Parenteel van Jacob (de) Beers

I Jacob (de) Beers is geboren vóór 1580.
Notitie bij Jacob: ook de Beers, Baers
Kinderen van Jacob uit onbekende relatie:
1 Luijtgen Jacobsz (de) Beers. Volgt II-a.
2 Jan Jacobsz (de) Beers. Volgt II-b.
3 Pieter Jacobsz (de) Beers. Pieter is overleden na 1623.
Notitie bij Pieter: 22-8-1623 wonende aan de Paedt in Opmeer
4 Dirk Jacobsz (de) Beers. Volgt II-c.
5 Griet Jacobs (de) Beers. Volgt II-d.
6 Cornelis Jacobsz (de) Beers. Volgt II-e.
II-a Luijtgen Jacobsz (de) Beers, zoon van Jacob (de) Beers (zie I). Luijtgen is overleden na 1641.
Notitie bij Luijtgen: hij wordt vermeld in de kohieren haardstedegelden van de Heerlijkeid Hoogwoud 1637 als Luytjen de Beers, woonachtig aan ’t Zuijdeijnde met een schoorsteen en een (belasting-) bedrag van 1.0.0 gulden
Beroep:
kramer op de Kerckelaan te Hoogwoud
Luijtgen trouwde vóór 1622 met Aechtje Walichs. Aechtje is overleden na 1641.
Kind van Luijtgen en Aechtje:
1 Jan Luijtgensz (de) Beers.
Notitie bij Jan: wonende in 1660 tot Opmeer
Beroep:
Collecteur
II-b Jan Jacobsz (de) Beers, zoon van Jacob (de) Beers (zie I).
Notitie bij Jan: bij huwelijk jongman van Hoogwoud; het trouwboek Gereformeerde Gemeente Wervershoof vermeldt op 4-5-1625 Jan Jacobsz Beers van Hoochwoud ende Alijd Woutersd van Westerblocker, met attestatie vertrocken.
Jan trouwde op 04-05-1625 in Wervershoof met Alijt Wouters.
Notitie bij Alijt: bij huwelijk jongedochter van Westerblokker
II-c Dirk Jacobsz (de) Beers, zoon van Jacob (de) Beers (zie I).
Notitie bij Dirk: wonende in Hoogwoud
Dirk trouwde in 1635 met Lijsbeth Arijaens.
II-d Griet Jacobs (de) Beers, dochter van Jacob (de) Beers (zie I). Griet is overleden omstreeks 1676.
Beroep:
waardin aan de Wijseneijnde te Opmeer
Griet:
(1) trouwde vóór 1622 met Cornelis Jansz Dirckx.
(2) trouwde na 1634 met Jan Jansz Dirckx (de Jonge).
II-e Cornelis Jacobsz (de) Beers, zoon van Jacob (de) Beers (zie I). Cornelis is overleden.
Notitie bij Cornelis: wonende te Hoogwoud (1633-1641) en Aartswoud (1654-1655); overleden tussen 1655 en 1660
Cornelis:
(1) trouwde in 1633 met Fijtjen Claas. Fijtjen is overleden vóór 1653.
Notitie bij Fijtjen: zus van Jannetje Klaas e.v. Piter van Bijwaart
Beroep:
Waardin
(2) trouwde in 1653 met Neel Jans. Neel is overleden in 1661.
Notitie bij Neel: alias "Moy Neelis", weduwe van Pieter Adriaensz met 5 kinderen uit haar 1e huwelijk met Pieter Adriaensz Maat.
Beroep:
Waardin te Aartswoud
Kinderen van Cornelis en Fijtjen:
1 Diew(er) Cornelis (de) Beers. Volgt III-a.
2 Anna Cornelis (de) Beers. Volgt III-b.
3 Aef Cornelis (de) Beers. Aef is overleden na 1666.
4 Claes Cornelisz (de) Beers. Volgt III-c.
5 Jan Cornelisz (de) Beers. Volgt III-d.
Kind van Cornelis en Neel:
6 Pieter Cornelis (de) Beers. Volgt III-e.
III-a Diew(er) Cornelis (de) Beers, dochter van Cornelis Jacobsz (de) Beers (zie II-e) en Fijtjen Claas.
Notitie bij Diew(er): wonende te Aertswoud; 14.11.1664 Opstellen van huwelijkse voorwaarden ; 13.01.1669 Opstellen van huwelijkse voorwaarden (ONA Hgw 2002)
Diew(er):
(1) trouwde omstreeks 1664 met Jacob Teunisz.
Beroep:
meesterschoenmaker tot Aartswoud
(2) trouwde omstreeks 1669 met Gerrit Sijmonsz (backer).
III-b Anna Cornelis (de) Beers, dochter van Cornelis Jacobsz (de) Beers (zie II-e) en Fijtjen Claas. Anna is overleden vóór 1688.
Notitie bij Anna: maakt op 12.06.1666 testament (ONA Hgw 2002) ; woonde in in 1664 te Hoogwoud en 1666 in Aartswoud; wordt op 06.06.1688 niet genoemd in testament zus Aaf Cornelis
Anna trouwde op 03-02-1664 met Haijcke Lambertsz.
Beroep:
jongman van Aertswoud
III-c Claes Cornelisz (de) Beers, zoon van Cornelis Jacobsz (de) Beers (zie II-e) en Fijtjen Claas. Claes is overleden na 1657.
Notitie bij Claes: wonende te Opmeer
Claes trouwde met Geert Claes. Hij is overleden vóór 1667.
Kinderen van Claes en Geert Claes:
1 Cornelis Claesz (de) Beers, zoon van Geert Claes. Cornelis is overleden na 1679.
Notitie bij Cornelis: Wonende in Opmeer
2 Claes Claesz (de) Beers, geboren omstreeks 1653, zoon van Geert Claes. Claes is overleden na 1713, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Claes: wonende te Opmeer; hij wordt genoemd als Claes Claesz Beers uit Opmeer, oud 48 jaar in een scheepsverklaring uit 1701 waarin wordt verklaard dat het schip “de Bordingh” lading had ingenomen in Dantzig maar dat een gedeelte van deze lading bestaande uit rogge en tarwe overboord was gezet tijdens een “seer sware storm” teneinde schip te doen rijzen en lading te redden. Deze verklaring staat afgedrukt in het boek “Zeevarenden op de Koopvaardijvloot omstreeks 1700” van Dr. P.C. van Royen
Beroep:
bootsgezel
III-d Jan Cornelisz (de) Beers, zoon van Cornelis Jacobsz (de) Beers (zie II-e) en Fijtjen Claas. Jan is overleden in Wadway. Hij is begraven op 13-06-1667 in Wognum.
Notitie bij Jan: herbergier van "de Speerruijter"; wonende aan de Gouw en Wijseneijnde in Opmeer; bij overlijden Jan Baerts tot Wadway
Beroep:
herbergier van "de Speerruijter"
Jan trouwde vóór 1648 met Ael Cornelis. Ael is overleden in 1688.
Notitie bij Ael: 02.12.1667 Schuldbekentenis ( 2.811) wegens koop van een stuk grasland (2M 336R) samen met d’erven Claas Cornelisz Beers aan de erven Evert Symons Vlaar (ORA Opmeer 5522)
25.02.1671 Neemt 1/5 deel van zaadland (300R) gekomen van Jan Jansz Dircks (ORA Opmeer 5523)
29.04.1674 Overdracht van stuk akker (90R) van de erven Pieter Jansz Dirckx) (ORA Opmeer 5523)
1675 Aangeslagen voor huis en land (OA Opmeer 71)
1676 Aangeslagen voor 50R (OA Opmeer 76)
circa 1683 Aangeslagen voor huis en land (2M 536R) (OA Opmeer 67)
05.03.1720 Heeft een zuster gehad Trijn Cornelis, overleden te Berkhout, gehuwd geweest met Dirk Pietersz (ORA 4794-075)
Beroep:
Waardin
Kinderen van Jan en Ael:
1 Cornelis Jansz Beers. Volgt IV-a.
2 Jan Jans (de) Beers. Volgt IV-b.
3 Griet Jans Beers. Volgt IV-c.
III-e Pieter Cornelis (de) Beers, zoon van Cornelis Jacobsz (de) Beers (zie II-e) en Neel Jans.
Notitie bij Pieter: 06.06.1688 Erfgenaam in testament van halfzuster Aaf Cornelis; hij woonde in Aartswoud
Pieter trouwde op 23-01-1685 in Hoogwoud met Trijn Jans.
Notitie bij Trijn: Jongedochter van Aartswoud
IV-a Cornelis Jansz Beers, zoon van Jan Cornelisz (de) Beers (zie III-d) en Ael Cornelis. Cornelis is overleden op 16-06-1701 in Spanbroek.
Notitie bij Cornelis: Schipper en Commandeur (bevelvoerder op een walvisvaarder) op schip "de Baars" en "de Witte Beer" vanaf 1683. Hij kiest in 1691 domicilie in Stockholm om onder neutrale vlag te kunnen varen. Vaart op Groenland, Portugal en de Oostzee. Verkoopt de herberg de Speerruyter en koopt huis en landerijen. Voogd kinderen Griet Jans Beers en Claas Jansz Koppies.
Beroep:
schipper en landman, commandeur op de walvisvaart, waagmeester
Cornelis trouwde vóór 1690 met Lijsbeth Pieters. Lijsbeth is een dochter van Pieter Cornelisz Smit. Lijsbeth is overleden op 26-09-1718 in Spanbroek.
Notitie bij Lijsbeth: zij was in 1704 getuige bij doop van Lijsbeth, dochter van schoonzus Griet Jans Beers

10.08.1689 Voor de helft aangeslagen in de nalatenschap van vader Pieter Smit (OA Opmeer 71)
15.01.1690 Idem
14.04.1704 Getuige inzake geschil om damschuyt (4792-076)
1707 Aangeslagen voor het bezit van huis, landerijen 4 bedden, 1 koe en 1 bed in de schuur
Kinderen van Cornelis en Lijsbeth:
1 Pieter Cornelisz Beers. Volgt V-a.
2 Marij Cornelis Beers. Marij is overleden op 23-01-1732 in Schagen. Zij is begraven in Spanbroek.
Notitie bij Marij: ook Marie Cornelis Beers; zij was in 1715 en 1717 getuige bij de doop van kinderen van haar broer Pieter Cornelis Beers; in 1719 kennelijk meerderjarig en ongehuwd, woonde toen in Spanbroek; in 1725 met Cornelis Beers getuige bij huwelijk in Spanbroek van Pieter Beerepoot en Maartje Pieters; in 1727 getuige bij huwelijk in Spanbroek van Arie Jacobs Wildeboer met Geertje Dirks
3 Jan Cornelisz Beers, geboren vóór 1692. Volgt V-b.
4 Claas Cornelisz Beers, geboren omstreeks 1696 in Spanbroek. Claas is overleden op 06-04-1719 in Spanbroek, ongeveer 23 jaar oud.
IV-b Jan Jans (de) Beers, zoon van Jan Cornelisz (de) Beers (zie III-d) en Ael Cornelis. Jan is overleden na 1698.
Notitie bij Jan: huwelijk vermeld in het Schepentrouwboek van Spanbroek: Jan Jans Beers van Hoorn en Neeltje Jacobs van Spanbroek; hij woonde in Westerblokker en op het Keeren in Hoorn
Jan trouwde op 27-11-1678 in Spanbroek met Neel Jacobs, nadat zij op 13-11-1678 in Spanbroek in ondertrouw zijn gegaan. Neel is overleden vóór 1698.
Notitie bij Neel: bij huwelijk jongedochter van Spanbroek
Kind van Jan en Neel:
1 Sijbrigh Jans Beers.
Notitie bij Sijbrigh: 03.01.1696 Cornelis Jans Beers treedt op als voogd over nichtje Sijbrigh Jans Beers
IV-c Griet Jans Beers, dochter van Jan Cornelisz (de) Beers (zie III-d) en Ael Cornelis. Griet is overleden na 1704.
Notitie bij Griet: Wonende te Opmeer en Hoogwoud
Griet:
(1) trouwde op 11-03-1683 in Hoogwoud met Claas Jansz Koppies.
Notitie bij Claas: Claas Jansz Koppies van de Hoogwouder Gouw
(2) trouwde op 12-01-1693 in Hoogwoud met Claas Jansz Pelt.
Beroep:
koopman in kaas in Opmeer
Kinderen van Griet en Claas (2):
1 Jan Pelt, geboren in Opmeer. Hij is gedoopt op 02-09-1700 in Hoogwoud.
2 Aaltje Pelt, geboren in Opmeer. Zij is gedoopt op 30-09-1703 in Hoogwoud.
3 Lijsbeth Pelt, geboren in Opmeer. Zij is gedoopt op 11-12-1704 in Hoogwoud.
V-a Pieter Cornelisz Beers, zoon van Cornelis Jansz Beers (zie IV-a) en Lijsbeth Pieters. Pieter is overleden op 14-05-1724 in Azie.
Notitie bij Pieter: ook Pieter Baers; bij huwelijk van Spanbroek; in 1716 kocht hij een damschuit van Nanning Dirksz, hoogbootsman uit Twisk en Opmeer; in 1718 naar Indien gevaren; uitreis 3-5-1718 met bestemming Batavia, schip Huis te Foreest, aankomst 30-12-1718; gerepatrieerd via schip Huis te Assenburg. einde verbintenis VOC in 1721; stond geregistreerd als Pieter Baers uit Opmeer; in 1723 opnieuw naar de Oost gevaren als bosschieter op het schip Berbices met bestemming Batavia, uitreis 12-7-1723 en aankomst 21-3-1724, einde verbintenis op 14-5-1724 wegens overlijden in Azië
Beroep:
binnenschipper en matroos VOC
Pieter trouwde op 15-01-1713 in Spanbroek RK statie met Marij Claes Borsten. Marij is een dochter van Claas Dirksz Borsten en Ariaantje Dirks. Marij is overleden. Zij is begraven op 06-02-1748 in Spanbroek.
Notitie bij Marij: bij huwelijk afkomstig van Wognum; bij overlijden Marij Claas; ook genaamd Marijtje, Maartje en Marie Claas of Claasen
Kinderen van Pieter en Marij:
1 Geertje Pieters Beers, geboren in Opmeer. Volgt VI-a.
2 Cornelis Pietersz Beers, geboren in Aken (Hoogwoud). Hij is gedoopt op 11-04-1715 in Hoogwoud. Cornelis is overleden vóór 1717, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Aaltje Pieters Beers, geboren in Aken (Hoogwoud). Zij is gedoopt op 20-04-1716 in Hoogwoud.
4 Cornelis Pietersz Beers, geboren in Aken (Hoogwoud). Volgt VI-b.
5 Claas Pietersz Beers, geboren op 29-07-1723 in Spanbroek. Claas is overleden na 1736, minstens 13 jaar oud.
V-b Jan Cornelisz Beers is geboren vóór 1692, zoon van Cornelis Jansz Beers (zie IV-a) en Lijsbeth Pieters. Jan is overleden op 23-09-1736 in Spanbroek, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij Jan: bij huwelijk in het Schepentrouwboek van Spanbroek vermeld als Jan Cornelis Baars van Spanbroek; in de verpondingskohieren 1733 van Spanbroek 4 keer vermeld
Beroep:
koopman in Opmeer en Spanbroek
Jan trouwde, minstens 18 jaar oud, op 09-02-1710 in Spanbroek met Griet Jans, minstens 18 jaar oud. Griet is geboren vóór 1692. Griet is overleden op 09-11-1740 in Spanbroek, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Griet: bij huwelijk van Spanbroek
Kinderen van Jan en Griet:
1 Diver Jans Beers, geboren op 30-03-1711 in Spanbroek.
2 Cornelis Jansz Beers, geboren op 10-03-1712 in Spanbroek. Volgt VI-c.
3 Jan Jansen Beers, gedoopt op 12-08-1715 in Spanbroek RK statie. Volgt VI-d.
4 Diver Jans Beers, geboren op 30-03-1717 in Spanbroek. Diver is overleden op 11-06-1718 in Spanbroek, 1 jaar oud.
5 Claas Jansz Beers, geboren op 29-07-1718 in Spanbroek. Claas is overleden op 05-09-1718 in Spanbroek, 1 maand oud.
6 Claas Jansz Beers, geboren op 16-09-1719 in Spanbroek. Claas is overleden op 27-09-1720 in Spanbroek, 1 jaar oud.
7 Lijsbeth Jans Beers. Zij is gedoopt op 13-01-1722 in Spanbroek RK statie. Lijsbeth is overleden op 14-02-1722 in Spanbroek, 1 maand oud.
8 Lijsbeth Jans Beers, geboren op 03-05-1724 in Spanbroek. Lijsbeth is overleden op 25-05-1731 in Spanbroek, 7 jaar oud.
9 Diver Jans Beers, geboren op 12-03-1726 in Spanbroek. Diver is overleden op 07-01-1729 in Spanbroek, 2 jaar oud.
VI-a Geertje Pieters Beers is geboren in Opmeer, dochter van Pieter Cornelisz Beers (zie V-a) en Marij Claes Borsten. Zij is gedoopt op 29-11-1713 in Hoogwoud. Geertje is overleden na 1756, minstens 43 jaar oud.
Notitie bij Geertje: bij doop Geertrudis; bij huwelijk van Spanbroek, woonde daarna te Berkmeerdijk
Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 09-02-1738 in Obdam RK kerk met Cornelis Cornelisz Mul, 27 jaar oud. Cornelis is geboren in Obdam, zoon van Cornelis Pietersz Mul en Lijsbeth Gerrits. Hij is gedoopt op 08-08-1710 in Berkhout.
Notitie bij Cornelis: ook Cornelis Cornelisz Mol; bij huwelijk van Obdam; hij hertrouwde op 3 oktober 1756 te Obdam met Anna Jans Goots
Kinderen van Geertje en Cornelis:
1 Pieter Mul. Hij is gedoopt op 27-09-1738 in Obdam.
2 Catharina Mul. Zij is gedoopt op 30-11-1739 in Obdam.
3 Joannes Mul. Hij is gedoopt op 05-10-1741 in Obdam.
4 Joes Mul, geboren in Berkmeer. Hij is gedoopt op 07-09-1743 in Obdam.
5 Joannes Mul, geboren in Berkmeer. Hij is gedoopt op 12-11-1744 in Obdam.
6 Klaas Mul. Hij is gedoopt op 28-09-1746 in Obdam. Klaas is overleden op 18-04-1822 in Warmenhuizen, 75 jaar oud.
VI-b Cornelis Pietersz Beers is geboren in Aken (Hoogwoud), zoon van Pieter Cornelisz Beers (zie V-a) en Marij Claes Borsten. Hij is gedoopt op 04-07-1717 in Hoogwoud. Cornelis is overleden op 24-11-1781 in Spanbroek?, 64 jaar oud. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 17-01-1740 in Spanbroek met Jaaptje Dirckx.
Notitie bij Jaaptje: jongedochter van Spanbroek
Kinderen van Cornelis en Jaaptje:
1 Aaltje Cornelis Beers, gedoopt op 27-12-1740 in Spanbroek RK statie. Volgt VII-a.
2 Pieter Cornelisz Beers. Hij is gedoopt op 28-11-1745 in Spanbroek RK statie. Pieter is overleden op 26-06-1773 in Opmeer, 27 jaar oud.
VI-c Cornelis Jansz Beers is geboren op 10-03-1712 in Spanbroek, zoon van Jan Cornelisz Beers (zie V-b) en Griet Jans. Hij is gedoopt op 14-03-1712 in Opmeer. Cornelis is overleden op 12-06-1748 in Spanbroek, 36 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: in 1745 Cornelis Baers; stamvader tak Baars; huwelijk vermeld in het schepentrouwboek van Spanbroek, betoog afgegeven!
Beroep:
landman te Spanbroek
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 16-01-1741 in Spanbroek met Lijntje Cornelis Groot, 34 jaar oud. Lijntje is geboren in Opmeer, dochter van Cornelis Jacobs en Meins Ariens. Zij is gedoopt op 18-05-1706 in Hoogwoud. Lijntje is overleden op 14-07-1777 in Opmeer, 71 jaar oud. Lijntje trouwde later op 01-02-1756 in Spanbroek met Jan Braak (1702-1781).
Notitie bij Lijntje: bij doop Leonora; verder ook: Leijntje Crelis (de) Groot; huwt tweede keer 1-2-1756 te Opmeer met Jan Braak van Spanbroek; dochter van Cornelisz Jacobsz (de Groot) en Meins Ariens
1755 Koopt een stuk grasland van Jan Rood (Gaardersarchief Spanbroek)
29.01.1756 Huwelijkse voorwaarden Jan Braak en Lijntje Groot
16.02.1758 verkoop van meubilaire goederen voor 42
19.04.1773 Verkoop van huis en erf (15M 405R) aan zoon Cornelis voor 6.000
Kinderen van Cornelis en Lijntje:
1 Jan Cornelisz Beers, geboren in Spanbroek. Volgt VII-b.
2 Cornelis Cornelisz Beers, geboren in Spanbroek. Volgt VII-c.
3 Jacob Cornelisz Beers, gedoopt op 22-12-1745 in Spanbroek. Volgt VII-d.
VI-d Jan Jansen Beers, zoon van Jan Cornelisz Beers (zie V-b) en Griet Jans. Hij is gedoopt op 12-08-1715 in Spanbroek RK statie. Jan is overleden op 21-07-1761 in Hoogkarspel, 45 jaar oud.
Notitie bij Jan: bij huwelijk van Opmeer, woonde daarna in Hoogkarspel
Beroep:
landman
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 25-02-1737 in Hoogkarspel met Grietje Cornelis Abbekerk, ongeveer 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-02-1737 in Westwoud RK statie. Grietje is geboren omstreeks 1717 in Hoogkarspel, dochter van Cornelis Jacobsz Abbekerk en Trijntje Dirks Huysman. Grietje is overleden op 28-12-1762 in Hoogkarspel, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Grietje: jongedochter van Hoogkarspel; dochter van Cornelis Abbekerk en Trijntje Dirks (Huijsman)
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Dirk Jansz Beers. Dirk is overleden op 06-12-1769 in Hoogkarspel.
2 Jan Jansz Beers, geboren in Hoogkarspel. Hij is gedoopt op 12-08-1739 in Westwoud. Jan is overleden op 25-09-1739 in Hoogkarspel, 1 maand oud.
3 Jan Jansz Beers, geboren in Hoogkarspel. Hij is gedoopt op 22-01-1741 in Westwoud. Jan is overleden op 13-02-1747 in Hoogkarspel, 6 jaar oud.
4 Trijntje Jans Beers, geboren in Hoogkarspel. Zij is gedoopt op 07-08-1743 in Westwoud. Trijntje is overleden op 24-09-1743 in Hoogkarspel, 1 maand oud.
Notitie bij Trijntje: bij doop vermeld als Catharina; doopgetuige Helena de Groot van Grootebroek
5 Cornelis Jansz Beers, geboren in Hoogkarspel. Volgt VII-e.
6 Trijntje Jans Beers, geboren in Hoogkarspel. Zij is gedoopt op 01-10-1746 in Westwoud. Trijntje is overleden op 01-10-1746 in Hoogkarspel, geen dag oud.
7 Grietje Jans Beers, geboren in Hoogkarspel. Volgt VII-f.
8 Sijmen Jans Beers, geboren in Hoogkarspel. Volgt VII-g.
9 Pieter Jansz Beers, geboren in Hoogkarspel. Volgt VII-h.
10 Trijntje Jans Beers, geboren in Hoogkarspel. Zij is gedoopt op 09-08-1756 in Westwoud. Trijntje is overleden op 14-09-1756 in Hoogkarspel, 1 maand oud.
11 Cornelis Jansz Beers, geboren in Hoogkarspel. Hij is gedoopt op 21-12-1757 in Westwoud. Cornelis is overleden op 03-11-1764 in Hoogkarspel, 6 jaar oud.
12 Jan Jansz Beers, geboren in Hoogkarspel. Hij is gedoopt op 22-01-1760 in Westwoud. Jan is overleden op 08-07-1760 in Spanbroek, 5 maanden oud.
VII-a Aaltje Cornelis Beers, dochter van Cornelis Pietersz Beers (zie VI-b) en Jaaptje Dirckx. Zij is gedoopt op 27-12-1740 in Spanbroek RK statie. Aaltje is overleden op 23-09-1813 in Oude Niedorp, 72 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: ook Aaltie of Altie Cornelis Beers; in 1775 weduwe van Oude Niedorp; woonde zijdewind nr. 80
Aaltje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 04-09-1768 in Nieuwe Niedorp met Adriaan Dirksz Tromp, 35 jaar oud. Adriaan is een zoon van Dirk Pieters Tromp en Geertje Jans. Hij is gedoopt op 14-08-1733 in Obdam RK kerk. Adriaan is overleden vóór 1775, ten hoogste 42 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: ook Arie Dirksz Tromp
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 15-10-1775 in Nieuwe Niedorp met Pieter Adriaansz Kerel.
Notitie bij Pieter: bij huwelijk JM verder van hem niets gevonden; er is wel een Elisabeth Ariensz Kerel van Oude Niedorp die op 23-7-1775 in Nieuwe Niedorp trouwde met de weduwnaar Arie Hendriks Bommer en die bij doop kinderen vermeld werd als Lijsbet Aritze Vrekker
Kinderen van Aaltje en Adriaan:
1 Jacobus Tromp. Hij is gedoopt op 31-08-1769 in Nieuwe Niedorp.
2 Jacoba Tromp, geboren in Oude Niedorp. Zij is gedoopt op 21-05-1772 in Nieuwe Niedorp.
VII-b Jan Cornelisz Beers is geboren in Spanbroek, zoon van Cornelis Jansz Beers (zie VI-c) en Lijntje Cornelis Groot. Hij is gedoopt op 12-11-1742 in Hoogwoud RK kerk. Jan is overleden op 04-04-1791 in Lutjebroek, 48 jaar oud.
Notitie bij Jan: ook Jan Cornelis Baars
Beroep:
broodbakker
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 16-01-1764 in Lutjebroek RK kerk met Geertje Dirks Vetje, 21 jaar oud. Geertje is een dochter van Dirk Pietersz Vetje en Immetje Theunis. Zij is gedoopt op 16-01-1743 in Lutjebroek. Geertje is overleden op 19-11-1808 in Lutjebroek, 65 jaar oud. Geertje trouwde later op 30-09-1793 in Lutjebroek RK kerk met Jacob Pieters Ruyter (geb. 1771).
Notitie bij Geertje: ook Grietje Dirks
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Marijtje Jans Baars. Zij is gedoopt op 01-09-1765 in Lutjebroek RK kerk. Marijtje is overleden op 24-10-1765 in Lutjebroek, 1 maand oud.
2 Marijtje Jans Beers, gedoopt op 07-09-1766 in Lutjebroek RK kerk. Volgt VIII-a.
3 Grietje Jans Beers, gedoopt op 21-11-1768 in Lutjebroek RK kerk. Volgt VIII-b.
4 Cornelis Jansz Beers, gedoopt op 16-05-1771 in Lutjebroek RK kerk. Volgt VIII-c.
5 Dirk Jansz Baars. Hij is gedoopt op 17-02-1774 in Lutjebroek RK kerk. Dirk is overleden op 16-07-1788 in Lutjebroek, 14 jaar oud.
6 Theunis Jansz Baars. Hij is gedoopt op 08-02-1776 in Lutjebroek RK kerk. Theunis is overleden op 27-04-1777 in Lutjebroek, 1 jaar oud.
7 Theunis Jansz Baars. Hij is gedoopt op 10-06-1778 in Lutjebroek RK kerk. Theunis is overleden op 12-11-1792 in Lutjebroek, 14 jaar oud.
8 Lijntje Jans Baars. Zij is gedoopt op 06-02-1780 in Lutjebroek RK kerk. Lijntje is overleden op 16-04-1780 in Lutjebroek, 2 maanden oud.
9 Impje Jans Baars. Zij is gedoopt op 18-10-1781 in Lutjebroek RK kerk. Impje is overleden op 25-01-1782 in Lutjebroek, 3 maanden oud.
10 Jan Jansz Baars. Hij is gedoopt op 22-07-1783 in Lutjebroek RK kerk. Jan is overleden op 24-09-1793 in Lutjebroek, 10 jaar oud.
VII-c Cornelis Cornelisz Beers is geboren in Spanbroek, zoon van Cornelis Jansz Beers (zie VI-c) en Lijntje Cornelis Groot. Hij is gedoopt op 23-03-1744 in Spanbroek. Cornelis is overleden op 26-05-1803 in Spanbroek, 59 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: bij R.K. huwelijken in 1772 Cornelis Cornelis Beers en in het schepentrouwboek Spanbroek als Cornelis Cornelis Baars; in 1780 Cornelis Baars maar op 13-5-1780 bij impost huwelijken Spanbroek ook als Cornelis Baarts; in 1813 bij huwelijk zoon Pieter vermeld als Cornelis Baars
Beroep:
veehandelaar en schepen in Spanbroek
Cornelis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-01-1772 in Spanbroek met Neeltje Cornelis Roosendaal, 19 jaar oud. Neeltje is geboren op 24-06-1752 in Hoogwoud, dochter van Cornelis Jacobse en Aafje Pieters. Neeltje is overleden op 24-02-1779 in Spanbroek, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 29-05-1780 in Spanbroek met Jannetje Pieters Castricum, 22 jaar oud. Jannetje is geboren in De Kaag, dochter van Pieter Banckertsz Castricum en Haasje Jacobs. Zij is gedoopt op 31-08-1757 in Obdam. Jannetje is overleden op 09-10-1807 in Spanbroek, 50 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: bij doop Joanna en verder ook: Jantje Kastenkom, Karsterkom, Casterkom of Kastricum
Kinderen van Cornelis en Neeltje:
1 Aafje Cornelis Beers, geboren op 29-11-1772 in Spanbroek. Volgt VIII-d.
2 Cornelis Cornelisz Baars, geboren op 04-11-1774 in Spanbroek. Cornelis is overleden op 05-05-1792 in Hoogkarspel, 17 jaar oud. Hij is begraven in Spanbroek.
3 Arien (Adrianus) Cornelisz Baars, geboren op 07-05-1777 in Spanbroek. Volgt VIII-e.
Kinderen van Cornelis en Jannetje:
4 Petrus Cornelisz. Baars, geboren op 06-09-1781 in Spanbroek. Petrus is overleden vóór 1783, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Pieter (Petrus) Cornelisz Baars, geboren op 22-03-1783 in Spanbroek. Volgt VIII-f.
6 Leentje Cornelis Baars, geboren op 27-03-1785 in Spanbroek. Leentje is overleden op 13-04-1786 in Spanbroek, 1 jaar oud.
7 Haasje Cornelis Baars, geboren op 27-03-1785 in Spanbroek. Haasje is overleden op 29-07-1799 in Spanbroek, 14 jaar oud.
8 Joannes Cornelisz. Baars, geboren op 20-07-1788 in Spanbroek. Joannes is overleden op 10-02-1864 in Blokker, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1864.
Notitie bij Joannes: bij overlijden Jan Cornelisz Beers, oud 77 jaar, geboren te Aartswoud, zoon van Cornelis Beers, moeder onbekend
9 Lijntje Cornelis Baars, geboren op 19-01-1791 in Spanbroek. Volgt VIII-g.
10 Cornelis Cornelisz. (de Jonge) Baars, geboren op 16-01-1793 in Spanbroek. Volgt VIII-h.
11 Maria Cornelis Baars, geboren op 12-02-1796 in Spanbroek. Volgt VIII-i.
12 Jacobus Cornelisz. Baars. Hij is gedoopt op 31-05-1799 in Spanbroek RK statie. Jacobus is overleden op 12-12-1800 in Spanbroek, 1 jaar oud.
13 Cornelia Cornelis Baars. Zij is gedoopt op 31-05-1799 in Spanbroek RK statie. Cornelia is overleden op 28-05-1800 in Spanbroek, 11 maanden oud.
VII-d Jacob Cornelisz Beers, zoon van Cornelis Jansz Beers (zie VI-c) en Lijntje Cornelis Groot. Hij is gedoopt op 22-12-1745 in Spanbroek. Jacob is overleden op 14-04-1793 in Egmond aan de Hoef, 47 jaar oud.
Notitie bij Jacob: 1769 bij huwelijk jongman (dwz niet eerder gehuwd) wonende te St. Bankeris (St. Pancras), afkomstig uit Koedijk.
1767 Koopt stukje grond aan Vroonjergeest in Koedijk voor 90
1771 Verkoopt broodbakkerij en stukje grond aan Gerrit Harmensz Bakker voor 1.450
1771 Koopt huis (de Knip) en erf op de paardenmarkt bij de Munnekey voor 630
1772 Koopt de stadsstal en erf op de paardenmarkt voor 450 (ORA Alkmaar 176)
1776 verkoopt de Knip en de stadsstal (ORA Alkmaar
1782 ontvangt van zijn schoonmoeder het erfdeel van zijn vrouw ( 500)
Jacob:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-08-1769 in Castricum met Antje Jacobs Kuijs, 25 jaar oud. Antje is geboren in Castricum, dochter van Jacob Willemsz. Kuijs en Willempje Jans IJpelaan. Zij is gedoopt op 10-11-1743. Antje is overleden op 25-11-1782 in Alkmaar, 39 jaar oud.
Notitie bij Antje: ook Antie Kuis; bij huwelijk jongedochter van Castricum; bij overlijden nalatende 1 minderjarig kind
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 13-04-1783 in Alkmaar met Cornelia Jans Landman, 31 jaar oud, nadat zij op 13-04-1783 in Alkmaar in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren op 10-08-1751 in Alkmaar, dochter van Jan Landman en Catharina Mulders. Cornelia is overleden op 08-11-1794 in Alkmaar, 43 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: overleden in de vrouwe baijert van ’t gasthuis
Kinderen van Jacob en Antje:
1 Cornelis Beers, geboren op 24-11-1770 in Oudorp. Cornelis is overleden omstreeks 1771, ongeveer 1 jaar oud.
2 Cornelis Jacobsz Beers. Hij is gedoopt op 26-12-1771 in Alkmaar. Cornelis is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op 27-04-1778 in Alkmaar.
Notitie bij Cornelis: bij overlijden vermeld: in ’t schulpmolentje bij de 6 wielen; tot oudorp begraven
3 Joannes Jacobsz Beers. Hij is gedoopt op 24-06-1773 in Alkmaar. Joannes is overleden, 8 jaar oud. Hij is begraven op 12-12-1781 in Alkmaar.
Notitie bij Joannes: Jan Jacobsz Beers
4 Petrus Jacobsz Beers. Hij is gedoopt op 29-12-1774 in Alkmaar. Petrus is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 17-02-1775 in Alkmaar.
5 Helena Jacobsz Beers. Zij is gedoopt op 07-07-1776 in Alkmaar. Helena is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 10-08-1776 in Alkmaar.
Notitie bij Helena: bij overlijden Lijntje Jacobs Beers, een kind aan de schulpmolen
6 Petrus Jacobsz Beers. Hij is gedoopt op 28-12-1777 in Alkmaar.
7 Catharina Jacobs Beers. Zij is gedoopt op 24-03-1779 in Alkmaar. Catharina is overleden, 21 dagen oud. Zij is begraven op 14-04-1779 in Alkmaar.
Notitie bij Catharina: ook Lijntje Jacobs Beers (?), een kind aan de schulpmolen
8 Jacobus Jacobsz Beers. Hij is gedoopt op 24-08-1780 in Alkmaar. Jacobus is overleden, 12 dagen oud. Hij is begraven op 05-09-1780 in Alkmaar.
VII-e Cornelis Jansz Beers is geboren in Hoogkarspel, zoon van Jan Jansen Beers (zie VI-d) en Grietje Cornelis Abbekerk. Hij is gedoopt op 25-09-1744 in Westwoud. Cornelis is overleden op 10-01-1806 in Hoogkarspel, 61 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: ook: Crelis Janse Beers of Burs, wonende te Hoogwoud
Beroep:
landman, veeman
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 26-04-1773 in Westwoud RK statie met Stijntje Entes, 20 jaar oud. Stijntje is geboren in Zwaagdijk, dochter van Ente Sijmense(n) en Geertje Jans. Zij is gedoopt op 08-05-1752 in Westwoud. Stijntje is overleden op 12-06-1792 in Hoogkarspel, 40 jaar oud.
Notitie bij Stijntje: tweeling, bij doop Christina; maakte op 5-6-1792 haar testament en was toen "swakkelijk en alzoo te bedde"
Kinderen van Cornelis en Stijntje:
1 Jan Cornelisz Beers, geboren in Hoogkarspel. Volgt VIII-j.
2 Ente Cornelis Beers, geboren in Hoogkarspel. Hij is gedoopt op 17-12-1775 in Westwoud. Ente is overleden op 12-09-1776 in Hoogkarspel, 8 maanden oud.
3 Grietje Cornelis Beers, geboren in Hoogkarspel. Zij is gedoopt op 09-12-1777 in Westwoud. Grietje is overleden op 17-03-1781 in Hoogkarspel, 3 jaar oud.
4 Grietje Cornelis Beers, geboren op 19-12-1777 in Hoogkarspel. Grietje is overleden op 19-12-1777 in Hoogkarspel, geen dag oud.
5 Ente Cornelisz Beers, geboren in Hoogkarspel. Hij is gedoopt op 02-10-1780 in Westwoud. Ente is overleden op 18-01-1781 in Hoogkarspel, 3 maanden oud.
6 Ente Cornelisz Beers, geboren in Hoogkarspel. Volgt VIII-k.
7 Grietje Cornelis Beers, geboren in Hoogkarspel. Volgt VIII-l.
8 Geertje Cornelis Beers, geboren in Hoogkarspel. Volgt VIII-m.
VII-f Grietje Jans Beers is geboren in Hoogkarspel, dochter van Jan Jansen Beers (zie VI-d) en Grietje Cornelis Abbekerk. Zij is gedoopt op 17-11-1749 in Westwoud. Grietje is overleden op 08-03-1833 in Hoogkarspel, 83 jaar oud.
Notitie bij Grietje: bij doop vermeld als Margreta; bij huwelijk van Oost Zwaagdijk
Beroep:
rentenierster
Grietje trouwde, 19 jaar oud, op 15-01-1769 in Grootebroek met Pieter Cornelisz Berkhout, 31 jaar oud. Pieter is een zoon van Cornelis Theunis Berkhout en Trijntje Pieters de Wit. Hij is gedoopt op 16-10-1737 in Nibbixwoud (Wognum).
Notitie bij Pieter: bij huwelijk Pieter Cornelis Berkhout van Zwaagdijk Oost; verder ook Pieter Krelisse Berkhoud
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Grietje Berkhout, geboren in Hoogkarspel. Zij is gedoopt op 30-12-1772 in Westwoud.
2 Jan Berkhout, geboren in Hoogkarspel. Hij is gedoopt op 28-04-1774 in Westwoud.
3 Grietje Pieters Berkhout, geboren in Hoogkarspel. Volgt VIII-n.
4 Trijntje Berkhout, geboren in Hoogkarspel. Zij is gedoopt op 24-10-1783 in Westwoud.
5 Trijntje Berkhout, geboren in Hoogkarspel. Volgt VIII-o.
VII-g Sijmen Jans Beers is geboren in Hoogkarspel, zoon van Jan Jansen Beers (zie VI-d) en Grietje Cornelis Abbekerk. Hij is gedoopt op 10-02-1752 in Westwoud. Sijmen is overleden op 07-10-1825 in Obdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Sijmen: bij huwelijk Sijmen Janse Beers
Beroep:
landman
Sijmen trouwde, 27 jaar oud, op 18-10-1779 in Westwoud met Antje Sijmons Kuijper. Antje is overleden op 07-02-1805 in Obdam.
Notitie bij Antje: Jongedochter van Zevenhuijsen onder Hoorn; bij overlijden huisvrouw van Sijmen Baars
Kinderen van Sijmen en Antje:
1 Jan Sijmensz Baars. Hij is gedoopt op 16-04-1781 in Westwoud. Jan is overleden op 19-11-1781 in Spanbroek, 7 maanden oud.
