Parenteel van Hermanus Palm

I Hermanus Palm is geboren in Carelskrone, Zweden. Hermanus is overleden vóór 1777 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Hermanus: bij huwelijk in 1741 Manus Palm van Karelskroon, wonende in de nieuwe armsteeg; in 1742 Magnus Palm; bij huwelijk in 1745 weduwnaar van Magdalena Appelgrain. Hij was in 1746 bootsman op de bark Buena Fortuna van Valentijn Munninkhoven. Hij werd ook Manus of Harmen Palm genoemd.
Hermanus:
(1) trouwde op 31-12-1741 in Amsterdam, Evangelisch Lutherse kerk met Magdalena Appelgreijn, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 15-12-1741 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Magdalena is geboren omstreeks 1715 in Gothenburg. Magdalena is overleden, ongeveer 28 jaar oud. Zij is begraven op 02-07-1743 in Amsterdam, Noorderkerkhof.
Notitie bij Magdalena: bij huwelijk van Gottenburg, oud 26 jaar, ouders dood, wonende op Rapenburg, geassisteerd met Anna Jacobs; zij tekende met een kruisje; bij overlijden Magdalena Apelgrien, huisvrouw van Mangerus Palm
(2) trouwde op 31-10-1745 in Willemstad, Curaçao met Johanna Hoevertsz. Johanna is een dochter van Jan Hendrik Hoevertsz en Elisabeth Jans Monfert. Johanna is overleden op 28-04-1777 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Johanna: ook Johanna Goeversen en Johanna Hoevers
Kind van Hermanus en Magdalena:
1 Lourens Palm. Hij is gedoopt op 07-11-1742 in Amsterdam (lutherse kerk). Lourens is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op 09-05-1749 in Amsterdam.
Notitie bij Lourens: bij doop zoon van Magnus Palm en Magdalena Appel Green, getuigen Michiel de Nijs en Christina Kalbergh; bij overlijden Laurens Palm uit het Aalmoezeniershuis
Kind van Hermanus en Johanna:
2 Johannes Palm, geboren na 1745 in Willemstad, Curaçao. Volgt II.
II Johannes Palm is geboren na 1745 in Willemstad, Curaçao, zoon van Hermanus Palm (zie I) en Johanna Hoevertsz. Johannes is overleden vóór 1828 in Willemstad, Curaçao, ten hoogste 83 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Bij het huwelijk in 1769 werd het kind Hermanus erkend en daarna wegens ziekte gedoopt. Hermanus werd geboren toen de ouders "onder de geboden waren" (in ondertrouw) en is op de middag van hun huwelijk gedoopt met als getuigen Pieter Lourens en Elisabeth Dirkse (dopen Hamelberg 1464). Op 18 juli 1783 kocht hij de plantages Groot en Klein Malpais van Gerard Striddels; Op 10 augustus 1784 kocht hij van Jannetje Aardse Kool een huis in Otrobanda aan de Conscientiesteeg en op 23 februari 1798 verkocht hij het pand aan Henry Chapman; Johannes wordt in 1787 als Johannes Palm Harmzn genoemd in manumissiebrief van 29 mei vanwege vrijlating negerin Christina. In 1798 verkocht hij de plantages Groot en Klein Malpais voor 35.000 pesos en de helft van plantage Terburgh a Tessel voor 16.000 pesos aan Gerardus Duyckink met 74 slaven, 110 koebeesten, 27 kalveren, 1135 schapen, 125 kabrieten, 9 rijpaarden, 7 merries, 2 springezels, 400 hoenders, 220 kalkoenen, 55 eenden, 2 vluchten duiven, 1200 schepels mais, 3 karren met toebehoren, 170 vaten zout, 100 nieuwe lege zakken en verder meubelen, huyscieraden, tafelgoed, servies, 12 snaphanen en tevens een voorraad bouwmaterialen.
in 1800 koopt hij twee huizen tussen de Concientiesteeg en de Breedestraat, verkoopt hij aan Gerard Duyckinck Groot en Klein Malpais met perceel Bullenbaai en een huis ten zuiden van de Concientiesteeg aan Henry Chapman. De twee huizen die hij heeft gekocht, worden ineengetrokken en in 1814 verkocht aan Johan Christoph Schuler. Vóór zijn dood koopt hij nog de plantage Watervlied incl. perceel Langetuin van Frans Franken, die in 1828 aan zijn weduwe wettig wordt overgedragen.
Hij wordt vermeld door Dr. Joh. Hartog in zijn geschiedenis van Bonaire, pag. 442 als commandeur op Bonaire van 29-10-1805 tot 20-6-1809 en vice-commandeur na de de bezetting door de Engelsen in januari 1807; hij werd aanvankelijk in functie gehandhaafd en op 20-6-1809 vervangen door Den Briel (OC 261). Dit gegeven klopt echter niet met de opmerking op pagina 410 dat Palm op 6 november uit Curaçao op Bonaire arriveerde, dat hij in 1806 nog genoemd wordt en dat er daarna geen gegevens meer over hem zijn te vinden, zodat hij mogelijk tijdens het Engelse tussenbestuur, dat in 1807 een aanvang nam, is ontslagen (RA Arch. Cur, inv. no. 520). Op 22-12-1805 schrijft hij aan Gouverneur Changuion op Curaçao dat de bewoners van Bonaire allen in haat en nijd leefden "dat onchristelijk is voor menschen, die anders moesten leven om Gods zegen te genieten" (zie ook B. de Gaay Fortman in de West Indische Gids 1943, blz. 13).
Johannes trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, op 02-07-1769 in Willemstad, Curaçao met Hendrina Hoevertsz, 17 jaar oud, nadat zij op 16-06-1769 in Willemstad, Curaçao in ondertrouw zijn gegaan. Hendrina is geboren op 10-12-1751 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Claas Hoevertsz en Catharina Helena Lampe. Hendrina is overleden op 16-05-1836 in Willemstad, Curaçao, 84 jaar oud.
Notitie bij Hendrina: ook Hendriena Hoevers of Hoeversz; kocht in 1828 als weduwe van J. Palm Hzn de plantage Watervliet (alias Gedachtenis) van Frans Franken en verkocht de plantage op 14 november 1836 aan de weduwe van Jacob Jesurun; zij wordt in 1832 genoemd als weduwe van Johannes Palm in de manumissiebrief van 22 mei bij de vrijlating van de mestieuze jongen Cornelis Balentien Dammers
Kinderen van Johannes en Hendrina:
1 Hermanus Palm, geboren in 1769.
2 Johannes Palm, geboren na 1770. Johannes is overleden op 03-05-1771 in Willemstad, Curaçao, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Martha Petronella Palm, geboren na 1770. Martha is overleden op 13-11-1800 in Willemstad, Curaçao, ten hoogste 30 jaar oud. Zij is begraven op 14-11-1800 in Curaçao.
4 Gerard Palm. Hij is gedoopt op 23-07-1772 in Willemstad, Curaçao. Gerard is overleden op 29-03-1776 in Willemstad, Curaçao, 3 jaar oud.
5 Jan Gerard Palm, geboren op 20-11-1773 in Willemstad, Curaçao. Jan is overleden vóór 1777 in Willemstad, Curaçao, ten hoogste 4 jaar oud.
6 Johanna Poulina Palm, geboren op 26-12-1774 in Willemstad, Curaçao. Johanna is overleden op 05-02-1853 in Willemstad, Curaçao, 78 jaar oud.
Notitie bij Johanna: zij wordt in 1850 genoemd in de manumissiebrief van 10 juni vanwege de vrijlating van de slaaf Richard Alm, 40 jaar, zoon van Maria Martha; bij overlijden vermeld naar gissing 80 jaren oud; zij bleef ongehuwd.
7 Jan Gerard Palm, geboren in 1777 in Willemstad, Curaçao. Volgt III-a.
8 Helena Wilhelmina Palm, gedoopt op 14-04-1780 in Willemstad, Curaçao. Volgt III-b.
9 Willem Palm, geboren op 09-07-1782 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Willem: volgens het Register van Burgerschap deel 92 woonde hij in 1832 op Curaçao
10 Henrietta Palm, geboren op 28-03-1785 in Willemstad, Curaçao. Zij is gedoopt op 26-04-1785 in Curaçao (lutherse kerk). Henrietta is overleden op 30-07-1866 in Willemstad, Curaçao, 81 jaar oud.
Notitie bij Henrietta: zij wordt in 1844 genoemd als Hendrietta Palm in de manumissiebrief van 15 april vanwege de vrijlating van de slavin Dorothea Voorburg, 20 jaar, en de slaaf Martinus Voorburg, 17 jaar, kinderen van Juana Clementina; in 1850 vanwege het slavenmeisje Lavinia Plam met haar zoon Mozes Mathildus Plam van 1 jaar; overlijden aangegeven door Jan Gerard Palm; op overlijdensakte staat vermeld naar schatting 74 jaar, geboren vermoedelijk in 1792, was ongehuwd.
11 Elisabeth Palm. Zij is gedoopt op 15-04-1787 in Curaçao (lutherse kerk).
12 Anna Catharina Palm. Zij is gedoopt op 05-02-1798 in Curaçao (lutherse kerk).
13 Anna Catharina Palm, geboren op 20-08-1803 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Anna: volgens het Register van Burgerschap deel 92 woonde zij in 1832 op Curaçao; zij verkocht in 1847 slavin Boldina, dochter van Juana Clementina, voor 375 gulden aan Johan Frederik Neuman en slavin Lavina, dochter van Juana Clementina, voor 350 gulden aan Hendrietta Palm
III-a Jan Gerard Palm is geboren in 1777 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johannes Palm (zie II) en Hendrina Hoevertsz. Hij is gedoopt op 10-07-1777. Jan is overleden in 1821 in Willemstad, Curaçao, 43 of 44 jaar oud.
Notitie bij Jan: OAC 229 #9 Eed van Jan Gerard Palm als provisioneel assistent (ambtelijke funktie van middelbaar niveau)

Uit een boekje van W.M. Hoyer ‘Historia di Curaçao’, 1941, pag. 53 blijkt dat op 4 maart 1816 een aantal officiele benoemingen plaatsvonden o.a.:
Johannes Palm, tolk en hoofdinspecteur der belasting en
Jan Gerard Palm, assistent inspecteur der belasting.
Beroep:
ambtenaar
Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 16-02-1800 in Willemstad, Curaçao met Sara Margaritha Recao, 18 jaar oud. Sara is geboren op 02-03-1781 in Willemstad, Curaçao, dochter van Johannis Sigismundis Recao en Maria de Windt. Zij is gedoopt op 30-03-1781 in Curaçao (lutherse kerk). Sara is overleden op 27-11-1849 in Willemstad, Curaçao, 68 jaar oud.
Notitie bij Sara: zij is d.d. 11-6-1799 als lidmaat van de lutherse kerk op Curaçao aangenomen; zij wordt in 1821 bij doop van kleinzoon Diederik Johan Frederik Hueck vermeld als weduwe J.G.Palm; zij was in 1824 getuige bij doop van Jan Frederik, zoon van Jan Hendrik Quast JFz. en Anna Maria Recao; bij overlijden is vermeld: oud 68 j. 8 m. 24 d en geboren 2-3-1781; aangifte door Frederik Wilhelm Palm;
Kinderen van Jan en Sara:
1 Johanna Maria Palm, geboren op 09-01-1803 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-a.
2 Cornelis Palm, geboren op 23-04-1810 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-b.
3 Henrietta Wilhelmina Palm, geboren op 01-11-1813 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-c.
4 Frederik Wilhelm Palm, geboren op 28-12-1816 in Willemstad, Curaçao. Volgt IV-d.
III-b Helena Wilhelmina Palm, dochter van Johannes Palm (zie II) en Hendrina Hoevertsz. Zij is gedoopt op 14-04-1780 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Helena: zij is in 1799 aangenomen als lidmaat van de Lutherse Kerk met vermelding van Helena Wilhelmina Hueck geb. Palm van Curaçao; zij maakte samen met haar echtgenoot in 1802 een testament
Helena trouwde met Diederij John Frederik Hueck. Diederij is geboren op 24-04-1774 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johan Casper Hueck en Dorothea Elisabeth van der Linden. Hij is gedoopt op 15-05-1774 in Curaçao (lutherse kerk).
Notitie bij Diederij: bij doop Dieterich Johann Friedrich; verder ook Diderik Johan Frederik Hueck en Frederik Hueck; hij wordt genoemd in Krafft blz 391; de familie Hueck is afkomstig van Westfalen en was reeds in 1740 op Curaçao woonachtig.
IV-a Johanna Maria Palm is geboren op 09-01-1803 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gerard Palm (zie III-a) en Sara Margaritha Recao. Zij is gedoopt op 07-02-1803 in Curaçao (lutherse kerk). Johanna is overleden op 20-08-1859 in Willemstad, Curaçao, 56 jaar oud.
Notitie bij Johanna: zij is op 18 maart 1818 als lidmaat van de Lutherse Kerk aangenomen.
Johanna trouwde, 18 jaar oud, op 11-03-1821 in Willemstad, Curaçao met Johan Casper Hueck, 21 jaar oud. Johan is geboren op 03-05-1799 in Willemstad, Curaçao, zoon van Diederik John Frederik Hueck en Helena Wilhelmina Palm. Hij is gedoopt op 05-05-1799 in Curaçao (lutherse kerk). Johan is overleden op 02-04-1844 in Willemstad, Curaçao, 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: ook Johannes Casper Hueck
Kinderen van Johanna en Johan:
1 Diederik Johan Frederik Hueck, geboren op 23-08-1821 in Willemstad, Curaçao. Hij is gedoopt op 14-10-1821 in Curaçao (lutherse kerk).
2 Jan Gerard Hueck, geboren op 05-07-1823 in Willemstad, Curaçao. Hij is gedoopt op 15-10-1823 in Curaçao (lutherse kerk).
3 Sara Margaretha Hueck, geboren op 06-01-1826 in Willemstad, Curaçao. Sara is overleden op 17-09-1879 in Willemstad, Curaçao, 53 jaar oud.
4 Helena Wilhelmina Hueck, geboren op 11-04-1828 in Willemstad, Curaçao. Helena is overleden op 16-01-1842 in Willemstad, Curaçao, 13 jaar oud.
5 Elisabeth Wilhelmina Geertruida Hueck, geboren op 12-04-1831 in Willemstad, Curaçao. Elisabeth is overleden op 18-04-1840 in Willemstad, Curaçao, 9 jaar oud.
6 Maria Henrietta Hueck, geboren op 09-10-1835 in Willemstad, Curaçao. Maria is overleden op 22-05-1917 in Willemstad, Curaçao, 81 jaar oud.
7 Johannes Herman Rudolf Hueck, geboren op 14-12-1838 in Curaçao.
8 Cornelis Hendrik Hueck, geboren op 28-01-1843 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-a.
IV-b Cornelis Palm is geboren op 23-04-1810 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jan Gerard Palm (zie III-a) en Sara Margaritha Recao. Hij is gedoopt op 06-06-1810 in Curaçao (lutherse kerk). Cornelis is overleden vóór 1854, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk in 1854 van zoon Jan Gerard aangetekend dat vader Cornelis Palm was overleden
Beroep:
koopmansklerk
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 13-04-1831 in Willemstad, Curaçao met Anna Elisabeth de Windt, 18 jaar oud. Anna is geboren op 31-10-1812 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacob Hendrik de Windt en Jannetje Martha Tobel. Zij is gedoopt op 03-12-1812 in Curaçao (lutherse kerk). Anna is overleden vóór 1863, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Anna: ook: Enny DeWindt; bij huwelijk zoon Jan Gerard in 1854 uitlandig;
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Jan Gerard (Gerry) Palm, geboren op 02-06-1831 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-b.
2 Jannetje Margaretha Wilhelmina Palm, geboren op 28-12-1832 in Willemstad, Curaçao. Jannetje is overleden op 06-03-1836 in Willemstad, Curaçao, 3 jaar oud.
3 Sara Maria Palm, geboren op 28-11-1835 in Willemstad, Curaçao.
4 Jacob Hendrik Palm, geboren op 20-10-1837 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-c.
IV-c Henrietta Wilhelmina Palm is geboren op 01-11-1813 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gerard Palm (zie III-a) en Sara Margaritha Recao. Zij is gedoopt op 08-11-1813 in Curaçao (lutherse kerk).
Kind van Henrietta uit onbekende relatie:
1 Jan Gerard Palm, geboren op 04-08-1855 in Willemstad, Curaçao.
IV-d Frederik Wilhelm Palm is geboren op 28-12-1816 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jan Gerard Palm (zie III-a) en Sara Margaritha Recao. Hij is gedoopt op 14-03-1817 in Curaçao (lutherse kerk). Frederik is overleden op 28-03-1863 in Willemstad, Curaçao, 46 jaar oud.
Notitie bij Frederik: sergeant majoor titulaer bij het batallion jagers in het garnizoen te Curaçao; hij had de leiding van het militair muziek-korps. zijn naam komt in 1855 voor als een van de mede-oprichters van de vrijmetselaarsloge Igualdad; Hij komt ook voor op de lijst van slaveneigenaars in 1863 met 200 gulden voor zijn minderjarige kinderen Wilhelmina Constantia en Johan Herman Willem George. Hij kocht in 1856 samen met de weduwe van Johannes Lourens Axson, een tante van zijn vrouw, de plantage Ascension voor 25.250 gulden van Casper Lodewijk van Uytrecht die een hypotheek van 10.000 gulden gaf om de koop te kunnen financieren.
Beroep:
militair en muziekleraar
Frederik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 02-10-1844 in Willemstad, Curaçao met Maria Hendrina Johanna Elisabeth Latté, 25 jaar oud. Maria is geboren op 07-09-1819 in Willemstad, Curaçao, dochter van Johan Rudolph Latté en Alida Meerkelenburg. Maria is overleden op 25-11-1845 in Willemstad, Curaçao, 26 jaar oud.
Notitie bij Maria: zij overleed 7 dagen na de geboorte van haar zoon Gerard Rudolf Palm
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 30-09-1846 in Willemstad, Curaçao met Maria Catharina Seitsz, 18 jaar oud. Maria is geboren op 26-03-1828 in Willemstad, Curaçao, dochter van Johannes Seitsz en Ebbetje Helena Constancia Schouten. Maria is overleden op 08-09-1916 in Willemstad, Curaçao, 88 jaar oud.
Notitie bij Maria: ook Seitz; zij komt voor op de lijst van slaveneigenaars 1863 als weduwe F.W. Palm en kreeg tezamen met de weduwe J.L.Axson (Maria Wilhelmina Everts Schouten) een bedrag van 5.000 gulden
Kind van Frederik en Maria (1):
1 Gerard Rudolf Palm, geboren op 18-11-1845 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-d.
Kinderen van Frederik en Maria (2):
2 Wilhelmina Constancia Palm, geboren op 20-10-1847 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-e.
3 Johan Herman Willem George Palm, geboren op 06-12-1848 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-f.
4 Cornelis Palm, geboren op 23-10-1850 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-g.
5 George Frederik Palm, geboren op 16-02-1853 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-h.
6 Sara Margaretha Palm, geboren op 24-09-1855 in Willemstad, Curaçao. Volgt V-i.
7 Willem Axson Palm, geboren op 27-03-1858 in Willemstad, Curaçao. Willem is overleden op 17-03-1940 in Willemstad, Curaçao, 81 jaar oud.
Notitie bij Willem: was getuige bij geboorteaangifte in 1899 van Clara Josefa Palm; heeft in 1905 twee kinderen van Maria Felicie Celestina erkend
Beroep:
boekhouder, koopmansklerk (1899)
V-a Cornelis Hendrik Hueck is geboren op 28-01-1843 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johan Casper Hueck en Johanna Maria Palm (zie IV-a). Cornelis is overleden op 28-08-1885 in Willemstad, Curaçao, 42 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1870 in Curaçao met Louisa Clementina Gruning, 21 jaar oud. Louisa is geboren op 23-11-1848 in Curaçao, dochter van Tomasa Bitiver. Louisa is overleden op 10-06-1882 in Willemstad, Curaçao, 33 jaar oud.
Notitie bij Louisa: bij huwelijk in 1870 Louiza Clementina, in 1879 Luisa Clementia Gruning, in 1881 Laura Clementina, bij overlijden Louisa Clemencia Gruning, dochter van Thomasa Bitever
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 08-10-1884 in Curaçao met Henriette Valentina Gruning, 25 jaar oud. Henriette is geboren op 14-02-1859 in Curaçao. Henriette is overleden op 13-06-1924 in Curaçao, 65 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Louisa:
1 Lodewijk Cornelis Casper (Louis) Hueck, geboren op 21-02-1871 in Curaçao. Volgt VI-a.
2 Johannes Maximiliaan Hueck, geboren op 14-07-1872 in Willemstad, Curaçao.
3 Herman Cornelis Hueck, geboren op 17-01-1874 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-b.
4 Cornelis Hendrik Hueck, geboren op 27-09-1876 in Willemstad, Curaçao.
5 Johanna Maria Sara Hueck, geboren op 14-11-1879 in Willemstad, Curaçao. Johanna is overleden op 19-10-1881 in Willemstad, Curaçao, 1 jaar oud.
6 Karel Frederik Gerardus Hueck, geboren op 05-11-1881 in Willemstad, Curaçao. Karel is overleden op 25-03-1882 in Willemstad, Curaçao, 4 maanden oud.
V-b Jan Gerard (Gerry) Palm is geboren op 02-06-1831 in Willemstad, Curaçao, zoon van Cornelis Palm (zie IV-b) en Anna Elisabeth de Windt. Gerry is overleden op 10-12-1906 in Willemstad, Curaçao, 75 jaar oud.
Notitie bij Gerry: Gerry Palm is de stamvader van de bekende muzikale Curacaose familie Palm. Hij speelde als kapelmeester, organist, componist en muziekleraar gedurende vijftig jaar een zeer belangrijke rol in het muziekleven van Curacao. Het karakter van de Antilliaanse dansmuziek is mede door hem bepaald. Hij bespeelde piano, orgel, luit, klarinet, fluit en mandoline.
Volgens het stamboek militairen is hij op 1 september 1843 in dienst getreden als jager bij het battaljon Jagers no. 27 voor een periode van 10 jaar. Op 15 juli wordt hij bevorderd tot sergeant titulair en op 31 augustus 1853 zwaait hij af met paspoort. Overigens werd hem bij besluit van 25 juni 1850 de bronzen medaille no 1793 toegekend met een gratificatie van f. 12.= In het stamboek staat als geboortedatum vermeld 2 juli 1828
Beroep:
muziekmeester en componist
Gerry:
(1) begon een relatie, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1851 met Maria Simona. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: in de notariele akte d.d. 17 juli 1883 ter erkenning van haar zoon werd zij vermeld als Mejuffrouw Maria Simona, waschvrouw, wonende op Curaçao; zij verklaarde niet te kunnen schrijven noch tekenen. In de burgerlijke stand is niemand gevonden met een naam die precies overeenkomt maar wel een Maria Simiona, die ongehuwd op 19-11-1900 is overleden en "naar gissing" 76 jaar oud was. Haar ouders worden als onbekend vermeld. Er staat niets bij dat verder kon helpen. Het is niet met zekerheid te zeggen dat zij onze Maria Simona is maar het zou kunnen.
Beroep:
Waschvrouw (1884)
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1854 in Willemstad, Curaçao met Eleonora Christina Gijsbertha Mount, 28 jaar oud. Eleonora is geboren op 25-03-1826 in Willemstad, Curaçao, dochter van George Mount en Johanna Margaretha Raven. Eleonora is overleden op 16-04-1884 in Willemstad, Curaçao, 58 jaar oud. Eleonora is weduwe van Johan Christoffel Schuler (1817-vóór 1854), met wie zij trouwde op 01-03-1848 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Eleonora: bij huwelijk met Jan Gerard Palm, weduwe van Johan Christoffel Schuler; zij tekende in 1882 bij huwelijk dochter Jeanette als E.C.G. Palm; bij overlijden vermeld als Eleonora Gijsbertha Christina Mount
(3) begon een relatie, minstens 53 jaar oud, na 1884 met Amalia Elodia (Maya) Perez, minstens 25 jaar oud. Maya is geboren op 18-02-1859 in Puerto Cabello (Venezuela), dochter van Andrea Perez. Maya is overleden op 06-03-1952 in Willemstad, Curaçao, 93 jaar oud.
Notitie bij Maya: volgens de familie is zij heel jong als verpleegster uit Puerto Cabella, Venezuela gekomen om de ouder geworden Jan Gerard "Gerry" Palm te verzorgen. Hij heeft de wals "El 18 de Febrero", haar verjaardag, aan haar opgedragen; zij woonde later bij haar zoon Jan Gerard Hypolito Palm en zijn vrouw in de Arubastraat.
Kind van Gerry en Maria:
1 Antonio Manuel (Manuel) Palm, geboren op 18-01-1852 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-c.
Kinderen van Gerry en Eleonora:
2 Johanna Wilhelmina Elisabeth Palm, geboren op 17-03-1855 in Willemstad, Curaçao. Johanna is overleden op 30-12-1856 in Willemstad, Curaçao, 1 jaar oud.
3 Jeanette Palm, geboren op 09-06-1856 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-d.
4 Anna Elisabeth Palm, geboren op 28-03-1858 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-e.
5 George Mount Palm, geboren op 23-08-1859 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-f.
6 Cornelis Palm, geboren op 28-07-1861 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-g.
Kinderen van Gerry en Maya:
7 Jan Gerard Hypolito (Padoei) Palm, geboren op 13-08-1891 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-h.
8 Camilio Federico (Frits) Palm, geboren op 30-07-1893 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-i.
9 George Hendrik Palm, geboren op 12-11-1896 in Willemstad, Curaçao. George is overleden op 14-02-1897 in Curaçao, 3 maanden oud.
10 Jane Inés Palm, geboren op 21-01-1898 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-j.
11 Barend Hendrik Perez, geboren op 06-10-1900 in Willemstad, Curaçao. Barend is overleden op 06-07-1902 in Curaçao, 1 jaar oud.
V-c Jacob Hendrik Palm is geboren op 20-10-1837 in Willemstad, Curaçao, zoon van Cornelis Palm (zie IV-b) en Anna Elisabeth de Windt. Jacob is overleden op 28-03-1864 in San Juan, Puerto Rico, 26 jaar oud.
Notitie bij Jacob: overleden in het Militair Hospitaal te San Juan, Puerto Rico en vermeld als Santiago H. Palmae
Beroep:
zeeman (1863)
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 21-08-1863 in Willemstad, Curaçao met Wilhelmina Constancia Palm, 15 jaar oud. Zie V-e voor persoonsgegevens van Wilhelmina.
V-d Gerard Rudolf Palm is geboren op 18-11-1845 in Willemstad, Curaçao, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie IV-d) en Maria Hendrina Johanna Elisabeth Latté. Gerard is overleden op 14-05-1880 in ’s-Gravenhage, 34 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Hij komt voor op de lijst van slaveneigenaars in 1863 met 400 gulden; in Krafft Mr. Gerardus Rudolf Palm; hij staat in 1862 ingeschreven op de lijsten studenten rechten Universiteit Leiden; hij was sinds fabruari 1873 op Curaçao ingeschreven als advocaat en werd in 1873 benoemd tot kantonrechter en vanaf 1 april 1876 lid van het Hof van Justitie; vertrok op 15 augustus 1879 met verlof om gezondheidsredenen naar Nederlanden en is aldaar overleden; hij staat genoemd in het boek Biba Willem Sassen als kantonrechter Gerard R Palm; hij was voorts mede-oprichter en eerste secretaris van de Societeit De Gezelligheid (1871)
Beroep:
advocaat (1870), gouvernementsambtenaar (1874), doctor regten (1872)
Gerard trouwde, 24 jaar oud, op 07-09-1870 in ’s-Gravenhage met Pauline Reina Eliza Boer, 19 jaar oud. Pauline is geboren op 28-11-1850 in Willemstad, Curaçao, dochter van Henry Boer en Arendina Jacoba Alberdingh. Pauline is overleden op 17-07-1914 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1914.
Notitie bij Pauline: ook Paulina Reine Elize Boer, in 1908 woonachtig in Den Haag, Beeklaan 349; in Krafft (blz. 225 en 398) Pauline Reine Elize Boer, dochter van Majoor H. Boer; in extract BS geboorte dochter is zij vermeld als Reine Paulina Elize Boer; bij huwelijk dochter genoemd als Paulina Reina Boer; zij maakte op 1 augustus een eigenhandig geschreven uiterste wil en tekende als Pauline Reine Elise Palm; in het boek Tot Memorie staat vermeld dat Majoor H. Boer op 19 juni 1860 van vakantie uit Nederland terugkeerde. Hij is waarschijnlijk dezelfde als luitenant Boer die de bouwtekening gemaakt had voor de nieuwe kerk van San Willibrordo (1849).
Kinderen van Gerard en Pauline:
1 Johanna Rudolphina Arendina Palm, geboren op 07-06-1871 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-k.
2 Henry Rudolph Andries Frederik Palm, geboren op 24-04-1874 in Willemstad, Curaçao. Henry is overleden op 31-10-1875 in Willemstad, Curaçao, 1 jaar oud.
V-e Wilhelmina Constancia Palm is geboren op 20-10-1847 in Willemstad, Curaçao, dochter van Frederik Wilhelm Palm (zie IV-d) en Maria Catharina Seitsz. Wilhelmina is overleden op 30-11-1882 in Willemstad, Curaçao, 35 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: bij overlijden weduwe van Jacob Hendrik Palm; geen kinderen
Wilhelmina:
(1) trouwde, 15 jaar oud, op 21-08-1863 in Willemstad, Curaçao met Jacob Hendrik Palm, 25 jaar oud. Zie V-c voor persoonsgegevens van Jacob.
(2) trouwde, 18 jaar oud, op 16-02-1866 in Willemstad, Curaçao met Johan Frederik de Veylder, 27 jaar oud. Johan is geboren op 06-01-1839 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johannes Franken de Veylder en Maria Theodora Siecker. Johan is overleden.
Notitie bij Johan: Brig La Creole - New York City, NY Arrivals - 16 mei 1868; Sworn to this May 16th 1868, List or Manifest of ALL THE PASSENGERS taken on board the Brig La Creole whereof DeVeylder is Master, from Curacao burthen 227 tons; I, F de Veylder, Master of the Brig La Creole, Sworn to this May 16th 1868, port of New York
1 Charles Oliver 30 M Engineer U.S. U.S. Cabin
2* Henry Sohm 40 M Merchant U.S. U.S. Cabin
2 Surname appears to be written as "Sohm", "Sohne" or "Johne".

