.
Kinderen van Robertus en Derkje:
1 Claudia Brigitta Nathalie Beers, geboren op 19-11-1968 in Haarlemmermeer.
2 Collin Sakkur Beers, geboren op 09-02-1975 in Haarlemmermeer.
X-ar Henricus Martinus Beers is geboren op 09-02-1948 in Eindhoven, zoon van Petrus Cornelis (Piet) Beers (zie IX-q) en Arnoldina (Dinie) van de Looy.
Beroep:
Electronicus
Henricus trouwde, 24 jaar oud, op 14-10-1972 in Eindhoven met Maria Peters, 22 jaar oud. Maria is geboren op 15-01-1950 in Eindhoven, dochter van Barend Peters.
Kinderen van Henricus en Maria:
1 Judith Beers, geboren op 27-09-1974 in Eindhoven.
2 Esther Beers, geboren op 08-06-1977 in Eindhoven.
X-as Nicolaas Cornelis Maria (Nico) Beers is geboren op 18-08-1947 in Abcoude, zoon van Adrianus Hendrikus (Arie) Beers (zie IX-r) en Cornelia Adriana (Corrie) Breed.
Beroep:
Chemicus
Nico trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1974 in Valkenburg met Maria Johanna van den Berg, 24 jaar oud. Maria is geboren op 30-07-1950 in Oegstgeest, dochter van Th. van den Berg en C. J. M. Bakker.
Kinderen van Nico en Maria:
1 Monique Christina Cornelia (Monique) Beers, geboren op 20-10-1976 in Abcoude. Zij is gedoopt op 12-12-1976 in Abcoude.
2 Catharina Adriana (Karin) Beers, geboren op 16-04-1978 in Abcoude. Zij is gedoopt op 25-06-1978 in Abcoude.
3 Robert Johannes Beers, geboren op 04-03-1980 in Abcoude. Hij is gedoopt op 20-04-1980 in Abcoude.
4 Marloes Theodora (Marloes) Beers, geboren op 14-08-1984 in Abcoude. Zij is gedoopt op 07-10-1984 in Abcoude.
X-at Cornelis Adrianus Maria (Kees) Beers is geboren op 17-10-1948 in Abcoude, zoon van Adrianus Hendrikus (Arie) Beers (zie IX-r) en Cornelia Adriana (Corrie) Breed.
Beroep:
timmerman
Kees trouwde, 27 jaar oud, op 26-02-1976 in Valkenburg met Maria Cornelia van den Berg, 24 jaar oud. Maria is geboren op 23-09-1951 in Valkenburg, dochter van Th. van den Berg en C. J. M. Bakker.
Kinderen van Kees en Maria:
1 Jolanda Adriana Petronella Beers, geboren op 11-01-1977 in Abcoude. Zij is gedoopt op 27-03-1977 in Abcoude.
2 Patricia Cornelia Johanna Beers, geboren op 16-10-1978 in Abcoude. Zij is gedoopt op 10-12-1978 in Abcoude.
3 Sandra Cornelia Theodora Beers, geboren op 26-05-1983 in Amstelveen. Hij is gedoopt op 04-09-1983 in Abcoude.
4 Andrea Christina Maria Beers, geboren op 13-03-1985 in Amstelveen. Zij is gedoopt op 09-06-1985 in Abcoude.
X-au Hendricus Jozef Maria (Henk) Beers is geboren op 05-07-1951 in Abcoude, zoon van Adrianus Hendrikus (Arie) Beers (zie IX-r) en Cornelia Adriana (Corrie) Breed. Henk trouwde, 27 jaar oud, op 06-04-1979 in Abcoude met Annemieke Uijttewaal.
Kinderen van Henk en Annemieke:
1 Adriana Wijnanda (Selina) Beers, geboren op 14-12-1981 in Abcoude. Zij is gedoopt op 21-02-1982 in Abcoude.
2 Daniël Johannes Beers, geboren op 18-03-1984 in Amstelveen. Hij is gedoopt op 29-04-1984 in Abcoude.
3 Elisabeth Maria (Marlinde) Beers, geboren op 18-04-1987 in Abcoude. Zij is gedoopt op 26-04-1987 in Abcoude.
X-av Gerardus Petrus Maria (Gerard) Beers is geboren op 04-07-1953 in Abcoude, zoon van Adrianus Hendrikus (Arie) Beers (zie IX-r) en Cornelia Adriana (Corrie) Breed.
Notitie bij Gerard: makelaar onroerend goed, kantooradres:1099 BX Amsterdam, Ellermanstraat 18
Gerard trouwde, 22 jaar oud, op 03-06-1976 in Amsterdam met Marjan Vos.