2 Grietje Sijmens Beers, geboren op 28-09-1782 in Spanbroek. Volgt VIII-p.
3 Jan Sijmensz Baars, geboren op 28-09-1782 in Spanbroek. Jan is overleden op 29-10-1782 in Spanbroek, 1 maand oud.
Notitie bij Jan: bij overlijden Jan Sijmen Baarts, kind
4 Sijmen Sijmensz Baars, geboren op 31-05-1784 in Spanbroek. Sijmen is overleden op 23-07-1845 in Obdam, 61 jaar oud.
5 Jan Sijmensz Baars, geboren op 14-01-1787 in Opdam. Volgt VIII-q.
VII-h Pieter Jansz Beers is geboren in Hoogkarspel, zoon van Jan Jansen Beers (zie VI-d) en Grietje Cornelis Abbekerk. Hij is gedoopt op 20-08-1753 in Westwoud. Pieter is overleden op 31-07-1826 in Blokker, 72 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Adres Huis 12 Oosterblokker
Beroep:
schepen in Westwoud 1801-1804
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 04-02-1776 in Blokker, RK statie met Lijsabeth Pieters Stam, 33 jaar oud. Lijsabeth is geboren in Oosterblokker, dochter van Pieter Dirkse Stam en Marijtje Gerrits. Zij is gedoopt op 14-04-1742 in Blokker, RK statie. Lijsabeth is overleden op 23-12-1808 in Blokker, 66 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Lijsabeth:
1 Grietje Pieters Beers, geboren in Oosterblokker. Zij is gedoopt op 26-09-1776 in Blokker. Grietje is overleden vóór 1826, ten hoogste 50 jaar oud.
2 Marijtje Pieters Beers, geboren in Oosterblokker. Volgt VIII-r.
3 Pietertje Pieters Beers, geboren in Oosterblokker. Zij is gedoopt op 26-08-1780 in Blokker.
4 Pieter Pietersz Beers, geboren in Oosterblokker. Hij is gedoopt op 17-02-1784 in Blokker. Pieter is overleden op 26-03-1784 in Blokker, 1 maand oud.
5 Trijntje Pieters Beers, geboren in Oosterblokker. Volgt VIII-s.
VIII-a Marijtje Jans Beers, dochter van Jan Cornelisz Beers (zie VII-b) en Geertje Dirks Vetje. Zij is gedoopt op 07-09-1766 in Lutjebroek RK kerk. Marijtje is overleden op 31-12-1837 in Lutjebroek, 71 jaar oud.
Notitie bij Marijtje: ook Baars
Marijtje trouwde, 20 jaar oud, op 15-01-1787 in Lutjebroek met Seijmon Pieters Groot, ongeveer 28 jaar oud. Seijmon is geboren omstreeks 1759, zoon van Pieter Groot en Aafje Schuit. Seijmon is overleden op 08-10-1817 in Lutjebroek, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Seijmon: ook Sijmen Pieters Groot, Simon Groot
Kinderen van Marijtje en Seijmon:
1 Pieter Groot. Hij is gedoopt op 11-05-1788 in Lutjebroek.
2 Aafje Groot. Zij is gedoopt op 24-02-1790 in Lutjebroek.
3 Immetje Groot. Zij is gedoopt op 19-07-1792 in Lutjebroek.
4 Pieter Groot. Hij is gedoopt op 29-04-1794 in Lutjebroek.
5 Jan Groot. Hij is gedoopt op 27-04-1795 in Lutjebroek.
6 Immetje Groot. Zij is gedoopt op 16-04-1796 in Lutjebroek.
7 Geertje Groot. Zij is gedoopt op 12-10-1797 in Lutjebroek.
8 Jan Groot. Hij is gedoopt op 18-03-1799 in Lutjebroek.
9 Geertje Groot. Zij is gedoopt op 03-07-1800 in Lutjebroek.
10 Dirk Groot. Hij is gedoopt op 19-09-1801 in Lutjebroek.
11 Geertje Groot. Zij is gedoopt op 21-12-1802 in Lutjebroek.
12 Grietje Groot. Zij is gedoopt op 19-12-1803 in Lutjebroek.
13 Cornelis Groot. Hij is gedoopt op 15-12-1804 in Lutjebroek.
14 Marijtje Groot. Zij is gedoopt op 03-05-1805 in Lutjebroek.
15 Helena Groot, geboren op 25-12-1808. Zij is gedoopt op 26-03-1808 in Lutjebroek.
16 Marijtje Groot, gedoopt op 01-12-1811 in Lutjebroek. Volgt IX-a.
VIII-b Grietje Jans Beers, dochter van Jan Cornelisz Beers (zie VII-b) en Geertje Dirks Vetje. Zij is gedoopt op 21-11-1768 in Lutjebroek RK kerk. Grietje is overleden op 15-04-1799 in Venhuizen, 30 jaar oud.
Notitie bij Grietje: ook Grietje Jans Baars
Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 25-01-1790 in Lutjebroek met Pieter Gerrits Langedijk, minstens 23 jaar oud. Pieter is geboren vóór 1767, zoon van Gerrit Langedijk. Pieter is overleden op 27-11-1811 in Venhuizen, minstens 44 jaar oud. Pieter trouwde later op 08-09-1799 in Venhuizen met Leentje Karsten (±1778-1827).
Notitie bij Pieter: hij hertrouwde op 8-9-1799 te Venhuizen met Leentje Jans Karsten
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Antje Pietersz Langedijk, geboren op 18-10-1792 in Venhuizen. Antje is overleden op 12-03-1867 in Berkhout, 74 jaar oud.
2 Immetje Pieters Langedijk, geboren in 1797 in Venhuizen. Volgt IX-b.
VIII-c Cornelis Jansz Beers, zoon van Jan Cornelisz Beers (zie VII-b) en Geertje Dirks Vetje. Hij is gedoopt op 16-05-1771 in Lutjebroek RK kerk. Cornelis is overleden op 12-05-1850 in Lutjebroek, 78 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: ook Baars
Beroep:
veeman, bakker, eerste assessor, landman
Cornelis trouwde, 35 jaar oud, op 15-06-1806 in Lutjebroek met Aafje Klaas Groot, 21 jaar oud. Aafje is geboren op 26-08-1784 in Lutjebroek, dochter van Klaas Sijmonsz. Groot en Marij Sijmes Schuijt. Aafje is overleden op 21-06-1821 in Lutjebroek, 36 jaar oud.
Notitie bij Aafje: dochter van Klaas Sijmonsz (Groot) en Marij Sijmes Schuijt
Kinderen van Cornelis en Aafje:
1 Jan Baars, geboren op 25-12-1808 in Lutjebroek. Jan is overleden op 03-08-1810 in Lutjebroek, 1 jaar oud.
2 Klaas Baars. Hij is gedoopt op 01-04-1810 in Lutjebroek. Klaas is overleden op 17-05-1813 in Lutjebroek, 3 jaar oud.
Notitie bij Klaas: bij doop Nicolaus
3 Geertje Baars. Zij is gedoopt op 20-07-1811 in Lutjebroek. Geertje is overleden op 03-08-1811 in Lutjebroek, 14 dagen oud.
4 Jan Beers, geboren op 06-02-1813 in Lutjebroek. Volgt IX-c.
5 Klaas Baars, geboren op 01-01-1814 in Lutjebroek. Klaas is overleden op 06-01-1819 in Lutjebroek, 5 jaar oud.
6 Geertje Baars, geboren op 07-05-1815 in Lutjebroek. Volgt IX-d.
7 Marijtje Baars, geboren op 16-05-1816 in Lutjebroek. Marijtje is overleden op 19-10-1837 in Lutjebroek, 21 jaar oud.
8 Klaas Baars, geboren op 14-06-1821 in Lutjebroek. Klaas is overleden op 24-09-1825 in Lutjebroek, 4 jaar oud.
VIII-d Aafje Cornelis Beers is geboren op 29-11-1772 in Spanbroek, dochter van Cornelis Cornelisz Beers (zie VII-c) en Neeltje Cornelis Roosendaal. Aafje is overleden op 14-08-1810 in Hoorn, 37 jaar oud. Aafje trouwde, 26 jaar oud, op 29-12-1798 in Westwoud met Bastiaan Jans Groot, 25 jaar oud. Bastiaan is een zoon van Jan Bastiaans en Geertje Jans. Hij is gedoopt op 26-11-1773 in Blokker. Bastiaan is overleden op 21-12-1823 in Ommerschans (Stad Ommen), 50 jaar oud.
Beroep:
kolonist (1823)
VIII-e Arien (Adrianus) Cornelisz Baars is geboren op 07-05-1777 in Spanbroek, zoon van Cornelis Cornelisz Beers (zie VII-c) en Neeltje Cornelis Roosendaal. Arien is overleden op 20-11-1846 in Opmeer, 69 jaar oud.
Notitie bij Arien: in 1842 Arien Beers, venter
Beroep:
koopman, venter, gepatenteerd inlands kramer
Arien trouwde, 26 jaar oud, op 21-01-1804 in Opmeer met Trijntje Maartens Kruijer, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 21-08-1776 in Zijpe, dochter van Maarten Simons Kruijer en Aaltje Klaas Swarekant. Trijntje is overleden op 29-01-1828 in Opmeer, 51 jaar oud.
Kinderen van Arien en Trijntje:
1 Cornelis Baars, geboren op 04-05-1804 in Opmeer. Cornelis is overleden op 24-10-1826 in Opmeer, 22 jaar oud (oorzaak: verdronken).
2 Maarten Baars, geboren in 1806 in Opmeer (?). Maarten is overleden op 09-12-1807 in Opmeer, 0 of 1 jaar oud.
3 Martinus Baars, geboren op 10-10-1808 in Opmeer. Volgt IX-e.
4 Cornelia Baars, geboren op 11-07-1811 in Opmeer. Volgt IX-f.
5 Alida Baars, geboren op 13-11-1813 in Opmeer. Alida is overleden op 17-11-1815 in Opmeer, 2 jaar oud.
Notitie bij Alida: bij overlijden vermeld als Aaltje
6 Jan Baars, geboren op 05-11-1815 in Opmeer. Jan is overleden op 27-02-1816 in Opmeer, 3 maanden oud.
7 Jan Baars, geboren op 31-08-1819 in Opmeer. Jan is overleden op 08-10-1896 in Spanbroek, 77 jaar oud.
Beroep:
kramer
VIII-f Pieter (Petrus) Cornelisz Baars is geboren op 22-03-1783 in Spanbroek, zoon van Cornelis Cornelisz Beers (zie VII-c) en Jannetje Pieters Castricum. Pieter is overleden op 14-12-1832 in Opmeer, 49 jaar oud.
Notitie bij Pieter: bij huwelijk in 1813 Pieter Baars, in 1814 Pieter Baars, arbeider, wonende te Opmeer, gemeente Spanbroek
Beroep:
kaaskopersknecht, arbeider
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1813 in Spanbroek met Aaltje Pieters Groot, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 28-12-1789 in Zandwerven, Spanbroek, dochter van Pieter Jacobs Groot en Jantje Tamis Koog. Aaltje is overleden op 21-04-1852 in Hoogwoud, 62 jaar oud. Aaltje trouwde later op 06-01-1839 met Cornelis Verwer.
Beroep:
naaister
Kinderen van Pieter en Aaltje:
1 Jannetje Baars, geboren op 27-05-1814 in Opmeer, gem. Spanbroek. Volgt IX-g.
2 Cornelis Baars, geboren op 31-08-1816 in Spanbroek. Cornelis is overleden op 24-02-1825 in Opmeer, 8 jaar oud.
3 Trijntje Baars, geboren op 04-05-1818 in Opmeer. Volgt IX-h.
4 Pieter Baars, geboren op 18-09-1821 in Opmeer. Volgt IX-i.
5 Cornelia Baars, geboren op 18-05-1826 in Opmeer. Cornelia is overleden op 22-09-1863 in Opmeer, 37 jaar oud.
Beroep:
dienstbaar
6 Johannes Baars, geboren op 17-01-1828 in Opmeer. Johannes is overleden op 18-08-1907 in Medemblik, 79 jaar oud.
7 Grietje Baars, geboren op 19-07-1830 in Opmeer. Grietje is overleden op 25-09-1831 in Opmeer, 1 jaar oud.
VIII-g Lijntje Cornelis Baars is geboren op 19-01-1791 in Spanbroek, dochter van Cornelis Cornelisz Beers (zie VII-c) en Jannetje Pieters Castricum. Lijntje is overleden op 21-04-1837 in Spanbroek, 46 jaar oud.
Notitie bij Lijntje: ook: Lijntie Baars
Lijntje trouwde, 20 jaar oud, op 08-12-1811 in Opmeer met Jan Mak, 26 jaar oud. Jan is geboren op 12-07-1785 in Obdam, zoon van Jan Airze Mak en Diewertie Punt. Jan is overleden op 16-07-1823 in Spanbroek, 38 jaar oud.
Beroep:
metselaar, metselaarsbaas
Kinderen van Lijntje en Jan:
1 Jannetje Mak, geboren omstreeks 1815 in Spanbroek. Volgt IX-j.
2 Jan Mak, geboren omstreeks 1818 in Spanbroek. Volgt IX-k.
3 Dieuwertje Mak, geboren omstreeks 1820 in Spanbroek. Volgt IX-l.
VIII-h Cornelis Cornelisz. (de Jonge) Baars is geboren op 16-01-1793 in Spanbroek, zoon van Cornelis Cornelisz Beers (zie VII-c) en Jannetje Pieters Castricum. Cornelis is overleden op 11-03-1860 in Grootebroek, 67 jaar oud.
Beroep:
veeman
Cornelis trouwde, 34 jaar oud, op 29-04-1827 in Grootebroek met Antje Cornelis Mooij, 20 jaar oud. Antje is geboren op 02-12-1806 in Lutjebroek, dochter van Cornelis Mooij en Elisabeth Koedooder. Antje is overleden op 14-08-1886 in Grootebroek, 79 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster
Kinderen van Cornelis en Antje:
1 Cornelia Baars, geboren op 28-06-1828 in Lutjebroek. Volgt IX-m.
2 Cornelis Baars, geboren op 14-09-1830 in Lutjebroek. Cornelis is overleden op 28-03-1842 in Lutjebroek, 11 jaar oud.
3 Jantje Baars, geboren op 14-07-1832 in Lutjebroek. Jantje is overleden op 29-10-1859 in Grootebroek, 27 jaar oud.
4 Elisabeth Baars, geboren op 27-03-1836 in Lutjebroek. Elisabeth is overleden op 27-06-1837 in Lutjebroek, 1 jaar oud.
5 Elisabeth Baars, geboren op 18-12-1837 in Lutjebroek. Elisabeth is overleden op 09-07-1865 in Grootebroek, 27 jaar oud.
6 Cornelis Baars, geboren op 14-06-1842 in Lutjebroek. Volgt IX-n.
7 Leentje Baars, geboren op 04-11-1848 in Grootebroek. Leentje is overleden op 28-05-1849 in Grootebroek, 6 maanden oud.
VIII-i Maria Cornelis Baars is geboren op 12-02-1796 in Spanbroek, dochter van Cornelis Cornelisz Beers (zie VII-c) en Jannetje Pieters Castricum. Maria is overleden op 12-02-1870 in Nieuwe Niedorp, 74 jaar oud.
Notitie bij Maria: bij huwelijk Maartje Baars
Beroep:
naaister (1824)
Maria trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1824 in Nieuwe Niedorp met Pieter Bes, 35 jaar oud. Pieter is een zoon van Klaas Bes en Stijntje Mens. Hij is gedoopt op 10-08-1788 in Nieuwe Niedorp. Pieter is overleden op 05-11-1857 in Nieuwe Niedorp, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1857.
Notitie bij Pieter: in 1824 weduwnaar van Klaasje Dudij
Beroep:
hoefsmid (1824), winkelier (1842), marschkramer (1857)
VIII-j Jan Cornelisz Beers is geboren in Hoogkarspel, zoon van Cornelis Jansz Beers (zie VII-e) en Stijntje Entes. Hij is gedoopt op 05-07-1774 in Westwoud. Jan is overleden op 07-12-1852 in Hoogkarspel, 78 jaar oud.
Notitie bij Jan: bij huwelijk in Westwoud vermeld als Jan Cornelis Baars; bij huwelijk zus Geertje in 1826 als Jan Beers, landbouwer te Hoogkarspel; toeziend voogd over de nagelaten kinderen van zijn broer Ente Cornelisz Beers
Beroep:
veeman, landschotgaarder, landman (1837)
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1802 in Hoogkarspel met Jantje Klaas Vlaar, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1802 in Westwoud RK statie. Jantje is geboren in Hauwert, dochter van Claas Michiels Vlaar en Antje Jacobs Koster. Zij is gedoopt op 18-11-1777 in Nibbixwoud. Jantje is overleden op 30-01-1858 in Hoogkarspel, 80 jaar oud.
Notitie bij Jantje: bij doop vermeld als dochter van Claas Michels en Anna Jacobs
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Stijntje Beers, geboren op 25-02-1803 in Hoogkarspel. Zij is gedoopt in Westwoud RK statie. Stijntje is overleden op 15-03-1803 in Hoogkarspel, 18 dagen oud.
2 Cornelis Beers, geboren op 01-05-1804 in Hoogkarspel. Hij is gedoopt in Westwoud RK statie. Cornelis is overleden op 28-03-1806 in Hoogkarspel, 1 jaar oud.
3 Klaas Beers, geboren op 06-04-1805 in Hoogkarspel. Hij is gedoopt in Westwoud RK statie. Klaas is overleden op 19-04-1805 in Hoogkarspel, 13 dagen oud.
4 Cornelis Beers, geboren op 24-01-1808 in Hoogkarspel. Volgt IX-o.
5 Klaas Beers, geboren op 18-09-1809 in Hoogkarspel. Hij is gedoopt in Westwoud RK statie. Klaas is overleden op 29-01-1837 in Hoogkarspel, 27 jaar oud.
Beroep:
landman
6 Jan Beers, geboren op 20-08-1812 in Hoogkarspel. Jan is overleden op 20-06-1815 in Hoogkarspel, 2 jaar oud.
7 Antje Beers, geboren op 02-03-1816 in Hoogkarspel. Volgt IX-p.
VIII-k Ente Cornelisz Beers is geboren in Hoogkarspel, zoon van Cornelis Jansz Beers (zie VII-e) en Stijntje Entes. Hij is gedoopt op 20-05-1782 in Westwoud. Ente is overleden op 24-04-1823 in Beemster, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1823.
Notitie bij Ente: 1815 eigenaar stamboerderij aan de Jisperweg "De erven Ente" in de Beemster; nu de Jisperweg 111
Beroep:
landman/landbouwer
Ente trouwde, 29 jaar oud, op 12-04-1812 in Hoogkarspel met Grietje Pieters Buijten, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-04-1812 in Westwoud RK statie. Grietje is geboren op 31-07-1791 in Purmer (onder Edam), dochter van Pieter Maartensz Buijten en Geertje Adriaansen de Wit. Grietje is overleden op 14-04-1823 in Beemster, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1823.
Notitie bij Grietje: ook genoemd Grietje Pieterse Buijs, Grietje Buyte of Buyten; verwierf in 1805 uit erfenis van haar grootmoeder Trijntje Water (deel van de ) binnenkavel 39 aan de Volgerweg in de Beemster
Kinderen van Ente en Grietje:
1 Cornelis Beers, geboren op 25-07-1813 in Sijbecarspel. Cornelis is overleden op 08-11-1813 in Sijbecarspel, 3 maanden oud.
2 Pieter Beers, geboren op 10-02-1815 in Sijbekarspel. Volgt IX-q.
3 Cornelis Beers, geboren op 04-03-1817 in Beemster. Volgt IX-r.
4 Geertje Beers, geboren op 30-03-1819 in Beemster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1819. Geertje is overleden op 11-08-1819 in Beemster, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1819.
5 Stijntje Beers, geboren op 13-10-1820 in Beemster. Stijntje is overleden op 30-03-1828 in Hoogkarspel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1828.
VIII-l Grietje Cornelis Beers is geboren in Hoogkarspel, dochter van Cornelis Jansz Beers (zie VII-e) en Stijntje Entes. Zij is gedoopt op 10-05-1784 in Westwoud. Grietje is overleden op 17-05-1857 in Wervershoof, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1857.
Notitie bij Grietje: ook Grietje Cornelisse Beers en Grietje Krelis Beers
Beroep:
boerderij doende (1855)
Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 16-11-1806 in Wervershoof, RK statie met Pieter Klaasz Sijm, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 21-10-1782 in Andijk. Pieter is overleden op 22-03-1838 in Wervershoof, 55 jaar oud.
Notitie bij Pieter: bij doop Petrus, zoon van Klaas Dirks en Geert Jans, wonende in de Bangert
Beroep:
landman
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Nicolaas Pietersz (Klaas) Sijm, geboren op 03-11-1807 in Wervershoof. Volgt IX-s.
2 Stijntje Sijm, geboren op 14-04-1809 in Wervershoof. Volgt IX-t.
3 Geertje Sijm, geboren in 1824 in Wervershoof. Volgt IX-u.
VIII-m Geertje Cornelis Beers is geboren in Hoogkarspel, dochter van Cornelis Jansz Beers (zie VII-e) en Stijntje Entes. Zij is gedoopt op 29-05-1792 in Westwoud. Geertje is overleden op 04-12-1845 in Blokker, 53 jaar oud.
Notitie bij Geertje: ook: Geertrudis of Geertruid Beers; zij werd op 16.08.1801 benoemd als erfgenaam in testament van (oom en tante) Pieter Outjersz Vriend en Cornelisje Entes (was hier inwonende) (1694-001); zij maakte op 12.10.1826 testament
Geertje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1814 in Spanbroek met Jacob Evertsz Langedijk, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 01-05-1787 in Spanbroek, zoon van Evert Langedijk en Vrouwtje Heddes. Jacob is overleden op 02-02-1816 in Spanbroek, 28 jaar oud.
Beroep:
landman
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25-08-1826 in Blokker met Willem Mettes, 29 jaar oud. Willem is geboren op 06-11-1796 in Wognum/Westwoud, zoon van Jan Mettes en Geertje Stam. Willem is overleden op 02-12-1855 in Blokker, 59 jaar oud. Willem trouwde later op 15-10-1846 in Blokker met Geertje Ruijter (geb. 1818).
Notitie bij Willem: ook: Wilhelmus Mettes
Beroep:
boerenknecht, landman
VIII-n Grietje Pieters Berkhout is geboren in Hoogkarspel, dochter van Pieter Cornelisz Berkhout en Grietje Jans Beers (zie VII-f). Zij is gedoopt op 15-10-1781 in Westwoud. Grietje is overleden.
Notitie bij Grietje: ook Grietje Berkhoud; weduwe van Dirk Diemmer (Dirk Meindert Janse Timmer), zoon van Meidert Jans Meinderts en Maartje Dirks Depper
Beroep:
Winkelierster (1827)
Grietje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11-12-1810 in Westwoud met Dirk Diemer.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 25-11-1827 in Hoogkarspel met Pieter Herkense Bakker, 40 jaar oud. Pieter is geboren op 20-08-1787 in Venhuizen, zoon van Harme Dirkse Bakker en Ariaantje Pieters Braakman. Pieter is weduwnaar van Jannetje Beerse (1782-1827), met wie hij trouwde op 12-08-1810 in Venhuizen.
Notitie bij Pieter: weduwnaar van Jannetje Beerse
Beroep:
bouwman (1827)
VIII-o Trijntje Berkhout is geboren in Hoogkarspel, dochter van Pieter Cornelisz Berkhout en Grietje Jans Beers (zie VII-f). Zij is gedoopt op 01-06-1788 in Westwoud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 06-02-1814 in Hoogkarspel met Doede Luur, ongeveer 26 jaar oud. Doede is geboren omstreeks 1788 in Lambertschaag, zoon van Jan Luur en Aafje Doedes.
VIII-p Grietje Sijmens Beers is geboren op 28-09-1782 in Spanbroek, dochter van Sijmen Jans Beers (zie VII-g) en Antje Sijmons Kuijper. Grietje is overleden op 28-09-1858 in Egmond-Binnen, 76 jaar oud.
Notitie bij Grietje: ook Baars
Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 18-06-1809 in Obdam met Cornelis Pieters Baaij, nadat zij op 25-05-1809 in Obdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij Cornelis: bij ondertrouw van Heerhugowaard; ook Bay
Beroep:
landman (1838, 1849 en 1858)
VIII-q Jan Sijmensz Baars is geboren op 14-01-1787 in Opdam, zoon van Sijmen Jans Beers (zie VII-g) en Antje Sijmons Kuijper. Hij is gedoopt in Opdam RK statie. Jan is overleden op 17-07-1865 in Obdam, 78 jaar oud.
Beroep:
arbeider (1826)
Jan trouwde, 39 jaar oud, op 14-05-1826 in Obdam met Mainu (Meinum) Pieters Mulder, 37 jaar oud. Mainu is geboren op 03-04-1789 in Obdam, dochter van Pieter Simonsz Mulder en Aafje Cornelis Dekker. Zij is gedoopt in Obdam RK statie. Mainu is overleden op 12-11-1864 in Obdam, 75 jaar oud.
Kinderen van Jan en Mainu:
1 Baars, levenloos geboren kind, geboren op 08-10-1827 in Obdam.
2 Antje Baars, geboren op 14-03-1829 in Obdam. Antje is overleden op 31-03-1830 in Obdam, 1 jaar oud.
VIII-r Marijtje Pieters Beers is geboren in Oosterblokker, dochter van Pieter Jansz Beers (zie VII-h) en Lijsabeth Pieters Stam. Zij is gedoopt op 02-07-1779 in Blokker. Marijtje is overleden op 05-09-1822 in Zwaag, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1822.
Notitie bij Marijtje: bij huwelijk van Oosterblokker; bij overlijden wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk
Marijtje trouwde, 27 jaar oud, op 12-04-1807 in Wervershoof met Jan Jacobsz Schoenmaker, 28 jaar oud. Jan is geboren in Lagedijk, zoon van Jacob Pietersz Schoenmaker en Trijntje Pieters Breeuwer. Hij is gedoopt op 05-01-1779 in Wervershoof. Jan is overleden op 18-10-1821 in Hoog en Laag Zwaagdijk, 42 jaar oud.
Kinderen van Marijtje en Jan:
1 Jacob Schoenmaker, geboren op 14-02-1808 in Lagedijk.
2 Lijsbeth Schoenmaker, geboren op 21-07-1809 in Lagedijk. Zij is gedoopt op 29-07-1809 in Wervershoof. Lijsbeth is overleden op 07-09-1809 in Wervershoof, 1 maand oud.
3 Pieter Schoenmaker, geboren op 22-03-1811 in Lagedijk. Hij is gedoopt in Wervershoof. Pieter is overleden op 24-04-1812 in Hoog en Laag Zwaagdijk, 1 jaar oud.
4 Pieter Schoenmaker, geboren op 15-09-1812 in Lagedijk. Pieter is overleden vóór 1819, ten hoogste 7 jaar oud.
5 Trijntje Schoenmaker, geboren op 18-09-1815 in Lagedijk. Trijntje is overleden op 03-10-1815 in Hoog en Laag Zwaagdijk, 15 dagen oud.
6 Trijntje Schoenmaker, geboren op 01-04-1817 in Lagedijk. Volgt IX-v.
7 Pieter Schoenmaker, geboren op 24-04-1819 in Lagedijk. Pieter is overleden op 20-04-1836 in Hoog en Laag Zwaagdijk, 16 jaar oud.
VIII-s Trijntje Pieters Beers is geboren in Oosterblokker, dochter van Pieter Jansz Beers (zie VII-h) en Lijsabeth Pieters Stam. Zij is gedoopt op 17-06-1786 in Blokker. Trijntje is overleden op 29-10-1823 in Hoogkarspel, 37 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1810 in Hoogkarspel met Jan Cornelisz Prins. Jan is een zoon van Cornelis Prins en Vrouwtje Koster.
Beroep:
landman
Kinderen van Trijntje en Jan:
1 Vrouwtje Prins, geboren omstreeks 1813 in Hoogkarspel. Volgt IX-w.
2 Lijsbeth Prins, geboren op 13-11-1813 in Hoogkarspel. Volgt IX-x.
3 Marijtje Prins, geboren omstreeks 1823 in Hoogkarspel. Volgt IX-y.
IX-a Marijtje Groot, dochter van Seijmon Pieters Groot en Marijtje Jans Beers (zie VIII-a). Zij is gedoopt op 01-12-1811 in Lutjebroek.
Notitie bij Marijtje: bij doop Maria
Marijtje trouwde, 22 jaar oud, op 25-05-1834 in Grootebroek met Jacob Beers, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1811 in Hoogkarspel, zoon van Gerrit Beers en Tetje Ruijter. Jacob trouwde later op 21-04-1844 met Hiltje Blaauw (geb. ±1820).
Notitie bij Jacob: ook Beerse
IX-b Immetje Pieters Langedijk is geboren in 1797 in Venhuizen, dochter van Pieter Gerrits Langedijk en Grietje Jans Beers (zie VIII-b). Immetje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 31-05-1818 in Grootebroek met Sijmen Sijmense Koedooder, ongeveer 19 jaar oud. Sijmen is geboren omstreeks 1799 in Lutjebroek, zoon van Sijmen Pieterz Koedooder en Willemtje Sijmens.
IX-c Jan Beers is geboren op 06-02-1813 in Lutjebroek, zoon van Cornelis Jansz Beers (zie VIII-c) en Aafje Klaas Groot. Jan is overleden op 28-10-1895 in Lutjebroek, 82 jaar oud.
Notitie bij Jan: geen kinderen
Beroep:
landman, schutter, kerkmeester, wethouder
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 29-01-1840 in Lutjebroek met Trijntje Schoenmaker, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 04-12-1816 in Westwoud, dochter van Simon Schoenmaker en Marijtje Vriend. Trijntje is overleden op 22-06-1893 in Lutjebroek, 76 jaar oud.
IX-d Geertje Baars is geboren op 07-05-1815 in Lutjebroek, dochter van Cornelis Jansz Beers (zie VIII-c) en Aafje Klaas Groot. Geertje is overleden op 27-11-1849 in Zwaagdijk, 34 jaar oud.
Beroep:
boerderij (1847)
Geertje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 23-05-1841 in Hoogkarspel met Simon Entius, 23 jaar oud. Simon is geboren op 04-08-1817 in Hoogkarspel, zoon van Arien Entius en Marijtje Rentenier. Simon is overleden op 27-02-1844, 26 jaar oud.
Notitie bij Simon: ook: Encius of Entsius
Beroep:
landman
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 01-07-1847 in Zwaagdijk met Cornelis Keijzer, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 24-12-1820 in Zwaag, zoon van Jan Keijzer en Neeltje Ootes. Cornelis is overleden op 24-12-1901 in Zwaag, 81 jaar oud. Cornelis trouwde later op 31-01-1861 in Zwaag met Elisabeth Dekker (1810-1886).
Notitie bij Cornelis: bij hertrouwde in 1861 te Zwaag met Elisabeth Dekker, winkelierster, weduwe van Gerrit Meijer
Beroep:
landman (1847 en 1861)
Kinderen van Geertje en Simon:
1 Kornelis Entius, geboren op 16-05-1843 in Zwaag. Volgt X-a.
2 Simon Entius, geboren omstreeks 1845 in Zwaag. Volgt X-b.
IX-e Martinus Baars is geboren op 10-10-1808 in Opmeer, zoon van Arien (Adrianus) Cornelisz Baars (zie VIII-e) en Trijntje Maartens Kruijer. Martinus is overleden op 11-03-1886 in Hoogwoud, 77 jaar oud.
Beroep:
hoefsmid, koopman, arbeider
Martinus:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 07-11-1839 in Opperdoes met Dirkje Bart, 38 jaar oud. Dirkje is geboren op 01-02-1801 in Opperdoes, dochter van Abram Joosten Bart en Lijsbeth Joosten Schuit. Dirkje is overleden op 07-01-1842 in Medemblik, 40 jaar oud. Dirkje trouwde voorheen op 01-05-1825 in Winkel met Gerrit Kroon.
Notitie bij Dirkje: eerder gehuwd met Gerrit Kroon
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 17-02-1855 in Hoogwoud met Maria Margaretha van der Meij, 46 jaar oud. Maria is geboren op 25-04-1808 in Hoogwoud, dochter van Everardus van der Meij en Margaretha Wijs. Maria is overleden op 02-11-1864 in Hoogwoud, 56 jaar oud.
Notitie bij Maria: ook: van der Mey
Kind van Martinus en Dirkje:
1 Adrianus Baars, geboren op 19-01-1840 in Opperdoes. Volgt X-c.
IX-f Cornelia Baars is geboren op 11-07-1811 in Opmeer, zoon van Arien (Adrianus) Cornelisz Baars (zie VIII-e) en Trijntje Maartens Kruijer. Cornelia is overleden op 22-07-1884 in Spanbroek, 73 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: bij huwelijk Cornelia Beers
Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op 21-11-1842 in Spanbroek met Mattheus Wever, ongeveer 26 jaar oud. Mattheus is geboren omstreeks 1816 in Spanbroek, dochter van Pieter Wever en Maartje Ruitenberg. Mattheus is overleden op 30-03-1892 in Spanbroek, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Mattheus: ook Matthijs Wever
Beroep:
slachter (1842)
IX-g Jannetje Baars is geboren op 27-05-1814 in Opmeer, gem. Spanbroek, dochter van Pieter (Petrus) Cornelisz Baars (zie VIII-f) en Aaltje Pieters Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1814. Jannetje is overleden op 02-05-1871 in Wervershoof, 56 jaar oud. Jannetje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1844 in Hoogwoud met Cornelis Koenes, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-06-1818 in Hoogwoud, zoon van Jan Koenes en Neeltje Klaver. Cornelis is overleden op 03-05-1852 in Hoogwoud, 33 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: ook: Koenis
Beroep:
boerenknecht (1844)
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 26-05-1854 in Zwaag met Pieter Manshande, 44 jaar oud. Pieter is geboren op 31-01-1810 in Wervershoof, zoon van Rent Manshande en Geertje Akkerman. Pieter is overleden op 30-06-1895 in Medemblik, 85 jaar oud.
Notitie bij Pieter: weduwnaar van Marijtje Oud
Beroep:
bouwman (1854)
IX-h Trijntje Baars is geboren op 04-05-1818 in Opmeer, dochter van Pieter (Petrus) Cornelisz Baars (zie VIII-f) en Aaltje Pieters Groot. Trijntje is overleden op 01-11-1877 in Hoogwoud, 59 jaar oud.
Beroep:
naaister (1845)
Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1845 in Hoogwoud met Gerrit Leek, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op 01-10-1814 in Heerhugowaard, zoon van Klaas Leek en Antje Hoedjes. Gerrit is overleden op 26-02-1892 in Hoogwoud, 77 jaar oud.
Beroep:
herbergier (1845), kastelein (1883)
Kinderen van Trijntje en Gerrit:
1 Aaltje Leek, geboren omstreeks 1854 in Hoogwoud. Volgt X-d.
2 Pieter Leek, geboren op 09-03-1855 in Hoogwoud. Volgt X-e.
3 Tamis Leek, geboren omstreeks 1857 in Hoogwoud. Volgt X-f.
IX-i Pieter Baars is geboren op 18-09-1821 in Opmeer, zoon van Pieter (Petrus) Cornelisz Baars (zie VIII-f) en Aaltje Pieters Groot. Pieter is overleden op 22-03-1889 in Opmeer, 67 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht, winkelier, melkverkoper, melkventer, kaaskopersknecht (1883)
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 01-02-1852 in Opmeer met Elisabeth Glas, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op 22-09-1828 in Wognum, dochter van Cornelis Glas en Dieuwertje Potter. Elisabeth is overleden op 08-05-1904 in Opmeer, 75 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: ook: Dieuwertje Glas
Kinderen van Pieter en Elisabeth:
1 Aaltje Baars, geboren op 26-01-1853 in Opmeer. Volgt X-g.
2 Pieter Baars, geboren op 22-09-1854 in Opmeer. Volgt X-h.
3 Cornelis Baars, geboren op 18-04-1856 in Opmeer. Volgt X-i.
4 Dieuwertje Baars, geboren op 05-11-1857 in Opmeer. Volgt X-j.
5 Grietje Baars, geboren op 29-02-1860 in Opmeer. Volgt X-k.
6 Immetje Baars, geboren op 29-02-1860 in Opmeer. Volgt X-l.
7 Johanna Baars, geboren op 29-02-1860 in Opmeer. Johanna is overleden op 18-11-1881 in Opmeer, 21 jaar oud.
8 Johannes Baars, geboren op 04-06-1865 in Opmeer. Volgt X-m.
IX-j Jannetje Mak is geboren omstreeks 1815 in Spanbroek, dochter van Jan Mak en Lijntje Cornelis Baars (zie VIII-g). Jannetje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 03-05-1835 in Egmond-Binnen met Lammert Kooter, ongeveer 31 jaar oud. Lammert is geboren omstreeks 1804 in Egmond-Binnen, zoon van Gerrit Kooter en Arejaantje Loos.
Beroep:
metselaar
IX-k Jan Mak is geboren omstreeks 1818 in Spanbroek, zoon van Jan Mak en Lijntje Cornelis Baars (zie VIII-g).
Beroep:
metselaar
Jan trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 22-04-1849 in Spanbroek met Adriana Rusting, ongeveer 33 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1816 in Medemblik, dochter van Frans Rusting en Annetje Kalff.
IX-l Dieuwertje Mak is geboren omstreeks 1820 in Spanbroek, dochter van Jan Mak en Lijntje Cornelis Baars (zie VIII-g). Dieuwertje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-05-1845 in Spanbroek met Cornelis de Boer, ongeveer 30 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1815 in Opmeer, zoon van Willem de Boer en Aagje Spek.
Beroep:
schipper
IX-m Cornelia Baars is geboren op 28-06-1828 in Lutjebroek, dochter van Cornelis Cornelisz. (de Jonge) Baars (zie VIII-h) en Antje Cornelis Mooij. Cornelia is overleden op 27-02-1905 in Grootebroek, 76 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 12-01-1854 in Grootebroek met Gerrit de Wit, ongeveer 27 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1827 in Grootebroek, zoon van Jan de Wit en Vreekje Reus. Gerrit is overleden op 12-05-1902 in Grootebroek, ongeveer 75 jaar oud.
IX-n Cornelis Baars is geboren op 14-06-1842 in Lutjebroek, zoon van Cornelis Cornelisz. (de Jonge) Baars (zie VIII-h) en Antje Cornelis Mooij. Cornelis is overleden op 01-05-1921 in Blokker, 78 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1865 in Grootebroek met Jannetje Bosman, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op 09-11-1839 in Venhuizen, dochter van Hendrik Bosman en Trijntje Braakman. Jannetje is overleden op 16-04-1902 in Lutjebroek, 62 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: in 1897 Jantje Bosman
Kinderen van Cornelis en Jannetje:
1 Cornelis Baars, geboren op 08-06-1868 in Grootebroek. Cornelis is overleden op 26-05-1897 in Lutjebroek, 28 jaar oud.
2 Trijntje Baars, geboren op 13-01-1870 in Lutjebroek. Trijntje is overleden op 05-07-1871 in Lutjebroek, 1 jaar oud.
3 Antje Baars, geboren op 16-09-1871 in Lutjebroek. Volgt X-n.
4 Hendrik Baars, geboren op 06-10-1873 in Lutjebroek. Volgt X-o.
5 Jan Baars, geboren op 14-10-1875 in Lutjebroek. Jan is overleden op 22-08-1905 in Lutjebroek, 29 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
6 Trijntje Baars, geboren op 11-03-1877 in Lutjebroek. Trijntje is overleden op 09-12-1959 in Haarlem, 82 jaar oud.
7 Catharina Baars, geboren op 25-12-1879 in Lutjebroek. Catharina is overleden op 21-04-1965 in Enkhuizen, 85 jaar oud.
IX-o Cornelis Beers is geboren op 24-01-1808 in Hoogkarspel, zoon van Jan Cornelisz Beers (zie VIII-j) en Jantje Klaas Vlaar. Hij is gedoopt op 25-01-1808 in Westwoud RK statie. Cornelis is overleden op 31-08-1847 in Lutjebroek, 39 jaar oud.
Beroep:
landman, veehouder
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 25-04-1841 in Hoogkarspel met Vrouwtje Ruijter, 28 jaar oud. Vrouwtje is geboren op 14-06-1812 in Lutjebroek, dochter van Jacob Pieters Ruyter en Aafje Sijmons Slot. Vrouwtje is overleden op 24-11-1850 in Lutjebroek, 38 jaar oud.