Port of New York, May 15 1868 arrivals:
Brig La Creole (Dutch), De Veylder, Curacoa, 19 days, with salt, to Dovale & Co.
Beroep:
zeeman
V-f Johan Herman Willem George Palm is geboren op 06-12-1848 in Willemstad, Curaçao, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie IV-d) en Maria Catharina Seitsz. Johan is overleden op 27-04-1887 in Willemstad, Curaçao, 38 jaar oud.
Notitie bij Johan: vermelding in militaire stamboeken ingeschreven per 13 juli 1863 als vrijwilligervoor onbepaalde tijd als jager 2e klasse ter opleiding als officier, uigeschreven met paspoort per 31 januari 1864; in 1883: wonende aan de overzijde op Curacao
Beroep:
boekhouder (1880), handelaar (1881), koopman (1883 en 1887)
Johan trouwde, 28 jaar oud, op 20-06-1877 in Oranjestad, Aruba met Maria Elisabeth Oduber, 16 jaar oud. Maria is geboren op 20-07-1860 in Aruba, dochter van Frederik Oduber en Anna Elizabeth Quant. Maria is overleden.
Notitie bij Maria: ook Carise Elizabeth Oduber
Kinderen van Johan en Maria:
1 Maria Catharina Palm, geboren op 13-01-1880 in Willemstad, Curaçao. Maria is overleden op 18-04-1955 in Willemstad, Curaçao, 75 jaar oud.
Notitie bij Maria: bleef ongehuwd
2 Federico Palm, geboren op 11-04-1881 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-l.
3 Willem Constan Palm, geboren op 23-04-1883 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-m.
V-g Cornelis Palm is geboren op 23-10-1850 in Willemstad, Curaçao, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie IV-d) en Maria Catharina Seitsz. Cornelis is overleden op 29-08-1899 in Willemstad, Curaçao, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1899.
Notitie bij Cornelis: woonde in 1887 in Otrobanda
Beroep:
handelaar (1878, 1899), koopman (1887, 1896, 1897)
Cornelis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 06-11-1872 in Willemstad, Curaçao met Clara Catharina Haayen, 27 jaar oud. Clara is geboren op 15-11-1844 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Frederik Haayen en Johanna Maria Schoonewolff. Clara is overleden op 10-09-1882 in Willemstad, Curaçao, 37 jaar oud.
Notitie bij Clara: ook Claries Haayen en Clara Catalina Haayen; in 1927 bij overlijden van zoon Frederik Wilhelm genaamd Clarita Hoyer.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 12-08-1887 in Willemstad, Curaçao met Isabel Ramona Tecla Morén, 24 jaar oud. Isabel is geboren op 30-09-1862 in Willemstad, Curaçao, dochter van José Maria Moren en Lucilia Tomasa Lauzero. Isabel is overleden op 17-12-1943 in Willemstad, Curaçao, 81 jaar oud.
Notitie bij Isabel: ook Isabel Ramona Tecla Moreu
Kinderen van Cornelis en Clara:
1 Frederik Wilhelm Palm, geboren op 23-12-1872 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-n.
2 Jan Frederik Palm, geboren op 28-08-1874 in Willemstad, Curaçao. Jan is overleden op 15-11-1904 in Willemstad, Curaçao, 30 jaar oud.
Notitie bij Jan: bleef ongehuwd
Beroep:
koopmansklerk (1904)
3 Luis Constan Palm, geboren op 28-04-1876 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-o.
4 Willem Hendrik Axon Palm, geboren op 24-05-1877 in Willemstad, Curaçao. Willem is overleden op 07-04-1878 in Willemstad, Curaçao, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1878.
5 Johanna Maria Catharina Palm, geboren op 17-11-1878 in Willemstad, Curaçao. Johanna is overleden op 08-03-1957 in Willemstad, Curaçao, 78 jaar oud.
Notitie bij Johanna: bleef ongehuwd
6 Palm, levenloos geboren dochter, geboren op 22-01-1880 in Willemstad, Curaçao.
7 Gerardus Rudolf Palm, geboren op 28-11-1880 in Willemstad, Curaçao.
8 Gerardus Marin Palm, geboren op 24-08-1882 in Willemstad, Curaçao. Gerardus is overleden op 26-08-1882 in Willemstad, Curaçao, 2 dagen oud.
Kinderen van Cornelis en Isabel:
9 José Morén Palm, geboren op 18-10-1887 in Willemstad, Curaçao. José is overleden in 05-1975 in Los Angeles, Cal., USA, 87 jaar oud.
Notitie bij José: hij staat vele malen vermeld in de registers van Ellis Island als bemanningslid van schepen; in 1919 als waiter met woonadres 101 Boerum Place, Brooklyn, New York, USA; overleden in mei 1975 Jose Palm
10 Rafael Barliza Palm, geboren op 29-07-1889 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Rafael: komt in de registers van Ellis Island voor als Rafael Palm, steward op schepen
11 Tomasita Lucilia Palm, geboren op 16-10-1891 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-p.
12 Blasina Tovar Palm, geboren op 21-08-1896 in Willemstad, Curaçao. Blasina is overleden op 13-11-1931 in Willemstad, Curaçao, 35 jaar oud.
Notitie bij Blasina: zij bleef ongehuwd
V-h George Frederik Palm is geboren op 16-02-1853 in Willemstad, Curaçao, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie IV-d) en Maria Catharina Seitsz. George is overleden op 01-06-1892 in Willemstad, Curaçao, 39 jaar oud.
Notitie bij George: in 1883 wonende op Pietermaai
Beroep:
boekhouder, koopman (1883, 1892)
George trouwde, 28 jaar oud, op 17-08-1881 in Willemstad, Curaçao met Selly Guilhoux, 27 jaar oud. Selly is geboren op 03-08-1854 in Willemstad, Curaçao, dochter van Johannes Bernardus Anthonius Guilhoux en Selly Cohen. Selly is overleden op 06-01-1916 in Willemstad, Curaçao, 61 jaar oud.
Kinderen van George en Selly:
1 Palm, levenloos geboren zoon, geboren op 25-08-1882 in Willemstad, Curaçao.
2 Frederik Wilhelm Palm, geboren op 22-09-1883 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-q.
3 Jean Bernard Antoine (Tonie) Palm, geboren op 19-06-1885 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-r.
4 Johan Herman Willem George (John-John) Palm, geboren op 03-10-1887 in Curaçao. John-John is overleden op 28-08-1937 in Curaçao, 2e district, 49 jaar oud.
Beroep:
kantoorklerk (1937)
5 Seline Leonie Palm, geboren op 14-02-1890 in Willemstad, Curaçao. Volgt VI-s.
6 Maria Catharina Constancia (Carry) Palm, geboren op 04-11-1891 in Willemstad, Curaçao. Carry is overleden op 14-10-1941 in Willemstad, Curaçao, 49 jaar oud.
Notitie bij Carry: bleef ongehuwd; zij woonde boven de winkel in de Breedestraat (O)
V-i Sara Margaretha Palm is geboren op 24-09-1855 in Willemstad, Curaçao, dochter van Frederik Wilhelm Palm (zie IV-d) en Maria Catharina Seitsz. Sara is overleden op 05-11-1931 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud.
Notitie bij Sara: bij overlijden Sarah Margaretha Palm
Sara trouwde, 18 jaar oud, op 15-04-1874 in Willemstad, Curaçao met Johan Marin Statius van Eps, 24 jaar oud. Johan is geboren op 28-12-1849 in Sint Eustatius, zoon van Isaak Christiaan Statius van Eps en Jacomina Sophia Statius Muller. Johan is overleden op 09-02-1892 in Curaçao, 42 jaar oud.
Beroep:
gouvernementsambtenaar
VI-a Lodewijk Cornelis Casper (Louis) Hueck is geboren op 21-02-1871 in Curaçao, zoon van Cornelis Hendrik Hueck (zie V-a) en Louisa Clementina Gruning. Louis is overleden op 01-08-1941 in Curaçao, 70 jaar oud.
Beroep:
koopman
Louis trouwde, 24 jaar oud, op 25-09-1895 in Curaçao met Eva Nicolina Rojer, 20 jaar oud. Eva is geboren op 03-07-1875 in Curaçao, 5e district, dochter van Hendrik Willem Rojer en Maria Inez Sutherland. Eva is overleden op 09-04-1956 in Willemstad, Curaçao, 80 jaar oud.
Kinderen van Louis en Eva:
1 Cornelis Hendrik Willem Hueck, geboren op 15-02-1897 in Willemstad, Curaçao.
2 George Sutherland Hueck, geboren op 25-04-1898 in Willemstad, Curaçao.
3 Louiza Maria Ines Hueck, geboren op 17-09-1899 in Willemstad, Curaçao.
4 Raoul Virgile Hueck, geboren op 27-06-1901 in Willemstad, Curaçao. Raoul is overleden op 06-12-1923 in Willemstad, Curaçao, 22 jaar oud.
5 Matilde Esmeralda Hueck, geboren op 17-10-1903 in Willemstad, Curaçao.
6 Eva Nicolina Hueck, geboren op 31-03-1905 in Willemstad, Curaçao.
7 Sarah Wilhelmina Johanna Hueck, geboren op 02-08-1910 in Curaçao. Volgt VII-a.
VI-b Herman Cornelis Hueck is geboren op 17-01-1874 in Willemstad, Curaçao, zoon van Cornelis Hendrik Hueck (zie V-a) en Louisa Clementina Gruning. Herman trouwde met Henriette Wilhelmina Rojer. Henriette is geboren op 07-04-1874 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Willem Rojer en Maria Inez Sutherland. Henriette is overleden op 21-02-1935 in Willemstad, Curaçao, 60 jaar oud.
VI-c Antonio Manuel (Manuel) Palm is geboren op 18-01-1852 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jan Gerard (Gerry) Palm (zie V-b) en Maria Simona. Manuel is overleden op 28-07-1907 in Willemstad, Curaçao, 55 jaar oud.
Notitie bij Manuel: bij notariële akte van 17 juli 1883 werd hij als zoon erkend door Jan Gerard Palm en verkreeg hij daarmee de achternaam Palm. Hij werd in 1890 sergeant schoenmaker bij het Garnizoen. Hij liet een huis bouwen aan de Seranostraat 35.
Beroep:
sergeant schoenmaker (1897), meesterschoenmaker van het garnizoen (1907)
Manuel trouwde, 32 jaar oud, op 20-08-1884 in Willemstad, Curaçao met Francisca Virginia Snijbeeld, 16 jaar oud. Francisca is geboren op 10-10-1867 in Willemstad, Curaçao, dochter van Johannes Theodorus Snijbeeld en Mariana Bernadina Lendory. Francisca is overleden op 31-03-1916 in Willemstad, Curaçao, 48 jaar oud.
Beroep:
naaister (1885, 1907)
Kinderen van Manuel en Francisca:
1 Henriquita Clemencia Palm, geboren op 23-11-1885 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-b.
2 Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm, geboren op 28-11-1887 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-c.
3 Manuela Antonia (Lie) Palm, geboren op 03-06-1890 in Willemstad, Curaçao. Lie is overleden op 13-06-1988 in Willemstad, Curaçao, 98 jaar oud.
Notitie bij Lie: ongehuwd en kinderloos
4 Rosa Hendrina Palm, geboren op 03-09-1892 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-d.
5 Maria Virgenie Palm, geboren op 14-12-1894 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-e.
6 Jan Gerard Palm, geboren op 16-05-1897 in Willemstad, Curaçao. Jan is overleden in USA.
Notitie bij Jan: hij vertrok op jonge leeftijd (voor 1930) naar de USA waar hij huwde, kinderen kreeg en overleed
7 José Francisco Palm, geboren op 19-07-1900 in Willemstad, Curaçao. José is overleden op 26-07-1900 in Willemstad, Curaçao, 7 dagen oud.
8 Josefa Francisca Carmen Palm, geboren op 19-07-1900 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-f.
9 Carmen Eustaquia Palm, geboren op 19-09-1902 in Curaçao. Carmen is overleden op 30-09-1934 in Curaçao, 32 jaar oud.
10 Conrada Hilaria Palm, geboren op 14-01-1905 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-g.
11 Augusta Lucia Palm, geboren op 13-12-1907 in Willemstad, Curaçao. Augusta is overleden, 85 jaar oud. Zij is begraven op 29-12-1992 in Santa Rosa, Curaçao.
Notitie bij Augusta: zij was ongehuwd en kinderloos; woonde in het landhuis Jongbloed.
VI-d Jeanette Palm is geboren op 09-06-1856 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gerard (Gerry) Palm (zie V-b) en Eleonora Christina Gijsbertha Mount. Jeanette is overleden op 28-08-1925 in Willemstad, Curaçao, 69 jaar oud.
Notitie bij Jeanette: bij huwelijk doktersverklaring toegevoegd dat bruid verhinderd was zich naar het stadhuize te begeven omdat ze lijdende was aan zenuwachtige duizelingen; zij kwam met haar man na het overlijden in 1890 van haar zus Anna uit Venezuela over om voor de vier dochters van Anna te zorgen; bij overlijden vermeld als weduwe van Johan Richard Muskus
Jeanette trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1882 in Willemstad, Curaçao met Johan Rudolph Muskus, 33 jaar oud. Johan is geboren op 19-03-1849 in Bonaire, zoon van Ridchard Raven Muskus en Anna Catharina Raven. Johan is overleden op 25-12-1896 in Willemstad, Curaçao, 47 jaar oud.
Beroep:
koopman (1882 en 1896)
VI-e Anna Elisabeth Palm is geboren op 28-03-1858 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gerard (Gerry) Palm (zie V-b) en Eleonora Christina Gijsbertha Mount. Anna is overleden op 05-04-1881 in Willemstad, Curaçao, 23 jaar oud. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1881 in Curaçao met Karel Frederik Muskus, 24 jaar oud. Karel is geboren op 03-01-1857 in Bonaire, zoon van Ricdchard Raven Muskus en Anna Catharina Raven. Karel is overleden op 22-09-1922 in Willemstad, Curaçao, 65 jaar oud.
Notitie bij Karel: Carl Frederik Muskus; oprichter "El Ancora", later C.F.Muskus & Co.; heeft zich enige tijd bezig gehouden met fosfaatwinning op Curaçao; liet een huis bouwen op adres Frederikstraat 91-93 met de naam Sans Soucis
Beroep:
koopman (1917)
VI-f George Mount Palm is geboren op 23-08-1859 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jan Gerard (Gerry) Palm (zie V-b) en Eleonora Christina Gijsbertha Mount. George is overleden op 11-10-1894 in La Guaira, Venezuela, 35 jaar oud.
Notitie bij George: hij werd Tòtò genoemd; hij speelde orgel en klarinet en heeft in verschillende korpsen en orkesten meegespeeld; hij is in Venezuela van een paard gevallen en kwam daar bij om het leven en werd aldaar begraven; volgens familieverhalen is hij de vader van de 4 kinderen Palm van Maria Fecilie Celestina
George begon een relatie met Maria Felecie Celestina. Maria is geboren op 01-05-1861 in Curaçao, dochter van Johanna Celestina. Maria is overleden op 08-03-1952 in Willemstad, Curaçao, 90 jaar oud. Maria trouwde later op 22-09-1905 in Willemstad, Curaçao met Maurits Louis Deville (1867-1929).
Notitie bij Maria: in 1885 vermeld als Maria Vivas, keukenmeid; bij vonnis van het Hof van Justitie van de kolonie Curaçao d.d. 28 juli 1905 naam gewijzigd van Maria Felicia, keukenmeid, in Maria Felecie Celestina; zij trouwde in 1905 met Maurits Louis Deville; zij stond in de volksmond bekend als Shi Marichie maar werd in de familie Yaya genoemd
Beroep:
Wasvrouw (1905)
Kinderen van George en Maria:
1 Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm, geboren op 11-01-1880 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-h.
2 Juliana Atala (Tantan Taya) Palm, geboren op 16-02-1882 in Willemstad, Curaçao. Tantan Taya is overleden op 10-02-1958 in Willemstad, Curaçao, 75 jaar oud.
Notitie bij Tantan Taya: geboren als dochter van Maria Sophia, keukenmeid; naam moeder gewijzigd in Maria Felicia Celestina; erkend met akte d.d. 20 september 1905 van notaris Jan Hendrik Rudolff Beaujon door Willem Axson Palm; zij bleef ongehuwd
3 Johan Antoine (John) Palm, geboren op 13-06-1885 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-i.
4 Cornelia Augustina (Nea) Palm, geboren op 01-09-1887 in Willemstad, Curaçao. Nea is overleden op 23-12-1910 in Willemstad, Curaçao, 23 jaar oud.
Notitie bij Nea: op 18-9-1905 erkend door Jan Gerard Palm; bij overlijden vermeld als ongehuwd, naaister, dochter van wijlen Jan Gerard Palm en Maria Viras, naaister; volgens de familie was zij verpleegkundige bij dr. Winkel; zij bleef ongehuwd.
VI-g Cornelis Palm is geboren op 28-07-1861 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jan Gerard (Gerry) Palm (zie V-b) en Eleonora Christina Gijsbertha Mount. Cornelis is overleden op 20-02-1906 in Willemstad, Curaçao, 44 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: was in 1894 en 1899 wegens ziekte verhinderd in persoon aangifte van geboorte van zijn kinderen te doen; speelde orgel en klarinet en heeft in verschillende korpsen en orkesten meegespeeld.
Beroep:
Muziekmeester (1888), Pianostemmer
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 18-08-1888 in Willemstad, Curaçao met Marie Mathilde Catherine Herminie Nouel, ongeveer 19 jaar oud. Marie is geboren omstreeks 1869 in Santo Domingo, dochter van Frederic Adolphe Nouel en Jannetje Carolina Mathilde Colman.
Notitie bij Marie: zij vertrok in juni 1920 per schip met dochters Jane en Anna alsmede zoon Jan Gerard naar New York; zij gaf op Ellis Island als toekomstig adres op Cornelius Dovale, 789 Bedford Avenue, Brooklyn, New York; zij wordt in de registers van Ellis Island vermeld als Marie M. C. Palm, oud 51 jaar.
Kinderen van Cornelis en Marie:
1 Jeanette Gijsberta (Betsy) Palm, geboren op 19-09-1888 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-j.
2 Frederik Gerard Palm, geboren op 06-01-1891 in Willemstad, Curaçao.
3 George John Palm, geboren op 02-01-1894 in Willemstad, Curaçao. George is overleden op 24-01-1902 in Willemstad, Curaçao, 8 jaar oud.
4 Jane Caroline Mathilde Palm, geboren op 25-03-1896 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-k.
5 Anna Cornelia Palm, geboren op 22-02-1899 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-l.
6 Jan Gerard Palm, geboren op 04-09-1901 in Willemstad, Curaçao. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: hij vertrok in juni 1920 met zijn moeder en zusters Jane en Anna naar New York, USA; wordt vermeld als Jojan Palm; hij leed aan epilepsie en is aldaar overleden
7 George Eugene Palm, geboren op 31-10-1904 in Willemstad, Curaçao. George is overleden op 26-04-1907 in Willemstad, Curaçao, 2 jaar oud.
VI-h Jan Gerard Hypolito (Padoei) Palm is geboren op 13-08-1891 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jan Gerard (Gerry) Palm (zie V-b) en Amalia Elodia (Maya) Perez. Padoei is overleden op 03-02-1960 in Willemstad, Curaçao, 68 jaar oud. Hij is begraven in Curaçao, Protestantse Begraafplaats Roodeweg.
Notitie bij Padoei: erkend door Jan Gerard Palm d.d. 6-11-1893, bij huwelijk vermeld als zoon van wijlen Jan Gerard palm, overleden d.d. 10-12-1906; hij tekende bij het huwelijk als J.G. Palm; getuigen bij het huwelijk waren Rudolf Theodoor Palm, muziekonderwijzer, en Carl Frederik Muskus; hij was zakenman en had boten en agenturen; hij speelde piano; geen kinderen; Jacobo Palm zei ooit over Padoei: "E no ta toka piano, e ta bati piano" (Hij speelt geen piano maar hij timmert op de piano).
Padoei trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1917 in Willemstad, Curaçao met Ylda Maria Zaragoza Gregorio, 24 jaar oud. Ylda is geboren op 08-07-1892 in Willemstad, Curaçao, dochter van Adela Gregorio.
Notitie bij Ylda: zich noemende Ilda van Grieken
Beroep:
naaister (1917)
VI-i Camilio Federico (Frits) Palm is geboren op 30-07-1893 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jan Gerard (Gerry) Palm (zie V-b) en Amalia Elodia (Maya) Perez. Frits is overleden op 22-07-1931 in Willemstad, Curaçao, 37 jaar oud.
Notitie bij Frits: geboren als Camilio Frederico, zoon van Amalia Kips, naaister; akte gewijzigd bij vonnis d.d. 20-10-1893 Hof van Justitie moeder vermeld als Amalia Elodia Perez; hij werd door Jan Gerard Palm erkend op 6-11-1893; hij komt voor in de Ellis Island registratie als waiter op schepen gedurende de periode 1919-1922; in 1919 bij aangifte geboorte dochter Thelma Helena vermeld als zonder beroep, woonachtig te Curaçao, thans uitlandig; overlijden pas in 1939 aangegeven door zijn zus Jane Ines Palm, 38 jaar, naaister
Beroep:
zeeman, fluitist
Frits trouwde met Amelia Torres. De scheiding werd uitgesproken.
Notitie bij Amelia: volgens familie afkomstig uit Santo Domingo of Venezuela; zij trouwde later met Primitimo Gutierre
Kind van Frits en Amelia:
1 Thelma Helena Palm, geboren op 18-08-1919 in Willemstad, Curaçao. Thelma is overleden op 20-06-1939 in Aruba, 19 jaar oud.
VI-j Jane Inés Palm is geboren op 21-01-1898 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gerard (Gerry) Palm (zie V-b) en Amalia Elodia (Maya) Perez. Jane is overleden omstreeks 1972 in Willemstad, Curaçao, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Jane: geboren als Jane Inés, dochter van Amalia Elodia Perez; op 18-9-1905 met akte voor de wnd. hulp ambtenaar van de Burgerlijke Stand door Jan Gerard Palm erkend; zij woonde in de zeventiger jaren enige tijd in de Niewindtstraat; shon Coco Palm noemde haar tante Jane; ze had geen kinderen
Beroep:
naaister (1939)
Jane trouwde, 21 jaar oud, op 15-12-1919 in Willemstad, Curaçao met Johannes Daniel Francisco (Denny) Hendriksen, 24 jaar oud. Denny is geboren op 02-04-1895 in Curaçao, zoon van Johannes Daniel Hendriksen en Maria Cornelia Johanna. Denny is overleden op 24-04-1969 in Curaçao, 74 jaar oud.
Notitie bij Denny: hij woonde in 1919 in Santo Domingo; Johan E. Mauricio, koopman was zijn gevolmachtige bij zijn huwelijk; hij was later boekhouder en woonachtig op Curaçao; hij komt voor in het boek "History of Igualdad Lodge no. 653 E.C." uitgegeven bij het jubileum van de lodge in 1980 als J.D.F. Hendriksen, Curacaostraat 23, secretaris van de Igualdad; hij schreef o.a. een brief d.d. 15 juli 1947 aan de Grand Secretary, United Grand Lodge Freemasons Hall, Great Queen Street te Londen over een mogelijke wijziging van de statuten.
VI-k Johanna Rudolphina Arendina Palm is geboren op 07-06-1871 in Willemstad, Curaçao, dochter van Gerard Rudolf Palm (zie V-d) en Pauline Reina Eliza Boer. Johanna is overleden op 11-06-1930 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud.
Notitie bij Johanna: zij wordt genoemd in Krafft blz. 398; zij verkreeg bij wijze van schenking in 1899 het pand Scharlooweg 70 van Reinita Latté; zij was in 1908 woonachtig in Den Haag
Johanna trouwde, 36 jaar oud, op 24-03-1908 met Carel Zacharias Haak, 57 jaar oud. Carel is geboren op 14-01-1851 in Willemstad, Curaçao, zoon van Peter Hendricus Haak en Jannetje de Haseth. Carel is overleden op 26-05-1929 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Carel is weduwnaar van Angenita Berendina Wilhelmina Berrier (±1839-1906), met wie hij trouwde op 24-05-1876 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Carel: eerder in 1876 te Den Haag gehuwd met Angenita Berendina Wilhelmina Berrier
Beroep:
hoofdcommies aan het departement van Koloniën (1908)
VI-l Federico Palm is geboren op 11-04-1881 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johan Herman Willem George Palm (zie V-f) en Maria Elisabeth Oduber. Federico is overleden.
Notitie bij Federico: hij vertrok met zijn broer Willem Constan Palm rond 1910 naar Panama
Federico trouwde met Francisca Linares.
Notitie bij Francisca: francisca linares (centella)
Kinderen van Federico en Francisca:
1 Johnny Palm.
Notitie bij Johnny: Johnny "Motete Palm", Johnny Be Bop Palm; vocalist en componist van Supicucu, uitgevoerd door Orquesta Rumba Casino, een 45 toeren ’single’ van het Panamese label Artelec; het staat op het label van de single omschreven als ‘Guaracha Curazoleña’. Het nummer is in 2004 opnieuw uitgebracht op de compilatie-cd Grandes Orquestas Panameas Del Siglo 20.
2 Carmen Palm, geboren op 23-05-1910 in Panama. Volgt VII-m.
VI-m Willem Constan Palm is geboren op 23-04-1883 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johan Herman Willem George Palm (zie V-f) en Maria Elisabeth Oduber. Willem is overleden op 25-06-1950 in Panama, 67 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem Constant (Constantine) Palm Oduber and his brother Friederick arrived Panama around 1910 from Curacao
Willem trouwde met Ana Maria Salcedo. Ana is geboren in 1893 in Panama. Ana is overleden in 1953 in Panama, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Ana: Ana Maria Salcedo Medina
Kinderen van Willem en Ana:
1 Maria Elizabeth Palm, geboren in 07-1915 in Panama. Maria is overleden in 1984 in Panama, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Maria: María Elizabeth Palm Salcedo
2 Guillermo Constantino Palm, geboren op 09-12-1916 in Panama. Volgt VII-n.
3 John Palm, geboren op 02-04-1918 in Panama. Volgt VII-o.
4 Ana Maria Palm, geboren op 02-02-1920 in Panama. Ana is overleden op 20-11-1975 in Panama, 55 jaar oud.
Notitie bij Ana: Ana María Palm Salcedo
5 Jose Edilberto Palm, geboren op 21-11-1926 in Panama. Jose is overleden op 01-11-1992 in Panama, 65 jaar oud.
Notitie bij Jose: José Edilberto Palm Salcedo
6 Fernando Palm, geboren op 10-12-1929 in Panama. Fernando is overleden op 15-04-2004 in Panama, 74 jaar oud.
VI-n Frederik Wilhelm Palm is geboren op 23-12-1872 in Willemstad, Curaçao, zoon van Cornelis Palm (zie V-g) en Clara Catharina Haayen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1872. Frederik is overleden op 16-12-1927 in Willemstad, Curaçao, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1927.
Notitie bij Frederik: volgens kleindochter Agnes Jonassen was hij een getalenteerd violist
Beroep:
koopman (1896, 1897), koopmansklerk (1899 en 1907), klerk (1927)
Frederik trouwde, 20 jaar oud, op 26-10-1893 in Willemstad, Curaçao met Maria Josefa Helena Conquet, 22 jaar oud. Maria is geboren op 13-11-1870 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Zenon Conquet en Jozefeta Cecilia Millomar. Maria is overleden op 28-09-1945 in Willemstad, Curaçao, 74 jaar oud.
Notitie bij Maria: ook: Helena Conquet, bij overlijden van echtgenoot in 1927 wonende te Brooklyn, USA; woonde in 1930 in Furman street NYC met drie zoons: Frederick, Johan en Anthony; alle drie zoons werkten op schepen; na het overlijden van zoon Frederik keerde zij terug naar Curaçao
Kinderen van Frederik en Maria:
1 Hendrik Frederik (Harry) Palm, geboren op 14-07-1894 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-p.
2 Cornelis Frederik Palm, geboren op 28-01-1896 in Willemstad, Curaçao. Cornelis is overleden op 23-05-1897 in Willemstad, Curaçao, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1897.
3 Frederik Wilhelm Palm, geboren op 29-10-1897 in Willemstad, Curaçao. Frederik is overleden op 06-08-1937 in Brooklyn, NY, USA, 39 jaar oud. Hij is begraven op 09-08-1937 in Mt. Olivet Cemetery, Masbeth NYC, USA.
Notitie bij Frederik: bleef ongehuwd; in census 1930 vermeld als woonachtig met moeder en broers John en Antonio in New York City, Furman Street; wordt als Frederick Palm, waiter, vermeld in de Ellis Islandrecords
Beroep:
zeeman
4 Clara Josefa Palm, geboren op 24-10-1899 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-q.
5 Joseph Gerardus Palm, geboren op 27-10-1900 in Curaçao. Volgt VII-r.
6 Palm, levenloos geboren zoon, geboren op 29-04-1903 in Willemstad, Curaçao.
7 John Frederik Palm, geboren op 17-01-1905 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-s.
8 Antonio Hendrik Palm, geboren op 26-09-1907 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-t.
VI-o Luis Constan Palm is geboren op 28-04-1876 in Willemstad, Curaçao, zoon van Cornelis Palm (zie V-g) en Clara Catharina Haayen. Luis is overleden op 22-07-1938 in Willemstad, Curaçao, 62 jaar oud.
Notitie bij Luis: hij woonde in 1895 Breedestraat 113; in 1906 vermeld als hofmeester aan boord van stoomschip Merida, thans uitlandig
Beroep:
koopman (1895 en 1899), zeeman (1938)
Luis trouwde, 18 jaar oud, op 27-03-1895 in Willemstad, Curaçao met Maria Francisca Hendrika Conquet, 23 jaar oud. Maria is geboren op 09-03-1872 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Zenon Conquet en Jozefeta Cecilia Millomar.
Beroep:
naaister (1906)
Kinderen van Luis en Maria:
1 Cornelis Hendrik Palm, geboren op 24-07-1895 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Cornelis: hij wordt vermeld als Cornelis H Palm in het ellis island register als bemanningslid van het schip Prins Willem I, aangekomen in New York op 5 september 1919, komend van Haiti, servant, oud 24 jaar, African, Dutch West Indies; tevens als Cornelius Palm, oud 25 jaar, bemanningslid van de Edward Luckenbach komend van Rotterdam in New York op 12 december 1920; tevens als Cornelius Palm, waiter, oud 26 jaar met het schip Maracaibo komende van Maracaibo via Curacao in New York op 1 november 1919
2 Aloisa Josefa Clarita Palm, geboren op 25-12-1899 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-u.
3 Clara Lucila Antonia Palm, geboren op 08-11-1901 in Willemstad, Curaçao.
4 Palm, levenloos geboren zoon, geboren op 17-06-1905 in Willemstad, Curaçao.
5 Constant Thomas Wenceslao Palm, geboren op 28-09-1906 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Constant: waarschijnlijk dezelfde als Thomas Palm, oud 17 en 18 jaar bellboy of servant op schepen in 1924 in de registers van Ellis Island, een keer met vermelding van moeder Andrica Palm
VI-p Tomasita Lucilia Palm is geboren op 16-10-1891 in Willemstad, Curaçao, dochter van Cornelis Palm (zie V-g) en Isabel Ramona Tecla Morén. Tomasita is overleden op 29-08-1984 in Curaçao, 92 jaar oud.
Notitie bij Tomasita: bij doop vermeld als Thomassa Josilia; ook Thomisita Lucilia Palm
Tomasita trouwde, 26 jaar oud, op 07-11-1917 in Willemstad, Curaçao met Célestin Cornelis Daal, 33 jaar oud. Célestin is geboren op 18-05-1884 in Curaçao, zoon van Gerard Schotborgh Daal en Hendrina de Haseth. Célestin is overleden op 25-03-1965 in Curaçao, 80 jaar oud.
Beroep:
goudsmid (1917)
VI-q Frederik Wilhelm Palm is geboren op 22-09-1883 in Willemstad, Curaçao, zoon van George Frederik Palm (zie V-h) en Selly Guilhoux. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1883. Frederik is overleden op 31-05-1943 in Willemstad, Curaçao, 59 jaar oud.
Notitie bij Frederik: volgens Wilfred Gorsira ging hij als jonge man naar Costa Rica en trouwde daar; hij keerde rond 1935 terug op Curaçao; volgens kleindochter Bettie Pietersz was hij apotheker van beroep en reisde hij naar Colombia, Costa Rica en Panama; hij had een botica in Costa Rica; hij zou later nog bij de Shell gewerkt hebben.
Frederik trouwde met Felicia Hernandez. Felicia is overleden vóór 1939.
Notitie bij Felicia: volgens de familie is zij nooit op Curaçao geweest
Kinderen van Frederik en Felicia:
1 Gladys Constance Palm, geboren op 15-10-1911 in San José, Costa Rica. Volgt VII-v.
2 Telma Catharina Palm, geboren op 02-01-1915 in Santa Marta, Colombia. Volgt VII-w.
3 August Wilhelm Palm, geboren op 06-06-1916 in Rio Frio, Colombia. Volgt VII-x.
4 Jorge (George) Palm, geboren op 01-05-1920 in Costa Rica. Volgt VII-y.
VI-r Jean Bernard Antoine (Tonie) Palm is geboren op 19-06-1885 in Willemstad, Curaçao, zoon van George Frederik Palm (zie V-h) en Selly Guilhoux. Tonie is overleden op 31-05-1963 in Willemstad, Curaçao, 77 jaar oud.
Notitie bij Tonie: hij heeft nog les gehad van Jan Gerard (shon Gerrie) Palm en was in zijn jonge jaren bekend om zijn pianospel en zijn danza’s, maar heeft na de dood van zijn moeder de muziek praktisch vaarwel gezegd. Wel heeft hij in 1945 nog het volkslied van Bonaire gecomponeerd. Hij viel regelmatig in als organist in de Fortkerk en in de Synagoge. hij had een winkel in de Breedestraat, Otrobanda; de straat die daar omhoog ging stond bekend als Hanchi de Shon Tonie waar hij het eerste bedrijfje op Curaçao had waar potato chips werden gemaakt en waar hij samen met Eddy Gorsira een handel in kreeften uit Sint Maarten had; hij is begraven op de Protestantse begraafsplaats, Oranjestraat 180
Beroep:
koopman (1926, 1939)
Tonie trouwde, 62 jaar oud, op 23-07-1947 in Willemstad, Curaçao met Maria Emilia (Rosa) Inees, 39 jaar oud. Rosa is geboren op 30-06-1908 in Curaçao, dochter van Balbina Amos Inees. Rosa is overleden in 1981 in Curaçao, 72 of 73 jaar oud.
Kinderen van Tonie en Rosa:
1 Oscar Antonio Palm, geboren op 21-07-1925 in Curaçao. Volgt VII-z.
2 Telma Maria Leona Palm, geboren op 11-04-1929 in Curaçao. Volgt VII-aa.
3 Lelia Gregoria (Lelie) Palm, geboren op 28-11-1930 in Curaçao. Volgt VII-ab.
4 Norva Angela Palm, geboren op 12-11-1932 in Curaçao.
5 Donald Jozef (Donny) Palm, geboren op 08-05-1934 in Curaçao. Volgt VII-ac.
6 Marlene Mercedes Palm, geboren op 24-09-1935 in Curaçao. Volgt VII-ad.
7 Warren Anthony (Woi) Palm, geboren op 09-04-1944 in Curaçao. Woi is overleden op 06-12-2013 in Curaçao, 69 jaar oud.
Notitie bij Woi: ongehuwd
8 Celine Marie Palm, geboren op 19-07-1950 in Curaçao.
VI-s Seline Leonie Palm is geboren op 14-02-1890 in Willemstad, Curaçao, dochter van George Frederik Palm (zie V-h) en Selly Guilhoux. Seline is overleden op 01-12-1962 in Huntington, Long Island, NY, USA, 72 jaar oud.
Notitie bij Seline: ook Selina Leonie Palm; volgens zoon Wilfred kon zij goed piano spelen; volgens Norbert woonde zij op de hoek van de Trapsteeg en de Langestraat; zij was eigenaresse van een groot verdiepingshuis met daarnaast een flink terrein en verkocht melk aan diverse vaste klanten; het geheel stond bekend als Kura di shon Selina en is later afgebroken voor de constructie van het viaduct voor de nieuwe brug; bij het uitbreken van WWII verbleef zij met drie kinderen in Nederland en keerde pas in oktober 1945 terug naar Curaçao; in 1946 ging zij in New York wonen
Seline trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1917 in Willemstad, Curaçao met Johannes Philippus Evertsz (John) Gorsira, 26 jaar oud. John is geboren op 29-06-1890 in Curaçao, zoon van Cornelis Gorsira en Helena Elisabeth Daal. John is overleden op 30-12-1982, 92 jaar oud.
Notitie bij John: geboren als Johannes Philippus Evertsz Gorsira; bij vonnis van de Kantonrechter d.d. Curaçao 25-06-1934 is aan hem toestemming verleend om zijn voornamen Johannes Philippus Evertsz te veranderen in die van John; bij huwelijk John Gorsira; de shons van Santa Martha waren John Gorsira en Selina Gorsira-Palm; hij vetrok in 1937 met het gehele gezin naar Nederland omdat zijn vrouw het onderwijs daar beter vond; woonde in Den Haag; een jaar later is hij terug gegaan voor zijn pensioen en het jaar daarop ook zoon Eddy die klaar was met zijn studie telegrafie; daarna brak de oorlog uit; in oktober 1945 konden de overigen terugkeren naar Curaçao
Beroep:
directeur van het busbedrijf te Curacao
Kinderen van Seline en John:
1 John Edward (Eddy) Gorsira, geboren op 26-03-1918 in Willemstad, Curaçao. Eddy is overleden op 23-12-1989 in Willemstad, Curaçao, 71 jaar oud.
Notitie bij Eddy: hij had samen met Tonie Palm een kreeftenhandel in de hanchi di Shon Toni in Otrobanda
2 Zelma Mildred Gorsira, geboren op 13-05-1920 in Curaçao. Zelma is overleden op 01-12-1920 in Curaçao, 6 maanden oud.
3 Hertha Gorsira, geboren op 05-01-1922 in Willemstad, Curaçao. Hertha is overleden op 31-10-1993 in Willemstad, Curaçao, 71 jaar oud.
Notitie bij Hertha: zij verbleef bij het uitbreken van WWII in Nederland en kon niet terugkeren naar Curaçao, was muzikaal en wordt met haar zus Nylka (en ook ondermeer Pia Beck) vermeld als zangeres van de groep Samoa girls in "In the mood" opname: GTB-studio, Den Haag; 1941; dit nummer staat op de 1e CD ’Koppen op!’ van de 4CD box ’Ongehoord 1940-1945; amusement en propaganda tijdens de bezetting’.
On the Concours de musique, the Kilauea’s were winner from two (from the three) HOKY-Hawaiian-Concours in the Hague in de years 1938 / 1939; "hors concours"-participatie in the Nationaal Hawaiian Concours- 1942 in "Gebouw O.K.& W" te Den Haag", organized by the ’ladies Hawaiian Ensemble’ "The Samoa Girls" onder leiding van Hertha Gorsira and Pia Back, later the famous jazz and boogie player, op May 9, 1942 (from Theo Ehrlicher A brief biography by Gerrit Venema)
4 Wilfred (Boy) Gorsira, geboren op 23-01-1924 in Willemstad, Curaçao. Volgt VII-ae.
5 Nylka Gorsira, geboren op 20-03-1927 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Nylka: Nylka Weber of Vancouver, Canada; zij verbleef bij het uitbreken van WWII in Nederland en kon niet terugkeren naar Curaçao, zij was muzikaal en wordt met haar zus Hertha (en o.a. Pia Beck) vermeld als zangeres van de groep Samoa girls in "In the mood" opname: GTB-studio, Den Haag; 1941; dit nummer staat op de 1e CD ’Koppen op!’ van de 4CD box ’Ongehoord 1940-1945; amusement en propaganda tijdens de bezetting’; woont tegenwoordig in Vancouver, Canada, en is nog volop bezig met muziek.