Kinderen van Gerard en Marjan:
1 Ronald Beers, geboren op 02-11-1978 in Amsterdam.
2 Joke Beers, geboren op 16-09-1982 in Amsterdam.
X-aw Cornelia Anna (Nel) Beers is geboren op 22-09-1941 in Oostzaan, dochter van Cornelis Petrus Beers (zie IX-s) en Alida Anna Lukken. Nel trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1963 in Hoorn met Fokko Hermanus Antonius (Fokko) Boer, 25 jaar oud. Fokko is geboren op 13-06-1937 in Wildervank, zoon van Gerhardus Boer en Christina Johanna Engelina Gezina Bartelds.
Kinderen van Nel en Fokko:
1 Monique Antoinette Boer, geboren op 24-12-1968 in Zaandam. Volgt XI-h.
2 Gido Fokko Boer, geboren op 12-02-1971 in Zaandam.
X-ax Hendrik Cornelis (Henk) Beers is geboren op 06-02-1943 in Oostzaan, zoon van Cornelis Petrus Beers (zie IX-s) en Alida Anna Lukken. Henk trouwde, 28 jaar oud, op 01-12-1971 in Curaçao met Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-12-1971 in Curaçao. Mary is geboren op 16-02-1949 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm.
Beroep:
onderwijzeres
Kinderen van Henk en Mary:
1 Annemarie Elisa Wilhelmina (Annemarie) Beers, geboren op 15-08-1973 in Willemstad, Curaçao. Volgt XI-i.
2 Marie Louise Yvonne (Marloes) Beers, geboren op 28-06-1976 in Willemstad, Curaçao. Volgt XI-j.
X-ay Cornelis Petrus (Kees) Beers is geboren op 27-04-1949 in Oostzaan, zoon van Cornelis Petrus Beers (zie IX-s) en Alida Anna Lukken. Kees is overleden op 13-10-2010 in Amerongen, 61 jaar oud.
Beroep:
bakker
Kees trouwde, 23 jaar oud, op 21-07-1972 in Oss met Wilhelmina Arnolda Henriette Maria (Helma) Schuurmans, 21 jaar oud. Helma is geboren op 21-07-1951 in Oss, dochter van Arnoldus Nicolaas Andreas Schuurmans en Anna Maria van Schijndel. Helma is overleden op 04-10-2010 in Amerongen, 59 jaar oud.
Kinderen van Kees en Helma:
1 Elco Roy (Elco) Beers, geboren op 24-10-1979 in Laren (NH). Volgt XI-k.
2 Angelique Renate (Angelique) Beers, geboren op 08-08-1985 in Huizen. Volgt XI-l.
X-az Jozef Maria (Jos) Beers is geboren op 18-11-1960 in Hoorn, zoon van Cornelis Petrus Beers (zie IX-s) en Alida Anna Lukken.
Beroep:
archiefmedewerker
Jos trouwde, 29 jaar oud, op 15-06-1990 in Hoorn met Monica Baas, 29 jaar oud. Monica is geboren op 25-11-1960 in Hoorn, dochter van Nicolaas Baas en Lijntje Catharina Evers. Monica trouwde voorheen op 08-07-1982 in Hoorn met Robert J. Bordewijk. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken.
Beroep:
begrafenisondernemer
XI-a Barrie Beers is geboren in 1980, zoon van Ben Beers (zie X-m) en José Koomen. Barrie trouwde met Fleur van Houten.
XI-b Joost Beers is geboren in 1983, zoon van Ben Beers (zie X-m) en José Koomen. Joost trouwde met Maya Vriend.
XI-c Petrus Anthonius Cornelis (Kees) Beers is geboren op 01-03-1964 in Alkmaar, zoon van Nicolaas Petrus Martinus (Nico) Beers (zie X-ae) en Geertruida Margaretha Gaarthuis.
Beroep:
inseminator
Kees trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1987 in Egmond-Binnen met Johanna Clasina Maria (Jolanda) Duinmeijer, 21 jaar oud. Jolanda is geboren op 09-01-1966 in Egmond-Binnen, dochter van Nicolaas Johannes (Nic) Duinmeijer en Guurtruida Anna Maria Stuifbergen.
Beroep:
Winkelbediende
Kind van Kees en Jolanda:
1 Melissa Geertruida Johanna Beers, geboren op 01-07-1991 in Egmond-Binnen.
XI-d René Hendrikus Maria (René) Beers is geboren op 18-10-1965 in Alkmaar, zoon van Nicolaas Petrus Martinus (Nico) Beers (zie X-ae) en Geertruida Margaretha Gaarthuis.
Beroep:
Chauffeur
René trouwde, 30 jaar oud, op 18-07-1996 in Alkmaar met Wilma Koster, 24 jaar oud. Wilma is geboren op 16-03-1972 in Alkmaar, dochter van Gerard Koster en Marijke Krab.
Kinderen van René en Wilma:
1 Brenda Beers, geboren op 13-12-1996 in Egmond.
2 Jeffrey Beers, geboren op 15-12-1999 in Egmond.
XI-e Yvonne Lucia Anna Beers is geboren op 09-01-1969 in Oudorp, dochter van Martinus Petrus Wilhelmus Beers (zie X-ah) en Antonia Elisabeth Anna op de Weegh. Yvonne trouwde, 22 jaar oud, op 24-04-1991 in Oudorp met Eric Bastiaan Heins, 25 jaar oud. Eric is geboren op 05-03-1966 in Amsterdam, zoon van Theodorus Adreanus Eduardus Heins en Berendina Maria Sieverding.