Notitie bij Vrouwtje: dochter van Jacob Ruijter en Aafje Sijmens Slot
Beroep:
boerin (1841)
Kinderen van Cornelis en Vrouwtje:
1 Johanna Beers, geboren op 25-03-1842 in Lutjebroek. Volgt X-p.
2 Aafje Beers, geboren op 06-11-1845 in Lutjebroek. Volgt X-q.
IX-p Antje Beers is geboren op 02-03-1816 in Hoogkarspel, dochter van Jan Cornelisz Beers (zie VIII-j) en Jantje Klaas Vlaar. Antje is overleden op 18-03-1894 in Hoogkarspel, 78 jaar oud.
Beroep:
landbouwster (1842)
Antje trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1842 in Sijbekarspel met Jacob Rood, 29 jaar oud. Jacob is geboren op 10-08-1812 in Hoogkarspel, zoon van Pieter Rood en Aafje Nan. Jacob is overleden op 14-12-1891 in Hoogkarspel, 79 jaar oud.
Beroep:
landman (1842)
Kind van Antje en Jacob:
1 Jan Rood, geboren omstreeks 1851 in Hoogkarspel. Volgt X-r.
IX-q Pieter Beers is geboren op 10-02-1815 in Sijbekarspel, zoon van Ente Cornelisz Beers (zie VIII-k) en Grietje Pieters Buijten. Pieter is overleden op 27-01-1866 in Haarlemmermeer, 50 jaar oud.
Notitie bij Pieter: ook Petrus Beers; bij overlijden vermeld geboorteplaats Benningbroek

DE FAMILIE BEERS SINDS 1855 IN DE HAARLEMMERMEER.
Pieter Beers, landman uit de Beemster, was weduwnaar toen hij tijdens de openbare verkopingen in de Haarlemmermeer, vier percelen van elk 20 bunder (ha) totaal dus 80 bunder grond kocht voor ƒ 25.000,—. De percelen H-18 en H-19 gelegen aan de IJweg (tussen de Vijfhuizerwegen de Kruisweg) en perceel 1-4 (tegenover H-19), kocht hij op 18.5.1854. Perceel DD-24 gelegen aan de Sloterweg (tussen de Vijfhuizerweg en de Spaarnwouderweg) verwierf hij op 29.11.1854. Déze veilingen werden te Amsterdam gehouden in de Franse tuin. Hij was Rooms-Katholiek en had als woonadres IJweg sectie H-18. Dat eerste jaar zal moeilijk geweest zijn voor Pieter en de zijnen. Met de bouw van de boerderij werd al vlug begonnen, maar zij hebben zeker eerst nog wel een jaar in keten gewoond. Daarbij kwam nog de zorg voor 80 bunder land waar toen nog geen machine aan te pas kwam, reden waarom er personeel moest komen. Zijn eerste officiële knecht was Johannes de Vos, geboren in Goes/Zeeland. Deze was al enige jaren in de Meer en waarschijnlijk als polderjongen werkzaam geweest. In het vreemdelingen-register van de Haarlemmermeer staat de volgende aantekening over hem: Werkmansboekje afgegeven 13.3.1851 door de schepenen van Moerbeke met bestemming Haarlemmermeer. Daarna kwamen Catharina Stokman op 28.6.1858 als dienstbode en Jan Metselaar als arbeider (zijn vrouw was Trijntje Bruinberg) op 23.5.1859 in zijn dienst. Willem van Hemert kwam vanaf 30.5.1859 werken bij Pieter Beers; allen woonden naast en achter de boerderij, welke toen - volgens overlevering -"De Beerskamp" heette.
Beroep:
landbouwer, kerkmeester, zetter der directe belastingen
Pieter:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1839 in Hoogkarspel met Marijtje Vlaar, 23 jaar oud. Marijtje is geboren op 29-05-1815 in Hoogkarspel, dochter van Cornelis Vlaar en Adriana Jacobs Stuijt. Marijtje is overleden op 18-02-1851 in Monnickendam, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 10-05-1860 in Haarlemmermeer met Elisabeth Stokman, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 02-12-1837 in Zuid-Schalkwijk, dochter van Jan Stokman en Maria Thoolen. Elisabeth is overleden op 28-03-1904 in Haarlemmermeer, 66 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 29-11-1866 in Haarlemmermeer met Dirk Kieft (1841-1916).
Kinderen van Pieter en Marijtje:
1 Ente Beers, geboren op 22-06-1840 in Hoogkarspel. Volgt X-s.
2 Cornelis Beers, geboren op 24-06-1841 in Hoogkarspel. Cornelis is overleden op 18-09-1841 in Hoogkarspel, 2 maanden oud.
3 Adriaantje Beers, geboren op 31-05-1842 in Hoogkarspel. Adriaantje is overleden op 24-08-1842 in Hoogkarspel, 2 maanden oud.
4 Cornelis Beers, geboren op 25-06-1843 in Hoogkarspel. Cornelis is overleden op 04-09-1843 in Hoogkarspel, 2 maanden oud.
5 Cornelis Beers, geboren op 30-08-1844 in Hoogkarspel. Volgt X-t.
6 Johannes Laurentius Beers, geboren op 10-08-1845 in Monnickendam. Johannes is overleden op 30-10-1851 in Monnickendam, 6 jaar oud.
7 Adrianus Beers, geboren op 14-07-1846 in Monnickendam. Adrianus is overleden op 01-11-1846 in Monnickendam, 3 maanden oud.
8 Jacobus Beers, geboren op 23-09-1847 in Monnickendam. Jacobus is overleden op 10-05-1848 in Monnickendam, 7 maanden oud.
9 Jacobus Beers, geboren op 23-01-1849 in Monnickendam. Volgt X-u.
Kinderen van Pieter en Elisabeth:
10 Marijtje Beers, geboren op 09-03-1861 in Haarlemmermeer. Volgt X-v.
11 Johannes Beers, geboren op 28-02-1862 in Haarlemmermeer. Volgt X-w.
12 Pieter Beers, geboren op 22-05-1863 in Haarlemmermeer. Pieter is overleden op 30-03-1864 in Haarlemmermeer, 10 maanden oud.
13 Adrianus Beers, geboren op 12-06-1864 in Haarlemmermeer. Volgt X-x.
14 Eduardus Wilhelmus Beers, geboren op 13-10-1865 in Haarlemmermeer. Volgt X-y.
IX-r Cornelis Beers is geboren op 04-03-1817 in Beemster, zoon van Ente Cornelisz Beers (zie VIII-k) en Grietje Pieters Buijten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1847. Cornelis is overleden op 28-12-1897 in Beemster, 80 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: 1839 erft helft bezittingen van vader; verkrijgt boerderij aan de Jisperweg 111; koopt in 1851 boerderij Dijkkavel 100 Noorddijk "De Steenplaats" thans "Loevendijk" voor f. 44.693,=
Beroep:
landman, veehouder op de Erven Ente
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 29-05-1842 in Wijdewormer met Trijntje Kat, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 05-03-1815 in Wijdewormer, gemeente Jisp, dochter van Pieter Klaasz Kat en Antje Jans Commandeur. Trijntje is overleden op 22-04-1877 in Beemster, 62 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: woonde bij overlijden Jisperweg, wijk C no 181
Kinderen van Cornelis en Trijntje:
1 Ente Beers, geboren op 14-03-1843 in Beemster. Ente is overleden op 09-01-1864 in Beemster, 20 jaar oud.
2 Antje Beers, geboren op 11-02-1844 in Beemster. Antje is overleden op 20-07-1845 in Beemster, 1 jaar oud.
3 Pieter Beers, geboren op 01-04-1845 in Beemster. Pieter is overleden op 14-07-1930 in De Rijp, 85 jaar oud.
Notitie bij Pieter: 1877 mede-erfgenaam moeder en zuster Trijntje
1878 Treedt op als curator bij opname broer Nicolaas in verzorgingstehuis
1886 Getuige bij inventaris boedel Aafje Ruiter, weduwe van Simon Buijs
1898 Erft van vader; verkrijgt de stamboerderij De erven Ente aan de Jisperweg.
1904 Treedt op als curator voor broer Johannes
1922 Van de Beemster naar De Rijp (Rechtestraat 49 nu 114)
1930 Verdeling nalatenschap; boederij De erven Ente gaat naar neef Piet (1897)
Pieter bleef ongehuwd en was een vroom man; hij schonk de RK Kerk in De Rijp glas in lood ramen, een mariabeeld en geld;
Beroep:
veehouder
4 Nicolaas (Klaas) Beers, geboren op 11-05-1846 in Beemster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1846. Klaas is overleden op 23-01-1907 in ’s-Hertogenbosch, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1907.
Notitie bij Klaas: vertrekt in 1875 voor verpleging naar Den Bosch en blijft daar tot zijn dood in 1907
5 Grietje Beers, geboren op 29-10-1847 in Beemster. Grietje is overleden op 25-02-1883 in Beemster, 35 jaar oud.
Notitie bij Grietje: zij verbleef gedurende 1871-1872 in Den Bosch waar zij "met gunstig gevolg was verpleegd en hersteld ontslagen"; zij beloofde op haar sterfbed een orgel aan de plaatselijke R.K. kerk te schenken; het orgel werd in juni 1884 in gebruik genomen; het kwam uit de fabriek van de Gebr. Fransen te Roermond; het was een geschenk van wijlen mej. Margaretha Beers, ter wier nagedachtenis de fraaie eikenhouten orgelkast, vervaardigd door den heer F.Kuypers, is versierd met het beeld van haar Patrones (uit De Tijd 1-7-1884)
6 Antje Beers, geboren op 11-10-1848 in Beemster. Antje is overleden op 11-01-1877 in Beemster, 28 jaar oud.
7 Cornelis Beers, geboren op 19-01-1850 in Beemster. Cornelis is overleden op 04-05-1866 in Beemster, 16 jaar oud.
8 Trijntje Beers, geboren op 18-09-1851 in Beemster. Trijntje is overleden op 20-10-1851 in Beemster, 1 maand oud.
9 Jan Beers, geboren op 24-10-1852 in Beemster. Volgt X-z.
10 Trijntje Beers, geboren op 15-12-1854 in Beemster. Trijntje is overleden op 18-12-1855 in Beemster, 1 jaar oud.
11 Trijntje Beers, geboren op 24-06-1856 in Beemster. Trijntje is overleden op 22-05-1877 in Beemster, 20 jaar oud.
IX-s Nicolaas Pietersz (Klaas) Sijm is geboren op 03-11-1807 in Wervershoof, zoon van Pieter Klaasz Sijm en Grietje Cornelis Beers (zie VIII-l). Klaas is overleden op 23-04-1889 in Zwaag, 81 jaar oud.
Notitie bij Klaas: weduwnaar van Elisabeth Hofland
Beroep:
landman (1866)
Klaas:
(1) trouwde, 43 jaar oud, op 13-02-1851 in Zwaag met Trijntje Tijmes Berenpoot, 40 jaar oud. Trijntje is een dochter van Tijmen Beerepoot en Joanna Buys. Zij is gedoopt op 07-06-1810 in Venhuizen. Trijntje is overleden op 09-06-1864 in Zwaag, 54 jaar oud. Trijntje is weduwe van Teunis Ootes (1804-1840), met wie zij trouwde op 08-01-1837 in Zwaag. Trijntje is weduwe van Jan Laan (1818-1849), met wie zij trouwde op 19-01-1843 in Zwaag.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 01-02-1866 in Zwaag met Elisabeth Hofland, 59 jaar oud. Elisabeth is geboren op 25-11-1806 in Hoogkarspel, dochter van Klaas Teunisse Hofland en Trijntje Pieterse Kieftenburg.
IX-t Stijntje Sijm is geboren op 14-04-1809 in Wervershoof, dochter van Pieter Klaasz Sijm en Grietje Cornelis Beers (zie VIII-l). Stijntje is overleden op 26-07-1849 in Wervershoof, 40 jaar oud. Stijntje trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1848 in Wervershoof met Pieter Potter, ongeveer 40 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1808, zoon van Dirk Potter en Aafje Dol.
Beroep:
bouwman (1848)
IX-u Geertje Sijm is geboren in 1824 in Wervershoof, dochter van Pieter Klaasz Sijm en Grietje Cornelis Beers (zie VIII-l). Geertje is overleden in 1862 in Wervershoof, 37 of 38 jaar oud. Geertje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 07-11-1850 in Wervershoof met Maarten Boon, ongeveer 26 jaar oud. Maarten is geboren omstreeks 1824, zoon van Jan Boon en Marijtje Schoof.
Beroep:
bouwman (1850)
IX-v Trijntje Schoenmaker is geboren op 01-04-1817 in Lagedijk, dochter van Jan Jacobsz Schoenmaker en Marijtje Pieters Beers (zie VIII-r). Trijntje is overleden op 21-10-1858 in Hoog en Laag Zwaagdijk, 41 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: volgens Genlias geboren te Hoog- en Laag-Zwaagdijk
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 26-04-1838 in Hoogkarspel met Cornelis Neefjes, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1817 in Hoogkarspel, zoon van Pieter Neefjes en Trijntje Vriend.
IX-w Vrouwtje Prins is geboren omstreeks 1813 in Hoogkarspel, dochter van Jan Cornelisz Prins en Trijntje Pieters Beers (zie VIII-s). Vrouwtje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 21-04-1833 in Hoogkarspel met Cornelis Pool, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1812 in Wervershoof, zoon van Cornelis Pool en Aefje Rooseboom.
IX-x Lijsbeth Prins is geboren op 13-11-1813 in Hoogkarspel, dochter van Jan Cornelisz Prins en Trijntje Pieters Beers (zie VIII-s). Lijsbeth is overleden op 02-11-1852 in Zwaagdijk, 38 jaar oud. Lijsbeth trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1841 in Hoogkarspel met Klaas Commandeur, 28 jaar oud. Klaas is een zoon van Jan Tamisz Commandeur en Aafje Klaas Wognum. Hij is gedoopt op 12-03-1813 in Wognum. Klaas is overleden op 23-11-1859 in Wognum, 46 jaar oud.
Beroep:
landman
IX-y Marijtje Prins is geboren omstreeks 1823 in Hoogkarspel, dochter van Jan Cornelisz Prins en Trijntje Pieters Beers (zie VIII-s). Marijtje:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 25-05-1845 in Hoogkarspel met Cornelis Schipper, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1824 in Hoogkarspel, zoon van Jan Schipper en Kaatje Hofland. Cornelis is overleden vóór 1848, ten hoogste 24 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-05-1848 in Hoog en Laag Zwaagdijk met Jan Schipper, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1820 in Hoogkarspel, zoon van Jan Schipper en Kaatje Hofland.
X-a Kornelis Entius is geboren op 16-05-1843 in Zwaag, zoon van Simon Entius en Geertje Baars (zie IX-d). Kornelis is overleden op 07-01-1886, 42 jaar oud.
Notitie bij Kornelis: ook: Cornelis Encius
Beroep:
landman
Kornelis trouwde, 21 jaar oud, op 27-04-1865 in Blokker met Dieuwertje Schouten, 21 jaar oud. Dieuwertje is geboren op 12-08-1843 in Blokker, dochter van Arien Schouten en Dieuwertje Dekker. Dieuwertje is overleden op 31-01-1882 in Zwaag, 38 jaar oud.
Kind van Kornelis en Dieuwertje:
1 Simon Entius, geboren op 16-07-1866 in Westwoud. Simon is overleden op 04-02-1942, 75 jaar oud.
X-b Simon Entius is geboren omstreeks 1845 in Zwaag, zoon van Simon Entius en Geertje Baars (zie IX-d).
Notitie bij Simon: ook: Entius
Simon trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 19-04-1866 in Blokker met Immetje Kooter, ongeveer 19 jaar oud. Immetje is geboren omstreeks 1847 in Westerblokker, dochter van Jan Kooter en Trijntje Berkhout.
X-c Adrianus Baars is geboren op 19-01-1840 in Opperdoes, zoon van Martinus Baars (zie IX-e) en Dirkje Bart. Adrianus is overleden op 22-12-1916 in Broek op Langendijk, 76 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: ook Arien Baars
Beroep:
arbeider (1867), slachter (1893), slager (1899), tapper, koffiehuishouder (1899)
Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1867 in Hoogwoud met Neeltje Dekker, 28 jaar oud. Neeltje is geboren op 22-06-1838 in Hoogwoud, dochter van Pieter Dekker en Cornelia Bout. Neeltje is overleden op 09-12-1918 in Broek op Langendijk, 80 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Neeltje:
1 Cornelia Baars, geboren op 08-03-1868 in Spanbroek. Volgt XI-a.
2 Martinus Baars, geboren op 31-03-1869 in Spanbroek. Volgt XI-b.
3 Theodora Baars, geboren op 27-04-1870 in Opmeer. Volgt XI-c.
4 Adrianus Baars, geboren op 04-09-1871 in Opmeer. Volgt XI-d.
5 Petrus Baars, geboren op 10-10-1872 in Opmeer. Volgt XI-e.
6 Matthijs Baars, geboren op 27-02-1874 in Opmeer. Matthijs is overleden op 03-06-1875 in Opmeer, 1 jaar oud.
7 Matthijs Baars, geboren op 23-08-1875 in Opmeer. Volgt XI-f.
8 Catharina Baars, geboren op 27-11-1876 in Opmeer. Volgt XI-g.
X-d Aaltje Leek is geboren omstreeks 1854 in Hoogwoud, dochter van Gerrit Leek en Trijntje Baars (zie IX-h). Aaltje trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 03-01-1901 in Hoogwoud met Klaas van Diepen, ongeveer 69 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1832 in Obdam, zoon van Dirk van Diepen en Aeltje Bijvoet. Klaas trouwde voorheen op 29-04-1852 in Hoogwoud met Geertje Klaver (geb. ±1832).
X-e Pieter Leek is geboren op 09-03-1855 in Hoogwoud, zoon van Gerrit Leek en Trijntje Baars (zie IX-h). Pieter is overleden op 29-09-1925 in Obdam, 70 jaar oud. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 26-04-1883 in Hoogwoud met Maartje Schuitemaker, 24 jaar oud. Maartje is geboren op 12-10-1858 in Blokker. Maartje is overleden op 25-10-1929 in Obdam, 71 jaar oud.
X-f Tamis Leek is geboren omstreeks 1857 in Hoogwoud, zoon van Gerrit Leek en Trijntje Baars (zie IX-h). Tamis trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 09-05-1901 in Hoogwoud met Maria Rog, ongeveer 43 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1858 in Spanbroek, dochter van Henricus Rog en Marijtje Pool.
X-g Aaltje Baars is geboren op 26-01-1853 in Opmeer, dochter van Pieter Baars (zie IX-i) en Elisabeth Glas. Aaltje is overleden op 16-05-1918 in Nibbixwoud, 65 jaar oud. Aaltje trouwde, 39 jaar oud, op 27-04-1892 in Opmeer met Pieter Annes, 43 jaar oud. Pieter is geboren op 04-11-1848 in Wieringen, zoon van Jacob Annes en Immetje Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1848. Pieter is overleden op 13-09-1918 in Nibbixwoud, 69 jaar oud.
Notitie bij Pieter: weduwnaar van Gerritje Bleeker
Beroep:
grof- en hoefsmid
X-h Pieter Baars is geboren op 22-09-1854 in Opmeer, zoon van Pieter Baars (zie IX-i) en Elisabeth Glas. Pieter is overleden op 18-08-1914 in Alkmaar, 59 jaar oud.
Beroep:
metselaar
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1880 in Medemblik met Sara van der Meer, 23 jaar oud. Sara is geboren op 22-09-1856 in Medemblik, dochter van Bernardus van der Meer en Wilhelmina Huisman. Sara is overleden op 26-09-1922 in Alkmaar, 66 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Sara:
1 Petrus Bernardus Baars, geboren op 11-06-1881 in Medemblik. Volgt XI-h.
2 Cornelis Baars, geboren op 13-01-1884 in Medemblik. Volgt XI-i.
3 Wilhelmina Baars, geboren op 31-10-1885 in Medemblik. Volgt XI-j.
4 Bernardus Baars, geboren op 14-01-1888 in Medemblik. Volgt XI-k.
5 Elisabeth Baars, geboren op 23-12-1889 in Medemblik. Volgt XI-l.
6 Emma Baars, geboren op 19-03-1892 in Amsterdam. Volgt XI-m.
7 Eva Baars, geboren op 08-04-1895 in Alkmaar. Volgt XI-n.
8 Johanna Veronica Baars, geboren op 26-06-1897 in Alkmaar. Volgt XI-o.
X-i Cornelis Baars is geboren op 18-04-1856 in Opmeer, zoon van Pieter Baars (zie IX-i) en Elisabeth Glas. Cornelis is overleden op 27-06-1937 in Schagen, 81 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: in 1924 wonende in Schagen
Beroep:
koopman (1895), veehandelaar (1920)
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1884 in Opmeer met Grietje Quant, 27 jaar oud. Grietje is geboren op 02-03-1857 in Spanbroek, dochter van Jan Quant en Aagje Brink. Grietje is overleden op 23-12-1936 in Schagen, 79 jaar oud.
Notitie bij Grietje: in 1924 wonende in Schagen
Kinderen van Cornelis en Grietje:
1 Johanna Baars, geboren op 28-06-1885 in Spanbroek. Volgt XI-p.
2 Johannes Baars, geboren op 21-04-1887 in Opmeer. Volgt XI-q.
3 Elisabeth Baars, geboren op 04-01-1889 in Opmeer. Elisabeth is overleden op 26-07-1890 in Hoogwoud, 1 jaar oud.
4 Agatha Baars, geboren op 13-05-1890 in Hoogwoud. Agatha is overleden op 17-06-1891 in Hoogwoud, 1 jaar oud.
5 Petrus Baars, geboren op 21-03-1892 in Hoogwoud. Volgt XI-r.
6 Cornelis Baars, geboren op 12-07-1894 in Hoogwoud. Volgt XI-s.
7 Agatha Baars, geboren op 07-11-1896 in Hoogwoud.
X-j Dieuwertje Baars is geboren op 05-11-1857 in Opmeer, dochter van Pieter Baars (zie IX-i) en Elisabeth Glas. Dieuwertje is overleden op 09-03-1892 in Hoorn, 34 jaar oud. Dieuwertje trouwde, 25 jaar oud, op 27-07-1883 in Hoorn met Peter Kalb, ongeveer 34 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1849 in Baumbach, zoon van Heinrich Kalb en Katharina Gerharz. Peter is overleden op 02-02-1905 in Amsterdam, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Peter: hij hertrouwde in 1893 te Hoorn met Dieuwertje van Westen, weduwe van Jacob Slagter
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Dieuwertje en Peter:
1 Petrus Joseph Kalb, geboren op 10-04-1889 in Hoorn. Volgt XI-t.
2 Hendrik Josef Kalb, geboren omstreeks 1892 in Hoorn. Volgt XI-u.
X-k Grietje Baars is geboren op 29-02-1860 in Opmeer, dochter van Pieter Baars (zie IX-i) en Elisabeth Glas. Grietje is overleden op 22-02-1891 in Wervershoof, 30 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 13-01-1886 in Wervershoof met Pieter Hauwert, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 10-03-1858 in Wervershoof, zoon van Klaas Hauwert en Aafje Buis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1858. Pieter is overleden op 07-05-1932 in Wervershoof, 74 jaar oud.
Notitie bij Pieter: hij hertrouwde in 1891 te Wervershoof met Aafje Sijm; in 1913 wonende te Wervershoof
Beroep:
barbier (1886), landbouwer (1891 en 1913)
X-l Immetje Baars is geboren op 29-02-1860 in Opmeer, dochter van Pieter Baars (zie IX-i) en Elisabeth Glas. Immetje is overleden op 22-10-1925 in Wervershoof, 65 jaar oud. Immetje trouwde, 20 jaar oud, op 01-02-1881 in Opmeer met Doris Jonker, 26 jaar oud. Doris is geboren op 12-02-1854 in Schermerhorn, zoon van Simon Jonker en Suzanna Stelwagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1854. Doris is overleden op 03-01-1912 in Wervershoof, 57 jaar oud.
Notitie bij Doris: bij huwelijk in 1881 wonende te Wervershoof
Beroep:
kleermaker (1881, 1912)
X-m Johannes Baars is geboren op 04-06-1865 in Opmeer, zoon van Pieter Baars (zie IX-i) en Elisabeth Glas. Johannes is overleden op 19-08-1915 in Alkmaar, 50 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Johannes:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 19-06-1895 in Opmeer met Trijntje Brugman, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 15-11-1870 in Schermerhorn, dochter van Hermanus Brugman en Helena Vestering. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1870. Trijntje is overleden op 26-06-1903 in Alkmaar, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 26-05-1904 in Alkmaar met Neeltje Bult, 32 jaar oud. Neeltje is geboren op 10-06-1871 in Bergen (N.H.), dochter van Hendrik Bult en Barbara Beeldman. Neeltje is overleden op 28-01-1922 in Alkmaar, 50 jaar oud. Neeltje trouwde voorheen op 01-06-1898 in Amsterdam met Wilhelmus Kimman.
Notitie bij Neeltje: eerder weduwe van wilhelmus kimman
Kinderen van Johannes en Trijntje:
1 Petrus Hermanus Baars, geboren op 05-05-1896 in Alkmaar. Volgt XI-v.
2 Hermanus Johannes Baars, geboren op 22-07-1898 in Alkmaar. Volgt XI-w.
3 Margaretha Helena Baars, geboren op 24-01-1901 in Alkmaar. Margaretha is overleden op 28-09-1903 in Alkmaar, 2 jaar oud.
4 Johannes Baars, geboren op 23-06-1903 in Alkmaar. Johannes is overleden op 16-09-1903 in Alkmaar, 2 maanden oud.
X-n Antje Baars is geboren op 16-09-1871 in Lutjebroek, dochter van Cornelis Baars (zie IX-n) en Jannetje Bosman. Antje is overleden op 01-03-1957 in Blokker, 85 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 07-10-1897 in Grootebroek met Jan Karsten, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1871 in Blokker, zoon van Johannis Karsten en Johanna Swart.
Beroep:
broodbakker (1926), brood- en koekbakker (1927), tuinder (1932)
Kind van Antje en Jan:
1 Anna Karsten, geboren omstreeks 1901 in Blokker. Anna is overleden op 12-04-1944 in Rosmalen, ongeveer 43 jaar oud.
X-o Hendrik Baars is geboren op 06-10-1873 in Lutjebroek, zoon van Cornelis Baars (zie IX-n) en Jannetje Bosman. Hendrik is overleden op 14-02-1953 in Grootebroek, 79 jaar oud.
Beroep:
schilder
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1902 in Grootebroek met Hillegonda Koomen, 27 jaar oud. Hillegonda is geboren op 05-02-1875 in Grootebroek, dochter van Gerrit Koomen en Geertje Hofland. Hillegonda is overleden op 25-11-1967 in Nootdorp, 92 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Hillegonda:
1 Cornelis Anthonius Baars, geboren op 26-05-1903 in Grootebroek. Cornelis is overleden op 24-11-1903 in Grootebroek, 5 maanden oud.
2 Johanna Baars, geboren op 29-08-1904 in Grootebroek. Johanna is overleden op 21-08-1999, 94 jaar oud. Zij is begraven in Pijnacker.
3 Gerardus Baars, geboren op 11-03-1906 in Grootebroek. Gerardus is overleden op 10-08-1906 in Grootebroek, 4 maanden oud.
4 Geertruida Baars, geboren op 25-05-1907 in Grootebroek.
5 Catharina Baars, geboren op 16-09-1908 in Grootebroek. Catharina is overleden op 15-01-1909 in Grootebroek, 3 maanden oud.
6 Cornelis Baars, geboren op 03-11-1909 in Grootebroek. Volgt XI-x.
7 Gerardus Baars, geboren op 11-01-1912 in Grootebroek. Gerardus is overleden op 18-05-1912 in Grootebroek, 4 maanden oud.
8 Gerardus (Gerrit) Baars, geboren op 01-04-1913 in Grootebroek. Volgt XI-y.
X-p Johanna Beers is geboren op 25-03-1842 in Lutjebroek, dochter van Cornelis Beers (zie IX-o) en Vrouwtje Ruijter. Johanna is overleden op 22-12-1859 in Westwoud, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1859. Johanna trouwde, 17 jaar oud, op 19-05-1859 in Westwoud met Jacob Oud, 21 jaar oud. Jacob is geboren op 01-01-1838 in Westwoud, zoon van Pieter Dircksz Oud en Maartje Koopman. Jacob is overleden op 15-04-1886 in Hoogkarspel, 48 jaar oud. Jacob trouwde later op 11-04-1861 in Westwoud met Sijtje Schaper (geb. 1841). Jacob trouwde later op 11-01-1883 in Hoogkarspel met Geertje Schagen (1831-1895).
Beroep:
landbouwer, bouwman, landman
X-q Aafje Beers is geboren op 06-11-1845 in Lutjebroek, dochter van Cornelis Beers (zie IX-o) en Vrouwtje Ruijter. Aafje is overleden op 04-05-1927 in Grootebroek, 81 jaar oud. Aafje trouwde, 20 jaar oud, op 11-05-1866 in Grootebroek met Simon Jansz Koopman, 23 jaar oud. Simon is geboren op 06-05-1843 in Wervershoof, zoon van Jan Koopman en Dieuwertje Schoenmaker. Simon is overleden op 16-01-1897 in Wervershoof, 53 jaar oud.
Beroep:
landman (1866)
Kind van Aafje en Simon:
1 Simon Koopman, geboren op 21-05-1871 in Wervershoof. Simon is overleden op 06-08-1938 in Obdam, 67 jaar oud.
X-r Jan Rood is geboren omstreeks 1851 in Hoogkarspel, zoon van Jacob Rood en Antje Beers (zie IX-p).
Beroep:
landman
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 03-11-1873 in Westwoud met Grietje Schouten, ongeveer 22 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1851 in Westwoud, dochter van Cornelis Schouten en Trijntje (Catharina) Zeeman.
X-s Ente Beers is geboren op 22-06-1840 in Hoogkarspel, zoon van Pieter Beers (zie IX-q) en Marijtje Vlaar. Ente is overleden op 10-03-1913 in Heemstede, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1913.
Notitie bij Ente: ook Vincentius Beers (op bidprentje); woonde bij overlijden aan de Kerklaan te Heemstede
Beroep:
landbouwer, veehouder
Ente trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1866 in Haarlemmermeer met Johanna Kerkvliet, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 06-05-1846 in Bloemendaal, dochter van Pieter Kerkvliet en Johanna van den Bosch. Johanna is overleden op 21-04-1878 in Haarlemmermeer, 31 jaar oud.
Kinderen van Ente en Johanna:
1 Beers, levenloos geboren zoon, geboren op 03-01-1873 in Haarlemmermeer.
2 Marijtje Beers, geboren op 16-04-1875 in Haarlemmermeer. Volgt XI-z.
3 Johanna Beers, geboren op 14-11-1876 in Haarlemmermeer. Volgt XI-aa.
4 Beers, levenloos geboren dochter, geboren op 20-04-1878 in Haarlemmermeer.
X-t Cornelis Beers is geboren op 30-08-1844 in Hoogkarspel, zoon van Pieter Beers (zie IX-q) en Marijtje Vlaar. Cornelis is overleden op 14-04-1903 in Haarlemmermeer, 58 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Hij erfde uit de boedel van zijn vader de ouderlijke boerderij aan de IJweg op het perceel H-18 in de Haarlemmermeer. Na het overlijden van het tweede geslacht Beers in de Meer, Cornelis Beers in 1903 , waren er nog vier ongehuwde kinderen in huis; de vijfde Petrus Johannes was al in 1901 naar Haarlem vertrokken. De oudste zoon Johannes Petrus trouwde in 1908 en werd bloembollenkweker en verhuisde naar de Kruisweg 1077. De nog overblijvende zoon, Cornelis Vincentius, bleef eerst nog een jaartje als vrijgezel met zijn zusters maar ook na zijn huwelijk in 1909 op de stamboerderij wonen.
Beroep:
landbouwer
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1866 in Haarlemmermeer met Antje Tol, 22 jaar oud. Antje is geboren op 17-02-1844 in Oosthuizen, dochter van Jan Tol en Willempje Molenaar. Antje is overleden op 16-05-1899 in Haarlemmermeer, 55 jaar oud.
Notitie bij Antje: ook Anna Tol
Kinderen van Cornelis en Antje:
1 Marijtje Beers, geboren op 07-01-1867 in Haarlemmermeer. Marijtje is overleden op 17-04-1867 in Haarlemmermeer, 3 maanden oud.
2 Pieter Beers, geboren op 07-01-1867 in Haarlemmermeer. Pieter is overleden op 24-04-1867 in Haarlemmermeer, 3 maanden oud.
Notitie bij Pieter: oud 15 weken
3 Maria Wilhelmina Beers, geboren op 15-03-1868 in Haarlemmermeer. Maria is overleden op 22-06-1878 in Haarlemmermeer, 10 jaar oud.
4 Johannes Petrus Beers, geboren op 02-11-1869 in Haarlemmermeer. Johannes is overleden op 09-08-1870 in Haarlemmermeer, 9 maanden oud.
5 Johannes Petrus Beers, geboren op 07-03-1871 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ab.
6 Petrus Johannes Beers, geboren op 14-02-1873 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ac.
7 Gerardus Petrus Beers, geboren op 28-06-1875 in Haarlemmermeer. Gerardus is overleden op 18-03-1888 in Haarlemmermeer, 12 jaar oud.
8 Cornelius Vincentius Beers, geboren op 17-02-1877 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ad.
9 Wilhelmina Maria Beers, geboren op 10-08-1879 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ae.
10 Vincentius Jacobus Beers, geboren op 31-10-1881 in Haarlemmermeer. Vincentius is overleden op 22-03-1882 in Haarlemmermeer, 4 maanden oud.
11 Jacobus Cornelis Beers, geboren op 31-10-1881 in Haarlemmermeer. Jacobus is overleden op 11-03-1882 in Haarlemmermeer, 4 maanden oud.
12 Maria Wilhelmina (Rie) Beers, geboren op 15-10-1883 in Haarlemmermeer. Volgt XI-af.
X-u Jacobus Beers is geboren op 23-01-1849 in Monnickendam, zoon van Pieter Beers (zie IX-q) en Marijtje Vlaar. Jacobus is overleden op 22-02-1920 in Sandy Hook, Montana, USA, 71 jaar oud. Hij is begraven in Big Sandy, Montana, USA.
Notitie bij Jacobus: ook Jacob; woonde in 1885/87 in de Frans Halsstraat 43 en gedurende 1887/1888 Albert Cuijpstraat 57 te Amsterdam; emigreerde met 2e vrouw op 21-2-1900 naar USA; woonde eerst in Iowa en daarna in Minnesota; bij de census van 1910 verbleef hij bij zoon Adrian en werd hij als weduwnaar vermeld
Beroep:
tapper en slijter, koopman, broodverkoper en winkelier, landbouwer (1878, 1885/88)
Jacobus:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-09-1870 in Sloten (Haarlemmermeer) met Margaretha Kerkvliet, 21 jaar oud. Margaretha is geboren op 26-08-1849 in Bloemendaal, dochter van Pieter Kerkvliet en Johanna van den Bosch. Margaretha is overleden op 07-02-1887 in Amsterdam, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 11-06-1897 in Sloten met Emma Amalie Emilie Stamms, 43 jaar oud. Emma is geboren op 28-04-1854 in Cunnersdorf (D), dochter van Gustav Stamms en Rosina Walter. Emma is overleden vóór 1910 in USA, ten hoogste 56 jaar oud. Emma trouwde voorheen op 01-05-1884 in Amsterdam met Johannes Everhardus van Leuverden (geb. 1817).
Notitie bij Emma: weduwe van Johannes Everhardus van Leuverden
Beroep:
naaister (1884)
Kinderen van Jacobus en Margaretha:
1 Maria (Marie) Beers, geboren op 17-10-1871 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ag.
2 Petrus Beers, geboren op 20-07-1873 in Haarlemmermeer. Petrus is overleden op 04-08-1873 in Haarlemmermeer, 15 dagen oud.
3 Petrus (Pieter) Beers, geboren op 15-01-1875 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ah.
4 Johanna Beers, geboren op 09-10-1876 in Haarlemmermeer. Johanna is overleden op 20-10-1876 in Haarlemmermeer, 11 dagen oud.
5 Adrianus Beers, geboren op 06-01-1878 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ai.
6 Johanna Beers, geboren op 12-04-1882 in Sloten (Amsterdam). Volgt XI-aj.
7 Johanna Anna Beers, geboren op 18-12-1885 in Amsterdam. Johanna is overleden op 31-03-1887 in Amsterdam, 1 jaar oud.
X-v Marijtje Beers is geboren op 09-03-1861 in Haarlemmermeer, dochter van Pieter Beers (zie IX-q) en Elisabeth Stokman. Marijtje is overleden op 19-09-1921 in Haarlemmermeer, 60 jaar oud. Marijtje trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1883 in Haarlemmermeer met Stefanus Granneman, 13 jaar oud. Stefanus is geboren op 12-06-1869 in Haarlemmermeer, zoon van Hermanus Granneman en Cornelia Verheem. Stefanus is overleden op 03-02-1944 in Beverwijk, 74 jaar oud.
Notitie bij Stefanus: ook: Stephanus
Beroep:
landbouwer, arbeider
Kinderen van Marijtje en Stefanus:
1 Elisabeth Granneman, geboren omstreeks 1886 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ak.
2 Cornelis Granneman, geboren op 17-02-1887 in Haarlemmermeer. Cornelis is overleden op 07-05-1887 in Haarlemmermeer, 2 maanden oud.
3 Cornelis Granneman, geboren op 11-07-1890 in Haarlemmermeer. Cornelis is overleden op 12-11-1890 in Haarlemmermeer, 4 maanden oud.
4 Cornelia Granneman, geboren op 02-01-1892 in Haarlemmermeer. Cornelia is overleden.
5 Petrus Johannes Granneman, geboren op 26-10-1893 in Haarlemmermeer. Petrus is overleden op 28-10-1980 in Beverwijk, 87 jaar oud.
Beroep:
groenteventer
6 Anna Maria Granneman, geboren omstreeks 1895 in Haarlemmermeer.
7 Cornelis Vincentius Jacobus Granneman, geboren op 30-03-1897 in Haarlemmermeer. Cornelis is overleden op 14-09-1987 in Haarlem, 90 jaar oud. Hij is begraven in Bennebroek.
8 Theodora Granneman, geboren op 13-12-1898 in Haarlemmermeer. Theodora is overleden op 16-06-1991 in Heel (L), 92 jaar oud.
9 Alida Maria Granneman, geboren op 10-09-1900. Volgt XI-al.
X-w Johannes Beers is geboren op 28-02-1862 in Haarlemmermeer, zoon van Pieter Beers (zie IX-q) en Elisabeth Stokman. Johannes is overleden op 11-11-1924 in Zuid-Scharwoude, 62 jaar oud.
Beroep:
melkboer, cafehouder "De Schelle Vis" Zuid-Scharwoude
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 01-03-1889 in Sloten met Margaretha Huiberts, 26 jaar oud. Margaretha is geboren op 22-02-1863 in Wognum, dochter van Dirk Jansz Huiberts en Trijntje Stam. Margaretha is overleden op 17-11-1932 in Heerhugowaard, 69 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Grietje Huibers
Kinderen van Johannes en Margaretha:
1 Elisabeth Catharina Beers, geboren op 07-03-1890 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op 09-02-1972 in Nuland, 81 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: sinds 1908 lid van de congregatie van de zusters van St. Jozefoord als zuster Pacifica
Beroep:
kloosterzuster
2 Theodorus Petrus Beers, geboren op 12-06-1891 in Amsterdam. Volgt XI-am.
3 Petrus Theodorus Beers, geboren op 08-04-1893 in Amsterdam. Petrus is overleden op 28-11-1971 in Heerhugowaard, 78 jaar oud.