Nylka Weber, Nylka (Nikki) Weber and the Pops and Punks quartet
Five decades ago, when the Pacific National Exhibition’s main draw was the wooden roller-coaster and corn dogs, the famous Bobby Hales Big Band performed with the Chromatones, a jazzy vocal quartet formed by Nylka (Nikki) Weber. A singing coach and not one for the limelight, Weber caught their act from the audience. But at age 85, she was on the PNE stage Monday accompanying a quartet that included her son and granddaughter in this year’s Star Showdown semifinals. She played guitar for the group, called the Pops and Punks quartet, as it performed Operator, a gospel tune written by The Manhattan Transfer in 1975.

Born in the Dutch West Indies in 1927, she grew up listening to the Curaçao waltzes her mom played on the piano. The family moved to The Hague in Holland in 1937. As children, she and she sister sang for fun, and Weber showed promise as a vocalist. During the war years, she sang for survival. Weber’s sister and some friends formed the Samoa Girls, a Hawaiian band, and a jazz band, singing at bars, restaurants and conventions. The agreement was we would get food instead of money, Weber said. Sometimes with money, you couldn’t even get food. By 1946, the war was over and Weber enrolled in Juilliard in New York City. But before she got there, she met a Canadian. I gave that up because the man I met in Holland wanted to get married after the war, she said. They eventually settled on the Sunshine Coast, where Weber’s family has mostly lived ever since. She has three sons, three grandsons, a granddaughter, a great-grandson and another on the way.

In 1996, a bout of laryngitis ruined her vocal range, though she still sings a little. If the Mellow Fellows can be polished up, Weber plans to be back at the Star Showdown with them next year. But with dystonia, a disorder causing involuntary muscle contractions, in her hands, her guitar playing is limited and sometimes a struggle. Granddaughter Maddy is off to university in the fall, so Pops and Punks will be disbanded. But she said the gig at the PNE was a nice sendoff. It’s good for them to get away from the small town [of Sechelt] into the big time. With three other trios and a quartet still to coach, Weber is staying busy with music.