XI-f Marcel Johannes Gerardus Beers is geboren op 01-06-1971 in Oudorp, zoon van Martinus Petrus Wilhelmus Beers (zie X-ah) en Antonia Elisabeth Anna op de Weegh. Marcel ging samenwonen met Catharina Anna (Kitty) Vries. Kitty is geboren op 25-07-1966 in Koedijk.
Kinderen van Marcel en Kitty:
1 Ivar Lucas Beers, geboren op 06-11-2000 in Alkmaar.
2 Julian Axel Beers, geboren op 28-08-2002 in Alkmaar.
XI-g Cindy Beers is geboren op 29-06-1973 in Valburg, dochter van Henricus Joseph Cornelis (Henk) Beers (zie X-ak) en Maria Gerarda Antonia (Mia) Kusters. Cindy trouwde, 28 jaar oud, op 31-08-2001 in Wijchen met Wim van den Berk.
XI-h Monique Antoinette Boer is geboren op 24-12-1968 in Zaandam, dochter van Fokko Hermanus Antonius (Fokko) Boer en Cornelia Anna (Nel) Beers (zie X-aw). Monique begon een relatie met Marcel Adelaar. Marcel is geboren op 05-12-1957.
Kinderen van Monique uit onbekende relatie:
1 Raoul Adelaar. Volgt XII.
2 Rachell Adelaar, geboren omstreeks 1990 in Zaandam.
XI-i Annemarie Elisa Wilhelmina (Annemarie) Beers is geboren op 15-08-1973 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Beers (zie X-ax) en Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden.
Beroep:
Business Manager Custom Catalysts at Euro Support BV in Amersfoort
Annemarie trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1998 in Slot Zuylen, Oud-Zuilen, Utrecht met Bastiaan Alexander (Bas) de Boer, 30 jaar oud. Bas is geboren op 18-05-1967 in Amsterdam, zoon van Martien Gerard (Martien) de Boer en Hendrica Marie Bertha (Riek) Borchers.
Beroep:
Hoofd Relatiebeheer en -behoud bij Nederlandse Brandwonden Stichting
Kinderen van Annemarie en Bas:
1 Charlotte Marie de Boer, geboren op 17-02-2003 in Utrecht.
2 Thijs Jelle Dirk de Boer, geboren op 05-09-2005 in Utrecht.
XI-j Marie Louise Yvonne (Marloes) Beers is geboren op 28-06-1976 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Beers (zie X-ax) en Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden.
Beroep:
zelfstandig ondernemer
Marloes trouwde, 33 jaar oud, op 18-07-2009 in Amsterdam met Jasper du Pont, 31 jaar oud, nadat zij op 24-05-2009 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op 20-09-2018. Jasper is geboren op 31-01-1978 in Woerden, zoon van Jan Jozef Karel (Jan) du Pont en Geertruda Wilhelmina Maria (Truus) Louwers.
Beroep:
IT consultant
Kinderen van Marloes en Jasper:
1 Julian Hendrik du Pont, geboren op 14-10-2010 in Amsterdam.
2 Lennart Jacob du Pont, geboren op 01-03-2013 in Amsterdam.
3 Berend Jan du Pont, geboren op 07-11-2014 in Utrecht.
XI-k Elco Roy (Elco) Beers is geboren op 24-10-1979 in Laren (NH), zoon van Cornelis Petrus (Kees) Beers (zie X-ay) en Wilhelmina Arnolda Henriette Maria (Helma) Schuurmans. Elco trouwde, 36 jaar oud, op 22-04-2016 in Veenendaal met Linda de Vries, ongeveer 33 jaar oud. Linda is geboren omstreeks 1983 in Amersfoort.
Kinderen van Elco en Linda:
1 Jayden Marius Beers, geboren op 31-01-2014 in Veenendaal.
2 Kaylee Evida Beers, geboren op 07-06-2017 in Veenendaal.
XI-l Angelique Renate (Angelique) Beers is geboren op 08-08-1985 in Huizen, dochter van Cornelis Petrus (Kees) Beers (zie X-ay) en Wilhelmina Arnolda Henriette Maria (Helma) Schuurmans. Angelique ging een geregistreerd partnerschap aan, 29 jaar oud, op 01-10-2014 met Thijs de Vries.
Kinderen van Angelique en Thijs:
1 Lukas Corné (Luuk) de Vries, geboren op 24-05-2011 in Lunteren.
2 Jesse Gerrit de Vries, geboren op 22-03-2013 in Lunteren.
3 Finn Thijs de Vries, geboren op 01-10-2015.
XII Raoul Adelaar, zoon van Monique Antoinette Boer (zie XI-h). Raoul begon een relatie met Chantal Bluijs.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 12-06-2021 16:15