Beroep:
tuinbouwer (1929)
4 Franciscus Anthonius Beers, geboren op 08-05-1894 in Amsterdam. Franciscus is overleden op 19-06-1964 in Weert, 70 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: geprofest 15-8-1914 te Maastricht als broeder Claudius
Beroep:
kloosterbroeder
X-x Adrianus Beers is geboren op 12-06-1864 in Haarlemmermeer, zoon van Pieter Beers (zie IX-q) en Elisabeth Stokman. Adrianus is overleden op 14-01-1924 in Haarlemmermeer, 59 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 21-11-1894 in Haarlemmermeer met Catharina Brouwer, 31 jaar oud. Catharina is geboren op 25-07-1863 in Heemstede, dochter van Gerardus Brouwer en Willemina Driessen. Catharina is overleden op 16-03-1945 in Heemstede, 81 jaar oud. Catharina trouwde later na 1924 met Cornelis Johannes Heemstede.
Kinderen van Adrianus en Catharina:
1 Elisabeth Wilhelmina Beers, geboren op 18-08-1895 in Haarlemmermeer. Volgt XI-an.
2 Gerardus Petrus Beers, geboren op 29-06-1899 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ao.
3 Willemina Beers, geboren op 14-07-1900 in Haarlemmermeer. Willemina is overleden op 14-12-1900 in Haarlemmermeer, 5 maanden oud.
X-y Eduardus Wilhelmus Beers is geboren op 13-10-1865 in Haarlemmermeer, zoon van Pieter Beers (zie IX-q) en Elisabeth Stokman. Eduardus is overleden op 03-06-1950 in Veghel, 84 jaar oud.
Notitie bij Eduardus: 1941 vertrekt naar Veghel
Beroep:
Tapper, Winkelier, koffiehuishouder
Eduardus trouwde, 28 jaar oud, op 04-04-1894 in Haarlem met Maria van Leeuwen, 34 jaar oud. Maria is geboren op 26-10-1859 in Haarlem, dochter van Johannes van Leeuwen en Cornelia Graaman. Maria is overleden op 15-12-1929 in Erp, 70 jaar oud.
Kinderen van Eduardus en Maria:
1 Petrus Anthonius Beers, geboren op 23-09-1895 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ap.
2 Cornelia Alida Maria Beers, geboren op 29-10-1896 in Haarlemmermeer. Cornelia is overleden op 30-07-1913 in Haarlemmermeer, 16 jaar oud.
3 Beers, levenloos geboren kind, geboren op 24-09-1898 in Haarlemmermeer.
4 Johannes Anthonius Beers, geboren op 29-07-1899 in Haarlemmermeer. Johannes is overleden op 07-08-1899 in Haarlemmermeer, 9 dagen oud.
X-z Jan Beers is geboren op 24-10-1852 in Beemster, zoon van Cornelis Beers (zie IX-r) en Trijntje Kat. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1852. Jan is overleden op 12-11-1930 in ’s-Hertogenbosch, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1930. Hij is begraven op 15-11-1930 in Beemster.
Notitie bij Jan: in 1878 vertrokken naar Westzaan; in 1884 van Westzaan naar Graftermeer; 1886 intrek boerderij Loeffendijk aan de Noorddijk C 182; nu Noorddijk 2; in 1900 kocht hij "Buitenrust" met erf, schuur, moestuin en weiland aan de Volgerweg nu nr 20; op 15-9-1904 vertrokken naar Den Bosch
Beroep:
veehouder
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1879 in Beemster met Vrouwtje de Haan, 22 jaar oud. Vrouwtje is geboren op 13-02-1857 in Hoogkarspel, dochter van Klaas de Haan en Jantje Karsten. Vrouwtje is overleden op 15-05-1927 in Beemster, 70 jaar oud.
Notitie bij Vrouwtje: ook Veronica de Haan; bij geboorte-aangifte en huwelijk en bij overlijden vermeld als Vrouwtje de Haan; bij huwelijk woonachtig in de Beemster
Beroep:
veehoudster, landbouwster (1904)
Kinderen van Jan en Vrouwtje:
1 Cornelis Beers, geboren op 20-04-1880 in Westzaan. Cornelis is overleden op 13-08-1880 in Westzaan, 3 maanden oud.
2 Nicolaas Beers, geboren op 08-09-1881 in Westzaan. Volgt XI-aq.
3 Catharina Johanna Beers, geboren op 26-06-1890 in Beemster. Volgt XI-ar.
4 Cornelis Johannes Beers, geboren op 25-09-1893 in Beemster. Volgt XI-as.
5 Petrus Johannes (Piet) Beers, geboren op 23-07-1897 in Beemster. Volgt XI-at.
6 Johannes Petrus Beers, geboren op 17-01-1904 in Beemster. Johannes is overleden op 06-03-1938 in ’s-Hertogenbosch, 34 jaar oud.
XI-a Cornelia Baars is geboren op 08-03-1868 in Spanbroek, dochter van Adrianus Baars (zie X-c) en Neeltje Dekker. Cornelia is overleden op 14-04-1938 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: in 1891 en 1920 Neeltje Baars; in 1920 weduwe van Jelle Hemkes
Cornelia:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-06-1896 in Amsterdam met Jelle Hemkes, 37 jaar oud. Jelle is geboren op 29-09-1858 in Franeker, zoon van Hendrik Klases Hemkes en Aaltje Fokkes Kamstra. Jelle is overleden vóór 1920, ten hoogste 62 jaar oud.
Beroep:
Werkman (1896)
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 01-09-1920 in Amsterdam met Hendrik van Raan, 55 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-09-1864 in Amsterdam, zoon van Johannes (Jan) van Raan en Catharina Clara Margaretha Reiman. Hendrik is overleden op 07-03-1954 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Kind van Cornelia uit onbekende relatie:
1 Cornelia Baars, geboren op 06-04-1891 in Spanbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1891.
Notitie bij Cornelia: dit kind is erkend door Jelle Hemkes te Amsterdam bij akte verleden ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand op 27-1-1904
XI-b Martinus Baars is geboren op 31-03-1869 in Spanbroek, zoon van Adrianus Baars (zie X-c) en Neeltje Dekker. Martinus is overleden op 10-01-1950 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Beroep:
marinier, bleeker, sjouwer, los werkman
Martinus trouwde, 44 jaar oud, op 20-08-1913 in Amsterdam met Margaretha Elisabeth Hubner, 51 jaar oud. Margaretha is geboren op 05-11-1861 in Amsterdam, dochter van Johann Heinrich Hubner en Jacoba Johanna Stijger. Margaretha is overleden op 14-02-1945 in Amsterdam, 83 jaar oud.
XI-c Theodora Baars is geboren op 27-04-1870 in Opmeer, dochter van Adrianus Baars (zie X-c) en Neeltje Dekker. Theodora is overleden op 27-12-1940 in Leiden, 70 jaar oud.
Notitie bij Theodora: in 1917 woonachtig in de Haarlemmermeer
Theodora trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1893 in Spanbroek met Jacob de Boer, 21 jaar oud. Jacob is geboren op 30-11-1871 in Hoogwoud, zoon van Jan de Boer en Grietje Sijm. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1871. Jacob is overleden op 19-09-1948 in Leiden, 76 jaar oud.
Notitie bij Jacob: in 1917 tuinder woonachtig in de Haarlemmermeer
Beroep:
landbouwer
Kind van Theodora en Jacob:
1 Pietertje de Boer, geboren op 17-10-1908 in Broek op Langendijk.
XI-d Adrianus Baars is geboren op 04-09-1871 in Opmeer, zoon van Adrianus Baars (zie X-c) en Neeltje Dekker. Adrianus is overleden op 16-10-1942 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Beroep:
slager (1894), (kleer)bleeker, reiziger, zeeman, arbeider
Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op 06-06-1894 in Nieuwer-Amstel met Geertruida Altenkirch, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op 26-07-1866 in Zwolle, dochter van Matthias Altenkirch en Anna Elisabeth Juliana Hemmerlé (Hommerlee). Geertruida is overleden op 01-07-1898 in Hoorn, 31 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: weduwe van Gerardus Hendrikus Johannes Verwoerd
Beroep:
Wasvrouw (1894)
Kinderen van Adrianus en Geertruida:
1 Cornelia Theodora Elisabeth Baars, geboren op 25-09-1894 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-a.
2 Elisabeth Juliana Catharina Baars, geboren op 16-08-1896 in Hoorn. Volgt XII-b.
XI-e Petrus Baars is geboren op 10-10-1872 in Opmeer, zoon van Adrianus Baars (zie X-c) en Neeltje Dekker. Petrus is overleden op 14-01-1961 in Amsterdam, 88 jaar oud.
Notitie bij Petrus: bij huwelijk in 1901 erkend een kind
Beroep:
kassiersbediende (1901), brievenbesteller (1918), buffetchef (1923), kellner (1832), reiziger bij "Singer", ijsventer
Petrus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 04-04-1901 in Amsterdam met Grietje Schoone, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 08-07-1927 in Amsterdam (scheiding). Grietje is geboren op 13-04-1869 in Zaandijk, dochter van Cornelis Schoone en Grietje Goede.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 28-12-1932 in Haarlemmermeer met Rensje Molenaar, 30 jaar oud. Rensje is geboren op 19-08-1902 in Haarlemmermeer, dochter van Adrianus Robijn Molenaar en Grietje Roos. Rensje is overleden op 27-07-1939 in Amsterdam, 36 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Grietje:
1 Karel Lodewijk Baars, geboren op 29-07-1892 in Amsterdam. Volgt XII-c.
2 Adrianus Cornelis Petrus Baars, geboren op 30-09-1903 in Amsterdam. Volgt XII-d.
Kinderen van Petrus en Rensje:
3 Rensje Baars, geboren op 12-04-1933 in Amsterdam.
4 Petronella Baars, geboren op 21-10-1937 in Amsterdam.
XI-f Matthijs Baars is geboren op 23-08-1875 in Opmeer, zoon van Adrianus Baars (zie X-c) en Neeltje Dekker. Matthijs is overleden op 29-05-1954 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Beroep:
schilder (1899), huisschilder 1922), koffiehuishouder
Matthijs trouwde, 23 jaar oud, op 01-02-1899 in Purmerend met Hillegonda Johanna Angelica Rijkenberg, 24 jaar oud. Hillegonda is geboren op 26-01-1875 in Purmerend, dochter van Georgius Johannes Rijkenberg en Catharina Liet. Hillegonda is overleden op 16-05-1965 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Beroep:
melkslijtster (1922)
Kind van Matthijs en Hillegonda:
1 Johannes George Baars, geboren op 11-12-1899 in Amsterdam. Volgt XII-e.
XI-g Catharina Baars is geboren op 27-11-1876 in Opmeer, dochter van Adrianus Baars (zie X-c) en Neeltje Dekker. Catharina is overleden op 10-02-1962 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Notitie bij Catharina: in 1931 woonachtig in Enschede
Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 29-09-1899 in Hoorn met Frans Swidde, 20 jaar oud. Frans is geboren op 20-05-1879 in Hoorn, zoon van Everwijn Swidde en Susanna Roggeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1879. Frans is overleden op 10-09-1968 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Notitie bij Frans: in 1931 woonachtig in Enschede; musicus, fotograaf, handelaar in teken benodigdheden; Werkzame periode 1912
actief als fotograaf

Werkzaam in Hoorn (Noord-Holland) 1918, tot 1918; musicus en muziek leraar te Hoorn, en ca. 1912 fotograaf te Hoorn
Enschede 1918 - 1932 violist
Amsterdam 1932 - 1968 handelaar in tekenmateriaal
Beroep:
muzikant (1899), muziekonderwijzer, musicus (1931)
Kind van Catharina en Frans:
1 Susanna Alida Swidde, geboren omstreeks 1900 in Hoorn (NH). Volgt XII-f.
XI-h Petrus Bernardus Baars is geboren op 11-06-1881 in Medemblik, zoon van Pieter Baars (zie X-h) en Sara van der Meer. Petrus is overleden op 01-11-1927 in Den Helder, 46 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
Petrus trouwde, 29 jaar oud, op 17-08-1910 in Alkmaar met Maria Catharina Rijper, 23 jaar oud. Maria is geboren op 19-03-1887 in Alkmaar, dochter van Arie Rijper en Maria van Baar. Maria is overleden op 10-06-1956 in Alkmaar, 69 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Maria:
1 Petrus Adrianus Baars, geboren op 19-05-1911 in Alkmaar. Volgt XII-g.
2 Adrianus Cornelis Baars, geboren op 11-06-1912 in Alkmaar. Adrianus is overleden op 26-05-1914 in Alkmaar, 1 jaar oud.
3 Cornelis Baars, geboren op 04-12-1913 in Alkmaar. Volgt XII-h.
4 Adrianus Baars, geboren op 03-02-1915 in Alkmaar. Volgt XII-i.
5 Bernardus Baars, geboren op 19-10-1916 in Alkmaar. Volgt XII-j.
6 Maria Baars, geboren op 13-12-1918 in Den Helder. Volgt XII-k.
7 Johannes Baars, geboren op 21-01-1923 in Den Helder. Volgt XII-l.
8 Anthonius Baars, geboren op 05-08-1925 in Den Helder. Volgt XII-m.
XI-i Cornelis Baars is geboren op 13-01-1884 in Medemblik, zoon van Pieter Baars (zie X-h) en Sara van der Meer. Cornelis is overleden op 11-03-1934 in Alkmaar, 50 jaar oud.
Beroep:
winkelier (1929), koopman (1934), dekknecht, brandwacht (1914), hofmeester, reiziger
Cornelis:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-04-1909 in Utrecht met Esther Haarsma, 21 jaar oud. Esther is geboren op 15-12-1887 in Scharl, Hemelumer Oldeferd, (Fr.), dochter van Uilke Haarsma en Antje Roodhof. Esther is overleden op 01-12-1912 in Amsterdam, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1914 in Alkmaar met Elisabeth Maria Brinkman, 34 jaar oud. Elisabeth is geboren op 01-11-1879 in Medemblik, dochter van Johannes Brinkman en Brigitta Bakker. Elisabeth is overleden op 03-06-1940 in Alkmaar, 60 jaar oud.
Kind van Cornelis en Esther:
1 Anna Catharina Baars, geboren in 1910. Anna is overleden op 09-12-1910 in Utrecht, geen jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
2 Sara Brigitta Maria Baars, geboren op 05-06-1915 in Alkmaar. Volgt XII-n.
3 Brigitta Ester Baars, geboren op 12-12-1918 in Alkmaar. Brigitta is overleden op 03-04-1919 in Alkmaar, 3 maanden oud.
4 Esther Brigitta Maria Baars, geboren op 25-10-1920 in Alkmaar. Volgt XII-o.
XI-j Wilhelmina Baars is geboren op 31-10-1885 in Medemblik, dochter van Pieter Baars (zie X-h) en Sara van der Meer. Wilhelmina is overleden op 07-04-1948 in Alkmaar, 62 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 07-04-1910 in Alkmaar met Johannes Brakenhoff, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 30-05-1879 in Alkmaar, zoon van Cornelis Brakenhoff en Jannetje Boots. Johannes is overleden op 16-08-1942 in Alkmaar, 63 jaar oud.
Beroep:
melkventer in Alkmaar
Kinderen van Wilhelmina en Johannes:
1 Cornelis Brakenhoff, geboren op 23-11-1910 in Amsterdam.
2 Sara Johanna Brakenhoff, geboren op 27-06-1914 in Amsterdam.
3 Johanna Anthonia Brakenhoff, geboren op 13-06-1915 in Amsterdam.
XI-k Bernardus Baars is geboren op 14-01-1888 in Medemblik, zoon van Pieter Baars (zie X-h) en Sara van der Meer. Bernardus is overleden op 24-11-1960 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Bernardus trouwde, 29 jaar oud, op 05-09-1917 in Alkmaar met Eelkje Daleman, 24 jaar oud. Eelkje is geboren op 06-07-1893 in Rotterdam, dochter van Bouke Jan Daleman en Maria Catharina Ackermans. Eelkje is overleden op 28-11-1982, 89 jaar oud. Zij is begraven in Ridderkerk.
Kinderen van Bernardus en Eelkje:
1 Petrus Maria Baars, geboren op 22-06-1918 in St. Pancras.
Beroep:
schilder
2 Bouke Jan Baars, geboren op 09-08-1919 in Koedijk. Bouke is overleden op 18-08-2002, 83 jaar oud. Hij is begraven in Oudenbosch.
Beroep:
Pakhuiskecht
3 Bernardus Baars, geboren op 18-08-1920 in Koedijk. Volgt XII-p.
4 Jozef Baars, geboren op 16-11-1921 in Alkmaar.
5 Maria Catharina Baars, geboren op 07-09-1923 in Alkmaar. Volgt XII-q.
6 Sara Baars, geboren op 06-04-1925 in Alkmaar. Volgt XII-r.
7 Anthonius Baars, geboren omstreeks 1927 in Alkmaar. Anthonius is overleden op 22-09-1944 in Eibergen, ongeveer 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1954.
Notitie bij Anthonius: aangifte van overlijden op 3 juli 1954 akte 55 ingeschreven en door de commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermisten vanwege de minister van justitie gedane schriftelijke aangifte waaruit blijkt dat op 22 september 1944 in Nederland is overleden Baars, Antonius, oud 17 jaar geboren te Alkmaar en wonende te Eibergen
Beroep:
huisschildersknecht
8 Elisabeth Maria (Elie) Baars, geboren op 13-12-1928 in Alkmaar. Volgt XII-s.
9 Theresia Baars, geboren op 01-04-1930 in Alkmaar.
10 Petronella Baars, geboren op 26-11-1931 in Alkmaar.
11 Wilhelmina Maria Baars, geboren op 07-05-1936 in Alkmaar.
XI-l Elisabeth Baars is geboren op 23-12-1889 in Medemblik, dochter van Pieter Baars (zie X-h) en Sara van der Meer. Elisabeth trouwde, 29 jaar oud, op 05-11-1919 in Alkmaar met Hendrik Borgman, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-05-1892 in Amsterdam, zoon van Hendrik Borgman en Neeltje Elisabeth Bremeke. Hendrik is overleden op 07-05-1952 in Alkmaar, 59 jaar oud.
Beroep:
boekdrukker, melkventer, rangeerder Ned Spoorwegen, onderladingmeester spoorwegen (1952)
XI-m Emma Baars is geboren op 19-03-1892 in Amsterdam, dochter van Pieter Baars (zie X-h) en Sara van der Meer. Emma is overleden op 01-06-1959 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Emma trouwde, 30 jaar oud, op 29-11-1922 in Rotterdam met Jacob Sijpesteijn, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 25-10-1895 in Rotterdam, zoon van Pieter Sijpesteijn en Dirkje Lems. Jacob is overleden op 05-05-1948 in Rotterdam, 52 jaar oud.
XI-n Eva Baars is geboren op 08-04-1895 in Alkmaar, dochter van Pieter Baars (zie X-h) en Sara van der Meer. Eva is overleden op 17-10-1961 in Alkmaar, 66 jaar oud. Eva trouwde, 27 jaar oud, op 28-12-1922 in Alkmaar met Adrianus Johannes Pannekeet, 27 jaar oud. Adrianus is geboren op 01-01-1895 in Alkmaar, zoon van Wilhelmus Leonardus Pannekeet en Wilhelmina Nijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1895.
Beroep:
reiziger bij "Singer", ijsventer
XI-o Johanna Veronica Baars is geboren op 26-06-1897 in Alkmaar, dochter van Pieter Baars (zie X-h) en Sara van der Meer. Johanna is overleden op 17-05-1974 in Alkmaar, 76 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1929 in Alkmaar met Klaas Rood, 37 jaar oud. Klaas is geboren op 07-10-1891 in Edam, zoon van Nicolaas Rood en Aaltje Stavenuiter. Klaas is overleden op 03-09-1982 in Alkmaar, 90 jaar oud.
Beroep:
koopman (1929), oliehandelaar
XI-p Johanna Baars is geboren op 28-06-1885 in Spanbroek, dochter van Cornelis Baars (zie X-i) en Grietje Quant. Johanna is overleden op 22-09-1972 in Beverwijk, 87 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1909 in Heerhugowaard met Cornelis Bruin, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-02-1881 in Heerhugowaard, zoon van Cornelis Bruin en Brechtje Bleeker. Cornelis is overleden op 21-06-1964 in Beverwijk, 83 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
XI-q Johannes Baars is geboren op 21-04-1887 in Opmeer, zoon van Cornelis Baars (zie X-i) en Grietje Quant. Johannes is overleden op 08-02-1960 in Schagen, 72 jaar oud.
Beroep:
koopman, veehandelaar
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 14-11-1913 in Schagen met Anna Maria Kroone, 25 jaar oud. Anna is geboren op 17-03-1888 in Schagen, dochter van Tijs Kroone en Johanna Gielens. Anna is overleden op 24-11-1970 in Schagen, 82 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Anna:
1 Cornelis Matthijs Baars, geboren op 03-12-1916 in Schagen. Volgt XII-t.
2 Michael Matthijs Baars, geboren op 02-03-1918 in Schagen. Michael is overleden op 22-08-1997, 79 jaar oud. Hij is begraven in Alkmaar.
3 Petrus Johannes Baars, geboren op 25-08-1920 in Schagen.
4 Matthijs Johannes (Thijs) Baars, geboren op 07-07-1922 in Schagen. Volgt XII-u.
5 Johannes Gerardus Baars, geboren op 25-03-1926 in Schagen.
XI-r Petrus Baars is geboren op 21-03-1892 in Hoogwoud, zoon van Cornelis Baars (zie X-i) en Grietje Quant. Petrus is overleden op 05-06-1953 in Schagen, 61 jaar oud.
Beroep:
Cafehouder
Petrus trouwde, 32 jaar oud, op 21-10-1924 in Schagen met Suzanna Geertruida Snaas, 20 jaar oud. Suzanna is geboren op 02-06-1904 in Schagen. Suzanna is overleden op 16-02-1995 in Schagen, 90 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Suzanna:
1 Cornelis Nicolaas Baars, geboren op 23-12-1925 in Schagen. Volgt XII-v.
2 Anna Margaretha Baars, geboren op 13-08-1928 in Schagen.
3 Margaretha Baars, geboren op 01-11-1929 in Schagen. Volgt XII-w.
4 Nicolaas Petrus Baars, geboren op 12-10-1935 in Schagen.
5 Petrus Johannes Baars, geboren op 13-01-1937 in Schagen.
6 Suzanna Cornelia Baars, geboren op 15-03-1942 in Schagen.
XI-s Cornelis Baars is geboren op 12-07-1894 in Hoogwoud, zoon van Cornelis Baars (zie X-i) en Grietje Quant. Cornelis is overleden op 12-02-1977 in Schagen, 82 jaar oud.
Beroep:
slager, veehouder en -handelaar
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 29-09-1920 in Schagen met Anna Overtoom, 25 jaar oud. Anna is geboren op 10-01-1895 in Haarlem, dochter van Theodorus Overtoom en Aaltje Glas. Anna is overleden op 27-11-1973 in Schagen, 78 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Cornelis Theodorus Baars, geboren op 14-08-1923 in Schagen.
2 Theodorus Maria Baars, geboren op 29-01-1927 in Schagen. Volgt XII-x.
3 Anthonia Maria Baars, geboren op 30-06-1930 in Schagen. Volgt XII-y.
4 Johannes Emanuel Baars, geboren op 25-12-1931 in Schagen.
5 Margaretha Alida Baars, geboren op 25-07-1933 in Schagen. Volgt XII-z.
6 Petrus Anthonius Baars, geboren op 01-01-1935 in Schagen. Volgt XII-aa.
7 Joseph Maria Baars, geboren op 16-05-1936 in Schagen. Volgt XII-ab.
XI-t Petrus Joseph Kalb is geboren op 10-04-1889 in Hoorn, zoon van Peter Kalb en Dieuwertje Baars (zie X-j).
Beroep:
telegrambesteller
Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 22-07-1915 in Hoorn met Alida Sophia van Bockxmeer, 27 jaar oud. Alida is geboren op 21-01-1888 in Hoorn, dochter van Bernardus Jacobs van Bockxmeer en Johanna van den Berg.
XI-u Hendrik Josef Kalb is geboren omstreeks 1892 in Hoorn, zoon van Peter Kalb en Dieuwertje Baars (zie X-j).
Beroep:
arbeider (1921), landbouwer
Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 03-05-1917 in Bemmel met Johanna Antonia Alofs, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1893 in Bemmel, dochter van Theodorus Alofs en Johanna Kuipers.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Johanna Kalb, geboren in 1921. Johanna is overleden op 24-08-1921 in Elst, geen jaar oud.
2 Johanna Divera Maria Kalb, geboren omstreeks 1923 in Elst. Johanna is overleden op 24-01-1926 in Bemmel, ongeveer 3 jaar oud.
3 Kalb, levenloos geboren zoon, geboren op 20-04-1928 in Bemmel.
4 Kalb, levenloos geboren kind, geboren op 28-12-1932 in Bemmel.
XI-v Petrus Hermanus Baars is geboren op 05-05-1896 in Alkmaar, zoon van Johannes Baars (zie X-m) en Trijntje Brugman. Petrus is overleden op 25-12-1965 in Eindhoven, 69 jaar oud.
Beroep:
bouwkundig opzichter
Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 08-12-1921 in Alkmaar met Petronella Antonia Stroomer, 26 jaar oud. Petronella is geboren op 09-04-1895 in Amsterdam, dochter van Doris Stroomer en Wilhelmina Sijbecarspel. Petronella is overleden op 19-05-1983 in Eindhoven, 88 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Petronella:
1 Catharina Cornelia Baars, geboren op 15-10-1922 in Alkmaar. Catharina is overleden op 31-10-1922 in Alkmaar, 16 dagen oud.
2 Theodora Catharina Baars, geboren op 17-07-1924 in Alkmaar. Volgt XII-ac.
3 Johannes Theodorus Theresia Baars, geboren op 22-07-1928 in Alkmaar. Volgt XII-ad.
4 Catharina Wilhelmina Baars, geboren op 20-02-1932 in Eindhoven. Volgt XII-ae.
5 Petrus Hermanus Baars, geboren op 28-07-1936 in Eindhoven. Volgt XII-af.
XI-w Hermanus Johannes Baars is geboren op 22-07-1898 in Alkmaar, zoon van Johannes Baars (zie X-m) en Trijntje Brugman. Hermanus is overleden op 09-10-1988 in Soest, 90 jaar oud.
Beroep:
boekbinder
Hermanus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 07-01-1926 in Alkmaar met Catharina Clasina Pieket, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 27-02-1902 in Alkmaar, dochter van Nicolaus Pieket en Anna Pater. Catharina is overleden op 07-09-1957 in Leiden, 55 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 30-01-1959 in Haarlem met Alida Maria Francisca Olgers, 59 jaar oud. Alida is geboren op 06-05-1899 in Amsterdam. Alida is overleden op 07-11-1986 in Soest, 87 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Catharina:
1 Johannes Nicolaas Maria Baars, geboren op 31-05-1928 in Alkmaar. Volgt XII-ag.
2 Anna Catharina Baars, geboren op 09-05-1931 in Leiden. Volgt XII-ah.
XI-x Cornelis Baars is geboren op 03-11-1909 in Grootebroek, zoon van Hendrik Baars (zie X-o) en Hillegonda Koomen.
Beroep:
schilder
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 03-11-1938 in Grootebroek met Divera Maria Kaagman, 24 jaar oud. Divera is geboren op 21-05-1914 in Grootebroek, dochter van Jan Kaagman en Bregje Deen. Divera is overleden op 11-07-2000 in Haarlem, 86 jaar oud.
XI-y Gerardus (Gerrit) Baars is geboren op 01-04-1913 in Grootebroek, zoon van Hendrik Baars (zie X-o) en Hillegonda Koomen. Gerrit is overleden op 16-10-1999 in Grootebroek, 86 jaar oud. Hij is begraven op 19-10-1999 in Grootebroek.
Beroep:
schilder
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 03-04-1940 in Grootebroek met Emerentia Christina Bakker, 27 jaar oud. Emerentia is geboren op 19-01-1913 in Grootebroek, dochter van Volkerts Bakker en Veronica Entius. Emerentia is overleden op 13-04-1993 in Grootebroek, 80 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Emerentia:
1 Elisabeth Emerentia Baars.
2 Gerard Simon Maria Baars, geboren op 28-01-1951 in Grootebroek. Volgt XII-ai.
XI-z Marijtje Beers is geboren op 16-04-1875 in Haarlemmermeer, dochter van Ente Beers (zie X-s) en Johanna Kerkvliet. Marijtje is overleden op 11-02-1961 in Haarlemmermeer, 85 jaar oud.
Notitie bij Marijtje: ook Maria Beers
Marijtje trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1898 in Sloten (NH) met Johannes Jacobus Koeckhoven, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 30-03-1870 in Haarlemmermeer, zoon van Waltherus Koeckhoven en Antje Dorbeck. Johannes is overleden op 09-05-1922 in Haarlem, 52 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
XI-aa Johanna Beers is geboren op 14-11-1876 in Haarlemmermeer, dochter van Ente Beers (zie X-s) en Johanna Kerkvliet. Johanna is overleden op 17-12-1934 in Haarlemmermeer, 58 jaar oud. Zij is begraven in RK begraafplaats Lijnden. Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 29-04-1908 in Haarlemmermeer met Johannes Theodorus Schrama, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 02-05-1872 in Haarlemmermeer, zoon van Petrus Schrama en Johanna Verheem. Johannes is overleden op 27-06-1958 in Haarlemmermeer, 86 jaar oud. Hij is begraven in RK begraafplaats Lijnden.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Petrus Stephanus Schrama, geboren op 05-01-1913 in Haarlemmermeer. Petrus is overleden op 12-11-1913 in Haarlemmermeer, 10 maanden oud.
2 Vincentius Johannes Schrama, geboren op 16-11-1913 in Haarlemmermeer.
3 Petrus Stephanus Schrama, geboren op 15-03-1916 in Haarlemmermeer. Petrus is overleden op 10-04-1986 in Haarlem, 70 jaar oud.
XI-ab Johannes Petrus Beers is geboren op 07-03-1871 in Haarlemmermeer, zoon van Cornelis Beers (zie X-t) en Antje Tol. Johannes is overleden op 01-11-1951 in Haarlemmermeer, 80 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Johannes trouwde, 37 jaar oud, op 07-05-1908 met Margaretha Maria van der Geest, 28 jaar oud. Margaretha is geboren op 29-10-1879 in Haarlemmermeer, dochter van Cornelis Petrus van der Geest en Maria Zwetsloot. Margaretha is overleden op 22-12-1965 in Haarlem, 86 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Margaretha:
1 Anna Maria Thecla Beers, geboren op 02-06-1909 in Haarlem. Anna is overleden op 09-10-1998 in Hoofddorp, 89 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats.
2 Cornelis Petrus Simon Beers, geboren op 14-02-1911 in Haarlemmermeer. Volgt XII-aj.
3 Petrus Cornelis Beers, geboren op 17-06-1912 in Haarlemmermeer. Volgt XII-ak.
4 Johannes Petrus Beers, geboren op 04-07-1914 in Haarlemmermeer. Johannes is overleden op 10-03-1969 in Haarlem, 54 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats.
5 Maria Anna (Rie) Beers, geboren op 25-10-1915 in Haarlemmermeer. Volgt XII-al.
6 Margaretha Maria Anna Beers, geboren op 01-01-1918 in Haarlemmermeer. Volgt XII-am.
7 Wilhelmus Cornelis Beers, geboren op 05-05-1920 in Haarlemmermeer. Wilhelmus is overleden op 14-01-1945 in Haarlem, 24 jaar oud.
XI-ac Petrus Johannes Beers is geboren op 14-02-1873 in Haarlemmermeer, zoon van Cornelis Beers (zie X-t) en Antje Tol. Petrus is overleden op 04-03-1925 in Haarlem, 52 jaar oud. Hij is begraven in Beverwijk (RK begraafplaats).
Notitie bij Petrus: bij overlijden wonende te Wijk aan Zee en Duin
Beroep:
landbouwer (1901), schilder (1922, 1925)
Petrus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 05-06-1901 in Haarlemmermeer met Thecla Beemsterboer, 22 jaar oud. Thecla is geboren op 02-09-1878 in Haarlemmermeer, dochter van Jacob Beemsterboer en Grietje Oudejans. Thecla is overleden op 23-06-1918 in Haarlemmermeer, 39 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 18-10-1922 in Uitgeest met Maria Vonk, 43 jaar oud. Maria is geboren op 03-10-1879 in Uitgeest, dochter van Jan Vonk en Grietje Blank. Maria is overleden op 22-04-1960 in Utrecht, 80 jaar oud. Zij is begraven in Beverwijk (RK begraafplaats).
Kinderen van Petrus en Thecla:
1 Cornelis Jacobus Beers, geboren op 21-07-1902 in Haarlem. Cornelis is overleden op 10-08-1902 in Haarlem, 20 dagen oud.
2 Cornelis Jacobus Beers, geboren op 08-09-1903 in Haarlem. Volgt XII-an.
3 Margaretha Anna (Gré) Beers, geboren op 17-03-1905 in Heemstede. Volgt XII-ao.
4 Anna Margaretha Beers, geboren op 30-07-1906 in Heemstede. Volgt XII-ap.
5 Maria Wilhelmina Beers, geboren op 08-10-1909 in Heemstede. Volgt XII-aq.
6 Wilhelmina Maria Beers, geboren op 21-08-1912 in Haarlem. Volgt XII-ar.
7 Jacobus Cornelis Beers, geboren op 24-05-1914 in Haarlem. Volgt XII-as.
XI-ad Cornelius Vincentius Beers is geboren op 17-02-1877 in Haarlemmermeer, zoon van Cornelis Beers (zie X-t) en Antje Tol. Cornelius is overleden op 30-04-1966 in Haarlem, 89 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats.
Notitie bij Cornelius: Cornelis Vincentius blijft eerst nog een jaartje als vrijgezel met zijn zusters op de stamboerderij aan de IJweg wonen, waarna hij op 15.7.1909 ook ging trouwen en wel met Elisabeth van der Peet (geb.20.1.1880 te Haarlemmerliede) die met haar broers en zuster naar de H’Meer was gekomen in 1903. In tussen was een andere huisnummering uitgevoerd en werd H-18: Uweg nr.821 (later en nu nog IJweg 311). Cornelius Vincentius en Elisabeth kregen acht kinderen waarvan het vierde kind Cornelis Gijsbertus (geb.16.4.1914) op zijn beurt bezit nam van de boerderij. Uit zijn huwelijk met Elisabeth Johanna van Schie (geb.22.4.1918 te Haarlemmerliede, dochter van Hendricus van Schie en Huberta Vriesekoop) werd ook Wilhelmus Beers geboren, de huidige boer van IJweg 311
Beroep:
landbouwer
Cornelius trouwde, 32 jaar oud, op 15-07-1909 in Haarlemmerliede met Elisabeth van der Peet, 29 jaar oud. Elisabeth is geboren op 20-01-1880 in Haarlemmerliede, dochter van Gijsbertus van der Peet en Clasina Burghout. Elisabeth is overleden op 10-05-1974, 94 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats.
Kinderen van Cornelius en Elisabeth:
1 Anna Johanna Margaretha Beers, geboren op 19-05-1910 in Haarlemmerhout. Volgt XII-at.
2 Gijsbertus Cornelis Beers, geboren op 22-04-1911 in Haarlemmermeer. Volgt XII-au.
3 Clasina Anna (Clasien) Beers, geboren op 19-08-1912 in Hoofddorp, Haarlemmermeer. Volgt XII-av.
4 Cornelis Gijsbertus Beers, geboren op 16-04-1914 in Haarlemmermeer. Volgt XII-aw.
5 Elisabeth Anna Beers, geboren op 22-10-1915 in Haarlemmermeer. Elisabeth is overleden op 26-07-1980 in Hoofddorp, 64 jaar oud. Zij is begraven op 30-07-1980 in Hoofddorp RK begraafplaats.
6 Wilhelmina Jacoba (Miep) Beers, geboren op 10-09-1917 in Haarlemmermeer. Volgt XII-ax.
7 Wilhelmus Simon Beers, geboren op 11-11-1918 in Haarlemmermeer. Volgt XII-ay.
8 Maria Wilhelmina (Rie) Beers, geboren op 24-04-1921 in Haarlemmermeer. Volgt XII-az.
XI-ae Wilhelmina Maria Beers is geboren op 10-08-1879 in Haarlemmermeer, dochter van Cornelis Beers (zie X-t) en Antje Tol. Wilhelmina is overleden op 14-11-1957 in Heemstede, 78 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster
Wilhelmina trouwde, 29 jaar oud, op 16-04-1909 in Haarlemmermeer met Simon Olie, ongeveer 32 jaar oud. Simon is geboren omstreeks 1877 in Sloten, zoon van Cornelis Olie en Aagje Brakenhoff. Simon is overleden in 1933, ongeveer 56 jaar oud.
Beroep:
broodbakker
Kind van Wilhelmina en Simon:
1 Cornelis Martinus Olie, geboren op 10-09-1912. Cornelis is overleden op 01-01-1996, 83 jaar oud.
XI-af Maria Wilhelmina (Rie) Beers is geboren op 15-10-1883 in Haarlemmermeer, dochter van Cornelis Beers (zie X-t) en Antje Tol. Rie is overleden op 23-08-1972 in Haarlem, 88 jaar oud.
Notitie bij Rie: bij overlijden weduwe van Jan van der Peet
Rie trouwde, 26 jaar oud, op 22-04-1910 in Haarlemmermeer met Cornelis Nicolaas van der Peet, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 05-09-1878 in Haarlemmerliede, zoon van Cornelis van der Peet en Dina Sweerts.
Beroep:
landbouwer
XI-ag Maria (Marie) Beers is geboren op 17-10-1871 in Haarlemmermeer, dochter van Jacobus Beers (zie X-u) en Margaretha Kerkvliet. Marie is overleden op 22-10-1907 in Larchwood, Iowa, USA, 36 jaar oud.
Notitie bij Marie: kennelijk met haar vader en stiefmoeder naar Amerika vertrokken.
Marie trouwde, 25 jaar oud, op 27-01-1897 in Haarlemmermeer met Theodorus Hendricus de Wit, 26 jaar oud. Theodorus is geboren op 25-02-1870 in Stein (Reeuwijk) ZH, zoon van Leonardus de Wit en Francisca Cornelia Verhoek. Theodorus trouwde later op 04-02-1909 in Amsterdam met Petronella Overes (geb. ±1887).
Notitie bij Theodorus: op bidprentje bij overlijden van Maria Beers wordt hij vermeld als Theodorus de Wilt; volgens archief rhcrijnstreek.nl geboren 25-2-1870 te Stein onderdeel van Reeuwijk; hij hertrouwde in 1909 te Amsterdam met Petronella Overes
Beroep:
vrachtrijder (1897), landbouwer (1909)
XI-ah Petrus (Pieter) Beers is geboren op 15-01-1875 in Haarlemmermeer, zoon van Jacobus Beers (zie X-u) en Margaretha Kerkvliet. Pieter is overleden in 1956 in USA, 80 of 81 jaar oud. Hij is begraven in St. Joseph’s Cemetery - Howard, South Dakota.
Notitie bij Pieter: Vanuit Amsterdam uitgeschreven op 6-2-1897 wegens vertrek met schip Edam naar Iowa, USA; geregistreerd als Pieter Beers op 2 maart 1897 op Ellis Island New York USA; hij begon een boerderij bij Mitchell, South Dakota, USA; bij huwelijk Peter Beers; hij woonde tijdens de census 1920 in Miner, South Dakota; hij wordt met gezin nog vermeld in de census 1930, farmer in Greenvalley, Miner County, South Dakota, oud 54 jaar
Beroep:
farmer in Mitchell, South Dakota, USA
Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 16-04-1907 in Rock Valley, IA, USA met Ida Pearl Kaskie, 22 jaar oud. Ida is geboren op 21-02-1885 in Storm Lake, Iowa, USA, dochter van William Kaskie en Matilda Trebon. Ida is overleden in 1960, 74 of 75 jaar oud. Zij is begraven in St. Joseph’s Cemetery - Howard, South Dakota.
Kinderen van Pieter en Ida:
1 Angelo I. Beers, geboren op 18-07-1909 in Iowa, USA. Angelo is overleden op 10-05-1995 in Howard, SD, USA, 85 jaar oud. Hij is begraven in St. Joseph’s Cemetery - Howard, South Dakota.