I think it keeps you healthy, doing something you love. It gets your adrenalin going, it’s something that satisfies your mind and creativity. It’s exciting. I can’t ask for anything more. The talent competition, a PNE mainstay, has moved with the times along with the rest of the fair, said PNE president Mike McDaniels. The intensity of the rides has changed; the exhibits and food are more multicultural. A fair has to figure out how to stay connected to its tradition and still have relevance in its programming, he said, but attractions like the 4-H Festival and the talent showcase remain the grassroots of the fair.
6 Gorsira, levenloos geboren zoon, geboren op 23-08-1931 in Curaçao.
VII-a Sarah Wilhelmina Johanna Hueck is geboren op 02-08-1910 in Curaçao, dochter van Lodewijk Cornelis Casper (Louis) Hueck (zie VI-a) en Eva Nicolina Rojer. Sarah is overleden op 01-01-1996 in Andorra, 85 jaar oud. Sarah trouwde, 19 jaar oud, op 07-02-1930 in Curaçao met Corneille Willem John (Cor) Jonckheer, 20 jaar oud. Cor is geboren op 23-11-1909 in Sint Maarten (NA), zoon van Corneille Hubert (Massa) Jonckheer en Eliza Palmira Christine Scopean. Cor is overleden op 29-03-2002 in Andorra, 92 jaar oud.
Beroep:
Jurist
Kind van Sarah en Cor:
1 Corneille Louis Hubert (Sonny) Jonckheer, geboren op 23-04-1930 in Curaçao. Volgt VIII-a.
VII-b Henriquita Clemencia Palm is geboren op 23-11-1885 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonio Manuel (Manuel) Palm (zie VI-c) en Francisca Virginia Snijbeeld. Henriquita is overleden op 21-11-1973 in Willemstad, Curaçao, 87 jaar oud. Henriquita trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1911 in Willemstad, Curaçao met Julius Laurensz Kroon, 28 jaar oud. Julius is geboren op 07-09-1882 in Willemstad, Curaçao, zoon van Eduard Bernardus Kroon en Mathilda Wilhelmina de Windt. Julius is overleden op 24-05-1924 in Willemstad, Curaçao, 41 jaar oud.
Beroep:
boekhouder
VII-c Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm is geboren op 28-11-1887 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antonio Manuel (Manuel) Palm (zie VI-c) en Francisca Virginia Snijbeeld. Shon Coco is overleden op 01-07-1982 in Willemstad, Curaçao, 94 jaar oud.
Notitie bij Shon Coco: geboren als Jacob José Maria Palm, kleinzoon van Jan Gerard Palm; hij was een veelzijdig musicus, instrumentalist en componist. Hij was een der begaafdste muziekpedagogen die Curacao gekend heeft en was jarenlang concertmeester van het Curacaose Philharmonisch Orkest maar maakte vooral naam als pianist en organist. Zijn composities verraden een gedegen -overigens geheel door zelfstudie- verkregen kennis der theorie. Organist van de Sint Annakerk 1914-1968.
onderscheidingen:
1933: eremedaille Pro Ecclesia et Pontifice
1938: gouden medaille in de orde van Oranje Nassau
1957: Ridder van de heilige Silvester
1967: Ridder in de orde van Oranje Nassau
1981: Officier in de orde van Oranje Nassau
Beroep:
musicus en componist
Shon Coco trouwde, 23 jaar oud, op 08-02-1911 in Willemstad, Curaçao met Elisa Gregoria Snijders, 20 jaar oud. Elisa is geboren op 12-03-1890 in Willemstad, Curaçao, dochter van Christiaan Hendrik Snijders en Constancia Eusebia Fraai. Elisa is overleden op 20-04-1971 in Willemstad, Curaçao, 81 jaar oud.
Kinderen van Shon Coco en Elisa:
1 Elisa Maria (Elsa) Palm, geboren op 15-01-1912 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-b.
2 Irma Cecilia Palm, geboren op 19-05-1914 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-c.
3 Walter Antero (Boy) Palm, geboren op 03-01-1917 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-d.
4 Clara Maria de Lourdes Palm, geboren op 19-12-1919 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-e.
5 Gemma Lucia Palm, geboren op 09-09-1922 in Willemstad, Curaçao. Gemma is overleden op 22-09-1922 in Willemstad, Curaçao, 13 dagen oud.
6 Marie Gerardine Palm, geboren op 28-10-1924 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-f.
VII-d Rosa Hendrina Palm is geboren op 03-09-1892 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonio Manuel (Manuel) Palm (zie VI-c) en Francisca Virginia Snijbeeld. Rosa is overleden op 22-03-1987 in Willemstad, Curaçao, 94 jaar oud. Rosa trouwde, 35 jaar oud, op 19-10-1927 in Curaçao met Louis Gonzales Goeloe, 29 jaar oud. Louis is geboren op 21-06-1898 in Bonaire, zoon van Frederik Pelgrim Goeloe en Leonita Celestina Janga. Louis is overleden op 23-12-1969 in Willemstad, Curaçao, 71 jaar oud.
VII-e Maria Virgenie Palm is geboren op 14-12-1894 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonio Manuel (Manuel) Palm (zie VI-c) en Francisca Virginia Snijbeeld. Maria is overleden op 30-04-1933 in Willemstad, Curaçao, 38 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 15-06-1921 in Curaçao met Wiles Olivier Sprockel, 26 jaar oud. Wiles is geboren op 22-09-1894 in Willemstad, Curaçao, zoon van Cornelius Colonus Sprockel en Helena Paulina Antersijn. Wiles is overleden op 13-05-1963 in Willemstad, Curaçao, 68 jaar oud. Wiles trouwde later op 18-10-1933 in Curaçao met Josefa Francisca Carmen Palm (1900-1972), zie VII-f.
Notitie bij Wiles: planter, eigenaar van plantage Jongbloed
VII-f Josefa Francisca Carmen Palm is geboren op 19-07-1900 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonio Manuel (Manuel) Palm (zie VI-c) en Francisca Virginia Snijbeeld. Josefa is overleden op 02-12-1972 in Willemstad, Curaçao, 72 jaar oud. Josefa trouwde, 33 jaar oud, op 18-10-1933 in Curaçao met Wiles Olivier Sprockel, 39 jaar oud. Wiles is geboren op 22-09-1894 in Willemstad, Curaçao, zoon van Cornelius Colonus Sprockel en Helena Paulina Antersijn. Wiles is overleden op 13-05-1963 in Willemstad, Curaçao, 68 jaar oud. Wiles is weduwnaar van Maria Virgenie Palm (1894-1933), met wie hij trouwde op 15-06-1921 in Curaçao, zie VII-e.
Notitie bij Wiles: planter, eigenaar van plantage Jongbloed
VII-g Conrada Hilaria Palm is geboren op 14-01-1905 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonio Manuel (Manuel) Palm (zie VI-c) en Francisca Virginia Snijbeeld.
Notitie bij Conrada: woonde Seranostraat 35.
Conrada trouwde, 35 jaar oud, op 01-06-1940 in Curaçao met Luis Enrique Rienhart, 30 jaar oud. Luis is geboren op 14-11-1909 in Curaçao, zoon van Emitier Franciscoe Rienhart en Johanna Hendrika Blom. Luis is overleden op 23-08-1950 in Willemstad, Curaçao, 40 jaar oud.
VII-h Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm is geboren op 11-01-1880 in Willemstad, Curaçao, zoon van George Mount Palm (zie VI-f) en Maria Felecie Celestina. Dòdò is overleden op 11-09-1950 in Willemstad, Curaçao, 70 jaar oud.
Notitie bij Dòdò: geboren als Higinio Teodosia, zoon van Maria Felicia, keukenmeid; naam moeder gewijzigd met vonnis Hof van Justitie d.d. 28-7-1905; naam kind gewijzigd in Rudolf Theodorus met vonnis van het Hof van Justitie in de kolonie Curaçao d.d. 25 augustus 1905; als zoon erkend door Willem Axson Palm bij akte van 18 september 1905; volgens de familie echter een kind van George Mount Palm;
Hij speelde piano, orgel, klarinet, saxofoon, contrabas, mandoline, cuarta, gitaar en fluit, componeerde een aantal walsen, danzas, marsen, enz. en was tevens een bekwaam arrangeur alsmede pianola en ka’i orgel expert. Hij woonde in Otrabanda aan de IJzerstraat 57 en de Langestraat 80, in de volksmond genoemd "Bati Pareuw". Hij begon in de IJzerstraat 40 het eerste Curacaose pianorollenbedrijf voor de pianola. Hij ontving de gouden eremedaille van de Orde van Oranje Nassau bij zijn 40 jarig jubileum als organist van de Protestantse Gemeente.

Rudolf Palm was een zoon an Maria Felicie Celestina, door Jan Brokken in zijn boek herdoopt tot de Hemelse Gelukzalige Maria en George Mount Palm. De donker gekleurde Maria (Shi Marichi) was in haar tijd een vrouw met een erg groot charisma en een onnavolgbare zoyá (heupwieg) bij het lopen. George Mount (Tòtò) Palm (1859-1894) speelde orgel en klarinet en speelde in erschillende orkesten. Hij overleed al op 35-jarige leeftijd in La Guaira in Venezuela als gevolg van een noodlottige val van een paard. Rudolf Palm is na het overlijden van George Mount Palm, door diens neef Willem Axson Palm als zoon erkend. Uit overlevering is echter algemeen bekend dat hij een zoon was van George Mount Palm.
Beroep:
musicus en componist
Dòdò:
(1) begon een relatie met Mathilda Alexandrina Martina. Mathilda is geboren op 26-02-1882 in Willemstad, Curaçao, dochter van Amalia Martina. Mathilda is overleden op 19-04-1907 in Willemstad, Curaçao, 25 jaar oud.
Beroep:
hoedenmaakster (1904)
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 26-03-1919 in Willemstad, Curaçao met Elvira Raimundo Prais, 40 jaar oud. Elvira is geboren op 15-03-1879 in Willemstad, Curaçao, dochter van Virginia Prais. Elvira is overleden op 26-09-1941 in Willemstad, Curaçao, 62 jaar oud.
Notitie bij Elvira: geboren op de feestdag van San Raimundo de Peñafort, waaraan haar tweede voornaam is ontleend
Beroep:
naaister
Kind van Dòdò en Mathilda:
1 Elogia Maria Franciska Palm, geboren op 11-03-1904 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Elogia: geboren als dochter van Mathilda Alexandrina Martina, hoedenmaakster; erkend door Rudolph Theodoor Palm met akte van 31-10-1908
Kinderen van Dòdò en Elvira:
2 Manuel Antonio Santiago Palm, geboren op 25-07-1898 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-g.
3 Telésforo Alberto (Albert) Palm, geboren op 05-01-1903 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-h.
4 Edgar Rudolf Roemer Palm, geboren op 08-02-1905 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-i.
5 Maria Catharina Palm, geboren op 25-11-1909 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-j.
6 Johan Rudolph Cornelis (John) Palm, geboren op 15-08-1912 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-k.
7 Gloria Virginia (Tan Gola) Palm, geboren op 28-10-1914 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-l.
8 George Oscar (Oscar) Palm, geboren op 07-09-1916 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-m.
VII-i Johan Antoine (John) Palm is geboren op 13-06-1885 in Willemstad, Curaçao, zoon van George Mount Palm (zie VI-f) en Maria Felecie Celestina. John is overleden op 24-02-1925 in Willemstad, Curaçao, 39 jaar oud.
Notitie bij John: geboren als zoon van Maria Viras, met vonnis d.d. 28-7-1905 naam moeder gewijzigd in Maria Felicie Celestina; bij akte d.d. 18-9-1905 voor de hulp ambtenaar van de Burgerlijke Stand als zoon erkend door Jan Gerard Palm; volgens de familie echter een kind van George Mount Palm;
bij huwelijk in 1906 was hij kantoorklerk en wordt hij vermeld als zoon van Jan Gerard Palm, muziekmeester, en zijn echtgenote was toen blijkens doktersverklaring "wegens ongesteldheid niet in staat zich tot het doen sluiten van haar huwelijk naar het Raadhuis te begeven"; beide ouders van Johan Antoine waren bij het huwelijk aanwezig; getuige bij het huwelijk was Rudolf Theodoor Palm, muziekmeester, broer van de bruidegom. Hij kreeg les van Gerry Palm en speelde fluit, klarinet en piano. Hij gaf muziekles o.a. aan zijn eigen kinderen George en Doy Palm en speelde klarinet bij een ensemble en de militaire kapel. Hij is bekend als componist van twee-delige walsen. Hij is overleden aan tuberculose.
Beroep:
kantoorklerk (1906), koopmansklerk, musicus en componist
John trouwde, 21 jaar oud, op 11-07-1906 in Willemstad, Curaçao met Anna Maria Correa, 18 jaar oud. Anna is geboren op 02-04-1888 in Willemstad, Curaçao, dochter van Victor Martis Correa en Helenita Colletta. Anna is overleden op 18-08-1921 in Willemstad, Curaçao, 33 jaar oud.
Beroep:
naaister
Kinderen van John en Anna:
1 George Gerard Palm, geboren op 04-05-1906 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij George: kreeg muziekles van zijn vader
2 Johan Rudolf Palm, geboren op 27-03-1908 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-n.
3 Frederik Wilhelm Heliodoro Palm, geboren op 03-07-1910 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-o.
4 Cornelia Maria Palm, geboren op 02-07-1912 in Willemstad, Curaçao.
5 Frieda Mercedes (Frieda) Palm, geboren op 02-06-1914 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-p.
6 Etna Bertina Palm, geboren op 19-11-1916 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-q.
7 Wilhelm Antonius Palm, geboren op 21-05-1919 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-r.
VII-j Jeanette Gijsberta (Betsy) Palm is geboren op 19-09-1888 in Willemstad, Curaçao, dochter van Cornelis Palm (zie VI-g) en Marie Mathilde Catherine Herminie Nouel. Betsy is overleden omstreeks 1940 in New York, USA, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Betsy: bij huwelijk wegens ziekte niet aanwezig; is na haar huwelijk naar de USA vertrokken; geen kinderen; zij heeft nog les gehad van haar grootvader Jan Gerard Palm en kon goed piano spelen; zij staat tezamen met Cornelius Dovale vermeld in de ellis island records als Betsy Dovale, oud 30 jaar en "citizen by marriage" aankomst 15-9-1919 in New York en adres 295 Livingston street, Brookly, N.Y.
Betsy trouwde, 30 jaar oud, op 04-09-1919 in Willemstad, Curaçao met Christoffel Lodewijk Cornelis van den Wall (Cornelius) Dovale, 30 jaar oud. Cornelius is geboren op 06-05-1889 in Willemstad, Curaçao, zoon van Abraham Isaac Dovale en Anna Catharina Esther van den Wall Arnemann. Cornelius is overleden in 1978 in Debary, Volusia, Florida, USA, 88 of 89 jaar oud. Cornelius trouwde later omstreeks 1940 met Jane Caroline Mathilde Palm (geb. 1896), zie VII-k.
Notitie bij Cornelius: bij huwelijk wonende te New York; op latere leeftijd verhuisde hij naar Florida en is aldaar overleden
Beroep:
koopmansklerk
VII-k Jane Caroline Mathilde Palm is geboren op 25-03-1896 in Willemstad, Curaçao, dochter van Cornelis Palm (zie VI-g) en Marie Mathilde Catherine Herminie Nouel. Jane is overleden in USA.
Notitie bij Jane: zij vertrok in juni 1920 met haar moeder en zus Anna alsmede broer Jan Gerard naar New York, USA
Jane trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1940 met Christoffel Lodewijk Cornelis van den Wall (Cornelius) Dovale, ongeveer 51 jaar oud. Cornelius is geboren op 06-05-1889 in Willemstad, Curaçao, zoon van Abraham Isaac Dovale en Anna Catharina Esther van den Wall Arnemann. Cornelius is overleden in 1978 in Debary, Volusia, Florida, USA, 88 of 89 jaar oud. Cornelius is weduwnaar van Jeanette Gijsberta (Betsy) Palm (1888-±1940), met wie hij trouwde op 04-09-1919 in Willemstad, Curaçao, zie VII-j.
Notitie bij Cornelius: bij huwelijk wonende te New York; op latere leeftijd verhuisde hij naar Florida en is aldaar overleden
Beroep:
koopmansklerk
VII-l Anna Cornelia Palm is geboren op 22-02-1899 in Willemstad, Curaçao, dochter van Cornelis Palm (zie VI-g) en Marie Mathilde Catherine Herminie Nouel. Anna is overleden op 05-02-1984, 84 jaar oud. Zij is begraven in Wichita Falls, Texal USA.
Notitie bij Anna: zij vertrok in juni 1920 met haar moeder en zus Jane alsmede broer Jan Gerard naar New York, USA; Cornelia PALM Nouel, b. february 23, 1899. In 1927 she married her American cousin Auguste Adolphe II NOUEL Nouel in Cur. and on August 14, 1928 their first son Auguste Adolphe III NOUEL Palm was born in Willemstad, Curaçao. Joan NOUEL , born Jan. 28, 1933 most probably is also a daughter of this couple. This family and their descendants lived and live in Texas (Wichita ?), USA. (See Bernardo Nouel Perera for more details - El Arca de los Nouel -).
Anna trouwde met Auguste Adolphe Nouel. Auguste is geboren op 26-07-1902, zoon van Auguste Adolphe Nouel en Merced Maria Nouel. Auguste is overleden op 12-07-1980, 77 jaar oud. Hij is begraven in Wichita Falls, Texal USA.
VII-m Carmen Palm is geboren op 23-05-1910 in Panama, dochter van Federico Palm (zie VI-l) en Francisca Linares.
Notitie bij Carmen: Carmen Addy Palm (Linares)
Carmen trouwde met Frederico Garrido.
Notitie bij Frederico: Federico Garrido (Guzman)
Kind van Carmen en Frederico:
1 Irma Gabriela Palm, geboren in 1941 in Panama. Volgt VIII-s.
VII-n Guillermo Constantino Palm is geboren op 09-12-1916 in Panama, zoon van Willem Constan Palm (zie VI-m) en Ana Maria Salcedo. Guillermo is overleden op 17-09-1992 in Panama, 75 jaar oud.
Notitie bij Guillermo: Guillermo Constantino Palm Salcedo
Guillermo trouwde met Elvia Isabel Lopez y De Fábrega. Elvia is een dochter van Alejandro Lopez Sosa en Sara Fábrega Fábrega.
Notitie bij Elvia: Elvia is een afstammeling van generaal Fábrega, de bevrijder van Panama
Kinderen van Guillermo en Elvia:
1 John Arturo Palm. Volgt VIII-t.
2 Carlos Manuel Palm. Volgt VIII-u.
3 Guillermo Arturo Palm. Volgt VIII-v.
4 Alejandro Palm. Volgt VIII-w.
VII-o John Palm is geboren op 02-04-1918 in Panama, zoon van Willem Constan Palm (zie VI-m) en Ana Maria Salcedo. John is overleden op 28-07-1999 in Panama, 81 jaar oud.
Notitie bij John: John Palm Salcedo
John trouwde met Beatriz Sasso.
Kinderen van John en Beatriz:
1 Erick Palm.
2 John Palm.
3 Fernando Palm. Volgt VIII-x.
VII-p Hendrik Frederik (Harry) Palm is geboren op 14-07-1894 in Willemstad, Curaçao, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-n) en Maria Josefa Helena Conquet. Harry is overleden op 30-12-1971, 77 jaar oud. Hij is begraven in Mt. Olivet Cemetery, Masbeth NYC, USA.
Notitie bij Harry: Harry Palm, kreeg op 24 augustus 1937 de Amerikaanse nationaliteit
Beroep:
zeeman
Harry trouwde, 21 jaar oud, op 22-11-1915 in Hoboken, New Jersey met Margaret (Melekia) Sabah, 14 of 15 jaar oud. Melekia is geboren in 1900, dochter van Namaan Sabah en Emily. Melekia is overleden op 26-06-1991 in Groton, Connecticut, USA, 90 of 91 jaar oud. Zij is begraven in Mt. Olivet Cemetery, Masbeth NYC, USA.
Kinderen van Harry en Melekia:
1 Dolores Palm. Volgt VIII-y.
2 Frederick William Palm, geboren op 03-06-1917 in Brooklyn, NY, USA. Volgt VIII-z.
3 Mitchell Palm, geboren omstreeks 1919. Volgt VIII-aa.
4 Virginia Consuela Palm, geboren op 24-03-1920 in Brooklyn, NY, USA. Volgt VIII-ab.
5 Helen Palm, geboren in 1922.
Notitie bij Helen: zij is jong aan difterie overleden
VII-q Clara Josefa Palm is geboren op 24-10-1899 in Willemstad, Curaçao, dochter van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-n) en Maria Josefa Helena Conquet. Clara is overleden op 19-02-1968 in Dade County, Florida, USA, 68 jaar oud.
Notitie bij Clara: volgens Carole Forster had Clara twee zoons: John en Henry Severine alsmede twee dochters: Agnes Mary en Nelly Solveg; John trouwde met Grada Conquet en had 3 zoons; Henry had 3 dochters; Agnes huwde tweemaal en had 6 kinderen; Nelly trouwde ook tweemaal;
Clara trouwde, 19 jaar oud, op 09-07-1919 in Willemstad, Curaçao met Johan Berethin Jonassen, 36 jaar oud. Johan is geboren op 07-10-1882 in Suler, Noorwegen, zoon van Jonas Frederiksen Humlevaag en Synneva Peder’s dochter. Johan is overleden op 01-07-1972 in Dade County, Florida, USA, 89 jaar oud.
Notitie bij Johan: bij huwelijk werd vergunning vermeld om naam te wijzigen in Jonas Berethin Jonassen
Beroep:
zeeman (1925), gezagvoerder (1928)
Kinderen van Clara en Johan:
1 John Frederick Jonassen, geboren op 20-05-1920 in Curaçao. Volgt VIII-ac.
2 Henry Severine Jonassen, geboren op 15-12-1921 in Curaçao. Henry is overleden op 04-07-1991 in Hillsborough, Florida, USA, 69 jaar oud.
3 Agnes Mary Jonassen, geboren op 21-05-1925 in Curaçao.
4 Nelly Solweg Jonassen, geboren op 18-02-1928 in Willemstad, Curaçao.
VII-r Joseph Gerardus Palm is geboren op 27-10-1900 in Curaçao, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-n) en Maria Josefa Helena Conquet. Joseph is overleden omstreeks 1989 in Curaçao, ongeveer 89 jaar oud.
Notitie bij Joseph: hij werd Yati genoemd; als jongeman werkte hij net als zijn broers op schepen en woonde hij in 1925 in Brooklyn, New York, maar hij keerde later terug naar Curaçao waar hij trouwde en overleed; bij geboorte dochter in 1925 genoemd als Joseph Gered Palm, zeeman, thans uitlandig; hij woonde eerst in de IJzerstraat no. 12 (nu Kura di Hulanda en prachtig gerestaureerd); daarna woonde hij tegenover het Recreation Park in Mundo Nobo. Yati Palm heeft jarenlang gewerkt bij de Pepsicola fabriek aan het Rif.
Beroep:
voorman (1930), zeeman (1925 en 1932)
Joseph trouwde met Rosa Maria Vlieg. Rosa is geboren omstreeks 1891 in Puerto Cabello (Venezuela), dochter van Jan Frederik Vlieg en Rosita Francinette Valeriana Wolfschoon. Rosa is overleden omstreeks 1992, ongeveer 101 jaar oud.
Notitie bij Rosa: ook Rosa Mary Vlieg; in 1923 geregistreed in de Ellis Islands Records van Curacao naar New York, oud 32 jaar, geboren in Porto Cabello, Venezuela en ongehuwd, zij gaf als verblijfadres op haar broer J.M.Vlieg, 27 Front Street, Brooklyn, NY
Beroep:
naaister (1930)
Kinderen van Joseph en Rosa:
1 Lilian Palm. Volgt VIII-ad.
2 Haydee Maria Palm, geboren omstreeks 1924 in Brooklyn, NY, USA. Volgt VIII-ae.
3 Geraldin Julia Palm, geboren op 31-12-1925 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-af.
4 Iris Josefina Palm, geboren op 22-05-1929 in Brooklyn, NY, USA. Volgt VIII-ag.
5 Tirso José Palm, geboren op 28-11-1930 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-ah.
6 Gerhard Guillermo Palm, geboren op 29-10-1932 in Willemstad, Curaçao. Volgt VIII-ai.
VII-s John Frederik Palm is geboren op 17-01-1905 in Willemstad, Curaçao, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-n) en Maria Josefa Helena Conquet. John is overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1982 in Greenwood Cemetery, New Orleans, LA, USA.
Notitie bij John: hij vroeg in 1921 de Amerikaanse Nationaliteit aan; hij woonde toen in Brooklyn, Kings County
John trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1934 in Brooklyn, NY, USA met Bridget Mercedes Whorms, 30 jaar oud. Bridget is geboren op 15-03-1904 in Kingston, Jamaica, West Indies, dochter van George Whorms en Levina Walcott. Bridget is overleden op 28-12-2002 in East Baton Rouge, LA, USA, 98 jaar oud. Zij is begraven op 03-02-2003 in Greenwood Cemetery, New Orleans, LA, USA.
Notitie bij Bridget: ook vermeld als geboren 1 juli 1903; zij had bij overlijden 3 kinderen, 9 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen
Kinderen van John en Bridget:
1 John Frederick Palm.
Notitie bij John: John F. Palm, Jr.; Officer John F. Palm, a criminalist with the New Orleans Police Department crime lab. ???
2 Barbara Ann Palm, geboren op 09-09-1934 in New York, USA. Volgt VIII-aj.
3 Ruth Agatha Palm, geboren op 15-05-1938 in New York, USA. Volgt VIII-ak.
VII-t Antonio Hendrik Palm is geboren op 26-09-1907 in Willemstad, Curaçao, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-n) en Maria Josefa Helena Conquet.
Notitie bij Antonio: reisde in 1921 met zijn moeder naar New York en gaf als adres aldaar broer H. Palm, 148 Atlantic Avenue, Brooklyn; in 1924 ook in de Ellis Island registratie vermeld als lid bemanning zeeschepen. In de census 1930 wordt hij genoemd als woonachtig met broers Frederik en John alsmede zijn moeder op het adres Furman Street New York City.
Beroep:
zeeman (Bell Boy) 1924
Antonio begon een relatie met Eleonora Hermanus. Eleonora is geboren op 04-03-1913 in Curaçao, dochter van Francisco Fundador Hermanus en Louisa Francisca Hansen. Eleonora is overleden op 28-01-1940 in Willemstad, Curaçao, 26 jaar oud.
Beroep:
naaister
Kind van Antonio en Eleonora:
1 Antonio Valentino Palm, geboren op 14-02-1939 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Antonio: erkend d.d. 13-2-1940
VII-u Aloisa Josefa Clarita Palm is geboren op 25-12-1899 in Willemstad, Curaçao, dochter van Luis Constan Palm (zie VI-o) en Maria Francisca Hendrika Conquet. Aloisa trouwde, 21 jaar oud, op 01-09-1921 in Willemstad, Curaçao met Wilhelmus Johannes Reinirus van den Beld van den Beld, 48 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 06-05-1873 in Curaçao, zoon van Wilhelmus Reinirus Lourensius van den Beld en Maria Geneva Fliers. Wilhelmus is overleden op 12-01-1932 in Curaçao, 2e district, 58 jaar oud.
Kind van Aloisa en Wilhelmus:
1 Grada Maria Teresita van den Beld, geboren op 13-09-1929 in Curaçao. Volgt VIII-al.
VII-v Gladys Constance Palm is geboren op 15-10-1911 in San José, Costa Rica, dochter van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-q) en Felicia Hernandez. Gladys is overleden omstreeks 1984, ongeveer 73 jaar oud. Gladys trouwde, 27 jaar oud, op 07-01-1939 in Curaçao met Isaac Jacob (Boy) Pietersz, 24 of 25 jaar oud. Boy is geboren in 1914 in Willemstad, Curaçao, zoon van Thomas Alexander Pietersz en Maria Elisabeth Gorter.
Notitie bij Boy: Hij had een winkel "El Horizonte" in de Breedestraat (O)
Beroep:
klerk (1939)
VII-w Telma Catharina Palm is geboren op 02-01-1915 in Santa Marta, Colombia, dochter van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-q) en Felicia Hernandez. Telma trouwde met Willem George (Weis) de Haseth. Weis is geboren op 12-10-1915 in Curaçao, zoon van Johannes Herman de Haseth en Catharina Wilhelmina Ferguson.
Beroep:
officier van Justitie, gezaghebber van Bonaire (1952-1958)
Kinderen van Telma en Weis:
1 Arabella Eveline de Haseth, geboren op 26-05-1944 in Curaçao.
2 Thelma Catharina de Haseth, geboren op 27-05-1945 in Curaçao.
3 Johannes Herman de Haseth, geboren op 14-10-1946 in Curaçao.
4 Willem George de Haseth, geboren op 24-11-1947 in Curaçao.
VII-x August Wilhelm Palm is geboren op 06-06-1916 in Rio Frio, Colombia, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-q) en Felicia Hernandez. August is overleden op 26-02-1978 in Curaçao, 61 jaar oud.
Notitie bij August: Hij was een employee van de raffinaderij C.P.I.M. (Shell) daarna koopman en eigenaar van ‘Wintergarden’ aan de Roodeweg.
August trouwde, 27 jaar oud, op 24-06-1943 in Curaçao met Griselda Jeanette Evertsz, 20 jaar oud. Griselda is geboren op 07-01-1923 in Curaçao, dochter van Mario Augusto Evertsz en Helena Wilhelmina Pietersz. Griselda is overleden op 12-12-2004 in Curaçao, 81 jaar oud.
Notitie bij Griselda: volgens het nummer van ’Monumento habri ’04’ op pag. 14-15 erfde Griselda Jeannette Evertsz Palm in 1959 het huis Hoogstraat 43 van Edgar Pietersz en zijn vrouw Geertruida Hendrina Pietersz. Het echtpaar had geen kinderen. Zij was een nichtje van mevrouw Pietersz en woonde reeds vanaf de jaren ’40 met haar echtgenoot August Wilhelm Palm en kinderen op Hoogstraat 43. Een dochter van dit echtpaar is de huidige eigenares en bewoonster. Het terrein van Hoogstraat 43 vormt nog steeds een geheel met Hoogstraat 39-41 en Willemstraat 23-25.
Kinderen van August en Griselda:
1 Aliette Palm, geboren op 30-08-1943 in Curaçao. Volgt VIII-am.
2 Audrans Palm, geboren op 09-05-1945 in Curaçao. Volgt VIII-an.
3 August Wilhelm Palm, geboren op 19-02-1947 in Curaçao. Volgt VIII-ao.
4 Aurelia Hendrina Palm, geboren op 10-10-1950 in Curaçao. Volgt VIII-ap.
VII-y Jorge (George) Palm is geboren op 01-05-1920 in Costa Rica, zoon van Frederik Wilhelm Palm (zie VI-q) en Felicia Hernandez. Jorge is overleden op 11-12-2004 in Curaçao, 84 jaar oud.
Notitie bij Jorge: hij was uitbater van Ritz (ijsjes, kroketten, etc.) in Punda en compagnon van zijn zwager Isaac Jacob (Boy) Pietersz die een winkel "El Horizonte" had aan de Breedestraat Otrobanda.
Jorge trouwde met Laura Marie Pietersz. Laura is geboren op 03-05-1925 in Curaçao, dochter van Thomas Alexander Pietersz en Maria Elisabeth Gorter. Laura is overleden in 2005, 79 of 80 jaar oud.
Kinderen van Jorge en Laura:
1 Dorothy Palm.
2 George Palm.
3 Myrna Palm.
4 Helen Palm.
VII-z Oscar Antonio Palm is geboren op 21-07-1925 in Curaçao, zoon van Jean Bernard Antoine (Tonie) Palm (zie VI-r) en Maria Emilia (Rosa) Inees. Oscar is overleden in 2002, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Oscar: hij was ontvanger der Belastingen
Beroep:
ambtenaar
Oscar:
(1) trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1948 in Willemstad, Curaçao met Silda Virginia Lourens.
Notitie bij Silda: twee zoons
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1955 met Benjamina Cecilia (Miki) van der Meulen, 21 of 22 jaar oud. Miki is geboren op 07-09-1933 in Curaçao, dochter van Hendrik Benjamin van der Meulen en Dolores Justiana. Miki is overleden op 27-07-2020 in Aruba, 86 jaar oud.
Notitie bij Miki: drie kinderen
Kind van Oscar en Silda:
1 Palm, levenloos geboren zoon, geboren op 11-07-1948 in Willemstad, Curaçao.
Kinderen van Oscar en Miki:
2 Curt Palm.
3 Regine Palm.
4 Natalie Madelle Palm, geboren na 1955. Natalie is overleden, ten hoogste 59 jaar oud. Zij is begraven op 06-01-2014 in Curaçao.
VII-aa Telma Maria Leona Palm is geboren op 11-04-1929 in Curaçao, dochter van Jean Bernard Antoine (Tonie) Palm (zie VI-r) en Maria Emilia (Rosa) Inees. Telma:
(1) trouwde met Rafael Gustavo Rademaker.
(2) trouwde met Alphonse Paternoster.
Notitie bij Alphonse: drie kinderen
VII-ab Lelia Gregoria (Lelie) Palm is geboren op 28-11-1930 in Curaçao, dochter van Jean Bernard Antoine (Tonie) Palm (zie VI-r) en Maria Emilia (Rosa) Inees. Lelie is overleden op 31-08-1986 in Amsterdam, 55 jaar oud. Lelie trouwde, 28 jaar oud, op 23-04-1959 in Curaçao met Raymond Henry (Remo) Boskaljon, 33 jaar oud. Remo is geboren op 11-07-1925 in Curaçao. Remo is overleden in 2002 in Curaçao, 76 of 77 jaar oud.
VII-ac Donald Jozef (Donny) Palm is geboren op 08-05-1934 in Curaçao, zoon van Jean Bernard Antoine (Tonie) Palm (zie VI-r) en Maria Emilia (Rosa) Inees. Donny is overleden op 27-08-2010 in Curaçao, 76 jaar oud. Donny trouwde met Jeana Guillermina van der Meulen. Jeana is geboren op 10-12-1934 in Curaçao, dochter van Herman Willem van der Meulen en Caridad Everts. Jeana is overleden op 16-07-2014 in Curaçao, 79 jaar oud.
Kinderen van Donny en Jeana:
1 Werner Palm. Volgt VIII-aq.
2 Andy Palm. Volgt VIII-ar.
VII-ad Marlene Mercedes Palm is geboren op 24-09-1935 in Curaçao, dochter van Jean Bernard Antoine (Tonie) Palm (zie VI-r) en Maria Emilia (Rosa) Inees. Marlene is overleden op 23-01-2017 in Curaçao, 81 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-1917 in Curaçao.
Beroep:
onderwijzeres
Marlene trouwde met Piet Maldonado.
VII-ae Wilfred (Boy) Gorsira is geboren op 23-01-1924 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johannes Philippus Evertsz (John) Gorsira en Seline Leonie Palm (zie VI-s). Boy is overleden op 14-12-2012 in Culpeper, VA, USA, 88 jaar oud.
Notitie bij Boy: woonde bij het uitbreken van WWII in Nederland en kon niet meer terugkeren naar Curaçao, werd in 1943 opgepakt en naar een werkkamp gestuurd; werkte na afloop van de oorlog nog 6 maanden als vertaler voor het Engelse leger; ging in oktober 1945 terug naar Curaçao en in mei 1946 naar de USA voor studie; heeft tot zijn 77ste met veel plezier gewerkt als tandarts; woonde in de USA, eerst in upstate New York en later in Virginia