Notitie bij Angelo: Angelo I Beers; born 18 Jul 1909, died 10 May 1995; Social Security Number: 708-03-8419, State or Territory Where Number Was Issued: Railroad Board; Death Residence Localities ZIP Code: 57349
Localities: Argonne, Miner, South Dakota
Howard, Miner, South Dakota
Roswell, Miner, South Dakota
Vilas, Miner, South Dakota
2 Helen Celestine Beers, geboren op 22-01-1913 in Rock Valley, IA, USA. Volgt XII-ba.
3 Vincent F. Beers, geboren op 02-11-1916 in South Dakota, USA. Volgt XII-bb.
4 Paul L. Beers, geboren op 26-04-1919 in South Dakota, USA. Volgt XII-bc.
5 Walter J. Beers, geboren op 07-09-1923 in Howard, South Dakota, USA. Volgt XII-bd.
XI-ai Adrianus Beers is geboren op 06-01-1878 in Haarlemmermeer, zoon van Jacobus Beers (zie X-u) en Margaretha Kerkvliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1878. Adrianus is overleden op 04-01-1924 in Aurora, Minnesota, USA, 45 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: op 11-6-1891 van Haarlemmermeer naar Amsterdam en aldaar op 16-8-1896 uitgeschreven wegens vertrek naar staat Iowa in Amerika; werd daar Adrian genoemd; woonde eerst in Alvord, Iowa en deed daar boerenwerk; na 1914 woonachtig in Minnesota
Beroep:
knecht 1891/1896
Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 30-01-1908 in Alvord, Rock Rapids, Iowa, USA met Maria Haasevoet, 34 jaar oud. Maria is geboren op 24-11-1873 in Amsterdam, dochter van Adriaan Joan Theodorus Braskamp en Johanna Magdalena Haasevoet. Maria is overleden op 03-02-1948 in Owatonna, Steele, MN, USA, 74 jaar oud. Zij is begraven in Owatonna, Steele, MN, USA.
Notitie bij Maria: op 28-5-1907 in Amsterdam uitgeschreven naar Noord Amerika; verhuisde na overlijden van haar echtgenoot naar Owatonna, Minnesota
Beroep:
Winkeljuffrouw
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Alfred Beers.
Notitie bij Alfred: is bij geboorte in Iowa overleden
2 Margaret Louise Beers, geboren op 10-01-1909. Volgt XII-be.
3 Johanna Marie Beers, geboren op 10-12-1909 in Rock Rapids, Iowa, USA. Volgt XII-bf.
4 Alfreda Lenora Beers, geboren in 1910. Alfreda is overleden op 07-11-1915 in Steele County, Minnesota, USA, 4 of 5 jaar oud. Zij is begraven in Owatonna, Steele, MN, USA.
Notitie bij Alfreda: Beloved daughter of Adrianus & Marie Beers. Cause of death: Run over by a car.
5 Jacob Alfonsons Beers, geboren op 11-10-1912 in Iowa, USA. Jacob is overleden op 15-02-1998 in USA, 85 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob Beers - 1930 Census Record Owatonna, Steele County, Minnesota, United States
Jacob Beers lived in Steele County, Minnesota in 1930. He was the head of the household’s son, 17 years old, and identified as white. Jacob was born in Iowa around 1913, and both of his parents were born in Holland. One parent was named Marie Beers. In 1930, Jacob was not married. He had five siblings named Margaret, Hannah, Arthur, Walter, and Edward.


Jacob BEERS; Birth Date: 11 Oct 1912; Death Date: 15 Feb 1998; Social Security Number: 471-03-8394; State or Territory Where Number Was Issued: Minnesota; Death Residence Localities, ZIP Code: 34996, Localities: Sewalls Point, Martin, Florida; Stuart, Martin, Florida
posible relations:
Colette Beers
Darryll Beers
Evelyn Beers
Suzanne Beers
Suzanne Beers
6 Arthur Clemons (Art) Beers, geboren op 24-11-1913 in Steele County, Minnesota, USA. Volgt XII-bg.
7 Walter Anthony Beers, geboren op 16-02-1915 in Owatonna, Minnesota, USA. Volgt XII-bh.
8 Edward Angelo Beers, geboren op 03-02-1916 in Minnesota, USA. Volgt XII-bi.
XI-aj Johanna Beers is geboren op 12-04-1882 in Sloten (Amsterdam), dochter van Jacobus Beers (zie X-u) en Margaretha Kerkvliet. Johanna is overleden op 24-01-1952 in Great Falls, Montana, USA, 69 jaar oud. Zij is begraven in Great Falls, Montana, USA. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 03-02-1904 in Stevens, Minnesota, USA met Bernard Cornelius Kerkvliet, 25 jaar oud. Bernard is geboren op 26-08-1878 in Haarlemmermeer, zoon van Gerrit Kerkvliet en Cornelia (Kee) van Egmond. Bernard is overleden op 03-11-1922 in Fort Benton, Montana, USA, 44 jaar oud. Hij is begraven in Big Sandy, Montana, USA.
Kinderen van Johanna en Bernard:
1 Lucy Kerkvliet, geboren op 20-01-1903 in Enclet, Minnesota, USA. Volgt XII-bj.
2 Cora Marie Kerkvliet, geboren op 15-11-1904 in Contlarf, Minnesota. Volgt XII-bk.
3 Margaret Johanna Kerkvliet, geboren op 20-08-1906 in Contlarf, Minnesota. Volgt XII-bl.
4 Gerard Cornelius Kerkvliet, geboren op 10-04-1908 in Larchwood , Iowa, USA. Volgt XII-bm.
5 Marie Magdaalen Kerkvliet, geboren op 10-03-1910 in Dalton, Nebraska, USA. Marie is overleden op 15-11-1918 in Big Sandy, Montana, USA, 8 jaar oud. Zij is begraven in Big Sandy, Montana, USA.
Notitie bij Marie: overleden aan de griepepidemie van 1918
6 Jacob Joseph Kerkvliet, geboren op 09-01-1912 in Dalton, Nebraska, USA. Jacob is overleden op 13-12-1984 in Great Falls, Montana, USA, 72 jaar oud. Hij is begraven in Great Falls, Montana, USA.
7 Cecelia Catherine Kerkvliet, geboren op 28-05-1914 in Big Sandy, Montana, USA. Volgt XII-bn.
8 Johanna Edith Kerkvliet, geboren op 16-09-1916 in Big Sandy, Montana, USA. Volgt XII-bo.
9 Bernard Ferdinand Kerkvliet, geboren op 19-12-1918 in Big Sandy, Montana, USA. Volgt XII-bp.
10 John Benedict (John) Kerkvliet, geboren op 02-07-1921 in Big Sandy, Montana, USA. Volgt XII-bq.
XI-ak Elisabeth Granneman is geboren omstreeks 1886 in Haarlemmermeer, dochter van Stefanus Granneman en Marijtje Beers (zie X-v). Elisabeth trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 18-10-1916 in Haarlemmermeer met Jacob Beemsterboer, ongeveer 30 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1886 in Haarlemmermeer, zoon van Jacob Beemsterboer en Grietje Oudejans.
Beroep:
vrachtrijder
XI-al Alida Maria Granneman is geboren op 10-09-1900, dochter van Stefanus Granneman en Marijtje Beers (zie X-v). Alida trouwde, 19 jaar oud, op 21-07-1920 in Haarlemmermeer met Albertus Dekker, ongeveer 21 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1899 in Sloten (NH), zoon van Gerrit Dekker en Neeltje Duin.
Beroep:
stalhoudersknecht
XI-am Theodorus Petrus Beers is geboren op 12-06-1891 in Amsterdam, zoon van Johannes Beers (zie X-w) en Margaretha Huiberts. Theodorus is overleden op 12-12-1936 in Alkmaar, 45 jaar oud. Theodorus trouwde, 32 jaar oud, op 22-05-1924 in Noord-Scharwoude met Catharina van ’t Hof, 32 jaar oud. Catharina is geboren op 14-06-1891 in Spanbroek, dochter van Henricus van ’t Hof en Antje Zuurbier. Catharina is overleden op 18-09-1980 in Oudorp, 89 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Catharina:
1 Johannes Henricus Beers, geboren op 16-04-1927 in Koedijk. Volgt XII-br.
2 Anna Margaretha Beers, geboren op 06-03-1929 in Koedijk. Volgt XII-bs.
3 Henricus Franciscus (Henk) Beers, geboren op 21-03-1932 in Koedijk. Volgt XII-bt.
4 Margaretha Elisabeth Beers, geboren op 21-07-1933 in Koedijk. Volgt XII-bu.
XI-an Elisabeth Wilhelmina Beers is geboren op 18-08-1895 in Haarlemmermeer, dochter van Adrianus Beers (zie X-x) en Catharina Brouwer. Elisabeth is overleden op 10-10-1971 in Breezand, 76 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: in genlias Elisabeth Willemina Beers
Elisabeth trouwde, 18 jaar oud, op 07-01-1914 in Haarlemmermeer met Henricus Alleman, ongeveer 30 jaar oud. Henricus is geboren omstreeks 1884 in Egmond-Binnen, zoon van Johannes Alleman en Johanna Franse. Henricus is overleden.
Beroep:
kleermaker
XI-ao Gerardus Petrus Beers is geboren op 29-06-1899 in Haarlemmermeer, zoon van Adrianus Beers (zie X-x) en Catharina Brouwer. Gerardus is overleden op 08-05-1966 in Heemstede, 66 jaar oud.
Beroep:
bloembollenkweker, arbeider
Gerardus trouwde, 20 jaar oud, op 07-04-1920 in Haarlemmermeer met Geertruida Flipphi, 20 jaar oud. Geertruida is geboren op 27-03-1900 in Leiden, dochter van Christiaan Antonie Flipphi en Antonia Jansen. Geertruida is overleden op 02-10-1983 in Bennebroek, 83 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Geertruida:
1 Catharina Adriana Beers, geboren op 19-09-1920 in Haarlemmermeer. Volgt XII-bv.
2 Christiaan Antonie Beers, geboren op 20-07-1922 in Haarlemmermeer. Christiaan is overleden op 15-11-1922 in Haarlemmermeer, 3 maanden oud.
3 Christiaan Adrianus Antonie Beers, geboren op 10-07-1940 in Heemstede. Volgt XII-bw.
XI-ap Petrus Anthonius Beers is geboren op 23-09-1895 in Haarlemmermeer, zoon van Eduardus Wilhelmus Beers (zie X-y) en Maria van Leeuwen. Petrus is overleden op 17-08-1965 in Erp, 69 jaar oud.
Beroep:
gemeente-ambtenaar
Petrus trouwde, 35 jaar oud, op 07-05-1931 in Erp met Petronella Koolen, 37 jaar oud. Petronella is geboren op 07-10-1893 in Erp, dochter van Anthonius Koolen en Anna M. van Dijk. Petronella is overleden op 23-09-1969 in Helmond, 75 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Petronella:
1 Eduardus Anthonius Josephus Beers, geboren op 09-04-1933 in Erp. Eduardus is overleden op 10-04-1933 in Erp, 1 dag oud.
2 Antonius Eduardus Josephus M. Beers, geboren op 04-07-1935 in Erp. Antonius is overleden op 20-07-1935 in Erp, 16 dagen oud.
XI-aq Nicolaas Beers is geboren op 08-09-1881 in Westzaan, zoon van Jan Beers (zie X-z) en Vrouwtje de Haan. Nicolaas is overleden op 12-05-1956 in Oostzaan, 74 jaar oud. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Nicolaas: op 13-4-1894 naar Sint Michielsgestel en op 27-7-1904 terug in de Beemster, op 25-51906 van uitgeest naar de Beemster; hij betrok in 1906 de boerderij Loeffendijk aan de Noorddijk no. 1 (C 233) in de Beemster en vertrok op 20-3-1928 naar De Rijp
Beroep:
landman (1906), veehouder (1917), landbouwer (1930), tuinder (1940), manufacturier
Nicolaas trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1906 in Uitgeest met Cornelia (Neeltje) Stuijt, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 14-12-1882 in Uitgeest, dochter van Nicolaas Stuijt en Jannetje Noom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1882. Neeltje is overleden op 05-04-1942 in De Rijp, 59 jaar oud. Zij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Kinderen van Nicolaas en Neeltje:
1 Veronica Johanna (Vroon) Beers, geboren op 02-03-1907 in Beemster. Volgt XII-bx.
2 Johanna Cornelia (Jo) Beers, geboren op 04-02-1908 in Beemster. Jo is overleden op 13-08-1990 in Eindhoven, 82 jaar oud. Zij is begraven op 17-08-1990 in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Jo: 29.06.1926 Van de Beemster naar De Rijp (Rechtestraat 58)
05.01.1946 Vertrokken vanuit de Rijp naar Eindhoven
Beroep:
kraamverzorgster
3 Johannes Nicolaas (Jan) Beers, geboren op 28-02-1909 in Beemster. Jan is overleden op 29-06-1909 in Beemster, 4 maanden oud.
4 Johannes Nicolaas (Jan) Beers, geboren op 08-05-1910 in Beemster. Volgt XII-by.
5 Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers, geboren op 16-03-1912 in Beemster. Volgt XII-bz.
6 Petrus Cornelis (Piet) Beers, geboren op 04-11-1913 in Beemster. Volgt XII-ca.
7 Adrianus Hendrikus (Arie) Beers, geboren op 02-11-1915 in Beemster. Volgt XII-cb.
8 Beers, levenloos geboren zoon, geboren op 19-01-1917 in Beemster.
9 Cornelis Petrus Beers, geboren op 01-07-1918 in Beemster. Volgt XII-cc.
10 Henricus Jozef (Hen) Beers, geboren op 30-03-1922 in Beemster. Hen is overleden op 06-02-1945 in De Rijp, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1945. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Hen: Hendrikus Jozef Beers; tijdens een razzia doodgeschoten door de Duitse bezetting; ter nagedachtenis is in 1999 een gedenkplaats onthuld bij de voormalige Openbare Lagere School te Midden-Beemster; hij staat vermeld in het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting en op erelijst.nl als Hendricus Jozef Beers; zijn naam wordt ook als gevallen voor het vaderland vermeld in een kapelletje bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo bij leden van St. Christophorus
Beroep:
Koster, manufacturier
XI-ar Catharina Johanna Beers is geboren op 26-06-1890 in Beemster, dochter van Jan Beers (zie X-z) en Vrouwtje de Haan. Catharina is overleden op 16-01-1974 in Beemster, 83 jaar oud. Zij is begraven.
Notitie bij Catharina: op 4-9-1897 vertrokken naar Enkhuizen en op 27-7-1904 terug in de Beemster
Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 24-04-1917 in Beemster met Nicolaas Ruijter, 34 jaar oud. Nicolaas is geboren op 27-06-1882 in Westwoud, zoon van Joris Ruijter en Marijtje Commandeur. Nicolaas is overleden op 26-05-1972, 89 jaar oud. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Kind van Catharina en Nicolaas:
1 Joris Johan Ruijter, geboren op 27-05-1923 in Nibbixwoud. Joris is overleden op 04-06-2000 in Zuid Oost Beemster, 77 jaar oud.
XI-as Cornelis Johannes Beers is geboren op 25-09-1893 in Beemster, zoon van Jan Beers (zie X-z) en Vrouwtje de Haan. Cornelis is overleden op 04-02-1983 in Volendam, 89 jaar oud. Hij is begraven in Volendam RK begraafplaats.
Notitie bij Cornelis: 20.03.1928 Van de Beemster naar De Rijp (Rechtestraat 59)
09.01.1929 Van De Rijp naar Purmerend
Beroep:
veehouder, slijterijhouder, wijnhandelaar
Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op 30-10-1930 in Purmerend met Catharina Maria (Trijn) Pooijer, 28 jaar oud. Trijn is geboren op 05-12-1901 in Volendam (Edam), dochter van Jan Pooijer en Jannetje Steur. Trijn is overleden op 14-05-1992 in Volendam, 90 jaar oud. Zij is begraven in Volendam RK begraafplaats.
Notitie bij Trijn: ook Catharina Maria (Trijn) Portanger; Familienaam Pooijer gewijzigd in Portanger op 07-10-1974.
Kinderen van Cornelis en Trijn:
1 Johannes Cornelis (Jan) Beers, geboren op 13-11-1931 in Amsterdam. Volgt XII-cd.
2 Catharina Cornelia Maria (Tini) Beers, geboren op 20-04-1936 in Amsterdam. Volgt XII-ce.
3 Vrouwtje (Vera) Beers, geboren op 04-11-1937 in Amsterdam. Volgt XII-cf.
4 Cornelis Anthonius (Kees) Beers, geboren op 24-04-1942 in Amsterdam. Volgt XII-cg.
XI-at Petrus Johannes (Piet) Beers is geboren op 23-07-1897 in Beemster, zoon van Jan Beers (zie X-z) en Vrouwtje de Haan. Piet is overleden op 06-06-1977 in Beemster, 79 jaar oud. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Piet: in 1930 erfgenaam in de nalatenschap van zijn oom Pieter Beers (1845-1930); werd eigenaar stamboerderij jisperweg "De erven Ente" onder de verplichting tot betalen van een contante lijfrente aan de huishoudster Antje van oom Piet; in 1974 verkoopt hij de stolpboerderij met 21 hectare land aan 2 zoons
Beroep:
veehouder
Piet trouwde, 30 jaar oud, op 24-11-1927 in Beemster met Maria Felisiak, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Maria is geboren op 11-08-1905 in Lunen in Pruisen, dochter van Joseph Felisiak en Elisabeth Biniek. Maria is overleden op 04-03-1992 in Beemster, 86 jaar oud. Zij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Maria: bij huwelijk wonende te Beemster maar onlangs in Bloemendaal, dochter van Joseph Felisiak, overleden en van Elisabeth Bibiek, zonder beroep, wonende te Hamborn am Rhein in Pruisen
Kinderen van Piet en Maria:
1 Johannes Petrus Beers, geboren op 01-10-1928 in Beemster. Johannes is overleden op 12-10-2007 in Alkmaar, 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op 17-10-2007 in Schagen.
Notitie bij Johannes: bleef ongehuwd
2 Hendrikus Joseph (Henk) Beers, geboren op 05-01-1930 in Beemster. Henk is overleden op 15-02-2014 in Spanbroek, 84 jaar oud.
Notitie bij Henk: ongehuwd; woonde in Alteveer (Gr.)
Beroep:
veehouder
3 Feronica Maria (Vroon) Beers, geboren op 14-02-1931 in Beemster. Volgt XII-ch.
4 Elisabeth (Lies) Beers, geboren op 09-07-1932 in Beemster. Volgt XII-ci.
5 Catharina Beers, geboren op 04-03-1935 in Beemster. Volgt XII-cj.
6 Maria Veronica (Miep) Beers, geboren op 30-06-1936 in Beemster. Volgt XII-ck.
7 Petrus Johannes (Piet) Beers, geboren op 30-06-1936 in Beemster. Volgt XII-cl.
8 Nicolaas (Nico) Beers, geboren op 21-07-1938 in Beemster. Nico is overleden op 24-08-1978 in Beemster, 40 jaar oud. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Nico: bleef ongehuwd
9 Anna Elisabeth Josephina (Ans) Beers, geboren op 07-03-1940 in Beemster. Volgt XII-cm.
10 Cornelia Maria (Corrie) Beers, geboren op 09-05-1942 in Beemster. Volgt XII-cn.
11 Cornelis Joseph (Kees) Beers, geboren op 05-01-1947 in Beemster.
Notitie bij Kees: ongehuwd; woont op boerderij Jisperweg West Beemster
12 Geertruida Maria (Truus) Beers, geboren op 25-10-1948 in Beemster. Volgt XII-co.
XII-a Cornelia Theodora Elisabeth Baars is geboren op 25-09-1894 in Nieuwer-Amstel, dochter van Adrianus Baars (zie XI-d) en Geertruida Altenkirch. Cornelia is overleden op 05-12-1977 in Amstelveen, 83 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 21-01-1920 in Amsterdam met Hermanus Cornelis Stipp, 26 jaar oud. Hermanus is geboren op 21-02-1893 in Amsterdam, zoon van Everhard Ernst Daniel Stipp en Margaretha Maria Elisabeth Endeman. Hermanus is overleden op 23-06-1930 in Abcoude-Proosdij, 37 jaar oud.
Beroep:
stucadoor (1920)
Kind van Cornelia uit onbekende relatie:
1 Anthonia Huberta Baars, geboren op 21-03-1913 in Amsterdam. Volgt XIII-a.
XII-b Elisabeth Juliana Catharina Baars is geboren op 16-08-1896 in Hoorn, dochter van Adrianus Baars (zie XI-d) en Geertruida Altenkirch. Elisabeth is overleden op 22-05-1923 in Den Helder, 26 jaar oud.
Beroep:
verpleegster
Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 04-04-1918 in Zuid-Scharwoude met Willem Borgman, 27 jaar oud. Willem is geboren op 06-02-1891 in Leens, zoon van Hendrik Borgman en Antje Rustema. Willem is overleden op 27-11-1937 in Avereest (Ov.), 46 jaar oud.
Beroep:
ziekenverpleger (1918), verpleger (1937)
XII-c Karel Lodewijk Baars is geboren op 29-07-1892 in Amsterdam, zoon van Petrus Baars (zie XI-e) en Grietje Schoone. Karel is overleden op 26-04-1952 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij Karel: Karel Baars Volledige naam Karel Lodewijk Baars Geboren Amsterdam, 29 juli 1892 Overleden Amsterdam, 26 april 1952
Beroep Acteur
Biografie
Karel Baars debuteerde in 1912 bij het gezelschap Colnot en Poons en was sindsdien vooral verbonden aan het volkstoneel en reizende gezelschappen. Hij was getrouwd met de actrice/cabaretière Coba Sodekamp. In de jaren dertig speelde hij o.a. bij het gezelschap Anton Verheyen (1935/36), het Noordelijk Tooneelensemble (1935/37) en het gezelschap Nooij (1937/38). Na het NHT speelde hij bij Vereenigd Tooneel in de voorstelling Vrouwentemmers van Maurice Hennequin. Sinds december 1936 was hij lid van de NSB. In mei 1940 werd hij gearresteerd en vastgehouden op het bureau Stadhouderskade in Amsterdam. Eind oktober 1944 vertrok hij door bemiddeling van het Departement van Volksvoorlichting en Kunst (DVK) met het gezelschap Het Haagsch Tooneel naar Duitsland om voor Nederlandse en Vlaamse arbeiders op te treden. Hij maakte daar op 15 januari 1945 het bombardement van Magdeburg mee. Begin februari 1945 was hij weer terug in Nederland en eind maart 1945 trad hij op in de Groningse Stadsschouwburg. Op 21 juni 1945 werd Baars daar gearresteerd. Bron Het Theater Van De Nieuwe Orde Een Onderzoek Naar Het Drama Van Nederlandse Nationaalsocialisten Auteur: Logt, A. van der. ISBN 9789052603131
Beroep:
toneelspeler (1918 en 1923)
Karel:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 13-06-1918 in Amsterdam met Jacoba Christina Sodekampff, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 30-12-1921 (echtscheiding). Jacoba is geboren op 21-08-1898 in Amsterdam, dochter van Jacobus Christiaan Sodekampff en Geertruida Mersmann.
Notitie bij Jacoba: actrice/cabaretière Coba Sodekamp
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 07-06-1923 in Amsterdam met Paulina Maria Goetschalckx, 24 jaar oud. Paulina is geboren op 20-01-1899 in Meir (België), dochter van Petrus Joannes Goetschalckx en Anna Cornelia de Jongh.
Kind van Karel en Jacoba:
1 Jacoba Geertruida Margaretha Baars, geboren op 05-07-1919 in Amsterdam.
XII-d Adrianus Cornelis Petrus Baars is geboren op 30-09-1903 in Amsterdam, zoon van Petrus Baars (zie XI-e) en Grietje Schoone.
Notitie bij Adrianus: woonde in Amsterdam Daniel Stalpertstraat 12 III en Deurloostraat 37 III; vertrok op 29-9-1959 van Amsterdam naar Apeldoorn, Schubertlaan 59
Beroep:
handelsagent, koopman
Adrianus trouwde, 31 jaar oud, op 26-09-1935 in Amsterdam met Maria Geertruida Philips, 29 jaar oud. Maria is geboren op 22-06-1906 in Amsterdam.
XII-e Johannes George Baars is geboren op 11-12-1899 in Amsterdam, zoon van Matthijs Baars (zie XI-f) en Hillegonda Johanna Angelica Rijkenberg. Johannes is overleden op 28-04-1960 in Amsterdam, 60 jaar oud.
Beroep:
huisschilder (1922)
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 07-12-1922 in Amsterdam met Johanna Elisabeth de Koning, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 21-12-1950 in Amsterdam (scheiding). Johanna is geboren op 01-07-1903 in Zevenbergen, dochter van Adrianus de Koning en Dymphena Clement. Johanna is overleden op 11-12-1993 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Matthijs Adrianus Baars, geboren op 27-03-1923 in Amsterdam. Matthijs is overleden op 10-10-1944 in Amsterdam, 21 jaar oud.
2 Johannes George Baars, geboren op 23-05-1924 in Amsterdam. Volgt XIII-b.
3 Adrianus Baars, geboren op 15-08-1926 in Amsterdam.
Notitie bij Adrianus: trouwt op 6 juli 1957 met G.M.A.Withuis
4 Cornelius Jacobus Baars, geboren op 30-03-1928 in Amsterdam. Volgt XIII-c.
5 Hillegonda Johanna Angelica Baars, geboren op 30-04-1929 in Amsterdam. Volgt XIII-d.
6 Dymphena Baars, geboren op 05-08-1931 in Amsterdam. Volgt XIII-e.
7 Petronella Elisabeth Baars, geboren op 01-01-1934 in Amsterdam.
8 Hendricus Baars, geboren op 07-03-1935 in Amsterdam.
9 Johan Matthijs Baars, geboren op 10-02-1942 in Amsterdam. Volgt XIII-f.
XII-f Susanna Alida Swidde is geboren omstreeks 1900 in Hoorn (NH), dochter van Frans Swidde en Catharina Baars (zie XI-g). Susanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 09-03-1922 in Enschede (Ov) met Frederik Zwiebel, ongeveer 25 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1897 in Hengelo (Ov.), zoon van Karel Zwiebel en Naatje Luijerink.
XII-g Petrus Adrianus Baars is geboren op 19-05-1911 in Alkmaar, zoon van Petrus Bernardus Baars (zie XI-h) en Maria Catharina Rijper. Petrus is overleden op 30-07-1948 in Alkmaar, 37 jaar oud.
Beroep:
fabrieksarbeider
Petrus trouwde, 28 jaar oud, op 12-11-1939 met Guurtje Renooij, 24 jaar oud. Guurtje is geboren op 10-02-1915 in Alkmaar, dochter van Remmert Renooij en Trijntje Roos.
Kinderen van Petrus en Guurtje:
1 Marij Baars. Volgt XIII-g.
2 Robert Peter Baars, geboren op 21-11-1947 in Alkmaar. Volgt XIII-h.
XII-h Cornelis Baars is geboren op 04-12-1913 in Alkmaar, zoon van Petrus Bernardus Baars (zie XI-h) en Maria Catharina Rijper. Cornelis is overleden op 09-11-1943 in Hannover (D), 29 jaar oud. Hij is begraven in Nederlands ereveld te Hannover.
Beroep:
stoffeerder
Cornelis trouwde met Petronella Johanna de Wit.
XII-i Adrianus Baars is geboren op 03-02-1915 in Alkmaar, zoon van Petrus Bernardus Baars (zie XI-h) en Maria Catharina Rijper.
Beroep:
kantoorbediende
Adrianus trouwde met M. A. van Winsum.
Beroep:
kantoorbediende
Kinderen van Adrianus en M.:
1 Ireen Baars.
2 Rob Baars.
3 Ed Baars, geboren omstreeks 1950. Volgt XIII-i.
XII-j Bernardus Baars is geboren op 19-10-1916 in Alkmaar, zoon van Petrus Bernardus Baars (zie XI-h) en Maria Catharina Rijper. Bernardus is overleden op 15-09-1983 in Alkmaar, 66 jaar oud.
Beroep:
kapper
Bernardus trouwde met Johanna Theodora Ridder. Johanna is geboren op 23-09-1915 in Den Helder, dochter van Johannes Willibrordus Ridder en Agatha Bruin.
Kinderen van Bernardus en Johanna:
1 Agatha Maria Johanna Theodora Baars. Volgt XIII-j.
2 Bernardus Petrus Baars, geboren op 15-07-1945 in Alkmaar. Volgt XIII-k.
3 Adrianus Petrus Baars, geboren op 17-07-1951.
XII-k Maria Baars is geboren op 13-12-1918 in Den Helder, dochter van Petrus Bernardus Baars (zie XI-h) en Maria Catharina Rijper. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 06-08-1942 in Koedijk met Jacob Klomp, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 27-12-1914.
XII-l Johannes Baars is geboren op 21-01-1923 in Den Helder, zoon van Petrus Bernardus Baars (zie XI-h) en Maria Catharina Rijper. Johannes is overleden op 17-06-1965 in Alkmaar, 42 jaar oud. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 11-11-1948 met Catharina M. Kruijer.
Kinderen van Johannes en Catharina:
1 Kees Baars.
2 Elly Baars.
3 Yvonne Baars.
4 Ria Baars.
5 Erna Baars.
XII-m Anthonius Baars is geboren op 05-08-1925 in Den Helder, zoon van Petrus Bernardus Baars (zie XI-h) en Maria Catharina Rijper. Anthonius trouwde met Anna Wilhelmina Goudsbloem. Anna is geboren op 16-05-1928 in Warmenhuizen, dochter van Pieter Goudsbloem en Johanna Meijer.
Kinderen van Anthonius en Anna:
1 Maria Johanna Baars. Volgt XIII-l.
2 Franciscus Petrus Baars, geboren op 29-04-1954 in Alkmaar. Volgt XIII-m.
3 Henricus Anthonius Baars, geboren op 22-01-1956 in Alkmaar. Volgt XIII-n.
XII-n Sara Brigitta Maria Baars is geboren op 05-06-1915 in Alkmaar, dochter van Cornelis Baars (zie XI-i) en Elisabeth Maria Brinkman. Sara is overleden op 13-07-2009 in Almelo, 94 jaar oud. Sara trouwde, 23 jaar oud, op 02-02-1939 in Alkmaar met Nicolaas Ramakers, 26 jaar oud. Nicolaas is geboren op 23-03-1912 in Alkmaar. Nicolaas is overleden op 01-05-2009 in Almelo, 97 jaar oud.
XII-o Esther Brigitta Maria Baars is geboren op 25-10-1920 in Alkmaar, dochter van Cornelis Baars (zie XI-i) en Elisabeth Maria Brinkman. Esther is overleden op 02-11-2012 in Almelo, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op 07-11-2012. Esther trouwde met Bertus Snijders.
XII-p Bernardus Baars is geboren op 18-08-1920 in Koedijk, zoon van Bernardus Baars (zie XI-k) en Eelkje Daleman. Bernardus is overleden op 25-10-2005 in Frankrijk, 85 jaar oud.
Beroep:
stoffeerder
Bernardus trouwde met Marie-Ange Francois. Marie-Ange is geboren op 03-05-1923. Marie-Ange is overleden op 01-05-2012 in Frankrijk, 88 jaar oud.
Kind van Bernardus en Marie-Ange:
1 Nadia Baars.
Notitie bij Nadia: Nadia Baars Hacquart
XII-q Maria Catharina Baars is geboren op 07-09-1923 in Alkmaar, dochter van Bernardus Baars (zie XI-k) en Eelkje Daleman. Maria is overleden op 01-05-2005 in Groningen, 81 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 04-02-1952 in Groningen met Willem Spakman, 26 jaar oud. Willem is geboren op 09-05-1925 in Groningen, zoon van Stoffer Spakman en Cecilia Anna Scheer. Willem is overleden op 21-09-2000 in Groningen, 75 jaar oud.
Beroep:
stukadoor
Kinderen van Maria en Willem:
1 Eletta Maria (Letty) Spakman, geboren op 26-04-1954 in Groningen. Volgt XIII-o.
2 Francisca Theresia Spakman, geboren op 03-07-1958 in Groningen.
XII-r Sara Baars is geboren op 06-04-1925 in Alkmaar, dochter van Bernardus Baars (zie XI-k) en Eelkje Daleman. Sara is overleden op 18-06-2002 in Breda, 77 jaar oud. Zij is begraven in Zundert RK begraafplaats. Sara trouwde met Louis Roovers. Louis is geboren op 22-02-1927. Louis is overleden op 27-01-2002 in Zundert, 74 jaar oud. Hij is begraven in Zundert RK begraafplaats.
XII-s Elisabeth Maria (Elie) Baars is geboren op 13-12-1928 in Alkmaar, dochter van Bernardus Baars (zie XI-k) en Eelkje Daleman. Elie is overleden op 30-12-2014, 86 jaar oud. Zij is begraven in Ridderkerk. Elie trouwde met Jan Stapels.
XII-t Cornelis Matthijs Baars is geboren op 03-12-1916 in Schagen, zoon van Johannes Baars (zie XI-q) en Anna Maria Kroone. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 29-01-1946 in Schagen met Maria van den Berg.
XII-u Matthijs Johannes (Thijs) Baars is geboren op 07-07-1922 in Schagen, zoon van Johannes Baars (zie XI-q) en Anna Maria Kroone. Thijs is overleden op 22-09-2011 in Schagen, 89 jaar oud. Thijs trouwde, 32 jaar oud, op 06-07-1955 in Beverwijk met E. (Bep) Kraakman.
XII-v Cornelis Nicolaas Baars is geboren op 23-12-1925 in Schagen, zoon van Petrus Baars (zie XI-r) en Suzanna Geertruida Snaas. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1953 in Schagen met Maria Engelina Catharina (Kiek) Hoebe.
Kinderen van Cornelis en Kiek:
1 Thomas Wilibrordus Baars. Volgt XIII-p.
2 Fred Baars.
3 Rob Baars.
4 Paul Baars.
5 Arja Baars.
6 Hans Baars.
7 Peter Baars.
XII-w Margaretha Baars is geboren op 01-11-1929 in Schagen, dochter van Petrus Baars (zie XI-r) en Suzanna Geertruida Snaas. Margaretha trouwde met Johannes Casper van der Steen. Johannes is geboren op 26-12-1924, zoon van Nicolaas Wilhelmus van der Steen en Maria Johanna Ragut. Johannes is overleden op 19-06-2005, 80 jaar oud.
Kinderen van Margaretha en Johannes:
1 Suzanna Maria van der Steen.
2 Nicolaas Johannes van der Steen.
3 Maria Anna van der Steen.
XII-x Theodorus Maria Baars is geboren op 29-01-1927 in Schagen, zoon van Cornelis Baars (zie XI-s) en Anna Overtoom. Theodorus trouwde, 28 jaar oud, op 18-07-1955 in Hoorn met M. N. Kaag.
XII-y Anthonia Maria Baars is geboren op 30-06-1930 in Schagen, dochter van Cornelis Baars (zie XI-s) en Anna Overtoom. Anthonia trouwde, 24 jaar oud, op 13-04-1955 in Schagen met A. C. Sinnige.
XII-z Margaretha Alida Baars is geboren op 25-07-1933 in Schagen, dochter van Cornelis Baars (zie XI-s) en Anna Overtoom. Margaretha trouwde, 27 jaar oud, op 27-08-1960 in Schagen met B. J. Wesselink.
XII-aa Petrus Anthonius Baars is geboren op 01-01-1935 in Schagen, zoon van Cornelis Baars (zie XI-s) en Anna Overtoom. Petrus trouwde, 22 jaar oud, op 23-11-1957 in Schagen met T. Molenaar.
XII-ab Joseph Maria Baars is geboren op 16-05-1936 in Schagen, zoon van Cornelis Baars (zie XI-s) en Anna Overtoom. Joseph trouwde, 32 jaar oud, op 20-12-1968 in Heemskerk met M. J. Verduin.
XII-ac Theodora Catharina Baars is geboren op 17-07-1924 in Alkmaar, dochter van Petrus Hermanus Baars (zie XI-v) en Petronella Antonia Stroomer. Theodora trouwde, 33 jaar oud, op 27-11-1957 in Eindhoven met Willem Frederik George Lodewijk Veenhof.
Beroep:
bankdirecteur
XII-ad Johannes Theodorus Theresia Baars is geboren op 22-07-1928 in Alkmaar, zoon van Petrus Hermanus Baars (zie XI-v) en Petronella Antonia Stroomer.
Notitie bij Johannes: officier Orde van Oranje-Nassau
Beroep:
officier Koninklijke Luchtmach/Luitenant-Kolonel (O.O.N.)
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1952 in Eindhoven met Aleijda Gezina van Lienden, 23 jaar oud. Aleijda is geboren op 20-12-1928 in Eindhoven, dochter van C. J. van Lienden en A. van Meeteren.
Kinderen van Johannes en Aleijda:
1 Johannes Baars, geboren op 08-06-1953 in Scheveningen. Volgt XIII-q.
2 Wilhelmus Baars, geboren op 10-10-1956 in Scheveningen. Volgt XIII-r.
XII-ae Catharina Wilhelmina Baars is geboren op 20-02-1932 in Eindhoven, dochter van Petrus Hermanus Baars (zie XI-v) en Petronella Antonia Stroomer. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 28-12-1956 in Eindhoven met Antonie Johannes Theresia Lennaerts.
XII-af Petrus Hermanus Baars is geboren op 28-07-1936 in Eindhoven, zoon van Petrus Hermanus Baars (zie XI-v) en Petronella Antonia Stroomer.
Beroep:
gemeente-ambtenaar
Petrus trouwde, 32 jaar oud, op 11-04-1969 in Egmond aan de Hoef met Catharina Bras, 33 jaar oud. Catharina is geboren op 01-11-1935 in Bergen, dochter van Petrus Bras en Veronica Kraakman.
Kinderen van Petrus en Catharina:
1 Jeanine Baars, geboren op 27-08-1970.
2 Mascha Baars, geboren op 26-09-1972.
XII-ag Johannes Nicolaas Maria Baars is geboren op 31-05-1928 in Alkmaar, zoon van Hermanus Johannes Baars (zie XI-w) en Catharina Clasina Pieket.
Beroep:
Poelier te Putte (N.B.)
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 23-10-1954 in Putte met Anna Catharina de Noier, 24 jaar oud. Anna is geboren op 21-11-1929 in Putte, dochter van Franciscus de Noier en Mathilda van Linden.
Kinderen van Johannes en Anna:
1 Mathilda Anna Catharina Baars, geboren op 15-09-1955 in Voorschoten. Volgt XIII-s.
2 Franciscus Hermanus Baars, geboren op 01-04-1959 in Voorschoten. Volgt XIII-t.
3 Catharina Anna Louise Baars, geboren op 05-01-1961 in Putte.
Beroep:
verpleegkundige te Haarlem
4 Hermanus Johannes Nicolaas Baars, geboren op 22-03-1962 in Putte.
Beroep:
Proces-operator
5 Johannes Anthonius Baars, geboren op 19-10-1964 in Putte.
Beroep:
Proces-operator
XII-ah Anna Catharina Baars is geboren op 09-05-1931 in Leiden, dochter van Hermanus Johannes Baars (zie XI-w) en Catharina Clasina Pieket. Anna trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1954 in Nieuw-Zeeland met Cornelis Vreeburg.
XII-ai Gerard Simon Maria Baars is geboren op 28-01-1951 in Grootebroek, zoon van Gerardus (Gerrit) Baars (zie XI-y) en Emerentia Christina Bakker.
Beroep:
boekhouder
Gerard trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-1976 in Venhuizen met Catharina Martha Maria Deen, 18 jaar oud. Catharina is geboren op 27-11-1957 in Venhuizen, dochter van Meindert Deen en Etta Berhout.
XII-aj Cornelis Petrus Simon Beers is geboren op 14-02-1911 in Haarlemmermeer, zoon van Johannes Petrus Beers (zie XI-ab) en Margaretha Maria van der Geest. Cornelis is overleden op 10-06-1991, 80 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats. Cornelis trouwde, 38 jaar oud, op 21-06-1949 in Hoofddorp met E. W. Grooteman, 36 jaar oud. E. is geboren op 20-02-1913 in Haarlemmermeer. E. is overleden op 07-11-1993, 80 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats.
Kind van Cornelis en E.:
1 Ria Beers.
XII-ak Petrus Cornelis Beers is geboren op 17-06-1912 in Haarlemmermeer, zoon van Johannes Petrus Beers (zie XI-ab) en Margaretha Maria van der Geest. Petrus is overleden op 24-06-1986, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heemskerk (Eikenhof). Petrus trouwde, 28 jaar oud, op 25-07-1940 in Haarlemmermeer met Catharina Cornelia Tongeren, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 30-01-1916.
Kinderen van Petrus en Catharina:
1 Johannes Petrus Cornelis (Hans) Beers, geboren op 07-10-1941 in Schagen. Volgt XIII-u.
2 Johanna Margaretha Gerarda Cecilia Beers, geboren op 22-11-1945. Volgt XIII-v.
3 Margaretha Johanna Maria Beers, geboren op 04-11-1948. Volgt XIII-w.
4 Petrus Johannes Wilhelmus Beers, geboren op 06-01-1952 in Heemskerk. Volgt XIII-x.
5 Wilhelmus Cornelis Maria (Willem) Beers, geboren op 30-05-1954.
XII-al Maria Anna (Rie) Beers is geboren op 25-10-1915 in Haarlemmermeer, dochter van Johannes Petrus Beers (zie XI-ab) en Margaretha Maria van der Geest. Rie is overleden op 30-01-1996 in Nieuwveen, 80 jaar oud. Rie trouwde, 30 jaar oud, op 25-09-1946 in Haarlemmermeer met Jacobus Henricus Jozef (Ko) Stouten.
XII-am Margaretha Maria Anna Beers is geboren op 01-01-1918 in Haarlemmermeer, dochter van Johannes Petrus Beers (zie XI-ab) en Margaretha Maria van der Geest. Margaretha trouwde, 41 jaar oud, op 28-07-1959 in Haarlemmermeer met Johannes J. Stut.
XII-an Cornelis Jacobus Beers is geboren op 08-09-1903 in Haarlem, zoon van Petrus Johannes Beers (zie XI-ac) en Thecla Beemsterboer. Cornelis is overleden op 10-05-1955 in Amsterdam, 51 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: bij huwelijk in 1930 wonende te Amsterdam, onlangs te Eindhoven
Beroep:
machinist Nederlandse Spoorwegen (1930)
Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1930 in Haarlemmermeer met Elisabeth Maria de Block, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-04-1905 in Haarlemmermeer, dochter van Theophilus de Block en Maria Seraphina Pieters. Elisabeth is overleden op 22-12-1945 in Amsterdam, 40 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 30-07-1947 in Amsterdam met Anna Markx, 28 jaar oud. Anna is geboren op 20-10-1918 in Beverwijk, dochter van Hendrikus Markx en Catharina Diemeer.
Kind van Cornelis en Anna:
1 Petrus Johannes Beers, geboren op 24-12-1949 in Amsterdam.
XII-ao Margaretha Anna (Gré) Beers is geboren op 17-03-1905 in Heemstede, dochter van Petrus Johannes Beers (zie XI-ac) en Thecla Beemsterboer. Gré is overleden op 20-11-1982 in Beverwijk, 77 jaar oud. Zij is begraven in Beverwijk, Duinrust.
Beroep:
leerling-kostuumnaaister
Gré trouwde, 23 jaar oud, op 30-05-1928 in Beverwijk met Theodorus Johannes (Dorus) Kanne, 28 jaar oud. Dorus is geboren op 24-08-1899 in Sellingerbeetse gem. Vlagtwedde, zoon van Jan Hendrik Kanne en Anna Elisabeth van der Aa. Dorus is overleden op 04-01-1991 in Beverwijk, 91 jaar oud. Hij is begraven in Beverwijk, Duinrust.
Beroep:
koster (1932)
XII-ap Anna Margaretha Beers is geboren op 30-07-1906 in Heemstede, dochter van Petrus Johannes Beers (zie XI-ac) en Thecla Beemsterboer. Anna is overleden op 15-07-1990, 83 jaar oud. Zij is begraven in Heemskerk (laurentius).
Beroep:
leerling-kostuumnaaister
Anna trouwde, 25 jaar oud, op 31-03-1932 in Wijk aan Zee en Duin met Theodorus Johannes Bisschop, 28 jaar oud. Theodorus is geboren op 05-04-1903 in Beverwijk, zoon van Johannes Jacobus Bisschop en Hermanna van Zwieten. Theodorus is overleden op 24-11-1955 in Heemskerk, 52 jaar oud. Hij is begraven in Heemskerk (laurentius).
Beroep:
ambtenaar ter secretarie (1932), gemeenteontvanger (1955)
XII-aq Maria Wilhelmina Beers is geboren op 08-10-1909 in Heemstede, dochter van Petrus Johannes Beers (zie XI-ac) en Thecla Beemsterboer. Maria is overleden op 20-11-1958 in ’s-Gravenhage, 49 jaar oud. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 01-05-1941 in Beverwijk met Jan Christiaan Mobach, 23 jaar oud. Jan is geboren op 31-12-1917 in Purmerend, zoon van Christiaan Mobach en Jannetje Schermer. Jan is overleden op 02-05-1984 in ’s-Gravenhage, 66 jaar oud.
Notitie bij Jan: hij hertrouwde op 5-11-1921 te Den Haag met Jans Janse geboren 8-9-1921 in Vlissingen
Beroep:
groenteboer
Kind van Maria en Jan:
1 Jannetje Thecla Mobach, geboren op 27-12-1941 in Beverwijk.
XII-ar Wilhelmina Maria Beers is geboren op 21-08-1912 in Haarlem, dochter van Petrus Johannes Beers (zie XI-ac) en Thecla Beemsterboer. Wilhelmina is overleden op 14-11-1993 in Utrecht, St. Barbara, 81 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1935 in Wijk aan Zee met Bartholomeus Antonius Epskamp, 26 jaar oud. Bartholomeus is geboren op 03-09-1908 in Hoogland, zoon van Teunis Epskamp en Maria Majoor. Bartholomeus is overleden op 19-07-1991 in Utrecht, St. Barbara, 82 jaar oud.
Beroep:
spoorwegarbeider (1931), beamte
XII-as Jacobus Cornelis Beers is geboren op 24-05-1914 in Haarlem, zoon van Petrus Johannes Beers (zie XI-ac) en Thecla Beemsterboer. Jacobus is overleden op 15-03-1982 in Beverwijk, 67 jaar oud. Hij is begraven in Beverwijk, Duinrust.
Beroep:
Pompdrijver/procesregelaar Hoogoverns
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 20-04-1939 in Beverwijk met Maria Steenbakker, 24 jaar oud. Maria is geboren op 08-09-1914 in Wijk aan Zee, dochter van Johannes Steenbakker en Christina Margaretha van der Molen. Maria is overleden op 08-12-1997, 83 jaar oud. Zij is begraven in Beverwijk, Duinrust.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Thekla Maria Cristina Beers, geboren op 09-03-1940 in Beverwijk. Volgt XIII-y.
2 Johannes Petrus (Jan) Beers, geboren op 09-10-1941 in Beverwijk. Volgt XIII-z.
3 Christina Maria Anna Beers, geboren op 04-06-1943 in Beverwijk. Volgt XIII-aa.
4 Maria Anna Beers, geboren op 18-12-1944 in Beverwijk. Volgt XIII-ab.
5 Petrus Jacobus Hendrikus Beers, geboren op 09-12-1946 in Beverwijk. Volgt XIII-ac.
6 Jacobus Bartholomeus Beers, geboren op 04-05-1948 in Beverwijk. Volgt XIII-ad.
7 Cornelis Hendricus Beers, geboren op 07-04-1950 in Beverwijk. Volgt XIII-ae.
8 Cornelis Jacobus Beers, geboren op 02-10-1953 in Beverwijk. Volgt XIII-af.
9 Theodorus Gerardus Beers, geboren op 08-10-1958 in Beverwijk.
Beroep:
automonteur
XII-at Anna Johanna Margaretha Beers is geboren op 19-05-1910 in Haarlemmerhout, dochter van Cornelius Vincentius Beers (zie XI-ad) en Elisabeth van der Peet. Anna is overleden op 31-03-1989 in Haarlem, 78 jaar oud. Zij is begraven in Haarlemmerliede RK begraafplaats. Anna trouwde, 36 jaar oud, op 05-11-1946 in Hoofddorp met Ruthgerus Cornelis Nelis, 36 jaar oud. Ruthgerus is geboren op 28-12-1909 in Halfweg, zoon van Petrus Engelbertus (Piet) Nelis en Hendrika Jacoba (Heintje) van Schie. Ruthgerus is overleden op 24-03-1992 in Haarlem, 82 jaar oud. Hij is begraven in Haarlemmerliede RK begraafplaats.
Beroep:
veehouder
XII-au Gijsbertus Cornelis Beers is geboren op 22-04-1911 in Haarlemmermeer, zoon van Cornelius Vincentius Beers (zie XI-ad) en Elisabeth van der Peet. Gijsbertus is overleden op 05-06-1980 in Hoofddorp, 69 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp Wilgenhof. Gijsbertus trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1939 in Halfweg met Digna Jacoba van Schie, 24 jaar oud. Digna is geboren op 25-06-1914 in Leiden, dochter van Hendrikus Johannes (Henk) van Schie en Hubertha Catharina (Berta) Vriesekoop. Digna is overleden op 29-11-1994, 80 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp, Wilgenhof.
Kinderen van Gijsbertus en Digna:
1 Elisabeth Hubertina Digna (Elly) Beers, geboren op 30-10-1942 in Hoofddorp.
Notitie bij Elly: woont in Drachten
2 Hendricus Cornelis Gijsbertus (Henk) Beers, geboren op 04-03-1944 in Hoofddorp. Volgt XIII-ag.
3 Jacoba Hubertha Clazina (Coby) Beers, geboren op 23-02-1946 in Hoofddorp.
Notitie bij Coby: woont in Drachten
4 Cornelis Gijsbertus Hendricus (Kees) Beers, geboren op 12-01-1949 in Hoofddorp. Volgt XIII-ah.
5 Digna Alida Maria (Dinja) Beers, geboren op 27-04-1954 in Hoofddorp. Volgt XIII-ai.
XII-av Clasina Anna (Clasien) Beers is geboren op 19-08-1912 in Hoofddorp, Haarlemmermeer, dochter van Cornelius Vincentius Beers (zie XI-ad) en Elisabeth van der Peet. Clasien is overleden op 29-07-2002, 89 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats. Clasien trouwde, 28 jaar oud, op 24-10-1940 in Hoofddorp met Bonifacius Leonardus Faas, ongeveer 32 jaar oud. Bonifacius is geboren omstreeks 1908. Bonifacius is overleden op 26-10-1990 in Hoofddorp, ongeveer 82 jaar oud.
XII-aw Cornelis Gijsbertus Beers is geboren op 16-04-1914 in Haarlemmermeer, zoon van Cornelius Vincentius Beers (zie XI-ad) en Elisabeth van der Peet. Cornelis is overleden op 22-01-2000 in Hoofddorp, 85 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats.
Notitie bij Cornelis: Cornelis Gijsbertus (geb.16.4.1914) nam op zijn beurt bezit van de familieboerderij aan de IJweg
Beroep:
landbouwer
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 07-01-1948 in Halfweg met Elisabeth Johanna (Beb) van Schie, 29 jaar oud. Beb is geboren op 22-04-1918 in Haarlemmerliede, dochter van Hendrikus Johannes (Henk) van Schie en Hubertha Catharina (Berta) Vriesekoop.
Notitie bij Beb: vierde in 2013 haar 95ste verjaardag
Kinderen van Cornelis en Beb:
1 Elisabeth Digna (Loes) Beers. Volgt XIII-aj.
2 Petrus P. J. (Peter) Beers. Volgt XIII-ak.
3 Wilhelmus Hendricus Cornelis (Wim) Beers, geboren op 06-10-1951 in Haarlemmermeer. Volgt XIII-al.
4 Johannes (Jantje) Beers, geboren op 17-07-1958 in Haarlemmermeer. Jantje is overleden op 19-07-1958 in Haarlemmermeer, 2 dagen oud. Hij is begraven in Hoofddorp.
XII-ax Wilhelmina Jacoba (Miep) Beers is geboren op 10-09-1917 in Haarlemmermeer, dochter van Cornelius Vincentius Beers (zie XI-ad) en Elisabeth van der Peet. Miep is overleden op 14-03-2005 in Hoofddorp, 87 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats.
Notitie bij Miep: bij overlijden echtgenote van Wim de Koning
Miep trouwde, 31 jaar oud, op 02-10-1948 in Haarlemmermeer met Hendrik Theodorus Koning, 37 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-01-1911 in Alkmaar. Hendrik is overleden op 11-03-1976, 65 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp RK begraafplaats.
XII-ay Wilhelmus Simon Beers is geboren op 11-11-1918 in Haarlemmermeer, zoon van Cornelius Vincentius Beers (zie XI-ad) en Elisabeth van der Peet. Wilhelmus is overleden op 15-04-1993, 74 jaar oud. Hij is begraven in IJmuiden, Duinhof. Wilhelmus trouwde, 37 jaar oud, op 19-09-1956 met Gijsberta Catharina Bernardina Koning, 30 jaar oud. Gijsberta is geboren op 07-10-1925. Gijsberta is overleden op 19-03-2004, 78 jaar oud. Zij is begraven in IJmuiden, Duinhof.
Kinderen van Wilhelmus en Gijsberta:
1 Josepha Gerharda Elisabeth Beers, geboren op 05-01-1964 in Santpoort.
2 Olaf Cornelis Petrus Beers, geboren op 23-09-1965 in Santpoort.
Notitie bij Olaf: Doctor O.C.P.Beers, U.v.A.; Education Scheikunde, June 22, 1992 ;; Thesis Coordination and activation of (cyclometallated) monoazadienes in mono- and heteronuclear metal carbonyl complexes [UvA-catalogue]
XII-az Maria Wilhelmina (Rie) Beers is geboren op 24-04-1921 in Haarlemmermeer, dochter van Cornelius Vincentius Beers (zie XI-ad) en Elisabeth van der Peet. Rie is overleden op 09-08-2009 in Haarlem, 88 jaar oud. Rie trouwde, 29 jaar oud, op 11-10-1950 in Haarlemmermeer met Johannes Gijsbertus Sebastianus (Jan) van der Peet, 28 jaar oud. Jan is geboren op 09-02-1922 in Schoten (Haarlem). Jan is overleden op 31-01-2009 in Haarlem, 86 jaar oud.
XII-ba Helen Celestine Beers is geboren op 22-01-1913 in Rock Valley, IA, USA, dochter van Petrus (Pieter) Beers (zie XI-ah) en Ida Pearl Kaskie. Helen is overleden op 28-05-1989 in Howard, SD, USA, 76 jaar oud.
Notitie bij Helen: Helen C Beers, Helen Celestine Beers Kuhle Lusk, Helen C. Lusk, Mrs. Luverne Lusk
Helen trouwde met Joseph Francis Kuhle. Joseph is geboren in 1907 in Miner County, SD, USA. Joseph is overleden op 08-08-1956 in Miner County, SD, USA, 48 of 49 jaar oud.
XII-bb Vincent F. Beers is geboren op 02-11-1916 in South Dakota, USA, zoon van Petrus (Pieter) Beers (zie XI-ah) en Ida Pearl Kaskie. Vincent is overleden op 23-11-1990, 74 jaar oud. Hij is begraven in Des Moines, Iowa, USA (Glendale Cemetery).
Notitie bij Vincent: Vincent F Beers, Vince Beers; Birth Date: 2 Nov 1916; Death Date: 23 Nov 1990; Social Security Number: 504-05-6205 State or Territory Where Number Was Issued: South Dakota
Vincent trouwde met Viola W Page. Viola is geboren op 05-08-1922 in Woodburn, Iowa. Viola is overleden op 21-09-2009, 87 jaar oud. Zij is begraven in Des Moines, Iowa, USA (Glendale Cemetery).
Notitie bij Viola: eerder gehuwd met Daniel F Smith (1916-1947); Viola Beers of Thornton, Colorado
XII-bc Paul L. Beers is geboren op 26-04-1919 in South Dakota, USA, zoon van Petrus (Pieter) Beers (zie XI-ah) en Ida Pearl Kaskie. Paul is overleden op 04-10-1993 in USA, 74 jaar oud. Hij is begraven in St. Joseph’s Cemetery - Howard, South Dakota.
Notitie bij Paul: Paul L Beers, Howard SD, S SGT US Army World War II
Paul trouwde, 32 jaar oud, op 05-06-1951 met Shirley Mae Unterbrunner, 26 of 27 jaar oud. Shirley is geboren in 1924.
Notitie bij Shirley: Shirley Beers, Shirley May Beers
Kinderen van Paul en Shirley:
1 Terry Lee Beers.
Notitie bij Terry: Terry Lee Beers in Howard SD
2 Adele Beers.
Notitie bij Adele: in Sioux Falls
3 Mary Kay Beers. Volgt XIII-am.
4 Mark Beers. Volgt XIII-an.
5 Kim M. Beers.
Notitie bij Kim: Kim M Beers in Howard SD
6 Marcia Beers. Volgt XIII-ao.
7 Dennis Beers.
Notitie bij Dennis: in Howard SD
8 Patsy Ann Beers. Volgt XIII-ap.
9 Deborah Beers. Volgt XIII-aq.
10 Sharon Rae Beers, geboren op 27-01-1956. Volgt XIII-ar.
XII-bd Walter J. Beers is geboren op 07-09-1923 in Howard, South Dakota, USA, zoon van Petrus (Pieter) Beers (zie XI-ah) en Ida Pearl Kaskie. Walter is overleden op 09-01-1969 in Rochester, MN, USA, 45 jaar oud. Hij is begraven in St. Joseph’s Cemetery - Howard, South Dakota.
Notitie bij Walter: Funeral services for Walter J. Beers, 45, were Jan. 13 at St. Agatha Catholic Church. Burial was in St. Joseph’s Cemetery under the direction of the Willoughby Funeral Home.
Mr. Beers was born at Howard and died Jan. 9 at a Rochester, Minn., hospital after a short illness. He farmed in the Howard area until purchasing the Ben Franklin Store at Webster in 1966.
Survivors include his widow the former Kathleen Lauer; seven children, Carol and Mary Lou, students at South Dakota State University, and Joyce, Larry, Tom, Dick and Jerry, at home; three brothers, Vince, Des Moines, Iowa: and Angelo and Paul, Howard, and a sister, Mrs. Luverne Lusk, Howard.

The Daily Republic - Jan 21, 1969
Walter trouwde, 23 jaar oud, op 17-08-1947 in Howard, SD, USA met Kathleen F. Lauer, 25 jaar oud. Kathleen is geboren op 01-09-1921, dochter van Charles Lauer en Mary Imelda Thelen. Kathleen trouwde later op 17-08-1974 met Edmund Fromelt (1917-2002).
Notitie bij Kathleen: Kathleen Fromelt, Webster, S.D
Kinderen van Walter en Kathleen:
1 Carol Lea Beers, geboren op 14-09-1948. Volgt XIII-as.
2 Mary Lou Beers, geboren op 20-06-1950. Volgt XIII-at.
3 Joyce Maureen Beers, geboren op 23-05-1952. Volgt XIII-au.
4 Larry Vincent Beers, geboren op 08-09-1955. Volgt XIII-av.
5 Richard Walter (Dick) Beers, geboren op 01-02-1958. Dick is overleden op 26-05-1976, 18 jaar oud.
6 Tim Joseph Beers, geboren op 31-05-1963.
7 Jerome Lee (Jerry) Beers, geboren op 03-02-1967. Volgt XIII-aw.
XII-be Margaret Louise Beers is geboren op 10-01-1909, dochter van Adrianus Beers (zie XI-ai) en Maria Haasevoet. Margaret is overleden op 27-11-1974 in Owatonna, Steele, MN, USA, 65 jaar oud. Zij is begraven in Owatonna Memorial Gardens. Margaret trouwde, 22 jaar oud, op 04-02-1931 in USA met Harold David Hissam, 27 jaar oud. Harold is geboren op 15-07-1903 in Claremont, Dodge, Mn, USA, zoon van David Alexander Hissam en Emma Steckels. Harold is overleden op 02-12-2001, 98 jaar oud. Hij is begraven in Owatonna Memorial Gardens.
Kinderen van Margaret en Harold:
1 Harold Wayne Hissam, geboren op 13-12-1934 in Owatonna, Steele, MN, USA. Harold is overleden in 1972 in USA, 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij Harold: He died in November 1972.
2 Howard D Hissam, geboren op 13-12-1934 in Owatonna, Steele, MN, USA. Howard is overleden op 28-08-2001 in Owatonna, Steele, MN, USA, 66 jaar oud.
Notitie bij Howard: Also referred to as Dwayne Howard; died Owatonna, Mn. OWA 28/Aug/2001
3 Dalles Eugene Hissam, geboren op 29-12-1937 in Owatonna, Steele, MN, USA. Dalles is overleden in 1986, 48 of 49 jaar oud.
Notitie bij Dalles: He died in December 1986.
4 Sharon Kaye Hissam, geboren op 17-08-1940 in Owatonna, Steele, MN, USA.
Notitie bij Sharon: She married Roger William Standke

Sharan K. Hissam Standke 1940–2016 Owatonna—Sharan K. Hissam Standke, 75, of Owatonna passed away on Wednesday, February 17, 2016 at the Owatonna Hospital. She was born on August 17, 1940 in Owatonna to Harold and Margaret (nee Beers) Hissam. Sharan graduated from Owatonna High School in 1958, and married Roger in 1960. They lived in Owatonna until moving to Red Wing in 1969. They later returned to Owatonna where she was employed at the Owatonna Hospital for 37 years. She was preceded in death by both parents, one sister, Doris Davis, and three brothers, Howard, Harold, and Dalles. She is survived by her husband of 56 years, two daughters Jami (Charlie) Rutenbeck and Terri (Douglas) Smith, her two grandchildren Tyler Smith and Madison Rutenbeck, her sister Betty Munson, as well as many nieces, nephews, and many great nieces and nephews. Sharan requested her body be donated to the Mayo Clinic for research in lung cancer. In lieu of flowers, please donate in Sharan’s honor to the Mayo Clinic Dept. of Anatomy, Stabile 9-38, 200 1st St SW, Rochester, MN, 55905, or to Homestead Hospice House, 2350 NW 26th St, Owatonna, MN 55060 A celebration of Sharan’s life will be held in March. Date and location to be announced.
XII-bf Johanna Marie Beers is geboren op 10-12-1909 in Rock Rapids, Iowa, USA, dochter van Adrianus Beers (zie XI-ai) en Maria Haasevoet. Johanna is overleden op 22-01-2001 in Owatonna, Steele, MN, USA, 91 jaar oud. Zij is begraven in Sacred Heart Cemetery.
Notitie bij Johanna: JOHANNA M. HUDRLIK OWATONNA - Johanna M. Hudrlik, a resident of Cedarview Nursing Home, died Monday, Jan. 22 at the nursing home. She was 91.
Johanna Beers was born Dec. 10, 1909 in Rock Rapids, Iowa, the daughter of Adrian and Marie (Braskamp) Beers. In 1954 she married Walter Hudrlik at Sacred Heart Church in Owatonna. Mrs. Hudrlik was employed at several jobs during her younger years. She worked mostly as a caregiver and homemaker. Her husband was an entertainer and ventriloquist and also she helped with arrangements for his shows. She also traveled around the are entertaining children. Mrs. Hudrlik was a lifelong member of Sacred Heart Church and a member of the Veterans of Foreign Wars Auxiliary. Mrs. Hudrlik was a volunteer at the Veterans of Foreign Wars and Semcac as well as Sacred Heart Church. She was named a Senior Citizen of the Year in the early 1980’s. She enjoyed visiting with her family and friends, gardening and traveling.
Mrs. Hudrlik is survived by three daughters, Gina O’Brien of Farmington, Rita (and Michael) Kinyon of Red Wing, Martha Iverson of Minneapolis; 10 grandchildren and 12 great-grandchildren. She was preceded in death by her husband in 1977, two sisters and five brothers.
The funeral will be at 11 a.m Friday at Sacred Heart Catholic Church, Owatonna. The Rev. Peter Klein will officiate. Burial will be at Sacred Heart Cemetery. Friends may call from 9:30 until the time of the service Saturday at the church. Brick-Postelwaite-Meger Funeral Home is in charge of arrangements.
Owatonna People’s Press 1/24/2001
Johanna trouwde, 44 of 45 jaar oud, in 1954 in Owatonna, Steele, MN, USA met Walter Peter Hudrlik, 48 of 49 jaar oud. Walter is geboren op 12-12-1905. Walter is overleden op 06-03-1977 in Owatonna, Steele, MN, USA, 71 jaar oud. Hij is begraven in Sacred Heart Cemetery.
XII-bg Arthur Clemons (Art) Beers is geboren op 24-11-1913 in Steele County, Minnesota, USA, zoon van Adrianus Beers (zie XI-ai) en Maria Haasevoet. Art is overleden op 02-08-1999 in Owatonna, Steele, MN, USA, 85 jaar oud. Hij is begraven in Sacred Heart Cemetery. Art trouwde met Vera Priem.
Notitie bij Vera: Vera (Priem) Beers.
Kind van Art en Vera:
1 (Adoptie) Larry C. Beers, geboren op 28-07-1950 in Carlton, Minnesota, USA. Larry is overleden op 14-08-2011, 61 jaar oud.
Notitie bij Larry: Larry C. Beers Born: Friday, July 28, 1950 Died: Sunday, August 14, 2011. Visitation: Friday, August 19, 2011 from 4:00PM to 7:00PM at Michaelson Funeral Home and one hour prior to the service
Services: Saturday, August 20, 2011 at 2:00PM at Our Savior’s Lutheran Church

Larry C. Beers, 61, of Owatonna, died Sunday, August 14, 2011. He was born July 28, 1950 in Carlton, Minnesota and adopted on April 11, 1951 by Arthur and Vera (Priem) Beers. He was baptized and confirmed at St. John’’s Lutheran Church. He lived with his parents, grandparents and sister on the family farm, RR2 Owatonna and he attended Country School District #22. The family moved to town and Larry attended Owatonna High School. He then attained his Master Electricians License at Albert Lea Vo Tech. Larry worked for Cedar Lake Electric, Faribault for 15 years, then Truth Hardware in Owatonna, where he recently celebrated his 10 year anniversary.

He is survived by his wife, Jodi Beers of Owatonna; daughters, Randi Jo Beers of Toronto, ON Canada; Bridgette Ray of Rosehill, IA; son, Ben Imker of Minneapolis; mother, Vera Beers of Owatonna; sister, Karen (and Gary) Matson of Big Fork, MN; nieces, Kristen (and Gary) Numedahl, and Nicole (and Cordell) Melgaard all of Owatonna;

He was preceded in death by his father, Arthur Beers.

Visitation will be at Michaelson Funeral Home on Friday, August 19, 2011 from 4:00 PM to 7:00 PM and at Our Savior’s Lutheran Church on Saturday from 1:00 PM to 2:00 PM . Funeral services will be held Saturday, August 20, 2011 at 2:00 PM at Our Savior’s Lutheran Church with The Reverend John Weisenburger officiating
XII-bh Walter Anthony Beers is geboren op 16-02-1915 in Owatonna, Minnesota, USA, zoon van Adrianus Beers (zie XI-ai) en Maria Haasevoet. Walter is overleden op 21-07-1995 in Arlington, Virginia, USA, 80 jaar oud. Hij is begraven op 26-07-1995 in Arlington National Cemetery.
Notitie bij Walter: Beloved husband of Charlotte Lopuise, nee Moschansky Bellinghove, who he met and married while serving in Mannheim, Germany. Loving father of Linda Beers-Buie. A veteran of the US amry during WWII in Europe. He attended the rank of sergeant first class. Walter retired from the General Services Administration as a motor pool supervisor in Washington DC
Walter trouwde met Charlotte Louise Moschansky. Charlotte is geboren op 10-12-1919 in Duitsland, dochter van Georg Moschansky en Berta Bauer. Charlotte is overleden op 17-09-2012 in Richmond, Henrico County, Virginia, USA, 92 jaar oud. Zij is begraven in Arlington National Cemetery.
Notitie bij Charlotte: Charlotte left this mortal life during the early morning hours of Monday, September 17, 2012, in the company of her loving family, at the home of her daughter in Richmond, Virginia, after a brief battle with a painful injury.
Born in Germany to Georg and Berta (Bauer) Moschansky. Charlotte and her first husband, Herr Walter Bellinghoven, had one child, Axel, whom she raised on her own, after she divorced his father. During WWII, Charlotte and Axel became refugees and were forced to travel around Germany and Switzerland seeking shelter and food where ever she could find it, sometimes having to resort to various means to provide the most basic of survival rations. She and her son emigrated to America after World War II. A resident of Arlington, Virginia for more than 50 years, 41 of which she worked at the Old Dominion/First Virginia Bank on Columbia Pike, near her home, helping customers with new accounts and other administrative needs. An animal lover of all spicies, most especially dogs, she raised funds to support the Arlington Animal Shelter, being named their Top Fundraiser several times. She enjoyed her flower gardening, knitting, travelling and spending time with her children, grandchildren and great-grandchildren. She enjoyed sharing lovingly selected treats from local bakeries with friends and neighbors. An active and supporting member of the Washington Sangerbund and the Concord Club, she enjoyed participating in their German heritage concerts, Fashings, meetings and trips. Her enjoyment of travelling took her back to Europe several times, up and down the east coast states during the more temperate seasons, across America and Canada and to many of the Caribean islands and nations. During her trips back to Germany, she would make her rounds, visiting with all her extended family whom she loved so much.

Charlotte is preceeded in passing by her two husbands, her parents and brothers. She is survived by her loving children, their spouses, grandchildren, their spouses and great-grandchildren, many close friends and neighbors. Her lively, happy outlook and kindness brought warm smiles to all she met and will be sorely missed. Charlotte was reunited with her husband Walter at Arlington National Cemetery on 1 December 2012.
Kind van Walter en Charlotte:
1 Linda Charlotte Beers, geboren in 1952.
Notitie bij Linda: Linda Charlotte Beers-Buie; Born in Germany and raised outside of Washington D.C., Linda grew up in a household full of terriers. Since the age of three the family raised and bred Skye Terriers and one Carin Terrier. During high school, Linda earned several national awards and local recognition for her pen and ink illustrations and commercial work in silkscreen. She attended The Corcoran Art School, The Maryland Institute of Art , Penland School of Crafts and graduated from Virginia Commonwealth University with a BFA.
XII-bi Edward Angelo Beers is geboren op 03-02-1916 in Minnesota, USA, zoon van Adrianus Beers (zie XI-ai) en Maria Haasevoet. Edward is overleden op 06-11-1996 in Seattle, Washington, USA, 80 jaar oud.
Notitie bij Edward: Edward A Beers, Seattle, King County, Washington
Edward trouwde met Margaret. Margaret is geboren op 13-07-1913 in Glennamaddy, Ierland. Margaret is overleden op 09-10-2010 in Seattle, Washington, USA, 97 jaar oud.
Notitie bij Margaret: Margaret "Peg" BEERS - Peg Beers was born on July 13, 1913 in Glenamaddy, Ireland and died October 9, 2010. Peg is survived by her children, Joyce (Michael) Farrell, Blake (Barbie) Beers, and Bonnie Beers, grandchildren, Matthew, Dana, Ryan and Bridget. She was preceded in death by her loving husband, Edward. An independent and "Irish" spirit, "Grammy" was a wonderful mom and grandmother. Mom was always giving to her kids. A Funeral Mass will be held on Saturday, Oct. 16 at Providence Mt. St. Vincent, 4831 35 Ave. SW, Seattle, at 10:30 am in the 3rd floor Chapel. A reception will immediately follow at the home of Bonnie Beers.
Kinderen van Edward en Margaret:
1 Joyce Beers. Volgt XIII-ax.
2 Blake B Beers, geboren in 12-1951.
Notitie bij Blake: Blake (Barbie) Beers
3 Barbara (Bonnie) Beers, geboren in 10-1954.
Notitie bij Bonnie: On March 24, 2009 retired Battalion Chief Bonnie Beers, the first woman firefighter in the Seattle Fire Department, spoke on her groundbreaking 30-year career to a crowd at Seattle City Hall. Strong and confidant, Beers applied as a firefighter in 1976, wanting little more than a well-paying, exciting job. She had no idea that her subsequent success in the face of doubt and discrimination would make her a powerful role model - one whose struggle has a special poignancy for those in the GLBT communit
XII-bj Lucy Kerkvliet is geboren op 20-01-1903 in Enclet, Minnesota, USA, dochter van Bernard Cornelius Kerkvliet en Johanna Beers (zie XI-aj). Lucy is overleden op 02-03-1995 in Great Falls, Montana, USA, 92 jaar oud. Zij is begraven in Great Falls, Montana, USA. Lucy trouwde, 26 jaar oud, op 08-07-1929 met William Schermele, 32 jaar oud. William is geboren op 16-12-1896 in Amsterdam. William is overleden in 1962, 65 of 66 jaar oud.
XII-bk Cora Marie Kerkvliet is geboren op 15-11-1904 in Contlarf, Minnesota, dochter van Bernard Cornelius Kerkvliet en Johanna Beers (zie XI-aj). Cora is overleden op 11-11-1988 in Great Falls, Montana, USA, 83 jaar oud. Cora trouwde, 37 jaar oud, op 19-05-1942 met Marion Andrew Sepich, 42 jaar oud. Marion is geboren op 09-08-1899 in Krasica, Kroatië, Yugoslavia.
XII-bl Margaret Johanna Kerkvliet is geboren op 20-08-1906 in Contlarf, Minnesota, dochter van Bernard Cornelius Kerkvliet en Johanna Beers (zie XI-aj). Margaret is overleden op 02-02-1990 in Seattle, Washington, USA, 83 jaar oud. Zij is begraven in Seattle, Washington, USA. Margaret trouwde, 25 jaar oud, op 05-09-1931 in Seattle, King, WA, USA met Lloyd Wolfe. Lloyd is geboren in Edmonton, Canada.
XII-bm Gerard Cornelius Kerkvliet is geboren op 10-04-1908 in Larchwood , Iowa, USA, zoon van Bernard Cornelius Kerkvliet en Johanna Beers (zie XI-aj). Gerard is overleden op 17-07-1995 in Great Falls, Montana, USA, 87 jaar oud. Hij is begraven in Great Falls, Montana, USA. Gerard trouwde, 58 jaar oud, op 23-07-1966 in Great Falls, MT, USA met Myrtle Albright, 53 jaar oud. Myrtle is geboren op 17-04-1913 in Kiee, ND, USA.
XII-bn Cecelia Catherine Kerkvliet is geboren op 28-05-1914 in Big Sandy, Montana, USA, dochter van Bernard Cornelius Kerkvliet en Johanna Beers (zie XI-aj). Cecelia is overleden op 25-11-1987 in Great Falls, Montana, USA, 73 jaar oud. Zij is begraven in Great Falls, Montana, USA.
Notitie bij Cecelia: She married John Krall 9 Jan 1946 in Great Falls, MT. He was born 6 Jun 1903 in Black Eagle, Mont., and died 8 Jan 1950. She married Henry A Martin 16 Aug 1958. He was born 14 Oct 1911 in Loma, MT, and died 29 Aug 1962.
Cecelia:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 09-01-1946 in Great Falls, Cascade, MT, USA met John Krall, 42 jaar oud. John is geboren op 06-06-1903 in Black Eagle, Mont., USA. John is overleden op 08-01-1950, 46 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 16-08-1958 met Henry A Martin, 46 jaar oud. Henry is geboren op 14-11-1911 in Loma MT. Henry is overleden op 29-08-1962, 50 jaar oud.
XII-bo Johanna Edith Kerkvliet is geboren op 16-09-1916 in Big Sandy, Montana, USA, dochter van Bernard Cornelius Kerkvliet en Johanna Beers (zie XI-aj). Johanna is overleden op 14-10-1947 in Great Falls, Montana, USA, 31 jaar oud. Zij is begraven op 18-10-1947 in Great Falls, Montana, USA. Johanna trouwde met Sherman Atchison.
XII-bp Bernard Ferdinand Kerkvliet is geboren op 19-12-1918 in Big Sandy, Montana, USA, zoon van Bernard Cornelius Kerkvliet en Johanna Beers (zie XI-aj). Bernard is overleden op 23-03-1957 in Great Falls, Montana, USA, 38 jaar oud. Hij is begraven in Great Falls, Montana, USA. Bernard trouwde, 29 jaar oud, op 27-09-1948 met Stella Haptonstall, 20 jaar oud. Stella is geboren op 25-07-1928 in Kellog, Idaho, USA.
Kinderen van Bernard en Stella:
1 Gerard Grant Kerkvliet, geboren op 13-03-1949 in Billings, Mont., USA.
2 Bernard Clarence Kerkvliet, geboren op 19-05-1951 in Butte, Mont., USA.
3 Carol Marie Kerkvliet, geboren op 16-02-1954 in Butte, Mont., USA.
4 Donna Sue Kerkvliet, geboren op 31-12-1956 in Butte, Mont., USA.
XII-bq John Benedict (John) Kerkvliet is geboren op 02-07-1921 in Big Sandy, Montana, USA, zoon van Bernard Cornelius Kerkvliet en Johanna Beers (zie XI-aj). John is overleden op 01-09-2008 in Hollister, Cal., USA, 87 jaar oud.
Notitie bij John: As with much of John’s generation, his life changed with the attack on Pearl Harbor in December of 1941. In August of 1942 he enlisted in the U.S. Navy, served as a machinist mate first class on two ships in the Pacific--USS Bridge and USS Killen--married Dorothy in December 1942. By the end of the war, John and Dorothy had one son and were expecting their second. Honorably discharged in November of 1945, he returned to his wife and family in Great Falls and began working as a repair man for the National Cash Register Company and fathered a daughter and another son.

John was employed by NCR for 45 years. He worked in Great Falls and along the Montana hi-line until 1964, and then began a series of moves first to Helena then to Billings, MT. In 1966, he was transferred to Santa Rosa, CA, to teach others his craft. Transferred to Dayton, OH in 1970 to instruct in the company’s headquarters, he and Dorothy remained until 1976. Wanting to return to the west, Dorothy and John transferred to Reno, NV where he worked until his retirement in 1983. As the cash register and bank machine industry changed from mechanical to electronic throughout his long career, John updated his skills frequently by attending NCR training.
John trouwde, 21 jaar oud, op 19-12-1942 in USA met Dorothy Grasseschi, 18 jaar oud. Dorothy is geboren op 07-05-1924 in Great Falls, Montana, USA.
Kinderen van John en Dorothy:
1 Benedict (Ben) Kerkvliet, geboren op 28-10-1943 in Great Falls, Montana, USA.
2 Joseph (Joe) Kerkvliet, geboren op 29-07-1946 in Great Falls, Montana, USA.
3 Rebecca Ann (Becky) Kerkvliet, geboren op 25-11-1950 in Great Falls, Montana, USA. Volgt XIII-ay.
4 Dale Thomas (Dale) Kerkvliet, geboren op 06-10-1954 in Montana USA.
XII-br Johannes Henricus Beers is geboren op 16-04-1927 in Koedijk, zoon van Theodorus Petrus Beers (zie XI-am) en Catharina van ’t Hof. Johannes is overleden op 02-10-2013 in Alkmaar, 86 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 25-08-1954 in Noord-Scharwoude met Divera Molenaar, 29 jaar oud. Divera is geboren op 13-08-1925 in Oudkarspel, dochter van Cornelis Molenaar en Hendrika Hessing. Divera is overleden op 06-03-2009 in Sint Pancras, 83 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Divera:
1 Catharina Hendrica Maria (Tineke) Beers, geboren op 30-05-1956 in Koedijk. Volgt XIII-az.
2 Theodorus Cornelis Jozef (Theo) Beers, geboren op 27-09-1959 in Koedijk. Volgt XIII-ba.
3 Franciscus Antonius (Frank) Beers, geboren op 02-11-1961 in Koedijk. Volgt XIII-bb.
4 Johannes Jozef (Hans) Beers, geboren op 14-11-1963 in Koedijk. Volgt XIII-bc.
XII-bs Anna Margaretha Beers is geboren op 06-03-1929 in Koedijk, dochter van Theodorus Petrus Beers (zie XI-am) en Catharina van ’t Hof. Anna trouwde, 30 jaar oud, op 24-10-1959 in Oudorp met Pieter Bijvoet.