CULPEPER, VA - Wilfred Gorsira, age 88, of Culpeper, VA, passed away Friday, Dec. 14, 2012, at his residence. Wilfred was born in Curacao, Netherlands Antilles on January 23, 1924, to Johannes Philippus Evertsz Gorsira and Celina Leonie Palm. He lived a full life, having survived a forced labor camp at 15 when Germany invaded Holland; having enlisted in the British Army briefly before the end of the war; and coming to the United States. He graduated from Swarthmore College, PA, and Case Western Reserve University, Ohio, with a degree in dentistry. Wilfred enlisted in the U.S. Army and was a Captain in the Army Corp of Dentistry at Fort Meade, MD. He went on to practice dentistry in Huntington Long Island, and then in Morris, NY where he was a treasured member of the community for 35 years before retiring and moving to Culpeper, VA. Wil enjoyed fishing, walking his dogs, cooking, reading, music and trips to Curacao.
Surviving Wilfred are his wife, Barbara Gorsira of Culpeper, VA; his three children- son, Bryan Gorsira, his wife Amy and their children, Connor and Lindsey of Warrenton, VA, daughter, Dian Gorsira of Tampa, FL, son, Michael Gorsira and his wife Rebecca of Broadalbin, NY; Barbara’s daughter, Kim Gorman, her husband David, and their children Marie and Christopher of Hollidaysburg, PA; sister, Nylka Weber of Vancouver, Canada; and nieces, nephews, special friends and caregivers. Preceding Wilfred in death were his parents, a sister, Hertha Gorsira and a brother, John Edward Gorsira.
In lieu of flowers, contributions may be made to a charity of your choice. A Celebration of Life service will be held at 11:00 a.m. on Saturday, Dec. 22, 2012at Autumn Care, Madison. Condolences may be offered through cloreenglish.com. Arrangements have been entrusted to the Clore-English Funeral Home, 11190 James Monroe Highway, Culpeper, VA.
Beroep:
tandarts
Boy trouwde, 32 jaar oud, op 14-04-1956 in Manassas, Va., USA met Wubbertha Alberdina (Berthy) Graafhuis, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1979. Berthy is geboren op 16-04-1931 in Haren, dochter van Andries Graafhuis en Martje Smit. Berthy is overleden op 07-10-2015 in Woodland Park, Colorado, USA, 84 jaar oud.
Notitie bij Berthy: Wubbertha Alberdina (Berthy) Gorsira, aged 84, and a one time resident of Morris, died peacefully on October 7, 2015 at her home in Woodland Park, Colorado, from heart failure. Berthy was born on August 16, 1931 in Arnhem, Holland, the daughter of Andries Graafhuis and Martja Smit.
The entire family was highly involved in Dutch underground; the resistance to Nazi occupation during world war II. Her father was commander of resistance for Eastern Holland, and received medals of valor from Eisenhower and Truman, and her older brother and sister were decorated by Dutch royalty as well for their efforts. Her sister, Hilda was knighted by the queen. Berthy was always very proud of her family’s efforts against the Nazi’s occupation.
After the war the family moved briefly to Grand rapids, Michigan, where she joined the U.S. Army as a member of the Woman’s Army Corp, intelligence dept at Fort Meade, Maryland. There she met Dr. Wilfred Gorsira, and on April 14, 1956 they married in Manassas, Va. They moved to Huntington, Long Island, but finding that area quickly becoming too populated relocated to Morris, NY in 1965. There she involved herself in numerous pursuits in addition to raising three children, she ran an antique shop, was heavily involved in the county fair and the floral hall, worked as a realtor, and then involved herself with raising and showing Arabian horses, one of which received a reserve championship ribbon in the N.Y. state fair.
She was divorced from her husband in 1979 and soon thereafter relocated to enjoy the mountains of Colorado.
She was a talented artist with oil and water color paintings as well as with photography, and loved. She enjoyed those pursuits well into her 70’s. She loved the outdoors and travel, and with her family had visited nearly all of the continental United States as well as much of Canada.
She is survived by Bryan her eldest son, his wife Amy, their daughter Lindsey and stepson Conner, her middle child Dian and her youngest son Michael and his wife Rebecca.
Kinderen van Boy en Berthy:
1 Bryan Gorsira.
Notitie bij Bryan: woont in de USA en is Natural Resource Program Manager, Manassas National Battlefield Park; hij speelt gitaar en fluit
2 Dian Gorsira.
Beroep:
tandartsassistente
VIII-a Corneille Louis Hubert (Sonny) Jonckheer is geboren op 23-04-1930 in Curaçao, zoon van Corneille Willem John (Cor) Jonckheer en Sarah Wilhelmina Johanna Hueck (zie VII-a). Sonny trouwde, 24 jaar oud, op 09-08-1954 in Curaçao met Amy Colleen Voges, 20 jaar oud. Amy is geboren op 31-07-1934 in Curaçao, dochter van Charles Ernest Wilfred Voges en Eunice Octavia Peterson.
Kind van Sonny en Amy:
1 Coraline Monique Jonckheer, geboren op 15-10-1955 in Curaçao.
VIII-b Elisa Maria (Elsa) Palm is geboren op 15-01-1912 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm (zie VII-c) en Elisa Gregoria Snijders. Elsa is overleden op 10-02-1998 in Madrid, Spanje, 86 jaar oud. Elsa trouwde in Willemstad, Curaçao met Charles Baggs Debrot. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-01-1940 in Curaçao, RK kerk H.Familie. Charles is geboren op 08-06-1913, zoon van Charles Baggs Debrot en Cornelia Phelipa Pikerie. Charles is overleden op 19-01-1992 in Madrid, Spanje, 78 jaar oud.
Notitie bij Charles: woonde na huwelijk Pieterszsteeg 56; hij was op Curaçao voorzitter van de Kamer van Koophandel, voorzitter van de Lions, lid van de Club de Gezelligheid en consul van Spanje.
Kinderen van Elsa en Charles:
1 Charles Anthony Debrot, geboren op 07-11-1940 in Willemstad, Curaçao. Charles is overleden omstreeks 1997 in Spanje, ongeveer 57 jaar oud.
2 Marie Josephine Debrot, geboren op 13-09-1943 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Marie: gehuwd met José Antonio F. Gil Gonzalez
3 Elise Marie Debrot, geboren op 04-09-1945 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Elise: gehuwd met Vicente Alcaide Menendez
4 Madeleine Filomène Marie Debrot, geboren op 21-01-1948 in Willemstad, Curaçao. Madeleine is overleden op 24-01-1948 in Willemstad, Curaçao, 3 dagen oud.
VIII-c Irma Cecilia Palm is geboren op 19-05-1914 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm (zie VII-c) en Elisa Gregoria Snijders. Irma is overleden op 03-06-1995 in Curaçao, 81 jaar oud.
Notitie bij Irma: speelde viool bij het Curaçaos Philharmonische Orkest
Irma trouwde, 22 jaar oud, op 11-06-1936 in Curaçao, RK kerk H.Familie met Ruperto Elsio (Elsio) Rojer, 23 jaar oud. Elsio is geboren op 27-03-1913 in Willemstad, Curaçao, zoon van Constant Rojer en Virginia Selida (Shon Linda) Wasscher. Elsio is overleden op 30-10-2004 in Willemstad, Curaçao, 91 jaar oud.
Notitie bij Elsio: hij werkte van 1928 tot 1986 bij The Yellow House (La Casa Amarilla) op Curaçao
Kinderen van Irma en Elsio:
1 Robert Anthony Rojer, geboren op 16-01-1939 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-a.
2 Jacques Marie Joseph Rojer, geboren op 30-06-1940 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-b.
VIII-d Walter Antero (Boy) Palm is geboren op 03-01-1917 in Willemstad, Curaçao, zoon van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm (zie VII-c) en Elisa Gregoria Snijders. Boy is overleden op 21-10-1990 in Willemstad, Curaçao, 73 jaar oud.
Notitie bij Boy: hij was jurist en jarenlang Hoofd Personeelszaken van het Eilandgebied Curaçao; officier in de orde van Oranje Nassau
Boy trouwde, 31 jaar oud, op 17-05-1948 in Willemstad, Curaçao, RK Kerk H.Familie met Blanca Engracia Rojer, 28 jaar oud. Blanca is geboren op 16-04-1920 in Willemstad, Curaçao, dochter van Constant Rojer en Virginia Selida (Shon Linda) Wasscher. Blanca is overleden op 31-07-2006 in Willemstad, Curaçao, 86 jaar oud. Blanca is weduwe van Elio Frederico Antonio Römer (±1920-1943).
Kinderen van Boy en Blanca:
1 Marie Constance Elise Palm, geboren op 08-07-1949 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-c.
2 Walter Joseph Martin Palm, geboren op 21-01-1951 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-d.
3 Cristian Anthony (Chris) Palm, geboren op 13-07-1953 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-e.
4 Agnes Maria Palm, geboren op 20-06-1956 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-f.
5 Bianca Maria Palm, geboren op 25-08-1957 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-g.
VIII-e Clara Maria de Lourdes Palm is geboren op 19-12-1919 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm (zie VII-c) en Elisa Gregoria Snijders. Clara is overleden op 14-10-1999 in Willemstad, Curaçao, 79 jaar oud.
Beroep:
onderwijzeres
Clara trouwde, 30 jaar oud, op 02-02-1950 in Curaçao, RK kerk H.Familie met Antonius Aloysius Halman, 33 jaar oud. Antonius is geboren op 31-08-1916 in Amsterdam, zoon van Johannes Aloysius Halman en Hendrika (Rika) Overtoom. Antonius is overleden op 13-06-1959 in Willemstad, Curaçao, 42 jaar oud.
Notitie bij Antonius: vertrok in 1937 van Amsterdam naar Loosdrecht en vandaar in hetzelfde jaar naar Den Haag maar verhuisde in 1938 van Den Haag naar Rhenen, Cuneraweg 9; hij woonde na zijn huwelijk op het adres Seranostraat 43 en verhuisde omstreeks 1953 met gezin naar "Huize Halman" in de St. Martinstraat
Beroep:
korporaal Politiekorps (1938)
Kinderen van Clara en Antonius:
1 Maria Caecilia (Ria) Halman, geboren op 21-11-1950 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-h.
2 Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman, geboren op 25-10-1952 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-i.
3 Antonius Joseph (Antoon) Halman, geboren op 13-04-1954 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-j.
4 Lucia Maria Halman, geboren op 16-03-1957 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-k.
5 Elise Claire Marie Halman, geboren op 08-11-1959 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-l.
VIII-f Marie Gerardine Palm is geboren op 28-10-1924 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jacobo José Maria (Shon Coco) Palm (zie VII-c) en Elisa Gregoria Snijders. Marie is overleden op 27-06-2010 in Willemstad, Curaçao, 85 jaar oud. Marie trouwde, 23 jaar oud, op 15-04-1948 in Curaçao met Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1948 in Curaçao, RK kerk H.Familie. Jan is geboren op 14-07-1926 in Sint Maarten, zoon van Jan van Delden en Marion Eugenie Williams. Jan is overleden op 09-02-1993 in Willemstad, Curaçao, 66 jaar oud.
Notitie bij Jan: secretaris BNA 1970-1977; directeur BNA 1977-1980.
Beroep:
directeur Bank van de Nederlandse Antillen (Centrale Bank)
Kinderen van Marie en Jan:
1 Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden, geboren op 16-02-1949 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-m.
2 Gemma Josephine Antoinette (Gemma) van Delden, geboren op 28-09-1950 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-n.
3 Margaretha Maria (Margreet) van Delden, geboren op 27-06-1952 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-o.
4 Marianne Philomène van Delden, geboren op 29-09-1954 in Willemstad, Curaçao.
5 van Delden, levenloos geboren kind, geboren op 12-09-1956 in Willemstad, Curaçao.
6 van Delden, levenloos geboren zoon, geboren op 21-03-1958 in Willemstad, Curaçao.
7 Marie Geraldine (Dini) van Delden, geboren op 10-01-1961 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-p.
VIII-g Manuel Antonio Santiago Palm is geboren op 25-07-1898 in Willemstad, Curaçao, zoon van Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm (zie VII-h) en Elvira Raimundo Prais. Manuel is overleden in Willemstad, Curaçao, 69 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1968.
Notitie bij Manuel: geboren als zoon van Elvira Raimunda, naaister, gewettigd bij huwelijk op 26-3-1919; hij was bedrijfsleider van de bakkerij Tropical Bakery Martijn. De bakkerij was eerst gevestigd aan de Brionweg later aan de Roodeweg Otrobanda.
Beroep:
koopman (1938)
Manuel trouwde, 30 jaar oud, op 15-12-1928 in Willemstad, Curaçao met Elza Cerila Roye, 23 jaar oud. Elza is geboren op 28-10-1905 in Willemstad, Curaçao, dochter van Cornelia Maria Roye. Elza is overleden op 01-03-1996 in Willemstad, Curaçao, 90 jaar oud.
Notitie bij Elza: Elsa Palm-Boyé
Kinderen van Manuel en Elza:
1 Rina Theresita Palm, geboren op 08-11-1929 in Willemstad, Curaçao. Rina is overleden op 10-09-1990 in Rotterdam, 60 jaar oud. Zij is begraven in Willemstad, Curaçao.
Beroep:
Winkelierster
2 Philys L Palm, geboren op 09-08-1932 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Philys: Phyllis Jansen-Palm
Beroep:
onderwijzeres
3 Sidney Rudolf (Rudy) Palm, geboren op 13-04-1934 in Willemstad, Curaçao. Rudy is overleden op 06-01-1996 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud. Hij is begraven in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Rudy: heeft dochter Joeki van Etteger-Palm
Beroep:
technisch laborant
4 Mildred Cornelia (Mila) Palm, geboren op 29-03-1936 in Willemstad, Curaçao.
Beroep:
Pedagoog
5 Gloria Maria Palm, geboren op 15-08-1938 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-q.
6 Winston Anthony (Winto) Palm, geboren op 19-09-1940 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Winto: geluidsman (audio) bij Tele-Curaçao
7 Ninfa Elverita Palm, geboren op 19-06-1942 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-r.
8 Eric Emanuel Palm, geboren op 16-01-1945 in Willemstad, Curaçao. Eric is overleden op 28-09-1989 in Willemstad, Curaçao, 44 jaar oud.
Beroep:
manager groothandel firma Moskos
9 Ilse Marie Palm, geboren op 25-04-1947 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-s.
10 Mayra Clarett Palm, geboren op 27-09-1949 in Willemstad, Curaçao.
Beroep:
directrice speelschool
VIII-h Telésforo Alberto (Albert) Palm is geboren op 05-01-1903 in Willemstad, Curaçao, zoon van Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm (zie VII-h) en Elvira Raimundo Prais. Albert is overleden op 10-07-1958 in Willemstad, Curaçao, 55 jaar oud. Hij is begraven in Otrobanda Protestants Kerkhof.
Notitie bij Albert: Geboren als Telésforo Alberto, zoon van Elvira Raimundo Prais; erkend als zoon door Rudolf Theodoor Palm met akte van 31 oktober 1908 en vervolgens door huwelijk op 26 maart 1919 gewettigd. Albert Palm werkte bij de Shell en was een der populairste componisten van Antilliaanse muziek. Hij was contrabassist en alszodanig jarenlang lid van het Curaçaos Philharmonisch Orkest maar dankt zijn plaats in de Curacaose muziekgemeenschap aan zijn composities, vooral zijn vrolijke tweedelige walsen, en de onnavolgbare wijze waarop hij deze op de piano ten gehore bracht. Hij was organist, eerst van de Synagoge en later van de Tempel maar ook jarenlang van de vrijmetselaars-Loge Igualdad # 653 op Curaçao. Hij speelde tevens cello en contrabas; al zijn kinderen moesten van hem muziekles nemen.
Beroep:
laborant, musicus
Albert:
(1) is de biologische vader van het kind van Serafin Mercedes Henriquez. Serafin is geboren op 24-09-1899 in Curaçao. Serafin is overleden op 03-12-1935 in Curaçao, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 29-10-1927 in Curaçao met Angela Ricelda Balentina, 19 jaar oud. Angela is geboren op 08-05-1908 in Curaçao, dochter van Johanna Sophia Balentina. Angela is overleden op 18-09-1979 in Curaçao, 71 jaar oud.
Notitie bij Angela: geboren als dochter van Maria Johanna Royer, Hoedenvlechtster, maar met vonnis Hof van Justitie naam moeder gewijzigd in Johanna Sophia Balentina; binnnen de familie bekend als Mani-Mies of Mai-Mies
Kind van Albert en Serafin:
1 Franklin Simeon Palm, geboren op 18-02-1921 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Franklin: bij geboorte zoon van Serafin Mercedes Henriquez, hoedenvlechtster, wonende in het stadsdistrict, erkend bij akte BS d.d. 3-9-1927 door Telésforo Alberto Palm
Kinderen van Albert en Angela:
2 Nils Rudolph Palm, geboren op 11-09-1928 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-t.
3 Elvia Antonia Adria (Poppy) Palm, geboren op 02-12-1930 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-u.
4 Stanley Donald Palm, geboren op 08-04-1932 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-v.
5 George Morris Palm, geboren op 29-11-1934 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-w.
6 Frederik Albert Jozef Palm, geboren op 20-11-1936 in Willemstad, Curaçao. Frederik is overleden op 12-06-1937 in Willemstad, Curaçao, 6 maanden oud.
Notitie bij Frederik: bij overlijden oud 6 maanden
7 Sonia Margarita Palm, geboren op 17-10-1939 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Sonia: zij kreeg pianoles van Dòdò Palm
8 Twila Victoria Palm, geboren op 23-12-1942 in Curaçao. Volgt IX-x.
9 John Anthony Palm, geboren op 16-05-1944 in Curaçao. John is overleden op 26-12-1945 in Curaçao, 1 jaar oud.
10 Ina Carline Augustine Palm, geboren op 28-08-1946 in Curaçao. Volgt IX-y.
11 Palm, levenloos geboren dochter, geboren op 29-11-1948 in Willemstad, Curaçao.
VIII-i Edgar Rudolf Roemer Palm is geboren op 08-02-1905 in Willemstad, Curaçao, zoon van Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm (zie VII-h) en Elvira Raimundo Prais. Edgar is overleden op 12-01-1998 in Willemstad, Curaçao, 92 jaar oud.
Notitie bij Edgar: Geboren als Edgar Rodolfo Roemer, zoon van Elvira Raimundo Prais; erkend als zoon door Rudolph Theodoor Palm met akte van 31 oktober 1908 en vervolgens door huwelijk op 26 maart 1919 gewettigd. Edgar Palm is vooral bekend om zijn streven de Antilliaanse dansmuziek te bewaren en wederom tot bloei te brengen. Hij was pianist en organist. Hij studeerde theorie aan het Haags conservatorium en wijdde zich sedert zijn pensionering van de Shell geheel aan het verzamelen, componeren en brengen van Antilliaanse muziek.
Beroep:
musicus
Edgar trouwde met Frieda Mercedes (Frieda) Palm. Zie VIII-p voor persoonsgegevens van Frieda.
Kinderen van Edgar en Frieda:
1 Rudolf Johannes Anthony (Anthony) Palm, geboren op 12-04-1938 in Curaçao. Volgt IX-z.
2 Anitra Maria Palm, geboren op 28-06-1947 in Curaçao. Volgt IX-aa.
3 Joseline Filomena Palm, geboren op 16-01-1951 in Willemstad, Curaçao. Volgt IX-ab.
VIII-j Maria Catharina Palm is geboren op 25-11-1909 in Willemstad, Curaçao, dochter van Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm (zie VII-h) en Elvira Raimundo Prais. Maria is overleden op 14-08-1979 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Maria: zij heeft muziekles gehad van haar vader; speelde piano en gaf zelf ook pianolessen; trouwde tweemaal, uit eerste huwelijk geen kinderen, uit tweede huwelijk een dochter
Maria:
(1) trouwde met Hendrikus Frederik Henskes. Hendrikus is geboren op 30-06-1910 in Haarlem. Hendrikus is overleden op 24-04-1973 in Amsterdam, 62 jaar oud.
(2) trouwde met Frans Burghard.
Beroep:
Politieagent
VIII-k Johan Rudolph Cornelis (John) Palm is geboren op 15-08-1912 in Willemstad, Curaçao, zoon van Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm (zie VII-h) en Elvira Raimundo Prais.
Beroep:
laborant
John trouwde met Rafaela Eluvinia (Feita) Curiel.
Kinderen van John en Feita:
1 Franklin Palm.
2 Kennith Palm.
3 Sheila Palm.
4 George Palm.
5 Tyrone Palm.
6 Astrid Elvia Maria Palm, geboren op 25-05-1939 in Willemstad, Curaçao.
7 Robert Rudolf Daniel Palm, geboren op 04-10-1944 in Curaçao. Robert is overleden op 01-07-2007, 62 jaar oud. Hij is begraven in ’s-Gravenhage.
VIII-l Gloria Virginia (Tan Gola) Palm is geboren op 28-10-1914 in Willemstad, Curaçao, dochter van Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm (zie VII-h) en Elvira Raimundo Prais. Tan Gola is overleden op 09-01-2012 in Willemstad, Curaçao, 97 jaar oud. Tan Gola trouwde met Carlos Eugenio van der Meulen. Carlos is geboren op 28-10-1914 in Curaçao, zoon van Willem Herman (Shon Wichi) van der Meulen en Adela van der Thijs.
VIII-m George Oscar (Oscar) Palm is geboren op 07-09-1916 in Willemstad, Curaçao, zoon van Rudolf Theodorus (Dòdò) Palm (zie VII-h) en Elvira Raimundo Prais. Oscar is overleden op 03-11-2007 in Willemstad, Curaçao, 91 jaar oud.
Notitie bij Oscar: geboren als George Oscar, zoon van Elvia Raimundo Prais, naaister; gewettigd bij huwelijk op 26-3-1919; Hij heeft als employee/werknemer/adm. klerk op diverse plaatsen gewerkt, zoals in zijn jonge jaren bij de Shell Curacao (toendertijd C.P.I.M. oftewel Isla), daarna was hij ook Douane-ambtenaar, daarna ook bij Curacao Trading Company (Curacaose Handelmaatschappij) en verder ook nog bij het de Jongh’s Sporthuis.
Oscar trouwde met Joannita Palma.
Kinderen van Oscar en Joannita:
1 Inid Palm.
2 Ilse Palm.
3 Oscar Etiënne Palm.
4 Levia Palm.
5 Ronald Palm.
6 Rudolf Palm.
7 Elizabeth Palm.
8 Ellington Palm.
9 Ortiz Palm.
10 Janny Palm.
11 Egbert Palm.
VIII-n Johan Rudolf Palm is geboren op 27-03-1908 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johan Antoine (John) Palm (zie VII-i) en Anna Maria Correa. Johan begon een relatie met Medarda Gertruda Frans. Medarda is geboren omstreeks 1909 in La Guaira, Venezuela, dochter van Juan Frans en Maria Cathalina Janga. Medarda is overleden op 11-11-1941 in Willemstad, Curaçao, ongeveer 32 jaar oud.
Beroep:
Wasvrouw
Kinderen van Johan en Medarda:
1 Domingo Guzman Palm, geboren op 04-08-1932 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Domingo: erkend door J.R.Palm d.d. 9-5-1942
2 Antonio Johan Palm, geboren op 10-04-1934 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Antonio: erkend door J.R.Palm d.d. 9-5-1942
3 Regina Gryselda Palm, geboren op 07-09-1935 in Willemstad, Curaçao. Regina is overleden in 2013, 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Regina: erkend door J.R.Palm d.d. 9-5-1942
4 Christina Edith Palm, geboren op 24-07-1938 in Willemstad, Curaçao. Christina is overleden op 09-10-1957 in Willemstad, Curaçao, 19 jaar oud.
Notitie bij Christina: erkend door J.R.Palm d.d. 9-5-1942
5 Maria Ana Marta Frans, geboren in 1940 in Willemstad, Curaçao. Maria is overleden op 09-01-1940 in Willemstad, Curaçao, geen jaar oud.
6 John Valentin Frans, geboren in 1941 in Willemstad, Curaçao. John is overleden op 01-12-1941 in Willemstad, Curaçao, geen jaar oud.
VIII-o Frederik Wilhelm Heliodoro Palm is geboren op 03-07-1910 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johan Antoine (John) Palm (zie VII-i) en Anna Maria Correa.
Notitie bij Frederik: woonde in 1939 Hoogstraat 15
Beroep:
kantoorklerk (1939)
Frederik trouwde, 25 jaar oud, op 07-12-1935 in Oranjestad, Aruba met Rosa Catarina Wernet, 24 jaar oud. Rosa is geboren op 11-01-1911 in Aruba, dochter van Christiaan Wernet en Margaritha Tromp.
Kinderen van Frederik en Rosa:
1 Anna Maria Palm, geboren op 16-11-1936 in Willemstad, Curaçao.
2 Antonia Margaritha Palm, geboren op 16-11-1936 in Willemstad, Curaçao.
3 John Arthur Palm, geboren op 07-05-1939 in Willemstad, Curaçao.
4 Audrey Mildred Palm, geboren in 1944 in Willemstad, Curaçao. Audrey is overleden op 31-05-1944 in Willemstad, Curaçao, geen jaar oud.
VIII-p Frieda Mercedes (Frieda) Palm is geboren op 02-06-1914 in Willemstad, Curaçao, dochter van Johan Antoine (John) Palm (zie VII-i) en Anna Maria Correa. Frieda is overleden in 1999 in Willemstad, Curaçao, 84 of 85 jaar oud. Frieda trouwde met Edgar Rudolf Roemer Palm. Zie VIII-i voor persoonsgegevens van Edgar.
Kinderen van Frieda en Edgar: zie VIII-i.
VIII-q Etna Bertina Palm is geboren op 19-11-1916 in Willemstad, Curaçao, dochter van Johan Antoine (John) Palm (zie VII-i) en Anna Maria Correa. Etna is overleden op 04-05-1948 in Willemstad, Curaçao, 31 jaar oud. Etna trouwde met George Antonio Curiel.
VIII-r Wilhelm Antonius Palm is geboren op 21-05-1919 in Willemstad, Curaçao, zoon van Johan Antoine (John) Palm (zie VII-i) en Anna Maria Correa. Wilhelm trouwde met Thomasita Elsie Betrian.
Kinderen van Wilhelm en Thomasita:
1 George Palm.
2 Sledon Palm.
3 Valery Palm.
4 Henry Rudolph (Yomo) Palm, geboren op 12-12-1953 in Curacao. Volgt IX-ac.
5 Altagracia Maria Palm, geboren op 16-11-1958 in Willemstad, Curaçao. Altagracia is overleden op 25-12-1958 in Willemstad, Curaçao, 1 maand oud.
VIII-s Irma Gabriela Palm is geboren in 1941 in Panama, dochter van Frederico Garrido en Carmen Palm (zie VII-m).
Kind van Irma uit onbekende relatie:
1 Alfredo Toro.
Notitie bij Alfredo: I personally am a musician too and I play clarinet,saxophone,oboe,and latin percusion.
VIII-t John Arturo Palm, zoon van Guillermo Constantino Palm (zie VII-n) en Elvia Isabel Lopez y De Fábrega.
Notitie bij John: Johnny Arturo Palm López
John trouwde met Esther Eder Herrera.
Kinderen van John en Esther:
1 John Edward Palm.
Notitie bij John: John Edward Palm Eder
2 William Patrick Palm.
Notitie bij William: William Patrick Palm Eder
3 Elizabeth Ann Palm.
Notitie bij Elizabeth: Elizabeth Ann Palm Eder
VIII-u Carlos Manuel Palm, zoon van Guillermo Constantino Palm (zie VII-n) en Elvia Isabel Lopez y De Fábrega. Carlos trouwde met Gloria Roldán Pérez.
Kinderen van Carlos en Gloria:
1 Patricia Palm.
2 Claudia Palm.
3 Maria Alejandra Palm.
4 Carla Palm.
VIII-v Guillermo Arturo Palm, zoon van Guillermo Constantino Palm (zie VII-n) en Elvia Isabel Lopez y De Fábrega.
Notitie bij Guillermo: Guillermo Arturo Palm López
Guillermo trouwde met Maria Mathilde Jaén Alvarez.
Kinderen van Guillermo en Maria:
1 Monica Palm. Volgt IX-ad.
2 Guillermo Augustin Palm. Volgt IX-ae.
3 Denise Marie Palm. Volgt IX-af.
VIII-w Alejandro Palm, zoon van Guillermo Constantino Palm (zie VII-n) en Elvia Isabel Lopez y De Fábrega.
Notitie bij Alejandro: Alejandro Palm López
Alejandro:
(1) trouwde met Grisela Rosanna Valdés Susto.
(2) trouwde met Elida Quintero Muñoz.
(3) trouwde met Colombia Cristina Medrano Martínez.
Kinderen van Alejandro en Grisela:
1 Jean Pierre Palm.
Notitie bij Jean: Jean Pierre Palm Valdés
2 Adik Grisela Palm.
Notitie bij Adik: Adik Grisela Palm Valdés
Kind van Alejandro en Elida:
3 Ana Maria Palm.
Notitie bij Ana: Ana María Palm Quintero
Kind van Alejandro en Colombia:
4 Alejandro Palm.
Notitie bij Alejandro: Alejandro Palm Medrano
VIII-x Fernando Palm, zoon van John Palm (zie VII-o) en Beatriz Sasso. Fernando trouwde met Mara Madrid.
Kind van Fernando en Mara:
1 Shannen Palm.
VIII-y Dolores Palm, dochter van Hendrik Frederik (Harry) Palm (zie VII-p) en Margaret (Melekia) Sabah.
Notitie bij Dolores: Dolores Palenzuela of Lakewood, N.J.
Dolores trouwde met Matthew Palenzuela. Matthew is een zoon van Ezeikel Palenzuela.
VIII-z Frederick William Palm is geboren op 03-06-1917 in Brooklyn, NY, USA, zoon van Hendrik Frederik (Harry) Palm (zie VII-p) en Margaret (Melekia) Sabah. Frederick is overleden op 08-10-1983 in Groton, Connecticut, USA, 66 jaar oud.
Notitie bij Frederick: Frederick William Palm Sr. of 220 Benham Road, a former City councilor, who becaue of ill health in January gave up the democratic council seat he had held since May 1961; an army veteran of WWII he the served for 18 years as a captain in the state guard during the 1940s and 1950s;
Frederick trouwde, 22 jaar oud, op 03-06-1939 in Brooklyn, N.Y. (USA) met Mildred Emiliya Hawaka, ongeveer 19 jaar oud. Mildred is geboren omstreeks 1920, dochter van Nicolas Hawaka en Florence Busczniewicz. Mildred is overleden op 05-08-2010 in New London, CT, USA, ongeveer 90 jaar oud.
Notitie bij Mildred: New London - Mildred Emiliya Palm, 90, of Admiral Drive, died with her family by her side at Lawrence & Memorial Hospital, on Thursday, Aug. 5, 2010. Mildred was the widow of Fred W. Palm. Both were long time residents of Groton before his death in 1983. Mildred and Fred were married in Brooklyn and moved to Connecticut in 1939.

Mildred was the youngest of 12 children born to Nicholas Hawaka and Florence Busczniewicz. Her father was a Pennsylvania coal miner, and their life was very poor and traumatic. Mildred is survived by three children, Carole Palm Forster of Tulsa, Okla., Joy Palm Hewitt of Waterford and her husband, Peter, and Frederick W. Palm of Groton and his wife, Barbara. Grandma Palm also leaves five granddaughters, Nichole C. Dyer of Tulsa and her husband, Whit, Hillary A. Zylick of Tulsa, Gillian P. Freeman of Amherst, Mass., and her husband, Patrick, Leigh C. Kobrinski of Washington, D.C. and her husband, John, and Lesley A. Palm of Groton. She has a grandson, Wentworth Earl Miller of Los Angeles, Calif.
Kinderen van Frederick en Mildred:
1 Carole Ann Palm.
Notitie bij Carole: in 2011 Carole Palm Forster of Tulsa, Oklahoma
2 Joy Marie Palm.
Notitie bij Joy: in 1983 Joy Marie Miller of Brooklyn, N.Y.; in 2011 Joy Palm Hewitt and husband, Peter, of Waterford; Joy Hewitt, of 190 Great Neck Road in Waterford
3 Frederick William (Fred) Palm, geboren op 30-03-1947 in New London, CT, USA. Volgt IX-ag.
VIII-aa Mitchell Palm is geboren omstreeks 1919, zoon van Hendrik Frederik (Harry) Palm (zie VII-p) en Margaret (Melekia) Sabah. Mitchell is overleden op 12-02-1998 in Hollywood, Fla., USA, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Mitchell: Mitchell Palm of Hollywood, Fla.; hij wijzigde later zijn naam in Rand Mitchell Palm en heeft 4 kinderen

PALM - Rand Mitchell, 79, of Hollywood, a 34-year resident coming from Westbury, NY, died Thursday, February 12, 1998. Survived by wife, Elizabeth; sons, Henry of Hollywood, Ronald of Davie; daughters, Margaret Crothers of Weston, Michele Palm of Hollywood; sister, Virginia Facas of New London, CT; six grandchildren; and two great grandchildren. Celebration of Life 2:00 PM Saturday at FRED HUNTER’S HOLLYWOOD MEMORIAL GARDENS HOME, where friends may call Saturday 1-2 PM. Burial Hollywood Memorial Gardens
Mitchell trouwde met Elizabeth.
Kinderen van Mitchell en Elizabeth:
1 Henry Palm.
2 Ronald Palm.
3 Margaret Palm.
4 Michele Palm.
VIII-ab Virginia Consuela Palm is geboren op 24-03-1920 in Brooklyn, NY, USA, dochter van Hendrik Frederik (Harry) Palm (zie VII-p) en Margaret (Melekia) Sabah. Virginia is overleden op 09-04-2014 in Waterford, CT, USA, 94 jaar oud.
Notitie bij Virginia: Virginia Facas of New London

In Memory of Virginia Consuela Facas March 24, 1920 - April 9, 2014 Obituary
Waterford- Virginia C. Facas, 94, of Waterford, died Wednesday, April 9, 2014 in Bayview Healthcare in Waterford. Mrs. Facas was born in Brooklyn, NY the daughter of Harry and Margaret Palm. She is predeceased by her loving husband Anthony Facas in 1992. She was an active member of St. Ann Melkite Church, a member of the church’s Woman’s Club, the ALSAC with St. Jude’s Children’s Hospital and the Daughters of Isabella. Mrs. Facas is survived by her Son Hendrick Facas and his wife Gail of Waterford and sister Dolores Palenzuela, seven grandchildern and 12 great grandchildren. She is predeceased by her sons Anthony and Abdo Facas and daughter Anne Sicard.
Virginia trouwde met Anthony Facas.
Notitie bij Anthony: Anthony Facas (1917 - 1992) was born on February 18, 1917. He died on December 28, 1992 at 75 years old. Anthony Facas’s last known residence is at New London, New London County, Connecticut.
VIII-ac John Frederick Jonassen is geboren op 20-05-1920 in Curaçao, zoon van Johan Berethin Jonassen en Clara Josefa Palm (zie VII-q). John is overleden op 26-03-1999 in Brooklyn, Kings, NY, USA, 78 jaar oud.
Notitie bij John: hij wordt vermeld in de registers van Ellis Island als gearriveerd op 16 juli 1921 in New York, met zijn vader en moeder, in transit, met adres Elene Palm, 272 Atlantic Ave. Brooklyn
John trouwde met Grada Maria Teresita van den Beld. Zie VIII-al voor persoonsgegevens van Grada.
VIII-ad Lilian Palm, dochter van Joseph Gerardus Palm (zie VII-r) en Rosa Maria Vlieg. Lilian trouwde met Jack Barry.
VIII-ae Haydee Maria Palm is geboren omstreeks 1924 in Brooklyn, NY, USA, dochter van Joseph Gerardus Palm (zie VII-r) en Rosa Maria Vlieg.
Notitie bij Haydee: Haydee DeRon; zij wordt vermeld in de Ellis Island Records 1926 komend van DWI naar NY oud 2 jaar met haar moeder Rosa Maria Palm 35 jaar oud en zus Geraldine oud 9 maanden met verblijfadres Joseph Palm, 15 Columbia Pl., Brooklyn, NY, USA
Haydee trouwde met Hendrick De Ron.
VIII-af Geraldin Julia Palm is geboren op 31-12-1925 in Willemstad, Curaçao, dochter van Joseph Gerardus Palm (zie VII-r) en Rosa Maria Vlieg. Geraldin is overleden op 05-04-2002 in Allegheny Valley Hospital, Natrona Heights, Harrison, 76 jaar oud. Zij is begraven in Leechburg, Armstrong County, Pennsylvania, USA.
Notitie bij Geraldin: Geraldine Julia Palm Minick
Birth: Dec. 31, 1925
Death: Mar. 5, 2002

Geraldine J. Minick
Allegheny Township

Geraldine Julia Palm Minick, 76, of Allegheny Township died at 4:25 p.m. Tuesday (March 5, 2002) in Allegheny Valley Hospital, Natrona Heights, Harrison.
Born Dec. 31, 1925, in Willenstad, Curacao, Netherland Antilles, she lived in Allegheny Township since 1957. Mrs. Minick was a member of Christ the King Roman Catholic Parish in Leechburg, and volunteered at the Salvation Army Citadel in Vandergrift. She enjoyed reading and gardening.