Beroep:
houtverwerker
XII-bt Henricus Franciscus (Henk) Beers is geboren op 21-03-1932 in Koedijk, zoon van Theodorus Petrus Beers (zie XI-am) en Catharina van ’t Hof. Henk is overleden op 11-02-2008 in Alkmaar, 75 jaar oud. Hij is begraven op 15-02-2008 in Oudorp.
Beroep:
timmerman
Henk trouwde, 29 jaar oud, op 01-03-1962 in Oudorp met Maria de Reus, 31 jaar oud. Maria is geboren op 04-07-1930 in Oudorp, dochter van Hermanus de Reus en Gezina Maria Brusche.
Notitie bij Maria: M.C. Beers-de Reus
Kinderen van Henk en Maria:
1 Leonardus Theodorus Hermanus (Leo) Beers, geboren op 23-08-1963 in Koedijk. Leo is overleden op 29-10-2014 in Alkmaar, 51 jaar oud. Hij is begraven in Oudorp.
2 Johannes (John) Beers, geboren op 15-08-1964 in Koedijk.
Notitie bij John: John en Soithip
Beroep:
timmerman
3 Franciscus (Frans) Beers, geboren op 01-06-1966 in Koedijk.
Notitie bij Frans: Frans en Lin
Beroep:
administratief medewerker
XII-bu Margaretha Elisabeth Beers is geboren op 21-07-1933 in Koedijk, dochter van Theodorus Petrus Beers (zie XI-am) en Catharina van ’t Hof. Margaretha trouwde met Gerardus A. Groot.
Beroep:
administratief medewerker
XII-bv Catharina Adriana Beers is geboren op 19-09-1920 in Haarlemmermeer, dochter van Gerardus Petrus Beers (zie XI-ao) en Geertruida Flipphi. Catharina is overleden op 28-03-1996 in Ureterp, 75 jaar oud. Zij is begraven in Nieuweschool, Heerenveen-Zuid. Catharina trouwde met Johan van Lubeek.
Beroep:
adjudant onderofficier instructeur Koninklijke Landmach
XII-bw Christiaan Adrianus Antonie Beers is geboren op 10-07-1940 in Heemstede, zoon van Gerardus Petrus Beers (zie XI-ao) en Geertruida Flipphi. Christiaan trouwde, 22 jaar oud, op 19-09-1962 in Heemstede met Elly Brouwers, 21 jaar oud. Elly is geboren op 09-09-1941 in Apeldoorn, dochter van Gerardus Marinus Brouwers en Johanna Starrenburg.
Kinderen van Christiaan en Elly:
1 Gerardus Johannes Daniel (Gert-Jan) Beers, geboren in Heemstede.
2 Catharina Geertruida Rosa (Karin) Beers, geboren in Heemstede.
3 Maria Christina Elisabeth (Marian) Beers, geboren op 11-12-1968 in Heemstede.
XII-bx Veronica Johanna (Vroon) Beers is geboren op 02-03-1907 in Beemster, dochter van Nicolaas Beers (zie XI-aq) en Cornelia (Neeltje) Stuijt. Vroon is overleden op 12-08-1998 in West-Graftdijk, 91 jaar oud. Zij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats.
Notitie bij Vroon: ook Veronika Johanna
Vroon trouwde, 38 jaar oud, op 02-05-1945 met Pieter Anthonius (Piet) van Etten, 46 jaar oud. Piet is geboren op 11-02-1899 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, zoon van Johannes van Etten en Trijntje Koomen. Piet is overleden op 10-03-1965, 66 jaar oud. Hij is begraven in Westbeemster RK begraafplaats. Piet is weduwnaar van Anna Geertruida Braak (1899-1944), met wie hij trouwde op 12-07-1922 in Beemster.
Notitie bij Piet: ook Petrus Anthonius van Etten; vanaf 1928 tot 1959 uitbater van het café bij de RK kerk aan de Jisperweg in Westbeemster
Beroep:
landbouwer (1922), Koster, Cafehouder
XII-by Johannes Nicolaas (Jan) Beers is geboren op 08-05-1910 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers (zie XI-aq) en Cornelia (Neeltje) Stuijt. Jan is overleden op 15-12-1979 in Alkmaar, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: in 1933 wonende te Kwintsheul, gemeente Monster
Beroep:
tuinder (1933)
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 26-01-1938 in Kwintsheul met Johanna Antonia (An) Kok, 23 jaar oud. An is geboren op 14-09-1914 in Kwintsheul, dochter van Martinus Johannes Kok en Wilhelmina Desaunois. An is overleden op 11-02-1999 in Alkmaar, 84 jaar oud.
Kinderen van Jan en An:
1 Nicolaas Petrus Martinus (Nico) Beers, geboren op 02-12-1938 in Wateringen. Volgt XIII-bd.
2 Wilhelmina Petronella Cornelia (Wil) Beers, geboren op 06-03-1940 in Wateringen. Volgt XIII-be.
3 Cornelia Johanna Adriana Maria (Corrie) Beers, geboren op 27-05-1941 in Oudorp. Volgt XIII-bf.
4 Martinus Petrus Wilhelmus Beers, geboren op 21-11-1942 in Oudorp. Volgt XIII-bg.
5 Veronica Hendrika Johanna (Vroon) Beers, geboren op 02-03-1944 in Oudorp. Volgt XIII-bh.
6 Caroline Petronella Maria Beers, geboren op 26-09-1946 in Oudorp. Volgt XIII-bi.
7 Henricus Joseph Cornelis (Henk) Beers, geboren op 14-02-1948 in Oudorp. Volgt XIII-bj.
8 Maria Johanna Francisca (Marjan) Beers, geboren op 07-05-1949 in Oudorp. Volgt XIII-bk.
9 Johanna Paulina Huberta (Joke) Beers, geboren op 30-12-1953 in Alkmaar. Volgt XIII-bl.
XII-bz Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers is geboren op 16-03-1912 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers (zie XI-aq) en Cornelia (Neeltje) Stuijt. Nico is overleden op 02-11-1967 in Badhoevedorp, 55 jaar oud.
Beroep:
vleeschhouwer (1933)
Nico trouwde, 21 jaar oud, op 05-07-1933 in ’s-Gravenhage met Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 16-03-1909 in ’s-Gravenhage, dochter van Thomas Heubert Palmen en Hendrika Johanna Wagenaar. Hendrika is overleden op 18-01-1980 in Badhoevedorp, 70 jaar oud.
Kinderen van Nico en Hendrika:
1 Hendrika Cornelia Beers, geboren op 03-01-1934 in ’s-Gravenhage. Volgt XIII-bm.
2 Nicolaas Hubertus Beers, geboren op 27-05-1936 in ’s-Gravenhage. Volgt XIII-bn.
3 Hubertus Nicolaas Beers, geboren op 02-07-1941 in Haarlemmermeer. Volgt XIII-bo.
4 Robertus Johannes Petrus Beers, geboren op 16-06-1944 in Haarlemmermeer. Volgt XIII-bp.
XII-ca Petrus Cornelis (Piet) Beers is geboren op 04-11-1913 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers (zie XI-aq) en Cornelia (Neeltje) Stuijt. Piet is overleden op 30-10-1973 in Nijmegen, 59 jaar oud.
Beroep:
verkoper
Piet trouwde, 33 jaar oud, op 15-04-1947 met Arnoldina (Dinie) van de Looy, 24 jaar oud. Dinie is geboren op 09-07-1922 in Eindhoven, dochter van Johannes van de Looy en Anna Maria van de Aalst.
Kind van Piet en Dinie:
1 Henricus Martinus Beers, geboren op 09-02-1948 in Eindhoven. Volgt XIII-bq.
XII-cb Adrianus Hendrikus (Arie) Beers is geboren op 02-11-1915 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers (zie XI-aq) en Cornelia (Neeltje) Stuijt. Arie is overleden op 03-05-1974 in Amsterdam, 58 jaar oud. Hij is begraven in Abcoude.
Notitie bij Arie: 1935 van Haarlem naar De Rijp; woonde in Abcoude Voordijk 46
Beroep:
huisschilder
Arie trouwde, 30 jaar oud, op 03-01-1946 in Beemster met Cornelia Adriana (Corrie) Breed, 29 jaar oud. Corrie is geboren op 31-07-1916 in Beemster, dochter van Cornelis Breed en Neeltje Komen. Corrie is overleden op 06-02-2006 in Amsterdam, 89 jaar oud. Zij is begraven op 11-02-2006 in Abcoude.
Kinderen van Arie en Corrie:
1 Nicolaas Cornelis Maria (Nico) Beers, geboren op 18-08-1947 in Abcoude. Volgt XIII-br.
2 Cornelis Adrianus Maria (Kees) Beers, geboren op 17-10-1948 in Abcoude. Volgt XIII-bs.
3 Hendricus Jozef Maria (Henk) Beers, geboren op 05-07-1951 in Abcoude. Volgt XIII-bt.
4 Gerardus Petrus Maria (Gerard) Beers, geboren op 04-07-1953 in Abcoude. Volgt XIII-bu.
XII-cc Cornelis Petrus Beers is geboren op 01-07-1918 in Beemster, zoon van Nicolaas Beers (zie XI-aq) en Cornelia (Neeltje) Stuijt. Cornelis is overleden op 14-09-1999 in Hoorn, 81 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: volgens militie registers op 23-11-11937 woonachtig te Limmen, schoolopleiding LO en privelessen voor keurmeester, geschikt infanterie luchtdoelartillerie met aantekening broederdienst, inlijving 1-4-1940
bij huwelijk in 1940 woonachtig in Zaandam en van beroep slager
Beroep:
slager (1931-1940), reiziger (1943), verzekeringsagent en -inspecteur RVS (1945-1978)
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 17-06-1940 in Oostzaan met Alida Anna Lukken, 22 jaar oud. Alida is geboren op 07-01-1918 in Oostzaan, dochter van Hendrik Lukken en Annetje Veldhoen. Alida is overleden op 07-03-2009 in Blokker, 91 jaar oud. Zij is begraven op 12-03-2009 in Hoorn.
Notitie bij Alida: zij stond van 1 mei 1936 komende uit Oostzaan tot 2 februari 1937 ingeschreven als dienstbode bij P.H.Wayboer, Dorpsstraat 77 te Jisp, zij vertrok vandaar naar het ouderlijk huis in Oostzaan, Kerkbuurt 178
Kinderen van Cornelis en Alida:
1 Cornelia Anna (Nel) Beers, geboren op 22-09-1941 in Oostzaan. Volgt XIII-bv.
2 Hendrik Cornelis (Henk) Beers, geboren op 06-02-1943 in Oostzaan. Volgt XIII-bw.
3 Anna Antonia (Ans) Beers, geboren op 24-07-1946 in Oostzaan.
Beroep:
administratief medewerkster Interpolis in Tilburg
4 Veronica Petronella Beers, geboren in 1947 in Oostzaan.
5 Nicolaas Johannes (Nico) Beers, geboren op 04-09-1947 in Oostzaan. Nico is overleden op 18-10-2013 in Hoorn (NH), 66 jaar oud.
Notitie bij Nico: tot priester gewijd op 1 november 1996, Bisschopskerk te Breda door Bisschop M. Muskens en bisschop H. Ernst
Beroep:
R.K. Priester
6 Cornelis Petrus (Kees) Beers, geboren op 27-04-1949 in Oostzaan. Volgt XIII-bx.
7 Reinalda Johanna Maria (Reina) Beers, geboren op 15-09-1952 in Oostzaan.
Beroep:
administratief medewerkster
8 Beers, levenloos geboren zoon, geboren op 03-02-1959 in Hoorn. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1959.
9 Jozef Maria (Jos) Beers, geboren op 18-11-1960 in Hoorn. Volgt XIII-by.
XII-cd Johannes Cornelis (Jan) Beers is geboren op 13-11-1931 in Amsterdam, zoon van Cornelis Johannes Beers (zie XI-as) en Catharina Maria (Trijn) Pooijer. Jan is overleden op 23-10-2010, 78 jaar oud. Hij is begraven in Volendam, RK begraafplaats.
Beroep:
Chauffeur
Jan trouwde, 33 jaar oud, op 13-06-1965 in Volendam met Alida Maria de Boer, 27 jaar oud. Alida is geboren op 10-07-1937 in Volendam, dochter van Cornelis de Boer en Aagje Win. Alida is overleden omstreeks 2020, ongeveer 83 jaar oud.
Kinderen van Jan en Alida:
1 Kees Beers, geboren op 04-04-1966 in Volendam. Volgt XIII-bz.
2 Martinus Johannes (Martin) Beers, geboren op 31-03-1968 in Volendam. Volgt XIII-ca.
XII-ce Catharina Cornelia Maria (Tini) Beers is geboren op 20-04-1936 in Amsterdam, dochter van Cornelis Johannes Beers (zie XI-as) en Catharina Maria (Trijn) Pooijer. Tini trouwde, 23 jaar oud, op 22-10-1959 in Volendam met Adrianus Jacobus Buikman, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op 07-09-1934. Adrianus is overleden op 17-10-2006 in Scherpenzeel, 72 jaar oud.
Beroep:
instructeur
XII-cf Vrouwtje (Vera) Beers is geboren op 04-11-1937 in Amsterdam, dochter van Cornelis Johannes Beers (zie XI-as) en Catharina Maria (Trijn) Pooijer. Vera trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1965 in Volendam met Luciano Zanoni.
Beroep:
marmist
XII-cg Cornelis Anthonius (Kees) Beers is geboren op 24-04-1942 in Amsterdam, zoon van Cornelis Johannes Beers (zie XI-as) en Catharina Maria (Trijn) Pooijer. Kees is overleden op 05-06-1992 in Volendam, 50 jaar oud. Hij is begraven in Volendam RK begraafplaats.
Notitie bij Kees: Zii hebben gewoond aan de Spieringstraat 10. Aan huis hadden zij een slijterij. Kees was daarnaast bedrijfsleider bij hotel Spaander
Beroep:
slijter, direkteur Hotel Spaander, van Diepen
Kees trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1965 in Volendam met Afra Maria Josephina Schilder, 22 jaar oud. Afra is geboren op 11-03-1943 in Volendam, dochter van Hendrik (Madoet) Schilder en Aagje Klouwer.
Notitie bij Afra: Woensdagavond 22 november 2006 verraste burgemeester Van Beek mevrouw Aaf Beers tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Spaander met de uitreiking van de gemeentelijke eremedaille. Temidden van "haar" vrijwilligers van Stichting het Werkende Missieteam werd zij in het zonnetje gezet. De onderscheiding is mevrouw Beers toegekend bij gelegenheid van het a.s. 25 jarig bestaan van de stichting Het Werkend Missieteam. Mevrouw Beers-Schilder is sinds plm. 40 jaar zeer actief werkzaam met haar Werkende Missieteam. Mevrouw Beers-Schilder wendt haar organisatorische capaciteiten ook aan voor andere zaken zoals het mede door haar inzet geslaagde Orgelfonds waaruit de restauratie van het orgel van de Vincentiuskerk is bekostigd. Daarnaast is zij al decennia lid van het Volendams Operakoor en het gemengde koor van de Vincentiuskerk, waarbij zij niet slechts gewoon lid is, maar tevens vele randzaken organiseert die o zo belangrijk worden ervaren door de overige koorleden.
Kinderen van Kees en Afra:
1 Henri Beers, geboren op 28-01-1969 in Volendam. Volgt XIII-cb.
2 Marco Beers, geboren op 22-12-1971 in Purmerend. Volgt XIII-cc.
XII-ch Feronica Maria (Vroon) Beers is geboren op 14-02-1931 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XI-at) en Maria Felisiak. Vroon trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1959 in Beemster met Jan Johannes (Jan) van Wijk.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Vroon en Jan:
1 Hendrica Maria Veronica (Henny) van Wijk, geboren op 05-03-1961 in Ilpendam. Volgt XIII-cd.
2 Petrus Christiaan Maria (Piet) van Wijk, geboren op 13-05-1963 in Ilpendam.
Notitie bij Piet: ongehuwd, geen kinderen
3 Maria Johanna Christina (Miep) van Wijk, geboren op 09-02-1965 in Ilpendam.
Notitie bij Miep: ongehuwd, geen kinderen
4 Veronica Cornelia Maria (Vronie) van Wijk, geboren op 31-01-1966 in Ilpendam. Volgt XIII-ce.
XII-ci Elisabeth (Lies) Beers is geboren op 09-07-1932 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XI-at) en Maria Felisiak.
Notitie bij Lies: Lies Bijwaard-Beers uit Anna Paulowna heeft haar hele leven veel geschreven. Brieven, losse aantekeningen en dozen vol verhalen. Met hulp van Annerieke Dekker ordende zij al dat materiaal tot een prettig leesbaar boek: ’Een deken tegen de kou’
Lies trouwde, 28 jaar oud, op 21-09-1960 in Beemster met Henricus Johannes (Henk) Bijwaard, 25 jaar oud. Henk is geboren op 29-05-1935, zoon van Adrianus Johannes Bijwaard en Margaretha (Grietje) Bakker. Henk is overleden op 23-08-1978, 43 jaar oud. Hij is begraven in Anna Paulowna Alg. Begraafplaats.
Beroep:
bloembollenkweker
Kinderen van Lies en Henk:
1 Maria Margaretha Elisabeth (Ria) Bijwaard, geboren op 03-08-1961. Volgt XIII-cf.
2 Margaretha Catharina Maria (Margareth) Bijwaard, geboren op 24-11-1962. Volgt XIII-cg.
3 Theresia Johanna Maria (Trees) Bijwaard, geboren op 01-02-1964.
Notitie bij Trees: emigreerde in november 1996 naar Canada
4 Adrianus Petrus Maria (Arne) Bijwaard, geboren op 03-04-1965. Arne is overleden op 02-05-1996, 31 jaar oud. Hij is begraven in Anna Paulowna Alg. Begraafplaats.
XII-cj Catharina Beers is geboren op 04-03-1935 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XI-at) en Maria Felisiak.
Notitie bij Catharina: woont in Midden Beemster
Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1962 in Beemster met Nicolaas Johannes Duin.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Catharina en Nicolaas:
1 Wilhelmus Nicolaas Duin, geboren op 09-08-1963 in Purmerend.
2 Maria Cornelia Catharina Duin, geboren op 11-10-1964 in Beemster. Maria is overleden op 10-12-1980 in Beemster, 16 jaar oud.
3 Petrus Jozef Duin, geboren op 03-03-1966 in Beemster. Volgt XIII-ch.
XII-ck Maria Veronica (Miep) Beers is geboren op 30-06-1936 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XI-at) en Maria Felisiak.
Beroep:
gezinsverzorgster
Miep trouwde, 22 jaar oud, op 27-11-1958 in Beemster met Wilhelmus Cornelis (Wim) Bakker, 23 jaar oud. Wim is geboren op 24-12-1934 in Beemster.
Beroep:
technisch tekenaar
Kinderen van Miep en Wim:
1 Cornelis Petrus Wilhelmus Maria Bakker, geboren op 15-01-1960.
2 Petrus Hendricus Franciscus Bakker, geboren op 26-12-1961. Volgt XIII-ci.
3 Vincentius Theodorus Johan Bakker, geboren op 09-03-1963. Volgt XIII-cj.
4 Marcellinus Wilhelmus Jozef Bakker, geboren op 25-02-1966. Volgt XIII-ck.
5 Erasmus Winfrief Laurentius Bakker, geboren op 19-03-1967. Volgt XIII-cl.
XII-cl Petrus Johannes (Piet) Beers is geboren op 30-06-1936 in Beemster, zoon van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XI-at) en Maria Felisiak.
Notitie bij Piet: woont op de boerderij aan de Jisperweg
Beroep:
veehouder
Piet trouwde, 29 jaar oud, op 14-06-1966 in Oude Niedorp met Johanna Maria (Joke) van Baar, 28 jaar oud. Joke is geboren op 24-01-1938 in Oude Niedorp, dochter van Jan van Baar en Johanna Borst.
Kinderen van Piet en Joke:
1 Petrus Johannes (Piet) Beers, geboren op 23-03-1967 in Purmerend. Volgt XIII-cm.
2 Johanna Margaretha Maria (José) Beers, geboren op 03-08-1969 in Beemster. Volgt XIII-cn.
3 Maria Petronella (Marjon) Beers, geboren op 22-11-1972 in Beemster. Volgt XIII-co.
XII-cm Anna Elisabeth Josephina (Ans) Beers is geboren op 07-03-1940 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XI-at) en Maria Felisiak. Ans is overleden op 30-03-1981 in Beemster, 41 jaar oud.
Beroep:
typiste
Ans trouwde met Cornelis Eelke (Kees) Bakker. Kees is geboren op 06-03-1937 in Beemster. Kees is overleden op 09-07-2013, 76 jaar oud.
Beroep:
fouragehandelaar
Kinderen van Ans en Kees:
1 Maria Cornelia (Marja) Bakker, geboren op 08-09-1963 in Beemster. Volgt XIII-cp.
2 Anna Cornelia Maria Bakker, geboren op 24-07-1967 in Beemster.
Notitie bij Anna: ongehuwd, geen kinderen
XII-cn Cornelia Maria (Corrie) Beers is geboren op 09-05-1942 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XI-at) en Maria Felisiak.
Beroep:
verkoopster
Corrie trouwde, 23 jaar oud, op 29-12-1965 in Beemster met Cornelis Wilhelmus (Cor) Neeft, 25 jaar oud. Cor is geboren op 20-09-1940. Cor is overleden op 27-03-1999, 58 jaar oud. Hij is begraven in Krommenie-Blok Alg. Begraafplaats.
Beroep:
technisch uitvoerder
Kinderen van Corrie en Cor:
1 Johannes Petrus Adrianus (John) Neeft, geboren op 13-01-1967 in Krommenie. Volgt XIII-cq.
2 Maria Cornelia Catharina (Marja) Neeft, geboren op 27-02-1968 in Krommenie. Volgt XIII-cr.
3 Marcelinus Hermanus (Marcel) Neeft, geboren op 01-05-1972 in Krommenie. Marcel is overleden op 24-10-1989 in Zaandam, 17 jaar oud.
XII-co Geertruida Maria (Truus) Beers is geboren op 25-10-1948 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XI-at) en Maria Felisiak.
Beroep:
kapster
Truus trouwde, 19 jaar oud, op 28-12-1967 in Beemster met Johannes Cornelis (Jan) Klijn, 19 jaar oud. Jan is geboren op 21-09-1948 in Graft.
Beroep:
melkslijter
Kinderen van Truus en Jan:
1 Robertus Nicolaas (Rob) Klijn, geboren op 10-12-1970 in Purmerend. Volgt XIII-cs.
2 Anna Catharina Maria (Marja) Klijn, geboren op 17-02-1972 in Graft.
XIII-a Anthonia Huberta Baars is geboren op 21-03-1913 in Amsterdam, dochter van Cornelia Theodora Elisabeth Baars (zie XII-a). Anthonia is overleden op 05-05-1979 in Amsterdam, 66 jaar oud. Anthonia:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 20-12-1939 in Amsterdam met Franciscus Johannes Pieter Jacobus Hendrik Burger, 47 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 11-11-1942 in Amsterdam (echtscheiding). Franciscus is geboren op 31-07-1892 in Amsterdam.
Notitie bij Franciscus: zoon van Hendrik Burger en Wilhelmina Maria Keijdel
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 11-02-1948 in Amsterdam met Josephus Antonius Lievens, 32 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 09-08-1971 in Amsterdam (echtscheiding). Josephus is geboren op 12-08-1915 in ’s-Hertogenbosch.
XIII-b Johannes George Baars is geboren op 23-05-1924 in Amsterdam, zoon van Johannes George Baars (zie XII-e) en Johanna Elisabeth de Koning. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 18-10-1949 in Amsterdam met M. C. Engwerda.
XIII-c Cornelius Jacobus Baars is geboren op 30-03-1928 in Amsterdam, zoon van Johannes George Baars (zie XII-e) en Johanna Elisabeth de Koning. Cornelius trouwde, 24 jaar oud, op 10-02-1953 in Amsterdam met J. Smit.
XIII-d Hillegonda Johanna Angelica Baars is geboren op 30-04-1929 in Amsterdam, dochter van Johannes George Baars (zie XII-e) en Johanna Elisabeth de Koning. Hillegonda trouwde, 30 jaar oud, op 19-12-1959 in Amsterdam met J.H. van Horssen.
XIII-e Dymphena Baars is geboren op 05-08-1931 in Amsterdam, dochter van Johannes George Baars (zie XII-e) en Johanna Elisabeth de Koning. Dymphena trouwde, 25 jaar oud, op 09-08-1956 in Amsterdam met J.W. van der Grijp.
XIII-f Johan Matthijs Baars is geboren op 10-02-1942 in Amsterdam, zoon van Johannes George Baars (zie XII-e) en Johanna Elisabeth de Koning. Johan trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1966 in Amsterdam met M.F. van der Poll.
XIII-g Marij Baars, dochter van Petrus Adrianus Baars (zie XII-g) en Guurtje Renooij. Marij trouwde met Jacob Raven.
Notitie bij Jacob: wonen in lochem
Beroep:
vertegenwoordiger
XIII-h Robert Peter Baars is geboren op 21-11-1947 in Alkmaar, zoon van Petrus Adrianus Baars (zie XII-g) en Guurtje Renooij.
Beroep:
kelner
Robert trouwde, 20 jaar oud, op 19-06-1968 in Venhuizen met Nienke Broekhuizen, 23 jaar oud. Nienke is geboren op 06-01-1945 in Venhuizen, dochter van Johan Watse Broekhuizen en Hendrika Maria Korteweg.
Beroep:
verpleegster
XIII-i Ed Baars is geboren omstreeks 1950, zoon van Adrianus Baars (zie XII-i) en M. A. van Winsum. Ed is overleden op 21-03-1986 in Voorhout, ongeveer 36 jaar oud. Ed trouwde met Heleen Eindhoven.
Kinderen van Ed en Heleen:
1 Wiene Baars.
2 Axel Baars.
XIII-j Agatha Maria Johanna Theodora Baars, dochter van Bernardus Baars (zie XII-j) en Johanna Theodora Ridder. Agatha trouwde op 30-10-1968 in Alkmaar met Cees Mooij.
XIII-k Bernardus Petrus Baars is geboren op 15-07-1945 in Alkmaar, zoon van Bernardus Baars (zie XII-j) en Johanna Theodora Ridder.
Beroep:
metaalbewerker
Bernardus trouwde, 21 jaar oud, op 11-07-1967 in Alkmaar met Marie Johanna Teunis, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 20-12-1984 in Alkmaar. Marie is geboren op 12-08-1944 in Alkmaar, dochter van Johan Teunis en Dina Venema.
Beroep:
administratief medewerker
Kinderen van Bernardus en Marie:
1 Jeroen Bernard Johan Baars, geboren op 14-06-1972 in St. Pancras.
2 Martijn Baars, geboren op 10-08-1975.
XIII-l Maria Johanna Baars, dochter van Anthonius Baars (zie XII-m) en Anna Wilhelmina Goudsbloem. Maria trouwde met Johannes Cornelis Geuzenbroek.
XIII-m Franciscus Petrus Baars is geboren op 29-04-1954 in Alkmaar, zoon van Anthonius Baars (zie XII-m) en Anna Wilhelmina Goudsbloem.
Beroep:
defensie-ambtenaar te Alkmaar
Franciscus trouwde, 21 jaar oud, op 06-02-1976 in Alkmaar met Sonja Vera Petronella Brandsma, 20 jaar oud. Sonja is geboren op 12-01-1956 in Alkmaar, dochter van Anne Brandsma en Hiske Haringa.
Kind van Franciscus en Sonja:
1 Marieke Hiske Wilhelmina Baars, geboren op 17-10-1983 in Alkmaar.
XIII-n Henricus Anthonius Baars is geboren op 22-01-1956 in Alkmaar, zoon van Anthonius Baars (zie XII-m) en Anna Wilhelmina Goudsbloem. Henricus trouwde, 31 jaar oud, op 27-08-1987 in Alkmaar met Yvonne Maria Keijzer, 27 jaar oud. Yvonne is geboren op 09-06-1960 in Alkmaar.
XIII-o Eletta Maria (Letty) Spakman is geboren op 26-04-1954 in Groningen, dochter van Willem Spakman en Maria Catharina Baars (zie XII-q). Letty is overleden op 18-03-2009 in West Terschelling, 54 jaar oud.
Beroep:
Juf
Letty trouwde met Folkert Kloosterhuis. Folkert is geboren op 20-06-1953 in Groningen.
Kinderen van Letty en Folkert:
1 Jos Kloosterhuis, geboren op 01-11-1981 in Kampen. Volgt XIV-a.
2 Annemarie Kloosterhuis, geboren op 18-05-1983 in Kampen.
XIII-p Thomas Wilibrordus Baars, zoon van Cornelis Nicolaas Baars (zie XII-v) en Maria Engelina Catharina (Kiek) Hoebe. Thomas trouwde met Geertruida Brigitta Anna van Stein.
Kinderen van Thomas en Geertruida:
1 Kelly Anne Baars.
2 Tim Thomas Baars.
3 Robert Baars.
XIII-q Johannes Baars is geboren op 08-06-1953 in Scheveningen, zoon van Johannes Theodorus Theresia Baars (zie XII-ad) en Aleijda Gezina van Lienden.
Beroep:
Chiro-fracticor
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op 09-03-1974 in Tustin, CA, USA met Aleyda Antonia Maria Rommers, 19 jaar oud. Aleyda is geboren op 24-02-1955 in Eindhoven.
Kinderen van Johannes en Aleyda:
1 Nicole Kirsten Anne Baars, geboren op 11-03-1978.
2 Megan Amy Baars, geboren op 04-12-1984.
XIII-r Wilhelmus Baars is geboren op 10-10-1956 in Scheveningen, zoon van Johannes Theodorus Theresia Baars (zie XII-ad) en Aleijda Gezina van Lienden.
Beroep:
auto-technicus
Wilhelmus trouwde, 22 jaar oud, op 13-09-1979 in Eindhoven met Anja Cornuijt, 20 jaar oud. Anja is geboren op 28-07-1959 in Eindhoven, dochter van G. Cornuijt en E. Goossen.
Kinderen van Wilhelmus en Anja:
1 Marijke Baars, geboren op 18-08-1982.
2 Willem Baars, geboren op 06-01-1984.
3 Marcel Baars, geboren op 06-04-1986.
XIII-s Mathilda Anna Catharina Baars is geboren op 15-09-1955 in Voorschoten, dochter van Johannes Nicolaas Maria Baars (zie XII-ag) en Anna Catharina de Noier. Mathilda trouwde, 21 jaar oud, op 15-04-1977 met Bart Claus.
Beroep:
physiotherapeut
XIII-t Franciscus Hermanus Baars is geboren op 01-04-1959 in Voorschoten, zoon van Johannes Nicolaas Maria Baars (zie XII-ag) en Anna Catharina de Noier.
Beroep:
Electronicus
Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op 09-11-1984 in Bergen op Zoom met Godefrida Hendrica Maria van den Berg, 21 jaar oud. Godefrida is geboren op 29-05-1963 in Bergen op Zoom, dochter van J. van den Berg en M. Koopmans.
Kind van Franciscus en Godefrida:
1 Jorien Catharina Jacoba Baars, geboren op 12-10-1987 in Bergen op Zoom.
XIII-u Johannes Petrus Cornelis (Hans) Beers is geboren op 07-10-1941 in Schagen, zoon van Petrus Cornelis Beers (zie XII-ak) en Catharina Cornelia Tongeren. Hans trouwde, 25 jaar oud, op 13-10-1966 in IJmuiden met Wilhelmina de Ronde, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 16-04-1944.
Kinderen van Hans en Wilhelmina:
1 Angelique Beers, geboren op 25-07-1967.
2 Claudia Beers, geboren op 07-01-1970.
XIII-v Johanna Margaretha Gerarda Cecilia Beers is geboren op 22-11-1945, dochter van Petrus Cornelis Beers (zie XII-ak) en Catharina Cornelia Tongeren. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 16-06-1967 in Heemskerk met Anthonius Pirovano.
XIII-w Margaretha Johanna Maria Beers is geboren op 04-11-1948, dochter van Petrus Cornelis Beers (zie XII-ak) en Catharina Cornelia Tongeren. Margaretha trouwde, 20 jaar oud, op 25-09-1969 in Heemskerk met Cornelis Leonardus Christophorus Groen.
XIII-x Petrus Johannes Wilhelmus Beers is geboren op 06-01-1952 in Heemskerk, zoon van Petrus Cornelis Beers (zie XII-ak) en Catharina Cornelia Tongeren. Petrus trouwde, 28 jaar oud, op 16-12-1980 in Amstelveen met Karin Hesselmans, 19 jaar oud. Karin is geboren op 12-05-1961.
XIII-y Thekla Maria Cristina Beers is geboren op 09-03-1940 in Beverwijk, dochter van Jacobus Cornelis Beers (zie XII-as) en Maria Steenbakker. Thekla trouwde, 25 jaar oud, op 19-10-1965 in Beverwijk met C. Duineveld.
XIII-z Johannes Petrus (Jan) Beers is geboren op 09-10-1941 in Beverwijk, zoon van Jacobus Cornelis Beers (zie XII-as) en Maria Steenbakker.
Beroep:
medewerker ideeënburo
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 27-09-1967 in Heiloo met Maria Maxima Kuijper, 28 jaar oud. Maria is geboren op 21-08-1939 in Heiloo, dochter van Cornelis Adrianus Kuijper en Maria Valkering.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Richard Johannes Beers, geboren op 07-04-1969 in Beverwijk.
2 Marco Cornelis Beers, geboren op 22-08-1970 in Heemskerk.
3 Petrus Jacobus (Pim) Beers, geboren op 02-11-1972 in Heemskerk.
XIII-aa Christina Maria Anna Beers is geboren op 04-06-1943 in Beverwijk, dochter van Jacobus Cornelis Beers (zie XII-as) en Maria Steenbakker. Christina trouwde, 23 jaar oud, op 29-06-1966 in Beverwijk met H. H. J. Glazing.
XIII-ab Maria Anna Beers is geboren op 18-12-1944 in Beverwijk, dochter van Jacobus Cornelis Beers (zie XII-as) en Maria Steenbakker. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1969 in Beverwijk met G. H. Gaal.
XIII-ac Petrus Jacobus Hendrikus Beers is geboren op 09-12-1946 in Beverwijk, zoon van Jacobus Cornelis Beers (zie XII-as) en Maria Steenbakker.
Beroep:
applicatiebeheerder
Petrus trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1969 in Beverwijk met Catharina Johanna Maria Schoo, 21 jaar oud. Catharina is geboren op 07-09-1947 in Binnenwijzend, dochter van Lambertus Johannes Schoo en Geertruida Verwer.
Kinderen van Petrus en Catharina:
1 Lambertus Johannes Petrus Beers, geboren op 27-06-1970 in Beverwijk.
2 Petrus Jacobus Beers, geboren op 27-08-1971 in Beverwijk.
XIII-ad Jacobus Bartholomeus Beers is geboren op 04-05-1948 in Beverwijk, zoon van Jacobus Cornelis Beers (zie XII-as) en Maria Steenbakker.
Beroep:
Werkvoorbereider
Jacobus trouwde, 21 jaar oud, op 25-03-1970 in Beverwijk met Geertruida Cornelia Maria Dudink, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op 10-02-1948 in Beverwijk, dochter van Johannes Theodorus Dudink en Wilhelmina Maria Zonneveld.
Kinderen van Jacobus en Geertruida:
1 Jeroen Johannes Jacobus Beers, geboren op 14-01-1973 in Heemskerk.
2 Sylvia Maria Beers, geboren op 18-07-1974 in Heemskerk.
XIII-ae Cornelis Hendricus Beers is geboren op 07-04-1950 in Beverwijk, zoon van Jacobus Cornelis Beers (zie XII-as) en Maria Steenbakker.
Beroep:
machinale houtbewerker
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 20-09-1973 in Castricum (?) met Joanna Anthonia Maria Schut, 22 jaar oud. Joanna is geboren op 07-09-1951 in Castricum, dochter van Johannes Anthonius Schut en Clazina de Ruyter.
Kinderen van Cornelis en Joanna:
1 Cornelis Johannes Beers, geboren op 02-08-1975.
2 Maria Clazina Beers, geboren op 27-12-1982.
XIII-af Cornelis Jacobus Beers is geboren op 02-10-1953 in Beverwijk, zoon van Jacobus Cornelis Beers (zie XII-as) en Maria Steenbakker.
Beroep:
onderhoudstechnicus
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 27-08-1975 in Beverwijk met Henriëtte Helena Eleanora Elisabeth Mart. Welkers, 23 jaar oud. Henriëtte is geboren op 11-08-1952 in Beverwijk, dochter van Nicolaas Franciscus Jozef Welkers en Elmira Eleanora Gerarda Martina Maria Timmermans.
Kinderen van Cornelis en Henriëtte:
1 Rick Beers, geboren op 12-07-1985 in Beverwijk.
2 Kimberly Beers, geboren op 29-05-1988 in Beverwijk.
XIII-ag Hendricus Cornelis Gijsbertus (Henk) Beers is geboren op 04-03-1944 in Hoofddorp, zoon van Gijsbertus Cornelis Beers (zie XII-au) en Digna Jacoba van Schie. Henk trouwde, 34 jaar oud, op 07-11-1978 in Nieuwkoop met Willemijntje Andrea Augustinus, 30 jaar oud. Willemijntje is geboren op 29-08-1948.
Kinderen van Henk en Willemijntje:
1 Gijsbert Evert Beers, geboren op 05-12-1981 in Haarlem.
2 Arnold August Beers, geboren op 11-04-1984 in Haarlemmermeer.
XIII-ah Cornelis Gijsbertus Hendricus (Kees) Beers is geboren op 12-01-1949 in Hoofddorp, zoon van Gijsbertus Cornelis Beers (zie XII-au) en Digna Jacoba van Schie.
Notitie bij Kees: woont in Hoofddorp
Kees trouwde met Joke.
Kind van Kees en Joke:
1 Johannes (Johan) Beers, geboren op 08-09-1985 in Hoofddorp.
XIII-ai Digna Alida Maria (Dinja) Beers is geboren op 27-04-1954 in Hoofddorp, dochter van Gijsbertus Cornelis Beers (zie XII-au) en Digna Jacoba van Schie.
Notitie bij Dinja: woont te cruquius
Dinja trouwde met Gerard de Wit.
XIII-aj Elisabeth Digna (Loes) Beers, dochter van Cornelis Gijsbertus Beers (zie XII-aw) en Elisabeth Johanna (Beb) van Schie. Loes trouwde met Cornelis (Cees) Kunst.
Notitie bij Cees: Cornelis Könst
XIII-ak Petrus P. J. (Peter) Beers, zoon van Cornelis Gijsbertus Beers (zie XII-aw) en Elisabeth Johanna (Beb) van Schie. Peter trouwde met José M. Bouwmeester.
Kinderen van Peter en José:
1 Pieter Beers.
2 Elisabeth Maria (Betty) Beers, geboren op 30-10-1981 in Haarlem.
3 Karin Beers, geboren op 22-07-1984 in Vijfhuizen.
XIII-al Wilhelmus Hendricus Cornelis (Wim) Beers is geboren op 06-10-1951 in Haarlemmermeer, zoon van Cornelis Gijsbertus Beers (zie XII-aw) en Elisabeth Johanna (Beb) van Schie. Wim is overleden op 22-02-2014, 62 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp, RK kerkhof.
Notitie bij Wim: bewoner van de familieboerderij aan de IJweg in de Haarlemmermeer
Beroep:
landbouwer in de Haarlemmermeer
Wim trouwde met Angela Bouwmeester.
Kinderen van Wim en Angela:
1 Martin Beers.
Notitie bij Martin: Martin en Maddy
2 Carla Beers.
Notitie bij Carla: Carla en Jaco met Elisa
XIII-am Mary Kay Beers, dochter van Paul L. Beers (zie XII-bc) en Shirley Mae Unterbrunner. Mary trouwde met Lynn D. Neuhardt.
Notitie bij Lynn: lynn Neuhardt, Lakeside CA
XIII-an Mark Beers, zoon van Paul L. Beers (zie XII-bc) en Shirley Mae Unterbrunner.
Notitie bij Mark: Mark K. Beers of Novak Sanitation, Sioux Falls SD
Mark trouwde op 10-08-1985 in Sioux Falls, SD, USA met Lori Lynn Bonnstetter, 23 jaar oud. Lori is geboren op 25-01-1962 in Sioux Falls, SD, USA, dochter van James Christapher Bonntetter en Marion Ida Gerdessen.
Kinderen van Mark en Lori:
1 Brittany Lee Beers, geboren op 11-12-1990 in Sioux Falls, SD, USA.
2 Jordan Mark Beers, geboren op 15-04-1994 in Sioux Falls, SD, USA.
3 Tanner James Beers, geboren op 06-02-1996 in Sioux Falls, SD, USA.
XIII-ao Marcia Beers, dochter van Paul L. Beers (zie XII-bc) en Shirley Mae Unterbrunner.
Notitie bij Marcia: in Highland Ranch
Marcia trouwde met Michael (Mike) Whitney.
XIII-ap Patsy Ann Beers, dochter van Paul L. Beers (zie XII-bc) en Shirley Mae Unterbrunner.
Notitie bij Patsy: in Jamestown ND
Patsy trouwde met Robert (Bob) Stevenson.
XIII-aq Deborah Beers, dochter van Paul L. Beers (zie XII-bc) en Shirley Mae Unterbrunner.
Notitie bij Deborah: woont in Jasper MN USA
Deborah trouwde met Donald Plahn.
XIII-ar Sharon Rae Beers is geboren op 27-01-1956, dochter van Paul L. Beers (zie XII-bc) en Shirley Mae Unterbrunner. Sharon is overleden op 21-07-2002, 46 jaar oud. Zij is begraven in Sioux Falls, South Dakota, USA.
Notitie bij Sharon: Sharon Rae Wulf, 1724 Ponderosa, died at her home Sunday July 21st after a short battle with cancer. Sharon was born on January 27, 1956 to Paul and Shirley Mae Beers of Howard, SD. On July 19, 1980, Sharon Married Mark Wulf in Sioux Falls, SD.
Sharon graduated from Howard High School, attended Northern State College, and graduated from Southeast Technical Institute. Sharon has worked for the City of Sioux Falls for over 20 years, the last 11 years at the Sioux Falls Police Department.
Sharon is survived by her loving husband, Mark, and three sons, Michael, Nicholas, and Justin; her mother, Shirley Mae Beers, of Howard, SD; five sisters, Deborah (Donald) Plahn, Jasper, MN, Patsy Ann (Bob) Stevenson, Jamestown, ND, Marcia (Michael) Whitney, Highland Ranch, CO, Mary Kay (Lynn) Neuhardt, Lakeside, CA and Adele Beers, Sioux Falls, SD; four brothers, Dennis, Kim and Terry Beers, Howard, SD, Mark (Lori) Beers, Sioux Falls; and many nieces, nephews, and close friends.
Sharon trouwde, 24 jaar oud, op 19-07-1980 in Sioux Falls, SD, USA met Mark H Wulf, 21 jaar oud. Mark is geboren op 26-10-1958.
XIII-as Carol Lea Beers is geboren op 14-09-1948, dochter van Walter J. Beers (zie XII-bd) en Kathleen F. Lauer.
Notitie bij Carol: Carol Lea Beers
Carol trouwde, 21 jaar oud, op 25-07-1970 met Eldon Stark, 23 jaar oud. Eldon is geboren op 18-10-1946. Eldon is overleden op 07-10-2008, 61 jaar oud.
XIII-at Mary Lou Beers is geboren op 20-06-1950, dochter van Walter J. Beers (zie XII-bd) en Kathleen F. Lauer. Mary trouwde, 20 jaar oud, op 02-06-1971 met Loren Nolte, 22 jaar oud. Loren is geboren op 10-10-1948.
XIII-au Joyce Maureen Beers is geboren op 23-05-1952, dochter van Walter J. Beers (zie XII-bd) en Kathleen F. Lauer. Joyce trouwde, 22 jaar oud, op 19-04-1975 met Milo Madson, 24 jaar oud. Milo is geboren op 03-11-1950.
XIII-av Larry Vincent Beers is geboren op 08-09-1955, zoon van Walter J. Beers (zie XII-bd) en Kathleen F. Lauer. Larry trouwde, 21 jaar oud, op 25-06-1977 met Marylin Alice Nolte, 21 jaar oud. Marylin is geboren op 27-09-1955.
Kinderen van Larry en Marylin:
1 Amy Michelle Beers, geboren op 02-09-1980. Volgt XIV-b.
2 Craig Larry Beers, geboren op 30-10-1982. Volgt XIV-c.
3 Keith Richard Beers, geboren op 24-05-1986.
XIII-aw Jerome Lee (Jerry) Beers is geboren op 03-02-1967, zoon van Walter J. Beers (zie XII-bd) en Kathleen F. Lauer. Jerry trouwde, 24 jaar oud, op 31-08-1991 met Cara Duus, 22 jaar oud. Cara is geboren op 01-09-1968.
Kinderen van Jerry en Cara:
1 Shelby Lee Beers, geboren op 22-04-1993.
2 Haley Jo Beers, geboren op 11-07-1996.
3 Parker Jerome Beers, geboren op 24-07-2000.
XIII-ax Joyce Beers, dochter van Edward Angelo Beers (zie XII-bi) en Margaret.
Notitie bij Joyce: Joyce (Michael) Farrell
Joyce trouwde met Michael Thomas Farrell.
XIII-ay Rebecca Ann (Becky) Kerkvliet is geboren op 25-11-1950 in Great Falls, Montana, USA, dochter van John Benedict (John) Kerkvliet (zie XII-bq) en Dorothy Grasseschi. Becky trouwde met Richard L. Kaiser.
Kind van Becky en Richard:
1 Mike Kaiser.
XIII-az Catharina Hendrica Maria (Tineke) Beers is geboren op 30-05-1956 in Koedijk, dochter van Johannes Henricus Beers (zie XII-br) en Divera Molenaar. Tineke trouwde met Simon Jan (Siem) Rozing.
Beroep:
timmerman
XIII-ba Theodorus Cornelis Jozef (Theo) Beers is geboren op 27-09-1959 in Koedijk, zoon van Johannes Henricus Beers (zie XII-br) en Divera Molenaar.
Beroep:
Constructiebankwerker
Theo trouwde, 25 jaar oud, op 08-11-1984 in Sint Pancras met Tania Hercules, 22 jaar oud. Tania is geboren op 03-10-1962 in Hoogeveen, dochter van Michel Hercules en Augustina Pieternella Schluter.
Kinderen van Theo en Tania:
1 Jamie Beers.
2 Nikki Beers, geboren op 14-11-1989 in Alkmaar.
Notitie bij Nikki: voetbalster Groninger Studenten Voetbal Vereniging The Knickerbockers (TKD)
XIII-bb Franciscus Antonius (Frank) Beers is geboren op 02-11-1961 in Koedijk, zoon van Johannes Henricus Beers (zie XII-br) en Divera Molenaar.
Beroep:
brood- en banketbakker; docent consumptieve techniek
Frank trouwde, 21 jaar oud, op 19-08-1983 in Sint Pancras met Elizabeth Maria (Elles) Tak, 19 jaar oud. Elles is geboren op 22-09-1963 in Tuitjenhorn, dochter van Henricus Maria Tak en Elizabeth Laura Schrijver.
Kinderen van Frank en Elles:
1 Menno Franciscus Beers, geboren op 07-10-1989 in Alkmaar.
2 Sander Lorenz Beers, geboren op 10-11-1991 in Tuitjenhorn.
3 Remco Johannes Henricus Beers, geboren op 09-06-1994 in Alkmaar.
XIII-bc Johannes Jozef (Hans) Beers is geboren op 14-11-1963 in Koedijk, zoon van Johannes Henricus Beers (zie XII-br) en Divera Molenaar. Hans trouwde met Caroline Sijm.
Kinderen van Hans en Caroline:
1 Freek Beers.
2 Anna Beers.
3 Sophie Beers.
XIII-bd Nicolaas Petrus Martinus (Nico) Beers is geboren op 02-12-1938 in Wateringen, zoon van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok.
Beroep:
hovenier
Nico trouwde, 24 jaar oud, op 03-04-1963 in Oudorp met Geertruida Margaretha Gaarthuis, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op 21-10-1940 in Alkmaar, dochter van Cornelis Johannes Gaarthuis en Johanna Maria Hilders.
Kinderen van Nico en Geertruida:
1 Petrus Anthonius Cornelis (Kees) Beers, geboren op 01-03-1964 in Alkmaar. Volgt XIV-d.
2 René Hendrikus Maria (René) Beers, geboren op 18-10-1965 in Alkmaar. Volgt XIV-e.
3 Johanna Elisabeth Maria (Anja) Beers, geboren op 16-01-1967 in Oudorp.
4 Robert Hendrikus Theodorus Beers, geboren op 03-04-1974 in Heiloo.
XIII-be Wilhelmina Petronella Cornelia (Wil) Beers is geboren op 06-03-1940 in Wateringen, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok. Wil trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1965 in Oudorp met Martinus Gerardus van Rijn, 28 jaar oud. Martinus is geboren op 24-06-1936 in Naaldwijk.
XIII-bf Cornelia Johanna Adriana Maria (Corrie) Beers is geboren op 27-05-1941 in Oudorp, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok. Corrie trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1967 in Oudorp met Antonius Johannes Adrianus Gaarthuis, 28 jaar oud. Antonius is geboren op 09-01-1939 in Alkmaar, zoon van Cornelis Johannes Gaarthuis en Johanna Maria Hilders.
Beroep:
docent
XIII-bg Martinus Petrus Wilhelmus Beers is geboren op 21-11-1942 in Oudorp, zoon van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok.
Beroep:
ambtenaar
Martinus trouwde, 24 jaar oud, op 14-11-1967 in Heiloo met Antonia Elisabeth Anna op de Weegh, 21 jaar oud. Antonia is geboren op 27-06-1946 in Alkmaar, dochter van Gerardus A. op de Weegh en Lucia Vrouwe.
Kinderen van Martinus en Antonia:
1 Yvonne Lucia Anna Beers, geboren op 09-01-1969 in Oudorp. Volgt XIV-f.
2 Marcel Johannes Gerardus Beers, geboren op 01-06-1971 in Oudorp. Volgt XIV-g.
XIII-bh Veronica Hendrika Johanna (Vroon) Beers is geboren op 02-03-1944 in Oudorp, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok. Vroon trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1966 in Oudorp met Martinus Nicolaas Antonius (Mart) Zijp, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-01-1967 in Alkmaar. Mart is geboren op 27-06-1944 in Alkmaar, zoon van Adrianus Cornelis Zijp en Johanna Catharina Beemsterboer.
Beroep:
monteur
XIII-bi Caroline Petronella Maria Beers is geboren op 26-09-1946 in Oudorp, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok. Caroline is overleden op 31-08-1997 in Egmond aan de Hoef, 50 jaar oud.
Beroep:
medewerkster interne zaken
Caroline trouwde, 22 jaar oud, op 10-10-1968 in Oudorp met Johannes Nicolaas Maria Vleugel.
Beroep:
kok
XIII-bj Henricus Joseph Cornelis (Henk) Beers is geboren op 14-02-1948 in Oudorp, zoon van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok.
Beroep:
Politie-ambtenaar
Henk trouwde, 22 jaar oud, op 20-11-1970 in Oudorp met Maria Gerarda Antonia (Mia) Kusters, 22 jaar oud. Mia is geboren op 05-07-1948 in Sambeek, dochter van Petrus C. A. Kusters en Martina P. Peters. Mia is overleden op 06-11-1999 in Nijmegen, 51 jaar oud.
Kinderen van Henk en Mia:
1 Franciscus Martinus Petrus (Frank) Beers, geboren op 09-07-1971 in Hoorn.
2 Cindy Beers, geboren op 29-06-1973 in Valburg. Volgt XIV-h.
3 Janneke Beers, geboren op 20-12-1977 in Valburg.
XIII-bk Maria Johanna Francisca (Marjan) Beers is geboren op 07-05-1949 in Oudorp, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok. Marjan trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1971 in Alkmaar met Hans Kok, 28 jaar oud. Hans is geboren op 10-05-1943 in Schoonhoven.
Beroep:
administratief medewerker
XIII-bl Johanna Paulina Huberta (Joke) Beers is geboren op 30-12-1953 in Alkmaar, dochter van Johannes Nicolaas (Jan) Beers (zie XII-by) en Johanna Antonia (An) Kok. Joke trouwde, 20 jaar oud, op 18-12-1974 in Alkmaar met Ronaldus Corinus Petrus Everardus (Ron) Wiese, 19 jaar oud. Ron is geboren op 05-02-1955 in Alkmaar.
Beroep:
inkoper, direkteur Ynter (voorheen Ypma, audio-video winkel)
XIII-bm Hendrika Cornelia Beers is geboren op 03-01-1934 in ’s-Gravenhage, dochter van Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers (zie XII-bz) en Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 29-07-1959 in Hoofddorp met Pieter Janmaat, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 13-03-1933 in Nieuwveen, zoon van Hendrikus Bartholomeus Janmaat en Johanna Maria Bakker. Pieter is overleden op 03-06-2003 in Utrecht, 70 jaar oud.
XIII-bn Nicolaas Hubertus Beers is geboren op 27-05-1936 in ’s-Gravenhage, zoon van Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers (zie XII-bz) en Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen. Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op 07-02-1962 in Gouda met Christina Geertruida Hendrikman, 24 jaar oud. Christina is geboren op 27-09-1937 in Gouda, dochter van Johannes W. Hendrikman en Florentia Lafeber.
Kinderen van Nicolaas en Christina:
1 Renate Florentia Beers, geboren op 21-04-1970 in Dordrecht.
2 Mark Alexander Beers, geboren op 07-03-1974 in Dordrecht.
XIII-bo Hubertus Nicolaas Beers is geboren op 02-07-1941 in Haarlemmermeer, zoon van Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers (zie XII-bz) en Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen. Hubertus trouwde met G. Peters.
XIII-bp Robertus Johannes Petrus Beers is geboren op 16-06-1944 in Haarlemmermeer, zoon van Nicolaas Petrus Josef (Nico) Beers (zie XII-bz) en Hendrika Jacoba Elisabeth Palmen. Robertus trouwde, 23 jaar oud, op 07-09-1967 met Derkje Jacoba Krikke, 22 jaar oud. Derkje is geboren op 27-03-1945 in Emmen, dochter van Bernardus J. Krikke en Cornelia Nieuwenhuis.
Kinderen van Robertus en Derkje:
1 Claudia Brigitta Nathalie Beers, geboren op 19-11-1968 in Haarlemmermeer.
2 Collin Sakkur Beers, geboren op 09-02-1975 in Haarlemmermeer.
XIII-bq Henricus Martinus Beers is geboren op 09-02-1948 in Eindhoven, zoon van Petrus Cornelis (Piet) Beers (zie XII-ca) en Arnoldina (Dinie) van de Looy.
Beroep:
Electronicus
Henricus trouwde, 24 jaar oud, op 14-10-1972 in Eindhoven met Maria Peters, 22 jaar oud. Maria is geboren op 15-01-1950 in Eindhoven, dochter van Barend Peters.
Kinderen van Henricus en Maria:
1 Judith Beers, geboren op 27-09-1974 in Eindhoven.
2 Esther Beers, geboren op 08-06-1977 in Eindhoven.
XIII-br Nicolaas Cornelis Maria (Nico) Beers is geboren op 18-08-1947 in Abcoude, zoon van Adrianus Hendrikus (Arie) Beers (zie XII-cb) en Cornelia Adriana (Corrie) Breed.
Beroep:
Chemicus
Nico trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1974 in Valkenburg met Maria Johanna van den Berg, 24 jaar oud. Maria is geboren op 30-07-1950 in Oegstgeest, dochter van Th. van den Berg en C. J. M. Bakker.
Kinderen van Nico en Maria:
1 Monique Christina Cornelia (Monique) Beers, geboren op 20-10-1976 in Abcoude. Zij is gedoopt op 12-12-1976 in Abcoude.
2 Catharina Adriana (Karin) Beers, geboren op 16-04-1978 in Abcoude. Zij is gedoopt op 25-06-1978 in Abcoude.
3 Robert Johannes Beers, geboren op 04-03-1980 in Abcoude. Hij is gedoopt op 20-04-1980 in Abcoude.
4 Marloes Theodora (Marloes) Beers, geboren op 14-08-1984 in Abcoude. Zij is gedoopt op 07-10-1984 in Abcoude.
XIII-bs Cornelis Adrianus Maria (Kees) Beers is geboren op 17-10-1948 in Abcoude, zoon van Adrianus Hendrikus (Arie) Beers (zie XII-cb) en Cornelia Adriana (Corrie) Breed.
Beroep:
timmerman
Kees trouwde, 27 jaar oud, op 26-02-1976 in Valkenburg met Maria Cornelia van den Berg, 24 jaar oud. Maria is geboren op 23-09-1951 in Valkenburg, dochter van Th. van den Berg en C. J. M. Bakker.
Kinderen van Kees en Maria:
1 Jolanda Adriana Petronella Beers, geboren op 11-01-1977 in Abcoude. Zij is gedoopt op 27-03-1977 in Abcoude.
2 Patricia Cornelia Johanna Beers, geboren op 16-10-1978 in Abcoude. Zij is gedoopt op 10-12-1978 in Abcoude.
3 Sandra Cornelia Theodora Beers, geboren op 26-05-1983 in Amstelveen. Hij is gedoopt op 04-09-1983 in Abcoude.
4 Andrea Christina Maria Beers, geboren op 13-03-1985 in Amstelveen. Zij is gedoopt op 09-06-1985 in Abcoude.
XIII-bt Hendricus Jozef Maria (Henk) Beers is geboren op 05-07-1951 in Abcoude, zoon van Adrianus Hendrikus (Arie) Beers (zie XII-cb) en Cornelia Adriana (Corrie) Breed. Henk trouwde, 27 jaar oud, op 06-04-1979 in Abcoude met Annemieke Uijttewaal.
Kinderen van Henk en Annemieke:
1 Adriana Wijnanda (Selina) Beers, geboren op 14-12-1981 in Abcoude. Zij is gedoopt op 21-02-1982 in Abcoude.
2 Daniël Johannes Beers, geboren op 18-03-1984 in Amstelveen. Hij is gedoopt op 29-04-1984 in Abcoude.
3 Elisabeth Maria (Marlinde) Beers, geboren op 18-04-1987 in Abcoude. Zij is gedoopt op 26-04-1987 in Abcoude.
XIII-bu Gerardus Petrus Maria (Gerard) Beers is geboren op 04-07-1953 in Abcoude, zoon van Adrianus Hendrikus (Arie) Beers (zie XII-cb) en Cornelia Adriana (Corrie) Breed.
Notitie bij Gerard: makelaar onroerend goed, kantooradres:1099 BX Amsterdam, Ellermanstraat 18
Gerard trouwde, 22 jaar oud, op 03-06-1976 in Amsterdam met Marjan Vos.
Kinderen van Gerard en Marjan:
1 Ronald Beers, geboren op 02-11-1978 in Amsterdam.
2 Joke Beers, geboren op 16-09-1982 in Amsterdam.
XIII-bv Cornelia Anna (Nel) Beers is geboren op 22-09-1941 in Oostzaan, dochter van Cornelis Petrus Beers (zie XII-cc) en Alida Anna Lukken. Nel trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1963 in Hoorn met Fokko Hermanus Antonius (Fokko) Boer, 25 jaar oud. Fokko is geboren op 13-06-1937 in Wildervank, zoon van Gerhardus Boer en Christina Johanna Engelina Gezina Bartelds.
Kinderen van Nel en Fokko:
1 Monique Antoinette Boer, geboren op 24-12-1968 in Zaandam. Volgt XIV-i.
2 Gido Fokko Boer, geboren op 12-02-1971 in Zaandam.
XIII-bw Hendrik Cornelis (Henk) Beers is geboren op 06-02-1943 in Oostzaan, zoon van Cornelis Petrus Beers (zie XII-cc) en Alida Anna Lukken. Henk trouwde, 28 jaar oud, op 01-12-1971 in Curaçao met Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-12-1971 in Curaçao. Mary is geboren op 16-02-1949 in Willemstad, Curaçao, dochter van Jan Gijsbertus Johannes (Jan) van Delden en Marie Gerardine Palm.
Beroep:
onderwijzeres
Kinderen van Henk en Mary:
1 Annemarie Elisa Wilhelmina (Annemarie) Beers, geboren op 15-08-1973 in Willemstad, Curaçao. Volgt XIV-j.
2 Marie Louise Yvonne (Marloes) Beers, geboren op 28-06-1976 in Willemstad, Curaçao. Volgt XIV-k.
XIII-bx Cornelis Petrus (Kees) Beers is geboren op 27-04-1949 in Oostzaan, zoon van Cornelis Petrus Beers (zie XII-cc) en Alida Anna Lukken. Kees is overleden op 13-10-2010 in Amerongen, 61 jaar oud.
Beroep:
bakker
Kees trouwde, 23 jaar oud, op 21-07-1972 in Oss met Wilhelmina Arnolda Henriette Maria (Helma) Schuurmans, 21 jaar oud. Helma is geboren op 21-07-1951 in Oss, dochter van Arnoldus Nicolaas Andreas Schuurmans en Anna Maria van Schijndel. Helma is overleden op 04-10-2010 in Amerongen, 59 jaar oud.
Kinderen van Kees en Helma:
1 Elco Roy (Elco) Beers, geboren op 24-10-1979 in Laren (NH). Volgt XIV-l.
2 Angelique Renate (Angelique) Beers, geboren op 08-08-1985 in Huizen. Volgt XIV-m.
XIII-by Jozef Maria (Jos) Beers is geboren op 18-11-1960 in Hoorn, zoon van Cornelis Petrus Beers (zie XII-cc) en Alida Anna Lukken.
Beroep:
archiefmedewerker
Jos trouwde, 29 jaar oud, op 15-06-1990 in Hoorn met Monica Baas, 29 jaar oud. Monica is geboren op 25-11-1960 in Hoorn, dochter van Nicolaas Baas en Lijntje Catharina Evers. Monica trouwde voorheen op 08-07-1982 in Hoorn met Robert J. Bordewijk. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken.
Beroep:
begrafenisondernemer
XIII-bz Kees Beers is geboren op 04-04-1966 in Volendam, zoon van Johannes Cornelis (Jan) Beers (zie XII-cd) en Alida Maria de Boer. Kees trouwde met Monique Everaars.
Kinderen van Kees en Monique:
1 Nora Beers.
2 Sam Beers, geboren in 2004.
XIII-ca Martinus Johannes (Martin) Beers is geboren op 31-03-1968 in Volendam, zoon van Johannes Cornelis (Jan) Beers (zie XII-cd) en Alida Maria de Boer. Martin trouwde met Anja Zwarthoed.
Kinderen van Martin en Anja:
1 Kees Beers.
2 Jim Beers, geboren op 15-05-2000.
Notitie bij Jim: Jim Beers speelde in de jeugd van FC Volendam, AFC Ajax en weer FC Volendam. Op 20 januari 2018 debuteerde hij voor Jong FC Volendam in de Derde divisie Zaterdag in de met 4-0 verloren uitwedstrijd tegen Jong FC Twente. Hij miste het seizoen 2018/19, op één wedstrijd na, en het eerste deel van het seizoen 2019/20 door een heupblessure. Sinds 2021 maakt hij deel uit van de selectie van het eerste elftal van FC Volendam
XIII-cb Henri Beers is geboren op 28-01-1969 in Volendam, zoon van Cornelis Anthonius (Kees) Beers (zie XII-cg) en Afra Maria Josephina Schilder.
Notitie bij Henri: Hij is zelfstandig metselaar.
Henri trouwde met Annemarie Tol.
Notitie bij Annemarie: Annemarie Beers-Tol - Executive-assistent van de algemeen directeur Rijvo Interieur
Kinderen van Henri en Annemarie:
1 Jill Beers.
2 Emma Beers.
3 Lucy Beers.
XIII-cc Marco Beers is geboren op 22-12-1971 in Purmerend, zoon van Cornelis Anthonius (Kees) Beers (zie XII-cg) en Afra Maria Josephina Schilder.
Notitie bij Marco: internationaal handballer; speelde bij Volendam, Aalsmeer, Vfl Gummersbach en Wilhelmshavener, al 40 interlands en maakte in 2006/2007 zijn rentree; nam in 2009 afscheid; in 2012 assistent-coach van handbalteam Kras/Volendam; hij heeft een bouwbedrijf.
Beroep:
timmerman
Marco trouwde met Esther Kok. Esther is geboren op 28-01-1978.
Kinderen van Marco en Esther:
1 Rick Beers.
2 Luca Beers.
XIII-cd Hendrica Maria Veronica (Henny) van Wijk is geboren op 05-03-1961 in Ilpendam, dochter van Jan Johannes (Jan) van Wijk en Feronica Maria (Vroon) Beers (zie XII-ch). Henny trouwde met Martien Rudolf van Drecht. Martien is geboren op 13-06-1961.
Kinderen van Henny en Martien:
1 Natascha van Drecht, geboren op 15-05-1995 in Purmerend.
2 Kevin van Drecht, geboren op 27-02-2000 in Purmerend.
XIII-ce Veronica Cornelia Maria (Vronie) van Wijk is geboren op 31-01-1966 in Ilpendam, dochter van Jan Johannes (Jan) van Wijk en Feronica Maria (Vroon) Beers (zie XII-ch). Vronie trouwde met Andre Wiggenmansen.
Kind van Vronie en Andre:
1 Nikki Ivana Wiggenmansen, geboren op 19-09-2000 in Purmerend.
XIII-cf Maria Margaretha Elisabeth (Ria) Bijwaard is geboren op 03-08-1961, dochter van Henricus Johannes (Henk) Bijwaard en Elisabeth (Lies) Beers (zie XII-ci). Ria trouwde met Hans Boks.
Kinderen van Ria en Hans:
1 Mark Boks, geboren op 14-08-1987.
2 Amber Boks, geboren op 06-05-1990.
3 Milan Boks, geboren op 11-12-1997.
XIII-cg Margaretha Catharina Maria (Margareth) Bijwaard is geboren op 24-11-1962, dochter van Henricus Johannes (Henk) Bijwaard en Elisabeth (Lies) Beers (zie XII-ci).
Notitie bij Margareth: emigreerde in juli 1997 naar Canada
Margareth trouwde met John Schelfhout.
Kinderen van Margareth en John:
1 Annemarie Schelfhout, geboren op 04-01-1991.
2 Marjolein Schelfhout, geboren op 29-12-1994.
XIII-ch Petrus Jozef Duin is geboren op 03-03-1966 in Beemster, zoon van Nicolaas Johannes Duin en Catharina Beers (zie XII-cj). Petrus trouwde, 29 jaar oud, op 26-04-1995 in Beemster met Alexandra Margriet Braas, 24 jaar oud. Alexandra is geboren op 15-06-1970 in Berkhout.
Kinderen van Petrus en Alexandra:
1 Menno Nicolaas Duin, geboren op 23-07-1997 in Purmerend. Menno is overleden op 11-12-1999 in Beemster, 2 jaar oud.
2 Amber Janine Duin, geboren op 29-08-1999 in Purmerend.
3 Wessel Duin, geboren op 31-07-2001 in Purmerend.
XIII-ci Petrus Hendricus Franciscus Bakker is geboren op 26-12-1961, zoon van Wilhelmus Cornelis (Wim) Bakker en Maria Veronica (Miep) Beers (zie XII-ck). Petrus trouwde met Maja Marijke Broekhuijsen. Maja is geboren op 23-02-1966.
Kinderen van Petrus en Maja:
1 Lisa Janine Bakker, geboren op 16-10-1992.
2 Susanne Eline Bakker, geboren op 06-06-1995.
XIII-cj Vincentius Theodorus Johan Bakker is geboren op 09-03-1963, zoon van Wilhelmus Cornelis (Wim) Bakker en Maria Veronica (Miep) Beers (zie XII-ck). Vincentius trouwde met Ivonne Maria Petronella Claessen. Ivonne is geboren op 26-07-1963.
Kinderen van Vincentius en Ivonne:
1 Alex Bakker, geboren op 17-11-1988.
2 Sander Bakker, geboren op 16-10-1990.
3 Floris Bakker, geboren op 13-09-1996.
XIII-ck Marcellinus Wilhelmus Jozef Bakker is geboren op 25-02-1966, zoon van Wilhelmus Cornelis (Wim) Bakker en Maria Veronica (Miep) Beers (zie XII-ck). Marcellinus trouwde met Geertruida Bernadette Schipper. Geertruida is geboren op 23-10-1966.
Kinderen van Marcellinus en Geertruida:
1 Wouter Johannes Bakker, geboren op 31-08-2001.
2 Allard Cornelis Bakker, geboren op 03-10-2003.
3 Maria Louise Veronica Bakker, geboren op 03-08-2005.
XIII-cl Erasmus Winfrief Laurentius Bakker is geboren op 19-03-1967, zoon van Wilhelmus Cornelis (Wim) Bakker en Maria Veronica (Miep) Beers (zie XII-ck). Erasmus trouwde met Gonda Langedijk. Gonda is geboren op 25-12-1965.
Kinderen van Erasmus en Gonda:
1 Noëlle Bakker, geboren op 28-01-1997.
2 Christiaan Bakker, geboren op 23-06-1999.
XIII-cm Petrus Johannes (Piet) Beers is geboren op 23-03-1967 in Purmerend, zoon van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XII-cl) en Johanna Maria (Joke) van Baar.
Notitie bij Piet: woont op de boerderij aan de Jisperweg in de Beemster
Piet trouwde met Geertruida Catharina Maria (Gertrud) de Waard. Gertrud is geboren op 04-12-1968.
Kinderen van Piet en Gertrud:
1 Sofhie Josefine Beers, geboren op 09-08-2000 in Beemster.
2 Edwin Pieter (Edwin) Beers, geboren op 03-10-2001 in Beemster.
3 Lotte Johanna (Lotte) Beers, geboren op 31-03-2004 in Beemster.
XIII-cn Johanna Margaretha Maria (José) Beers is geboren op 03-08-1969 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XII-cl) en Johanna Maria (Joke) van Baar. José trouwde met Johannes Anna Maria Jonk. Johannes is geboren op 04-02-1965 in Alkmaar.
Kinderen van José en Johannes:
1 Jeanine Maria Jonk, geboren op 14-05-1997 in Purmerend.
2 Marc Pieter Jonk, geboren op 11-02-1999 in Purmerend.
3 Arie Jan Jonk, geboren op 13-03-2003 in Aalsmeer.
XIII-co Maria Petronella (Marjon) Beers is geboren op 22-11-1972 in Beemster, dochter van Petrus Johannes (Piet) Beers (zie XII-cl) en Johanna Maria (Joke) van Baar. Marjon trouwde met Hendrikus Antonius (Harry) Droog. Harry is geboren op 10-08-1969 in Beemster, zoon van Johannes Theodorus (Joop) Droog en Rita.
Kinderen van Marjon en Harry:
1 Johannes Theodorus (Joost) Droog, geboren op 31-12-2003 in Beemster.
2 Hendrikus Antonius (Tom) Droog, geboren op 08-08-2005 in Beemster.
3 Isabel Maria Droog, geboren op 21-01-2007 in Beemster.
XIII-cp Maria Cornelia (Marja) Bakker is geboren op 08-09-1963 in Beemster, dochter van Cornelis Eelke (Kees) Bakker en Anna Elisabeth Josephina (Ans) Beers (zie XII-cm).
Kind van Marja uit onbekende relatie:
1 Brian Bakker, geboren op 16-06-1998 in Beverwijk.
XIII-cq Johannes Petrus Adrianus (John) Neeft is geboren op 13-01-1967 in Krommenie, zoon van Cornelis Wilhelmus (Cor) Neeft en Cornelia Maria (Corrie) Beers (zie XII-cn). John ging een geregistreerd partnerschap aan met Lucia (Loes) van Nieuwkoop. Loes is geboren in 1965 in Renkum.
Kinderen van John en Loes:
1 Josse Cor Jan Neeft, geboren op 07-05-2003 in Bilthoven.
2 Wouter Roelof Neeft, geboren op 12-01-2005 in Bilthoven.
XIII-cr Maria Cornelia Catharina (Marja) Neeft is geboren op 27-02-1968 in Krommenie, dochter van Cornelis Wilhelmus (Cor) Neeft en Cornelia Maria (Corrie) Beers (zie XII-cn). Marja trouwde met Jos de Bie. Jos is geboren in 1965 in Beverwijk.
XIII-cs Robertus Nicolaas (Rob) Klijn is geboren op 10-12-1970 in Purmerend, zoon van Johannes Cornelis (Jan) Klijn en Geertruida Maria (Truus) Beers (zie XII-co). Rob ging samenwonen met Anna Maria Johanna Plukkel. Anna is geboren op 22-02-1972 in Hoorn.
Kind van Rob en Anna:
1 Jens Klijn, geboren op 29-04-2005 in Purmerend.
XIV-a Jos Kloosterhuis is geboren op 01-11-1981 in Kampen, zoon van Folkert Kloosterhuis en Eletta Maria (Letty) Spakman (zie XIII-o). Jos trouwde, 28 jaar oud, op 09-04-2010 met Carolien de Boer.
Kinderen van Jos en Carolien:
1 Niels Lean Kloosterhuis, geboren op 03-01-2011 in Groningen.
2 Jeroen Florian Kloosterhuis, geboren op 03-01-2011 in Groningen.
XIV-b Amy Michelle Beers is geboren op 02-09-1980, dochter van Larry Vincent Beers (zie XIII-av) en Marylin Alice Nolte. Amy trouwde, 23 jaar oud, op 10-07-2004 met Steven Matthew Spindler, 27 jaar oud. Steven is geboren op 02-04-1977.
XIV-c Craig Larry Beers is geboren op 30-10-1982, zoon van Larry Vincent Beers (zie XIII-av) en Marylin Alice Nolte. Craig trouwde, 25 jaar oud, op 21-06-2008 met Chelsi Viet.
XIV-d Petrus Anthonius Cornelis (Kees) Beers is geboren op 01-03-1964 in Alkmaar, zoon van Nicolaas Petrus Martinus (Nico) Beers (zie XIII-bd) en Geertruida Margaretha Gaarthuis.
Beroep:
inseminator
Kees trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1987 in Egmond-Binnen met Johanna Clasina Maria (Jolanda) Duinmeijer, 21 jaar oud. Jolanda is geboren op 09-01-1966 in Egmond-Binnen, dochter van Nicolaas Johannes (Nic) Duinmeijer en Guurtruida Anna Maria Stuifbergen.
Beroep:
Winkelbediende
Kind van Kees en Jolanda:
1 Melissa Geertruida Johanna Beers, geboren op 01-07-1991 in Egmond-Binnen.
XIV-e René Hendrikus Maria (René) Beers is geboren op 18-10-1965 in Alkmaar, zoon van Nicolaas Petrus Martinus (Nico) Beers (zie XIII-bd) en Geertruida Margaretha Gaarthuis.
Beroep:
Chauffeur
René trouwde, 30 jaar oud, op 18-07-1996 in Alkmaar met Wilma Koster, 24 jaar oud. Wilma is geboren op 16-03-1972 in Alkmaar, dochter van Gerard Koster en Marijke Krab.
Kinderen van René en Wilma:
1 Brenda Beers, geboren op 13-12-1996 in Egmond.
2 Jeffrey Beers, geboren op 15-12-1999 in Egmond.
XIV-f Yvonne Lucia Anna Beers is geboren op 09-01-1969 in Oudorp, dochter van Martinus Petrus Wilhelmus Beers (zie XIII-bg) en Antonia Elisabeth Anna op de Weegh. Yvonne trouwde, 22 jaar oud, op 24-04-1991 in Oudorp met Eric Bastiaan Heins, 25 jaar oud. Eric is geboren op 05-03-1966 in Amsterdam, zoon van Theodorus Adreanus Eduardus Heins en Berendina Maria Sieverding.
XIV-g Marcel Johannes Gerardus Beers is geboren op 01-06-1971 in Oudorp, zoon van Martinus Petrus Wilhelmus Beers (zie XIII-bg) en Antonia Elisabeth Anna op de Weegh. Marcel ging samenwonen met Catharina Anna (Kitty) Vries. Kitty is geboren op 25-07-1966 in Koedijk.
Kinderen van Marcel en Kitty:
1 Ivar Lucas Beers, geboren op 06-11-2000 in Alkmaar.
2 Julian Axel Beers, geboren op 28-08-2002 in Alkmaar.
XIV-h Cindy Beers is geboren op 29-06-1973 in Valburg, dochter van Henricus Joseph Cornelis (Henk) Beers (zie XIII-bj) en Maria Gerarda Antonia (Mia) Kusters. Cindy trouwde, 28 jaar oud, op 31-08-2001 in Wijchen met Wim van den Berk.
XIV-i Monique Antoinette Boer is geboren op 24-12-1968 in Zaandam, dochter van Fokko Hermanus Antonius (Fokko) Boer en Cornelia Anna (Nel) Beers (zie XIII-bv). Monique begon een relatie met Marcel Adelaar. Marcel is geboren op 05-12-1957.
XIV-j Annemarie Elisa Wilhelmina (Annemarie) Beers is geboren op 15-08-1973 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Beers (zie XIII-bw) en Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden.
Beroep:
Business Manager Custom Catalysts at Euro Support BV in Amersfoort
Annemarie trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1998 in Slot Zuylen, Oud-Zuilen, Utrecht met Bastiaan Alexander (Bas) de Boer, 30 jaar oud. Bas is geboren op 18-05-1967 in Amsterdam, zoon van Martien Gerard (Martien) de Boer en Hendrica Marie Bertha (Riek) Borchers.
Beroep:
Hoofd Relatiebeheer en -behoud bij Nederlandse Brandwonden Stichting
Kinderen van Annemarie en Bas:
1 Charlotte Marie de Boer, geboren op 17-02-2003 in Utrecht.
2 Thijs Jelle Dirk de Boer, geboren op 05-09-2005 in Utrecht.
XIV-k Marie Louise Yvonne (Marloes) Beers is geboren op 28-06-1976 in Willemstad, Curaçao, dochter van Hendrik Cornelis (Henk) Beers (zie XIII-bw) en Mary Elisabeth Martine (Mary) van Delden. Marloes trouwde, 33 jaar oud, op 18-07-2009 in Amsterdam met Jasper du Pont, 31 jaar oud, nadat zij op 24-05-2009 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk werd ontbonden op 20-09-2018. Jasper is geboren op 31-01-1978 in Woerden, zoon van Jan Jozef Karel (Jan) du Pont en Geertruda Wilhelmina Maria (Truus) Louwers.
Beroep:
IT consultant
Kinderen van Marloes en Jasper:
1 Julian Hendrik du Pont, geboren op 14-10-2010 in Amsterdam.
2 Lennart Jacob du Pont, geboren op 01-03-2013 in Amsterdam.
3 Berend Jan du Pont, geboren op 07-11-2014 in Utrecht.
XIV-l Elco Roy (Elco) Beers is geboren op 24-10-1979 in Laren (NH), zoon van Cornelis Petrus (Kees) Beers (zie XIII-bx) en Wilhelmina Arnolda Henriette Maria (Helma) Schuurmans. Elco trouwde, 36 jaar oud, op 22-04-2016 in Veenendaal met Linda de Vries, ongeveer 33 jaar oud. Linda is geboren omstreeks 1983 in Amersfoort.
Kinderen van Elco en Linda:
1 Jayden Marius Beers, geboren op 31-01-2014 in Veenendaal.
2 Kaylee Evida Beers, geboren op 07-06-2017 in Veenendaal.
XIV-m Angelique Renate (Angelique) Beers is geboren op 08-08-1985 in Huizen, dochter van Cornelis Petrus (Kees) Beers (zie XIII-bx) en Wilhelmina Arnolda Henriette Maria (Helma) Schuurmans. Angelique ging een geregistreerd partnerschap aan, 29 jaar oud, op 01-10-2014 met Thijs de Vries.
Kinderen van Angelique en Thijs:
1 Lukas Corné (Luuk) de Vries, geboren op 24-05-2011 in Lunteren.
2 Jesse Gerrit de Vries, geboren op 22-03-2013 in Lunteren.
3 Finn Thijs de Vries, geboren op 01-10-2015.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 31-10-2021 10:28