Survivors include two sons, Franklin G. (Janice) Minick of Vandergrift and Donald P. (Kimberly) Minick of New Kensington; two daughters, Mrs. Rose Mary (James) Badac of Kepple Hill, Parks, and Lillian M. Minick of Baltimore; eight grandchildren; two great-grandchildren; a brother, Gerald Palm of Curacao; and two sisters, Lillian Barry of Philadelphia and Iris Pichardo of Curacao.
She was preceded in death by her husband, Floyd Lewis Minick Sr., in 1990; two sons, Floyd L. Minick Jr., in 1997, and William D. Minick, in 1999; a granddaughter, Carrie Rose Minick, in 1999; her parents, Gerald and Rose Mary Vliej Palm; a brother, Tirso Palm; and a sister, Haydee DeRon.
At Mrs. Minick’s request, there was no public visitation. Christian Funeral Mass was celebrated at Christ the King Parish, Leechburg, at the convenience of her family. Burial was in St. Catherine Cemetery, Gilpin.
Geraldin trouwde met Floyd Lewis Minick. Floyd is geboren op 01-05-1915. Floyd is overleden op 20-08-1990, 75 jaar oud. Hij is begraven in Lower Burrell, Westmore County, Pennsylvania, USA.
VIII-ag Iris Josefina Palm is geboren op 22-05-1929 in Brooklyn, NY, USA, dochter van Joseph Gerardus Palm (zie VII-r) en Rosa Maria Vlieg. Iris is overleden op 27-08-2016 in Curaçao, 87 jaar oud.
Notitie bij Iris: Iris Pichardo of Curacao; zij wordt vermeld in de Ellis Island Records 1944 oud 15 jaar en 1946 oud 17 jaar, komend van Curacao naar New York
Iris trouwde met Rafael Enrique (Papucho) Pichardo.
VIII-ah Tirso José Palm is geboren op 28-11-1930 in Willemstad, Curaçao, zoon van Joseph Gerardus Palm (zie VII-r) en Rosa Maria Vlieg. Tirso trouwde met Ivonne La Pierre.
VIII-ai Gerhard Guillermo Palm is geboren op 29-10-1932 in Willemstad, Curaçao, zoon van Joseph Gerardus Palm (zie VII-r) en Rosa Maria Vlieg. Gerhard trouwde met Greta Everts.
VIII-aj Barbara Ann Palm is geboren op 09-09-1934 in New York, USA, dochter van John Frederik Palm (zie VII-s) en Bridget Mercedes Whorms.
Notitie bij Barbara: Barbara P. Vignes, Barbara Palm Vignes, Baton Rouge LA
Barbara trouwde met Edwin Victor Vignes.
VIII-ak Ruth Agatha Palm is geboren op 15-05-1938 in New York, USA, dochter van John Frederik Palm (zie VII-s) en Bridget Mercedes Whorms. Ruth is overleden op 25-08-2012, 74 jaar oud. Zij is begraven in New Orleans, LA, USA.
Notitie bij Ruth: Ruth Palm Bacino, age 74, on Saturday, August 25, 2012 at her home surrounded by her children. Beloved wife of the late James (Jim) Bacino. Mother of Ruth Ann Bacino French, Cheryl Bacino Cusimano and Maria Bacino Seeling. Mother-in-law of Gary French, Tim Cusimano and Stanley Seeling. Grandmother of Jason and Lindsey French; Jarod and Natalie Cusimano. Daughter of the late John F. Palm, Sr. and Bridget Whorms Palm. Sister of Barbara Palm Vignes and John F. Palm, Jr.
Ruth trouwde met James John (Jim) Bacino. Jim is geboren omstreeks 1934, zoon van Joseph Vincent Bacino en Jennie Providence Lanzetta. Jim is overleden op 31-08-2007 in New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven in Lake Lawn Park Cemetery.
VIII-al Grada Maria Teresita van den Beld is geboren op 13-09-1929 in Curaçao, dochter van Wilhelmus Johannes Reinirus van den Beld van den Beld en Aloisa Josefa Clarita Palm (zie VII-u). Grada is overleden op 19-06-2016 in Orlando, 86 jaar oud.
Notitie bij Grada: Grada Maria Teresita Jonassen, age 86, passed away peacefully on Sunday, June 19, 2016, in Orlando, Florida. Grada was born in Willemstad, Curaçao, on September 13, 1929. She was the daughter of Wilhelmus Johannes Reinirus van den Beld and Aloisa Josefa Clarita van den Beld (Palm). She lost her father when she was only two years old but had an abiding love for him. She kept a portrait of him her entire life, and it was hung on a wall by her bedside when she passed away. She was the dear sister of the late Azucena Mead, the late Edgar van den Beld, and Wilhelmina Staarthof. Grada was the wife of John Frederick Jonassen for nearly fifty years until his death in 1999. She was the beloved mother of four sons: Frederick Berenthin Jonassen, Gerald William Jonassen, Ralph Mitchell Jonassen, and Anthony Christopher Jonassen. And she was the dear mother-in-law of Carmen Jonassen and Rachael Jonassen.
Grada trouwde met John Frederick Jonassen. Zie VIII-ac voor persoonsgegevens van John.
VIII-am Aliette Palm is geboren op 30-08-1943 in Curaçao, dochter van August Wilhelm Palm (zie VII-x) en Griselda Jeanette Evertsz. Aliette:
(1) trouwde met Manuel Velazquez.
(2) trouwde met Carlos Acuña.
VIII-an Audrans Palm is geboren op 09-05-1945 in Curaçao, zoon van August Wilhelm Palm (zie VII-x) en Griselda Jeanette Evertsz.
Kind van Audrans uit onbekende relatie:
1 Jordy Palm.
VIII-ao August Wilhelm Palm is geboren op 19-02-1947 in Curaçao, zoon van August Wilhelm Palm (zie VII-x) en Griselda Jeanette Evertsz. August:
(1) trouwde met Rita Farah.
(2) trouwde met Arletta Heyer.
Kind van August en Rita:
1 August Wilhelm Palm.
Kinderen van August en Arletta:
2 Stephanie Palm.
3 Jean Marie Palm.
VIII-ap Aurelia Hendrina Palm is geboren op 10-10-1950 in Curaçao, dochter van August Wilhelm Palm (zie VII-x) en Griselda Jeanette Evertsz. Aurelia trouwde met Albert Harb.
VIII-aq Werner Palm, zoon van Donald Jozef (Donny) Palm (zie VII-ac) en Jeana Guillermina van der Meulen. Werner trouwde met Sara Verdugo.
VIII-ar Andy Palm, zoon van Donald Jozef (Donny) Palm (zie VII-ac) en Jeana Guillermina van der Meulen. Andy trouwde met Elly Jonker.
IX-a Robert Anthony Rojer is geboren op 16-01-1939 in Willemstad, Curaçao, zoon van Ruperto Elsio (Elsio) Rojer en Irma Cecilia Palm (zie VIII-c).
Notitie bij Robert: Hij begon zijn muziekstudie op 6 jarige leeftijd bij zijn grootvader Shon Coco Palm. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en later geneeskunde in Amsterdam. Hij kreeg zijn opleiding tot internist op Curaçao en in Groningen. hij was huisarts en internist op Curaçao en sinds 2000 Prof. Dr. R.A.Rojer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, leerstoel: inleiding tot de klinische geneeskunde; daarnaast is hij actief als musicus en componist; in 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Beroep:
arts en musicus
Robert trouwde, 33 jaar oud, op 29-12-1972 in Willemstad, Curaçao met Jeanette Marie de Cuba, 20 jaar oud. Jeanette is geboren op 10-11-1952 in Aruba.
Kinderen van Robert en Jeanette:
1 Diane Cecile Alexandra Rojer, geboren op 19-02-1974 in Curaçao. Volgt X-a.
2 Jean-Jacques Rojer, geboren op 11-09-1976 in Groningen.
Notitie bij Jean-Jacques: Na een studie electro techniek aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag; speelt gitaar in zijn jazz groep The JJ Rojer Quartet
3 Gardenia Rojer, geboren op 24-09-1978 in Curaçao.
4 Nicole Christine Rojer, geboren op 23-09-1979 in Curaçao. Volgt X-b.
5 Clarita Sara Regina Rojer, geboren op 13-08-1980 in Curaçao. Volgt X-c.
IX-b Jacques Marie Joseph Rojer is geboren op 30-06-1940 in Willemstad, Curaçao, zoon van Ruperto Elsio (Elsio) Rojer en Irma Cecilia Palm (zie VIII-c). Jacques is overleden op 04-05-2021 in Curacao, 80 jaar oud.
Beroep:
zakenman
Jacques:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-01-1964 met Maria Beatrix W. (Beatrix) Coenemans, nadat zij op 20-12-1963 in Curacao in ondertrouw zijn gegaan. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij Beatrix: uit Echt, Limburg
(2) trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1969 met Evelyn A. Isa, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1989. Evelyn is geboren op 28-05-1945 in Curaçao, dochter van Ramez Jorge (Ronchi) Isa. Evelyn trouwde later op 28-12-2012 met Darryl Alexander de Jongh (geb. ±1940).
Kind van Jacques en Beatrix:
1 Rupert Guillaume Marie Jacques Rojer, geboren op 04-11-1964 in Curaçao.
Kind van Jacques en Evelyn:
2 Jacqueline Marie Cecile Rojer, geboren op 02-12-1970 in Curaçao.
Notitie bij Jacqueline: Jacqueline de Koning-Rojer
IX-c Marie Constance Elise Palm is geboren op 08-07-1949 in Willemstad, Curaçao, dochter van Walter Antero (Boy) Palm (zie VIII-d) en Blanca Engracia Rojer.
Notitie bij Marie: plaatsvervangend directeur Technisch College St. Jozef
Marie trouwde, 21 jaar oud, op 04-12-1970 in Curaçao met Hendrikus J. M. (Henk) Soeterboek, 25 jaar oud. Henk is geboren op 18-03-1945 in Willemstad, Curaçao.
Kinderen van Marie en Henk:
1 Andrew Joseph Soeterboek, geboren op 20-01-1972 in Willemstad, Curaçao.
2 Steven Johannes Joseph Soeterboek, geboren op 18-08-1981 in Willemstad, Curaçao.
IX-d Walter Joseph Martin Palm is geboren op 21-01-1951 in Willemstad, Curaçao, zoon van Walter Antero (Boy) Palm (zie VIII-d) en Blanca Engracia Rojer.
Notitie bij Walter: dichter, schrijver en voormalig senior-beleidsadviseur op het terrein van het integratiebeleid voor diverse Nederlandse ministeries. Vanaf 1982 was hij werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, daarna vanaf 2002 voor het ministerie van Justitie, vervolgens vanaf 2007 voor het ministerie van VROM, en sinds 2010 opnieuw werkzaam voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij publiceerde acht gedichtenbundels: “Winds of Words” (1978), “Genesis en Apocalypse” (1980), “Un boka de poesia” (1983), “Palmblad” (1990), “Avondmuziek” (1997), “Poetry, Poesia en Poëzie” (2000), “Met lege handen, ging ik slapen met een gedicht werd ik wakker” (2002) en “Sierlijke golven krullen van plezier” (2009) alsmede artikelen over Antilliaanse letterkunde, het toneelstuk “De Blauwe Engel” (2000), het essay “De Gouden Eeuw van Curaçao“ (2004), en de Papiamentstalige novelle “Atardi di kuaresma” (2006). In 2005 werd hij opgenomen in de prestigieuze “Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst” waarmee hij deel uitmaakt van de literaire eregalerij van prominente Nederlandstalige dichters. Voor meer informatie over zijn literaire werk wordt verwezen naar zijn officiële website www.walterpalm.com. In 2001 werd hij voor zowel zijn ambtelijke advisering als voor zijn literaire werk door HM de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij studeerde wiskunde aan de universiteit van Leiden, waar hij in 1975 is afgestudeerd op de Relativiteitstheorie van Albert Einstein, met als bijvak muziekwetenschappen.
Walter trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1975 met Julia Escudero Burgoa, 28 jaar oud. Julia is geboren op 13-07-1946 in Fombellida de Esgueva (Spanje). Julia is overleden op 22-02-2006 in Voorschoten, 59 jaar oud.
Kinderen van Walter en Julia:
1 Julia Elisa Palm, geboren op 02-12-1976 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Julia: JULIA ELISA PALM, geboren te Curaçao op 2 december 1976, wonende te Voorschoten, die voornemens is kantoor te houden te Den Haag, Koningin Julianaplein 10, ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (2007)
Beroep:
advocate
2 Walter Miguel Palm, geboren op 26-08-1978 in Valladolid (Spanje). Volgt X-d.
IX-e Cristian Anthony (Chris) Palm is geboren op 13-07-1953 in Willemstad, Curaçao, zoon van Walter Antero (Boy) Palm (zie VIII-d) en Blanca Engracia Rojer.
Notitie bij Chris: waarnemend directeur van het departement van Welzijn, Gezins- en Humanitaire zaken op Curaçao
Chris:
(1) trouwde met Jocé Bloks. De scheiding werd uitgesproken. Jocé is geboren op 22-07-1957.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 30-05-1995 in Willemstad, Curaçao met Arlene Fraai, 30 jaar oud. Arlene is geboren op 11-01-1965 in Willemstad, Curaçao, dochter van Edgar Manuel Fraai en Stella Maria Abdul Hamid.
IX-f Agnes Maria Palm is geboren op 20-06-1956 in Willemstad, Curaçao, dochter van Walter Antero (Boy) Palm (zie VIII-d) en Blanca Engracia Rojer.
Beroep:
Juridisch assistent
Kind van Agnes uit onbekende relatie:
1 Walter André Palm, geboren op 18-01-1980 in Willemstad, Curaçao.
IX-g Bianca Maria Palm is geboren op 25-08-1957 in Willemstad, Curaçao, dochter van Walter Antero (Boy) Palm (zie VIII-d) en Blanca Engracia Rojer.
Beroep:
Juriste
Bianca trouwde, 24 jaar oud, op 11-11-1981 in Curaçao met Andreas Maria Petrus (André) Eshuis, 28 jaar oud. André is geboren op 12-12-1952 in Nijmegen.
Beroep:
notaris
Kinderen van Bianca en André:
1 Vanessa Mariëlle Blanche Eshuis, geboren op 22-10-1982 in Willemstad, Curaçao.
2 Alex-André Gauther Eshuis, geboren op 01-06-1986 in Willemstad, Curaçao.
3 Valerie Eshuis, geboren op 20-09-1990 in Willemstad, Curaçao.
4 Zoë Eshuis, geboren op 29-11-1999 in Willemstad, Curaçao.
IX-h Maria Caecilia (Ria) Halman is geboren op 21-11-1950 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie VIII-e).
Notitie bij Ria: drs. M.C.Severing-Halman, auteur van lesmateriaal in het papiaments; lid in de orde van Oranje-Nassau
Ria trouwde, 21 jaar oud, op 25-06-1972 in Curaçao met Ronald Esperano Severing, 22 jaar oud. Ronald is geboren op 18-12-1949 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Ronald: in 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau; in 2009 benoemd als buitengewoon hoogleraar Taalverwerven, Taalleren en Taalonderwijzen in het bijzonder van het Papiamentu in een schoolse context aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA)
Beroep:
directeur Stichting voor Taalplanning te Curaçao
Kinderen van Ria en Ronald:
1 Danielle Severing, geboren op 14-04-1973.
Notitie bij Danielle: Danielle Paez Porras-Severing
2 Helene Severing, geboren op 23-03-1976. Volgt X-e.
3 Marcel Severing, geboren op 15-05-1979. Volgt X-f.
IX-i Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman is geboren op 25-10-1952 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie VIII-e).
Notitie bij Joop: Prof. dr. ir. J.I.M. Halman, Hoogleraar Innovatie & Risicomanagement, Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen;
Wetenschappelijk programmaleider MSc Risicomanagement, Universiteit Twente
Gasthoogleraar University of Curaçao (UoC)
Voorzitter Intent (Institute for Technology Entrepreneurship and Innovation)
Voorzitter wetenschappelijke raad PRIMO (Public Risk Management Organization)
Voorzitter Stichting ABC Advies
Voorzitter Palm Music Foundation

sinds 2016 Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Joop:
(1) trouwde met Jennifer M. Gerharts. De scheiding werd uitgesproken (echtscheiding).
(2) begon een relatie met Anita Laumann. Anita is geboren op 10-10-1962 in Enschede, dochter van Albert Clemens Laumann.
Kinderen van Joop en Jennifer:
1 Constance Marie Louise Halman, geboren op 05-04-1983 in Curaçao. Volgt X-g.
2 Gideon Thomas Halman, geboren op 14-06-1985 in Curaçao. Volgt X-h.
IX-j Antonius Joseph (Antoon) Halman is geboren op 13-04-1954 in Willemstad, Curaçao, zoon van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie VIII-e).
Beroep:
onderwijzer
Antoon trouwde met Marie Nicolaas.
IX-k Lucia Maria Halman is geboren op 16-03-1957 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie VIII-e). Lucia is overleden op 25-10-1998 in Willemstad, Curaçao, 41 jaar oud. Lucia trouwde met Charles Corsen.
IX-l Elise Claire Marie Halman is geboren op 08-11-1959 in Willemstad, Curaçao, dochter van Antonius Aloysius Halman en Clara Maria de Lourdes Palm (zie VIII-e).
Beroep:
onderwijzeres
Elise trouwde, 30 jaar oud, op 26-06-1990 in Curaçao met René Wilhelmus Maria Bremmers, 34 jaar oud. René is geboren op 31-12-1955 in Nijkerk (Gld), zoon van Hendricus Bremmers en Johanna Geertruida Willemsen. René is overleden op 20-03-2018 in Curaçao, 62 jaar oud. René trouwde voorheen op 04-03-1980 in Curaçao met Carolina Lourdes.
Kinderen van Elise en René:
1 Tamara Bremmers.
2 Jessica Suzanna Bremmers, geboren op 14-06-1991 in Curaçao.
IX-m Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden is geboren op 16-02-1949 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm (zie VIII-f).
Beroep:
onderwijzeres
Mary trouwde, 22 jaar oud, op 01-12-1971 in Curaçao met Hendrik Cornelis (Henk) Beers, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-12-1971 in Curaçao. Henk is geboren op 06-02-1943 in Oostzaan, zoon van Cornelis Petrus Beers en Alida Anna Lukken.
Kinderen van Mary en Henk:
1 Annemarie Elisa Wilhelmina (Annemarie) Beers, geboren op 15-08-1973 in Willemstad, Curaçao. Volgt X-i.
2 Marie Louise Yvonne (Marloes) Beers, geboren op 28-06-1976 in Willemstad, Curaçao. Volgt X-j.
IX-n Gemma Josephine Antoinette (Gemma) van Delden is geboren op 28-09-1950 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm (zie VIII-f).
Beroep:
bedrijfsarts
Gemma trouwde, 24 jaar oud, op 18-07-1975 met Jan Harry Laurens Maria (Jan) van Kasteren, 26 jaar oud. Jan is geboren op 19-02-1949 in Helmond, zoon van van Kasteren.
Beroep:
longarts
Kinderen van Gemma en Jan:
1 Linda Charlotte van Kasteren, geboren op 19-07-1979 in Nijmegen.
2 Bob van Kasteren, geboren op 19-07-1985 in Geldrop. Volgt X-k.
IX-o Margaretha Maria (Margreet) van Delden is geboren op 27-06-1952 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm (zie VIII-f).
Beroep:
onderwijzeres
Margreet trouwde, 28 jaar oud, op 26-08-1980 in Willemstad, Curaçao met Ramón Dominicus Joseph (Ramón) Wever, 30 jaar oud. Ramón is geboren op 07-11-1949 in Willemstad, Curaçao, zoon van Adriaan Octavio Wever en Elsa Leonilda Rosberg.
Beroep:
bankbediende ABN Amro Curacao
Kinderen van Margreet en Ramón:
1 Jan Gerard Joseph (Jan Gerard) Wever, geboren op 08-07-1981 in Willemstad, Curaçao.
Beroep:
registeraccountant
2 Adriaan Jacob Joseph (Adriaan) Wever, geboren op 13-01-1983 in Willemstad, Curaçao.
Notitie bij Adriaan: F&B Supervisor bij Renaissance Curacao Resort & Casino; Afgestudeerd Rottterdam Business School
3 Elisabeth Marie (Elisabeth) Wever, geboren op 17-04-1984 in Willemstad, Curaçao. Volgt X-l.
IX-p Marie Geraldine (Dini) van Delden is geboren op 10-01-1961 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm (zie VIII-f). Dini trouwde, 22 jaar oud, op 16-08-1983 in Nijmegen met Wilhelmus Henricus Maria (Wim) Gorissen, 23 jaar oud. Wim is geboren op 19-05-1960 in Weert, zoon van Hendrik Georg Willem (Hein) Gorissen en Elisabeth Nicoline (Els) Schefman.
Notitie bij Wim: hij promoveerde op 23 november 2001 op een proefschrift over het gebruik van wetenschappelijke kennis bij beleidsvorming in de jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen in Nederland; voorheen directeur Bedrijfsvoering Divisie Behandelcentra Stichting De Jutters Haaglanden; daarna directeur zorg bij De Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio Amsterdam; vanaf 1-12-2018 directeur Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
Kinderen van Dini en Wim:
1 Tom Gorissen, geboren op 05-07-1988 in Utrecht. Volgt X-m.
2 Lilian Gorissen, geboren op 23-08-1990 in Utrecht. Volgt X-n.
IX-q Gloria Maria Palm is geboren op 15-08-1938 in Willemstad, Curaçao, dochter van Manuel Antonio Santiago Palm (zie VIII-g) en Elza Cerila Roye. Gloria is overleden, 76 jaar oud. Zij is begraven op 20-12-2014 in Santa Rosa, Curaçao.
Notitie bij Gloria: Ridder in de orde van Oranje Nassau
Beroep:
onderwijzeres
Gloria trouwde met Marco Dorotea.
IX-r Ninfa Elverita Palm is geboren op 19-06-1942 in Willemstad, Curaçao, dochter van Manuel Antonio Santiago Palm (zie VIII-g) en Elza Cerila Roye.
Beroep:
medewerkster makelaarsbureau
Ninfa trouwde met Edison Enrique Bornachera. Edison is geboren op 30-01-1943. Edison is overleden op 26-04-2015, 72 jaar oud. Hij is begraven op 30-01-2015 in Curaçao, Groot Kwartier.
IX-s Ilse Marie Palm is geboren op 25-04-1947 in Willemstad, Curaçao, dochter van Manuel Antonio Santiago Palm (zie VIII-g) en Elza Cerila Roye.
Beroep:
doktersassistente
Ilse trouwde met Harold Ruiz.
IX-t Nils Rudolph Palm is geboren op 11-09-1928 in Willemstad, Curaçao, zoon van Telésforo Alberto (Albert) Palm (zie VIII-h) en Angela Ricelda Balentina. Nils is overleden op 19-12-1985 in Willemstad, Curaçao, 57 jaar oud.
Notitie bij Nils: hij kreeg bas- en pianoles van zijn vader; hij was contrabassist bij het Curacaosch Philharmonisch Orkest en bassist bij verschillende muziekensembles
Nils trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1955 in Curaçao met Helene Luyando, 23 jaar oud. Helene is geboren op 31-07-1931 in Curaçao.
Kinderen van Nils en Helene:
1 Riselle Eveline Palm, geboren op 28-09-1956 in Curaçao. Volgt X-o.
2 Carmine Monique Palm, geboren op 26-09-1958 in Curaçao. Volgt X-p.
3 Edward Albert (Ati) Palm, geboren op 03-06-1961 in Curaçao. Volgt X-q.
IX-u Elvia Antonia Adria (Poppy) Palm is geboren op 02-12-1930 in Willemstad, Curaçao, dochter van Telésforo Alberto (Albert) Palm (zie VIII-h) en Angela Ricelda Balentina. Poppy is overleden op 09-08-2003 in Curaçao, 72 jaar oud. Poppy trouwde in Curaçao met Harold Andres Bernadina. Harold is geboren op 04-02-1935 in Curaçao. Harold is overleden op 17-04-2011 in Curaçao, 76 jaar oud.
Kind van Poppy en Harold:
1 Herrald Albert Thadeus Bernadina, geboren op 28-02-1972 in Curaçao. Volgt X-r.
IX-v Stanley Donald Palm is geboren op 08-04-1932 in Willemstad, Curaçao, zoon van Telésforo Alberto (Albert) Palm (zie VIII-h) en Angela Ricelda Balentina.
Notitie bij Stanley: hij kreeg vioolles van Cornelis Craane
Stanley trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1958 in Curaçao met Violet Lucie Naar, 23 jaar oud. Violet is geboren op 06-07-1934 in Curaçao.
Kinderen van Stanley en Violet:
1 Ralph Albert Rutger Palm, geboren op 08-08-1958 in Curaçao. Volgt X-s.
2 Russell Osmond Lucien Palm, geboren op 12-09-1960 in Curaçao. Volgt X-t.
3 Raymond Sigmund Andrew Palm, geboren op 17-12-1964 in Curaçao. Volgt X-u.
IX-w George Morris Palm is geboren op 29-11-1934 in Willemstad, Curaçao, zoon van Telésforo Alberto (Albert) Palm (zie VIII-h) en Angela Ricelda Balentina. George is overleden op 02-10-1992 in Curaçao, 57 jaar oud.
Notitie bij George: hij kreeg celloles van zijn vader
George trouwde, 28 jaar oud, op 20-08-1963 in Curaçao met Gilta Vinck. De scheiding werd uitgesproken op 24-05-1977 (echtscheiding).
Kind van George en Gilta:
1 Guido Maurice Palm, geboren op 20-12-1965 in Curaçao. Volgt X-v.
IX-x Twila Victoria Palm is geboren op 23-12-1942 in Curaçao, dochter van Telésforo Alberto (Albert) Palm (zie VIII-h) en Angela Ricelda Balentina. Twila is overleden op 14-04-2022 in Alphen aan de Rijn, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 20-04-2022. Twila trouwde, 20 jaar oud, op 23-07-1963 in Curaçao met Eddy Virgilio Samson, 23 jaar oud. Eddy is geboren op 24-12-1939 in Curaçao.
Kinderen van Twila en Eddy:
1 Fabiola Natasha Antonia Samson, geboren op 08-01-1964 in Curaçao. Volgt X-w.
2 Lionel Dominico (Layo) Samson, geboren op 20-12-1973 in Curaçao. Volgt X-x.
IX-y Ina Carline Augustine Palm is geboren op 28-08-1946 in Curaçao, dochter van Telésforo Alberto (Albert) Palm (zie VIII-h) en Angela Ricelda Balentina. Ina is overleden op 09-10-2020 in Alphen aan de Rijn, 74 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-2020 in Alphen aan de Rijn.
Notitie bij Ina: zij kreeg pianoles van haar vader
Ina trouwde met Gilbert Marchena.
Kinderen van Ina en Gilbert:
1 Mayorlene Marie Angele Marchena, geboren op 07-11-1978 in Curaçao. Volgt X-y.
2 Gilbert Albert Marchena, geboren op 06-11-1983 in Curaçao.
IX-z Rudolf Johannes Anthony (Anthony) Palm is geboren op 12-04-1938 in Curaçao, zoon van Edgar Rudolf Roemer Palm (zie VIII-i) en Frieda Mercedes (Frieda) Palm (zie VIII-p). Anthony is overleden op 06-01-2020 in Curaçao, 81 jaar oud.
Notitie bij Anthony: hij kreeg als kind pianoles van zijn vader; hij ging studeren in Nijmegen, eerst HBS bij het Canisius College van de Jezuiten en daarna rechten aan de Universiteit aldaar en nam toen ook piano- en zangles; hij was schoolkampioen schaken in Nijmegen; na terugkeer op Curaçao werd hij notaris; hij had thuis twee mooie veugels staan: een Duitse Bechstein uit Hamburg en een Steinway; hij heeft twee walsen gecomponeerd: Celina en Manina, de laatste staat op een CD
Beroep:
notaris
Anthony:
(1) trouwde in Nijmegen met Johanna Wilhelmina Maria (Ans) Güse. De scheiding werd uitgesproken. Ans is geboren op 31-12-1940 in Nijmegen.
(2) trouwde met Maria da Graça Henriquez. Maria is geboren op 31-12-1955 in Curaçao.
Kinderen van Anthony en Ans:
1 Stephen Edgar Palm, geboren op 03-03-1967 in Curaçao. Volgt X-z.
2 Clifford John Palm, geboren op 25-06-1968 in Curaçao.
Notitie bij Clifford: architect, afgestudeerd in Miami en aldaar werkzaam en woonachtig
IX-aa Anitra Maria Palm is geboren op 28-06-1947 in Curaçao, dochter van Edgar Rudolf Roemer Palm (zie VIII-i) en Frieda Mercedes (Frieda) Palm (zie VIII-p). Anitra is overleden op 17-03-1996 in Curaçao, 48 jaar oud. Anitra trouwde met Chris Vergeer. Chris is overleden in 1998.
Kind van Anitra en Chris:
1 Giselle Verger.
IX-ab Joseline Filomena Palm is geboren op 16-01-1951 in Willemstad, Curaçao, dochter van Edgar Rudolf Roemer Palm (zie VIII-i) en Frieda Mercedes (Frieda) Palm (zie VIII-p). Joseline trouwde, 19 jaar oud, op 25-03-1970 in Willemstad, Curaçao met Rudolf Johannes (Rudy) Smits.
Kinderen van Joseline en Rudy:
1 Rudy Edgar Jacobus Smits, geboren op 31-12-1970 in Den Helder.
2 Gregory Anthony Smits, geboren op 14-05-1974 in Den Helder.
3 John Gerard Smits, geboren op 08-06-1979 in Alkmaar.
IX-ac Henry Rudolph (Yomo) Palm is geboren op 12-12-1953 in Curacao, zoon van Wilhelm Antonius Palm (zie VIII-r) en Thomasita Elsie Betrian. Yomo is overleden op 27-07-2021 in Curacao, 67 jaar oud. Yomo trouwde met Francis Morales.
IX-ad Monica Palm, dochter van Guillermo Arturo Palm (zie VIII-v) en Maria Mathilde Jaén Alvarez.
Notitie bij Monica: Mónica Palm Jaén
Monica trouwde met José Vega.
IX-ae Guillermo Augustin Palm, zoon van Guillermo Arturo Palm (zie VIII-v) en Maria Mathilde Jaén Alvarez.
Notitie bij Guillermo: Guillermo Agustín Palm Jaén; GUILLERMO PALM JAEN, Director, TROPIC AERO, S.A.
Guillermo trouwde in 2007 in Panama met Myriam Balladares Alvarado.
Kind van Guillermo en Myriam:
1 Sebastian Palm, geboren omstreeks 2011 in Panama.
Notitie bij Sebastian: Sebastián Palm Balladares
IX-af Denise Marie Palm, zoon van Guillermo Arturo Palm (zie VIII-v) en Maria Mathilde Jaén Alvarez.
Notitie bij Denise: Denise Marie Palm Jaén
Denise trouwde op 28-05-2005 in Panama met André Birnbrook.
IX-ag Frederick William (Fred) Palm is geboren op 30-03-1947 in New London, CT, USA, zoon van Frederick William Palm (zie VIII-z) en Mildred Emiliya Hawaka. Fred is overleden op 16-03-2011 in Groton, Connecticut, USA, 63 jaar oud.
Notitie bij Fred: Attorney Frederick W. Palm Jr. of Groton; Fred practiced law in Groton, and in 1986 he was elected Judge of Probate for the Groton Probate Court. During his 24-year tenure in office, he was re-elected six times which is a testament to the stellar reputation he earned as a fair and compassionate probate judge; Besides his wife, Fred is survived by his daughter, Lesley A. Palm of Groton, his sisters, Carole Palm Forster of Tulsa, Oklahoma, and Joy Palm Hewitt and husband, Peter, of Waterford, as well as numerous nieces and nephews
Fred trouwde, 27 jaar oud, op 13-07-1974 in Mt. Holly, N.J., USA met Barbara Ann Mushinski.
Notitie bij Barbara: dochter van Henry J. Mushinsky, Pemberton, N.J.; Barbara A. Palm
Kind van Fred en Barbara:
1 Lesley Ann Palm.
X-a Diane Cecile Alexandra Rojer is geboren op 19-02-1974 in Curaçao, dochter van Robert Anthony Rojer (zie IX-a) en Jeanette Marie de Cuba. Diane trouwde, 31 jaar oud, op 17-12-2005 in Oranjestad, Aruba met Michel Angelo Kock.
Kinderen van Diane en Michel:
1 Connor John Anthony Kock, geboren op 13-07-2011 in Aruba.
2 Elliot Jacob Kock, geboren op 09-07-2014 in Aruba.
X-b Nicole Christine Rojer is geboren op 23-09-1979 in Curaçao, dochter van Robert Anthony Rojer (zie IX-a) en Jeanette Marie de Cuba. Nicole trouwde met Harold O. Oehlers.
Kinderen van Nicole en Harold:
1 Vince Oehlers.
2 Amanda Oehlers, geboren op 05-06-2009.
X-c Clarita Sara Regina Rojer is geboren op 13-08-1980 in Curaçao, dochter van Robert Anthony Rojer (zie IX-a) en Jeanette Marie de Cuba. Clarita trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 2014 met Andy Hollander.
Kinderen van Clarita en Andy:
1 Dean Richard Hollander, geboren in 11-2014.
2 Nathan Anthony Hollander, geboren in 05-2017.
X-d Walter Miguel Palm is geboren op 26-08-1978 in Valladolid (Spanje), zoon van Walter Joseph Martin Palm (zie IX-d) en Julia Escudero Burgoa.
Notitie bij Walter: Radiologist bij LUMC, Studeerde Medicine aan Universiteit Leiden, Woont in Leiden
Beroep:
Radioloog
Walter trouwde, 28 jaar oud, op 06-10-2006 met Inge Hester Meinders, 26 jaar oud. Inge is geboren op 05-03-1980 in Eindhoven.
Notitie bij Inge: Drs. Inge H. Meinders, Arts-onderzoeker Radiologie, behaalde in 2006 haar artsdiploma. Sinds februari 2003 is zij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Radiologie van het LUMC en sinds 2006 is zij aangesteld als arts-onderzoeker op deze afdeling. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de progressie van hersenlesies (witte stof afwijkingen en infarcten) bij migrainepatiënten en controles uit de algemene bevolking.
Kinderen van Walter en Inge:
1 Laurens Victor Palm, geboren op 01-06-2007 in Leiden.
2 Valentijn Palm, geboren op 18-05-2011 in Leiden.
X-e Helene Severing is geboren op 23-03-1976, dochter van Ronald Esperano Severing en Maria Caecilia (Ria) Halman (zie IX-h). Helene trouwde met Patrick Versteeg.
Kinderen van Helene en Patrick:
1 Noach Versteeg.
2 Micah Versteeg.
3 Joshah Jamie Timmetijn Versteeg, geboren op 06-11-2015.
X-f Marcel Severing is geboren op 15-05-1979, zoon van Ronald Esperano Severing en Maria Caecilia (Ria) Halman (zie IX-h). Marcel trouwde met Sophia Martis.
Kinderen van Marcel en Sophia:
1 Isabelle Severing, geboren op 29-05-2009.
2 Claire Celine Estelle Severing, geboren in 06-2015.
X-g Constance Marie Louise Halman is geboren op 05-04-1983 in Curaçao, dochter van Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman (zie IX-i) en Jennifer M. Gerharts. Constance begon een relatie met Bas van Drooge.
Kind van Constance en Bas:
1 Eline Juliane Irene van Drooge, geboren op 14-04-2019.
X-h Gideon Thomas Halman is geboren op 14-06-1985 in Curaçao, zoon van Johannes Innocentius Maria (Joop) Halman (zie IX-i) en Jennifer M. Gerharts. Gideon trouwde, 30 jaar oud, op 01-07-2015 in Bonaire met Marianne Schut.
Kinderen van Gideon en Marianne:
1 Anthony Johannes Halman, geboren op 20-08-2016.
2 Vincent Louis Halman, geboren op 13-08-2018 in Medellin, Colombia.
3 James Thomas Halman, geboren op 28-07-2021 in Bonaire.
X-i Annemarie Elisa Wilhelmina (Annemarie) Beers is geboren op 15-08-1973 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Beers en Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden (zie IX-m).
Beroep:
Business Manager Custom Catalysts at Euro Support BV in Amersfoort
Annemarie trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1998 in Slot Zuylen, Oud-Zuilen, Utrecht met Bastiaan Alexander (Bas) de Boer, 30 jaar oud. Bas is geboren op 18-05-1967 in Amsterdam, zoon van Martien Gerard (Martien) de Boer en Hendrica Marie Bertha (Riek) Borchers.
Beroep:
Hoofd Relatiebeheer en -behoud bij Nederlandse Brandwonden Stichting
Kinderen van Annemarie en Bas:
1 Charlotte Marie de Boer, geboren op 17-02-2003 in Utrecht.
2 Thijs Jelle Dirk de Boer, geboren op 05-09-2005 in Utrecht.
X-j Marie Louise Yvonne (Marloes) Beers is geboren op 28-06-1976 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Beers en Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden (zie IX-m). Marloes:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 18-07-2009 in Amsterdam met Jasper du Pont, 31 jaar oud, nadat zij op 24-05-2009 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op 20-09-2018. Jasper is geboren op 31-01-1978 in Woerden, zoon van Jan Jozef Karel (Jan) du Pont en Geertruda Wilhelmina Maria (Truus) Louwers.
Beroep:
IT consultant
(2) begon een relatie, 44 of 45 jaar oud, in 2021 met Job Blok.
Notitie bij Job: Verzekeringsspecialist MKB bij vixx.nl
Kinderen van Marloes en Jasper:
1 Julian Hendrik du Pont, geboren op 14-10-2010 in Amsterdam.
2 Lennart Jacob du Pont, geboren op 01-03-2013 in Amsterdam.
3 Berend Jan du Pont, geboren op 07-11-2014 in Utrecht.
X-k Bob van Kasteren is geboren op 19-07-1985 in Geldrop, zoon van Jan Harry Laurens Maria (Jan) van Kasteren en Gemma Josephine Antoinette (Gemma) van Delden (zie IX-n).
Notitie bij Bob: Werkt bij Freshfields Bruckhaus Deringer; gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Beroep:
Tax lawyer bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Bob trouwde, 30 jaar oud, op 25-06-2016 in Heeswijk-Dinther (Bernheze) met Sanne de Pijper.
Kind van Bob en Sanne:
1 Jurre van Kasteren, geboren op 27-12-2020.
X-l Elisabeth Marie (Elisabeth) Wever is geboren op 17-04-1984 in Willemstad, Curaçao, dochter van Ramón Dominicus Joseph (Ramón) Wever en Margaretha Maria (Margreet) van Delden (zie IX-o).
Notitie bij Elisabeth: Dr. Elisabeth Wever; gepromoveerd op 10-10-2012 bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam titel proefschrift: Effects of Prostate Cancer Screening & Treatment
Elisabeth trouwde, 30 jaar oud, op 07-02-2015 in Curaçao met Zef Rijnen, 35 jaar oud. Zef is geboren op 07-11-1979 in Tilburg, zoon van Wilhelmus Johannes Maria Rijnen en Cornelia Johanna Antonia Maria Bertens.
Notitie bij Zef: Softwarespecialist High Tech at SOGETI High Tech
Kinderen van Elisabeth en Zef:
1 Quinn Rijnen, geboren op 07-11-2015 in Rotterdam.
2 Eline Nora Rijnen, geboren op 20-06-2019 in Utrecht.
X-m Tom Gorissen is geboren op 05-07-1988 in Utrecht, zoon van Wilhelmus Henricus Maria (Wim) Gorissen en Marie Geraldine (Dini) van Delden (zie IX-p).
Notitie bij Tom: Fysisch / chemisch analist & technician bij TNO Triskelion BV
Beroep:
analist TNO
Tom trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-2011 met Christina Smelt, 23 jaar oud. Christina is geboren op 11-02-1988.
Kind van Tom en Christina:
1 Evy Cecilia Gorissen, geboren op 22-11-2017 om 20:14 in Utrecht. Bij de geboorte woog Evy 3636 gr. en was zij 51 cm. lang.
X-n Lilian Gorissen is geboren op 23-08-1990 in Utrecht, dochter van Wilhelmus Henricus Maria (Wim) Gorissen en Marie Geraldine (Dini) van Delden (zie IX-p). Lilian trouwde, 28 jaar oud, op 28-06-2019 in Utrecht met Robbert Pol.
Kind van Lilian en Robbert:
1 Bart Harm Pol, geboren op 20-08-2020 om 14:56 in Utrecht. Bij de geboorte woog Bart 3500 gr. en was hij 50 cm. lang.
X-o Riselle Eveline Palm is geboren op 28-09-1956 in Curaçao, dochter van Nils Rudolph Palm (zie IX-t) en Helene Luyando. Riselle trouwde, 27 jaar oud, op 19-03-1984 in Curaçao met Jacinto Albertico (Tico) Ras, 26 jaar oud. Tico is geboren op 06-11-1957 in Aruba. Tico is overleden op 28-02-2017 in Curaçao, 59 jaar oud.
Kinderen van Riselle en Tico:
1 Gabrielle Emelina Helene Ras, geboren op 16-04-1992 in Curaçao. Volgt XI-a.
2 Nikita Naomi Noemia Ras, geboren op 11-02-1996 in Curaçao.
X-p Carmine Monique Palm is geboren op 26-09-1958 in Curaçao, dochter van Nils Rudolph Palm (zie IX-t) en Helene Luyando. Carmine trouwde, 34 jaar oud, op 02-07-1993 in Nederland met Jozef wilhelmina Kaanen, 36 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Jozef is geboren op 21-01-1957 in Nederland.
X-q Edward Albert (Ati) Palm is geboren op 03-06-1961 in Curaçao, zoon van Nils Rudolph Palm (zie IX-t) en Helene Luyando.
Notitie bij Ati: Beroep: Professionele videoproducent bij eigen bedrijf "Le Freak" Video Productions & Digital Imaging
Ati:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 27-03-1981 in Curaçao met Alexandra Maria Prince, 16 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Alexandra is geboren op 11-12-1964 in Curaçao.
(2) begon een relatie, ten hoogste 37 jaar oud, vóór 1998 met Carol Morales. Carol is geboren in Colombia.
(3) begon een relatie, ten hoogste 43 jaar oud, vóór 2004 met Gislenne Sabina Leolina, ten hoogste 31 jaar oud. Gislenne is geboren op 30-12-1973 in Curaçao.
Kinderen van Ati en Alexandra:
1 Bryan Edward Palm, geboren op 29-09-1981 in Curaçao. Volgt XI-b.
2 Taritha Nicole Palm, geboren op 14-09-1986 in Curaçao.
Kind van Ati en Carol:
3 Alissa Carolina Morales, geboren op 09-10-1998 in Curaçao.
Notitie bij Alissa: zij woont tegenwooordig bij haar moeder in de Verenigde Staten
Kind van Ati en Gislenne:
4 Hanif Rudolph Palm, geboren op 01-06-2004 in Curaçao.
X-r Herrald Albert Thadeus Bernadina is geboren op 28-02-1972 in Curaçao, zoon van Harold Andres Bernadina en Elvia Antonia Adria (Poppy) Palm (zie IX-u). Herrald is overleden op 26-07-2015 in Curaçao, 43 jaar oud. Herrald:
(1) begon een relatie, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1997 met Ginette Winklaar.
(2) begon een relatie, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 2002 met Charlene Kraal.
(3) trouwde, 36 jaar oud, op 07-09-2008 in Curaçao met Zahira Apolonia Genoveva Schoop, 35 jaar oud. Zahira is geboren op 29-05-1973 in Curaçao.
Kind van Herrald en Ginette:
1 Jeremiah Emmanuel Maria Bernadina, geboren op 29-06-1997 in Tilburg.
Notitie bij Jeremiah: Speelt piano in diverse muzikale groepen van verschillende genres en heeft zijn eigen kerkkoor (The Light of God) en steunt ook andere kerkkoren. Hij neemt deel aan verschillende muziekfestivals in Curaçao zoals de “Festival di Tumba” en “Kanto pa Kòrsou”. Ook speelt hij de meeste walsen en mazurka’s van de familie Palm op piano.
Kind van Herrald en Charlene:
2 Ashanti Gaël Bernadina, geboren op 14-10-2002 in Curaçao.
Kind van Herrald en Zahira:
3 Zachra Abigaïl Nizaira Bernadina, geboren op 04-10-2007 in Curaçao.
X-s Ralph Albert Rutger Palm is geboren op 08-08-1958 in Curaçao, zoon van Stanley Donald Palm (zie IX-v) en Violet Lucie Naar.
Notitie bij Ralph: Ralph Palm, partner Tax & Legal Services KPMG op Curaçao; Ralph Palm, President van ENNIA Caribe Holding tot 2018. Ralph Palm is tien jaar lang voorzitter geweest van KPMG Curaçao. In diezelfde periode was hij tevens president-commissaris van de toenmalige Bank van de Nederlandse Antillen (BNA). Tegenwoordig is Ralph belastingadviseur.
Ralph trouwde, 21 jaar oud, op 08-04-1980 in Nederland met Magdalene Feliciana Ng. De scheiding werd uitgesproken in 2016 (echtscheiding). Magdalene is geboren in Curaçao.
Kinderen van Ralph en Magdalene:
1 Rutger Donald Andrew Palm, geboren op 06-10-1980 in Curaçao. Rutger is overleden op 25-05-1995 in Curaçao, 14 jaar oud.
2 Daniëlle Gabriëlle Mari-Lucille Palm, geboren op 06-01-1983 in Curaçao. Volgt XI-c.
3 Christopher Alexander Albert Palm, geboren op 05-08-1987 in Curaçao. Volgt XI-d.
X-t Russell Osmond Lucien Palm is geboren op 12-09-1960 in Curaçao, zoon van Stanley Donald Palm (zie IX-v) en Violet Lucie Naar. Russell trouwde, 21 jaar oud, op 12-07-1982 in Nederland met Etline Elvira Meyer, 22 jaar oud. Etline is geboren op 25-01-1960 in Curaçao.
Kind van Russell en Etline:
1 Aemil Edgar Albert Carl Alexander Palm, geboren op 07-12-1999 in Curaçao.
X-u Raymond Sigmund Andrew Palm is geboren op 17-12-1964 in Curaçao, zoon van Stanley Donald Palm (zie IX-v) en Violet Lucie Naar. Raymond trouwde, 24 jaar oud, op 03-11-1989 in Aruba met Marietha Evelyn Geerman, 27 jaar oud. Marietha is geboren op 30-05-1962 in Aruba.
Kinderen van Raymond en Marietha:
1 Kaylin Chelsea Allysa Palm, geboren op 13-02-1998 in Aruba.
2 Stephen Albert Alexander Palm, geboren op 27-05-1999 in Aruba.
X-v Guido Maurice Palm is geboren op 20-12-1965 in Curaçao, zoon van George Morris Palm (zie IX-w) en Gilta Vinck. Guido trouwde, 34 jaar oud, op 17-06-2000 in Meerssen met Murielle Stephanie Ludovica Kamsma.
Notitie bij Murielle: Drs. M. Kamsma Financieel Advies, gespecialiseerd in onafhankelijk pensioenadvies voor bedrijven en financiele planningen. Daarnaast verzekeringsadviseur voor MKB bedrijven.
Kinderen van Guido en Murielle:
1 Sacha Rose Ezri Palm, geboren op 24-03-2002.
2 Quincy George Palm, geboren op 06-08-2003.
3 Veronique Luna Ludovica Palm, geboren op 10-04-2006.
X-w Fabiola Natasha Antonia Samson is geboren op 08-01-1964 in Curaçao, dochter van Eddy Virgilio Samson en Twila Victoria Palm (zie IX-x).
Notitie bij Fabiola: Fabiola i Louis van der Munckhof
Fabiola begon een relatie met Lodewijk Wilhelmus Theodorus van den Munckhof. Lodewijk is geboren op 08-03-1967 in Horst aan de Maas.
Kinderen van Fabiola en Lodewijk:
1 Levy Melvin Zachery Samson, geboren op 18-05-1993 in Nijmegen.
2 Devon Dominico van den Munckhof, geboren op 08-02-2001 in Boxmeer.
X-x Lionel Dominico (Layo) Samson is geboren op 20-12-1973 in Curaçao, zoon van Eddy Virgilio Samson en Twila Victoria Palm (zie IX-x).
Notitie bij Layo: Lionel Samson i Melany Lourens
Layo begon een relatie met Melany Christle Lourens. Melany is geboren op 17-05-1989 in Curaçao.
Kinderen van Layo uit onbekende relatie:
1 Thalia Shanaya Samson, geboren op 26-10-1999 in Leiderdorp.
2 Dudley Jansen, geboren op 06-02-2003 in ’s-Gravenhage.
Kind van Layo en Melany:
3 Gisèlle Chloë Samson, geboren op 25-11-2018 in Almere.
X-y Mayorlene Marie Angele Marchena is geboren op 07-11-1978 in Curaçao, dochter van Gilbert Marchena en Ina Carline Augustine Palm (zie IX-y). Mayorlene trouwde, 31 jaar oud, op 07-09-2010 in Curaçao met Robertus Franciscus Leañez, 43 jaar oud. Robertus is geboren op 10-11-1966 in Nederland.
Kinderen van Mayorlene en Robertus:
1 Timothy Sven Leañez, geboren op 09-12-2008 in Curaçao.
2 Ian Robert Leañez, geboren op 07-12-2011 in Curaçao.
X-z Stephen Edgar Palm is geboren op 03-03-1967 in Curaçao, zoon van Rudolf Johannes Anthony (Anthony) Palm (zie IX-z) en Johanna Wilhelmina Maria (Ans) Güse.
Notitie bij Stephen: oogarts met praktijk te Kaya W.F.G.(Jombi) Mensing 33 in Zeelandia
Beroep:
arts
Stephen:
(1) trouwde met Sandra Rodriquez. De scheiding werd uitgesproken (echtscheiding). Sandra is geboren in Columbia.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 08-12-2018 met Leidy Stephania Herrera Carlosama, 27 jaar oud. Leidy is geboren op 05-07-1991 in Cali, Colombia.
Kind van Stephen en Sandra:
1 Kevin Reynaldo Anthony Palm, geboren op 17-02-2009 in Curaçao.
Kind van Stephen en Leidy:
2 Antonella Stephany Mar Palm, geboren op 31-03-2020 in Curaçao.
XI-a Gabrielle Emelina Helene Ras is geboren op 16-04-1992 in Curaçao, dochter van Jacinto Albertico (Tico) Ras en Riselle Eveline Palm (zie X-o). Gabrielle trouwde, 28 jaar oud, op 07-09-2020 in Nederland met Erdi Çalli, 32 jaar oud. Erdi is geboren op 03-10-1987 in Turkije.
Notitie bij Erdi: Erdi Çalli
XI-b Bryan Edward Palm is geboren op 29-09-1981 in Curaçao, zoon van Edward Albert (Ati) Palm (zie X-q) en Alexandra Maria Prince.
Notitie bij Bryan: Hij was sinds zijn tienerjaren actief met het maken van muziek, eerst als DJ daarna als producer beter bekend als “Menasa”. Hij heeft verschillende muziekgroepen opgericht onder anderen “Immorales”. Later heeft hij verschillende muzikale hits geproduceerd die internationaal bekend zijn. De meest bekende is “Bala” die 24 miljoen views op Youtube heeft gehaald met een video-clip geproduceerd door “Tony Montana Music” die ook door hem is opgericht. Menasa is de enige lokale DJ die twee keer deelnam aan Europa’s grootste dansfestival “Tomorrowland”. Verder trad hij
op in China, Spanje en Jakarta. Hij heeft met veel artiesten gewerkt zoals DJ Moortje, Yellow Claw, Yung Felix, The Party Squad en Saga White Black (de producer van Nicky Jam).
Tegenwoordig is hij muzikaal zeer aktief bezig in Colombia met bekende artiesten zoals Aida Cortes, Dennis Fernando, El Bomby en Martina La Peligrosa.
Bryan begon een relatie met Charlotte Andrea Dias Correia. Charlotte is geboren op 12-11-1988 in Curaçao.
Kind van Bryan en Charlotte:
1 Xafira Alina Palm, geboren op 21-07-2014 in Curaçao.
XI-c Daniëlle Gabriëlle Mari-Lucille Palm is geboren op 06-01-1983 in Curaçao, dochter van Ralph Albert Rutger Palm (zie X-s) en Magdalene Feliciana Ng.
Notitie bij Daniëlle: Daniëlle studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit (drs) en Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (mr). Zij werkte als advokaat in Amsterdam en is oprichter van de eerste Montessorischool op Curaçao en is zelf docent aldaar.
Daniëlle trouwde, 32 jaar oud, op 12-11-2015 in Curaçao met Louis Ornelia Martina, 29 jaar oud. Louis is geboren op 10-01-1986 in Curaçao.
Kind van Daniëlle en Louis:
1 Emma Sophie Agatha Martina, geboren op 15-03-2016 in Curaçao.
XI-d Christopher Alexander Albert Palm is geboren op 05-08-1987 in Curaçao, zoon van Ralph Albert Rutger Palm (zie X-s) en Magdalene Feliciana Ng.
Notitie bij Christopher: Christopher studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit (Master in financiële economie). Hij heeft enige jaren als investeringsbankier gewerkt en heeft ruime ervaring met bedrijfsfinanciën. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen financieel adviesbureau.
Christopher begon een relatie met Yuleydy Johana Castrillon. Yuleydy is geboren op 20-01-1986 in Medellin, Colombia.
Kinderen van Christopher en Yuleydy:
1 Khloe Celeste Palm, geboren op 11-11-2012 in Curaçao.
2 Lea Calista Palm, geboren op 06-11-2015 in Curaçao.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 04-08-2022 10:36